• Parama infa.lt veiklai
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Arvydas Daunys. Kas yra dabartinis elitas?

Arvydas Daunys. Kas yra dabartinis elitas?

21 gegužės
07:10 2022

Arvydas Daunys

Šis klausimas kilo vakar žiūrint maestro Vilhelmo Čepinskio interviu su OpTV vedančiaisiais, kurio metu jis uždavė retorinį klausimą – kodėl draugas bolševikas Stalinas pirmiausiai į Sibirą išvežė šviesuomenę.

Man toliau kilo sekantis klausimas – kuo skiriasi Stalino šviesuomenės naikinimo laikai nuo dabartinių, kai politinis elitas nėra tas pats, kas šviesuomenė, greičiau netgi priešingai.

Pradėsiu nuo toliau:

Suvokti kas laukia valstybės esant vienai ar kitai situacijai, teisingai įvertinti ir pasiūlyti optimalius jos vystymosi ar išsigelbėjimo variantus gali tik išsilavinę ir plataus akiračio žmonės, neturintys išankstinio nusistatymo ir besivadovaujantys grynai valstybės gerovės kriterijais.

Tik tokie žmonės gali tapti atsidavusiais mokytojais, išmanančiais gydytojais, jautriais auklėtojais, ištikimais valstybei vadovais, karininkais ir t.t. ir pan.

Reikia pastebėti, kad šiuos žmones jų vystymosi laikotarpiu vedė tos pačios tradicijos, vienoda gėrio-blogio samprata, garbės-pagarbos-užuojautos suvokimas ir jų laikymasis. Ir subrendę jie visame savo gyvenime vadovavosi šiomis gairėmis – vertybėmis.

Bet tokie žmonės, sudarantys kertinius bet kokios valstybės pamatus yra didžiausias trukdis toms jėgoms, kurios centralizuoja savo galią, siekdamos primesti ją pasauliui ir kaip šiandien jau akivaizdu – sunaikinti nacionalines valstybes, jų valdžioje paliekant tik sau ištikimus teritorijos administratorius.

Todėl tuos žmones reikia sunaikinti, pašalinti, pažeminti, apdegti ir bet kokiu būdu eliminuoti juos iš viešojo gyvenimo. Bet yra viena problema – kol egzistuoja Šeima su savo tradicijomis ir giminės atmintimi – tokie žmonės atsities, gims kiti, augs ir vystysis, kol pasieks tą įtakos visuomenei tašką, kai jų jau nebebus galima ignoruoti.

Todėl vienintelis būdas išvengti tokių žmonių atsiradimo – sunaikinti jų atsiradimo šaltinį – Šeimą. Pradžioj sumenkinant jos svarbą, o kaip šiandien matome – tas jau vyksta – esą kas gi čia tokio, kiekvienas gali jaustis esąs šeima – ar tai dvi moterys, ar tai du vyrai. Koks skirtumas – jie gi myli vienas kitą.

Jaustis gali, bet būti – ne. Nes šeima – tai pagal apibrėžimą ir tradicijas – tai vyras, moteris, vaikai. Gimdantys naują gyvybę. Gali būti ir vieniša moteris ar vienišas vyras su vaiku, savo gimtuoju vaiku – tai vadinasi nepilna šeima, bet vis tiek šeima, nes vaikas gimė iš vyro ir moters.

Šią Šeimos sampratą norima sugriauti, sujaukti žmonių protus, sukelti emocijas, sukiršinti vienus su kitais, nes šeima – tai tikrojo elito kalvė. Valstybiškai mąstančio ir ištikimo šeimai elito. Žinančio savo šaknis ir suvokiančio savo paskirtį šioje Žemėje. Sugebančio paaukoti savo asmeninę gerovę vardan to, ką laiko teisingu.

Kas gi vyksta Lietuvoje pastaruosius 30 nepriklausomybės metų?

Kadangi pusę savo sąmoningo gyvenimo gyvenau SSSR – galiu pasakyti kaip liudininkas – tais laikais nuolat vykdavo tautinės dainų šventės, kiekviename didesniame kaime buvo savas klubas, parduotuvė, paštas, daug kur medicinos punktai, ir, nors buvo diegiama komunistinė ideologija, tačiau iš tų laikų atėjo daugybė tos šviesuomenės, kuri 90-aisiais suformavo Sąjūdį.

