• Naujienos
 • Parama
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Neišmanančio medicinoje klausimai ir pamąstymai apie vakcinas ir skiepijimą

Neišmanančio medicinoje klausimai ir pamąstymai apie vakcinas ir skiepijimą

31 kovo
06:40 2021
Skiepai, vakcinacija - momentas

youtube kadras

Neturiu asmeniškai nieko bendro su medicina. Niekada medicinos nesimokiau ir tuo labiau neturiu jokios su tuo susijusios praktikos. Pažįstami, giminės ir artimieji medikai manau, kad nesiskaito, nes giliai ir išsamiai medicininių klausimų su jais neaptarinėju. Na, o paskaitinėtos knygutės ir įvairūs straipsniai internete – tai yra nulis ir jokiu būdu negali būti laikoma medicininėmis žiniomis.

Tokia įžanga tam, kad skaitydami toliau parašytą tekstą turėtumėte mintyje, kad tai tik neišmanėlio keisti išsigalvojimai, atsiradę skaitant viešai prieinamą informaciją apie vakcinas ir skiepijimą.

Bent paviršutiniškai susipažinus su dalimi viešai prieinamos informacijos apie vakcinas, susidaro sekantys įspūdžiai apie jų bandymus. Spėju, kad viskas vyksta maždaug taip. Atrenkami žmonės, be abejo jų pačių sutikimu, dalyvauti vakcinos bandymuose.

Spėju, kad bent jau turėtų būti, o gal net taip ir yra, kad vakcinų bandytojai išsamiai susipažįsta su tų žmonių ligų ar tai sveikatos istorijomis. Taip pat manau, kad padaro visą eilę tyrimų. Nedrįsčiau spėlioti kokių, bet bent jau kraujo greičiausiai bent kelias ampules paima ir įvairių parametrų tyrimus atlieka.

Apibendrintai galima teigti, kad vakcinų bandytojai bent jau turėtų stengtis surinkti visą įmanomą medicininę informaciją apie tuos žmones, kuriems bus suleista ar tai vakcina, ar tai placebas, priklausomai nuo to, į kurią grupę, vakcinos ar placebo, paklius.

Dar kitaip apie tą patį, mano spėjimu yra sudaromi tiriamų žmonių „medicininiai paveikslai“ pagal daugybę parametrų, ir paskui, po vakcinacijos ar placebo suleidimo vėl visa ta kruopšti visų darytų tyrimų ceremonija kartojama pagal nustatytas tvarkas, kad būtų galima sulyginti tuos „medicininius paveikslus“ prieš ir po vakcinacijos ar placebo suleidimo.

Ir iš gautų rezultatų daromos išvados apie vakcinas. Tiek apie konkrečius tiriamus žmones, tiek apibendrintos. Taip pat tyrimai turėtų būti atliekami/kartojami kas kažkiek laiko, kad matytųsi, kaip „medicininis paveikslas“ kinta laike po vakcinacijos.

Na, linksmoji dalis, tai atskirų žmonių „medicininių paveikslų“ prieš ir po vakcinacijos surinkimas ir apibendrinimas, pvz., pagal amžiaus grupes, sveikatos būklę ir panašiai. Drįstu spėti, kad paskui ši informacija naudojama kaip „reklaminė“ aiškinant „ūkiams“ ir „populiacijai“ apie vakcinų naudas, taip pat jos pagrindu išduodami leidimai vakcinas naudoti kaip „saugias“.

Tai ar viskas vyksta maždaug taip, ar iš esmės kitaip? Jei kitaip, tai kaip? Nes, primenu, esu visiškas medicininis neišmanėlis, todėl vakcinų bandymų klausimais galiu prirašyti vien nesąmonių.

Toliau, jei taip jau nutiktų, kad viskas, ką parašiau aukščiau, iš esmės yra plius minus tiesa, tuomet kyla sekantys pastebėjimai apie „populiacijos“ skiepijimą ir visų, kas tik netingi, atliekamą vakcinų „reklamavimą“, kaip tai smagu, tik saugu ir tik gerai, apie tai, kaip „nauda nusveria galimą žalą“, apie „lengvesnę ligos eigą“ ir panašias šnekas, tauškiamas lygiai kaip ir aš su medicina nieko bendra neturinčių neišmanėlių iki pačios PIŠ.

Kaip viskas maždaug vyksta: viešoje erdvėje yra labai daug raginimų skiepytis. Kas „sulaukęs eilės“, kas be eilės atvyksta ten, kur skiepijama, ir gauna išganingąjį dūrį. Po kažkurio laiko – dar vieną. Tuo viskas ir pasibaigia. Na, kažkur gal dar padaromas įrašas, kad buvo paskiepyta, ir išduodamas popieriukas, kurio nuotrauka dalis paskiepytųjų rodosi ir didžiuojasi prieš aplinkinius panašiai kaip vaikystėje nuo kramtomos gumos kolekcionuotais popieriukais.

Ir tik tokiems dar didesniems neišmanėliams kaip aš, visame šitame skiepijimo renginyje kyla papildomų klausimų.

