infa.lt

Kali Jugos pabaiga 2025 metais: Jugos ciklų paslaptys

Kali Jugos pabaiga 2025 metais: Jugos ciklų paslaptys

06 spalio
09:30 2021

Daugelis senovės kultūrų tikėjo Pasaulio Amžių Ciklu, kuriame iš dvasinio tobulumo ir materialinės gausos būsenos palaipsniui pereiname į neišmanymo ir nepritekliaus būseną. Senovės Indijoje tai buvo vadinama Jugos ciklu. Pagal Jugos ciklo doktriną dabar gyvename Kali Jugoje – tamsos amžiuje, kai moralinės dorybės ir protiniai gebėjimai pasiekia žemiausią ciklo tašką.

Mahabharatoje Kali Juga apibūdinama kaip laikotarpis, kai „Pasaulio siela” įgauna juodą atspalvį; lieka tik ketvirtadalis dorybės, kuri Kali Jugos pabaigoje pamažu mažėja iki nulio. Žmonės atsigręžia į nedorybes; vyrauja ligos, letargija, pyktis, gamtos nelaimės, sielvartas ir nepritekliaus baimė. Atgaila, aukos ir religinės apeigos tampa nepraktikuojamos. Visos būtybės išsigimsta. Permainos apima visus be išimties dalykus.

Prieš Kali Jugą (geležies amžių) buvo dar trys kitos jugos: Satya arba Krita Juga (Aukso amžius), Treta Juga (Sidabro amžius) ir Dwapara Juga (Bronzos amžius). Mahabharatoje Hanumanas taip apibūdina jugų ciklą Pandavų kunigaikščiui Bhimai:

Krita Juga taip pavadinta todėl, kad buvo tik viena religija ir visi žmonės buvo šventi, todėl jiems nereikėjo atlikti religinių apeigų… Žmonės nei pirko, nei pardavinėjo, nebuvo nei vargšų, nei turtuolių, nereikėjo dirbti, nes viskas, ko žmonėms reikėjo, buvo įgyjama valios jėga… Krita Jugos metu nebuvo ligų, su metais jų nedaugėjo, nebuvo nei neapykantos, nei tuštybės, nei blogų minčių, nei liūdesio, nei baimės. Visa žmonija galėjo pasiekti aukščiausią palaimą. Visuotinė siela buvo Baltoji… savęs sutapatinimas su visuotine siela buvo visa Tobulojo amžiaus religija. Treta Jugoje prasidėjo aukojimai, ir Pasaulinė siela tapo Raudona; dorybė sumažėjo ketvirtadaliu. Žmonija ieškojo tiesos ir atliko religines apeigas; tai, ko troško, jie gaudavo duodami ir darydami. Dwapara Jugoje Pasaulio sielos aspektas buvo Geltonas: religijos sumažėjo perpus. Vedos buvo suskirstytos į keturias dalis, ir, nors vieni išmanė keturias Vedas, kiti žinojo tik tris arba vieną. Protas susilpnėjo, tiesos sumažėjo, atsirado geismų, ligų ir nelaimių; dėl jų žmonės turėjo atlikti atgailą. Dėl nuodėmės paplitimo tai buvo dekadentiškas amžius. (1)

Dabar gyvename tamsiais Kali Jugos laikais, kai gėris ir dorybė beveik išnyko iš pasaulio. Kada prasidėjo Kali Juga ir kada ji baigiasi?

Nepaisant sudėtingos teologinės jugos ciklo struktūros, Kali Jugos pradžios ir pabaigos datas vis dar gaubia paslaptis. Populiariai priimta Kali Jugos pradžios data yra 3102 m. pr. m. e., praėjus trisdešimt penkeriems metams po Mahabharatos mūšio pabaigos. Manoma, kad ši data pagrįsta žymaus astronomo Aryabhattos teiginiu sanskrito tekste „Aryabhatiya”, kur jis rašo:

Kai praėjo šešiasdešimt kartų po šešiasdešimt metų (t. y. 3600 metų) ir trys ketvirtadaliai jugų, nuo mano gimimo buvo praėję dvidešimt treji metai (2).

Tai reiškia, kad Aryabhatta parašė tekstą būdamas 23 metų amžiaus, kai buvo praėję 3600 dabartinės jugos metų. Problema ta, kad mes nežinome, nei kada gimė Aryabhatta, nei kada jis sukūrė Aryabhatiya. Jis net nepaminėjo Kali Jugos vardu, o tiesiog teigė, kad praėjo 3600 jugos metų. Mokslininkai paprastai daro prielaidą, kad Kali Juga prasidėjo 3102 m. pr. m. e., ir tada remiasi šiuo teiginiu, norėdami pagrįsti, kad Aryabhatiya buvo sudaryta 499 m. po Kristaus. Tačiau negalime taikyti atvirkštinės logikos, t. y. negalime teigti, kad Kali Juga turėjo prasidėti 3102 m. pr. m. e., nes Aryabhatiya buvo sudaryta 499 m., nes nežinome, kada Aryabhatta gyveno ir kada baigė savo kūrinį.

Kitas svarbus šaltinis yra Badamio Pulakesino II Aihole užrašas, kuris buvo iškaltas praėjus 3735 metams po Bharatos karo ir 556 metams po Sakų karalių valdymo.(3)

Jei Sakų eros pradžia laikysime 78 metus po Kristaus, tai Bharatos karas įvyko 3102 m. prieš Kristų, o Kali Juga, prasidėjusi praėjus 35 metams po Bharatos karo, prasidėjo 3067 m. prieš Kristų. Tačiau turime nepamiršti, kad egzistuoja ir Senoji sakų era, dėl kurios pradžios datos ginčijamasi ir kuriai mokslininkai siūlo įvairias datas – nuo 83 m. pr. m. e. iki 383 m. pr. m. e. (4)

Jei Aihole užrašas susijęs su Senąja sakų era, tai Kali Juga prasideda keliais šimtais metų anksčiau nei 3102 m. pr. m. e.

Tiesa ta, kad nėra teksto ar užrašo, kuriame būtų nurodyta vienareikšmiška Kali Jugos pradžios data. Nors visuotinai priimta data yra 3102 m. pr. m. e., ji neturi jokio astronominio pagrindo. Teigiama, kad skaičiavimai atlikti remiantis penkių „geocentrinių planetų” (t. y. plika akimi matomų planetų) – Merkurijaus, Veneros, Marso, Jupiterio ir Saturno – konjunkcija 0° Avino ašigalio lygyje, Kali Jugos pradžioje, kaip minima Surya Siddhanta. Tačiau Surya Siddhanta aiškiai nurodo, kad ši planetų konjunkcija 0° Avino ašigalio lygyje įvyksta Aukso amžiaus pabaigoje. (5)

Be to, šiuolaikinis modeliavimas rodo, kad 3102 m. vasario 17-18 d. pr. m. e. penkios geocentrinės planetos užėmė maždaug 42° dangaus skliautą, o to jokiu būdu negalima laikyti konjunkcija. Todėl nei astronominio pagrindo pradžios datai, nei įrodymų, kad Aryabhatta ar kuris nors kitas astronomas būtų apskaičiavęs šią datą, neturime. Iki VI a. po Kr. ši data nepasitaiko jokiame sanskrito tekste ar užraše. Ją galėjo sugalvoti vėlesnių laikų astronomai arba perimti iš kokio nors kito kalendoriaus. Dėl neaiškumų, susijusių su šio labai svarbaus chronologinio žymens kilme, jo pagrįstumas kelia didelių abejonių.