Kur ji šiandien?

Jos praktiškai nebėra. Nebeliko. Tiksliau beveik nebeliko. Tie vienetai, kurie liko – nustumti į paraštes ir jų balso viešojoje erdvėje nesigirdi. Ne todėl, kad jie tylėtų, o todėl, kad jiems neduodama pasisakyti.

Kaip mokė bolševikai? – Užėmęs miestą pirmiausia užimk telegrafą ir radiją – informavimo priemones.

Tik tada daryk sekančius žingsnius, kuriuos per tas priemones galėsi visuomenei ištransliuoti be jokių prieštaravimų iš šono, kurių niekas nebegirdės.

Ką matome šiandien? – Tie patys bolševikiniai metodai – užimtas nacionalinis transliuotojas, o įstatymai sustatyti taip, kad neįmanoma pakeisti net jo veiklos krypties. Valstiečiai jau tuo įsitikino.

Žiniasklaidos užimti nereikėjo – pakako nupirkti. Daug patogiau saugiai gauti pinigus už užsakytos medžiagos spausdinimą, kitą medžiagą „dėl svorio“ nusiperkant iš BNS. Populiarumui auginti interviu su politikais, visokie niekai apie naujai „auginamas“ pagal užsakymą žvaigždutes ir kartkartėmis žinomų žmonių rimtesni straipsniai. Dar sporto naujienos.

Dar likusiai šviesuomenei žiniasklaidoje vietos nebėra. Tik prie valdžios prisišliejusiam „elitui“, kuris „elitu“ tapo tik dėl savo sugebėjimo prisišlieti, o ne dėl savo asmeninių išskirtinių ir pagarbos vertų savybių.

Tai kas gi yra dabartinis politinis ir kultūros-meno elitas?

Tai žmonės „elitu“ tapę tik per valdžią. Ne dėl savo kompetencijų

Tai yra valdančiųjų elitas. Valdžios elitas, kuris elitu vadinamas tik tol, kol gali realizuoti savo valdžią.

Kas įsivaizduoja esant elitu Ingridą Šimonytę, A.Dulkį, A.Armonaitę, R.Šimašių, E, Dobrovolską, G.Landsbergį ar bet kokį kitą politiką netekusį vietos Seime ar savivaldybės taryboje?

Turbūt niekas. Nes jokių išskirtinių, pagarbos vertų savybių neturi nė vienas iš išvardintųjų ir nutylėtų. Neturi nuo žodžio visai. Netekę valdžios jie visi tampa nieku. Nuliu viešojoje erdvėje.

Kas prisimena tokį Sekmoką, Šimėną, Steponavičių ir kt? – Reikėtų gerokai pagalvoti prisimenant kas tokie jie buvo. Valstybės tarnautojai. Elitas? – tikrai ne. Ką įsimintino jie nuveikė? – Nieko.

Vieninteliu pilkuoju kardinolu galima būtų vadinti Vytautą Landsbergį, kuris neturėdamas politinės valdžios sugeba visas valdžioje esančias savo marionetes šokdinti ir net priversti skirti jam prezidento statusą. Net spjaunant į istoriją, kuri liudija, jog aukščiausias šalies valdytojas buvo ne aukščiausios tarybos pirmininkas, o Aukščiausios tarybos prezidiumas, kolegialiai. (nuoroda)

Su politiniu „elitu“ tampriai susijęs pinigų ir privilegijų „elitas“. Netekęs pinigų ir privilegijų lygiai taip pat nustoja būti elitu.

Paimkime pavyzdžiui taip vadinamą „inluencerių“ elitą, gausiai šeriamą valdžios ir rašantį tą valdžią liaupsinančius opusus bei išsijuosus keikiančius visus, kas pasisako prieš jos vykdomą politiką.

