infa.lt

Arvydas Daunys. Kas yra dabartinis elitas?

Arvydas Daunys. Kas yra dabartinis elitas?

21 gegužės
07:10 2022

Arvydas Daunys

Šis klausimas kilo vakar žiūrint maestro Vilhelmo Čepinskio interviu su OpTV vedančiaisiais, kurio metu jis uždavė retorinį klausimą – kodėl draugas bolševikas Stalinas pirmiausiai į Sibirą išvežė šviesuomenę.

Man toliau kilo sekantis klausimas – kuo skiriasi Stalino šviesuomenės naikinimo laikai nuo dabartinių, kai politinis elitas nėra tas pats, kas šviesuomenė, greičiau netgi priešingai.

Pradėsiu nuo toliau:

Suvokti kas laukia valstybės esant vienai ar kitai situacijai, teisingai įvertinti ir pasiūlyti optimalius jos vystymosi ar išsigelbėjimo variantus gali tik išsilavinę ir plataus akiračio žmonės, neturintys išankstinio nusistatymo ir besivadovaujantys grynai valstybės gerovės kriterijais.

Tik tokie žmonės gali tapti atsidavusiais mokytojais, išmanančiais gydytojais, jautriais auklėtojais, ištikimais valstybei vadovais, karininkais ir t.t. ir pan.

Reikia pastebėti, kad šiuos žmones jų vystymosi laikotarpiu vedė tos pačios tradicijos, vienoda gėrio-blogio samprata, garbės-pagarbos-užuojautos suvokimas ir jų laikymasis. Ir subrendę jie visame savo gyvenime vadovavosi šiomis gairėmis – vertybėmis.

Bet tokie žmonės, sudarantys kertinius bet kokios valstybės pamatus yra didžiausias trukdis toms jėgoms, kurios centralizuoja savo galią, siekdamos primesti ją pasauliui ir kaip šiandien jau akivaizdu – sunaikinti nacionalines valstybes, jų valdžioje paliekant tik sau ištikimus teritorijos administratorius.

Todėl tuos žmones reikia sunaikinti, pašalinti, pažeminti, apdegti ir bet kokiu būdu eliminuoti juos iš viešojo gyvenimo. Bet yra viena problema – kol egzistuoja Šeima su savo tradicijomis ir giminės atmintimi – tokie žmonės atsities, gims kiti, augs ir vystysis, kol pasieks tą įtakos visuomenei tašką, kai jų jau nebebus galima ignoruoti.

Todėl vienintelis būdas išvengti tokių žmonių atsiradimo – sunaikinti jų atsiradimo šaltinį – Šeimą. Pradžioj sumenkinant jos svarbą, o kaip šiandien matome – tas jau vyksta – esą kas gi čia tokio, kiekvienas gali jaustis esąs šeima – ar tai dvi moterys, ar tai du vyrai. Koks skirtumas – jie gi myli vienas kitą.

Jaustis gali, bet būti – ne. Nes šeima – tai pagal apibrėžimą ir tradicijas – tai vyras, moteris, vaikai. Gimdantys naują gyvybę. Gali būti ir vieniša moteris ar vienišas vyras su vaiku, savo gimtuoju vaiku – tai vadinasi nepilna šeima, bet vis tiek šeima, nes vaikas gimė iš vyro ir moters.

Šią Šeimos sampratą norima sugriauti, sujaukti žmonių protus, sukelti emocijas, sukiršinti vienus su kitais, nes šeima – tai tikrojo elito kalvė. Valstybiškai mąstančio ir ištikimo šeimai elito. Žinančio savo šaknis ir suvokiančio savo paskirtį šioje Žemėje. Sugebančio paaukoti savo asmeninę gerovę vardan to, ką laiko teisingu.

Kas gi vyksta Lietuvoje pastaruosius 30 nepriklausomybės metų?

Kadangi pusę savo sąmoningo gyvenimo gyvenau SSSR – galiu pasakyti kaip liudininkas – tais laikais nuolat vykdavo tautinės dainų šventės, kiekviename didesniame kaime buvo savas klubas, parduotuvė, paštas, daug kur medicinos punktai, ir, nors buvo diegiama komunistinė ideologija, tačiau iš tų laikų atėjo daugybė tos šviesuomenės, kuri 90-aisiais suformavo Sąjūdį.

Kur ji šiandien?

Jos praktiškai nebėra. Nebeliko. Tiksliau beveik nebeliko. Tie vienetai, kurie liko – nustumti į paraštes ir jų balso viešojoje erdvėje nesigirdi. Ne todėl, kad jie tylėtų, o todėl, kad jiems neduodama pasisakyti.