Tačiau užduotis nustatyti Kali Jugos pradžios datą iš senovinių sanskrito tekstų yra sudėtinga, nes juose pateiktoje informacijoje apie jugos ciklą yra daug netikslumų. Daugelyje sanskrito tekstų 12 000 metų jugos ciklo trukmė buvo dirbtinai padidinta iki neįprastai didelės 4 320 000 metų vertės, įvedus daugiklį 360, kuris buvo pateikiamas kaip „žmogiškųjų metų” skaičius, sudarantis „dieviškuosius metus”. Knygoje „Arkties namai Vedose” (1903 m.) B. G. Tilakas rašė:

Puranų autoriai, kurių daugelis, atrodo, buvo parašyti pirmaisiais krikščioniškosios eros amžiais, natūraliai nenorėjo tikėti, kad Kali Juga baigėsi… Todėl buvo bandoma pratęsti Kali Jugos trukmę, 1000 (arba 1200) paprastų žmogiškųjų metų paverčiant tiek pat dieviškųjų metų, o vieni dieviškieji metai, arba dievų metai, prilygsta 360 žmogiškųjų metų… šis sudėtingos problemos sprendimas buvo visuotinai priimtas, ir 1 200 paprastųjų metų Kali Juga, pasinaudojus šia išradinga gudrybe, iš karto buvo pakeista į nuostabų tiek pat dieviškųjų, arba 360 × 1200 = 432 000 paprastųjų metų, ciklą. (6)

24 000 metų jugos ciklas

Tačiau kai kuriuose svarbiuose sanskrito tekstuose, pavyzdžiui, Mahabharatoje (7) ir Manu įstatymuose (8), kurie, mokslininkų manymu, buvo sukurti anksčiau nei puranos, vis dar išlieka pirminė 12 000 metų jugos ciklo trukmė. Mahabharatoje aiškiai minima, kad jugos ciklo trukmė pagrįsta žmonių dienomis ir naktimis. Zoroastriečiai taip pat tikėjo 12 000 metų trukmės Amžių ciklu. Graikų Didieji arba Tobulieji metai buvo įvairiai vaizduojami kaip 12 954 metų (Ciceronas) arba 10 800 metų (Heraklitas) trukmės. Be abejo, jugos ciklas skirtingose kultūrose negali būti skirtingos trukmės.

Knygoje „Šventasis mokslas” (1894 m.) Šri Juktesvaras paaiškino, kad visas jugos ciklas trunka 24 000 metų ir susideda iš 12 000 metų kylančio ciklo, kai dorybė palaipsniui didėja, ir 12 000 metų mažėjančio ciklo, kai dorybė palaipsniui mažėja. Vadinasi, kai užbaigiame 12 000 metų žemėjantį ciklą nuo Satja Jugos -> Kali Jugos, seka pasikeičia ir prasideda 12 000 metų kylantis ciklas nuo Kali Jugos -> Satja Jugos. Yukteswaras teigia, kad „kiekvienas iš šių 12 000 metų laikotarpių atneša visišką pokytį tiek išorėje materialiame pasaulyje, tiek viduje intelektiniame arba elektriniame pasaulyje, ir yra vadinamas viena iš Daiva Jugų, arba Elektrinė pora”. (9)

24 000 metų trunkantis visas jugos ciklas yra labai panašus į 25 765 metus trunkančius precesijos metus, t. y. laiką, per kurį Saulė „pasislenka”, t. y. juda atgal, per 12 Zodiako žvaigždynų. Įdomu tai, kad Surya Siddhanta nurodo 54 lanko sekundžių per metus precesijos reikšmę, palyginti su dabartine 50,29 lanko sekundės per metus reikšme. Tai reiškia, kad precesijos metai trunka lygiai 24 000 metų! Tai reiškia, kad dabartinė stebima precesijos vertė gali būti tiesiog laikinas nuokrypis nuo vidurkio.

Kylančio ir besileidžiančio jugų ciklo samprata vis dar paplitusi tarp budistų ir džainistų. Džainistai tiki, kad pilnas Laiko ciklas (Kalačakra) turi progresuojančią ir regresuojančią pusę. Progresuojančioje ciklo pusėje (Utsarpini) palaipsniui didėja žinios, laimė, sveikata, etika ir dvasingumas, o regresuojančioje ciklo pusėje (Avasarpini) šių savybių palaipsniui mažėja. Šios dvi ciklo pusės seka viena paskui kitą nenutrūkstama seka visą amžinybę, panašiai kaip dienos ir nakties ciklai arba mėnulio augimas ir nykimas.

Atrodo, kad senovės graikai taip pat tikėjo kylančiu ir besileidžiančiu Amžių ciklu. Graikų poetas Hesiodas (apie 750 m. pr. m. e. – 650 m. pr. m. e.) veikale „Darbai ir dienos” aprašė pasaulio amžius ir tarp bronzos ir geležies amžių įterpė penktąjį amžių, vadinamą „didvyrių amžiumi”. Knygoje „Hesiodo kosmosas” (Hesiod’s Cosmos) Jenny Strauss Clay rašo:

Remdamasis Platono ” Valstybininko” mitu, Vernantas taip pat teigė, kad Hesiodo mito laiko struktūra, t. y. rasių seka, yra ne linijinė, o ciklinė; pasibaigus geležies amžiui, kurį jis skirsto į du, rasių ciklas vėl prasideda nauju aukso amžiumi arba, labiau tikėtina, nauju herojų amžiumi, nes seka pasikeičia… Pats Vernantas siūlo išeitį, kai pastebi, kad „iš tikrųjų egzistuoja ne vienas geležies amžius, o du žmogiškosios egzistencijos tipai ” (10).

Tai labai įdomu. Jeanas-Pierre’as Vernant’as, kuris yra plačiai pripažintas senovės graikų kultūros specialistas, mano, kad amžių ciklas keičiasi į priešingą pusę, kaip aprašyta Hesiodo pasakojime. Maža to, jis teigia, kad Geležies amžius susideda iš dviejų dalių, o tai atitinka Jukesvaro aiškinimą, pagal kurį po nusileidžiančios Kali Jugos seka kylanti Kali Juga. Atsižvelgdami į tai, galime daryti prielaidą, kad „didvyrių amžius”, kuris Hesiodo pasakojime sekė iškart po bronzos amžiaus, turi būti pavadinimas, kurį Hesiodas priskyrė besileidžiančiai Kali Jugai.

