infa.lt

Baugi priežastis – kodėl jie neskelbs, kad pandemija pasibaigė?

Baugi priežastis – kodėl jie neskelbs, kad pandemija pasibaigė?

02 balandžio
09:30 2022

Galimybių pasas

Per pastaruosius dvejus metus, siekdami apsaugoti visus nuo infekcijos, globalistai pateisino precedento neturinčius išpuolius prieš demokratiją, pilietines laisves ir asmens laisves, įskaitant teisę pasirinkti savo gydymą. Dabar PSO nori, kad pandemijos lyderystė būtų nuolatinė ir išplėsta į kiekvienos šalies sveikatos priežiūros sistemas, įspėja Epoch Times.

Kaip pranešė The Pulse, derybos dėl šios sutarties prasidėjo 2022 m. kovo 3 d.(1)

„Pasibaigus COVID-19 pandemijai, Pasaulio sveikatos organizacija siūlo naują pandemijos sutartį, kurią, ji tikisi, iki 2024 m. priims pakankamai šalių narių.

Sutartis dėl pandemijos yra tiesioginė grėsmė tautos suverenitetui priimti sprendimus už save ir savo piliečius ir sugriaus demokratiją visur.

Sutartis kelia grėsmę nacionaliniam suverenitetui

Kaip pažymėjo „The Pulse“, „sutartyje yra keletas dalykų, kuriuos pasaulio žmonės turi apsvarstyti prieš eidami šiuo keliu“. Pateiktame vaizdo įraše The Pulse’s Joe Martino interviu su Shabnamu Palesa Mohamed, Pasaulio sveikatos tarybos iniciatyvinio komiteto nare, kuri nurodo, kad sutartis suteikia PSO:

„… be galo daug galių priimti sprendimus suvereniose šalyse dėl to, kaip žmonės gyvena ir kaip jie kovoja su pandemijomis, nuo izoliacijos (LockDown) iki privalomo gydymo.

Trumpai tariant, tai sukurtų visiems taikomą požiūrį į ligas, neatsižvelgiant į įvairias situacijas atskirose šalyse, ir tai yra kažkas, kas, kaip žinome, neveikia. Sutartis yra tiesioginė grėsmė tautos suverenitetui priimti sprendimus už save ir savo piliečius ir ardytų demokratiją visur.

Tuo pačiu metu kiekvienai šaliai narei dalyvauti šiame procese kainuotų milijonus dolerių. Kaip paaiškino Mohamed, 2023 m. dėl sutarties turės būti balsuojama Pasaulio sveikatos asamblėjoje. Kad ji būtų priimta, reikia daugumos balsų, o jei bus priimta, ja bus saistomos visos šalys narės.

Sutartis yra „negaliojanti ir neteisėta“

Mohamed nerimas yra dar ir dėl to, kad daugelis šalių kol kas net nežino apie šią sutartį ir, gali būti, kad PSO bandys siekti savo tikslų anksčiau nei 2024 m. – visa tai be visuomenės dalyvavimo ar žinios. „Tai nedemokratiška, prieštarauja Konstitucijai, todėl sutartis tampa negaliojančia ir neteisėta“, – teigia ji.

Ji taip pat pabrėžia daugybę PSO sveikatos politikos nesėkmių, kurios yra „iš esmės susijusios su interesų konfliktais“. Atvirame laiške dėl PSO pandemijos sutarties Pasaulio sveikatos taryba iš dalies rašo (2):

„Siūlomas PSO susitarimas yra nereikalingas – kelia grėsmę suverenitetui ir neatimamoms žmonių teisėms. Tai padidina dusinančią PSO galią skelbti nepagrįstas pandemijas, įvesti dehumanizuojančias izoliacijas (LockDown) ir taikyti brangų, nesaugų ir neveiksmingą gydymą prieš žmonių valią.

WCH [Pasaulio sveikatos taryba] mano, kad žmonės turi teisę dalyvauti bet kokiame susitarime, kuris turi įtakos jų gyvenimui, pragyvenimui ir gerovei.

Tačiau PSO neįtraukė visuomenės į dalyvavimo procesą, o tai įrodo, kad jos prioritetas yra įgyti daugiau galios sau ir savo įmonių bendrininkams, o ne tarnauti žmonių interesams. Be nešališko demokratinio proceso bet koks PSO susitarimas, veikiantis per Jungtines Tautas, bus neteisėtas, neteisingas ir negaliojantis.

