infa.lt

Policija atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą – „Šeimų Maršo“ dalyviai, esą yra vieši asmenys, todėl juos keikti galima (su išlygomis)

Policija atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą – „Šeimų Maršo“ dalyviai, esą yra vieši asmenys, todėl juos keikti galima (su išlygomis)

13 liepos
11:52 2021

infa.lt dispozicijoje atsidūrė įdomus dokumentas, kurį asociacijos „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ atstovams atsiuntė „Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos 1-ojo skyriaus vyriausioji tyrėja – Viktorija Plukienė“

Visa rašto esmė – tai atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą prieš 2 „komikus“, Mantą Stonkų ir Justiną Jankevičių, kurie viešojoj erdvėje tyčiojosi, įžeidinėjo, keikėsi necenzūriniais žodžiais žmonių grupės (ir t.t.), dokumente įvardijamos kaip „Šeimų Maršo dalyviai“, atžvilgiu.

Ištrauka iš atsiųsto rašto, kad būtų aiškiau kokios pretenzijos reiškiamos šiems asmenims pagal grupinį skundą paduotą policijai:

Pareiškime yra nurodyta, kad dėl viešai – elektroninėje erdvėje, įkelto video turinio, laisvai prieinamo nepilnamečiams, kuriame necenzūrine leksika (keiksmažodžiais) demonstruojamas nepagarbus, įžūlus elgesys pasireiškiantis neapykanta, niekinimu, menkinimu, įžeidinėjimais, šmeižtu, kurstymu diskriminuoti prieš absoliučios daugumos asmenų grupes ir šeimų sąjūdžio organizatorius, reiškiančius nuomonę prieš genderizmo ideologiją.

2021-05-01 https://www.onplay.lt/nesiaukite-vol-15-mantas-stonkus/53050/; 2021-06-14 https://www.listennotes.com/ar/podcasts/nesiaukite/nesiaukite-vol-15-mantas-WBmRb6fYiHM/; 2021-05-01 https://www.youtube.com/watch?v=Kh_iaCNUdsk.

Aukščiau nurodytose elektroninėse platformose ir nurodytomis datom yra paviešinta (ne mažiau kaip 10 000 peržiūrų ir komentarų) video medžiaga, pavadinta „Nesiaukite vol. 15. – Mantas Stonkus“, joje kalbasi du Lietuvos įvairaus amžiaus auditorijai žinomi aktoriai (komikai) Mantas Stonkus ir Justinas Jankevičius, kurie visoje laidoje viešai keikiasi, naudoja necenzūrinius žodžius ir skleidžia neapykantą, bei rodo nepagarbą skirtingoms žmonių grupėms dėl jų tautybės, pažiūrų ir lyties ar seksualinės orientacijos.

Mantas Stonkus ir Justinas Jankevičius iš anksto surežisuotoje laidoje bendraudami vienas prieš kitą skleidė dezinformaciją teigdami, kad maršo dalyviai „čiulpė bybį“ (pastaba: tekstas netaisytas), Justinas Jankevičius pašiepė žydus, pašiepė gėjus teigdamas, kad bėgs į maršą „nečiulpti bybio“ (pastaba: tekstas netaisytas) tokiais žodžiais ir kitais išsakytais nurodytose platformose menkino, niekino, įžeidinėjo, rodė nepagarbą, kurstė diskriminuoti skirtingų nuomonių žmones, šmeižė maršo organizatorius.

Šioje laidoje, jos turinyje yra akivaizdžiai skleidžiama pašaipa ir neapykanta Šeimų sąjūdžio dalyviams ir organizatoriams, o tai yra dešimtys tūkstančių žmonių. Laidos nuo 37 minutės Šeimų maršo dalyviai Manto Stonkaus yra išvadinti „Dalbojobais“ (pastaba: tekstas netaisytas).

Tie, kurie dalyvauja šeimų gynimo marše, yra „čiulpę bybį (pastaba: tekstas netaisytas)“. Priešingai Justinas Jankevičius, galimai sarkazmu, tačiau tyčiojasi ir save vadinančiais vienalyčiais asmenimis, sakydamas, kad stos į šeimų maršą, nes nenori „čiulpti bybio“ (pastaba: tekstas netaisytas) tuo pažemindamas vienalyčius.

