infa.lt

JAV prieš Rusiją: Kaip atrodys karas tarp dviejų grėsmingiausių kariuomenių pasaulyje [2]

JAV prieš Rusiją: Kaip atrodys karas tarp dviejų grėsmingiausių kariuomenių pasaulyje [2]

spalio 15
01:012015

militarytimes.com

paveikslėlisTęsinys, pirma dalis čia

Naujas „hibridinio karo“ tipas Ukrainoje

Konfliktas Ukrainoje ir amerikiečių Ukrainos karių apmokymo misija leidžia Pentagonui įvertinti priešininką, su kuriuo jis gali susikauti kitose vietose ne tokioje jau ir tolimoje ateityje. Tačiau kritikai teigia, jog drovi Amerikos reakcija į Rusijos agresiją Kryme, Donecko ir Lugansko srityse, niekaip nepadėjo sulaikyti ir įbauginti Maskvos. Maskva Ukrainoje pademonstravo naują „hibridinio karo“ tipą, kuriame dalyvauja nevalstybinės statytinių pajėgos, sunkioji karinė technika, radioelektroninė kova bei vykdomos agresyvios informacinės operacijos pergalei mūšio lauke pasiekti.

„Tai gerai, kad mes žinome, kaip jie kariauja, – rugsėjo 10 dieną interviu Military Times teigė JAV gynybos ministro padėjėja Rusijos, Ukrainos ir Eurazijos klausimais Evelina Farkas (Evelyn Farkas). – Mes nekariaujame tokio karo, kaip jie, miesto ir kaimo vietovėse, naudojant nepilotuojamus skraidančius aparatus ir aktyvaus radioelektroninio slopinimo būdus“.

Spalio pabaigoje Farkas palieka savo postą, gynybos ministerijoje išdirbusi penkerius metus. Neaišku, kas užims jos vietą, tapdamas pagrindiniu politikos, liečiančios Rusiją, kūrėju.

Tų nedaugelio karo profesionalų, kurie dirba su Ukrainos ginkluotomis pajėgomis, nuomone, kova prieš Maskvos palaikomus sukilėlius labai stipriai skiriasi nuo tos patirties, kurią jie neseniai įgavo Irake ir Afganistane. „Mes gavome didžiulę patirtį kariaujant žemo intensyvumo karą, antipartizaninę kovą, tačiau Ukrainoje mes turime reikalą su beveik lygiu mums 21 amžiaus priešininku“, – sakė 173-iosios oro desantinės brigados 503-ojo pėstininkų pulko antrojo bataliono vadas papulkininkis Maiklas Kleperis (Michael Kloepper). Ši brigada neseniai pradėjo trečiąjį Ukrainos ginkluotų pajėgų paruošimo etapą.

Toks darbas yra amerikiečių karinės strategijos, suteikiančios garantijas NATO sąjungininkams, sunerimusiems dėl Rusijos veiksmų, dalis. Tačiau Obamos administracija nenori duoti Ukrainai reikšmingesnės paramos ir, panašu, jog yra pasiryžusi vengti netiesioginio karo prieš Rusiją.

Rusai prie Ukrainos sienos dislokavo tūkstančius karių, taip pat ir stambius tankų bei artilerijos dalinius. Šios pajėgos nuolatos apšaudo pasienio miestus ir miestelius, o taip pat įsiveržia į Ukrainą, kur kariauja kartu su sukilėliais. Kol kas administracija pažadėjo Ukrainai tik „neletalinę pagalbą“ – apmokymus bei techniką, tokią kaip „Hameriai“, maži nepilotuojami skraidymo aparatai ir radiolokacinės stotys.

