infa.lt

Arvydas Daunys. Lietuvos intelektualai – jūsų laikas atėjo

26 kovo
10:34 2023
Arvydas Daunys

asmeninio albumo nuotr. | infa.lt

Tai, kas dabar vyksta valstybėje – liudija, kad Lietuvai būtinas apsivalymas ir „perkrovimas“. Į valstybę, vietoje dabar vyraujančių neapibrėžtų „europinių-Vakarų“, – būtina sugrąžinti nacionalines, daugumai priimtinas, tradicines vertybes. Tame tarpe ir Dievą. Jei norime bent jau išlikti. Pradžiai.

Į Lietuvą demokratiniai Vakarų valdymo principai ir jų vertybės atnešė tik totalią visų valdžios lygių degradaciją ir moralinį bankrotą. Ką liudija plačiai kartojamas „Č.B“, kurio atsiradimas siejamas su dabartine valdančiąja dauguma, ir kurį ji palaiko. Tegu ir ne visai atvirai.

„Gyvulių ūkis“, aprašytas G. Orwelo ir pažįstamas visiems, kurie bent kažkiek skaito – buvo pavartotas, vėlgi, valdančiosios daugumos atstovės mūsų visuomenės atžvilgiu. Ir sudėjo taškus.

Trumpai: George Orwello knygoje „Gyvulių ūkis“, kai kurie gyvuliai, siūlydami neva pagerinančias jų visų gyvenimą reformas, palaipsniui primetė savo valdžią visiems likusiems. Vėliau manipuliacijos pagalba įgijo „teisę“ bausti kitus, kurie nesilaikė jų „teisingų ir nešančių gerovę daugumai“, nurodymų ir principų. Taip, skelbdami „lygybę“ tapo „lygesni“ už kitus, ir tiesiogine prasme užvaldė „lovį“.

Ministrė Gintarė Skaistė, pavartojusi šią sąvoką visuomenės atžvilgiu, iš esmės pasakė gryniausią tiesą, kurios įgarsinimu plačiai pasipiktino pati visuomenė, nenorinti ir/ar negalinti matyti tikrovės – iš tiesų gyvename „Gyvulių ūkyje“, turime „lygesnius“ visomis prasmėmis, tame tarpe ir prieš įstatymą asmenis bei politines organizacijas, kurios turi tiesioginę prieigą „prie lovio“, ir skirsto jo turinį taip, kaip užsimano. Net ir nuolat įvedamo „Nepaprastosios padėties“ įstatymo pagalba.

„Lygesni“, skirstydami „lovio“ turinį, sunešamą mažiau „lygių“ tautiečių, nepamiršta ir tų, kurie šlovina „Vakarų vertybes ir jų valdymo principus“, t. y. juos palaikančios žiniasklaidos ir taip vadinamų „visuomenininkų“, plaunančių visuomenei smegenis, už pačios visuomenės pinigus.

Tuo pačiu nepamiršdami apdergti prieš tokią „lygybę“ pasisakančius žmones bei tikras visuomenines organizacijas, išsilaikančias tik iš visuomenės paaukotų lėšų. Biznis yra biznis.

Tai, kad „mažiau lygūs“ jau balansuoja ant skurdo ribos, o dėl bendros blogėjančios ekonominės ES situacijos perspektyvos jų skaičius prognozuojamai augs, „lygesniems“ nerūpi.

Tačiau rūpi užsitikrinti savo priimamų naujų įstatymų „konstitucingumą“. Tam stengiamasi į Konstitucinį teismą prastumti savo „lygesnį“ bendražygį S.Šedbarą, kurio pažiūras į „europines vertybes“ ir „teisės principus“, pripažįstant LTSR Aukščiausios Tarybos vadovą tapačiu Lietuvos vadovo statusui – jau žinome.

