infa.lt

Petras Adomaitis. Mažiau yra… daugiau

Petras Adomaitis. Mažiau yra… daugiau

04 sausio
14:05 2020

 

Pagrindinis dalykas ekonomikoje yra mokesčiai. Jei mokesčiai normalūs – „yra ekonomika“, jei mokesčiai nesąmoningi – tai ir „ekonomikos nėra“. Ekonomika ir mokesčiai – tai patys sunkiausiai suprantami klausimai mums. Čia tiek mulkinimo privaryta, tiek painiavos – tiesiog pornografija.

Bemaž trisdešimt metų pas mus kiekviena nauja valdžia ateina kritikuodama senąją ne už tai, kad einame neteisinga kryptimi, o už tai, kad nepakankamai ryžtingai einame ta klaidinga kryptimi. Nepakankamai ryžtingai einame į bankrotą. Net valdžios kritikai negali tarpusavyje susitarti ekonomikos ir mokesčių klausimais: du lietuviai – trys nuomonės – ir visos klaidingos.

DĖL TO siūlyčiau pradėti diskusijų ciklą tema „Kodėl pas mus ir kitur tokie nesąmoningai dideli ir supainioti mokesčiai, žlugdantys biudžeto ir „Sodros“ surinkimą, įvarantys žmones ir valstybes į skolas ir bankrotus, žlugdantys lėšų skyrimą viešam sektoriui (išskyrus represinį)?”

Lietuvos, Graikijos ir ES bankrotų analizė: biurokratijos vėžys pats save augina mums pritariant

Jei mokestis (arba mokesčių suma) viršija 10%, atsiranda pagunda pajamas slėpti. Kuo daugiau didinami mokesčiai ir jų sudėtingumas, tuo labiau apsimoka pajamas slėpti. Ir tuo didesnis atsiranda poreikis vis brangesnės ir gausesnės aptarnaujančios, kontroliuojančios ir baudžiančios biurokratijos, kuri pati ir suvalgo liūto dalį surinktų mokesčių.

Vokietijoje, girdėjau, mokesčių inspektorius gauna 10-15 kartų daugiau algos, nei darbininkas – kad neimtų kyšių. Vadinasi, jei valdžios žmogus ima kyšius, jam reikia ženkliai padidinti algą. Taip sau nusprendė biurokratai.

Net išgirtoje Švedijoje (parazitiniai biurokratai ir giria) tik 17% surinktų mokesčių nueina iki tų, dėl kurių tie mokesčiai renkami. Visa kita dingsta pakeliui be pėdsakų: lėšų surinkimui ir jų išdalijimui, valdininkų algoms, kelionėms, banketams, sekretorėms ir „sekretorėms”. Tikra „Gerovės valstybė” biurokratams.

Matomai tas pats yra ir visoje ES. Vadinasi, kad Karbauskis gautų 6 milijonus eurų išmokų per metus, iš ES ir Lietuvos mokesčių mokėtojų reik atimti penkis kartus daugiau – 30 milijonų. O kad Gargždams nupirktų „auksinius suoliukus“ iš Ispanijos (?) po 5 500 litų, reikėjo surinkti po 27 500 lt.

Tuo tarpu vietos meistrai galėjo padaryti ne prastesnius po 500 lt (su visais mokesčiais). Kad išmokėtų 600 eurų bedarbio pašalpos, ko gero reikės iš žmonių atimti 3 000 eurų.

Dėl to valdininkai ir yra labai suinteresuoti, kad visokių išmokų, pašalpų, subsidijų, kompensacijų-renovacijų, prievartinių „socialinių garantijų”, brangaus pilstymo iš tuščio į kiaurą būtų kuo daugiau, nes jie savo išlaikymui pasilieka kelis kart daugiau, nei išdalija.

Pvz.: PVM atėmimas ir PVM grąžinimas – tai dvigubos biurokratijos įdarbinimas. Arba – viena ranka duodamos išmokos žemės ūkiui, o kita ranka atimama mokesčiais. Čia yra gili prasmė. Tiksliau dvi prasmės. Pirma: tai dvigubos biurokratijos įdarbinimas.

Antra prasmė: ir nebandyk atsisakyti išmokų – būsi nubaustas mokesčiais. Lygiai taip pat negali atsisakyti bedarbio pašalpos – būsi nubaustas privalomu sveikatos draudimu („valkatų mokesčiu”), kuris 10-20 kartų didesnis už privatų draudimą.