Vašingtonas įvedė Rusijai ekonomines sankcijas, pasiuntė karius Ukrainos pajėgoms mokyti ir aktyvavo karinius apmokymus visoje Rytų Europoje. Tačiau Amerika netiekia jiems puolimo ginklų bei šovinių, ir negrasina Rusijai kariniais veiksmais. Nuo 2014 metų kovo, kai Rusija aneksavo Ukrainos pietuose esantį Krymo pusiasalį, JAV išskyrė Kijevui 244 milijonus dolerių neletalinės karinės pagalbos bei mokymų pavidalu. Palyginimui – tokia suma išnaudojama per tris savaites Irako ir Sirijos mūšiuose.

Ukrainos vadovybė Kijeve nuolatos prašo suteikti jiems didesnę pagalbą. „Mums reikia prieštankinių sistemų Javelin, žvalgybinių ir kovinių nepilotuojamų skraidančių aparatų… naikintuvų, malūnsparnių, elektroninių, radiožvalgybos sistemų, radiolokacinių stotelių ir patikimų žvalgybinių sistemų“, kad atlaikytume rusų karo techniką, kurią naudoja prorusiškieji separatistai rytų fronte, pareiškė Ukrainos ginkluotų pajėgų vyriausiasis vadas generolas pulkininkas Viktoras Muženko. Ukraina taip pat paprašė ir zenitinės ginkluotės bei papildomos technikos priešininko snaiperių neutralizavimui, sakė jis leidiniui Military Times.

Ukrainos rytuose kariauja nuo 30 000 iki 35 000 Rusijos palaikomų kovotojų. Muženko vertinimu, apie 9 000 iš jų yra iš Rusijos. Jie naudojasi šiuolaikinėmis karinės elektronikos priemonėmis, kuriais sukelia trukdžius Ukrainos ryšių, radiolokacinės, GPS sistemose bei aptikimo įranga, sakė Ukrainos gynybos ministro pavaduotojas Europos integracijos klausimais Igoris Dolgovas.

Tai unikali karinė erdvė, ir amerikiečiai, apmokantys ukrainiečius, noriai renka žvalgybinę informaciją apie naujus rusų kovos veiksmų būdus. „Įdomu paklausyti, ko jie išmoko, – leidiniui Defence News teigė JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas Benas Hodžesas (Ben Hodges). – Nei vienas amerikietis nepakliuvo į rusų artilerijos apšaudymą, nei vienas nepatyrė radioelektroninės atakos ar radioelektroninio slopinimo iš rusų pusės, bent jau taktinėje grandyje“.

Ukrainos konflikto perspektyvos yra neaiškios. Rugsėjo pabaigoje pusės susitarė atitraukti nuo rytų fronto linijos tankus ir sunkiąją artileriją. Panašu, jog rytiniuose regionuose yra laikomasi paliaubų sąlygų, nors abi pusės yra įsitempusios, o prorusiškieji separatistai, ketinantys surengti savo rinkimus, gali nepripažinti rinkimų į Ukrainos parlamentą, kurie turėtų vykti spalio 25 dieną.

Obama kol kas nesiruošia atiduoti Rusijai kontroliuoti tuos regionus, kurie priklausė Ukrainai dešimtmečiais. „Mes negalime likti abejingi, kai grubiai yra pažeidžiamas šalies suverenitetas ir teritorinis vientisumas, – pareiškė Obama JTO Generalinėje asamblėjoje. – Tai sankcijų, kurias Jungtinės Valstijos ir jų partneriai įvedė prieš Rusiją, esmė. Ir tai yra nenoras sugrįžti prie šaltojo karo“.

Prognozuojant naujus karštus taškus

Daugiau nei metus Europos sąjungininkai iš naujo įvertina karinį balansą NATO rytuose,kur yra buvusios Tarybų Sąjungos šalys satelitai. Taip buvo surengta operacija „Atlantinis ryžtas“, kurios metu JAV rotaciniu principu siuntė savo karius į rytines NATO valstybes, tokias kaip Lenkija, Pabaltijo valstybes, Rumunija ir Bulgarija.