Daugelis iš šio „elito“ netekę valdžios palaikymo greitai būtų nuteisti už primityvius rusiškus keiksmus viešojoje erdvėje, šmeižtą, netekę piniginių injekcijų greitai nusiristų žemyn, nes joks padorus žmogus ir dabar nenori su jais turėti jokių reikalų, o tokie, kaip jie patys taip pat būtų dugne.

„Kalbant apie kultūros „elitą“ – jie visi išsilaiko tik todėl, kad palaiko esančią politinę sistemą, ir jai griuvus jų niekas neprisimintų.

Bėda kokia – pramogų verslui reikia žvaigždžių, bet kur jų paimsi, kai nepriklausomo mąstymo ir su diktatu nesitaikstantys talentingi žmonės nepriimami, o vidutinybių niekam nereikia. Tenka iš vidutinybių daryti žvaigždes, ir nors jų dainavimas niekam nepatinka, reklamos dėka jie tampa madingi. Neilgam. Kol pakeičiami kitais.

Pabandykite kuo nors pakeisti, pavyzdžiui, Hiperbolę ar Vytautą Kernagį , Euriką Masytę ar Ovidijų Vyšniauską, Vydūną, Maironį, Vilhelkmą Čepinskį ir kitus mūsų kultūros grandus. Jų įrašus daugelis turi savo kolekcijoje, jie tapo nacionaliniu kultūros istorijos paveldu ir jiems nereikia jokios reklamos. Ir pakeisti jų nepavyks. Nors bandoma.

Visomis šiomis aukščiau minėtoms programuojamo vidutinybių „elito“ grupėmis valstybėje stengiamasi pakeisti tikrą elitą, tikrus savo srities virtuozus, menininkus, dalininkus, poetus, rašytojus, politikus, atlikėjus, kompozitorius, filosofus – visus tuos, kurie nepriklausomai mąsto ir nebijo garsiai išsakyti ką galvoja apie valdžią bei jos politiką. Į jų vietą pastatant ištikimas valdžiai vidutinybes, būtent todėl ištikimas, kad supranta, jog be valdžios palaikymo – jos niekas.

Tikrojo elito bijomasi, nes jo atstovai įgavę populiarumo gali pakeisti šią valdančiąją politinę mafiją negrįžtamai. Ir po keleto metų jos niekas neprisimintų. Nepadėtų jokia reklama, o jei dar prasidėtų baudžiamieji procesai už padarytą žalą valstybei – jie taptų nykia istorine praeitimi.

Todėl vyksta vidutinybių valdžios „elito“ karas su tikruoju elitu už išgyvenimą, už uzurpuotą teisę toliau valdyti, o tai gali pavykti tik užčiaupus visus kitus, pasisakančius prieš ir galinčius tapti grėsme išlikimui. Ir tam metamos visos priemonės. Net nemotyvuota Nepaprastoji padėtis, kurios nėra su karo zona besiribojančiose valstybėse.

Tai desperatiški bandymai nutęsti savo agoniją, totaliai griūvant palaikymo reitingams, pasitelkiant net Putino ir Lukašenkos taikomus informacijos priemonių blokavimus, Lietuvos Šeimų Sąjūdžio mitingų draudimus, nebojant net teismų sprendimų.

Toks įspūdis, kad nesuvokdama savo veiklos pasekmių ši valdžia tiek perlenkia lazdą, jog padeda apsispręsti net tiems abejingiems, anksčiau abejojusiems, o dabar suvokusiems kas gi jų tikrasis priešas šioje valstybėje. Ir tai eilinis liudijimas to, jog tikrai mąstančių ir sugebančių numatyti sprendimų pasekmes valdžios tarpe tiesiog nėra. Kaip nėra ir jokio tikro elito.

Yra tik vidutinybės, desperatiškai įsikibusios valdžios ir bijančios atsakomybės už savo veiklos pasekmes, jei į valdžią ateis naujos politinės jėgos.

O jos ateis, nes aplinkybės verčia visus normalius žmones, tikrąjį augantį elitą, galvojantį ir numatantį kokia ateitis laukia jų šeimų, vaikų ir vaikaičių, jei išliks ta pati politinė tendencija su ta pačia valdžia.

