infa.lt

Kalbos gelbėjimo iniciatyva, kaip Trojos arklys Lietuvos visuomenei

Kalbos gelbėjimo iniciatyva, kaip Trojos arklys Lietuvos visuomenei

22 rugsėjo
13:09 2015

arvydas daunys

Arvydas Daunys

Pradžioje savęs paklauskime – kas yra valstybinė kalba? Tai kalba, nurodanti valstybės suvereną – tautą. Valstybinės lietuvių kalbos viršenybė prieš visas kitas kalbas yra aiškiai apibrėžiama įstatymais bei Konstitucija. Įstatymais yra apibrėžtas ir raidynas, kuriuo kalba užrašoma.

Lyg ir viskas aišku. Vadovaujamės Konstitucija, laikomės galiojančių įstatymų, ir viskas gerai.

Bet staiga iš kai kurių mūsų šalies gyventojų pasigirsta pretenzijos, jie, ignoruodami Lietuvoje gyvenančias dar ir kitas tautas, pradeda reikalauti savajai tautinei mažumai išskirtinių sąlygų, kurios pakeistų asmenvardžių rašybą Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose.

Kaip bebūtų keista, bet tarp Lietuvos politikų atsiranda tokių, kurie pateikia įstatymų projektus, numatančius galimybę Lietuvos piliečiams, turintiems istorinius dokumentus (įstatyme vadinamus „šaltiniu“), kuriuose jų pavardė kažkada buvo užrašyta nelietuviškoms raidėmis, pagal pageidavimą pasikeisti savo lietuviškai užrašytus vardą ir pavardę tokia forma, kokia jie užrašyti „šaltinyje“.

Tokį įstatymo projektą ( XIIP-1653(2) ) užregistravę ir pateikę svarstyti Seimui politikai – socialdemokratai Gediminas Kirkilas ir Irena Šiaulienė – savo veiksmais palaiko lietuviško raidyno išplėtimą W, Q, X raidėmis. To jau senokai reikalauja politinė partija „Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)“ ir Lenkijos valstybė.

LLRA reikalavimus ir siekius galima puikiai suprasti – partija siekia populiarumo, kuris lengviausiai pasiekiamas „ginant“ savojo elektorato „teises“. Tik štai klausimas – nuo ko ginant? Lietuvos lenkakalbių piliečių Lietuvoje nėra nuo ko ginti. Jų niekas nepuola, greičiau jau atvirkščiai – ištikimais rinkėjais prisidengusi partija mėgina pulti LR pagrindinio įstatymo – Konstitucijos – pamatinius reikalavimus, įtvirtinančius valstybingumą. Bet tai, kaip jau ir minėjau, tėra partinės intrigos, į kurias labai kreipia dėmesį socialdemokratų partijos atstovai. Kažin kodėl?

Kitas dalykas, kad spaudimą lietuvių išrinktai valdžiai daro ir Lenkijos valdžia, reikalaudama kažkokių išskirtinių teisių tam tikrai Lietuvos piliečių kalbinei grupei. Noriu priminti, kad Lietuvos lenkakalbiai piliečiai nėra Lenkijos piliečiai, kuriuos kaimyninė valstybė privalėtų ginti nuo kažkokios menamos agresijos ar pažeidžiamų teisių. Lenkiškai kalbantys Lietuvos piliečiai turi savo teises ir pareigas mūsų valstybėje. Ir Lietuvos piliečių interesus ginti Lietuvos teritorijoje yra visiškai ne Lenkijos reikalas.

Juolab, kad Lietuvoje valstybės išlaikomų lenkiškų mokyklų skaičius – didžiausias pasaulyje! Ir tai suteikia lenkiškai kalbantiems piliečiams turėti geriausias sąlygas pasaulyje (neįskaitant, žinoma, Lenkijos) išsaugoti savo kalbą ir visus kitus tapatybės atributus.

Taigi, išskirtinių savo kalbinei grupei sąlygų Lietuvoje reikalauja tik du subjektai – LLRA ir Lenkijos vyriausybė, kurių reikalavimus bando prastumti (bent jau žengti pirmuosius žingsnius jų įgyvendinimo link) minėtieji socialdemokratai. Kokių paskatų vedini – kitas klausimas, į kurį gali atsakyti tik jie patys. Aš nespėliosiu.

Stambulo konvencija - Trojos arklys LietuvaiTačiau, staiga viešojoje erdvėje kaip Pilypas iš kanapių iššoka iniciatyvinė grupė „Talka“ ir pateikia savo alternatyvų projektą, kurį pavadina „lietuvių kalbos išsaugojimu“, ir pasiūlo asmenvardžius nelietuviškomis raidėmis rašyti antrajame (papildomame) asmens dokumento puslapyje bei kitoje tapatybės kortelės pusėje. Kitaip tariant, iki tol buvusiame grynai lietuviškame dokumente pradėti rašyti viską, ko pageidaus to dokumento turėtojai.