Pasak Military Times, Putinas ir jo kariai grasina Baltijos šalims, kurios neseniai įstojo į Šiurės Atlanto aljansą ir yra silpniausios jo narės. Rusija ne kartą į Pabaltijo erdvę yra siuntusi savo karinius lėktuvus, galimai vykdė kibernetines atakas, o jos povandeniniai laivai patruliuoja Baltijos jūroje. O Rusijos oficialūs asmenys reiškia palaikymą rusakalbėms mažumoms, o tai kelia dar didesnį susirūpinimą.

Agresiją Pabaltijyje, ypatingai Estijoje, kur gyvena didelis skaičius rusakalbių gyventojų, Maskva vykdo gerokai slapčiau, nei atvirus jos veiksmus Ukrainoje ir Sirijoje. Girdisi kalbos, jog Putinas naudoja atidirbtus Ukrainoje hibridinio karo metodus,kad sutelktų rusakalbius Pabaltijyje Rusijos specialių dalinių, arba taip vadinamų „mažų žalių žmogeliukų“, palaikymui.

Vakaruose tai kelia susirūpinimą, kadangi Putino tikslas – NATO suskaldymas jėga, jei nepasiteisintų grasinimai ir bauginimai. NATO nesėkmingai bando suprasti, kaip į tai reaguoti, o jos šalys narės spėlioja, kada Rusija savo veiksmais peržengs raudoną liniją. „Reikia nuspręsti, kuriuo metu teisingas atsakas turėtų būti ginklo panaudojimas, – sako analitikas iš Londono Nikas de Larinaga (Nick de Larrinaga), dirbantis IHS Jane’s Defense and Security Group. – Hibridinis karas kelia klausimą, kada gi turi sekti ginkluotas atsakas, ir ar tai nėra pilietinė problema, kurią spręsti turi vietos teisėsauga“.

Žinoma, Rusija turi ir kitą variantą – pereiti prie įprastų karinių veiksmų. Ginkluotų pajėgų balanso analizė rodo Rusijos pirmavimą aviacinės kampanijos prieš NATO atveju, jei Maskvos politinis tikslas būtų išvyti Šiaurės Atlanto aljansą iš Pabaltijo.

Kaip teigiama neseniai publikuotoje Karališkojo tarptautinių santykių instituto Čatemhaus ataskaitoje, Rusijos Vakarinėje karinėje apygardoje yra dislokuotos sausumos pajėgos, susidedančios iš 65 000 žmonių, 850 įvairių kalibrų artilerinių pabūklų, 750 tankai ir 320 karinių lėktuvų. Yra ir kitokių vertinimų, pateikiančių gerokai didesnius skaičius, nors iš principo klausimas dėl to, kokia viso to dalis egzistuoja tik popieriuje, o kokia iš tikrųjų yra pasiruošusi kariniams veiksmams, išlieka.

Kitas Rusijos ginkluotų pajėgų galingumo aspektas, kurį labai jau visi pervertina, yra Baltijos laivynas – pats mažiausias iš pagrindinių Rusijos laivynų, esantis tik blyškus savo tarybinės praeities šešėlis. Po TSRS griūties jos pakrantės struktūra, besidriekianti nuo Kaliningrado iki Leningrado, perėjo į nepriklausomybę gavusių Pabaltijo valstybių rankas.

Šiandien šis laivynas yra atskirtas tarp Kaliningrado ir Sankt Peterburgo, todėl išlaikyti ten stambias pajėgas yra sunku. Į Baltijos laivyno sudėtį šiandien įeina tik du mažyčiai 877 projekto povandeniniai laiveliai „Paltus“ – beje, vienas naudojamas mokymams, ir keletas eskadrinių minininkų „Šiuolaikinis“, apsaugos laivas, keturios korvetės ir keletas aprūpinimo laivų.

Kariniams veiksmams Baltijoje Rusija dar gali pasitelkti Šiaurės jūros laivyną, kadangi jo laivai dažnai patruliuoja Šiaurės Atlante ir gali ateiti į pagalbą, jei būtų pradėtos rimtos karinės operacijos jūroje.