Kaip mokė bolševikai? – Užėmęs miestą pirmiausia užimk telegrafą ir radiją – informavimo priemones.

Tik tada daryk sekančius žingsnius, kuriuos per tas priemones galėsi visuomenei ištransliuoti be jokių prieštaravimų iš šono, kurių niekas nebegirdės.

Ką matome šiandien? – Tie patys bolševikiniai metodai – užimtas nacionalinis transliuotojas, o įstatymai sustatyti taip, kad neįmanoma pakeisti net jo veiklos krypties. Valstiečiai jau tuo įsitikino.

Žiniasklaidos užimti nereikėjo – pakako nupirkti. Daug patogiau saugiai gauti pinigus už užsakytos medžiagos spausdinimą, kitą medžiagą „dėl svorio“ nusiperkant iš BNS. Populiarumui auginti interviu su politikais, visokie niekai apie naujai „auginamas“ pagal užsakymą žvaigždutes ir kartkartėmis žinomų žmonių rimtesni straipsniai. Dar sporto naujienos.

Dar likusiai šviesuomenei žiniasklaidoje vietos nebėra. Tik prie valdžios prisišliejusiam „elitui“, kuris „elitu“ tapo tik dėl savo sugebėjimo prisišlieti, o ne dėl savo asmeninių išskirtinių ir pagarbos vertų savybių.

Tai kas gi yra dabartinis politinis ir kultūros-meno elitas?

Tai žmonės „elitu“ tapę tik per valdžią. Ne dėl savo kompetencijų

Tai yra valdančiųjų elitas. Valdžios elitas, kuris elitu vadinamas tik tol, kol gali realizuoti savo valdžią.

Kas įsivaizduoja esant elitu Ingridą Šimonytę, A.Dulkį, A.Armonaitę, R.Šimašių, E, Dobrovolską, G.Landsbergį ar bet kokį kitą politiką netekusį vietos Seime ar savivaldybės taryboje?

Turbūt niekas. Nes jokių išskirtinių, pagarbos vertų savybių neturi nė vienas iš išvardintųjų ir nutylėtų. Neturi nuo žodžio visai. Netekę valdžios jie visi tampa nieku. Nuliu viešojoje erdvėje.

Kas prisimena tokį Sekmoką, Šimėną, Steponavičių ir kt? – Reikėtų gerokai pagalvoti prisimenant kas tokie jie buvo. Valstybės tarnautojai. Elitas? – tikrai ne. Ką įsimintino jie nuveikė? – Nieko.

Vieninteliu pilkuoju kardinolu galima būtų vadinti Vytautą Landsbergį, kuris neturėdamas politinės valdžios sugeba visas valdžioje esančias savo marionetes šokdinti ir net priversti skirti jam prezidento statusą. Net spjaunant į istoriją, kuri liudija, jog aukščiausias šalies valdytojas buvo ne aukščiausios tarybos pirmininkas, o Aukščiausios tarybos prezidiumas, kolegialiai. (nuoroda)

Su politiniu „elitu“ tampriai susijęs pinigų ir privilegijų „elitas“. Netekęs pinigų ir privilegijų lygiai taip pat nustoja būti elitu.

Paimkime pavyzdžiui taip vadinamą „inluencerių“ elitą, gausiai šeriamą valdžios ir rašantį tą valdžią liaupsinančius opusus bei išsijuosus keikiančius visus, kas pasisako prieš jos vykdomą politiką.

Daugelis iš šio „elito“ netekę valdžios palaikymo greitai būtų nuteisti už primityvius rusiškus keiksmus viešojoje erdvėje, šmeižtą, netekę piniginių injekcijų greitai nusiristų žemyn, nes joks padorus žmogus ir dabar nenori su jais turėti jokių reikalų, o tokie, kaip jie patys taip pat būtų dugne.

„Kalbant apie kultūros „elitą“ – jie visi išsilaiko tik todėl, kad palaiko esančią politinę sistemą, ir jai griuvus jų niekas neprisimintų.

Bėda kokia – pramogų verslui reikia žvaigždžių, bet kur jų paimsi, kai nepriklausomo mąstymo ir su diktatu nesitaikstantys talentingi žmonės nepriimami, o vidutinybių niekam nereikia. Tenka iš vidutinybių daryti žvaigždes, ir nors jų dainavimas niekam nepatinka, reklamos dėka jie tampa madingi. Neilgam. Kol pakeičiami kitais.