Nesąmoningai dideli mokesčiai formuoja nežmoniškai dideles kainas. Tada valdžia kai kam kažkiek šitai kompensuoja, duoda išmokų, lengvatų, subsidijų. Čia irgi papildoma biurokratija ir papildomos lėšos jos išlaikymui. Dėl to lėšų nebeužtenka paprastajam (nerepresiniam) viešajam sektoriui – medikams, švietimiečiams, pensininkams.

Kuriems irgi atitenka, ko gero, tik mažoji dalis jiems renkamų mokesčių. Ir čia dar ne pabaiga. Valdžia (biurokratai) su savo nesąmoningai dideliais ir painiais mokesčiais bei apribojimais padaro nepakenčiamas verslo ir darbo sąlygas. Patentininkams apskritai uždraudžiama dirbti, nes patentas – tai mokestis be biurokratijos.

Šitaip žlugdoma ekonomika, darbo vietos, biudžeto ir „Sodros” surinkimas. Šitaip biurokratinis vėžys, augindamas pats save, galų gale įvaro žmones ir valstybes į NEIŠVENGIAMĄ BANKROTĄ.

Ir čia yra pasaulinė problema, Nes biurokratija – tai valdžia, faktiškai niekieno nekontroliuojama, pati sau nusistatanti algas, biurokratų skaičių, pati pasiskirianti teisėsaugą ir teisėtvarką.

Beveik visose šalyse (išskyrus Šveicariją) yra faktiškai uždrausti referendumai, ypač mokestiniai, galintys sutramdyti biurokratus ir jų apetitus.

Graikijos bankroto analizė

Yra tokia superbiurokratinė šalis – Prancūzija. Joje yra tiek biurokratų, kad nežino kuo darbe beužsiimti. Miršta iš nuobodulio. Apie tai knygos rašomos. Tuo tarpu Graikija, būdama penkis kartus mažesnė, biurokratų turi du kartus daugiau.

Ir biurokratai su savo šeimų nariais, ko gero, sudaro demokratinę daugumą. Ir priiminėja įstatymus naudingus sau, pražūtingus valstybei ir ES. Panašiu keliu eina ir kitos ES valstybės.

Graikija, pasirodo, kaip Lietuva, – irgi švogerių šalis. Valdininkai, sėdėdami gerai apmokamose vietose, pradėjo prisigalvoti papildomų valdiškų vietų savo draugams ir giminaičiams.

Padidėjusioms biurokratijos išlaikymo išlaidoms prireikė padidinti mokesčius. Verslo sąlygos, ekonominė situacija pablogėjo, biudžetas sumažėjo.

Dar labiau padidėjo veržimasis į visada gerai apmokamas valdiškas vietas. Ir atvirkščiai – niekas iš biurokratų nebenorėjo grįžti į realų gyvenimą, kurį patys ir sugadino.

Kad bet kokia kaina pratęstų savo prabangų gyvenimą, valdžios aferistai praskolino du biudžetus į priekį bankų aferistams. Slaptai nuo visuomenės ir ES. Tai gal tegu aferistai ir atiduoda tas skolas? Kodėl turi kentėti Graikijos ir ES mokesčių mokėtojai? Kodėl bankų aferistams turi kompensuoti ES?

Dabar gi Graikijos valdžios žmonės priėjo aklavietę, iš kurios jų paralyžuotos smegenys nemato išeities. Kad atsigautų ekonomika ir prisipildytų biudžetas, logiškai mąstant, reikėtų sumažinti mokesčius. Bet situacija tiek bloga, kad mažinti negalima nei vienu procentu: „Viskas sugrius, juk ir taip bankrote sėdim“.

Galima tik didinti jau ir taip nesąmoningus mokesčius, pribaigiant tuos, kurie dar kruta, pribaigiant ekonomiką ir biudžetą.

Ir padidino. Dabar laksto su malūnsparniais – gal kas prūdą išsikasė? Reikės apmokestinti. Tuo tarpu ES pila milijardus mokesčių mokėtojų pinigų Graikijai padėti – kaip į kiaurą kibirą. Be jokios vilties, kad bus grąžinta.

Graikiško bankroto keliu eina visa eilė Europos šalių. Ant plauko kybo Ispanija, Italija, Prancūzija. Dar šiaip taip laikosi Vokietija, nes tokie milžinai kaip BMV, prigrasino valdžiai įmonių uždarymu ir išėjimu į Kiniją, jei jiems bus didinami mokesčiai.