Tokia grėsmė gali tapti labai rimta, jei tikrasis Rusijos tikslas Pabaltijyje – parodyti, kad NATO nevykdo savo įstatų 5 straipsnio, esančio pagrindiniu Šiaurės Altanto aljanse – jame sakoma, kad vienos šalies NATO narės užpuolimas laikomas visų šalių užpuolimu ir nedelsiant sulauks kolektyvinio atkirčio.

Parengė: Darius Dimbelis

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kas, jūsų nuomone, daro didžiausią įtaką karščio augimui?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Praregėjimai (69)

Praregėjimai (69)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Siūlymai bausti už 1km/h greičio viršijimą yra bukos policinės priemonės, labiau panašios į bandymą pasipinigauti

Siūlymai bausti už 1km/h greičio viršijimą yra bukos policinės priemonės, labiau panašios į bandymą pasipinigauti

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Valdantieji naikina dešimtmečius kurtas sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo idėjas šalyje

Valdantieji naikina dešimtmečius kurtas sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo idėjas šalyje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Liberalai: „Neveiksni valdžia – per didelė prabanga Lietuvai“

Liberalai: „Neveiksni valdžia – per didelė prabanga Lietuvai“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Lietuvai reikalingas krikščioniškų vertybių sugrįžimas į viešąjį gyvenimą“, – teigia Seimo narys Rimantas Dagys

„Lietuvai reikalingas krikščioniškų vertybių sugrįžimas į viešąjį gyvenimą“, – teigia Seimo narys Rimantas Dagys

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
CO2 laidojimo ir kapinyno priežiūros, truksiančios tūkstantmečius, kaštai ir pasekmės bus perkelti Lietuvos žmonėms

CO2 laidojimo ir kapinyno priežiūros, truksiančios tūkstantmečius, kaštai ir pasekmės bus perkelti Lietuvos žmonėms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Donaldas Trampas su nepasitikėjimu atsiliepė apie kriptovaliutas

Donaldas Trampas su nepasitikėjimu atsiliepė apie kriptovaliutas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rimantas Dagys stabdo savo narystę TS-LKD partijos gretose

Rimantas Dagys stabdo savo narystę TS-LKD partijos gretose

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ar paversime Lietuvos žemės gelmes atliekynu?

Ar paversime Lietuvos žemės gelmes atliekynu?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Prašau, tikėkite savo Vyrais!

Prašau, tikėkite savo Vyrais!

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
LR Prezidento Gitano Nausėdos kalba Prezidento rūmų perdavimo ceremonijoje

LR Prezidento Gitano Nausėdos kalba Prezidento rūmų perdavimo ceremonijoje

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Apie ligas ir sukėlėjus

Algimantas Rusteika. Apie ligas ir sukėlėjus

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Seimo konservatorius Kęstutis Masiulis: „Rubliai nekvepia“

Seimo konservatorius Kęstutis Masiulis: „Rubliai nekvepia“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Seimo konservatoriai konstatuoja: jų pasiūlytos įstatymo pataisos ribojančios rusišką TV – duoda rezultatus

Seimo konservatoriai konstatuoja: jų pasiūlytos įstatymo pataisos ribojančios rusišką TV – duoda rezultatus

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Seime visomis įmanomomis priemonėmis siekiama prastumti anglies dvideginio laidojimo Lietuvos žemės gelmėse įstatymą

Seime visomis įmanomomis priemonėmis siekiama prastumti anglies dvideginio laidojimo Lietuvos žemės gelmėse įstatymą

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Liberalai: „priešlaikiniai Seimo rinkimai tampa bene vienintele išeitimi iš politinio cirko“

Liberalai: „priešlaikiniai Seimo rinkimai tampa bene vienintele išeitimi iš politinio cirko“

komentarai 2Skaityti visą įrašą
„Jei kažkas norėtų nušauti Putiną, aš užstočiau jį“, – sako Bernie Ecclestone. – „Jis geras vyrukas“

