infa.lt

Seimo narys Dainius Kepenis: „Tautos telkimasis ir pilietiškumas – būtinas atkirtis valdančiųjų savivalei“

Seimo narys Dainius Kepenis: „Tautos telkimasis ir pilietiškumas – būtinas atkirtis valdančiųjų savivalei“

16 birželio
10:36 2021

Juozas IVANAUSKAS

LR Prezidento G. Nausėdos metinio pranešimo kritiškos pastabos ir keliami klausimai, regis, dar labiau išryškino takoskyrą tarp valdančiųjų ir jiems oponuojančių? „Dar nesubrendome kaip demokratinė valstybė, jeigu politikai žvelgia į piliečius kaip į statistinius vienetus, kurių balsas reikalingas kartą per kelerius metus rinkimuose. Nuo kada pradėjome bijoti mūsų žmonių? Ar bijojome jų balso Sąjūdžio laikais?

Dar nesame brandi demokratija, jeigu puolame menkinti savo piliečius, turinčius kitokią nuomonę, nei patys save pasodinę į sostą ir viešojoje erdvėje įsitvirtinę „Tiesos ministerijos“ atstovai. Bet mes galime tapti tikrai demokratine visuomene“, – tokie šalies vadovo teiginiai privertė nejaukiai pasijusti tiesos monopolį turinčius valdančiuosius bei sužadino viltį bundančioje pilietinėje bendruomenėje. Ar nemanote, jog iš Seimo tribūnos nuskambėjusi principinga šalies vadovo pozicija turėtų suvienyti politinę opoziciją ir kontraversiškiems valdžios sprendimams nepritariančius, protestuojančius tautiečius?

Būdamas Seimo nariu jau penktą kartą klausiausi šalies vadovo metinio pranešimo, bet tokio dalykiško ir konkretaus, su naujais pasiūlymais man dar neteko girdėti.

Ypač imponuoja tai, jog Prezidentas G. Nausėda savo kalboje, remdamasis LR Konstitucijos 38 straipsniu, labai aiškiai pasisakė už tradicinės, vyro ir moters šeimos išsaugojimą, kalbėjo ne tik apie valdančiųjų dviveidiškumą, bet ir apie konkrečią partiją, valdančią „Tiesos ministeriją“, o taip pat paragino valdančiuosius sudaryti realias sąlygas Lietuvos piliečiams pareikšti savo nuomonę esminiais valstybės gyvenimo klausimais referendume.

Tam būtina pailginti parašų referendumui surengti rinkimo laikotarpį ir suteikti teisę žmonėms pasirašyti elektroniniu būdu. Pasak Prezidento, nedovanotina valdančiųjų klaida yra tai, kad iki šiol nėra priimtas konstitucinis Referendumo įstatymas. Tai reiškia, kad nuo liepos 1-os dienos šalies piliečiai neteks Konstitucijos jiems suteiktos galios surengti referendumą.

Mano nuomone, birželio 8 dieną Seimo tribūnoje perskaitytas Prezidento G. Nausėdos antrasis metinis pranešimas – tarsi kritiškas kelrodis tolimesnei demokratijos bei valstybingumo raidai Lietuvoje. Atkreiptas dėmesys į fundamentalius žmogui ir valstybei aspektus – šeimą bei švietimą. Premjerės I. Šimonytės Vyriausybė ir valdžioje esantys liberalkonservatoriai neturi teisės ignoruoti pamatinių, konstitucinių vertybių, o mūsų pareiga – nuolatos jiems tai priminti.

