infa.lt

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį…

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį…

10 gegužės
14:46 2022
Vyrai tapo pirmaja trijų vienos lyties asmenų šeima, įrašyta vaiko gimimo liudijime

asociatyvi nuotr. | ve.lt

Nedidelė dalis mokslo veikėjų (235 – iš dešimčių tūkstančių akademinės bendruomenės narių) ryžosi pritarti iniciatorių  išplatintam raštui, kuriame Seimo nariai raginami palaikyti antikonstitucinį Partnerystės įstatymo projektą.

Aplinkraščiui pritariantieji kviečia  Seimo narius prisidėti tariamai prie teisingesnės, laisvesnės ir saugesnės valstybės kūrimo, apeliuodami į šalies Konstituciją.

Iniciatorių išplatintame rašte teigiama, kad viešos diskusijos dėl partnerystės nėra pagrindas diskriminuoti Lietuvos piliečius dėl to, kad šie nusprendė gyventi partnerystėje.

Ciniška tai, kad į Konstitucijos normas apeliuojantys  ir aplinkraščiui pritarę asmenys neužsimena, jog „partnerystės“ instituto Konstitucija nenumato. Atvirkščiai, Konstitucijos 38 str. skelbia, kad šeima yra kuriama santuokos būdu, „valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją„. Taigi „partnerystės“ valstybinės“  registracijos Konstitucija nenumato. Norint įtvirtinti „partnerystės“ institutą“, pirmiausia būtina keisti Konstituciją.

Tokiu būdu šie asmenys (jų pavardės žemiau) arba neįsigilino į Konstitucijos normas, arba kviečia pamiršti pačią Konstituciją, t.y. gyventi kiekvienam , kaip širdis geidžia.

Tai nebe pirmas mokslo veikėjų  „laisvamanių“ akibrokštas. Dar neišblėso grupelės leftisitinių pažiūrų veikėjų visuomenę gluminanti iniciatyva Vilniaus universitete įtvirtinti lyčiai neutralią kalbą. Pastaroji indikacija rodo, kad „Žmoga“ ir toliau skinasi kelią į žmonių smegenis.

Tačiau tai visai nebejuokinga, kai suvoki, jog mokslo veikėjai, kuriems yra patikėta galia šviesti ir lavinti mūsų jaunimą, atvirai ragina įstatymų leidėją  nepaisyti valstybės Konstitucijos ir  tos pačios lyties kartu gyvenančius asmenis pripažinti šeima, kai absoliuti dauguma (beveik 80 proc.) Lietuvos piliečių tam priešinasi?

Atviras jų raginimas nepaisyti šalies pagrindinio įstatymo, tampa nepaprastai pavojingas vykstančio karo Ukrainoje akivaizdoje. Ar šie asmenys yra pasiruošę ugdyti šalies patriotus ir iškilus pavojui raginti mūsų jaunuolius ginti Tėvynę?

Kokią tėvynę ir pagal kokios šalies Konstituciją priimtus įstatymus jie ragintų ką nors ginti?

Žemiau – aplinkraštis.

♦◊♦

Lietuvos Respublikos Seimo nariams dėl Partnerystės įstatymo projekto palaikymo
2022 m. gegužės 16 d.

Mes, Lietuvos akademinė bendruomenė, dėstytojos/ai, mokslininkai/ės, kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narius pritarti …. grupės Seimo narių teikiamam Partnerystės įstatymo projektui.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina Lietuvos valstybės įsipareigojimus užtikrinti demokratiją, žmogaus orumą, teisę į privatų gyvenimą, minties, religijos, įsitikinimų bei žodžio laisvę, visų asmenų lygybę.

2004 m. tapus Europos Sąjungos nare, kartu su naryste įgijome judėjimo, kitas politines ir teisines laisves ir galimybes, užsitikrinome ekonominės gerovės augimą. Kartu įsipareigojome ir toliau gerbti europines vertybes bei nediskriminuoti žmonių dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Primename, kad partnerystės institutas buvo įtvirtintas dar 2000 m. priimtame ir 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Nepaisant to, įstatymas, reglamentuojantis partnerystės įregistravimo tvarką, ar atitinkamos Civilinio kodekso pataisos, kurios įveiklintų šį institutą, dėl sunkiai paaiškinamų priežasčių iki šiol nėra priimtos.