Istoriškai PSO vadovybė nuvylė žmones. PSO patyrė nesėkmę per COVID-19 laikotarpį, nes skatino karantinus, slopino ankstyvą prevencinį gydymą ir rekomendavo intervencijas tokių produktų, kurie pasirodė esantys nei saugūs, nei veiksmingi.

Negalima leisti PSO kontroliuoti pasaulio sveikatos darbotvarkės ar vykdyti biologinę priežiūrą. Nors ji gauna finansavimą iš viešųjų šaltinių, priklausančių žmonėms, ji yra įtraukta į nuolatinį interesų konfliktą, nes taip pat gauna didelį finansavimą iš privačių interesų grupių, kurios naudoja savo įnašus įtakai ir pelnui iš PSO sprendimų ir mandatų gauti.

Pavyzdžiui, Geitso fondas ir Geitso finansuojamas GAVI aljansas kasmet įneša daugiau nei 1 mlrd. dolerių.

Kitas nerimą keliantis dalykas yra tai, kad kai žmonėms daroma žala dėl PSO sveikatos politikos, niekas neneša jokios atsakomybės, nes PSO turi diplomatinį imunitetą. Mohamed teigimu, „PSO ateityje neturėtų priimti JOKIŲ sprendimų dėl pasaulio sveikatos“.

Absoliučios valdžios užgrobimas

Kaip pažymėjo Martino, nors sutartyje teigiama, kad pagrindinis dėmesys skiriamas pandemijos planavimui ir reagavimui, kyla rimtas susirūpinimas, jog ji galėtų būti išplėsta, kad apimtų ir kitas sveikatos sritis. Mohamed sutinka, sakydama, kad tai gali būti išplėsta, naudojant PSO konstituciją kaip šios plėtros pagrindą. PSO konstitucijos 2 straipsnis teigia:

„Siekiant savo tikslų, Organizacijos funkcijos yra šios: a) vadovauti ir koordinuoti tarptautinį sveikatos apsaugos darbą… k) siūlyti konvencijas, susitarimus ir reglamentus bei teikti rekomendacijas tarptautiniais sveikatos klausimais”.

s) sukurti ir prireikus peržiūrėti tarptautines ligų, mirties priežasčių ir visuomenės sveikatos praktikos nomenklatūras… v) apskritai imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų pasiektas Organizacijos tikslas.

Jos galia jau dabar labai reikšminga, o tikslas paversti PSO pasauline sveikatos diktatūra iš esmės įrašytas į jos konstituciją. Be to, atminkite, kad PSO iš pandemijos apibrėžimo pašalino masinių aukų specifiką, todėl dabar pandemija gali būti beveik bet kokia liga, pasireiškianti keliose šalyse. Net nutukimas teoriškai galėtų būti tinkamas šiam apibrėžimui. Taigi, esant galimybei, PSO gali reikalauti sveikatos priežiūros sistemų galios įvairiais būdais.

Sutartis suteiktų PSO teisę įpareigoti įvesti vakcinos pasus

Nors didžioji pasaulio dalis yra daugiau nei pasiruošusi judėti toliau, atrodo, kad PSO nenori to atsisakyti. PSO pareigūnas neseniai sakė Otavos piliečiui, kad COVID pandemija dar „toli gražu nesibaigė“.

Šio nenoro paskelbti pandemiją pasibaigusia priežastis, greičiausiai yra ta, kad PSO tikisi įgyti galių visame pasaulyje, kad galėtų įpareigoti įteisinti COVID vakcinos pasus. Ji jau kuria pasaulinę vakcinos paso / skaitmeninės tapatybės programą. Kaip pranešė WEBLYF (4):

„Po „pasitikėjimo tinklo“ priedanga taip pat įgauna pagreitį kita iniciatyva, vadinama Vaccination Credential Initiative (VCI).

Bendradarbiaudama su didelėmis technologijų įmonėmis, didelėmis korporacijomis ir dideliais universitetais, VCI save apibūdina kaip „savanorišką viešųjų ir privačių organizacijų koaliciją, įsipareigojusią suteikti asmenims prieigą prie patikrinamos klinikinės informacijos, įskaitant patikimą ir patikrinamą jų skiepijimo įrašų skaitmeninę ar popierinę kopiją. Forma, naudojant atvirus, sąveikius standartus.

