infa.lt

Europai auga rizika pripažinti „gender” ir vienos lyties asmenų tėvystę

21 rugsėjo
13:52 2022
Vyrai tapo pirmaja trijų vienos lyties asmenų šeima, įrašyta vaiko gimimo liudijime

asociatyvi nuotr. | ve.lt

Kaip šį rudenį Bulgarija balsuos dėl dviejų svarbių ES dokumentų, kurie prieštarauja jos Konstitucinio Teismo (KT) sprendimams? Kas laukia Bulgarijos piliečių ir tautos, jei mūsų atstovai EP pritars lytinės tapatybės (ne biologinės lyties) pripažinimui ir vienos lyties asmenų porų teisei auklėti vaikus ir (arba) įvaikinimui? – užduoda klausimą bulgarų leidinys „Novetika”.

Kalbama apie ES Tarybos direktyvą dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje (tolesni veiksmai po Stambulo konvencijos) ir Reglamentą dėl tėvystės pripažinimo valstybėse narėse.

Šiomis aktualiomis temomis kalbėjomės su pilietinės asociacijos „Asociacija Visuomenė ir vertybės”, pasisakančios už aktyvią poziciją užtikrinant asmens, santuokos ir šeimos orumą ir laisvę, bendraįkūrėja ir pirmininke Michaela Džorgova.

„Novetika”: Kodėl ES primeta valstybėms narėms tekstus, kurie prieštarauja jų teisės aktams ir tradicinei moralei?

Michaela Džorgova: ES strateginėje darbotvarkėje daugiausia dėmesio skiriama politikai, kuria siekiama sukurti kitokį žmogaus įvaizdį, kurio lytis ir lytinė tapatybė gali keistis. Dar prieš išrenkant ją Europos Komisijos (EK) pirmininke, Ursula for der Leyen sakė, kad sieks, jog ES šalys priimtų Stambulo konvenciją.

ES darbotvarkėje numatyta lyčių įvairovė, žodžio laisvės ribojimas, tos pačios lyties asmenų sąjungų ir tos pačios lyties porų įvaikinimo įteisinimas, ankstyvas lytinis švietimas ir kt. Žmogaus teisėmis spekuliuojama siekiant sukurti naują žmogaus lyties sampratą, o šios teisės nuolat keičiamos, plečiamos ir manipuliatyviai interpretuojamos.

Siūlomos direktyvos, kurios netrukus bus svarstomos, yra tokios pačios. Viena iš jų susijusi su kova su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje, o kita – su lytimi ir lytine tapatybe, išskyrus biologinę. To buvo siekiama Stambulo konvencija. Kita siekiama pripažinti tėvystę tarp valstybių narių, todėl bus pripažįstama tos pačios lyties asmenų tėvystė, sąjungos ir įvaikinimas.

Be to, Europos Komisijos ir Europos Parlamento (EP) struktūros suteikia privilegijuotas galimybes jų patvirtintoms NVO daryti įtaką ir skatinti šią politiką, dosniai finansuojamą iš mūsų mokesčių. Kai kurios iš šių organizacijų 70 proc. savo lėšų gauna iš Europos Sąjungos mokesčių ir turi statusą nepriklausomų NVO, teigiančių, kad atstovauja pilietinės visuomenės interesams.

Kodėl Bulgarija balsavo už šiuos du dokumentus, jei jie prieštarauja Konstitucijai?

Laukiama, kad direktyva dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje bus priimta pagal teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose taisykles, kurios priimamos kvalifikuota balsų dauguma, t. y. už jas balsavo 72 proc. Tarybos narių.

Bulgarijos ir kiekvienos valstybės narės pozicija yra svarbi, nes jei direktyva bus naudojama Stambulo konvencijai įgyvendinti, valstybių narių balsavimo rezultatai parodys, kiek jos jai pritaria.

Atsižvelgdama į mūsų šalies Konstituciją ir ETT sprendimus dėl lyties ir lytinės tapatybės, Bulgarija neturėtų priimti šių direktyvų.