Jau kiek daugiau nei du dešimtmečius daugybė Lietuvos piliečių laukia Partnerystės įstatymo, kuris palengvintų jų kasdienybę. Šis įstatymas svarbus ir heteroseksualioms, ir tos pačios lyties poroms. Jis leistų apsaugoti šių asmenų santykius, užtikrintų turtines ir neturtines partnerystėje gyvenančių žmonių teises. Taip būtų sukurtos būtinos sąlygos visaverčiam ir oriam visų Lietuvos piliečių gyvenimui.

Užtikrinti žmogaus teises ir orų gyvenimą visiems yra demokratinės teisinės valstybės pareiga. Tokia valstybės pareiga tampa dar aktualesnė dabarties krizinėje situacijoje mūsų regione. Privalu suvokti, kad realiai gerbiamos visų Lietuvos piliečių žmogaus teisės yra valstybės saugumo dalis, tik taip Lietuvos bendruomenė taps atsparesnė ir tvaresnė.

Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Demokratiškos, laisvos, teisingos ir saugios valstybės kūrimas – nuolatinis procesas. Viešos diskusijos dėl partnerystės trunka ne vienerius metus, svarstymai apie įvykusią ar neįvykusią visuomenės „brandą“, pasiruošimą nėra pagrindas diskriminuoti Lietuvos piliečius dėl to, kad jie nusprendė gyventi partnerystėje.

Kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narius palaikyti Partnerystės įstatymą ir tokiu būdu prisidėti prie teisingesnės, laisvesnės ir saugesnės valstybės kūrimo.

Pasirašo:

Dr. Milda Ališauskienė, VDU profesorė
Dr. Dovilė Jakniūnaitė, VU profesorė
Dr. Rūta Žiliukaitė, VU docentė
Dr. Ieva Giedraitytė, VU dėstytoja
Laima Kreivytė, VDA tyrėja
Dr. Lina Strupinskienė, VU dėstytoja
Dr. Vilius Mačkinis, VU dėstytojas
Vytis Jurkonis, VU dėstytojas
Dr. Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė, VU dėstytoja
Dr. Natalija Arlauskaitė, VU profesorė
Vilija Navickaitė, VU doktorantė
Dr. Gediminas Vitkus, VU profesorius
Dr. Dalia Satkauskytė, LLTI vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Egidijus Mardosas, VU mokslo darbuotojas
Dr. Skaidra Trilupaitytė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Eglė Rindzevičiūtė, Kingstono universiteto Londone docentė
Dr. Konstantinas Andrijauskas, VU docentas
Dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė, LMTA docentė, LKTI vyresnioji darbuotoja
Dr. Jurga Jonutytė, VDU docentė
Dr. Viktoras Bachmetjevas, VDU docentas
Dr. Liutauras Labanauskas, Vilnius Tech lektorius, LSMC mokslo darbuotojas
Dr. Vilma Žydžiūnaitė, VDU profesorė
Dr. Mantas Antanas Davidavičius, VDU dėstytojas
Dr. Gintautas Mažeikis, VDU profesorius
Dr. Jelena Šalaj, VU mokslo darbuotoja
Dr. Paulius Skruibis, VU docentas
Eglė Urbutienė, MRU doktorantė
Dr. Toma Jasiukevičiūtė-Zelenko, VU lektorė
Rasa Tumaševičiūtė, Gamtos tyrimų centro doktorantė, JK Žaliosios ekonomikos instituto patikėtinė
Žygimantas Menčenkovas, VDU doktorantas
Dr. Dainius Žalimas, VDU profesorius
Dr. Laurynas Šedvydis, VDU dėstytojas
Dr. Eglė Kačkutė-Hagan, VU docentė
Dr. Neringa Klumbytė, Majamio universiteto docentė
Dr. Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė, VU dėstytoja
Dr. Dovilė Budrytė, Georgia Gwinnett College profesorė
Lukas Ivanauskas, VU doktorantas
Dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė, VU docentė
Dr. Jurgis Pakerys, VU profesorius
Gabrielė Norkūnaitė, VU doktorantė
Dr. Marija Giedraitytė-Guzikauskienė, VU lektorė
Dr. Aistė Kučinskienė, VU dėstytoja
Lina Saveikytė, VU doktorantė, VU GMC jaunesnioji mokslo darbuotoja
Neringa Terleckaitė, VU dėstytoja
Dr. Ieva Jusionytė, Brown universiteto docentė
Dr. Robertas Povilaitis, VU lektorius
Dr. Aurelijus Burokas, VU vyriausiasis mokslo darbuotojas
Marta Gadeikienė, VDU doktorantė
Aivaras Žukauskas, VU dėstytojas
Dr. Johanas Baltrimas, VU lektorius
Dr. Dovilė Kuzminskaitė, VU dėstytoja
Ieva Šližienė, VU dėstytoja
Dr. Kristina Jonutytė, VU mokslo darbuotoja, VDU dėstytoja
Dr. Paulius Jevsejevas, VU dėstytojas
Dr. Natalija Mažeikienė, VDU profesorė
Dr. Inga Vinogradnaitė, VU docentė
Dr. Aušra Maslauskaitė, VDU profesorė
Minijus Tilindis, VU dėstytojas
Dr. Nerija Putinaitė, VU docentė
Simona Vaškevičiūtė, VU doktorantė
Dr. Viktor Denisenko, VU docentas
Dr. Irmina Matonytė, LKA profesorė
Dr. Vilius Bartninkas, VU dėstytojas
Dr. Artūras Tereškinas, VDU profesorius
Dr. Tomas Janeliūnas, VU profesorius
Dr. Vytautas Kuokštis, VU docentas
Dr. Linara Dovydaitytė, VDU docentė
Gintarė Bidlauskienė, VU doktorantė
Augustas Bidlauskas, VDA dėstytojas
Inga Patkauskaitė-Tiuchtienė, VU doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Justinas Žilinskas, Mykolo Romerio universiteto profesorius
Liucija Vervečkienė, VU doktorantė
Dr. Audronė Telešienė, KTU profesorė
Dr. Agnė Narušytė, VDA profesorė
Fabio Belafatti, VU dėstytojas
Dr. Margarita Šešelgytė, VU docentė
Dr. Erika Grigoravičienė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Dovile Vilda, Tulane universiteto dėstytoja
Rasa Bortkevičiūtė, VU doktorantė
Dr. Simas Čelutka, VU dėstytojas
Dr. Ainius Lašas, KTU docentas
Dr. Rasa Navickaitė, Vienos universiteto mokslo darbuotoja
Dr. Lina Vidauskytė, LKA profesorė
Justinas Lingevičius, VU doktorantas
Goda Klumbytė, Kaselio universiteto tyrėja
Dr. Giedrius Subačius, Ilinojaus universiteto Čikagoje profesorius
Dr. Aistė Noreikaitė, VU dėstytoja
Dr. Audronė Žukauskaitė, LKTI vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Diana Mincytė, CUNY universiteto docentė
Dr. Nijolė Keršytė, VU docentė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Violeta Davoliūtė, VU profesorė
Dr. Gražina Bielousova, Duke universiteto lektorė
Dr. Lina Šumskaitė, VU asistentė, mokslo darbuotoja
Dr. Aušra Pažėraitė, VU docentė
Dr. Nerijus Milerius, VU profesorius
Dr. Violeta Kelertas, Washingtono universiteto Seattle afilijuota profesorė
Ilona Jurkonytė, Concordia universiteto Monrealyje doktorantė
Dr. Zigmas Vitkus, Klaipedos universiteto mokslo darbuotojas
Dr. Pavel Lavrinec, VU docentas
Dr. Eglė Šumskienė, VU docentė
Dr. Gabrielė Labanauskaitė, LMTA docentė
Ieva Balčiūnė, LII ir VU doktorantė
Dr. Kristupas Sabolius, VU profesorius
Dr. Jonas Dagys, VU docentas
Dr. Algimantas Čepas, VU docentas
Dr. Daumantas Stumbrys, LSMC mokslo darbuotojas
Dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė, VDA profesorė
Dr. Aušra Kaziliūnaitė, Vilnius Tech dėstytoja
Milda Pivoriūtė, VU dėstytoja
Dr. Rūta Kačkutė, VU dėstytoja, Lietuvos nacionalinio muziejus direktorė
Dr. Rasa Erentaitė, KTU vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Arvydas Grišinas, KTU mokslo darbuotojas
Dr. Monika Krikštopaitytė, 7 meno dienos vyr. redaktorė
Dr. Lolita Jablonskienė, VDA docentė, Nacionalinės dailės galerijos direktorė
Dr. (hp) Laima Laučkaitė-Surgailienė, LKTI vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Vilius Dranseika, VU lektorius
Dr. Saulius Geniušas, CUHK profesorius
Dr. Mikas Vaicekauskas, LLTI vyriausiasis mokslo darbuotojas
Dr. Lara Lempertienė, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė
Dr. Gintautė Žemaitytė, VU dėstytoja
Dr. Loreta Vaicekauskienė, VU profesorė
Dr. Eglė Aleknaitė, VDU vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Egidijus Balandis, VDU dėstytojas
Daina Kamarauskienė, Nacionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus direktorė