VCI SMART sveikatos kortelės, kaip pranešė „Off-Guardian“, jau įdiegtos „25 Amerikos valstijose, taip pat Puerto Rike ir Kolumbijos apygardoje, ir jos tapo de facto JAV nacionaliniu pasu“. Kaip paaiškinama straipsnyje:

„JAV vyriausybė, skirtingai nei daugelis Europos šalių, neišdavė savo oficialaus vakcinos paso, žinodama, kad toks žingsnis susipriešins su labiau liberaliai nusiteikusia JAV visuomene, jau nekalbant apie tai, kad įsipainiotų į valstybės ir federalinės teisės klausimą.

SMART kortelės leidžia jiems išvengti šios problemos. Techniškai jas įgyvendina kiekviena valstija atskirai, sudarydama sutartis su VCI, kuri teisiškai yra privatus subjektas. Tačiau kadangi SMART korteles netiesiogiai finansuoja JAV vyriausybė, jas įgyvendinant visose valstijose jos tampa nacionaliniu standartu, išskyrus pavadinimą”.

Sutartis sukurs pasaulinę sveikatos apsaugos informacijos cenzūrą

Sutartis taip pat suteiktų PSO teisę cenzūruoti informaciją apie sveikatą visame pasaulyje. Europos Vadovų Tarybos interneto puslapyje, kuriame aptariama pandemijos sutartis, antraštėje „Pasitikėjimo tarptautine sveikatos sistema atkūrimas“ rašoma:

„Susitarimas… sudarys pagrindą geresniam bendravimui ir piliečių informavimui. Dezinformacija kelia grėsmę visuomenės pasitikėjimui ir gali pakenkti visuomenės sveikatai. Norint atgauti piliečių pasitikėjimą, turėtų būti numatytos konkrečios priemonės, kurios pagerintų patikimos ir tikslios informacijos srautą bei kovotų su dezinformacija visame pasaulyje”.

Kitaip tariant, pagal šią sutartį galime tikėtis dar didesnės cenzūros, nei patyrėme iki šiol. Technologijų įmonės jau įrodė, kam yra ištikimos, ir tai nėra visuomenė.

„Google“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir kiti pašalino iš savo platformų beveik visus, kurie skelbia informaciją apie sveikatą, prieštaraujančią tam, ką sako PSO, o realūs duomenys ir patikrinami faktai yra atmesti. Finansinės platformos taip pat užblokavo žmones dėl tos pačios priežasties. Dabar įsivaizduokite, kad egzistuoja privaloma tarptautinė teisė, pagal kurią visa ta cenzūra yra privaloma.

Daugiau apie „Great Reset” galite sužinoti Pasaulio ekonomikos forumo svetainėje (6), (7) ir Klauso Schwabo knygoje „COVID-19: Didysis perkrovimas“ (8) (tačiau galbūt norėsite peržiūrėti neigiamus komentarus. Pirmiausia „Amazon“).

Kaip pažymėta 2020 m. liepos 21 d. Pasaulio ekonomikos forumo straipsnyje(9), dėl COVID-19 pandemijos sustabdymo įvykęs ekonominis nuosmukis „gali pakenkti globaliai ateinančių kartų gerovei“. Pasaulio ekonomikos forumo teigimu – šalys turi užtikrinti, kad būtų atkurta „geresnė“ ekonominė sistema.

Nesuklyskite, šis intriguojantis šūkis yra neatsiejama „Great Reset” plano dalis ir negali būti nuo jo atskirtas, kad ir kaip altruistiškai tai skambėtų. Dalis „geresnio atkūrimo“ yra finansų sistemos perkėlimas į visiškai skaitmeninę centralizuotai valdomą valiutų sistemą, susietą su vakcinos pasu ir (arba) skaitmeninės tapatybės sistema.

Kartu jie sukurs visuotinę socialinės kontrolės sistemą, kurioje jų pageidaujamas elgesys gali būti skatinamas, o nepageidaujamas – atgrasomas prarandant įvairias „privilegijas“, įskaitant prieigą prie savo finansų. Skaitmeninę valiutą emitentas netgi gali suprogramuoti taip, kad ją būtų galima naudoti tik tam tikro tipo pirkiniams ar išlaidoms apmokėti.