Mes turime padėti vienas kitam, o taip pat ir Prezidentui, juolab kad dabartinė valdančioji dauguma prarado teisinės ir demokratinės valstybės suvokimą, seniai užmiršo, kad Tauta yra aukščiausias valstybės suverenas, ir tik tautos dėka šita valdžia turi galimybę veikti. Būtent todėl šalies vadovas paragino politikus atidžiau įsiklausyti į visuomenės poreikius ir kurti išties demokratišką visuomenę:

„Šiandien kviečiu visus politikus atsigręžti į tautą ir išgirsti, kas jai rūpi ir skauda. Tai bus sunku padaryti, skirstant Lietuvos žmones į „savus” ir „svetimus”, „progresyviuosius” ir „kaimietukus”. Kalbėdamiesi, o ne keiksnodami ir grūmodami, žengtume platų žingsnį į stiprią, gebančią keistis pilietinę visuomenę“, – pasisakyme iš Seimo tribūnos akcentavo Prezidentas G. Nausėda.

Gerovės valstybė, kokios siekiame mes ir Lietuvos Prezidentas, skiriasi nuo tos, kurioje dabar gyvena „progresyvieji influenceriai“ bei politinis „elitas“, nebijantys nei Dievo, nei teisinės atsakomybės už daromas klaidas ar netgi stambaus masto politinės korupcijos nusikaltimus. Nors turiu kritinių pastabų, bet iš esmės galiu tik pritarti šalies vadovo metinio pranešimo principingai pozicijai.

Būtent santarvė, opozicijos susitelkimas, pilietinis žmonių sąmoningumas ir ryžtingas pasipriešinimas išlaisvins mus nuo valdančiųjų primetamos vergijos. Politinio „elito“ liberalkonservatorių pastangomis šalyje „įteisintai“ bei įsišaknijusiai vergijai š. m. gegužės mėn. 15 dieną Vingio parke įvykusio daugiatūkstantinio protesto mitingo, „Didžiojo šeimos gynimo maršo“, pažadinta Tauta privalo drąsiai pasakyti NE – „NO PASARAN“.

Taręs sveikinimo žodį Vingio parke gausiai susirinkusiems „Šeimų sąjūdžio“ dalyviams, Lietuvos Prezidentas G. Nausėda šiuo kritišku momentu stojo Tautos pusėn, aiškiai suvokdamas, kad rimtos paramos jis gali tikėtis tik iš sveikų ir patriotiškų piliečių, iš pažangių jėgų bundančioje Tautoje.

Regis, šalies vadovo G. Nausėdos apsisprendimas remti „Šeimų sąjūdį“, ne tik politinio „elito“, bet ir iš apačios kylančias pažangias pilietines iniciatyvas, įvyko pačiu laiku?

Pradžioje kiek prislopinta trintis tarp valdančiosios daugumos ir Lietuvos prezidento, prieš kelias dienas skandalingai prasiveržė į paviršių, kai socialiniame tinkle „YouTube“ paviešintame įraše Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis, manydamas, kad šnekasi su A. Navalno bendražygiu L. Volkovu, pažadėjo jį suvesti su JAV Kongreso nariais iš kubiečių-lotynų mafijos, pasigyrė, esą konservatorių partija Lietuvoje formuoja politiką, o į prezidento G. Nausėdos nuomonę „galima nekreipti dėmesio“, esą „prezidentas tik simbolinis“.

Pokalbyje su rusų prankeriu „Volkovu“ Pavilionis Putiną pavadino stipriu politiniu lyderiu, o prezidentą G. Nausėdą „simboline figūra“. Normalioje demokratinėje valstybėje tokiam Seimo nariui iškart būtų inicijuota apkalta, o pas mus tik spengianti tyla?!..

Į viešumą nutekintas Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko, konservatoriaus Žygimanto Pavilionio telefoninio pokalbio įrašas, kur menkinamas Lietuvos prezidentas ir giriamasi priklausymu įtakos politikierių „šaikai“, tai ne tik politinio cinizmo, bet ir išpuikusio konservatoriaus amoralumo užribis. Jei praeitoje kadencijoje panašiai būtų pasielgęs „žaliųjų – valstiečių“ frakcijai priklausantis politikas, opozicijoje buvę konservatoriai, pasitelkę sisteminę žiniasklaidą, visuomeninį transliuotoją LRT ir specialiąsias tarnybas – VSD, STT, ne tik surengtų jam Seime apkaltą, bet ir iškeltų baudžiamąją bylą.