Įvairių šaltinių duomenys patvirtina, kad visas 24 000 metų trukmės jugos ciklas susideda iš kylančio ir besileidžiančio ciklo po 12 000 metų. Tai mus veda prie klausimo apie santykinę skirtingų jugų trukmę jugų cikle ir pereinamuosius laikotarpius, kurie įvyksta kiekvienos jugos pradžioje ir pabaigoje ir vadinami atitinkamai Sandhya (aušra) ir Sandhyansa (saulėlydis). Toliau lentelėje pateiktos sanskrito tekstuose nurodytos vertės, apibūdinančios jugų trukmę ir atitinkamas jų aušras bei saulėlydžius:

Jugų trukmė

Vienodos trukmės jugos?

Kadangi į jugų ciklo doktriną, kaip nurodė Yukteswaras ir Tilakas, įsiskverbė tiek daug netikslumų, turime suabejoti ir sanskrito tekstuose minimų jugų santykinės trukmės tikslumu. Nors Jugos ciklas minimas maždaug trisdešimties senovės kultūrų mitiniuose pasakojimuose, kaip knygoje „Hamleto malūnas” (1969) aprašė Masačusetso technologijos instituto (MIT) mokslo istorijos profesorius Giorgio de Santillana, randame labai nedaug informacijos apie santykinę skirtingų šio ciklo amžių trukmę.

Keliuose pasakojimuose, kuriuose nurodytos jugų trukmės, randame, kad kiekvienas jugų ciklo amžius yra vienodos trukmės. Pavyzdžiui, zoroastristai tiki, kad pasaulis trunka 12 000 metų, kurie padalyti į keturis vienodus amžius po 3000 metų. Meksikos šaltinyje, vadinamame Rioso kodeksu (dar vadinamame 3738-uoju kodeksu ir A Vatikano kodeksu), teigiama, kad kiekvienas amžius trunka atitinkamai 4 008, 4 010, 4 801 ir 5 042 metus, iš viso 17 861 metus. Matome, kad ir šiuo atveju kiekvieno amžiaus trukmė beveik vienoda.

Todėl sanskrito tekstuose minimų keturių jugų trukmė (t. y. 4800, 3600, 2400 ir 1200 metų) nukrypsta nuo normos. Kiekvienos jugos trukmė šioje sekoje, palyginti su ankstesniąja, sutrumpėja 1 200 metų. Tai aritmetinė progresija, kuri retai, o gal ir niekada, nepasitaiko gamtiniuose cikluose. Ar gali būti, kad kažkada praeityje jugų trukmė buvo sąmoningai pakeista, kad susidarytų įspūdis, jog kiekvienos jugos trukmė mažėja kartu su dorybės mažėjimu iš vienos jugos į kitą?

Štai labiausiai stebinantis faktas: du garsiausi senovės Indijos astronomai – Aryabhatta ir Paulisa – manė, kad jugų ciklą sudaro vienodos trukmės jugos! XI a. viduramžių mokslininkas Al-Beruni sudarė išsamų Indijos filosofijos, mokslų ir kultūros komentarą, pavadintą „Alberuni Indija”, kuriame jis mini, kad jugų ciklo doktrina pagrįsta indų astronomo Brahmaguptos išvedžiojimais, kuris savo ruožtu savo žinias sėmėsi iš sanskrito smriti tekstų. Šiuo atžvilgiu jis pateikia įdomų teiginį:

Be to, Brahmagupta sako, kad „Aryabhatta keturias jugas laiko keturiomis lygiomis caturyuga (jugų ciklo) dalimis. Taip jis skiriasi nuo ką tik minėtos knygos „Smriti” doktrinos, o tas, kuris skiriasi nuo mūsų, yra priešininkas”. (11)

Tai, kad Aryabhatta manė, jog keturios jugos yra vienodos trukmės, yra labai svarbu! Al-Beruni tai tvirtina be jokių abejonių: „Todėl, pasak Aryabhattos, Kali Jugos trukmė yra 3 000 divya metų….. Kiekvienos dvi jugos trukmė yra 6 000 divya metų… Kiekvienos trejos jugos trukmė yra 9 000 divya metų.” Kodėl Aryabhatta pritarė tokiam įsitikinimui? Ar jis turėjo priėjimą prie informacijos šaltinių, kurie dabar mums yra prarasti?

Paulisa, kitas garsus senovės Indijos astronomas, taip pat pritarė vienodos trukmės jugų idėjai. Alberuni sako, kad, pateikdamas kalpos trukmės skaičiavimus, „jis (Pulisa) nepakeitė katurugų į tikslias jugas, o tiesiog pakeitė jas į ketvirtąsias dalis ir padaugino šias ketvirtąsias dalis iš vienos ketvirtosios dalies metų skaičiaus”. (12)

Taigi du iš labiausiai gerbiamų senovės Indijos astronomų – Aryabhatta ir Pulisa – tikėjo jugų ciklu, kurį sudarė 4 vienodos trukmės jugos, kiekviena po 3000 dieviškųjų metų. Tačiau jų nuomonę nustelbė prieštaringas Brahmaguptos požiūris. Jis pyko ant Aryabhattos ir kitų astronomų, kurie laikėsi kitokios nuomonės, ir net juos įžeidinėjo. Al-Beruni apie Brahmaguptą sako:

Jis pakankamai įžūliai palygina Aryabhattą su kirminu, kuris, ėsdamas medieną, atsitiktinai joje aprašo tam tikrus ženklus, jų nesuprasdamas ir neketindamas jų nupiešti. „Tačiau tas, kuris nuodugniai išmano šiuos dalykus, priešinasi Aryabhattai, Srishenai ir Vishnucandrai kaip liūtas gazelėms. Jie nepajėgūs leisti jam išvysti savo veidų”. Tokiais įžeidžiančiais žodžiais jis užsipuola Aryabhattą ir piktai su juo elgiasi. (13)

Dabar galime suprasti, kodėl Brahmaguptos nuomonė galiausiai nugalėjo kitų to meto astronomų nuomonę, ir tai tikrai nebuvo susiję su jo logikos patikimumu ar šaltinių autentiškumu.

Atėjo laikas nustoti priešintis Aryabhattai, Paulisai, Srishenai, Vishnucandrai ir kitiems kaip „liūtui prieš gazeles”, o vietoj to suvokti labai realią galimybę, kad jugos jugų cikle yra vienodos trukmės, o jugų seka 4:3:2:1 galėjo būti matematinė manipuliacija, kuri į jugų ciklo doktriną įsiskverbė kažkada iki 500 m. po Kr. Gali būti, kad ši manipuliacija buvo įvesta todėl, kad žmonės buvo linkę tikėti, jog jugos trukmė turėtų mažėti kartu su dorybių ir žmonių ilgaamžiškumo mažėjimu iš vienos jugos į kitą.