Dr. Rimantas Vosylis, MRU docentas
Dr. Aušra Park, Siena College docentė
Dr. Darius Staliūnas, LII vyriausiasis mokslo darbuotojas
Dr. Elena Masnevaitė, VU lektorė
Dr. Martynas Jakulis, VU dėstytojas
Dr. Eglė Zemlytė, VU lektorė
Teodoras Žukas, VU doktorantas
Rūta Latinytė, VU, MRU ir Vilnius Tech dėstytoja
Dr. Marija Drėmaitė, VU profesorė
Rima Urbonaitė, MRU universiteto lektorė
Dr. Vytautas Ališauskas, VU profesorius
Dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė, VU docentė
Dr. Linas Didvalis, VDU docentas
Dr. Tomas Vaiseta, VU docentas
Dr. Aleksandras Izotovas, MRU lektorius
Augustė Dementavičienė, VU dėstytoja
Dr. Laima Vaigė, Erebru universiteto vyr. dėstytoja
Dr. Justinas Dementavičius, VU docentas
Dr. Evaldas Klimas, MRU docentas
Dr. Gintautas Sakalauskas, VU docentas
Dr. (hp) Audrius Beinorius, VU profesorius
Dr. Vytis Silius, VU mokslo darbuotojas
Dr. Rimantas Kmita, LLTI mokslo darbuotojas, VU partnerystės docentas
Donata Katinaitė, VU lektorė
Dr. Mindaugas Gilaitis, VU asistentas
Dr. Vytautas Nekrošius, VU profesorius, akademikas
Gintautas Bartkus, VU partnerystės docentas
Dr. Danutė Bacevičiūtė, VU docentė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Vigita Vėbraitė, VU docentė
Dr. Audrius Laurynėnas, VU mokslo darbuotojas
Dr. Kristina Mitalaitė, LKTI vyresnioji darbuotoja
Dr. Kristina Garalytė, VU docentė
Dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė, VU dėstytoja
Aistis Žekevičius, LKTI doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Gabrielė Gervickaitė, VDA doktorantė
Neringa Bladaitė, VU doktorantė, tyrėja
Dr. Renata Bikauskaitė, VU dėstytoja
Dr. Remigijus Venckus, Vilnius Tech – VGTU profesorius
Akvilė Giniotaitė, VU Ugdymo mokslų instituto doktorantė
Dr. Vaidotas Zemlys-Balevičius, Euromonitor International, Head of Data Science
Dr. Gytis Dudas, VU GMC vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Jonas Bačelis, Lietuvos statistikos departamentas
Jogaila Vaitekaitis, VU Ugdymo mokslų instituto tyrėjas
Dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė, LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Giedrius Česnakas, LKA profesorius
Dr. Jonas Reklaitis, Lietuvos statistikos departamentas
Dr. Danguolė Bardauskaitė, LKA lektorė
Dr. Basia Nikiforova, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Aistis Šimaitis, LRVK vyriausiasis patarėjas analitikai, duomenų valdymo klausimais
Dr. Ingrida Olendraitė, Kembridžo universiteto ir VU GMC mokslininkė
Dr Audrūnas Gruslys
Dr. Aistė Bartkienė, VU dėstytoja
Dr. Andrej Spiridonov, VU Chemijos ir geomokslų instituto profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Lorenzo Camisi, VU doktorantas
Dovilė Juozapaitė, VULSK vyresnioji medicinos biologė
Dr. Marina Konstantinova, FTMC mokslo darbuotoja
Dr. Jonas Kubilius, UAB „Trys trečiosios“
Dr. Juozas Gordevičius, UAB “Bioinformatikos centras”
Karolis Goda, VU doktorantas
Dr. Kęstas Kirtiklis, VU docentas
Dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė
Dr. Eglė Lauraitytė, VU dėstytoja
Justas Ritmejeris, TU Delft doktorantas
Dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, VU GMC mokslo darbuotojas
Dr. Tomas Juškevičius, Čekijos mokslų akademijos kompiuterių mokslo institutas
Dr. Milda Norkienė, VU mokslo darbuotoja
Dr. Julius Juodakis, Geteborgo universiteto mokslo darbuotojas
Dr. Irena Stonkuvienė, VU docentė
Denis Petrina, LKTI mokslo darbuotojas
Vaida Tretjakova, LSMC Sociologijos instituto tyrėja
Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, VU mokslo darbuotoja
Dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič, Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja
Daina Pamedytytė, VU GMC doktorantė
Ugnė Kuliešiūtė, VU GMC doktorantė
Dr. Lukas Razinkovas, FTMC mokslo darbuotojas
Vytautas Žalandauskas, FTMC doktorantas
Dr. Vytautas Dūdėnas, VU mokslo darbuotojas
Justina Žvirblytė, VU GMC jaun. mokslo darbuotoja, doktorantė
Dr. Eglė Kesylytė-Alliks, nepriklausoma tyrėja
Miglė Gabrielaitė, Kopenhagos Universiteto doktorantė
Dr. Miglė Tomkuvienė, VU GMC mokslo darbuotoja
Dr. Lina Aitmanaitė, VU GMC mokslo darbuotoja
Dr. Aleksandras Konovalovas, VU GMC mokslo darbuotojas
Dr. Kęstutis K. Girnius, VU partnerystės profesorius
Dr. Eglė Lastauskienė, VU GMC profesorė
Dovydas Gabrielaitis, VU GMC doktorantas
Linas Tamošaitis, DTU NNCFB podoktorantūros tyrėjas
Dr. Jūratė Charenkova, VU asistentė, mokslo darbuotoja
Dr. Justas Dapkūnas, VU GMC vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė, VU dėstytoja, mokslo darbuotoja
Dr. Liutauras Gudžinskas, VU docentas
Kotryna Čekuolytė, VU doktorantė ir dėstytoja
Diana Ikasalaitė, Biotechnologijų specialistė, UAB “Biomatter Designs”
Jonas Juozapaitis, VU doktorantas ir dėstytojas
Dr. Kęstutis Baltakys, KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius
Auksė Gaižauskaitė, Makso Planko Mikrobiologijos Instituto (MPI-TM) doktorantė
Jokūbas Gužas, VU doktorantas
Dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson, VU docentė
Gytis Druteika, VU GMC doktorantas
Dr. Simona Povilonienė, VU GMC mokslo darbuotoja
Ignas Maželis, Harvardo Universiteto doktorantas
Dr. Renata Šukaitytė-Coenen, VU docentė
Dr. Dainius Pūras, VU profesorius
Augustė Nalivaikė, KTU lektorė
Monika Orechova, VU dėstytoja
Dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto profesorė
Dr. Irena Stonkuvienė, VU Ugdymo mokslų instituto docentė
Emilija Vasiliūnaitė, VU GMC jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Dr. Sandra Kairė, VU, Ugdymo mokslų instituto direktorė
Justina Garbauskaitė-Jakimovska, VU lektorė
Dr. Vita Venslovaitė, VU dėstytoja
Dr. Linas Tarasonis, VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto prodekanas ir mokslo darbuotojas