O dabar sąlyginai tylu – ramu, sisteminė žiniasklaida, uoliai kritikuodavusi ankstesnes ne konservatorių valdžias, „savųjų“ politikierių neliečia. Be abejo, Ž. Pavilioniui padeda tai, kad jis yra konservatorių partijos, diktuojančios Lietuvoje politines madas, atstovas, todėl nei Seimo pirmininkei V. Čmilytei, nei premjerei, šokiruojantis parlamentaro elgesys nepasirodė didelis nusižengimas. Įtakingų politikų „šaikai“ priklausančio Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Ž. Pavilionio neatsakingą postringavimą rusų prankeriui „Volkovui“ premjerė I. Šimonytė pavadino „pamoka visiems politikams“?!..

Liberalkonservatorių užvaldytoje Lietuvoje dvigubi standartai jau seniai taikomi „saviems“ ir „nesaviems“ politikams. Kai šalies vadovė buvo konservatoriams lojali D. Grybauskaitė, politinis „elitas“ jos nemenkino. Gerai žinoma, kad dešimtmečiais tiesos monopoliu besinaudojantys konservatoriai vienaip interpretuoja Konstituciją dėl Prezidento galių, kai postą užima „savas žmogus“ (pvz., dvi kadencijas D. Grybauskaitė), ir visai kitaip, kai „ne savas“, tarkim, Prezidentas G. Nausėda.

Todėl ir Ž. Pavilionis dabar toks drąsus bei ciniškai atviras, menkindamas Prezidentą minėtame pokalbyje: „Tiesiog aš taip pasakysiu: tu nekreipk dėmesio. Nekreipk. Mes dabar – vyriausybė: Ingrida, mano premjerė, galvoja kaip aš, užsienio reikalų ministras galvoja kaip aš, mes – pati didžiausia partija, mūsų respublika – parlamentinė, o prezidentas – tik simbolinis. Ir viskas. Jis nekalbės prieš, kalbės ką nors ne tą, bet tu nekreipk dėmesio…

Reikia tave suvesti su N. Rottgenu – krikščionimi demokratu, kuris pats geriausias Vokietijoje. O jis – tai Konrado Adenauerio fondas. Tai didelis instrumentas, vokiečių krikščionys demokratai mus sukūrė, jie mane sukūrė, aš – jų produktas. Tai didelė jėga. Ir Žaliasis fondas, jie dideli, bet jie net Lietuvoje normaliai nedirba. Reikia tave suvesti su visa mano „šaika“, su kuria aš dirbu dėl Baltarusijos, Gruzijos ir t. t.“.

Nesunku numanyti, jog Ž. Pavilionio „ŠAIKA“ – politinė kriminalinė gauja, dėl visko kaltinanti Kremlių bei „teroristinį Putino rėžimą“, ir toliau nebaudžiama siautės Lietuvoje, jeigu susiskaldžiusi politinė opozicija ir nuolat sistemingai dezinformuojama, bauginama, supriešinta pilietinė visuomenė nuolankiai tylės ir neprotestuos.

Ko gero, šiuos jūsų teiginius apie nebaudžiamą konservatorių siautėjimą Lietuvoje patvirtina bemaž tuo pat metu, birželio 10 dieną, plenarinio posėdžio metu surengtas STT pareigūnų išpuolis prieš Seimo narį, „darbietį“ Mindaugą Puidoką, viešai pareiškusį, neva tai yra kerštas už parlamentinę veiklą, nukreiptą prieš Partnerystės įstatymą, Stambulo konvenciją. Ką manote apie šį politinio susidorojimo atvejį?