Buvo sugalvota tiksli formulė, pagal kurią bendra jugų trukmė sudarė 12 000 metų. Tačiau iškilo viena problema. Jei Kali jugos trukmė yra 1200 metų, tai ji turėjo būti užbaigta daug kartų nuo jos siūlomos pradžios 3102 m. prieš Kristų. Siekiant apeiti šią galimai keblią situaciją, buvo įvestas dar vienas apsunkinimas. Kiekvieni jugos ciklo „metai” tapo „dieviškaisiais metais”, kuriuos sudarė 360 žmogiškųjų metų. Jugos ciklas tapo išpūstas iki 4 320 000 metų (12 000×360), o Kali jugos ciklas tapo lygus 432 000 metų (1 200×360). Žmonija tapo pasmerkta nesibaigiančiai tamsos trukmei.

Originalus jugos ciklas, užkoduotas Saptarši kalendoriuje

Atrodo, kad pirminė jugos ciklo doktrina buvo labai paprasta: jugų ciklas trunka 12 000 metų, o kiekviena juga – 3 000 metų. Šis ciklas užkoduotas Saptarši kalendoriuje, kuris Indijoje naudojamas jau tūkstančius metų. Jis buvo plačiai naudojamas Maurjų laikotarpiu IV a. pr. m. e. ir vis dar naudojamas kai kuriose Indijos dalyse. Terminas Saptarshi reiškia septynis rišis arba septynis išminčius, simbolizuojančius septynias Didžiosios meškos žvaigždyno (Ursa Major) žvaigždes. Jie laikomi nušvitusiais rišiais, kurie pasirodo kiekvienos jugos pradžioje, kad skleistų civilizacijos dėsnius. Indijoje naudojamo Saptarši kalendoriaus ciklas buvo 2700 metų; sakoma, kad Didžiojo lokio žvaigždynas kiekvienoje iš 27 Nakšatrų (Mėnulio asterizmų) būna po 100 metų, o tai sudaro 2700 metų ciklą. (14) 2700 metų ciklas taip pat buvo vadinamas Saptarši era arba Saptarši juga.

Didžiosios meškos (Ursa Major) žvaigždynas šiauriniame danguje aiškiai matomas ištisus metus. Septynios ryškios žvaigždės simbolizuoja Septynis išminčius (Saptarši), kurių kiekvienas pavaizduotas paveiksle.

Jei 2700 metų Saptarši kalendoriaus ciklas yra tikroji jugos trukmė, tai likusieji 300 metų iš bendros 3000 metų jugos trukmės automatiškai yra „pereinamasis laikotarpis”, kol visiškai pasireiškia kitos jugos savybės. Bendra Jugos ciklo trukmė, neįskaitant pereinamųjų laikotarpių, yra lygi (2700×4), t. y. 10 800 metų, t. y. tiek pat, kiek helenistinėje tradicijoje trunka „Didieji Heraklito metai”! Tai aiškiai rodo, kad tiek Indijoje, tiek Graikijoje Pasaulinių amžių ciklo pagrindas buvo 2700 metų Saptarši ciklas.

Istorikai sutaria, kad Saptarshi kalendorius, naudotas Maurijų laikotarpiu IV a. pr. m. e., prasidėjo 6676 m. pr. m. e. Knygoje „Tradicijos apie septynias rsis” (Traditions of the Seven Rsis) tai patvirtina daktaras J. E. Mičineris (Dr. J. E. Mitchiner):

Galime daryti išvadą, kad senesnė ir pirminė Septynių Rsų eros versija prasidėjo nuo Septynių Rsų Krttikoje 6676 m. pr. m. e. Ši versija buvo naudojama Šiaurės Indijoje mažiausiai nuo IV a. pr. m. e., kaip liudija graikų ir romėnų rašytojų teiginiai; ją taip pat naudojo Vrddha Garga maždaug krikščioniškosios eros pradžioje. (15)

Iš tikrųjų Indijos karalių chronologija siekia 6676 m. prieš Kristų, kaip nurodo graikų ir romėnų istorikai Plinijus ir Arrijanas. Plinijus teigia, kad „nuo tėvo Liberio [romėnų Bakcho arba graikų Dioniso] iki Aleksandro Didžiojo (g. 323 m. pr. Kr.) indai skaičiuoja 154 karalius, ir jie skaičiuoja (laiką) kaip 6451 metus ir 3 mėnesius”. (16)

Arrijanas tarp Dioniso ir Sandrokoto (Čandraguptos Maurjos), į kurio dvarą 314 m. pr. m. e. buvo pasiųsta graikų ambasada, nurodo 153 karalius ir 6 462 metus. (17)

Pagal abu šiuos duomenis susumuojama apytikriai apie 6776 m. pr. m. e., t. y. 100 metų anksčiau nei Saptaršio kalendoriaus pradžia 6676 m. pr. m. e.

Iš Plinijaus ir Arriano pasakojimų akivaizdu, kad Indijos karalių sąraše jie turėjo nurodyti konkretų karalių, kuris atitiko graikų Dionisą arba romėnų Bakchą ir kurio valdymas baigėsi maždaug apie 6776 m. pr. m. e. Kas tai galėjo būti? Pasak garsaus mokslininko ir orientalisto sero Viljamo Džonso (William Jones), Dionisas arba Bakchas buvo ne kas kitas, o Indijos monarchas Rama. Seras Viljamas Džounsas savo veikale „Apie Graikijos, Italijos ir Indijos dievus” (1784 m.) rašo:

manoma, kad Rama yra tas pats, kas graikų Dionisas, kuris, kaip sakoma, užkariavo Indiją su satyrų armija, vadovaujama Pano; Rama taip pat buvo galingas užkariautojas ir turėjo didelių beždžionių ar satyrų armiją, kuriai vadovavo Maruty (Hanumanas), Pavano sūnus. Rama ir kitais atžvilgiais panašus į indų Bakchą. (18)

Seras Williamas Jonesas taip pat pabrėžia:

Graikai sako, kad Merosas yra Indijos kalnas, ant kurio gimė jų Dionisas, o Meru taip pat yra kalnas netoli Naišados arba Nysos miesto, graikų geografų vadinamo Dionisopoliu ir visuotinai šlovinamo sanskrito poemose. (19)

Dioniso sutapatinimas su Rama suteikia mums naujų perspektyvų. Pagal indų tradiciją Rama gyveno Treta Jugos (sidabro amžiaus) pabaigoje, o netrukus po jo mirties prasidėjo Dwapara Juga (bronzos amžius). Tai reiškia, kad 6676 m. pr. m. e. Saptaršio kalendoriaus pradžios data, t. y. 100 metų po Dioniso, t. y. Ramos, rodo Dwapara Jugos mažėjančio ciklo pradžią.