Kodėl prieš skiepijantis neatliekamas bent jau bendras kraujo tyrimas? Kodėl neatliekamas joks testas dėl kovido, turint omenyje, kad pilna „besimptomių atvejų“? Kodėl neatliekami bent panašūs, tegul ir mažesnėmis apimtimis, tyrimai, kaip kad buvo atliekama vakcinos bandytojų tiems žmonėms, su kuriais vakcina buvo išbandoma?

Ar koks nors medikas prieš skiepijimą bent kažkiek susipažino su jūsų ligų/sveikatos istorija, su jūsų „medicininiu paveikslu“?

Lenkiu link to, kad greičiausiai yra daroma prielaida, kad vakcinų bandytojų su realiais žmonėmis atlikti bandymų duomenys patys iš savęs savaime yra tinkami ir pritaikomi ir kitiems žmonėms. Ar klystu? Jei yra taip, kaip sakau, tai nežiūrint mūsų visų kaip žmonių panašumų, argi esame identiški vieni su kitais? Ar tikrai galima tokią prielaidą laikyti tik teisinga ir niekaip kitaip?

Ar tikrai kiekvieno iš mūsų kūnas ir sveikatos būklė neturi savų niuansų? Ar tikrai nereikia į tuos niuansus atsižvelgti ir įvertinti? Brangu? Valstybė negali sau to leisti? O jūsų sveikata ir gyvybė – nebrangu?

Ar tie jūsų individualūs organizmo būklės niuansai kaip nors atsispindėjo vakcinos bandytojų tiriamų žmonių grupėje? Daugeliu atvejų drįstu teigti, kad ne, nebent koks nors parametras atsitiktinai sutapo. Bet kas tai nustatė? Niekas…

Taigi, ar prieš skiepijimą nors kas nors iš medikų bent bandė sudaryti jūsų individualų „medicininį paveikslą“? Dar daugiau, ar tą jūsų individualų „medicininį paveikslą“ bandė įvertinti, sulyginti su vakcinos bandytojų gautu bandomųjų paskiepytųjų žmonių bent jau apibendrintu „medicininiu paveikslu“? Ar pagal gautą įvertinimą pateikė rekomendacijas dėl skiepijimosi?

Apie jūsų, jums individualiai atliktus iki skiepijimo tyrimus „medicininio paveikslo“ sudarymui nedrįstu klausti. Iš viešos erdvės leidžiu spėti, kad nieko panašaus neatliekama. Taip pat spėju, kad paskiepytiesiems neatliekami jokie reguliarūs stebėjimai ir visa tai nėra griežtai dokumentuojama ir kaupiama. Nebent padrikai, ir tik „probleminiais“ atvejais…

Mano, kaip medicininio neišmanėlio visišku nesupratimu, kiekvieno žmogaus organizmas, nežiūrint bendrumų, turi savų niuansų. Todėl, prieš taikant kokias nors medicinines priemones, reikalinga atlikti būtent to organizmo tyrimus, juos gerai išanalizuoti, sulyginti su gautais rezultatais tiriant bandomuosius vakcinų savanorius.

Ir tik tai atlikus už tai atsakingas gydytojas ar jų konsiliumas turėtų priimti sprendimą, reikia ar nereikia tą konkretų žmogų skiepyti, jei reikia, tai kokiu preparatu ir kokia doze. Ko tikėtis, kokius tyrimus atlikinėti ir kokius parametrus stebėti. Bet pas mus vietoje to stumiamas medikų atsakomybę pilnai atšaukiantis įstatymas…

Taip pat nėra atliekami sistemingi tyrimai pagal kokią nors vakcinų bandytojų sukurtą ir pasauliui pasiūlytą metodiką. Neteko girdėti, kad būtų pasauliniu mastu pasiūlyta tyrimų, „medicininių paveikslų“ sudarymo ir nuoseklaus stebėjimo laike prieš ir po paskiepijimo metodikos, bent rekomendacine forma.

Tokius dalykus būtų galima įdiegti bent šalies mastu. Kad nors šalies viduje žinoti savo piliečių sveikatos būklę prieš ir po vakcinacijos. Galų gale, tai atrodytų kaip valstybės rūpesčio savo žmonėmis reali išraiška. Lygiagrečiai tokiu būdu dar būtų galima surinkti aibę itin vertingų duomenų apie vakcinų poveikį, kuriuos būtų galima parduoti tiems patiems vakcinų bandytojams.

Tačiau tai nebus daroma. Ir ne tik dėl šleivai kreivai veikiančių elektroninių sistemų, susijusių su medicina. Ir ne tik dėl korupcijos medicinoje, ne tik dėl dar didesnio krūvio medikams.

Tai nebus daroma visų pirma todėl, kad valstybiškai mąstančių ar bent kiek iš viso mąstančių žmonių, kuriems rūpėtų aukščiau išvardinti dalykai, kuriems iš tiesų rūpėtų visuomenės sveikatos būklė, valdžioje ir medicinos moksle nelabai ir liko, bent jau kritinės masės tokių žmonių.