Galimai, siekiant nukreipti dėmesį nuo konservatoriaus Žygio „šaikos“ bei suklaidinti visuomenę, STT pareigūnai demonstratyviai, plenarinio posėdžio metu panaudojo smurtą prieš teisinį imunitetą turintį parlamentarą M. Puidoką, kurio darbo kabinete atliekant kratą jėga buvo atimti asmeniniai daiktai. Manęs visai nestebina, jog šios akcijos iniciatorius – konservatorius Matas Maldeikis.

STT išplatintame pranešime teigiama: „Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Centrinė tyrimų valdyba, gavusi LR Seimo nario Mato Maldeikio pranešimą apie bandymą jį papirkti, pradėjo ikiteisminį tyrimą. Šiandien sulaikytas Seimo nario Mindaugo Puidoko padėjėjas K.M., kuris yra įtariamas papirkimu ir prekyba poveikiu.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, K.M. LR Seimo patalpose pasiūlė M. Maldeikiui 50 tūkst. eurų kyšį, už kurį, kaip įtariama, siekė, kad Seimo narys asmeniškai palaikytų ir paveiktų kitus Seimo narius, kad būtų sustabdytas ir (ar) atidėtas neribotam laikui Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo projektas“, – tokia oficiali versija pateikiama STT išplatintame pranešime.

Tuo tarpu STT pareigūnų smurtą patyręs Seimo narys M. Puidokas tvirtina: Nei vienas sveiko proto žmogus Seime niekam nesiūlys kyšio, nes viskas Seime stebima vaizdo kameromis. Siūlyti kyšį priešo stovyklos Seimo nariui, kuris turi nulinę politinę įtaką – dviguba beprotystė. Bepročių į darbą nepriimu ir netikiu Maldeikio melais. Jam niekis šmeižti su Pavilioniu prezidentą – tai mane apmeluoti vienas juokas“. 

Deja, tačiau tai ne vienintelis atvejis demokratiškoje Lietuvoje, kai mūsų specialiosios tarnybos bei teisėsauga, įtakojama „neklystančių“ konservatorių, tampa susidorojimu instrumentu su politiniais oponentais. Tad pagrįstai gali kilti klausimas: o kas bus sekantis?..

Kadangi valdantieji absoliučiai praignoravo gegužės 15-osios „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ dalyvių keliamus reikalavimus, visuomeninė organizacija „Šeimų sąjūdis“ birželio 15-16-17 d. planuoja surengti trijų dienų protesto mitingą prie Seimo, nors Vilniaus mesto meras R. Šimašius, ginantis išimtinai Laisvės partijos interesus, leidimo šiam renginiui ir nedavė. Ar ketinate dalyvauti sostinės mero nesankcionuotoje protesto akcijoje?

Manau, būtina priešintis valdančiųjų savivalei, neteisėtiems valdžios politikų sprendimams, kai dangstantis karantinu varžoma konstitucinė daugumos piliečių teisė rinktis į taikius protesto mitingus.

Be abejo, aš tikrai dalyvausiu minėtame „Šeimų sąjūdžio“ renginyje ir susitiksiu su protestuojančiais žmonėmis, nes man labai svarbu iš pirmų lūpų išgirsti iš visos Lietuvos prie Seimo atvykusių tautiečių lūkesčius. Parlamentarams privalu atidžiai įsiklausyti į piliečių keliamas problemas bei teisėtus reikalavimus, nebijoti kritikos, atvirai kalbėtis su žmonėmis, bendrauti su rinkėjais. Tik tokie politikai yra pasmerkti sėkmei, kurie nebijo pripažinti savo klaidų ir nepersekioja kitaminčių.

Demokratija nėra iškalta akmenyje. Jai bet kada gali pakenkti vienų ar kitų politinių jėgų galios troškulys. Ją gali išmušti iš pusiausvyros besikaupianti socialinė ir ekonominė įtampa, žmonių nusivylimas teisingumu ir solidarumo stoka visuomenėje. Tačiau demokratija turi didžiulę jėgą atlaikyti patiriamus sunkumus, pažadinti visuomenės energiją ir vesti pirmyn.