šaltinis: pozicija.org

PAREMTI infa.lt Naujienlaiškis
žiūrėjo 430

Žymos

Atsiliepimų 4

 1. VŽA    -  2022-05-10, 16:59

  Siaubas. Tai TOKIE nemokšos mokins mūsų vaikus ir anūkus? Apsaugok Dieve. Lietuva – Marijos Žemė, pakrikštytų 80%. Dievas, VIEŠPATS Biblijoje įsakė: „Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu ir užsitraukė kraujo kaltę“, kas reiškia – mirties bausmę (Kun 20, 13). Kai TOKIŲ prisiveisė daug, tai Dievas Sodomos, Gomoros miestus ir visą Lygumų kraštą sudegino siera ir ugnimi. Tai to siekiama ir Lietuvos krašte? Norint priimti kažkokį par-tnerystės įstatymą ar Stambulo konvenciją, privalu perrašyti Konstituciją ir Bibliją. Paprasčiausiai įvesti demokratiją, – surengti referendumą. Jeigu bus norinčiųjų, tai visi prasmegsime skradžiai žemę…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. T0mas J.    -  2022-05-10, 17:31

  „Kartu įsipareigojome ir toliau gerbti europines vertybes bei nediskriminuoti žmonių dėl lyties, rasės…. … ar seksualinės orientacijos“.