Mažai liko tikrų, nuoširdžiai savo darbą dirbančių mokslininkų, nepaveikių kvailiams valdžioje, reikalaujantiems „mokslinio pagrindimo“ savo paistalams, vadinamiems viruso „suvaldymo planu“ ar „strategija“. Mažai tokių mokslininkų, kuriuos domintų tokie tyrimai ir tokie duomenys.

Mažai tokių mokslininkų, kurie suprastų, kokios didžiulės apimties ir rimtumo darbas būtų tokius duomenis tinkamai rinkti ir apdoroti ir kurie nebijotų tokio darbo imtis ir atlikti iki galo.

Taigi, turint prieš akis tokį ne itin įkvepiantį vaizdelį, kai nei valdžiai, nei medikams nesinori papildomai apsikrauti realiu žmonių sveikatos būklės prieš ir po skiepijimo stebėjimu ir vertinimu, kai ir taip pakankamai dosniai liejasi „kovai su pandemija“ skirti euriukai, belieka tik „pasitikėti mokslu“ ir jokiu būdu nekelti tokių nemokšiškų klausimų…

Tokiems „pasitikėtojams mokslu“ linkiu nekeliant klausimų degalinėje į benzininio automobilio, beje, nenusakomai primityvesnio daikto lyginant su žmogaus kūnu, baką pilti dyzelį ir tikėtis, kad automobilis ir toliau sėkmingai važiuos. Juk ir ten ir ten kuras. Ir ten, ir ten vidaus degimo variklis, bakas, keturi ratai, vairas, sėdynės, na, viskas taip plius minus panašu ir apibendrintai visi automobiliai tokie patys. Reiškia, ir kuras tinka ir toks, ir toks, tuo labiau, kad iš tos pačios naftos… Ir jokie niuansai nesvarbu, o klausinėja tik neišmanėliai…

Autorius redakcijai žinomas

Infa.lt
Paremkite infa.lt  
žiūrėjo 1 009

Žymos

Atsiliepimų 5

 1. oras    -  2021-03-31, 13:02

  Respublikoje yra str. „Lietuviai – labiausiai mulkinama tauta ES“, todėl, nekeldami klausimų, jie pasitiki tik mokslu…

  Atsakyti į šį komentarą
  • Жададык    -  2021-03-31, 13:35

   Ten daug straipsnių yra, kas iš jų, jei kas antras – vata?

   Atsakyti į šį komentarą
   • Myndė    -  2021-04-01, 12:29

    O kaip nustatyti? AR faktų tikrintojai padėjo? Ir kur kas antras – tiesa?

 2. ADA    -  2021-04-01, 15:26

  mano nuomone, uolus skiepijimasis rodo tik viena: mūsų žmonės besąlygiškai PASITIKI VALDŽIA.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. ADA    -  2021-04-01, 15:36

  ir nežinau ar tai baisu ir liūdna, ar labai juokinga? nes visi susiriesdami keikia ,,valdžią“ ir tuo pat metu klauso ir vykdo viską ir bet ką, ką tik liepia, net nestabtelėdami pagalvoti :).

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Ar, jūsų nuomone, Prezidentas turėtų įsikišti į situaciją valstybėje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Su savo karavanu

Su savo karavanu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė. Apie skiepų registraciją, skiepų gamintojų sutartis su valstybėmis ir derybų procesus

Prof. Ignas Vėgėlė. Apie skiepų registraciją, skiepų gamintojų sutartis su valstybėmis ir derybų procesus

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą

Norite atsakymų kas vyksta?Brighteon.com Kabalos griūtis. 10 dalių viskas dėliojasi i lentinėles.Versta į lietuvių kalbą....

Puikiai,parasyta,arba kaio dabar daznoka hipsteriu leksika tariant,- saunuolis.Is tikro,tie,dar ne visai apsiplunksnave miescionys,pateke i valdzia-kastomis-jauciasi...

fasistai dirba, tuoj Lietuva irgi ta pati darys....

PSO įžūlėja... Išprievartaus mąstančius žmones represijomis... Tuojau bus įsakyta ir Lietuvai......

Hm

...vengrai, lenkai......

Hm

Paskutiniai tyrimai rodo, kad saugiausia kai visuomenėje 1/4 paskiepyta, o likusioji dalis ne. Tai saugo...

Hm

...lengvesni už besimtomę korona š?...

Tik toks niuansas - savo pasaulio modelį geba susidaryti tam tikrą brandą pasiekusios tautos. Mums...

ass

-Dulky, o per kokias čia šventes galios tie draudimai? O jie nebegali ištart žodžio "Kalėdos"...

Taip, Andriau, tautos kūną parazituojanti nenaudėlių arba neoliberalioji Lietuvos valstybės valdžia, tai liaudies priešų grupė,...

Persirgau du kartus, lengvai kaip ir vaikai anūkai. Nesuprantu skiepo reikšmės o tuo labiau karantino...