Tokiu būdu abu šie įvardinti personažai: Justinas Jankevičius ir Mantas Stonkus, pasinaudodami savo žinomumu visuomenėje kaip aktoriai ir laidų vedėjai, tiesiogine tyčia, žinodami, kad tokie pasisakymai naudojant necenzūrinę leksiką viešoje erdvėje ne tik įžeis tam tikras asmenų grupes, bet ir kiršins jas tarpusavyje – veikia provokatoriškai, brutaliai. Pareiškėjo nuomone, jie padarė nusikaltimą už ką turi būti persekiojami įstatymo numatyta tvarka.

Toliau pareiškime policijai cituojami įstatymų straipsniai (ne vienas), kuriuos, pareiškėjų nuomone, pažeidė šie du aukščiau minėti aktoriai, ir kurių pagrindu pastariesiems turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Policijos tyrėjos atsakymas pareiškėjams nestebina. Ji pradeda teisinti tuos personažus dėl to, jog jie, esą komikai, todėl jų laidas „reikia vertinti su humoru“ (įsižeisti nerekomenduojama net kai tau spjauna į akis). Dėl keiksmų – tai kažkur video laidos apačioje yra prierašas: „Įspėjimas tėvams – necenzūrinis turinys“.

Citata iš policijos tyrėjos atsiųsto teksto:

„Tada Jankevičius sako: „Jei mes leisime gėjams įsivaikinti vaikus, aš eisiu į Šeimų maršą. Eisiu vien dėl to, kad aš nenoriu čiulpti bybio (pastaba: tekstas netaisytas)“. Po to jie aptaria, kad „ar jis eis, ar ne. Pavyks tas maršas ar nepavyks vis tiek neišvengiama Europos Sąjungoje visi bus gėjais“ (pastaba: tekstas netaisytas).

Toliau Mantas Stonkus sako, kad „tie kas organizuoja tą maršą „čiulpia bybį“ (pastaba: tekstas netaisytas) ir jie galvoja, kad jie „čiulpia bybį gėjams, jie yra susimaišę, tai yra vaikystės trauma ir jie kovoja prieš vėjo malūnus“ (pastaba: tekstas netaisytas).

Minėtoje laidoje yra dviejų asmenų: Manto Stonkaus ir Justino Jankevičiaus išsakytos nuomonės į aukščiau įvardintus labai aktualius įvykius Lietuvoje, t. y. susidūrimo politinėje arenoje dviejų skirtingų interesų ir vertybių grupių: šeimos maršo dalyvių konservatyvaus požiūrio į vertybes ir LGBT bendruomenės lygias teises visuomenėje.

Nuomonė yra visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos mintys, vertinimai bei pastabos apie reiškinius ar įvykius, t. y. yra dviejų asmenų – Manto Stonkaus ir Justino Jankevičiaus – subjektyvus faktų ir duomenų vertinimas. Nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, tačiau ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, nuomonės teisingumas nėra įrodinėjamas.“

Kitaip tariant, kai citata: „Mantas Stonkus sako, kad „tie kas organizuoja tą maršą „čiulpia bybį“ „ – tyrėja Viktorija Plukienė siūlo tai vertinti kaip humorą ir (garsiai) juoktis, nes tai kalba komikai.

Jos vertinimas:

Eilinis informacijos gavėjas supranta, kad pateikiama „komikų“ nuomonė, kadangi abudu vienas kitam prieštarauja, papildo, abudu daug garsiai juokiasi, atitinkama jų kūno kalba, veido mimika.

Humoras kaip reiškinys yra tiesiogiai susijęs su visuomenėje vyraujančiomis normomis, tradicijomis ir apskritai kultūra. Humoras yra tautiškumo ir tam tikrų nacionalinių bruožų atspindys, reiškiamas per kalbą. „Tikras komikas – tai žmogus, kuris išdrįsta. Jis drįsta matyti tai, ko jo publika gėdijasi ar apie ką bijo kalbėti.