„Jei kažkas norėtų nušauti Putiną, aš užstočiau jį“, – sako Bernie Ecclestone. – „Jis geras vyrukas“

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Žmonių mažėja, biudžetas didėja, o pinigų vis labiau trūksta

Algimantas Rusteika. Žmonių mažėja, biudžetas didėja, o pinigų vis labiau trūksta

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Čiabuvių pašnekesiai

Čiabuvių pašnekesiai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Ar rengiantis kirsti Kalnų parko medžius įvertintos grėsmės, su kuriomis susidurta tvarkant Gedimino kalną?

Ar rengiantis kirsti Kalnų parko medžius įvertintos grėsmės, su kuriomis susidurta tvarkant Gedimino kalną?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
ES neskatina vyrų žindyti. Bet verčia motinas pabaigti žindymą anksčiau, nei pasibaigs 24 mėn vaiko priežiūros atostogos

ES neskatina vyrų žindyti. Bet verčia motinas pabaigti žindymą anksčiau, nei pasibaigs 24 mėn vaiko priežiūros atostogos

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Putinas: manau, kad Eltonas Džonas klysta

Putinas: manau, kad Eltonas Džonas klysta

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Kaip politiniai lavonai valdžią Lietuvoje periminėja

Arkadijus Vinokuras. Kaip politiniai lavonai valdžią Lietuvoje periminėja

komentarai 2Skaityti visą įrašą
R. J. Dagio iššūkis Landsbergių klanui, „Dėdulės“ V.Landsbergio įsteigtai, „anūko“ G. Landsbergio paveldėtai partijai

R. J. Dagio iššūkis Landsbergių klanui, „Dėdulės“ V.Landsbergio įsteigtai, „anūko“ G. Landsbergio paveldėtai partijai

komentarai 6Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

kokio dar tarybmecio idijote,trisdesimt metu praejo kaitaliojo tas taisykles net patys nebezino kur kada,o tu...

Eikyt asilai galva atsisaldyt, nes jau perkaito 😂 nežino kaip pinigu pasidaryt, įdomu ar patys...

Viskas paprasta...Reikia padaryti, kad maksimalus greitis miestuose ir gyvenvietėse būtų 45 km/val...ir nebausti už jo...

Labai protingas straipsnis, deja taip mastančiu politiku yra mažuma...

Pritariu Kasciuno teiginiams daugumoje mūsų šalies eismo organizavimas, tai seno tarybmecio palikimas. Ir tokie...

Manau, kad siuntu velavima sukelia patys zmones, Pvz. artejant kaledoms, visi zmones pradeda uzsakineti prekes...

žydas skirs žydą...

Čia ne valdantieji...čia Seime sėdinčios avys......

As irgi rasiste ir tuo didziuojuosi.linkiu , kad visos pasaulio tautos butu svarios rasistes, o...

Tai aišku, kad paversime. Nes tikrai atsiras chebrytė, kuri norės išplauti, pasisavinti, pristeigti bereikalingų įstaigų,...

Reikia viesinti brudu pavardes, kuriems nerupi nei Lietuvos zeme, nei oras, nei vanduo. Tokie brudai-...

Duok Dieve tau stiprybes isvaduojant EU...

Ai mane užpisa kai už mus sprendžia kaip gyventi. Nušluoti JUOS! su trenksmu...

Liberalų partija ir yra pats didžiausias cirkas seime, o gentvilutis klounas....

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

komentarai 8Skaityti visą įrašą
Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

komentarai 28Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *JAV prieš Rusiją: Kaip atrodys karas tarp dviejų grėsmingiausių kariuomenių pasaulyje [2]* - nuoroda: https://infa.lt/3490/jav-pries-rusija-kaip-atrodys-karas-tarp-dvieju-gresmingiausiu-kariuomeniu-pasaulyje-2/