„Talkos“ iniciatyvinės grupės rašytame straipsnyje yra rašoma: „Pamirštama, kad įrašai vien nevalstybine kalba akivaizdžiai prieštarautų Konstitucijai. Teigiama, kad egzistuoja teisė savo vardą rašyti ne valstybine kalba. Tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad valstybės to leisti neprivalo, priešingai, asmenvardžių rašymas turi būti reguliuojamas daugumos piliečių patogumui“.

Atrodytų, šiuo tekstu sudedami visi taškai ant „i“. Betgi ne! Grupė siūlo telktis, rinkti parašus ir visus piliečius bendradarbiauti, kad lietuvių dokumentuose asmenvardžiai galėtų būti rašomi jų savininkų pasirinkta kalba.

Ar tai galima pavadinti lietuvių kalbos išsaugojimu? Žinoma, ne. Nes tai yra tik pirmas žingsnis naikinant lietuvių kalbos viršenybę prieš kitas kalbas Lietuvos teritorijoje.

Kodėl taip tvirtinu? Nežinantiems priminsiu tokį visuomenės poveikio įrankį-technologiją, kurią daugelis (tikiuosi) pažįsta kaip „Overtono langas“ (jei yra nežinančių – Overtono langas arba apie naikinimo technologiją). Tai yra sistemingų žingsnelių technologija, kurios tikslas – parengti visuomenę pozityviai priimti tai, ką ji iki tol vertino neigiamai.

Pradžioje pristatomas tikslas. Apie jį kalbama, tačiau niekas jo net nesvarsto. Atmeta. Vėliau visuomenė įtraukiama į diskusiją apie tai. Kitu žingsniu jau pradedami svarstyti pliusai ir minusai, o vieną dieną visuomenei tai pristatoma kaip įtvirtintas faktas. Viskas.

Bet visi prie reiškinio, kuris įtvirtinamas visuomenėje kokių nors interesų grupių iniciatyva, jau yra įpratinti – atpažįsta pavadinimą, ilgos ir nuolatinės diskusijos visus išvarginusios, dėmesys atlėgęs, ir apskritai – viskas atsibodę ir įkyrėję. Taigi – langas pilnai atvertas. Reiškinys tapo norma.

Tad mūsų svarstomu lietuvių kalbos darkymo atveju daromas jau trečias žingsnis – pristatymas ir svarstymai jau praeityje, dabar pradedami (ar jau įpusėję) rinkti pritariančių (arba tiesiog suklaidintų ir nesuvokiančių, ką daro) žmonių parašai, siekiant pateikti „alternatyvų“ G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektui variantą.

Iš tiesų jis joks alternatyvus – siūlo tą patį, tik pačio tikslo realizavimą labiau ištempiant laike. Pradžioje įrašai ne valstybine kalba bus ne pirmajame, o antrajame paso puslapyje. Skubėti neverta, minėtų socialdemokratų skuba atnešė didelį visuomenės pasipriešinimą, o tai parodė, kad Overtono lango principu veikianti sistema yra nuosekli ir negalima peršokti joje numatytų etapų. Visuomenė to neleis. Tačiau pasinaudojant visuomenine iniciatyvine grupe, kurioje yra žinomų visuomenei asmenų, pradedant iš tolo ir prisidengus kilniais tikslais, galima pasiekti beveik viską.

Todėl, mano nuomone, jeigu „Talkos“ iniciatyvinė parašų rinkimo grupė tikrai rūpinasi lietuvių kalbos išsaugojimu, jos iniciatoriams reikėtų gerai pagalvoti, ko jie iš tiesų siekia – mat kartą pradėjus rašyti nelietuviškais rašmenimis oficialiuose LR asmens dokumentuose, kitas tų dokumentų savininkų ar kokių „iniciatyvinių grupių“ siūlymas-reikalavimas gali būti įteisintus dokumentų įrašus įteisinti ir gydymo įstaigose, ligonių kasose, moksleivių mokyklų dokumentuose.

Po to, suprantama ir logiška bus įrašus automatiškai įteisinti visur kitur – juk negalės žmogus, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, skirtingose įstaigose turėti skirtingus įrašus apie savo paties asmenį. Taip prieitume iki absurdo.

Pasakę „A“ turėsime tarti ir „B“. Mat kartą nuleidus kartelę – vėliau ji bus lenkiama vis žemiau. Iki dugno.

Ir nors iniciatyva skelbiasi siekianti išsaugoti lietuvių kalbą, iš tiesų ji siekia prastumti nelietuviškus įrašus antrajame paso puslapyje ir kitoje asmens kortelės pusėje. Nieko daugiau – absoliučiai nieko! – ši iniciatyva nepasieks.