Aš neturiu galimybių aprašyti visko, kas įvyko per pastaruosius metus valdant šiai „lygesniųjų“ koalicijai – galiu tik paminėti stumiamą „nedidelio narkotikų kiekio dekriminalizavimą“, Šeimos institutui prilygstančios „Partnerystės“ įteisinimą, taip pat jau įvykusį „Ignitis“ privatizavimo faktą ir jo privatizavimo peripetijas, „Elektros rinkos liberalizavimą“ ir dar daug kitų dalykų, kurie tiesiogiai susiję su Lietuvos ekonomikos ir moralinių bei teisinių principų griovimu.

Reikėtų aiškiai įvardinti iš kur tai eina – iš Vakarų – daugybė Lietuvoje susikūrusių NVO, plaunančių smegenis visuomenei ir žiniasklaidos pagalba sudarančių regimybę, jog jas palaiko daugybė Lietuvos žmonių – didžia dalimi yra finansuojamos iš užsienio ir stumia Vakaruose tarpstantį naratyvą apie „įtraukumą, lyčių lygybę (tame tarpe ir belyčių asmenų), moters ir vaikų teises“, atskiriant tas visas teises nuo šeimos ir dar daug, daug kitų dalykų, kurie iš esmės pilnai griauna mūsų visuomenės sanklodą. Kaip minėtame „Gyvulių ūkyje“, pasiremiant „bendros visų gerovės siekiu“.

Dauguma jau supranta, kad šie skambūs lozungai į jokią gerovę neveda, kad po jais slypi visai priešingi tikslai, tačiau negali nieko priešpastatyti – juk negali sakyti, kad tu prieš „moterų, vaikų, lyčių lygybės teisės principų“ taikymą.

Iškart būsi užsipultas spaudos bei socialinių tinklų chunveibinų, suvalgytas, suvirškintas ir iškakotas, po ko tau prilips nenuplaunama marginalo ir Putino rėmėjo etiketė, kurios negalėsi atsikratyti, nes niekas tavęs nebeklausys dėl virtualaus kvapo, kuris gali persimesti kitiems klausantiems. Baimė tapti etiketės savininku naikina drąsą gintis, ginti kitus ir stovėti už valstybę.

Visa tai mes žinome jau iš praktikos, ir, net matydami kur tai veda valstybę, o su ja ir mus visus, vis dar kabinamės į viltį, jog tai kažkokiu būdu susitvarkys – va ateis nauji rinkimai, išrinksime naujus žmones, kurie pakeis įstatymus ir viskas sugrįš bent jau į pakenčiamas vėžes.

Galiu prognozuoti – nesugrįš. Tam nėra jokių pamatinių prielaidų. Nėra stiprios vienijančios nacionalinės idėjos, apie kurią burtųsi visuomenės dauguma, nėra autoritetų kurie tą idėją bendrai suformuluotų ir pateiktų Lietuvai, kaip alternatyvą dabartinei degradacijai..

Tačiau yra atskiri autoritetai-intelektualai, viešojoje erdvėje atstovaujantys bent jau kažkurią vieną bendros nacionalinės idėjos punktą – lietuvių kalbos, valstybingumo, užsienio politikos, ekonomikos, teisės, tradicijų ir šeimos, moralės ir tikėjimo klausimus.

Šiandien visi išvardinti aukščiau esančioje pastraipoje punktai yra labiausiai degraduojantys valstybėje. Sąmoningai griaunami, ir suprantama kodėl – jų nesugriovus, pilnos apimties „Gyvulių ūkį“ įtvirtinti sudėtinga.

Grįždamas prie minėtų, kol kas dar autoritetų, noriu pastebėti, jog dalis jų išsako savo poziciją TV laidose, atskiruose YouTube kanaluose, tačiau ties tuo viskas ir baigiasi.

Jie supranta, kas vyksta, žino ką reikėtų daryti bent jau jų atstovaujamu klausimu už kurį jie pasisako, tačiau nežino kaip tą įgyvendinti realybėje. Vyksta būtent tai, ko siekia „lygesni“ – pilnas visuomenės suskaldymas į smilteles, kad jos niekada negalėtų tapti tuo kuo buvo – vientisu, kietu ir neįveikiamu akmeniu, – Puntuku.

