infa.lt

Istorija

    Globalizacija ir pirmoji apokalipsė bronzos amžiuje

Globalizacija ir pirmoji apokalipsė bronzos amžiuje

Bronzos amžiuje gimė diplomatija ir atsirado pirmosios tarptautinės sutartys. Buvo palaikomas diplomatinis susirašinėjimas ir sudaromos dinastinės santuokos.

2023-04-15 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ (III dalis)

Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ (III dalis)

Panašiai apie bolševikmetį sako kai kurie „patriotai“, visą laiką pratupėję krūmuose ir išlindę, kai pavojus praėjo. Savo didžiausiu nuopelnu jie laiko tai, kad „tada nieko nedarė“

2023-03-13 atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ (II dalis)

Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ (II dalis)

Suverenitetas yra valstybės nepriklausomybė – teisė savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus, laisvai pasirinkti ir vystyti politines, socialines ir ekonomines

2023-03-12 atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius)“ (I dalis)

Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius)“ (I dalis)

Lietuvos žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, yra aukščiausias ir galutinis, nebent jie patys rytoj balsuotų priešingai, o to jau gal nesitikėtų nė velionis Molotovas

2023-03-11 1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Prieš 30 metų sugriuvo SSSR

Prieš 30 metų sugriuvo SSSR

Devintajame dešimtmetyje SSRS ištiko krizė. SSSR partijos sekretoriaus Michailo Gorbačiovo perestroika ir glasnost susilpnino komunistinį režimą, o ekonomika, daug

2021-12-25 atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Kali Jugos pabaiga 2025 metais: Jugos ciklų paslaptys

Kali Jugos pabaiga 2025 metais: Jugos ciklų paslaptys

Mahabharatoje Kali Juga apibūdinama kaip laikotarpis, kai „Pasaulio siela” įgauna juodą atspalvį; lieka tik ketvirtis dorybės, kuri Kali Jugos pabaigoje mažėja iki nulio

2021-10-06 atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Partizanas Vytautas Kazimieras Miškinis-Viesulas palaidotas savo gimtinėje

Partizanas Vytautas Kazimieras Miškinis-Viesulas palaidotas savo gimtinėje

1961 m. spalio 6 d. kartu su kitais partizanais, Miškinis buvo suimtas. 1962 m. kovo 14 d. Miškinis-Viesulas LSSR Aukščiausiojo teismo nuteistas mirties bausme

2021-07-04 1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Kuo mažiau darbo – tuo geriau

Kuo mažiau darbo – tuo geriau

„Ar aš dirbu tam, kad gyvenčiau, ar gyvenu tam, kad dirbčiau? „- šis klausimas neduoda ramybės daugeliui žmonių. Etnologas Sazmanas, analizavęs darbo

2021-04-06 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ukrainos URM pradeda „Vikipedijos“ perrašymo kampaniją

Ukrainos URM pradeda „Vikipedijos“ perrašymo kampaniją

Ukrainos užsienio reikalų ministerija pradėjo bendradarbiauti su interneto enciklopedija „Wikipedia“, siekdama „ištaisyti dezinformaciją“ apie Ukrainą

2020-04-24 atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Virš tūkstančio archeologinių radinių: tirpstantis ledynas atidengė vikingų prekybos kelią

Virš tūkstančio archeologinių radinių: tirpstantis ledynas atidengė vikingų prekybos kelią

Tirpstantys ledynai, atsitraukiantys Norvegijoje, atidengė senovinį prekybos kelią ir daugybę istorinių vikingų artefaktų, – kai kuriems iš jų trys tūkstančiai metų.

2020-04-16 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Neišnarpliota Lietuvos karalystės byla

Neišnarpliota Lietuvos karalystės byla

A. Bu­čys pa­brė­žė, kad au­to­ri­te­tin­ga moks­li­nė ins­ti­tu­ci­ja fal­si­fi­kuo­ja is­to­ri­ją. „Pa­teik­siu vie­ną pa­vyz­dį, ku­ris ga­na iš­kal­bin­gai tai įro­do, – sa­kė jis. – Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas

2020-02-19 atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Zigmas Vaišvila. „Nr.21” (Mito apie Atkuriamąjį Seimą paneigimas)

Zigmas Vaišvila. „Nr.21” (Mito apie Atkuriamąjį Seimą paneigimas)

Paroda primena, kad Nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d. atkūrė ne mistinis Atkuriamasis Seimas, kurį sumąstė V. Landsbergis, bet LTSR okupacinė valdžia

2020-02-02 atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kai kurie karaliaus krauju pripildė kardo makštis

Kai kurie karaliaus krauju pripildė kardo makštis

1793 m, kaip revoliucijos išdavikas, Liudvikas XVI buvo nuteistas mirties bausme. Po ešafotu vyko liaudies šventė, vyrai ir moterys darė „amoralius veiksmus

2020-01-22 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Būtina prievarta išsiųstų mirti lietuvių palaikus perlaidoti atskirai“, teigia A. Anušauskas

„Būtina prievarta išsiųstų mirti lietuvių palaikus perlaidoti atskirai“, teigia A. Anušauskas

Menkai apmokyti ir dar prasčiau aprūpinti kariai buvo metami prieš vokiečių įtvirtinimus ir šimtais žūdavo. Jauni vyrai eina mirti išbalusiais ir pageltonavusiais veidais