Vėlesnis Saptarši kalendorius, vis dar naudojamas Indijoje, prasidėjo nuo 3076 m. pr. m. e. Tačiau, kaip pažymi daktaras Subhašas Kakas, „naujasis skaičiavimas, kuris prasideda nuo 3076 m. pr. m. e., buvo pradėtas vėliau, kad būtų kuo arčiau Kali eros pradžios”. (20)

Knygoje „Septynių Rsis tradicijos” daktaras Mičineris teigia, kad Kali Jugai skirtas Saptaršio kalendorius (Kašmyro Laukika Abda) prasidėjo tada, kai Saptaršis buvo Rohini. Kadangi Saptaršiai 3676 m. pr. m. e. buvo Rohini, vadinasi, Kali Jugos ciklas turėjo prasidėti 3676 m. pr. m. e.

Tikrosios dabartinės Kali jugos pabaigos datos nustatymas

Štai čia tampa įdomu. 6676 m. pr. m. e. prasidėjo Saptarši era, o kitas ciklas prasidėjo lygiai po 3000 metų – 3676 m. pr. m. e. Tačiau Saptarši ciklas trunka 2700 metų. Kodėl Kali Jugos Saptarši era prasidėjo praėjus 3000 metų po ankstesnio ciklo? Tai reiškia, kad prie ankstesnio ciklo pabaigos turėjo būti pridėtas 300 metų „pereinamasis laikotarpis”! Tai aiškiai įrodo hipotezę, kad 2 700 metų Saptarši ciklas kartu su 300 metų pereinamuoju laikotarpiu buvo pirminis jugos ciklo kalendorinis pagrindas.

Jei 6676 m. pr. m. e. datą naudosime kaip Dwapara Jugos pradžią mažėjančiame cikle, o 2700 metų Saptarshi ciklą kartu su 300 metų pereinamuoju laikotarpiu – kaip jugos ciklo pagrindą, tuomet atsiskleis visa jugos ciklo laiko juosta.

Šioje jugos ciklo laiko juostoje Aukso amžiaus pradžia laikoma 12676 m. prieš Kristų, t. y. daugiau nei 14 500 metų prieš mūsų erą, kai Didysis lokys buvo Šravanos nakshatroje (dėl 300 metų pereinamojo laikotarpio Didysis lokys kiekvienoje jugoje pasistūmės 3 nakshatromis į priekį). Tai labai gerai sutampa su indų tradicija, nes Mahabharatoje minima, kad senovės tradicijoje Šravanos nakshatrai buvo skiriama pirmoji vieta nakshatrų cikle.

Nakshatrų ciklas

Jugos ciklo laiko juosta pagal Saptarši kalendorių. Pagal šią interpretaciją Kali juga baigiasi 2025 m., o po jos seks 300 metų. metų pereinamasis laikotarpis, vedantis į kylančią Dwapara jugą.

Laiko juostoje taip pat nurodoma, kad kylanti Kali Juga – dabartinė epocha, kurioje gyvename – baigsis 2025 m. po Kristaus. Visiškai pasireikšti kita juga – kylanti Dwapara – pradės 2325 m. po 300 metų pereinamojo laikotarpio. Po kylančios Dwapara Jugos seks dar dvi jugos: kylanti Treta Juga ir kylanti Satja Juga, kurios užbaigs 12 000 metų kylantį ciklą.

Sanskrito tekste Brahma-vaivarta Purana aprašomas Viešpaties Krišnos ir deivės Gango dialogas. Čia Krišna sako, kad po 5 000 Kali jugos metų prasidės naujas Aukso amžius, truksiantis 10 000 metų (Tekstas 50, 59). Tai iš karto galima suprasti čia aprašyto jugos ciklo laiko juostos kontekste. Šiuo metu baigiasi Kali juga, nuo jos pradžios 3676 m. pr. m. e. prabėgus beveik 5700 metų. O po Kali jugos pabaigos seks dar trys jugos, apimančios 9000 metų, kol baigsis kylantis ciklas.

Archeologiniai ir istoriniai įrodymai

Pagal jugų ciklo doktriną, pereinamieji laikotarpiai tarp jugų siejami su civilizacijų žlugimu ir ekologinėmis katastrofomis (pralaja), kurios sunaikina beveik visus žmonijos civilizacijos pėdsakus. Naujai civilizacijai, atsirandančiai naujoje jugoje, vadovauja keli kataklizmą išgyvenę žmonės, kurie su savimi atsineša ankstesnės epochos technines ir dvasines žinias. Daugelyje senovės šaltinių pasakojama apie mįslingą „Septynių išminčių” („Saptarshi”) grupę, kuri, kaip teigiama, pasirodo kiekvienos jugos pradžioje ir skelbia civilizacijos meną. Jų randame viso pasaulio mituose – Šumere, Indijoje, Polinezijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Jie turėjo begalinę išmintį ir galią, galėjo keliauti žeme ir vandeniu, savo nuožiūra įgaudavo įvairius pavidalus. Atrodo, kad senovės Indijos Saptarši kalendorius buvo paremtas jų periodišku pasirodymu kiekvienos jugos pradžioje.

Kaip pamatysime, čia siūloma jugos ciklo laiko juosta labai stipriai koreliuoja su pagrindiniais kataklizmais, kurie periodiškai paveikia mūsų planetą, ir su daugeliu svarbių datų, užfiksuotų įvairiuose senovės kalendoriuose ir šventraščiuose.

Pirmasis pereinamasis laikotarpis 12 000 metų besitęsiančiame jugos cikle yra 300 metų laikotarpis Aukso amžiaus pabaigoje nuo 9976 m. pr. m. e. iki 9676 m. pr. m. e. Tuo metu staiga baigėsi paskutinis ledynmetis; klimatas gana staiga tapo labai šiltas, ir įvyko katastrofiškas pasaulinis potvynis. Šį laikotarpį mini daug senovinių legendų. Platonas „Timėjuje” pasakoja apie mitinę Atlantidos salą, kurią apie 9600 m. pr. m. e. per „vieną nelaimingą dieną ir naktį” prarijo jūra. Zoroastriečiai tiki, kad pasaulį sukūrė Ahura Mazda apie 9600 m. pr. m. e. (t. y. 9 000 metų iki jų pranašo Zoroastro gimimo apie 600 m. pr. m. e.).