Nors bus labai sunku sustabdyti šį įsibėgėjusį traukinį, vadinamą „Great Reset“, dalis mūsų gynybos yra pasipriešinti PSO pandemijos sutarčiai ir neleisti jai tapti realybe, nes, panašu, kad kartu su ja prarasime savo nacionalinį suverenitetą.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis
žiūrėjo 1 692

Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Liūdna    -  2022-04-02, 09:40

    Oi , baikite, Lietuvos didieji demokratijos nešėjai jau bėga pirma to traukinio su pieštuku padėti parašui, kad Lietuva sutinka būti PSO verge. Galimybių pasas veikė Lietuvoje nestabdomas, vadinasi net Konstituciniam teismui tinka šitas variantas. Taigi….

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar jūs pasitikite rinkimais? T.y. tuo, kad jie vyksta sąžiningai?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    „Ar mes dar šio pasaulio žmonės, ar jau amžinos mirties sapne?..“

„Ar mes dar šio pasaulio žmonės, ar jau amžinos mirties sapne?..“

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos  veidas

Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos veidas

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė: „Dar kartą apie Kriminalinę žvalgybą”

Prof. Ignas Vėgėlė: „Dar kartą apie Kriminalinę žvalgybą”

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Tomas Bartkus. Kai paskaitai produktų sudėtį, malda prieš valgį įgauna visai kitokią prasmę

Tomas Bartkus. Kai paskaitai produktų sudėtį, malda prieš valgį įgauna visai kitokią prasmę

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kodėl tiek daug „beprotiškų dešiniųjų sąmokslo teorijų” pasirodė esančios tiesa

Kodėl tiek daug „beprotiškų dešiniųjų sąmokslo teorijų” pasirodė esančios tiesa

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Ar kairieji sugebės suvokti, ką padarė?

Ar kairieji sugebės suvokti, ką padarė?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Dirbtinis intelektas prieš tikrąjį žmogiškumą

Dirbtinis intelektas prieš tikrąjį žmogiškumą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Partizaninis informacinis karas

Partizaninis informacinis karas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blazytė. Apie Aną Kareniną

Jolanta Blazytė. Apie Aną Kareniną

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Orwelynas: Čmilytė ir Šimonytė galės gauti žvalgybos duomenis apie politinius oponentus

Orwelynas: Čmilytė ir Šimonytė galės gauti žvalgybos duomenis apie politinius oponentus

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Mes neturėjome nieko, tik savo rankas, protus ir širdis – ir atsilaikėme!

Mes neturėjome nieko, tik savo rankas, protus ir širdis – ir atsilaikėme!

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Objektyviai Dievo bausmė

Objektyviai Dievo bausmė

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Henris Kisindžeris jau nebemano, kad Ukrainai būtina išlaikyti neutralų statusą

Henris Kisindžeris jau nebemano, kad Ukrainai būtina išlaikyti neutralų statusą

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Ko jums nepasakys vyriausioji Lietuvos buhalterė ir Centrinio banko patarėjai

Ko jums nepasakys vyriausioji Lietuvos buhalterė ir Centrinio banko patarėjai

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą

Sakot "Garliavos šeima .. labai draugavo su konservatoriais". Įvardinkit kuris šeimos narys su kuriuo konservatoriumi?...

žmonija vis dar nežino, kas iš tikrųjų vyksta aplinkui. Jie gyvena savo gyvenimą nežinodami, kad...

Mielasis, tiki "parsidavusia vyriausybe ir jos papirktais meluojančiais medikais" daugybė būtent jaunų, labai labai edukuotų...

Hm

Infa komanda nustokite tyčiotis iš Ukrainos, gal jūs norėtumėt, kad Lietuva atsidurtų Ukrainos vietoje? Džiaukitės,...

Koronavirusas yra nebaisus, tai jau mušta korta. Visa aferos esmė yra testuose. Kai žmogus miršta...

Sakyčiau tam Chebrahujasosui...

Infa.lt komanda Ačiū jums už tai ką darote Tiktai pirmyn sustoti negalima...

jie ne rūpinasi dėl mirčių, bet trina delnas - mažėja populiacija, o susistiprinus dar labiau....