Šioje vietoje tiesiog primenu:

Kiekvienu Lietuvos atgimimo ar stojimosi nuo klūpojimo ant kelių metu, judėjimo priešakyje visada stovėjo jos intelektualusis elitas, turėjęs aiškią valstybės viziją ir autoritetą visuomenėje, bei pasiryžęs eiti iki galo už savo įsitikinimus.

Ir Tauta patikėdavo tuo, ką sakė tie garbūs vyrai ir moterys, nes jie sakė tiesą. Nugalėdami galimai laukiančių represijų baimę, o kai kuriais atvejais ir paaukodami savo gyvybes, jie vedė Lietuvą į priekį.

Tie žmonės kovojo partizanų gretose – mokytojai, gydytojai, mokslininkai – vesdami paskui save kitus Lietuvos piliečius. Jie buvo tikri lyderiai, ir tokiais išliks istorinėje atmintyje.

Tie žmonės dirbo disidentinį darbą, leido literatūrą ir darė viską, kas buvo jų jėgoms, kad atėjus 1990-iesiems Lietuva turėtų visus istorinius pagrindus vėl atsikelti ant savo kojų, vedama naujo elito, susiformavusio okupacijos metais, tačiau išsaugojusio nepriklausomos valstybės viziją.

Aš dabar nerašysiu apie tai, kas nutiko Lietuvai vėliau, jau po 1991-ųjų, tai visiems žinoma, nors ir skirtingai vertinama jau istorija, iš kurios mes galime gauti pamoką apie tai, kas nebuvo padaryta, kas buvo padaryta ne taip ir pan.

Tačiau akivaizdu viena – iš sovietmečio atėjęs komunistų branduolys niekur nedingo ir darė įtaką visus 30 metų. Didžiulę įtaką, ką įrodo du kartus pratęstas bendradarbiavusių su KGB sąrašų išviešinimo draudimas, skirtingai nuo to, kas įvyko kitose Baltijos šalyse.

Ir tos įtakos pasekmes taip pat akivaizdžiai matome dabar. Todėl kosmetiniai pasikeitimai valstybėje nieko nebepadės.

„Gyvulių ūkį“ būtina panaikinti pilna apimtimi – jo reformuoti neįmanoma, kaip tos pelkės, kurią galima tik nusausinti.

Dėmesį atkreipia „lygesnių Č.B.“ reakcija į pedofilijos skandalą, kurį šiandien bandoma nuslopinti pakišant visuomenei kitus skandalus, (galimai inscenizuotus tyčia) kurie tik patvirtina tų skandalų ir jų autorius palaikančiųjų intelektinį lygį. Intelekto ten nėra. Tik manipuliacijos. Tai akivaizdžiai ne valstybinio lygmens veikėjai.

Visa tai liudija, kad „lygesnieji“ jau prarado ryšį su realybe ir nebegali adekvačiai vertinti to, ką daro patys, kur tai veda valstybę ir kaip tai vertina visuomenė.

Asmeniškumai tapo įprasta šios „lygesniųjų“ koalicijos reakcija į tai, kas nepatinka jiems asmeniškai, tuo pačiu sutapatinant asmeninius interesus su valstybiniais. Lyg kokiame UABe.

Seimo VTEK net nenorėjo vertinti energetikos ministro finansinės veiklos privačių ir valstybės interesų konflikto situacijos su Ignitis akcijomis kontekste, nes, greičiausiai, būtų tekę pripažinti, kad jis egzistuoja, o prisimenant, kad praeityje šis ministras jau buvo priverstas atsistatydinti dėl to paties – kiltų klausimas dėl jo paskyrimo ministru iniciatorių interesų bei prezidento vaidmens patvirtinant jo kandidatūrą bei nulinę reakciją į jo veiklą dabar.

Aš nebandysiu jūsų kantrybės aprašinėdamas viską, ką JIE yra jau „nuveikę“ ir ką dar rengiasi įgyvendinti, nes tai tikrai ne vieno straipsnio tema, ir tikiuosi, kad jūs ir taip tą atsimenate.

