infa.lt

Keturi medicinos etikos ramsčiai buvo sunaikinti reaguojant į Covid

13 gegužės
14:25 2023

Gydytojas su antivirusiniu kombinezonu

Panašiai kaip ir Teisių bilis, pagrindinė bet kurio etikos kodekso funkcija yra nustatyti ribas, kontroliuoti neišvengiamą valdžios troškimą, libido dominandi, kurį žmonės linkę demonstruoti, kai įgyja valdžią ir statusą kitų atžvilgiu, nepriklausomai nuo aplinkybių, rašo daktaras Clayton J. Baker „Brownstone Institute” leidinyje..

Nors po COVID gali būti sunku tuo patikėti, gydytojo profesija turi etikos kodeksą. Keturios pagrindinės medicinos etikos sąvokos – jos 4 ramsčiai – yra autonomija, geranoriškumas, nepavojingumas ir teisingumas.

Autonomija, geranoriškumas, nepavojingumas ir teisingumas

Šios etikos sąvokos yra kruopščiai įtvirtintos medicinos profesijoje. Būdamas medicinos studentu išmokau jas panašiai, kaip jaunas katalikas mokosi Apaštalo tikėjimo išpažinimo.

Būdamas medicinos profesoriumi, mokiau jų savo studentus ir rūpinausi, kad mano studentai jas žinotų. Tada tikėjau (ir tebetikiu), kad gydytojai privalo žinoti savo profesijos etines nuostatas, nes jei jų nežino, negali jų laikytis.

Šios etinės sąvokos iš tiesų yra nusistovėjusios, tačiau jos yra daugiau nei tai. Jos taip pat yra galiojančios, teisėtos ir pagrįstos.

Jos pagrįstos istorinėmis pamokomis, išmoktomis iš praeities piktnaudžiavimų, kuriuos nieko neįtariantiems ir beginkliams pacientams primetė vyriausybės, sveikatos priežiūros sistemos, korporacijos ir gydytojai.

Šias skaudžias ir gėdingas pamokas davė ne tik tokių nesąžiningų valstybių, kaip nacistinė Vokietija, bet ir mūsų pačių Jungtinių Valstijų veiksmai: projektas „MK-Ultra” ir Tuskegee sifilio eksperimentas.

4 medicinos etikos ramsčiai saugo pacientus nuo piktnaudžiavimo. Jie taip pat suteikia gydytojams moralinę galimybę vadovautis savo sąžine ir individualiai vertinti situaciją, žinoma, su sąlyga, kad gydytojai turi tam tinkamą charakterį. Tačiau, kaip ir pats žmogaus padorumas, COVID metu valdantieji visiškai nepaisė šių 4 ramsčių.

Šie pagrindiniai principai buvo griaunami sąmoningai. Tai kilo aukščiausiu COVID politikos formavimo lygmeniu.

2020 m. kovo mėn. ši iniciatyva buvo faktiškai pakeista iš visuomenės sveikatos iniciatyvos į nacionalinio saugumo ir (arba) karinę operaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl kartu pasikeitė ir etikos standartai, kurių galima tikėtis dėl tokių pokyčių.

Nagrinėdami machinacijas, dėl kurių COVID metu žlugo kiekvienas iš keturių medicinos etikos ramsčių, apibrėšime kiekvieną iš šių keturių pagrindinių principų ir aptarsime, kaip buvo piktnaudžiaujama kiekvienu iš jų.

Autonomija

Iš 4 medicinos etikos ramsčių autonomija istoriškai užėmė svarbią vietą, iš esmės dėl to, kad pagarba paciento autonomijai yra būtina kitų trijų ramsčių sudedamoji dalis. COVID laikais autonomija buvo labiausiai sistemingai piktnaudžiaujama ir nepaisoma iš visų 4 ramsčių.

Autonomija gali būti apibrėžiama kaip paciento teisė savarankiškai apsispręsti dėl bet kokio ir bet kokio medicininio gydymo. Šį etinį principą dar 1914 m. aiškiai išdėstė teisėjas Benjaminas Cardozo: „Kiekvienas suaugęs ir sveiko proto žmogus turi teisę nuspręsti, kas turi būti daroma su jo kūnu”.

Pacientų autonomija – tai „mano kūnas, mano pasirinkimas” gryniausia forma. Kad ji būtų taikoma ir įgyvendinama medicinos praktikoje, joje yra keli pagrindiniai išvestiniai principai, kurie yra gana bendro pobūdžio. Tai informuoto asmens sutikimas, konfidencialumas, tiesos sakymas ir apsauga nuo prievartos.

