infa.lt

Algimantas Rusteika. Kas gali suvienyti mus? – Tik bendras tikslas ir programa apibrėžianti tą tikslą

Algimantas Rusteika. Kas gali suvienyti mus? – Tik bendras tikslas ir programa apibrėžianti tą tikslą

27 rugpjūčio
15:22 2022

Algimantas Rusteika

Kas gali suvienyti mus? Asmenybės? Tikrai ne, kokios tobulos bebūtų, nes jos visada vieniems patiks, kitiems ne.

Suvienyti mus gali bendras tikslas. Ir programa tam tikslui pasiekti, kuriai kiekvienas pritartų. Ir tokia programa yra. Ją parašiau prieš 4 metus. Kiekvieną punktą diskutavom, taisėm, pildėm Kauno forume.

Po to ji tapo Lietuvos Šeimų Sąjūdžio programos esmine, reformine dalimi. Tą karštą dieną pernai, rugpjūčio 7-tą, LŠS suvažiavime skaičiau kiekvieną programos punktą atskirai, žmonės diskutavo, teikė pasiūlymus, papildymus ir visi jie buvo įtraukti, visi yra čia.

Ši programa tikrai gali mus suvienyti. Tą geriausiai parodo JŲ reakcija – perskaičius jiems sustoja kvėpavimas…

Siūlykim, pildykim, keiskim, rašykit čia ir mums į el.paštą. Nei viena mintis niekur nedings. Dalinkimės. Laikas baigti kalbėti. Laikas pradėti Lietuvos atsiėmimo darbą. Jau laikas. Tai bus ilgas, sunkus, vingiuotas kelias.

Bet mes jį nueisim.

Sugrąžinti demokratiją ir valstybę žmonėms

 • Proporcinė rinkimų pagal partijų sąrašus sistema panaikinama. Visų lygių politikai renkami ne ilgesnei, kaip 2 kadencijų iš eilės, trukmei.
 • Ir Seimo, ir savivaldybių tarybų rinkimuose teisę kelti kandidatus turi politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, pilietiniai judėjimai, įsiregistravę politinės kampanijos dalyviais, o taip pat kiekvienas pilietis gali kandidatu iškelti pats save, surinkęs nustatytą skaičių rinkėjų parašų.
 • Valstybės parlamento deputatų skaičius mažinamas ir nustatomas 101 nario Seimas.
 • Keičiama politinių partijų finansavimo tvarka. Visos partijos ir kitos organizacijos, įsiregistravę politinės kampanijos dalyviais, savo veiklą gali finansuoti tik iš savo narių mokesčio ir, įstatymo nustatyta tvarka – iš savo šalininkų paramos ir gyventojų pajamų mokesčio dalies.
 • Politinės partijos privalo kas mėnesį deklaruoti savo pajamas ir išlaidas. Kitos organizacijos, įsiregistravę politinės kampanijos dalyviais, privalo papildomai deklaruoti savo finansų šaltinius, pajamas ir išlaidas už laikotarpį nuo įsikūrimo momento.
 • Biudžetinės lėšos, kurios buvo skiriamos politinėms partijoms ir būtų sutaupytos, turi būti panaudotos rinkimų lygiateisiškumui užtikrinti ir skiriamos KIEKVIENAM KANDIDATUI PO LYGIAI rinkiminei kampanijai finansuoti. Pažeidusieji nustatytą jų panaudojimo tvarką šalinami iš rinkimų.
 • Turi būti įstatymu įtvirtinta politinių partijų ir politikų atsakomybė už valstybės valdymą ir atstovavimą piliečių interesams. Nustatyto apygardos rinkėjų skaičiaus pageidavimu privalo būti surengtas balsavimas dėl Seimo ar savivaldybės tarybos nario atšaukimo prieš terminą.
 • Tiesiogine įstatymų leidybos teise galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas nuo 50 000 iki 20 000.
 • Referendumo iniciatyvos teise galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas nuo 300 000 iki 100 000.
 • Tapęs Premjeru ar Vyriausybės nariu Seimo narys netenka Seimo nario mandato. Seimo nario kadencija yra terminuota, todėl, jai pasibaigus taip pat, kaip ir pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, išeitinės pašalpos nemokamos.
 • Konstitucijos 58 straipsnis papildomas taip: „Pirmalaikiai Seimo rinkimai rengiami remiantis piliečių referendumo rezultatais.“
 • Užtikrinama piliečių teisė kontroliuoti teismų veiklą. Ne mažiau kaip 2/3 visų lygių teisėjų ir prokurorų etikos ir drausmės priežiūros komisijų narių turi sudaryti tiesiogiai piliečių renkami asmenys.
 • Apylinkių teisėjai, apylinkių prokuratūrų ir teritorinių policijos komisariatų vadovai renkami tiesioginiu piliečių balsavimu iš teisininko išsilavinimą ir praktiką turinčių kandidatų.
 • Įvedamas teismo tarėjų institutas.
 • Įstatymo nustatyta tvarka ypatingai svarbiose ekonominės ir politinės korupcijos bylose įvedamas prisiekusiųjų teismo institutas.
 • Valstybės kontrolierius renkamas tiesioginiu piliečių balsavimu.
 • Priimamas politinės korupcijos įstatymas. Ekonominiams – korupciniams nusikaltimams senatis netaikoma.