Galbūt baiminatės, kad pasikartos precedentas, kai Bulgarijos ambasadorius prie JT parėmė rezoliuciją, kurioje buvo naudojama lyčių terminologija?

Taip, šiuo atveju paprašėme Užsienio reikalų ministerijos paaiškinimo. Trumpai mums buvo paaiškinta, kad rezoliucija nėra teisiškai privalomas dokumentas ir, kad mūsų šalis ją parėmė kartu su visomis ES valstybėmis narėmis. Jie nurodė, kad mūsų šalis daro išlygas, kai teisiškai privalomuose dokumentuose pateikiamas lyties apibrėžimas Konvencijos prasme.

Išsiuntėme išsamų laišką mūsų užsienio reikalų ministrui. Jame atkreipėme dėmesį į tai, kad, nors ir su tam tikromis išlygomis, pritarus tokiai prieštaringai formuluotei, o ne formaliam atskyrimui JT rezoliucijoje, būtų dar labiau įtvirtintos ir skatinamos „gender” ir „lytinės tapatybės” sąvokos. Mes pareikalavome, kad mūsų šalis išreikštų ir gintų aiškią ir nedviprasmišką poziciją, atitinkančią mūsų Konstituciją.

Kuo skiriasi Smurto prieš moteris direktyva nuo Stambulo konvencijos?

Direktyva yra būdas apeiti Stambulo konvencijos ratifikavimą ES ir kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Bulgarijoje. Tai bandymas įveikti pasipriešinimą į Stambulo konvenciją įtrauktai „gender” ir „lytinės tapatybės” sąvokai. Dokumento tiksle ir kituose direktyvos punktuose nurodoma, kad tai yra Stambulo konvencijos įgyvendinimo būdas. Prieštaringai vertinama sąvoka „gender” joje minima 72 kartus.

Kokios bus pasekmės, jei direktyvai pritarsime?

Pripažinus kitokią nei biologinė lytį ir lytinę tapatybę, įvyks nemažai pokyčių – švietimo, šeimos santykių, sveikatos priežiūros, baudžiamosios teisės, darbo teisės ir kt. srityse. Labiausiai nukentės vaikai, kurie nuo ankstyvo amžiaus galės imtis veiksmų, kad pakeistų savo lytį be tėvų sutikimo, o neretais atvejais ir be jų žinios. Šių intervencijų pasekmės yra labai sunkios ir daugelis jų negrįžtamos. Per mažiau nei 10 metų Anglijoje 4500 proc. padaugėjo vaikų, kurie nusprendžia pakeisti lytį ir kuriems taikoma hormonų terapija.

Kai biologiniams vyrams suteikiama teisė teisiškai lengviau pakeisti lytį, kai kurie iš jų pradeda laimėti titulus moterų sporto varžybose moterų sąskaita. Buvo nemažai biologinių vyrų smurto atvejų moterų įstaigose ir moterų kalėjimuose.

Jei susituokęs vyras nusprendžia, kad jis yra moteris, ir pakeičia savo dokumentus – santuoka faktiškai tampa vienos lyties asmenų santuoka. Kaip savo sprendime dėl Stambulo konvencijos bylos nurodė mūsų konstituciniai teisėjai, kai moteris nėra biologinė moteris, moterų apsauga nuo smurto tampa praktiškai neįgyvendinamu įsipareigojimu.

Ką daryti, jei pasirašysime tėvystės reglamentą?

Jei bus priimtas Tėvystės reglamentas, Bulgarija bus priversta pripažinti užsienyje nustatytą tėvystę ir negalės išlaikyti savo teisinių nuostatų ir apibrėžimų dėl santuokos, šeimos ir tėvystės. Daugeliu atvejų bus atimta vaiko teisė turėti ir pažinti vieną iš tėvų.

Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose ne vienas suaugęs žmogus, įskaitant homoseksualius asmenis, kurie vaikystėje augo tos pačios lyties asmenų santuokinėje atmosferoje, pasisakė prieš tos pačios lyties asmenų santuokas, nes patyrė traumą dėl to, kad neturi vieno iš tėvų. Ne kiekviena šeima turi vaikų, bet kiekvienas vaikas turi tėvą ir motiną, ir mes turėtume ginti jų teisę juos pažinti.

Bulgarijos teismas jau patvirtino gimimo liudijimo išdavimą tos pačios lyties asmenų santuokoje gimusiam vaikui?

ESTT sprendimas prieštarauja mūsų vidaus teisinei tvarkai, nes juo norima, kad laisvo judėjimo ES tikslais pripažintume vaikų ir tėvų santykius, susiklosčiusius kitoje ES valstybėje narėje tarp tos pačios lyties asmenų.

Sofijos miesto administracinis teismas iš tiesų negavo atsakymo į savo užduotus klausimus, kurie yra svarbūs priimant sprendimą byloje. Kartu jis priėmė sprendimą, nurodydamas ESTT atsakymus.

Sofijos miesto administracinis teismas savo sprendime neatsakė į Sofijos savivaldybės – Pančarevo rajono teiginį, kad techniškai ir praktiškai neįmanoma perkelti duomenų iš užsienyje išduoto gimimo liudijimo į Bulgarijoje išduotą gimimo liudijimą.

Kiekviename Bulgarijos vaiko gimimo liudijime turi būti nurodyta motina pagimdžiusi vaiką, tačiau išduodamame [užsienyje] gimimo liudijime to padaryti negalima. Taip yra todėl, kad apeliantas byloje atsisako nurodyti biologinę vaiko motiną. Matyt, dėl šios priežasties Sofijos savivaldybė – Pančarevo rajonas skundžia administracinio teismo sprendimą.

Kokį atsakymą dėl direktyvos gavote iš Teisingumo ministerijos?

Teisingumo ministerija, kuri šioje byloje atstovauja mūsų šaliai, mums pasakė, kad balsavimas turi įvykti šį rudenį ir kad, atsižvelgiant į teisiškai saugomą šios informacijos pobūdį, jie negali mums pasakyti, kokios pozicijos jie laikėsi iki šiol vykusiose diskusijose. Dabartinio teisingumo ministro asmenyje mes ketiname prašyti, kad mūsų šalis apsaugotų vaikų ir moterų ateitį pagal mūsų šalies Konstituciją ir balsuotų prieš šios direktyvos priėmimą.

O kaip dėl tėvystės reglamento?

Reglamentas turi būti pateiktas šį rudenį, o po to jis bus perduotas atitinkamai ministerijai, kuri suformuos ir pateiks mūsų šalies poziciją. Tai suteikia mums daugiau laiko surinkti daugiau žmonių ir organizacijų paramą.

Naudodamasi proga kviečiu visus, skaitančius šį interviu, skirti kelias sekundes ir paremti peticiją, skirtą vaikams ginti, dėl Tėvystės reglamento:
(https://civilactionbg.com/zashtiti_dezata_i_semeistvoto)

Kaip atpažinti gender propagandą?

Svarbu parodyti tokios politikos pasekmes kitose šalyse. Tai atliko svarbų vaidmenį kovojant su Stambulo konvencija. Pavyzdžiai padėjo žmonėms suprasti, kas tai yra, ir sukilti.

Deja, pastaraisiais metais per Europos programas ir įvairius fondus bei organizacijas buvo skiriama daug lėšų šiai politikai remti: kino ir muzikos pramonei, švietimui, žiniasklaidai, menui. Jaunosios kartos, ir ne tik, požiūris pasikeitė dėl vienpusiškos ir dažnai melagingos informacijos perdavimo. Daugelis žmonių yra įsitikinę, kad homoseksualu gimstama, kad pasikeisti neįmanoma, kad lyties keitimo politika padeda paaugliams. Bet taip nėra.