Šis įvykis taip pat užfiksuotas daugelio senovės kultūrų potvynių mituose, kuriuose beveik vienodai kalbama apie milžiniškas vandens sienas, kurios paskandino visą žemę iki aukščiausių kalnų viršūnių, kartu su smarkiu lietumi, ugnies kamuoliais iš dangaus, dideliu šalčiu ir ilgais tamsos laikotarpiais. Archeologas Briusas Masas (Bruce Masse) iš Los Alamos nacionalinės laboratorijos Naujojoje Meksikoje ištyrė 175 potvynių mitų iš įvairių pasaulio kultūrų pavyzdį ir padarė išvadą, kad šiuose įvykiuose aprašyti aplinkos aspektai, kurie taip pat atitinka archeologinius ir geofizinius duomenis, galėjo būti sukelti tik griaunamojo, giliavandenio, vandenyno kometos smūgio. (21)

Pastaraisiais metais tarptautinė mokslininkų grupė rado įtikinamų įrodymų, kad beveik prieš 12 800 metų Žemę bombardavo daugybė milžiniškos kometos fragmentų, kurie sukėlė greito ir intensyvaus atšalimo laikotarpio, vadinamo jaunesniuoju driasu, trukusio beveik 1200 metų iki maždaug 9700 m. pr. m. e., pradžią. Dėl kometos smūgio jėgos ir po jo sekusio spiginančio šalčio išnyko daug Šiaurės Amerikos megafaunos rūšių, įskaitant vilninius mamutus ir milžiniškus žemės tinginius, ir baigėsi priešistorinė civilizacija, vadinama Kloviso kultūra – pirmieji Naujojo pasaulio gyventojai. (22)

Šis temperatūros grafikas rodo staigų atšalimą jaunesniojo driaso pradžioje ir tokį pat staigų jaunesniojo driaso periodo atšilimą.

Jaunesnysis driasas dėl iki galo nesuprantamų priežasčių baigėsi taip pat staiga, kaip ir prasidėjo. Nielso Boro instituto (NBI) Kopenhagoje geologai ištyrė Grenlandijos ledo šerdies duomenis ir padarė išvadą, kad ledynmetis baigėsi tiksliai 9703 m. prieš Kristų.Mokslininkas Jorgenas Pedras Steffensenas (Jorgen Peder Steffensen) sakė, kad „pereinant iš ledynmečio į dabartinį šiltąjį tarplydžio laikotarpį klimato pokytis toks staigus, kad atrodo, tarsi būtų paspaustas mygtukas”. (23)

9703 m. pr. m. e. staigaus klimato pokyčio data patenka į 300 metų pereinamąjį laikotarpį aukso amžiaus pabaigoje nuo 9976 m. pr. m. e. iki 9676 m. pr. m. e., todėl ji yra pirmasis svarbus čia nustatyto jugos ciklo laiko juostos patvirtinimas.

Juodosios jūros katastrofa ir pasauliniai potvyniai

300 metų pereinamasis laikotarpis tarp Treta Jugos (sidabro amžiaus) ir Dwapara Jugos (bronzos amžiaus) nuo 6976 m. pr. m. e. iki 6676 m. pr. m. e. taip pat sutampa su svarbiu aplinkos įvykiu – Juodosios jūros katastrofa, neseniai datuota 6700 m. pr. m. e. Juodoji jūra kadaise buvo gėlavandenis ežeras. Taip buvo iki tol, kol Viduržemio jūra, patvinusi nuo ištirpusių ledynų vandenų, pralaužė natūralią užtvanką ir prasiveržė pro siaurą Bosforo sąsiaurį, katastrofiškai užtvenkdama Juodąją jūrą. Tai pakėlė Juodosios jūros vandens lygį keliais šimtais pėdų, užliejo daugiau kaip 60 000 kvadratinių mylių sausumos ir gerokai išplėtė Juodosios jūros kranto liniją (maždaug 30 %). (24)

Šis įvykis iš esmės pakeitė Pietryčių Europos ir Vakarų Anatolijos civilizacijos raidą. Geologai Bilas Rajanas (Bill Ryan) ir Volteris Pitmanas (Walter Pitman) iš Lamont-Doherty Žemės observatorijos Niujorke, kurie pirmieji pasiūlė Juodosios jūros katastrofos hipotezę, ėmė ją lyginti su Nojaus tvanu.

Panašūs dideli potvyniai įvyko daugelyje pasaulio vietų, kai didžiuliai ledynų ežerai, išsiplėtę dėl tirpstančio ledo, pralaužė ledo užtvaras ir plūstelėjo į aplinkines vietoves. Apie 6900 m. pr. m. e. – 6200 m. pr. m. e. Hadsono įlankoje suiro Laurentidų ledo skydas, ir didžiulis ledynų vandenų kiekis iš vidinio Agassizo / Odžibvėjaus ežero išsiliejo į Labradoro jūrą. Tai galbūt buvo „didžiausias ketvirčio laikotarpio potvynis”, dėl kurio pasaulinio vandenyno lygis galėjo pakilti pusmetriu. (25)

7000 m. pr. m. e. – 6000 m. pr. m. e. laikotarpiu Europoje taip pat vyko milžiniški žemės drebėjimai. Šiaurės Švedijoje kai kurie iš šių žemės drebėjimų sukėlė 10 metrų aukščio „bangas virš žemės”, vadinamas „uolų cunamiais”. Gali būti, kad pasaulinę kataklizmų grandinę šiuo pereinamuoju laikotarpiu galėjo sukelti viena pagrindinė priežastis, kurią dar reiks išsiaiškinti.

Pereinamasis laikotarpis tarp Dwapara Jugos ir Kali Jugos, nuo 3976 m. pr. m. e. iki 3676 m. pr. m. e., vėl pasižymėjo aplinkos kataklizmų serija, kurių tikslus pobūdis tebėra paslaptis. Geologijoje šis laikotarpis vadinamas 5,9 kilo metų įvykiu ir laikomas vienu intensyviausių aridizacijos įvykių holoceno laikotarpiu. Jis įvyko apie 3900 m. pr. m. e., užbaigdamas neolitinį subplūduriavimą ir pradėdamas naujausią Sacharos dykumos išdžiūvimą.

Tuo pat metu, 4000 m. pr. m. e. – 3500 m. pr. m. e., Šumero pakrantės lygumos patyrė didelį potvynį, kuris „buvo pasaulinio greito, palyginti trumpalaikio potvynio, vadinamo Flandrijos transgresija, vietinis padarinys – jis turėjo didelį poveikį ne tik Persijos įlankos pakrantėse, bet ir daugelyje kitų Azijos dalių.” (26) Šis katastrofiškas potvynis lėmė Ubaido laikotarpio Mesopotamijoje pabaigą ir paskatino visuotinę migraciją į upių slėnius. Netrukus po to, apie 3500 m. pr. m. e., Egipte, Mesopotamijoje ir Indo slėnyje atsirado pirmosios upių slėnių gyvenvietės.

Šis pereinamasis laikotarpis tarp jugų taip pat užfiksuotas senovės kalendoriuose. Labai ilgai Vakarų pasaulyje vyravo įsitikinimas, kad pasaulis buvo sukurtas 4004 m. pr. m. e. Ši data mus pasiekė iš Senojo Testamento genealogijų. Ši data pažymima likus vos 28 metams iki Dvafaros pabaigos ir pereinamojo laikotarpio pradžios. Pasaulio sukūrimo metai pagal žydų religinį kalendorių yra 3761 m. pr. m. e., t. y. pereinamojo laikotarpio vidurys.