2020-01-09 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Nuo KGB archyvų publikacijos momento Latvijoje praėjo metai. Lietuvoje šis momentas dar neatėjo

Nuo KGB archyvų publikacijos momento Latvijoje praėjo metai. Lietuvoje šis momentas dar neatėjo

Latvija sužinojusi tiesą apie praeitį, įgijo jėgų žengti į ateitį. Šiuo klausimu šiandien sutarimas yra. Lietuvoje žmonės laukia, kada valdžia išdrįs apsivalyti

2019-12-18 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jonas Noreika – Generolas Vėtra,  organizavo žydų gelbėjimą Šiauliuose – atskleidžia rasti dokumentai

Jonas Noreika – Generolas Vėtra, organizavo žydų gelbėjimą Šiauliuose – atskleidžia rasti dokumentai

Jonas Noreika, nacių okupacijos laikotarpiu būdamas Šiaulių apskrities viršininku, vadovavo Žemaitijos antinaciniam pasipriešinimui ir organizavo žydų gelbėjimo tinklą

2019-12-18 1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ar galėjo kromanjoniečiai prisidėti prie neandertaliečių išnykimo?

Ar galėjo kromanjoniečiai prisidėti prie neandertaliečių išnykimo?

neandertaliečiai buvo augaloti medžiotojai, prisitaikę gyventi šaltose stepėse, tačiau nepaisant visų savo įgūdžių dėl nežinomų priežasčių paslaptingai išnyko

2019-12-01 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Vokietija mini 30-ąsias Berlyno sienos griūties metines

Vokietija mini 30-ąsias Berlyno sienos griūties metines

Berlyno siena tapo vienu iš pagrindinių socialistinės diktatūros ir izoliacijos simbolių – tačiau buvo sugriauta per vieną dieną. Dėl sienos griūties VDR žlugimas

2019-11-10 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Teismas atmetė skundą dėl Generolo Vėtros: istorinė išvada lieka nepakeista

Teismas atmetė skundą dėl Generolo Vėtros: istorinė išvada lieka nepakeista

Jonas Noreika savo gyvenimu įrodė, kad piliečių ir Tėvynės gerovė yra aukščiau asmeninių interesų. Jis aktyviai priešinosi nacių ir sovietų okupacijoms

2019-07-31 atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Žmogus su svetimais vaikais kaip su savais savo noru žengęs į dujų kamerą

Žmogus su svetimais vaikais kaip su savais savo noru žengęs į dujų kamerą

Jis įlipo į traukinį kartu su visais vaikais ir niekas niekad negavo iš jo jokių žinių. Tik atvykus į Treblinką Korčakas su vaikais įžengė į dujų kamerą

2019-07-14 atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą

Kiekvienas jos pasakytas žodis aukso vertės. Kaip mums trūksta bent kelių tokių drąsių žmonių. Dieve,...

Pritariu jums...

Kad tai ėjimas žirgu. Jei pavyktų kregždutėm save parodyti, kaip kovotojams su biurokratija, taip galima...

apsiskelbs rezistentu Nr.2!? Pirmasis ir turbut partbilieta tebeturi?...

tiesiog nesityciotu! Nes tokiu ju sveikinimai - tai tikros patycios......

Žmonėms, neįgaliems perskaityti Biblijos, ji nesuvokiama. Nežino net, kas krikščionių Dievas pagal Bibliją, o Lietuvoje...

Būtų smagu kad ne tik laisvei ir jos gynybai įsipareigojimus stiprintų, bet prisimintų saugoti ir...

Išmintingas mūsų PREZIDENTAS, kenčiantis lyt-psich, polit-ekonom iškrypusiųjų antpuolių. Viltis, jog laikinieji, atsitiktiniai patys išsiskirstys, nedaug......

Laikinosios, atsitiktinės, lyt-psich, polit-ekonom iškrypusios kartą metuose prisiminė, kad vaikai turi turėti mamą ir Tėtį,...

Lukiškių kalėjime vietos paruoštos......

NATO ir provokuoja ten tuos neramumus,kad galetu "apsaugoti". Nuo savo paciu bombu......

o jau seniai yra!...

Jūs dažnai po straipsniais iš religijos pusės komentuojat, tik labai jau laisvai atrodo Bibliją interpretuojat...

Nesupranta, kad ligoniams dera gydytis, o ne ligas propaguoti....

Taip elgtis Dievas negalėtų, reiškia Šėtonas Kosove siautėja......

Dievas žmones sukūrė tik daugintis, kaip ir visą gyvūniją. Bet Ieva prakando uždraustąjį PAŽINIMO vaisių,...

Pirmiausiai, reikia SUVOKTI, jog pasaulyje yra šimtai religijų ir dievų, kurių kiekvienas vienas, vienintelis, pasaulio...

Apskritai, žmogaus smegenys - slėpinys. Žmogus jau gimsta su įgimtomis galimybėmis, tobulėti gali tiek, kiek...

Svarbiausias Lietuvos nepriklausomybės atkūrėjas - GARBAČIOVAS, kuris sąžiningai norėjo pertvarkyti skęstančią Tarybų Sąjungą į normalią...

Nereikia tokios moters smerkti, ji visai nekalta, jog Dievas pasityčiojo įgrūsdamas į vyro kūną. Baisus...