Tai, ką komikas mato, yra tam tikra tiesa apie žmones, jų padėtį, apie tai, kas juos skaudina, nuvilia, kas sunku, apie tai, ko žmonės nori. Juokas panaikina įtampą, pasako, kas nutylima – tai daro bet koks juokas, bet tikro komiko juokai turi didesnę užduotį nei tik panaikinti įtampą – jie privalo išlaisvinti troškimus ir keisti situacijas.

Nuomonės faktiniam pagrindui nustatyti nebūtina nurodyti, kad tai, ką teigia kalbantysis, yra tiesa. Laidoje Mantas Stonkus ir Justinas Jankevičius vartoja necenzūrinius žodžius, tačiau tai yra daroma išreiškiant emocijas, – teigia tyrėja.

Įdomu kokia emocija išreiškiama fraze, citata: „Mantas Stonkus sako, kad „tie kas organizuoja tą maršą „čiulpia bybį“? – Tai labiau panašu į siekį įžeisti.

„Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 481 str. 1 d. numato, kad administracinę atsakomybę užtraukia necenzūriniai žodžiai ar gestai viešose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Veikos kvalifikavimą pagal šį straipsnį lemia šie objektyvieji pažeidimo sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, kilę padariniai ir pažeidimo padarymo vieta“, – toliau rašoma atsakyme skundo pareiškėjams.

„Pažeidimo padarymo vieta yra viešoji vieta – viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent – gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Neteisėto elgesio padariniai šiuo atveju yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas.

Nagrinėjamu atveju laidos vaizdo įrašas yra įkeltas į internetinį puslapį, yra prieinamas visiems, t. y. viešai, tačiau pažymėtina, kad pats asmuo turi surasti tą vaizdo įrašą ir jį žiūrėti (pats išreikšti tokį norą), po laidos patalpinto vaizdo įrašu yra prierašas: „Įspėjimas tėvams – necenzūrinis turinys“ ir pats laidos formatas yra humoristinis, t. y. pavartojami necenzūriniai žodžiai yra užplūdus emocijoms, nėra tyčios pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį“, – tvirtina tyrėja Viktorija Plukienė savo atsakyme.

O štai toliau seka labai įdomi tyrėjos mintis, kurią dar turės išnagrinėti „Lietuvos Šeimų Sąjūdžio“ teisininkai:

„Be to Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 6, dalyje numatyta, kad viešasis asmuo(šeimos maršo dalyviai) nesinaudoja tokiu pat garbės ir orumo gynimu kaip privatus asmuo.

Dėl to viešasis asmuo(-ys) turi pakęsti ir toleruoti jo atžvilgiu skelbiamą, nors ir nevisiškai tikslią informaciją, kuri privataus asmens atžvilgiu galėtų būti vertinama kaip garbės ir orumo pažeidimas“.

Tik čia visas reikalas tame, kad „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ dalyviai nelaiko savęs viešais asmenimis – jie nėra nei aktoriai, nei politikai, nei sportininkai , nei kažkokios įžymybės.

Jie eiliniai žmonės susirinkę iš visos Lietuvos, kovojantys už Šeimos instituto teises, už tai, kad šalyje būtų laikomasi Konstitucijos ir įstatymai būtų taikomi visiems vienodai.

Toliau tyrėja remiasi Aukščiausiojo Teismo praktika:

Šiuo atveju yra reikšminga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos (toliau – Kolegija) 2016-03-01 kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-86-648/2016 (toliau nutartis).

Kolegija, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nutartyje konstatavo, kad „baudžiamajai atsakomybei pagal BK 170 straipsnio 2 dalį ir ypač 3 dalį kilti nepakanka vien įžeidžiančio, niekinančio pobūdžio viešo pareiškimo, jeigu jame nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos, diskriminacijos skatinimo, kurstymo panaudoti smurtą ar fiziškai susidoroti su tam tikra žmonių grupe, dėl kurio galėtų kilti reali grėsmė šio baudžiamojo įstatymo saugomam objektui.“ (http://eteismai.lt/byla/268546966545521/2K-86-648/2016 ).

Pastebėtina, kad minėtoje laidoje nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos, diskriminacijos skatinimo, kurstymo panaudoti smurtą ar fiziškai susidoroti, dėl kurių jiems galėtų kilti reali grėsmė, yra pateikiama jų šališka nuomonė, kuri nėra tokio lygio neapykantos ir diskriminacijos skatinimo, kad pakaktų užtraukti baudžiamąją atsakomybę pagal BK 170 straipsnio 2 dalį.

