infa.lt

Globalus atšilimas – nauja Vakarų religija

08 gruodžio
01:01 2015

klimato kaitaParyžiuje pradėjo darbą Pasaulinė JTO konferencija klimato kaitos klausimais. Į Prancūzijos sostinę atvyko 150 valstybių lyderiai, tarp jų – Vladimiras Putinas, Barakas Obama, Xi Jinpingas, Angela Merkel… Konferencija vyks iki gruodžio 10 dienos. Tikslas – priimti naują daugiapusį susitarimą dėl klimato. Paryžiaus protokolas galioti pradės 2020 metais, jis pakeis senesnį, priimtą Kiote.

Blogo oro nebūna

– Klimato kaita per paskutinius 25 metus niekam abejonių nekelia, – teigia ekonominių mokslų daktaras Michailas Deliaginas. – Sniegas dykumose, neįprastai švelnios žiemos vidutinėje klimato juostoje, padažnėjusios sausros, per didelis karštis vasarą bei dažnas taifūnų ir potvynių susidarymas, jau nekalbant apie Kamčatkos krabus, per Šiaurės jūrą atėjusius iki Norvegijos – visa tai palieka neišdildomą įspūdį.

Mūsų planeta keičiasi tiesiog mūsų akyse.

Šių ir daugelio kitų faktų apmąstymas lėmė globalaus atšilimo teorijos atsiradimą, tapusia savotiška aksioma, moraliniu ir politiniu imperatyvu. Paskutinį dešimtmetį ji yra išsivysčiusių šalių ilgalaikės strategijos pamatas.

Pagal šią teoriją, žmogaus gamybinė veikla sukėlė globalų atšilimą – pirmiausia tai „šiltnamio efektas“, kurį sukėlė masinis anglies dioksido išmetimas į atmosferą. Norint išvengti katastrofiško temperatūros didėjimo, reikia smarkiai sumažinti šį išmetamų dujų kiekį. Pereiti prie taupančių energiją technologijų ir alternatyvių naftai, dujoms ir angliai energijos šaltinių, kurių vystymui būtina investuoti nemažas lėšas.

– Susitikimą jau vadina istoriniu. Juk jei Paryžiuje bus priimtas naujas globalus susitarimas dėl šiltnamio dujų emisijos sumažinimo, iš pagrindų pasikeis visas pasaulinis kuro ir energetikos sektorius.

– Globalinio atšilimo teorija ypatinga tuo, kad visiškai nėra įrodyta. Iš karto po to, kai Vakarų politikai pavertė ją nauja religine dogma, kaip ir savo specifinį paaiškinimą turinčius „demokratinius institutus“, kaip tyčia įvyko serija skausmingų šios teorijos adeptams atšalimų bei šalčių.

– Praėjusi žiema pačioms JAV buvo neįprastai šalta ir snieginga. Dėl sniego, pūgų buvo sustabdyta tūkstančiai lėktuvų reisų.

Netgi buvo imta kalbėti apie neva Valstijų priešų panaudotą „klimatinį šalčio ginklą“…

– Į tokius juokelius, kad „globalus klimato atšilimas pasireiškia pirmiausia per neįprastą atšalimą“, pasaulio klimato lobistai reagavo paprastai, kaip ir viskas, kas genialu: vietoje „globalinio atšilimo“ ėmė kalbėti apie „globalinę klimato kaitą“, o retorikos turinys bei reikalavimai išliko.

– Štai ir dabartinis JTO susitikimas oficialiai yra skirtas „klimato kaitos klausimams“. Nors kalba eina vis apie tą patį atšilimą, šiltnamio dujų išmetimo į atmosferą mažinimą. Visos šalys, dalyvaujančios susitikime, iš anksto įsipareigojo smarkiai sumažinti jų išmetimą.

– Jokios aiškios teorijos, kuri paaiškintų Žemės klimato formavimąsi ir kaitą iki šiol sukurta nebuvo. Net daugiametės temperatūros skaičių stulpeliai, kuriais operuoja globalinio atšilimo teorijos adeptai, neatlaiko jokios kritikos, nes yra fragmentiški ir netikslūs. Reguliariai ir kiek įmanoma tiksliai matuoti temperatūrą daugelyje atitolusių vienas nuo kito žemės paviršiaus taškų imta kiek daugiau nei prieš šimtą metų. Iki tol duomenys yra labiau statistiniai, ir jais remiantis vertinti bendrą vaizdą yra neįmanoma.