Aš tik noriu jums visiems priminti:

Lietuvos intelektualai, filosofai, profesoriai, akademikai, teisininkai, žurnalistai, mokslininkai, gydytojai, mokytojai ir tie, kurių nepaminėjau – jūsų laikas atėjo.

Jūs suprantate, kad procesas, kai visuomenė yra skaldoma jums nedrąsiai nutylint tai, kad tokia valdžios vykdoma bendrai politika elementariai kenkia valstybei – jau eina į pabaigą. Tuojau nebebus ką skaldyti Tik tak, tik tak…

Ir likę nepilni 2 metai iki rinkimų jums duoti tam, kad galiausiai suvoktumėte, jog be jūsų, dar tebesančių autoritetais, nebėra kam priimti sprendimą ir vėl imtis įgyvendinti tai, ko pilnai nepavyko Sąjūdžio intelektualams 1990-aisiais.

Jūs suprantate ir tai, kad visos dabartinės partijos – tai vienas didelis interesų katilas, kuriame valstybės ir jos žmonių interesams vietos nėra. Tiesiog katilas per mažas, kad patenkintų visų apetitus.

Ir jūs galite prisiimti istorinę atsakomybę, – atsakomybę už valstybės ir jos žmonių ateitį. Atmesdami tą tamsą, kuri, labai tikėtina, laukia Lietuvos tuo atveju, jei jūs nedarysite nieko. Atmesdami tarpusavio asmeniškumus.

Dabar Lietuvoje susikūrę atskiri judėjimai, kiekvienas atskirai savo pajėgumų ribose kovojantys prieš tai, ką kalbėjau – negali sukurti vienos bendros intelektinės-politinės jėgos, kuri galėtų pasakyti NE valstybės griovimui. Jie neturi tokių autoritetų, kurie būtų pripažįstami plačiąja apimtimi.

Kai kurie jų turi ir valstybės viziją, o kai kurie ir aiškias programas bei suformuluotus tikslus, tačiau, kaip jau minėjau – jiems trūksta tokių žmonių, kurių autoritetas būtų nekvestionuojamas, jie patys yra apkabinėti minėtomis etiketėmis.

Todėl, tos suskaldytos ir sutrūkinėjusios grandinės jungiamosios grandies vaidmenį galite atlikti Jūs. Tie, kurie cituojami televizijos, žiniasklaidos ir socialiniuose tinkluose. Tie, kurių žodis visuomenėje kažką reiškia.

Nenoriu guosti – pirmieji padarę žingsnius šia linkme būsite puolami, jums bus kenkiama, jus bus bandoma ir siekiama išstumti iš viešojo diskurso, kaip daugelį kitų, kurie darė tą patį, tik po vieną.

Bet, visi atstumtieji ir išstumtieji niekur nedingo – jie kovoja po vieną, daugindami praregėjusių žmonių skaičių, kuris prisidės prie jūsų paskelbto žygio už Lietuvos valstybės, kaip nepriklausomo ir besistojančio ant kojų politinio-teritorinio subjekto tapimo tikra valstybe, proceso.

Dėl to neabejokite. Visuomenė jus palaikys ir eis paskui jus, jei matys, kad jūs einate-vedate teisingu keliu. Vienodai teisingu visiems. Ne „Gyvulių ūkio“ reformacijos link. O link jo išardymo.

Tai ne prašymas, o priminimas – tai jūsų moralinė pareiga savo valstybei, savo vaikams ir anūkams. Palikti jiems tokią Lietuvą, kurioje norėtumėte gyventi jūs patys ir kurios linkėtumėte artimiesiems.

Tai jūsų istorinis šansas, kuris pasitaiko kartą gyvenime. Pasukti šalies istoriją taip, kad ji atitiktų jūsų svajonę, kuri jūsų pastangomis gali tapti realybe.

Ar sugebėsite atmesti skaldymosi nuodus, prisiimdami šią naštą ir tuo pačiu suteikdami viltį Lietuvai?

Kamuolys jūsų aikštelės pusėje.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 9 950

Žymos

Atsiliepimų 14

 1. Ačiū Jums    -  2023-03-26, 11:30

  Viską ką parašėte tikra tiesa.
  Šiame pasaulyje nieko nėra neįmanomo-tik klausimas ar užteks drąsos.

