infa.lt

Kaip gyvensim toliau?

Kaip gyvensim toliau?

03 vasario
07:00 2021
Nugriauta ir išniekinta pirmojo JAV prezidento Džordžo Vašingtono statula

youtube kadras

Stebint šį NEOkomunistinį siaubą, kuris nuosekliai diegiamas visame pasaulyje, normaliems žmonėms kyla klausimas – Kaip gyvensim toliau?

Muon baba tep rokavuos: „Kap gyvenseem, tep y gyvenseem, gyvs i žeemi juk nelysi“.

Visi kažkaip gyvens. Kaip ir po pirmosios didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje 1917 metais, to meto „inteligentėliai“ ir „universitutkos“ (taip vadino to meto komisarų bendra/žyges/loves), kurie pasidavė PROGRESYVAUS mastymo propagandai ir manė, kad be caro sugebės sukurti gerovę visiems, taip pat kažkaip gyveno (bent jau dalis išlikusiųjų po raudonojo teroro – vakcinavimo ir bandos imuniteto kūrimo).

Kas konclageryje, kas komunaliniame kambaryje, kas šaraškino kontoroje už pagerintą balandą kūrė ginklus PASAULIO PROGRESYVIŲJŲ JĖGŲ PERGALEI. Be abejo, dalis gyveno šiek tiek geriau už kitus toje „GEROVĖS VALSTYBĖJE“, bet užtat pastovioje baimėje kokį netokį žodį pasakyti, arba neteisingai (ne tais žodžiais, povyza ar tiesiogiai) lyžtelėti kokiam PROGRESYVIŲJŲ valdytojų atstovui (Rakučio labai pamokamas pavyzdys).

Iš esmės tik tie, kas spėjo pabėgti iš bedievystės rojaus į krikščioniškojo užsienio žuvų fabrikus, vėliau atvažiuodavo į ekskursijas ir iš inturisto autobusų mėtė „KRAMTOŠKES“ bedievių rojaus gyventojams.

Bedievybė (neteisingas Viešpaties mokslo suvokimas ir sekimas) visada skandina žmones kažkokiose PROGRESYVUMO paieškose. Todėl jie sugriauna savo ir kitų gyvenimus vien tam, kad įgyvendinti jiems per MOKYMUS ir žiniasklaidą įteigtas PROGRESYVAUS ir MODERNAUS gyvenimo vizijas.

„Nežudyk“ yra ne patarimas, o Įsakymas. Jį suvokia ir BANDO laikytis tik Dievo IEŠKANTYS žmonės. Kristus/Dievas nei vieno nenužudė, o savo mokiniams kurie norėjo Ugnį iš dangaus ant samariečių nuleisti, pasakė „nežinote kokiai Dvasiai tarnaujate“.

Ar tikintieji žudė? Aišku žudė ir žudo, nes tokia mūsų žmogiška prigimtis, ją tik Dieviškas Kristaus mokslas šiek tiek sutaurina. Bet štai, progresyvūs humanistai, kurie nenuilstamai kaltina bažnyčia kraugeriškumu – žudo dar baisiau.

Pas juos nėra jokių moralinių stabdžių, kaip kad jų niekinamas tikėjimas KAŽKOKIU DIEVU (neprogresyvu). Jie piktinasi smurtu, gaili gyvuliukų, gelbėja gamtą, o štai milijonų žmonių žūtis dėl jų veiklos, – AI, TAI TIK STATISTIKA.

Pav. Humanistas Sacharovas (kurio vardu yra pavadinta aikštė Vilniuje) pasiūlė vandenilines bombas dėti okeane prie JAV pakrantės, kad jų sprogimo banga sukeltų ciunamį ir nušluotų rytinę pakrantę su pagrindiniais JAV miestais.

Rusų kariuomenės generolai buvo pakraupę, taigi ten ne tik kariniai objektai, bet ir milijonai civilių žmonių. HUMANISTAS Sacharovas atsakė: „mišką kerta skiedros lekia“.

Veidmainių bedievių krokodilų ašaros dėl bažnyčios tariamų baisybių, visiškai nematant savo skleidžiamos bjaurasties, yra vulgarios ir pasibjaurėtinos.

„Žinių gausa proto neprideda“ Heraklitas.

Humanizmo filosofijos laikų pradžioje (XIX a. pabaigoje XX pradžioje), visi šia filosofija apsikrėtę žmonės kalbėjo: „Tokie karai kaip viduramžiuose nebeįmanomi, dabar visuotinės apšvietos laikai.“; „Mokslas daro žmones geresnius“; „Humanizmas išgelbės pasaulį“; „laisvamanybė veda į išsilaisvinimą nuo religinių dogmų“ ir pan. kliedesius.

Nespėjo išdžiūti dažai kurie buvo naudojami šių minčių spausdinimui, o jau driokstelėjo pirmas pasaulinis (humanistinis) karas. Po kiek laiko, vėl gi, drebinant viešą erdvę ir žmonių sąmones humanistiniais skiedalais, driokstelėjo antras pasaulinis (humanistinis) karas.