Tuo pat metu, kai išdrįstama išsakyti kitokią nuomonę, dažnai užsipuolama, stigmatizuojama, šmeižiama, įžeidinėjama, o kartais ir paduodama į teismą. Cenzūra socialiniuose tinkluose, ir ne tik juose, tampa vis žiauresnė. Žiniasklaidos priemonių, kurios išsako šias problemas, vis mažiau.

Mūsų balsas yra stipriausias tiesos balso kanalas. Nesvarbu, ar tai būtų pokalbiai su draugais, socialinė žiniasklaida, poezija, menas, žiniasklaida, dalyvavimas eitynėse, ar bet kokia kita nesutikimo forma, svarbu, kad mūsų balsas būtų išgirstas.

Turime užmegzti tarpusavio ryšį ir dirbti kartu siekdami šio tikslo. Kai susivienijame, sinergija, atsirandanti sujungus mūsų gebėjimus, žinias ir patirtį, sukuria aplinką, kuri tampa pokyčių katalizatoriumi.

Martinas Liuteris Kingas sakė, kad „ateina laikas, kai tylėjimas tampa išdavyste”. Tai itin aktualu mūsų laikams. Jei šiandien tylėsime, ką vieną dieną pasakysime savo vaikams, kai jie paklaus: „Ką darėte tada? Kodėl manęs neapsaugojote?”

Ką kiekvienas iš mūsų turėtų daryti?

Mums, piliečiams, labai svarbu, kad mūsų balsas būtų išgirstas, kad išreikštume savo nuomonę. Galime asmeniškai arba kartu su kitais rašyti žiniasklaidai, institucijoms, vyriausybei. Raginu tėvus daugiau laiko praleisti su savo vaikais, kalbėtis šiais klausimais, supažindinti juos su moksliniais faktais, kitu požiūriu, kurio jiems nesuteiks socialinė žiniasklaida ir filmai.

Kaip asociacija sekame, kas vyksta, verčiame ir dalijamės naujausia medžiaga, dokumentiniais filmais ir tyrimais apie panašios politikos pasekmes kitose šalyse, skelbiame juos savo interneto svetainėje, „YouTube” kanale ir „Facebook” puslapyje. Apie tai, ką galime padaryti, taip pat informuojame savo e. naujienlaiškyje, kuris yra nemokamas ir leidžiamas du kartus per mėnesį. Užsiprenumeruoti gali bet kuris asmuo, apsilankęs svetainėje.

Taip pat kiekvienas, kas perskaitėte iki galo, galite užsiprenumeruoti infa.lt naujienlaiškį, kuris išeina kiekvieną dieną (3-5 naujienos), ir, jei bus kažkokių jus dominančių naujienų – jūs jas gausite į save el.paštą – jas galėsite perskaityti bet kada, kai turėsite laiko:  Prenumeruoti Naujienlaiškį

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

Atsiliepimų 2

 1. VŽA    -  2022-09-22, 10:05

  Liūdna ir graudu. Artinasi diena, kai Dievas sunaikins pasaulį. Kai lyt-psichiškai iškrypusių priviso daug, tai Dievas Sodomos, Gomoros miestus ir visą Lygumų kraštą sunaikino siera ir ugnimi. Įsivaizduojate Stambulo Konvencijos pasekmes? Dieve apgink nuo jos!!!

  Atsakyti į šį komentarą
 2. T0mas J.    -  2022-09-26, 10:53

  Normalioms valstybėms seniai laikas palikti iškrypėlių valdomą Sąjungą ES.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...

Zelenskis sprogdina hesus, o Nausėda atstatinės...

Pindosai per WWII visus japonus sukišo į konclagerius. Nieko neprimena?...

Katastrofa kai valdo propindosiški. Kai prorusiški - tik problemėlė....

Jeigu pasaulis Moskoliją patupdys į savo vietą, tada kai kurios šalys galėtų tapti ir prorusiškos...

Tie, kam rūpi jų valstybęs , yra prorusiški....

is kur tevams zinoti,kuria is 72 lyciu pasirinks paauges naujagimis!?...

rimta darba - tie ir dirbs! O jei koks kopijavimo aparatas pakeis keleta popieriuku rasinetoju...