Graikijos tamsieji amžiai ir didieji sukrėtimai

Pagal senąsias tradicijas Kali Juga, kurią Hesiodas vadino „didvyrių amžiumi”, baigėsi mūšiu Trojos lygumoje. Jugos ciklo laiko juostoje nurodyta, kad 300 metų tarpinis laikotarpis tarp nusileidžiančios ir kylančios Kali Jugos tęsėsi nuo 976 m. pr. m. e. iki 676 m. pr. m. e.; labai įdomu, kad jis sutampa su 300 metų laikotarpiu nuo 1100 m. pr. m. e. iki 800 m. pr. m. e., kurį istorikai vadina graikų tamsiaisiais amžiais!

Istorikai Graikijos tamsiuosius amžius laiko pereinamuoju laikotarpiu iš vėlyvojo bronzos amžiaus į ankstyvąjį geležies amžių. Robertas Drewsas rašo:

Per keturiasdešimt-penkiasdešimt metų nuo XIII a. pabaigos iki XII a. pradžios (apie 1200-1100 m. pr. m. e.) buvo sugriauti beveik visi svarbūs rytinės Viduržemio jūros regiono dalies miestai, daugelis jų niekada nebebuvo užimti (27).

Dėl šio staigaus ir smarkaus sukrėtimo visuose Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje, Kaukaze, Egėjo jūros ir Balkanų regionuose prasidėjo tris šimtus metų trukęs tamsusis amžius, kuriam buvo būdingi dideli sukrėtimai, badas, gyventojų skaičiaus mažėjimas ir masinis žmonių judėjimas. Beveik visi miestai tarp Pilono ir Gazos buvo žiauriai sugriauti, o daugelis apleisti. Mikėnų ir Anatolijos rūmų ekonomika žlugo, žmonės gyveno izoliuotose mažose gyvenvietėse.

Egipte laikotarpis nuo 1070 m. pr. m. e. iki 664 m. pr. m. e. vadinamas Trečiuoju tarpiniu laikotarpiu, kurio metu Egiptą užvaldė svetimšaliai valdovai. Vyko politinė ir socialinė dezintegracija bei chaosas, kurį lydėjo kelios alinančios sausros. Indijoje Indo slėnio civilizacija galutinai baigėsi apie 1000 m. pr. m. e., o po beveik 400 metų pertraukos, apie 600 m. pr. m. e., Gango lygumose atsirado 16 didžiųjų karalysčių (mahadžanapadų). Tuo metu katastrofa ištiko ir Olmekų civilizaciją Mezoamerikoje. Apie 950 m. pr. m. e. buvo sunaikinta daug San Lorenso paminklų, o apie 900 m. pr. m. e. vietovė buvo apleista. Mokslininkai mano, kad šį olmekų centrų pasikeitimą galėjo lemti drastiški aplinkos pokyčiai, kai pasikeitė tam tikrų svarbių upių tėkmė.

Kai 676 m. pr. m. e. prasidėjo kylanti Kali Juga, daugelis žinių, tradicijų ir įgūdžių iš besileidžiančios Kali Jugos buvo pamiršti. Galbūt reaguodami į šią sunkią socialinę krizę, tuo metu atsirado daugybė filosofų ir pranašų, kurie bandė iš naujo atrasti prarastą išmintį ir skleisti ją neišmanančioms masėms. Tarp jų buvo Buda (623 m. pr. m. e.), Talis (624 m. pr. m. e.), Pitagoras (570 m. pr. m. e.), Konfucijus (551 m. pr. m. e.), Zoroastras (600 m. pr. m. e.) ir Mahaviras Džainas (599 m. pr. m. e.). Tačiau daug šventųjų žinių buvo negrįžtamai prarasta. Pavyzdžiui, pirmines Vedas sudarė 1 180 sakų (t. y. šakų), iš kurių dabar prisimenamos tik 7 ar 8 sakos (mažiau nei 1 %). Peržiūrint ir užrašant senovinius tekstus į juos taip pat įsivėlė įvairių klaidų, praleidimų ir interpoliacijų. Vienos iš jų – klaidos jugos ciklo doktrinoje.

Čia siūlomos jugos ciklo laiko juostos tiksliai atspindi pasaulines ekologines katastrofas, lydinčias pereinamuosius laikotarpius tarp jugų. Kas 2700 metų mūsų planetą kelis šimtus metų paveikia serija kataklizmų, dėl kurių visame pasaulyje visiškai arba beveik visiškai žlunga civilizacijos. Tačiau visais atvejais civilizacija atsinaujina iškart po sunaikinimo laikotarpio. Keturi pagrindiniai pereinamieji laikotarpiai nuo Aukso amžiaus pabaigos apibendrinti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Akivaizdu, kad anksčiau jugos ciklas buvo stebimas pagal Saptaršio kalendorių. Jis truko 12 000 metų, susidėjo iš keturių vienodos trukmės jugų po 2700 metų, kurias skyrė 300 metų pereinamieji laikotarpiai. Visą 24 000 metų trukusį jugos ciklą sudarė kylančios ir besileidžiančios jugos ciklas, kurie sekė vienas paskui kitą visą amžinybę kaip dienos ir nakties ciklai. Pastaruosius 2700 metų išgyvenome kylančią Kali Jugą, kuri baigsis 2025 metais.

Pagal susitarimą 300 metų pereinamąjį laikotarpį po 2025 m. galima suskirstyti į du laikotarpius po 150 metų. Pirmasis 150 metų laikotarpis – „Kali saulėlydis” – yra laikas, kai Kali Jugos struktūros gali žlugti dėl karų, ekologinių katastrofų ir kosminių pokyčių, o antrasis 150 metų laikotarpis – „Dviaparos aušra” – tai laikas, kai gali pradėti formuotis dvasiškai išsivysčiusios Dviaparos Jugos sistemos ir filosofijos. Tačiau tikėtina, kad dvigubi žlugimo ir atsiradimo procesai vyks vienu metu per visą 300 metų pereinamąjį laikotarpį, nors ir skirtingu intensyvumu.

Dabartinis tektoninės veiklos ir ekstremalių oro reiškinių suaktyvėjimas, viena vertus, ir pirmieji žmonijos aukštesnės sąmonės prabudimo požymiai, kita vertus, gali rodyti, kad pereinamojo laikotarpio poveikis jau pasireiškia. Turime suvokti šiuos didesnius laiko ciklus, kurie valdo žmonijos civilizaciją, ir horizonte bręstančius pokyčius.