Toliau:

 • Kuriama Specialiojo Prokuroro institucija turi būti nepriklausoma, o jos vadovas renkamas tiesioginiuose rinkimuose.
 • Turi būti ištirti masinio piliečių sekimo ir pasiklausymo atvejai, kalti pareigūnai patraukti atsakomybėn, o sekimo ir pasiklausymo duomenys sunaikinti.
 • Nedelsiant turi būti paskelbti visi KGB ir kitų represinių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašai.
 • Konstitucinis Teismas, tapęs šališku politinių galios žaidimų dalyviu, įtvirtinantis antikonstitucines šeimos sampratos nuostatas ir bandantis prisiimti įstatymų leidybos normines funkcijas, turi būti panaikintas, perduodant Konstitucijos priežiūrą Aukščiausiajam Teismui.
 • Seniūnai ir seniūnijų tarybų nariai renkami tiesioginiuose rinkimuose. Seniūnijos turi savo reikmėms skirtus finansinius išteklius, juos naudoja ir sprendimus priima savarankiškai.
 • Visi neteisėto ikiteisminio tyrimo duomenų viešinimo žiniasklaidoje faktai turi būti ištirti, kalti asmenys nustatyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
 • Politinių jėgų ar atskirų politikų protegavimas, neužtikrinant teisės lygiomis sąlygomis skleisti įstatymais neuždraustas idėjas ar atsakyti į kritiką visuomeninio transliuotojo eteryje pripažįstamas politine korupcija ir prekyba poveikiu.
 • Nustatomos savaitinės, privalomos visuomeniniam transliuotojui laidos parlamentinėms, neparlamentinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms.
 • Nacionalinio radijo ir televizijos bei Visuomenės informavimo įstatymuose įtvirtinamas skirtingų nuomonių svarbiausiais politinio gyvenimo klausimais atstovavimo pariteto principas, pranešant apie būsimą diskusiją atitinkamų nuomonių lyderiams (asmenims ar organizacijoms) ir numatant galimybę jiems dalyvauti diskusijoje, jei toks pageidavimas būtų pareikštas.
 • Estijos pavyzdžiu įsteigiama Nacionalinio transliuotojo žiniasklaidos kontrolieriaus (žiniasklaidos ombudsmeno) institucija – renkama, nepriklausoma nuo politinių ir LRT valdymo organų pareigybė Nacionalinio transliuotojo veiklos atitikimui gerosios žurnalistikos praktikos standartams prižiūrėti ir visuomenės skundų nagrinėjimui.
 • Valdžios institucijos turi viešai skelbti visas viešinimo paslaugas tiesiogiai vykdančias ir lėšas gaunančias žiniasklaidos priemones ir asmenis. Visi užsakyti straipsniai, laidos ir kiti informaciniai produktai turi būti publikuojami nurodant užsakovą, užsakymo numerį, datą ir sumokėtą sumą.
 • Viešai svarstoma ir priimama Nacionalinė viduriniosios klasės atgaivinimo programa.
 • Įstatymais visuotinai remiamas ir skatinamas smulkusis, šeimos ir vidutinis verslas.
 • Priimamos ir įgyvendinamos kompleksinės priemonės kovai su monopolizmu ir oligopolijomis.
 • Nedelsiant turi būti sustabdyti grobikiški kirtimai, paverčiantys miškus monokultūrinėmis, komercinėmis medžių plantacijomis, nutrauktas bioįvairovės ir Lietuvos miškų – rekreacinės erdvės ir tautos istorinės aplinkos naikinimas. Mes paveldėjome Lietuvos žemę ir miškus iš savo protėvių. Nesudarkyta Lietuvos gamta turi išlikti amžinai.

Pilna, dar pildoma ir redaguojama LŠS programa: https://seimusajudis.lt/lietuvos-seimu-sajudzio-programa/

Šis įrašas pirmą kartą paskelbtas jo autoriaus asmeninėje Facebook paskyroje

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 850

Žymos

Atsiliepimų 2

 1.    -  2022-08-27, 15:52

  Labai ačiū. tikrai, laikas pradėti programos v ykdymą. Užteks kalbėti.Kalbos ….neveikia. Kad nebūtų per vėlu….V I E N Y K I MĖ S.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Marijona    -  2022-08-27, 20:19

  Pritariu

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kaip pasikeitė jūsų finansinė padėtis nuo 2022 m. pradžios?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...

Nasa i kanalizacija...

Kam tau ginklai toks kietas gali rusus špygomis užbadyti...

Amerikonu demokratinės bombos...

Durnių ir bažnyčioja muša....

Ai jai jai jai. :D sankcijų, daugiau sankcijų! px kad nei viena nuo 2014 neturėjo...

Baisu gabriuk...

sėkmės vyrai...

Nebus. Rusų kol kas dar niekas nenukariavo....

Būdamas policininko vietoje, tuos priedebilius lupčiau su dviem bananais, iš abiejų rankų ir nuo dūšios....

Bent kažkas blaiviai mąsto. debilai naudojosi kovid kad marintų žmones. Tuomet debilai naudojasi karu kad...

Davė laisvę nevispročiams reikštis tegul dabar ir kenčia. Klimakso aktyvistai yra visiški atsilupeliai. :D...