Kai Lietuvos Tauta yra atvira permainoms, vieninga ir pasitikinti savimi, nevaržoma politinės cenzūros ir primetamų stereotipų, niekas jos nesustabdys. Mūsų žmonės turi teisę reikalauti išrinktų politikų atsakomybės ir bendromis jėgomis kurti stiprią, teisingą, žalią ir inovatyvią – mūsų visų – Gerovės Lietuvą“, – apibendrindamas metinį pranešimą akcentavo LR Prezidentas G. Nausėda.

Manau, tai yra išties aktualus ir savalaikis šalies vadovo priminimas visiems geros valios Lietuvos žmonėms, solidarumo su lemiamai kovai kylančia Tauta impulsas. Jeigu ne dabar, tai kada? Kas jeigu ne mes?!..

Geriausios kloties šioje kovoje. „Mes būsime išgirsti! Mūsų spalva – balta. Su šviesa, tiesa ir meile! Meile artimui ir Tėvynei! Susitiksime ten!“ – viltingai teigia vienas iš „Šeimų sąjūdžio“ organizatorių Viktoras Jašinskas. Dėkoju jums už interviu pokalbį.

Interviu su Seimo nariu Dainiu Kepeniu publikavimui parengė –

Juozas Ivanauskas

PAREMTI infa.lt Naujienlaiškis
žiūrėjo 345

Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar pakeitus šią vyriausybę pasikeistų ekonominė situacija šalyje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Apie energijos kainas kitu kampu

Apie energijos kainas kitu kampu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Apie gyvą žmogų

Apie gyvą žmogų

atsiliepimų 9 Skaityti visą įrašą
    „Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

„Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo  kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Apie penkis pagrindinius asmenybės raidos lygius – Oleksijus Arestovičius

Apie penkis pagrindinius asmenybės raidos lygius – Oleksijus Arestovičius

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Popiežius: „Dialogas su agresoriumi pasibjaurėtinas, bet jis turi vykti. Ginklai Ukrainai? Ginti, kai reikia, yra meilė tėvynei

Popiežius: „Dialogas su agresoriumi pasibjaurėtinas, bet jis turi vykti. Ginklai Ukrainai? Ginti, kai reikia, yra meilė tėvynei

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Viktoras Orbanas uždarame susitikime prognozuoja ES žlugimą per ateinančius keletą metų

Viktoras Orbanas uždarame susitikime prognozuoja ES žlugimą per ateinančius keletą metų

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą

Jei vakaruose būtų tikra demokratija, slėptis už valdžiukės nusikaltimų atskleidimą nereikėtų....

kino studijas "Color Climax","Private" ir "Magma Film" jau uzdare,kad nebera kam tokio pobudzio siuzetus filmuoti?...

Na,

Baltarusijos IT irgi nese mirckus. Kas i Lenkija,kas i Gruzija. Tik,nepanasu,kad ten ju kas lauke......

demokratiniu lazdu ir issiskirstys,didziuodamiesi,kad ne Rusijoje gavo tu teroristiniu......

Mintis pasikeisti lytį paaugliui net nekiltų jeigu per tūkstantmečius žmonija nebūtų tiek nupuolus. Galimybė pasikeisti...

Vieno prieš JAV mirtį amerikonai nesuspėjo padaryti – nuversti baltarusio Lukašenkos per jo 66 metų...

gabrieliuk,mielasis,ar tik tu ne per skystas versti pasaulį aukštyn papais?...

Ko jie nerimsta ką Lietuvoje neliko ką veikti ? Kreivį gaudykit stapdykit lobizmą !Padėkite gyventojams...

Norit šokti pagal jų dūdelę tai šokit bet nesitikėkite po to Laisvos Lietuvos !...

O tuo tarpu du princai saugiai kanda mokslus už jūrų marių....

O tai jau Baltarusijos opozijos veikėjų Šimašius nebėgalės išduoti?...