Ekstremalios tautai situacijos – gimdo ekstremalius sprendimus, gimdo elitą, kviečia jį matyti tikrovę atviromis akimis ir imtis atsakomybės už valstybės ateitį. Jis jau kyla ir ateina.

Istorija mums primena tikrąjį 1918-ųjų metų elitą – tuos žmones, kurie besikuriančiai valstybei nešė iš savo namų net kėdes vyriausybės darbui, stalus ir kitą būtinąjį inventorių. Ir prisiminkime – ta nuo nulio pradėjusi 1918 metų Lietuva, per trumpą savo gyvavimo laikotarpį sugebėjo sukaupti 13 tonų aukso. Ne skolų – o turto. Nes rėmėsi šeimos vertybėmis. Ir iš Šeimos kilusiu elitu,

Paremkite infa.lt per PayPal, Patreon ar jums patogiu PAREMTI būdu. - Nuoširdžiai ačiū parėmusiems.
žiūrėjo 287

Žymos

Atsiliepimų 5

 1. VŽA    -  2022-05-21, 08:02

  Dabartinis Lietuvos „elitas“ labai jau panašus į kalėjimų elitą, kur įžūliausieji nusikaltėliai patys save pasivadina „verchais“, ir diktuoja „madas“ kitiems.
  Dėl LR „elito“ kalčiausia – RINKĖJAI. Kas juos, Dievo prakeiktuosius ir mirtimi pasmerktuosius išrinko?
  Lietuva – Marijos Žemė, pakrikštytų 80%. Dievas, VIEŠPATS Biblijoje įsakė: „Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu ir užsitraukė kraujo kaltę“, kas reiškia – mirties bausmę (Kun 20,13). Norint įteisinti iškrypimus reikia perrašyti Bibliją ir Konstituciją…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. vzn    -  2022-05-21, 09:27

  Neteik jokios gilios analizės, anų velnių darbo rezultatai kalba patys už save. Pagrindinis jų tikslas valstybės ir tautos sunaikinimas. Jie gavę kvotas žmonių nužudymui, nuostolių darymui ir piliečių turto devolvavimui, ištrėmimui darbams į vakarus, eksperimentinio marmalo suleidimui, smegenų išplovimui. O dabar gavo nurodymą rasti būdą pakišti po ruso tanku Lietuvos jaunimo likučius, kad galutinai sunaikinti bet kokį tautos atsistatymo branduolį. Todėl aktyviai plaunamos smegenys dėl ukrų reikalo, kam ypač pasiduoda jaunimas, tikslas kad jie patys savo noru palystų po ruso tanku ir išsitaškytų velnių sukeltuose konfliktuose.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Nojus    -  2022-05-21, 10:11

  Kriminalinis ir apsinarkašinęs valdžios „elitas“. Ir norintis tokiais pat padaryti visą tautą.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Pupa    -  2022-05-21, 12:07

  Padugnės statomi vietoj padorių žmonių, reikėtų sakyti tiesiai. Ramanauskas Greitai yra tikras padugnė ir kiekvienas tą žino, net tie, kurie jį palaiko. Bet jis naudingas valdžiai, kuri dėl to užmerkia akis į jo pasibjaurėtiną elgesį. Gal ir gerai kai yra toks Ramanauskas, labiau išryškėja valdžios vaidmuo ir jos polinkiai.

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Neteko girdeti,    -  2022-05-21, 14:00

  kad 2rniu tauta turetu elita. Buna tokioje vierchai,ponai,valdzios,jegos strukturos,bet jau elito – nei girdeti,nei matyti. Tie,kas mums pateikiami,kaip elitas – tera padugniu padugnes. Betgi – kalti ne jie!

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Lasvas žodis
Paremti infa.lt per PayPal

Apklausa

Ar sulauksime pirmalaikių rinkimų?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Ramūnas Karbauskis. V. Landsbergis valstybės vadovu pripažintas tik S. Skvernelio demokratų balsų pagalba

Ramūnas Karbauskis. V. Landsbergis valstybės vadovu pripažintas tik S. Skvernelio demokratų balsų pagalba

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Lietuva, galbūt, tuoj turės dar vieną „prezidentą“, nerinktą, bet valdančiųjų prastumtą buldozeriu

Lietuva, galbūt, tuoj turės dar vieną „prezidentą“, nerinktą, bet valdančiųjų prastumtą buldozeriu

atsiliepimų 9 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Super galios

Jolanta Blažytė. Super galios

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Kaip apsisaugoti nuo užkrečiamų vakcinų?