  Tai melas. Aš niekada neįsipareigojau gerbti europinių vertybių. Net jų SĄRAŠO nesu matęs. Net nepažįstu nė vieno žmogaus, tą sąrašą mačiusio.
  Niekada neįsipareigojau nediskriminuoti žmonių dėl seksualinės orientacijos. Partnerystės įstatymo projekto palaikytojai nelogiški: juk galutinio projekto pateikto į viešumą dar nėra, o jie jau padėjo parašą, kad palaiko tai, ko nėra.. 😉

  Atsakyti į šį komentarą
 3. T0mas J.    -  2022-05-10, 17:33

  Seksualinė orientacija yra iškrypėlių išmislas. Konstitucijoje nėra nei žodžio „seksualinė“, nei „orientacija“.
  Orientacija tėra viena: vyras ir moteris orientuoti vienas į kitą, tuokiasi ir kuria šeimą, gimdo ir augina vaikus. Taip daro absoliuti dauguma normalių žmonių, o nenormalumą vadinti nenormalumu – tai ne diskriminacija.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. eugenijus    -  2022-05-11, 09:23

  tokie raštai man primena rusų okupacijos metus,gal pradėkime nuo referendumo tuo klausimu

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar pakeitus šią vyriausybę pasikeistų ekonominė situacija šalyje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Apie energijos kainas kitu kampu

Apie energijos kainas kitu kampu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Apie gyvą žmogų

Apie gyvą žmogų

atsiliepimų 9 Skaityti visą įrašą
    „Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

„Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Apie penkis pagrindinius asmenybės raidos lygius – Oleksijus Arestovičius

Apie penkis pagrindinius asmenybės raidos lygius – Oleksijus Arestovičius

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Popiežius: „Dialogas su agresoriumi pasibjaurėtinas, bet jis turi vykti. Ginklai Ukrainai? Ginti, kai reikia, yra meilė tėvynei

Popiežius: „Dialogas su agresoriumi pasibjaurėtinas, bet jis turi vykti. Ginklai Ukrainai? Ginti, kai reikia, yra meilė tėvynei

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Viktoras Orbanas uždarame susitikime prognozuoja ES žlugimą per ateinančius keletą metų

Viktoras Orbanas uždarame susitikime prognozuoja ES žlugimą per ateinančius keletą metų

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą

kino studijas "Color Climax","Private" ir "Magma Film" jau uzdare,kad nebera kam tokio pobudzio siuzetus filmuoti?...

Na,

Baltarusijos IT irgi nese mirckus. Kas i Lenkija,kas i Gruzija. Tik,nepanasu,kad ten ju kas lauke......

demokratiniu lazdu ir issiskirstys,didziuodamiesi,kad ne Rusijoje gavo tu teroristiniu......

Mintis pasikeisti lytį paaugliui net nekiltų jeigu per tūkstantmečius žmonija nebūtų tiek nupuolus. Galimybė pasikeisti...

Vieno prieš JAV mirtį amerikonai nesuspėjo padaryti – nuversti baltarusio Lukašenkos per jo 66 metų...

gabrieliuk,mielasis,ar tik tu ne per skystas versti pasaulį aukštyn papais?...

Ko jie nerimsta ką Lietuvoje neliko ką veikti ? Kreivį gaudykit stapdykit lobizmą !Padėkite gyventojams...

Norit šokti pagal jų dūdelę tai šokit bet nesitikėkite po to Laisvos Lietuvos !...

O tuo tarpu du princai saugiai kanda mokslus už jūrų marių....

O tai jau Baltarusijos opozijos veikėjų Šimašius nebėgalės išduoti?...

Nori oi taip nori to karo. Masinės mirtys artėja. Reikia priedangos. Nepabėgsit suskiai. Tribunolas už...