Šiai iniciatyvai pavykus, Seime jau nebus svarstoma, – priimti ar nepriimti šias nelietuviškas Q, X, W raides į lietuvių raidyną, ne – bus svarstoma KUR jas dėti, – galiniame ar priešakiniame lietuviško dokumento puslapyje. Draudimo barjeras bus jau peržengtas.

Be to, ši iniciatyva negali garantuoti kitų iniciatyvų užkardymo, iniciatyvų, kuriomis bus siekiama tolesnių žingsnių. Tai tik pagreitins nelietuviškų asmenvardžių įrašų atsiradimą kituose oficialiuose LR dokumentuose.

Lietuviai daugybę amžių gynėsi nuo pavergimo, valstybės praradimo, nutautėjimo. O dabar kaip zombiai siūlosi tai įteisinti savo pačių rankomis. Esą ginsis nuo tų, kurie nevalstybine kalba siūlo rašyti pirmame puslapyje, todėl, norėdami anuos perspjauti, rašys antrame.

Ar dar žinote panašių pavyzdžių, kai tokiu būdu valstybės „saugoja“ savo kalbą? Man kai kurie sako, jog „Talka“ bent kažką daro […]. Į ką galiu atsakyti, jog bent kažką šiandien daro ir mūsų valdantieji, tik, kad mažai kas dėl to džiaugiasi.

Ir konkretūs klausimai „Talkos“ iniciatoriams:

1.Kaip lietuvių kalbą gali išgelbėti nelietuviški įrašai atsiradę grynai lietuviško dokumento antrajame puslapyje?

2.Kaip tas nelietuviškas įrašas antrajame puslapyje gali sustabdyti sekančią bet kieno iniciatyvą, siekiančią perkelti tą nelietuvišką įrašą į pirmą puslapį? – Juk perkelti jau ESAMĄ įrašą kur kas lengviau, nei jį įrašyti naujai, kol jo ten dar visai nėra?

3.Kuo jūsų siūlymas skiriasi nuo G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projekto? – Siūlomais paso puslapių numeriais 1-2?

Ir tai galima vadinti lietuvių kalbos gelbėjimu?

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar kainų augimo fone pradėjote mažiau ir/ar pigiau pirkti?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Donorystė ar prekyba organais?

Donorystė ar prekyba organais?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Voratinklis

Algimantas Rusteika. Voratinklis

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Jūs nieko neturėsite…

Jolanta Blažytė. Jūs nieko neturėsite…

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Kodėl Lietuvoje nėra vieningos opozicijos?

Kodėl Lietuvoje nėra vieningos opozicijos?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Vertybės ir prisitaikėliškumas

Vertybės ir prisitaikėliškumas

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Ką daryti?

Algimantas Rusteika. Ką daryti?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Marmalinė vagystė

Jolanta Blažytė. Marmalinė vagystė

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Transhumanizmas. Vietoj „Didžiojo Brolio“ – daug mažų „sesučių“ (video)

Transhumanizmas. Vietoj „Didžiojo Brolio“ – daug mažų „sesučių“ (video)

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Irakas, Ukraina? – Nebesuprasi…

Jolanta Blažytė. Irakas, Ukraina? – Nebesuprasi…

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą

tautu krauju - nera nieko svento! Net Popiezius uzkliuna......

Tai gal JAV dar nežino, kad Taivanio žmonės jau pasirinko savo kelią?... Net gaila anūko...

Taip ir yra, tik dar ukrai skaandina savo Tautą į skolų liūną......

IDIOTIZMAS... Kur tik lyt-psichiniai parodys iniciatyvą, tai net gėda Lietuvai. Kaip sovietmečiu Sabonis yra sakęs:...

NATO - toks šalių "raizgalynas". Susidaro įspūdis, lyg iš karo verslą darytų. Ginklų pateikia tiek,...

bausite JAV,Turkija,kurios ne tik apeina sankcijas,bet ir Europai tiekia resursus desimteriopa kaina!? Pagaliau,kaip sankcijos dera...

tanku - neteksite ne tik traktoriu! Ukraina raketu dar turi,o ir isprovokuoti NATO puolima pries...

menesio bedarbiai metami is UT masiskai! Verciami darbintis i net MMA nemokancias imones,o atsisakius -...

Tai

organu prekyba is Ukrainos silpsta,kad jau ir mus zudyti reikes!? O juk istisos ligonines buvo...

normali lietuviu tauta,sita tautos zudike seniai butu isvyta ten,su visa savo gauja. Tegyvena ten,kam dirba!...

Taivanas atsuko jankiams uzpakali. Gales jo nebeginkluoti. Nepavyko bandymas supjudyti tarpusavyje dar viena tauta!...