Tikrasis informuoto asmens sutikimas yra procesas, gerokai ilgesnis nei vien leidimo formos pasirašymas. Informuotam sutikimui reikalingas kompetentingas pacientas, kuriam išsamiai atskleidžiama visa informacija apie siūlomą gydymą, kuris ją supranta ir savanoriškai sutinka.

Remiantis šiuo apibrėžimu, kiekvienam, gyvenusiam Jungtinėse Amerikos Valstijose COVID laikotarpiu, iš karto tampa akivaizdu, kad informuoto sutikimo procesas buvo sistemingai pažeidinėjamas reakcijos į COVID metu apskritai, o ypač COVID vakcinų programose. Iš tikrųjų, kalbant apie COVID vakcinas, buvo atmesti visi tikro informuoto sutikimo elementai:

 • Visuomenei sistemingai buvo atsisakoma atskleisti visą informaciją apie COVID vakcinas, kurios buvo itin naujos, eksperimentinės terapijos, kuriose buvo naudojamos naujos technologijos ir kurios nuo pat pradžių kėlė nerimą dėl saugumo. Visapusišką informacijos atskleidimą aktyviai slopino fiktyvios kovos su „dezinformacija” kampanijos, o vietoj jų buvo skelbiamos supaprastintos, melagingos mantros (pvz., „saugios ir veiksmingos”), kurios iš tikrųjų buvo tik vadovėliniai propagandiniai šūkiai.
 • „Pasidaryk injekciją arba būsi atleistas iš darbo, negalėsi mokytis koledže, negalėsi keliauti”) buvo visur paplitusi ir pakeitė savanorišką sutikimą.
 • Subtilesnės prievartos formos (nuo piniginių išmokų iki nemokamo alaus) buvo teikiamos mainais už COVID-19 vakcinaciją. Keliose JAV valstijose buvo surengtos loterijos COVID-19 vakcinos gavėjams, kai kuriose valstijose buvo pažadėtas iki 5 mln. dolerių piniginis prizas.
 • Daugeliui gydytojų buvo pasiūlytos finansinės paskatos skiepyti, kartais siekiančios šimtus dolerių už vieną pacientą. Šios priemonės buvo derinamos su grėsmę karjerai keliančiomis nuobaudomis už abejones oficialia politika. Ši korupcija smarkiai pakenkė informuoto sutikimo procesui gydytojo ir paciento santykiuose.
 • Nekompetentingi pacientai (pvz., daugybė institucionalizuotų pacientų) buvo masiškai skiepijami, dažnai prievarta izoliuojant juos nuo globėjų šeimos narių, priimančių sprendimus.

Reikia pabrėžti, kad tendencingomis, baudžiamosiomis ir prievartinėmis COVID vakcinų kampanijų sąlygomis, ypač „neskiepytųjų pandemijos” laikotarpiu, pacientams buvo praktiškai neįmanoma gauti tikro informuoto sutikimo. Taip buvo dėl visų aukščiau išvardytų priežasčių, tačiau svarbiausia – dėl to, kad beveik nebuvo įmanoma gauti išsamios informacijos.

Nedidelei daliai asmenų pavyko, daugiausia savo pačių atliktų tyrimų dėka, gauti pakankamai informacijos apie COVID-19 vakcinas, kad jie galėtų priimti tikrai pagrįstą sprendimą.

Ironiška, bet tai daugiausia buvo nesutinkantys sveikatos priežiūros darbuotojai ir jų šeimos nariai, kurie, sužinoję tiesą, žinojo „per daug”. Ši grupė didžiąja dalimi atsisakė mRNA vakcinų.

Konfidencialumas, dar vienas svarbus išvestinis autonomijos principas, COVID laikais buvo visiškai ignoruojamas. Plačiai paplitęs, tačiau chaotiškas COVID vakcinos statuso naudojimas kaip de facto socialinio kredito sistema, lemianti teisę patekti į viešąsias erdves, restoranus ir barus, sporto ir pramogų renginius bei kitas vietas, buvo beprecedentis mūsų civilizacijoje.

Praėjo laikai, kai į HIPAA įstatymus buvo žiūrima rimtai, kai žmogaus sveikatos istorija buvo jo paties reikalas ir kai beatodairiškas tokios informacijos naudojimas pažeidė federalinius įstatymus.