Mokslas, gerais norais vedinas, prisimislyjo įvairių rasių grynumo teorijų. Ligi šiol humanistų taip garbinamas Charlzas Darvinas, paleido į pasaulį visuotiną degradaciją pateisinančią „evoliucijos teoriją“, kurioje išdėstė ir savo humanistinį požiūrį į „žemesnes“ žmonių rūšis, tokius kaip negrai. Šios teorijos paveikti humanistai važiuodavo į Afriką medžioti Čarlzo įvardintų, „tarpinių grandžių“ tarp žmogaus ir beždžionės.

Iki šiol didžiausių universitetų saugyklose (vakarų pasaulio gėdai) tūkstančiais saugomos sumedžiotų žmonių iškamšos ir skeletai. Humanizmas „gelbėdamas“ pasaulį atėjo prie vienos išvados – „tam, kad būtų išgelbėtas pasaulis reikia sunaikinti kuo daugiau žmonių“.

Geriausiai tą „humanistinę“ pasaulio gelbėjimo mintį išdėstė vienas žymiausių šių laikų mokslininkas „humanistas“ Žakas Yvas Kusto (Jacques-Yves Cousteau). Jis viešai išpažino savo tikėjimo credo:

„Tam, kad išsaugotume gamtą, mes turime sumažinti žmonių populiaciją iki puses milijardo žmonių“.

Žinant tą faktą, jog dabar žemėje gyvena apie aštuonis milijardus vaikų, senelių, moterų ir vyrų, toks „humanistų“ išpažįstamas gelbėjimo būdas reiškia tik vieną – septynis su puse milijardo reikia kažkokiu „civilizuotu“ būdu „utilizuoti“. Pavyzdžiui vakcinuojant, tada patys „nenaudingieji“ savo noru susileis nuodus ir dar už tai gerai sumokės, džiugiai dėkodami už rūpestį.

Keisčiausia, kad niekas viešai ir garsiai nesipiktina tokiais „humanistiniais“ pareiškimais ir siekiais. Laisvamanybė padarė iš žmonių stabmeldžius teletabius, kurie kaip besmegeniai drugeliai skraido nuo vienos „pažangiausios“ filosofijos prie kitų žmogaus „genijaus“ pagimdytų pasaulio matymų ir suvokimų.

Štai kaip žmones gali apakinti tariama pažanga. Jie net nesusivokia, kad tas evoliucionavęs pažangumas tėra žmogiškos degradacijos pagimdyta saviteisa, kuri yra įvilkta į vyraujančio infantiliško požiūrio rūbą ir propagandiškai pateikiama kaip mokslo atradimai.

Žmonės kurie patiki laisvamanybės filosofija ir atsitraukia nuo religijos įtvirtinamų savitvardos, atsakomybės ir gyvenimo su pertekliumi mokymų, paprasčiausiai degraduoja ir tam nereikia kažkokių ypatingų pavyzdžių, tereikia apsižvalgyti aplinkui.

Bedieviai krinta kaip lapai, paveikti „pažangių“ teorijų tokių kaip „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“. Jie sužlugdo ne tik savo, bet ir savo vaikų ir artimųjų gyvenimus. O sužlugdę save ir savo aplinką, jie niekada nesiteisina. Kalti vis aplinkui, tik ne BEDIEVĖ DIPLOMUOTA MEDŪZA.

Baisiausia, kad humanizmo propaganda 99 procentus viešai besireiškiančių žmonių padarė savo vergiškos sampratos šaukliais. Tokie žmonės būna įsitikinę, kad jie yra „kitokie“, nors realybėje jie tėra klonai, vienodai kalbantys ir suvokiantys pasaulį tik per medijos suformuotą vartotojišką pasaulėžiūrą, vedančią tik į bendruomenės susvetimėjimą ir individų degradaciją.

Be Kristaus, visi diplomuoti humanistai, tėra informacinės šiukšliaduobės. Nes tik Kristus duoda informacijai tvirtą pagrindą, nuo kurio ji gali pradėti augti į darnų pastatą. Nuo to laiko, kai mokslas „išsilaisvino“ iš bažnyčios globos, jis tapo savitikslis (mokslas vardas mokslo). Todėl jo vaisiai tapo prakeikimu.

Mokslas dabar kuria įvairias visuotinio atšilimo teorijas (pinigų siurblys), kiaulių, ožių, paukščių ir kitokius gripus (pinigų siurblys), koronovirusų medijines pandemijas ir pan.. Viskas vien tam, kad apgautų žmones ir įkištų jiems kuo daugiau bjaurystės, vietoj gero produkto. Kaip išvilioti, ką nusukti, kur prakišti ir t.t. ir pan. Kuo toliau, tuo bedievis mokslas labiau išsigimsta ir veda visus mus link sunaikinimo.