Todėl ikiteisminis tyrimas nebus pradėtas.

Iš viso to infa.lt daro išvadą, jog kitus žmones necenzūriniais žodžiais keikti vis tik galima ir įstatymas (pasak to, kas čia išdėstyta) to nedraudžia, jei, citata: „nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos, diskriminacijos skatinimo, kurstymo panaudoti smurtą ar fiziškai susidoroti“ .

Keikti reikia (galima) su humoru, geriausia juokiantis, o rašant pridedant besišypsančius veidukus ir geriausiai ne vieną. Valdžią galima keikti dar riebiau, nei tai darė tie du „komikai“, nes valdžia tikrai vieši asmenys. Ir neturi teisės pykti, tik juoktis. Kad tai skatintų žmonėse vitamino C gamybą. O jei kartais policija užsimanytų iškelti bylą – remtis šiuo tekstu (pridedamas):

  Nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl keiksmų eteryje (2021-07-12) (234,7 KiB, 1 150 atsisiuntė)

Po šio policijos atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą,  Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ konsultuojasi su teisininkais dėl tolesnių veiksmų.

 

PAREMTI infa.lt Naujienlaiškis
žiūrėjo 809

Žymos

Atsiliepimų 3

 1. Arkliavagis Blinda    -  2021-07-13, 13:27

  Stonkau ir visi kiti issigymeliai, laukite manes!!!, atvyksiu su kiekvienu pravesiu pokalbį „MONOLOGO STILIUMI“

  Atsakyti į šį komentarą
 2. naujokas    -  2021-07-13, 17:05

  „„Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ galėtu pasikonsultuoti su tokiu visuomenės veikėju kaip Celofanas – ans greit rastų analogiškų juokelių su visais jaustukais, tik kitai publikai, kuri nelabai mėgsta tokius bajeriukus (VL, PIŠ etc.) 🙂

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Čiubaka    -  2021-07-13, 22:35

  O tai kaip su tuo bachuriuku, kur policajus agurkais išvadino? Kodėl jį nubaudė?

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar pakeitus šią vyriausybę pasikeistų ekonominė situacija šalyje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Rogeris Watersas, vienas iš „Pink Floyd“ įkūrėjų parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui

Rogeris Watersas, vienas iš „Pink Floyd“ įkūrėjų parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Apie pačią galingiausią sąmokslo teoriją

Jolanta Blažytė. Apie pačią galingiausią sąmokslo teoriją

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Apie energijos kainas kitu kampu

Apie energijos kainas kitu kampu

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Povilas Pinelis. Ar korupcija – tik Kaune?

Povilas Pinelis. Ar korupcija – tik Kaune?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Apie gyvą žmogų

Apie gyvą žmogų

atsiliepimų 9 Skaityti visą įrašą
    „Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

„Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

kas bus tam Radekui Sikorskiui,Lenkijos vardu padekojusiam JAV uz diversija!?...

kas bus Radikui Sikorskiui,kuris,Lenkijos vardu,podekojo JAV uz diversija!?...

tie duomenys jaucia? O gal visai ne jautrus,gal tik isteriski?...

nezinia del rytdienos,panika sejancios MIP ir valdzios - tobula zmoniu naikinimo masina!...

apsiriko,dekodami JAV uz NS sunaikinima!? Juk aiskiai gi dekojo per ju NP atidaryma!...

2050 aisiais!? Na ir optimistai,skia!...

Tik ka veike jusu laivai ir narai prie Bornholmo!?...

reikia,o atsaukti visai! Ir grazinti energetika Valstybei,nes tai daug didesnis jos saugumo garantas,nei kariuomene!...

v

cia vienas is irasu, facebook.com/100075498703316/videos/482137550490841/?t=5...

Saugi ir patvirtinta 100 prc apsaugo. Tikėkite mokslu, reikės tik vienos. Kai pakankamai ilgai kartoji...

Tai k š aiškiai, pasakė: jūs nieko neturėsite ir būsit laimingi, kas rašinėlyje ir atsispindi......