  Pabūskime žmones baisus laikas eina, visos parsidavusios valdžios viršūnėlės uzkrestos išdavystės ir korupcijos virusu.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. jix    -  2023-03-26, 12:47

  deja, dauguma intelektualų dar miega, sąmoningas atsidavimas politiniam pandemijos ir karo naratyvui rodo, kad jiems nereikia tiesos… atsibudimas prasidės tada, kai juos asmeniškai palies bankų griūtys, aplinkinių šalių politikos pasikeitimai…

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Petras Navikas    -  2023-03-26, 14:16

  Straipsnyje konstatuoti faktai neginčijami, tai tiesa, bet nepritariu minčiai, jog tai yra „sovietmečio atėjęs komunistų branduolys niekur nedingo ir darė įtaką visus 30 metų. Didžiulę įtaką, ką įrodo du kartus pratęstas bendradarbiavusių su KGB sąrašų išviešinimo draudimas, skirtingai nuo to, kas įvyko kitose Baltijos šalyse.”. Ir antra, kreipimasis į inteligentus, tai yra į dausas, o ne šauksmas sujungti visas politines jėgas į vieną, kuri parengtų išsamią programą esamoms blogybėms pašalinti ir ją siektų įgyvendinti .

  Atsakyti į šį komentarą
  • Anonimas    -  2023-03-27, 16:09

   Daunys rusofogbas ir sovietofobas, todėl viskas kas jam netinka kapitalistinėje demoktratijoje jis vadina sovietizmu ir komunizmu. Žinoma, kad valdo ne komunistų branduolys, o miesčionys, kurie ėjo į komunistų partiją su išankstiniais korumpuotais tikslais piktnaudžiauti gautomis privilegijomis ir būti lygesniu už lygius.

   Atsakyti į šį komentarą
 4. VŽA    -  2023-03-26, 16:34

  Vėl reikalingas Tautos Atgimimo SĄJŪDIS, nes lyt-polit-iškrypėliai reiškiasi visu pajėgumu. Net Seime – berneliai, persirenginėjantys mergelėmis. Tuštumoje susispietė net tėvynės išdaviko paleckiuko, valymo iš visuomenės pašvinkusių atliekos, kurie rezga „Geros kaimynystės su teroristine Rusija ir terorizmą palaikančia Baltarusija”, Pabaltijo šaiką – pasitikti Putino saulę Lietuvoje… „Lietuva – kelkis”…

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Jakutis Tomas    -  2023-03-27, 18:21

  Nepritariu sakantiems jog intelektualai miega, nes tai tas pat kas
  miegantis sargas. Jei sargas miega, koks jis sargas?
  Intelektualai yra tie, kurie žadina miegančius, o ne tie miegantys.

  Atsakyti į šį komentarą
 6. tom    -  2023-03-27, 19:22

  Daugelis žmonių nesupranta, kad savo raštus galės skaityti ir po mirties. Jei tai žinotų, kaip tai atrodys 🙂 … daugelis nerašytų.