P.s. Vienas žmogutis atsiuntė man laišką. „nekišk čia savo religinių skiedalų, prisimink INKVIZICIJĄ“ Ir atsiuntė kažkokį paveiksliuką, kuriame sukarikatūrinti inkvizicijos kunigai degina raganą ant laužo.

Na ką šitai modernumo propagandos suskystinai medūzai gali atsakyti? Nejaugi pradėsi jam pasakoti apie tai, kad būtent Šventoji Inkvizicija buvo vienintelis HUMANIŠKAS ir ILGAS teismo procesas (to meto KRAUGERYSTĖS pasaulyje, kuriame TIK TIK pradėjo sklisti Tiesos Evangelija).

Būtent šis procesas leisdavo atskirti realius visuomenės kenkėjus nuo tų, kuriuos žudydavo vien už neteisingą nusilenkimą to meto didikui. Tai buvo tikras teismas, su liudininkais, griežtai nustatytu procesu ir apeliacijomis. Argi aklos ir gerai išdresiruotos universitetinės infuzorijos klumpelės tą suvoks? Abejoju.

P.s.s. Šiaip gaila, kad nebeliko inkvizicijos. Ji tikrai turėtu daug klausimų visokioms PROGRESYVIOMS raganoms, „upyriams“ ir „vurdalakams“, kurie savo „MODERNŲ“ raganavimą galėtų tada nebent miškuose ir pelkėse, visokiems netikšoms rodyti. O dabar visa šita nelaboji „šaika“, terorizuoja ramius ir nieko jiems bloga nepadariusius žmones.

Nes nebėra kam juos į vietą pastatyti. Mes krikščionys vis labiau paliekame savo tarnystėje DIEVOTUMO IŠVAIZDĄ, o JO JĖGOS ATSISAKOME.

Su meile ir brolišku rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

PAREMTI infa.lt Naujienlaiškis
žiūrėjo 167

Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar pakeitus šią vyriausybę pasikeistų ekonominė situacija šalyje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Tadas Vinokuras. VVT streikas – ginklas prieš Šimašiaus planą privatizuoti Vilnių

Tadas Vinokuras. VVT streikas – ginklas prieš Šimašiaus planą privatizuoti Vilnių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Ar norime išlikti?

Algimantas Rusteika. Ar norime išlikti?

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Klausimai buhalterei Ingridai

Algimantas Rusteika. Klausimai buhalterei Ingridai

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Valiutų kursai smenga į duobę – Europai vėl prireiks „Maršalo“ plano?

Arvydas Daunys. Valiutų kursai smenga į duobę – Europai vėl prireiks „Maršalo“ plano?

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Kodėl Google ir Twitter slepia Giorgia Meloni kalbos vaizdo įrašą?

Kodėl Google ir Twitter slepia Giorgia Meloni kalbos vaizdo įrašą?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Naujojo sezono premjera teatre, iš įpročio vadinamame Seimu

Naujojo sezono premjera teatre, iš įpročio vadinamame Seimu

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Rogeris Watersas, vienas iš „Pink Floyd“ įkūrėjų parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui

Rogeris Watersas, vienas iš „Pink Floyd“ įkūrėjų parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Apie pačią galingiausią sąmokslo teoriją

Jolanta Blažytė. Apie pačią galingiausią sąmokslo teoriją

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Apie energijos kainas kitu kampu

Apie energijos kainas kitu kampu

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Povilas Pinelis. Ar korupcija – tik Kaune?

Povilas Pinelis. Ar korupcija – tik Kaune?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Apie gyvą žmogų

Apie gyvą žmogų

atsiliepimų 9 Skaityti visą įrašą
    „Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

„Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą

Prasideda tai ko buvo galima išvengti.Kažkas juokiasi iš visų darydamas tai tyčia !...

betruko,kad turgaus bobutes prekybcentriams kainas diktuotu! Juokdariai,skia!...

kreivas dalinasi su visais koresais,o sveplius - tik su sveplais. Va litvinai ir nubuktavo....

turetu buti vieningi standartai! Net ir emobiliu ikrovimo laidams!...

Pro

Maskas gali sau leisti kalbėti ir klausti atvirai, jo poziciją žino visas pasaulis ir Zelenskio...

Ko jūs norite iš Shwabo šiknaskylė mylėtojo ruporo. Viskas suderinta. Ilgas yra lochas transpedizmo dalyvis....

Balagano juokdarys...

Nū žiauru.kyla visokį minčių dėl šalies vadovo. Aš dar už jį balsavau, aišku tai niekam...

Nebus jokios vyriausybės, nebus prezidento, nei seimo, nebus ir konstitucijos anei rinkimų. Neliks vagių, o...

Nafta tiesiogiai - blogis! Bet ta pati nafta per USA ir KLR - jau gerai!...

Nemanau, kad ir kitos šalys negali paremti savo gyventojų. Paprasčiausiai nemato reikalo. Kam remti jei...