Lietuvoje buvo 3 ryškūs bankrotai – du Vagnoriaus ekonominiai genocidai ir masinė emigracija, nežiūrint didžiulės ES pagalbos. Šiaip Lietuva, kaip ir Graikija, pastoviai yra neišvengiamo bankroto būsenoje, nes kaip ir Graikijoje, „nebegalima sumažinti neįmanomų mokesčių nė vienu procentu – viskas sugrius“.

Galima tik didinti, dar labiau žlugdant ekonomiką, biudžeto ir „Sodros” surinkimą, žlugdant valstybę. Ir visi kandidatai į prezidentus vienu balsu šaukia, kad tuos jau neįmanomus mokesčius – mokesčių naštą, gudriai pavadintą „perskirstymu”, reik padidinti dar 50%.

KĄ REIKIA DARYTI? Apriboti biurokratų apetitus ir biurokratus

Kaip buvo minėta, visos problemos prasideda, kai mokestis (mokesčių suma) viršija 10%. O jei mokesčiai būtų tokie, kokius sutinka mokėti mokesčių mokėtojai, t. y. – iki 10%? Ar 10% duos pakankamai pajamų į biudžetą?

Neišvengiamos gerovės programėlė ekonomikoje:

Supaprastinus mokesčius patentų, „nario mokesčio“ pagalba, sumažės poreikis biurokratų, kurie taps mokesčių mokėtojais, o ne švaistytojais.

Švedijoje jie suvalgo keturis penktadalius biudžeto, o Graikijoje pravalgė du biudžetus į priekį.

Muitinės ir muitininkai tampa nebereikalingi, nes dėl mažų mokesčių ir pigių degalų mūsų prekės nupigs.

Taip pat mokesčių mokėtojais lengviau galės tapti bedarbiai ir nedirbantys. Nebereikės skirti lėšų visokioms kompensacijoms, renovacijoms, subsidijoms, išmokoms ir atitinkamoms biurokratijoms.

Todėl tikrų mokesčių mokėtojų, gaminančių realią produkciją, o ne „trąšas“ skaičius padvigubės. Taip 10% mokestis bus tolygu 20%.

Kai mokestis bus 10%, nebeapsimokės slėptis nuo mokesčių, prapuls „šešėlis”, vokeliai. Patento, „nario mokesčių“ iš viso neįmanoma paslėpti. Todėl senieji ir naujieji mokesčių mokėtojai rodys tikrąjį, t.y. – dvigubai didesnį pelną. Taip 20% pagal surinktą lėšų kiekį bus tolygu 40%.

Prekių kainos nukris dvigubai, nes daugiau kaip pusę prekės kainos dabar sudaro mokesčiai. Vadinasi, surinkti mokesčiai bus dvigubai vertingesni, todėl 40% bus tolygu 80%.

Priedo: padidės eksporto galimybės, apsimokės investicijos. Sugrįš emigrantai – mokesčių mokėtojai, nes pas mus bus kelis kartus geriau gyventi, negu ES ar JAV. Taip gali būti, jeigu atsisakysim prisigalvotų nesąmonių.

Todėl primygtinai siūlau visiems valdžios kritikams tarpusavyje susitarti, kad prievartinis mokestis gali ir turi būti vienas, bendras (kartu su „Sodros” minimumu) ir ne daugiau 10% nuo algos ar pelno. Arba geriau – atitinkamas patento mokestis.

O dar geriau ir paprasčiau – „nario mokestis“. Visus kitus mokesčius – PVM, akcizo, turto, žemės, „barzdos” – panaikinti. Muitus ir muitines – uždrausti. Turto, auto draudimai, papildoma „Sodra”- tik laisvanoriškai.

KAIP REIKIA TAI PADARYTI? Laisva Ekonominė Zona visam regionui

Kai visi „politikai-ekonomistai“ svaičioja apie neįmanomos mokestinės naštos (dabar – 50% ir daugiau) padidinimą dar per pus, kai kurie politikai vis tik užsimena apie estišką bendrą 20% mokestį smulkiajam verslui. Ir sako, kad sutiktų net su 15% dydžiu. Čia jau nebetoli ir 10%.

Bet čia „politikai-ekonomistai“, jau priremti prie sienos, meta paskutinį, „svariausią” argumentą, ginantį didelius mokesčius ir didelę biurokratiją: „O mums ES neleis”. T. y., visokie ten kubiliai, ropės, maldeikienės, andriukaičiai ir kompanija mums neleis?