– O kaip gi įžymusis „radiometrinis metodas“?

– Spręsti apie praėjusių tūkstantmečių temperatūrą iš iškasamų augalų liekanų, kurių data nustatoma radiometriniu metodu, yra vienas malonumas. Tačiau tol, kol iš principo nuosekliai ignoruosime gana didelę šio metodo paklaidą. Dėl jų dažnai tenka abejoti net apie datą tų archeologinių iškasenų, kurios priskiriamos prie ne ypatingai senų laikų.

Riestainio skylė ozono sluoksnyje

– Žmogaus veiklos, kaip klimato kaitos priežasties hipotezė, žinoma, glosto mūsų savimeilę, – tęsia Michailas Deliaginas. – Tačiau neturint supratimo, kaip veikia klimato formavimosi mechanizmas, ji negali būti nei patvirtinta, nei paneigta. Visi ja besiremiantys veiksmai lieka beverčiai. Daugelis pamena, kaip antroje aštunto dešimtmečio pusėje, nusekus Kaspijos jūrai, mokslininkai kaltino žmogaus veiklą. Kad sustabdytų šį procesą, 1980 metais nuo Kaspijos atitvėrė įlanką.

– Nuotraukose efektyviai atrodė tie surūdiję laivai smėlynuose.

– Kad užkirstų kelią šiam procesui, 1980 metais nuo Kaspijos atitvėrė Kara Bogaz Golo įlanką, kurioje vyko didžiausias vandens garavimas. O vėliau paaiškėjo, kad Kaspijos jūros išsekimą sukėlė ne žmogaus veikla, o ilgalaikiai gamtos ciklai, kurių fazės kaip tik tuomet ir pasikeitė. Vanduo ėmė kilti taip greitai, kad naujai pastatytoje damboje iš pradžių teko pramušti skylę, po to per ją pertiesti milžiniškus vamzdžius, o galiausiai iš viso ją susprogdinti, kas ir buvo padaryta 1992 metais.

Isterika dėl „ozono skylės“ privedė prie visiškai nepagrįsto teiginio, neva kaltas šaldytuvuose naudojamas freonas ir, 1987 metais priimto Monrealyje protokolo. Jo laikydamasi Tarybų Sąjunga spėjo sunaikinti savo šaldymo įrangos pramonę, atiduodama milžinišką rinką savo Vakarų konkurentams. Kaip tik prieš pat įrodant, jog „ozono skylė“ yra natūralus gamtos darinys, neturintis jokio ryšio su žmogaus veikla.

– Užtat Diuponai tuomet „užkalė“ milijardus iš tos „skylės” – pardavinėjo antiozonines šaldymo technologijas.

Ant nosies naujas ledynmetis…

– O tuo metu, daugelis stambių klimato pasikeitimų akivaizdžiai vyksta be jokių žmogaus pastangų.

Pavyzdžiui, nekelia abejonių tai, kad viena iš kapitalizmo išsivystymo priežasčių yra „ma-asis ledynmetis“. Jis prasidėjo XIV amžiuje ir netolygiai tęsėsi iki XIX amžiaus. Ankstyvajame etape jis sugriovė feodalinio ūkio stabilumą. Stimuliuodamas prekių ir pinigų santykius ir išnykimo grėsmę, ledynmetis išjudino visą Europą. O XIX amžiuje „mažasis ledynmetis“ pasikeitė ir virto atšilimu. Jis be abejo nieko bendro neturėjo su žmogaus veikla dėl jos niekingo tuometinio dydžio.
„Globalinio atšilimo“ teorijos adeptai nuosekliai ir principingai nemato eilės svarbių faktorių bei stebėjimų, virtuoziškai viską ignoruodami.