  Atsakyti į šį komentarą
 7. jonas    -  2023-03-28, 08:12

  daugelis minciu labai teisingos. VAGYSTES KORUPCIJA siandien valdininku tapo norma ir vagiama jau ne simt us, o mln JEI nebutu galimybes neteisetai praturteti ,niekas nesiverztu taip i rinkimus ir i valdzia IR kokia ministerija gauni laimejus rinkimus ,tokia melziama karve tavo partija isigyja ir gali melzti jos kompetencijoje esamus finansavimo saltinius IR TAS RODO,kad ne kiekviena ministerija tinka partijai laimejusiai nors kelis mandatus O KOL musu teisesauga yra bedante ir uzmerkia akis pries visas politiku aferas tol politikai naudojasi proga savo baudziamumu KT klausimas kiek korumpuotu teiseju dalyvauja situose sandoriuose ,ar uz korupcija yra nuteisti KIEK BUVO SKANDALU o islenda blogiausiu atveju netenka darbo ,bet ir toliau dirba advokatais ZMONES jau nusivyle tokia ponu savivale ir jais nebetiki ,nebetiki ir sviesia valstybes ateitimi kada kur paziuri ir kur matai viskas yra daroma tam ,kad kas buvo turtingas taptu dar turtingesnis ,.Okas BUVO VARGSAS AR VIDUTINIOKAS MOKETUM KUO DIDESNIUS MOKESCIUS ,kad neduok dieve nereiketu ju daugiau sumoketi turtingiesiems Prisidenge covid ,nepaprastaja padetimi svaisto politikai simtais mln ir net mljd ir nereikia niekam atsiskaityti tik nezinia kokia musu ateitis ir kaip tuos istaskytus mljd reikes mums ar musu vaikams sugrazinti UZTAT ir bega po tisdesimt vid miesteliu gyventoju i emigracija per vienus metus ,kad galetu islaikytiseimas ir dar susimoketi mokescius

  Atsakyti į šį komentarą
 8. Inga    -  2023-03-28, 11:05

  Tikra tiesa, gal pagaliau žmonės pradės suprast kas vyksta iš tiesų

  Atsakyti į šį komentarą
 9. Gylys    -  2023-03-28, 12:13

  As pilnai sutinku su straipsnio autoriaus issakita nuomone, mes prarandam Lietuvybe, tautiskuma unikalu savituma ir t, t, kai kurios politines syrukturos finansuojamoa is vakaru mums kriksšionims bando ibrukti Liberaliu ideju verte, kuri pagrista visisku haosu, naikinamos apsoliucei visos zmoniskosios vertybes, net šeimos savoka, kas yra kertinis aplamai žmonijos pamatinis akmuo, bandoma istrint, Gerbema ministre Skaiste net neitardama labai tikslei atskleide ir ivardijo esama visuomenes statusa, GYVULIU UKIS, skaudi tiesa ir sakyciau, viesa paslaptis, buvo, taciau nieks nesiryzo ivardint. Straipdnio autorius labai teisingai ivardino yra lygiausi tarp lygiu, asba isrinktieji kurie patys save ir issirinko, pinigu ir uzimamu kedziu svarba ir itaka, kas liece intelektualus, as manyciau nebedau ju beliko, didzioji ju dalis. Matydami kur ritames ir to neisvengemuma isvyko i europos civilizuotas šalis, apie tai buvo rasyta straipsniuose, jie tapo ce nereikalingi ir net nepageidaujani nes ju morale ir garbes kodeksai nesutampa su valstybes vyru vertybem ir darbais, kaip rase Orwelas ukio bandoje protingi nereikalingi, blogiausia kad mes esame jau parduoti, ce tik kiek oficialiai, kiek lietyva skolinga, o dar kiek mes nezinom ir niekad nesuzinosim, visa vale atiduota uzsienio bankam, ir jie diktuoja salygas ir raso taisilkes

  Atsakyti į šį komentarą
 10. nežinomas žmogus.    -  2023-03-29, 05:37

  Intelektualai dar 2 metus lauks rinkimų,su jais kartu ir buratinai. klausimų neturiu.

  Atsakyti į šį komentarą
 11. Pastebėjimas    -  2023-04-11, 10:53

  A.Šliogeris yra įvardijęs tą inteligentų … – bailiai.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...

Jeigu pasaulis Moskoliją patupdys į savo vietą, tada kai kurios šalys galėtų tapti ir prorusiškos...

Tie, kam rūpi jų valstybęs , yra prorusiški....

is kur tevams zinoti,kuria is 72 lyciu pasirinks paauges naujagimis!?...

rimta darba - tie ir dirbs! O jei koks kopijavimo aparatas pakeis keleta popieriuku rasinetoju...

kad jei tulas pilietis pavoge vista,tai kaleti turetu visa jo gimine!? Nieko sau naujienos!...

pilieciams - nuo to negeriau....

"galetu" ir "parasys" - smulkiu cekiuku bedugne!...