Pabandykite kuo nors pakeisti, pavyzdžiui, Hiperbolę ar Vytautą Kernagį , Euriką Masytę ar Ovidijų Vyšniauską, Vydūną, Maironį, Vilhelkmą Čepinskį ir kitus mūsų kultūros grandus. Jų įrašus daugelis turi savo kolekcijoje, jie tapo nacionaliniu kultūros istorijos paveldu ir jiems nereikia jokios reklamos. Ir pakeisti jų nepavyks. Nors bandoma.

Visomis šiomis aukščiau minėtoms programuojamo vidutinybių „elito“ grupėmis valstybėje stengiamasi pakeisti tikrą elitą, tikrus savo srities virtuozus, menininkus, dalininkus, poetus, rašytojus, politikus, atlikėjus, kompozitorius, filosofus – visus tuos, kurie nepriklausomai mąsto ir nebijo garsiai išsakyti ką galvoja apie valdžią bei jos politiką. Į jų vietą pastatant ištikimas valdžiai vidutinybes, būtent todėl ištikimas, kad supranta, jog be valdžios palaikymo – jos niekas.

Tikrojo elito bijomasi, nes jo atstovai įgavę populiarumo gali pakeisti šią valdančiąją politinę mafiją negrįžtamai. Ir po keleto metų jos niekas neprisimintų. Nepadėtų jokia reklama, o jei dar prasidėtų baudžiamieji procesai už padarytą žalą valstybei – jie taptų nykia istorine praeitimi.

Todėl vyksta vidutinybių valdžios „elito“ karas su tikruoju elitu už išgyvenimą, už uzurpuotą teisę toliau valdyti, o tai gali pavykti tik užčiaupus visus kitus, pasisakančius prieš ir galinčius tapti grėsme išlikimui. Ir tam metamos visos priemonės. Net nemotyvuota Nepaprastoji padėtis, kurios nėra su karo zona besiribojančiose valstybėse.

Tai desperatiški bandymai nutęsti savo agoniją, totaliai griūvant palaikymo reitingams, pasitelkiant net Putino ir Lukašenkos taikomus informacijos priemonių blokavimus, Lietuvos Šeimų Sąjūdžio mitingų draudimus, nebojant net teismų sprendimų.

Toks įspūdis, kad nesuvokdama savo veiklos pasekmių ši valdžia tiek perlenkia lazdą, jog padeda apsispręsti net tiems abejingiems, anksčiau abejojusiems, o dabar suvokusiems kas gi jų tikrasis priešas šioje valstybėje. Ir tai eilinis liudijimas to, jog tikrai mąstančių ir sugebančių numatyti sprendimų pasekmes valdžios tarpe tiesiog nėra. Kaip nėra ir jokio tikro elito.

Yra tik vidutinybės, desperatiškai įsikibusios valdžios ir bijančios atsakomybės už savo veiklos pasekmes, jei į valdžią ateis naujos politinės jėgos.

O jos ateis, nes aplinkybės verčia visus normalius žmones, tikrąjį augantį elitą, galvojantį ir numatantį kokia ateitis laukia jų šeimų, vaikų ir vaikaičių, jei išliks ta pati politinė tendencija su ta pačia valdžia.

Ekstremalios tautai situacijos – gimdo ekstremalius sprendimus, gimdo elitą, kviečia jį matyti tikrovę atviromis akimis ir imtis atsakomybės už valstybės ateitį. Jis jau kyla ir ateina.

Istorija mums primena tikrąjį 1918-ųjų metų elitą – tuos žmones, kurie besikuriančiai valstybei nešė iš savo namų net kėdes vyriausybės darbui, stalus ir kitą būtinąjį inventorių. Ir prisiminkime – ta nuo nulio pradėjusi 1918 metų Lietuva, per trumpą savo gyvavimo laikotarpį sugebėjo sukaupti 13 tonų aukso. Ne skolų – o turto. Nes rėmėsi šeimos vertybėmis. Ir iš Šeimos kilusiu elitu,

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis
žiūrėjo 305

Žymos

Atsiliepimų 5

 1. VŽA    -  2022-05-21, 08:02

  Dabartinis Lietuvos „elitas“ labai jau panašus į kalėjimų elitą, kur įžūliausieji nusikaltėliai patys save pasivadina „verchais“, ir diktuoja „madas“ kitiems.
  Dėl LR „elito“ kalčiausia – RINKĖJAI. Kas juos, Dievo prakeiktuosius ir mirtimi pasmerktuosius išrinko?
  Lietuva – Marijos Žemė, pakrikštytų 80%. Dievas, VIEŠPATS Biblijoje įsakė: „Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu ir užsitraukė kraujo kaltę“, kas reiškia – mirties bausmę (Kun 20,13). Norint įteisinti iškrypimus reikia perrašyti Bibliją ir Konstituciją…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. vzn    -  2022-05-21, 09:27