Eilė klimatologų kalba apie dabartinio atšilimo pabaigą ir ketvirtajame-penktajame dešimtmetyje prasidėsiantį „mažąjį ledynmetį“. Juk ir didelio masto vulkanų išsiveržimai, ir procesai, vykstantys Žemės gelmėse,saulės aktyvumo dinamika bei visatos sritys, kurias kerta Saulės sistema, turi milžinišką poveikį klimatui. Jis, matyt, yra gerokai didesnis, nei netgi šiuolaikinio žmogaus veikla.

Tačiau šių faktorių svarba yra pripažįstama tik žodžiais, o veiksmais yra visiškai ignoruojama.

O štai kalbos apie anglies dioksidą, kaip taisyklė, visiškai eliminuoja kitų išmetamų „šiltnamio dujų“ įtaką. Jų poveikis šiltnamio efekto atsiradimui yra žymiai didesnis, tačiau matuoti jį yra nepatogu.

Visiškai yra ignoruojami gamtos (pvz., pelkių) išmetami anglies dioksido ir kitų šiltnamio dujų kiekiai ir jų sugėrėjai (ne tik miškai, tačiau ir Pasaulinis vandenynas).

Pagaliau, netgi šis neginčijamas atšilimas daro gana nevienareikšmę, netiesioginę įtaką klimatui. Amžino įšalo zonos tirpimas į Arkties vandenyną išmeta sąlyginai šaltą vandenį; tuo pačiu sumažina jo temperatūrą, o tai lemia pakrantės rajonų atvėsimą!

Globalaus atšilimo teorijos adeptai nuosekliai ignoruoja ir mokslinius duomenis: pavyzdžiui, tai, kad nuo 1998 metų vidutinė žemės paviršiaus temperatūra (esant gana staigiems pokyčiams atskiruose rajonuose) apskritai išlieka nepakitusi.
Be to, 2009 metų pabaigoje kilo beprecendentis skandalas, pagal „Votergeito“ analogiją pavadintas „klimatgeitu“.

Programišiai nulaužė keleto žymių klimatologų elektroninio pašto paskyras ir paviešino laiškus, kuriuose šie nesigėdydami aptarinėjo mokslinių tyrimų duomenų falsifikavimą, klastojimus ir melą. Šis skandalas „globalinio atšilimo“ teorijai neturėjo jokios įtakos. Viso pasaulio politikai paprasčiausiai numojo ranka į šiuos pagarsėjusius paviešinimus ir toliau veikė remdamiesi tais melagingais duomenimis.

Dangiški Goro honorarai

– Kodėl, Michailai Genadijevičiau?

– Manau, jiems nesinorėjo likti kvailiais.

Tuo metu klimato isterija tapo nuostabiu verslu. O pripažinti ją esant melagingai, nors tas melas ir taip akivaizdus, reiškė sugadinti tuos verslus, kurie rėmė ir vedančius politikus.

– Pats ryškiausias pavyzdys – buvęs JAV viceprezidentas Albertas Goras, pagrindinis globalaus atšilimo siaubų propagandistas.

Už tai gavo Nobelio taikos premiją, o jo dokumentinis filmas apie klimatą – net du „Oskarus“. Nedaug telikus iki „Klimatgeito“. Su savo bauginančiomis kalbomis apkeliavo daugybę šalių. Į žiniasklaidą pakliuvo informacija, kad Goro honoraras už valandos lekciją apie aplinkos apsaugą siekia 100 000 dolerių! O kas tikrai žinoma – Goras buvo Čikagos klimato biržos akcininkas, ji prekiavo šiltnamio dujų kvotomis. Vien pardavinėdamas akcijas uždirbo 17,8 milijono dolerių.
– Juk sakau – puikus verslas, tuo pačiu ir politikų rėmimas. Goras veržėsi net į JAV prezidentus, tačiau pralaimėjo Bušui.