Jolanta Blažytė. Kaip apsisaugoti nuo užkrečiamų vakcinų?

atsiliepimų 10 Skaityti visą įrašą
    Teisininkas: „Stambulo konvencijoje aiškiai parašyta, kad ji yra prieš vyrus“

Teisininkas: „Stambulo konvencijoje aiškiai parašyta, kad ji yra prieš vyrus“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Vyriausybės planas – įsteigti asmeninę kariuomenę reorganizuojant Šaulių sąjungą

Vyriausybės planas – įsteigti asmeninę kariuomenę reorganizuojant Šaulių sąjungą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė. Dabartinė politika, geriausiu atveju, primena mėgėjišką saviveiklą

Prof. Ignas Vėgėlė. Dabartinė politika, geriausiu atveju, primena mėgėjišką saviveiklą

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Pasaka apie sparnuotą būseną

Pasaka apie sparnuotą būseną

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar Rusija gali užpulti NATO? Lenkijos generolas: Putinas yra iracionalus, todėl gali būti visko

Ar Rusija gali užpulti NATO? Lenkijos generolas: Putinas yra iracionalus, todėl gali būti visko

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. Kuro kainos. Nesekmadieniniai skaitiniai #105

Gintaras Furmanavičius. Kuro kainos. Nesekmadieniniai skaitiniai #105

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    LŠS naujienos, prezidento [s]pjūvis, riaušių įranga kariuomenei, naujas „krizių valdymas“ – kur link einame

LŠS naujienos, prezidento [s]pjūvis, riaušių įranga kariuomenei, naujas „krizių valdymas“ – kur link einame

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Dvasininkas Arnoldas Valkauskas. Stebime ketinimus atsisakyti prigimtinio vyro ir moters papildomumo

Dvasininkas Arnoldas Valkauskas. Stebime ketinimus atsisakyti prigimtinio vyro ir moters papildomumo

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lietuvos vyskupai: Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Lietuvos vyskupai: Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Verslui žlungant dėl Kinijos sankcijų, kurias išprovokavo Lietuvos valdžia – pastaroji siūlo jam paskolas

Verslui žlungant dėl Kinijos sankcijų, kurias išprovokavo Lietuvos valdžia – pastaroji siūlo jam paskolas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pagarba. Kaltas ne išprotėjęs senelis, bet tie, kurie leido priimti tokį antikonstitucinį ir su realybe...

Kitaip tariant, "untermenšinai". Ukrai, aišku, arijai. Kažkur girdėta ;)...

Galima plačiau apie "pralaimėjimą". Ukrai taip laimi, kad greitai džiautis jų "pergale" liks tik jankiai...

Tikrai taip Petrai, reikia tokios jėgos kad planeta virstų pelenais, ir joje niekas per tūkstantmečius...

- Kisingeris pasakė tai, kaip mąsto Putinas. Be trealiai kokia gali būti kalba apie ankstesnį...

Hm

Ukraina, Baltarusija slavai, o jau rusai azijatų mišrūnai, dėl to jie tokie laukiniai, kariauja su...

"briedus" rašinėjate, vyriausybės tam turi tokius įrankius kaip intel ME, amd PSP ir t.t. T.y.,...

Kodėl man nereikia pripažinimo jog prieš 4 dešimtmečius tikrai buvau abiturientas? Nes turiu tai patvirtinantį...

Matai Ukraina, Baltarusija, Rusija yra slavų tautos. Tai labai keista kad jos kariauja tarpusavyje....

Hm

...kas ant kitų sako, ant savęs pasisako, Lietuvių liaudies patarlė ;)...

Lietuvoje seniai nera! Negalima laikyti vyrais vergaujanciu ponams 30 metu,o ypac - beganciu vergauti svetur,uzuot...