Išnašos

1. Krishna-Dwaipayana Vyasa, The Mahabharata, trans. Kisari Mohan Ganguli (1883-1896) book 3, chapter CXLVIII, from Internet Sacred Texts Archive, www.sacred-texts.com

2. Aryabhatiya, Kalakriyapada, verse 10

3. D.C. Sircar, Indian Epigraphy, Motilal Banarsidass Publ., 1965, 318

4. Richard Salomon, Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages, Oxford University Press, 1998, 181

5. Surya-Siddhanta: A Text-Book of Hindu Astronomy, tr. Ebenezer Burgess, Phanindralal Gangooly, Motilal Banarsidass Publ., 1989, Chapter 1, 41

6. Lokamanya Bâl Gangâdhar Tilak, The Arctic Home in the Vedas, Messrs. TILAK BROS, 1903

7. The Mahabharata, tr.Kisari Mohan Ganguli, Book 12: Santi Parva, Section CCXXXI

8. Laws of Manu, tr. G. Buhler, Chapter 1 verses 69, 70, 71

9. Sri Yukteswar, The Holy Science, 1894, xi

10. Jenny Strauss Clay, Hesiod’s Cosmos, Cambridge University Press, 2003, 83

11. Alberuni’s India (AD 1030), trans. Dr. Edward C. Sachau, London, 1910, Chapter XLII 373-374

12. Ibid, 375

13. Ibid, 376

14. Subhash Kak, “On the Chronological Framework for Indian Culture”, Indian Council of Philosophical Research (2000), 1-24

15. J.E. Mitchiner, Traditions of the Seven Rishis, Motilal B, 1982, 163

16. Pliny, Naturalis Historia, 6.59-60

17. Arrian, Indica 9.9

18. Encyclopaedia Londinensis Vol 21 (1826) 677

19. Sir William Jones, “On the Gods of Greece, Italy and India”, Asiatic Researches vol. 1 (1788), 221-75

20. Subhash Kak, “On the Chronological Framework for Indian Culture”, Indian Council of Philosophical Research (2000), 1-24

21. Luigi Piccardi and Bruce Masse, Myth and Geology, Geological Society of London Special Publication, 2007, 273

22. “Nanodiamond-Rich Layer across Three Continents Consistent with Major Cosmic Impact at 12,800 Cal BP”, The Journal of Geology, 2014, volume 122, 475–506

23. “Danish Arctic research dates Ice Age”, 11 Dec. 2008, politiken.dk/newsinenglish/article611464.ece

24. “Geologists Link Black Sea Deluge To Farming’s Rise”, New York Times, 17 Dec. 1996

25. Graham Hancock, Underworld: The Mysterious Origins of Civilization, Three Rivers Press, 2002, 82-83

26. Ibid, 31

27. Robert Drews, The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C., Princeton University Press, 1993, 4

Šis straipsnis buvo paskelbtas „New Dawn” specialiajame numeryje, t. 11, Nr. 3.

vertė: Alenas Kostiugovas

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis
žiūrėjo 1 930

Žymos

Atsiliepimų 2

 1. Vygandas    -  2021-10-25, 12:14

  Kai Dievui atsibos žiūrėti į iškrypusią ES, tai jis gali pasielgti, kaip Sodomoje, Gomoroje ir visame Lygumų krašte, viską išnaikinti siera ir ugnimi…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Ponas    -  2022-01-04, 17:53

  Vienus raso, kad Kali Juga prasidejo pries 5000 metu, o cia raso, kad 2025 metais baigsis, tai kas cia uzsiima dezinformacija???

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar jūs pasitikite rinkimais? T.y. tuo, kad jie vyksta sąžiningai?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Prof. Rasa Čepaitienė: „kada gi mes pakelsim baltąją kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu bangą?”

Prof. Rasa Čepaitienė: „kada gi mes pakelsim baltąją kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu bangą?”

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    EŽTT: knyga, kurioje aprašomos homoseksualų santuokos – tinkama vaikams. Autorė pergalės nesulaukė

EŽTT: knyga, kurioje aprašomos homoseksualų santuokos – tinkama vaikams. Autorė pergalės nesulaukė

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. O kas toliau?

Jolanta Blažytė. O kas toliau?

atsiliepimų 10 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis. Šlykštu girdėti, kaip ginamas kaltinamasis pedofilija, o nešnekama apie pagalbą aukoms

Ramūnas Karbauskis. Šlykštu girdėti, kaip ginamas kaltinamasis pedofilija, o nešnekama apie pagalbą aukoms

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    „Ar mes dar šio pasaulio žmonės, ar jau amžinos mirties sapne?..“

„Ar mes dar šio pasaulio žmonės, ar jau amžinos mirties sapne?..“

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos veidas

Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos veidas

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė: „Dar kartą apie Kriminalinę žvalgybą”

Prof. Ignas Vėgėlė: „Dar kartą apie Kriminalinę žvalgybą”

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Tomas Bartkus. Kai paskaitai produktų sudėtį, malda prieš valgį įgauna visai kitokią prasmę

Tomas Bartkus. Kai paskaitai produktų sudėtį, malda prieš valgį įgauna visai kitokią prasmę

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kodėl tiek daug „beprotiškų dešiniųjų sąmokslo teorijų” pasirodė esančios tiesa

Kodėl tiek daug „beprotiškų dešiniųjų sąmokslo teorijų” pasirodė esančios tiesa

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Ar kairieji sugebės suvokti, ką padarė?

Ar kairieji sugebės suvokti, ką padarė?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Dirbtinis intelektas prieš tikrąjį žmogiškumą

Dirbtinis intelektas prieš tikrąjį žmogiškumą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Partizaninis informacinis karas

Partizaninis informacinis karas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blazytė. Apie Aną Kareniną

Jolanta Blazytė. Apie Aną Kareniną

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Orwelynas: Čmilytė ir Šimonytė galės gauti žvalgybos duomenis apie politinius oponentus

Orwelynas: Čmilytė ir Šimonytė galės gauti žvalgybos duomenis apie politinius oponentus

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą

Kad laisvės kovotojai gauna triskart mažesnes valstybines pensijas (67 eurai), negu juos treme stribai- pedopartija...

liaudiesmenas.livejournal.com P.S.ankstesnius postus galima pamatyti,apačioje paspaudus “Previous 10”...

Tai buvo numatyta įgyvendinti visame pasaulyje:     Kinijoje į viešą tupyklą patekti galima tik...

Yra pilna nepalyginamai patrauklesnių reklamų rusų kalba - lengvatikiams. 1000 Eurų - kitą dieną, po...

Dar vienas manipuliavimas žmonėmis...

"Patriote", tai tu dar tokio išsivystymo lygio, jog nesuvoki esmės? Tau vis dar DŪMAI galvytėje,...

"ix", taip idiotiškai apie šamanus negalvoja net paleckiuko abor tavimo iš visuomenės pašvinkusios liekanos......

ix

pasiskaitykit, ką tuo klausimu mano kai kurie pranašai, šamanai ar lamos......

Ten dangiškoji jeruzalė. O kaip manot kur šiaurės jeruzalė buvo ir tikriausiai atsiras?...

Juk valdzioje jau dabar visi apipjaustyti! Ir prisivoge jau daugiau,nei zydu bankai......

Ukraina - unikali valstybė, jos negalima lyginti su Afganistanu ar Afrika... Pasakė, - reiškia taip...