O juk yra prie kiekvieno miesto Laisvos Ekonominės Zonos, oligarchams skirtos. Ir niekas iš ES nereguliuoja – kokios tos zonos ir kokio didumo turi būti. Tai kodėl nepadarius LEZ-ą visam rajonui ar regionui, jei gyventojai tam pritars?

Dabar gi valdžia giriasi, kad per dešimt metų jos investicijos į LEZ atsipirko šimtus kartų, nors mokesčių iš to gavo tik 3%. Tai mes sutinkam mokėti visus 10%. Ir jokių investicijų neprašom. Tik netrukdykit dirbti. Jei pasiteisins – tai galėsim visai Lietuvai ir visai ES pritaikyti.

Kiniečiai irgi taip pradėjo – nuo nedidelių LEZ-ų 30-čiai milijonų gyventojų. Pradžioje iš jų juokėsi, dabar nebesijuokia.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 371

Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kaip pasikeitė jūsų finansinė padėtis nuo 2022 m. pradžios?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Jolanta Blažytė. Propaganda

Jolanta Blažytė. Propaganda

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Geriausi Pasaulio universitetai: WEF įrankiai

Geriausi Pasaulio universitetai: WEF įrankiai

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Liberalas E.Gentvilas gina viršpelnius gavusius, o dabar Vyriausybės melžiamus bankus

Liberalas E.Gentvilas gina viršpelnius gavusius, o dabar Vyriausybės melžiamus bankus

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokytoja liepė vaikams valgyti vabalus, nes „karvės naikina aplinką”

Mokytoja liepė vaikams valgyti vabalus, nes „karvės naikina aplinką”

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Ar valdžia sąmoningai nori sunaikinti Lietuvos pieno ūkį?

Ar valdžia sąmoningai nori sunaikinti Lietuvos pieno ūkį?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. Prarasti vėliavą…

Gintaras Furmanavičius. Prarasti vėliavą…

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Donaldas Trumpas ragina „nedelsiant siekti taikos” Ukrainoje ir nutraukti „globalistinio neokonų establišmento” veiklą

Donaldas Trumpas ragina „nedelsiant siekti taikos” Ukrainoje ir nutraukti „globalistinio neokonų establišmento” veiklą

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. „Kabučių šalis”

Algimantas Rusteika. „Kabučių šalis”

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Rasa Čepaitienė. Kurmio egzistencija

Rasa Čepaitienė. Kurmio egzistencija

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Aūūūū, LAISVE….

Jolanta Blažytė. Aūūūū, LAISVE….

atsiliepimų 10 Skaityti visą įrašą
    Asta Kubilienė. Turėjome merą V.Šustauską, turime ir ministrę A.Armonaitę (su O.Šurajevu)

Asta Kubilienė. Turėjome merą V.Šustauską, turime ir ministrę A.Armonaitę (su O.Šurajevu)

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Rasa Čepaitienė: „Tie, kurių bijo visi, bijo tų, kurie nieko nebijo”

Rasa Čepaitienė: „Tie, kurių bijo visi, bijo tų, kurie nieko nebijo”

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos  veidas

Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos veidas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Aš ne Jolanta, bet pateiksiu savo nuomonę. Pažiūrėkime į žodžio darinį. Demo tai bandoma versija...

puodas,kad katilas juodas?...

seniai laikas issivaduoti nuo tiekos "pasauliniu ir tarptautiniu" organizaciju,"gynybos bloku" ir tt. Is esmes,tai visu...

nereikia,lygiai,kaip ir VISU KITU PREZIDENTU. Nes salis valdo - ne jie!...

Kad

to TBT ir JAV nepripazista. Kaip ir visokiu Kioto ir Paryziaus konvenciju....

ir liberalas,kad stipriojo varpa ciulptu!...

ir Lietuva,jei baudzia uz nuomone :-\ Dar karta tokia,kai dalina pilietybes ar leidimus gyventi bet...

WEF shwabelandas yra hidra be kovos užliuliavusi naivių "eruditų" galvas. Jei yra Dievas ir angelai....

Sutinku su Infos teiginiu, kad bankininkystė Lietuvoje nėra normalus verslas, nes klientus bankams parūpina valstybė....

Hm

Putinas dvesia kaip senas padla... Jei ne anabolikai ir kita chemija, tai jis jau seniai...