Albertas Goras

Albertas Goras, pagrindinis globalinio atšilimo siaubų propagandistas. Nuotrauka: REUTERS

Tačiau reikalas ne tik versle bei dangiškuose Obamos bendrapartiečio demokrato Goro honoraruose. Panika dėl „globalinio atšilimo“ Vakarams yra puikus įrankis priversti mažiau išsivysčiusius konkurentus sunaikinti savo ekonomiką, kad išsaugotų klimatą. Dar gi – dujų išmetimo kvotos. O šiemet JTO Generalinė asamblėja patvirtino dokumentus, leidžiančius įvesti papildomus mokesčius naftai, kuri išgaunama naudojantis nepakankamai ekologiškomis technologijomis. Žinoma, tai neliečia naftos, kurią išgauna išsivysčiusios šalys ir jų korporacijos. Nors „British Petrolium“ gręžinio sprogimas Meksikos įlankoje 2010 metų pavasarį sukėlė siaubingą ekologinę katastrofą.

– Nukentėjo šilta Golfo srovė, Atlanto „krosnis“. Daugelis mokslininkų mano, jog ši katastrofa paveikė klimatą, pagreitino artėjantį „mažąjį ledynmetį“.

– O štai Rusijos naftos išgavimas puikiai tinkamas papildomiems mokesčiams apdėti.

Tačiau visų šių priežasčių nepakanka, kad šis melas taptų Vakarų ekonominės politikos pamatu. Ir gana brangios politikos. Priminsiu, jog nežiūrint į tai, kad saulės baterijos nuo amžiaus pradžios atpigo šimtą kartų bei į kitokias technologijas buvo investuotos milžiniškos lėšos, alternatyvi energetika vis dar lieka nuostolinga ir vienaip ar kitaip dotuojama.

Pagrindinė patalogiškai nekritinio požiūrio į „globalinio atšilimo“ teoriją priežastis paprasta. Ji, iš esmės, tapo naująja Vakarų religija, ryžtingai siekiančia pakeisti seniai pačią save paneigusią ir išsivysčiusių šalių valdančiojo elito nepripažįstamą „demokratiją“.

Po Tarybų Sąjungos sunaikinimo Vakarus apėmė egzistencinė krizė. Pripratę suvokti save per priešiškumą TSRS ir neapykantą jai, jie neteko savo identiškumo. „Šaltajame kare“ Vakarai save laikė „laisvuoju pasauliu“, suvienytu prieš „komunizmą“. O išnykus socialistiniam lageriui, neteko savo buvimo prasmės.

Vienijančio priešo paieškos prasidėjo dar prieš TSRS griūtį, pačioje 90-ųjų pradžioje. Tačiau labai greitai paaiškėjo, jog AIDS, kaip grėsmė, skirta tik nevertai pagarbos visuomenės daliai, ateivių iš kitų planetų racionaliai mastantys žemiečiai nebijo, prieš atskrendantį iš kosmoso meteoritą jie jaučiasi tiesiog bejėgiai, o teroristai, kaip blakės, kiekvieno savos.

Galiausiai bandymų ir klaidų metodu kaip vienijantis faktorius buvo išrinktas „globalusis atšilimas“. Jis liečia kiekvieną, grasina greita katastrofa ir reikalauja aiškių, konkrečių veiksmų bei asmeninių, visiems prieinamų aukų, kurios leis išvengti Paskutiniojo teismo dienos analogo.

Kartoju, šiandien ši hipotezė yra politinė Vakarų religija. Ir kėsintis į ją šiuolaikinėje Europoje (na, ir JAV) ne mažiau pavojinga, nei piešti pranašo Mahometo karikatūras.

parengė: Darius Dimbelis

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

1 Atsiliepimas

 1. Darius Tarailis    -  2015-12-10, 22:25

  gal kas norit per wecam paisdykauti rodausi nuogas

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...

100% yra visiška tiesa...

Hm

Nenustebino, senėjimo pagrindas yra ultravioletiniai spinduliai, o jų jis išvengią. Dinozaurų eroje atmosfera buvo gerokai...

Mes, Sudano vyriausybė sudarėme komisiją ir reikalaujame, kad Egiptas grąžintų iš Nubijos pagrobtą auksą (faraonų...

Europa nustoja pirkti is RosAL aliumini - tada rusai nebestatys tos AE. Paziuresim,ar issiplidys?...

"draugu" - neziopsok! Vienuoliktas Dievo isakymas,skia! :-D...

Visi sumokesime uz lustus,o kas dar ir pirks - net 2 kartus!...

Ne visi gi pasiryze ekonominiam suicidui JAV vardan!...