  Neteik jokios gilios analizės, anų velnių darbo rezultatai kalba patys už save. Pagrindinis jų tikslas valstybės ir tautos sunaikinimas. Jie gavę kvotas žmonių nužudymui, nuostolių darymui ir piliečių turto devolvavimui, ištrėmimui darbams į vakarus, eksperimentinio marmalo suleidimui, smegenų išplovimui. O dabar gavo nurodymą rasti būdą pakišti po ruso tanku Lietuvos jaunimo likučius, kad galutinai sunaikinti bet kokį tautos atsistatymo branduolį. Todėl aktyviai plaunamos smegenys dėl ukrų reikalo, kam ypač pasiduoda jaunimas, tikslas kad jie patys savo noru palystų po ruso tanku ir išsitaškytų velnių sukeltuose konfliktuose.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Nojus    -  2022-05-21, 10:11

  Kriminalinis ir apsinarkašinęs valdžios „elitas“. Ir norintis tokiais pat padaryti visą tautą.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Pupa    -  2022-05-21, 12:07

  Padugnės statomi vietoj padorių žmonių, reikėtų sakyti tiesiai. Ramanauskas Greitai yra tikras padugnė ir kiekvienas tą žino, net tie, kurie jį palaiko. Bet jis naudingas valdžiai, kuri dėl to užmerkia akis į jo pasibjaurėtiną elgesį. Gal ir gerai kai yra toks Ramanauskas, labiau išryškėja valdžios vaidmuo ir jos polinkiai.

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Neteko girdeti,    -  2022-05-21, 14:00

  kad 2rniu tauta turetu elita. Buna tokioje vierchai,ponai,valdzios,jegos strukturos,bet jau elito – nei girdeti,nei matyti. Tie,kas mums pateikiami,kaip elitas – tera padugniu padugnes. Betgi – kalti ne jie!

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar kainų augimo fone pradėjote mažiau ir/ar pigiau pirkti?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Algimantas Rusteika. Drąsos metai

Algimantas Rusteika. Drąsos metai

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Toliau antraštės galima neskaityti

Toliau antraštės galima neskaityti

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ar Seimas tampa Lietuvos banko filialu?

Ar Seimas tampa Lietuvos banko filialu?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Tuštybės mugės

Jolanta Blažytė. Tuštybės mugės

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    ES Komisijos vadovė sukėlė skandalą, pareiškusi, jog kare žuvo 100 000 karių ukrainiečių (video)

ES Komisijos vadovė sukėlė skandalą, pareiškusi, jog kare žuvo 100 000 karių ukrainiečių (video)

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Titanų dvikova – Elonas Muskas prieš visus

Jolanta Blažytė. Titanų dvikova – Elonas Muskas prieš visus

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė svarsto apie „pandemijos suvaldymo“ vykdytojų teisinę atsakomybę

Prof. Ignas Vėgėlė svarsto apie „pandemijos suvaldymo“ vykdytojų teisinę atsakomybę

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Mintys apie Vydūną ir karą

Mintys apie Vydūną ir karą

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Donorystė ar prekyba organais?

Donorystė ar prekyba organais?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą

Manau po to sekė eilė įstatymų kurie dar labiau suvaržyti žmonių laisves ir teises. Taip...

dar nerealizavote Amerikos nurodymo,atsisakyti grynuju UKrainoje,kad galima butu inicijuoti tai ir ES. O vienalytes santuokas...

Lietuvoje net smulkiu profsajungu padaliniu lyderiai! O cia,pretenduojate i valdzias - ir stebites,kad seka!? Kad...

palata - nera visa Lietuva!...

tuo ,kad jis nesibaigs! Rusai Sevastopolio turkiskai NATO bazei - tikrai neatiduos! Galesite toliau varyti...

itraukti ir i2iotizmo nusikaltimus! Tokius,kaip Kinijos erzinimas,Amerikai paliepus....

politine "raganu medziokle"? Nors,antra vertus,kodel gi ne? Vokieciai atvirai nepatenkinti dabartiniu valdziu darbu Amerikai!...

ne tik naudojasi rusiska energetika,bet ir perka rusiska ginkluote. Ar Ukraina pajegi apmoketi Indijos islaidas,jei...

Ir iš kur tu toks bukas išlindai ir vis čia savo kvailą trigrašį kiši? Geriau...

Teisingai, reikia išnaudoti net ir neįtikėtinas galimybes, nes Ukrainoje tragedija......

Tai bent naujiena, NEĮTIKĖTINA... Gal tai tik pirminė reklama?......