Staiga neteisėtu valstybės dekretu asmens sveikatos istorija tapo viešai žinoma iki tokio absurdiško lygio, kad bet kuris apsaugos darbuotojas ar salono durininkas turėjo teisę apklausti asmenis apie jų sveikatos būklę, ir visa tai buvo grindžiama neaiškiais, melagingais ir galiausiai klaidingais argumentais, kad tokie privatumo pažeidimai skatina „visuomenės sveikatą”.

COVID laikais buvo visiškai atsisakyta tiesos. Oficialų melą dekretais skelbė tokie aukšto rango pareigūnai kaip Anthony Fauci, visuomenės sveikatos organizacijos, pavyzdžiui, CDC, ir pramonės šaltiniai, o paskui jį perpasakojo regioninės valdžios institucijos ir vietos klinikiniai gydytojai. Melo buvo daugybė, ir nė vienas iš jų nepaseno. Pavyzdžiai:

 • SARS-CoV-2 virusas atsirado ne laboratorijoje, o Kinijos turguje;
 • „Dvi savaitės kreivei išlyginti”;
 • Šešios pėdos „socialinio atstumo” veiksmingai užkerta kelią viruso perdavimui;
 • „Neskiepytų žmonių pandemija”;
 • „Saugios ir veiksmingos”;
 • Kaukės veiksmingai apsaugo nuo viruso perdavimo;
 • Vaikams gresia didelis pavojus susirgti COVID;
 • Siekiant užkirsti kelią viruso plitimui, būtina uždaryti mokyklas;
 • mRNA vakcinos apsaugo nuo užsikrėtimo virusu;
 • mRNA vakcinos apsaugo nuo viruso perdavimo;
 • mRNA vakcinų sukeltas imunitetas yra pranašesnis už natūralų imunitetą;
 • Miokarditas dažniau pasireiškia nuo COVID-19 ligos nei nuo mRNA vakcinos.

Reikėtų pabrėžti, kad sveikatos priežiūros institucijos stūmė sąmoningą melą, kurį esant melu žinojo jį sakantys asmenys. Per visą COVID erą nedidelė, bet labai atkakli nesutinkančiųjų grupė nuolat teikė valdžios institucijoms duomenimis pagrįstus kontrargumentus, paneigiančius šį melą.

Su nesutinkančiaisiais nuolat buvo negailestingai elgiamasi pagal „greito ir triuškinančio sunaikinimo” principą, kurį propagavo liūdnai pagarsėjęs A. Fauci ir buvęs NIH direktorius Francis Collinsas.

Laikui bėgant daugelis oficialių melagingų teiginių apie COVID buvo taip kruopščiai diskredituoti, kad dabar jų neįmanoma pateisinti. Reaguodami į tai, COVID valdžios atstovai, įnirtingai atsitraukdami, dabar bando savo sąmoningą melą paversti karo miglos stiliaus klaidomis.

Siekdami įtikinti visuomenę, jie tvirtina, kad negalėjo žinoti, jog skleidžia netiesą, ir, kad faktai paaiškėjo tik dabar. Žinoma, tai tie patys žmonės, kurie negailestingai užgniaužė nesutinkančių mokslininkų balsus, realiuoju laiku pateikusius pagrįstus situacijos aiškinimus.

Pavyzdžiui, 2021 m. kovo 29 d., vykstant pradinei visuotinio skiepijimo nuo COVID kampanijai, CDC direktorė Rochelle Walensky per MSNBC paskelbė, kad „paskiepyti žmonės neperneša viruso” ir „neserga”, remdamasi tiek klinikiniais tyrimais, tiek „realaus pasaulio duomenimis”.

Tačiau 2023 m. balandžio 19 d. duodama parodymus Kongrese R. Walensky pripažino, kad šie teiginiai dabar yra klaidingi, tačiau tai lėmė „mokslo raida”. Walensky turėjo įžūlumo tai tvirtinti Kongrese praėjus dvejiems metams po fakto, nors iš tikrųjų pats CDC tyliai ištaisė Walensky melagingus MSNBC teiginius dar 2021 m., praėjus vos trims dienoms po to, kai ji juos išsakė.

2023 m. gegužės 5 d., praėjus trims savaitėms po melagingų parodymų Kongrese, Walensky paskelbė atsistatydinanti.

Gydytojų tiesos sakymas yra pagrindinė informuoto sutikimo proceso sudedamoji dalis, o informuotas sutikimas, savo ruožtu, yra pagrindinė paciento autonomijos sudedamoji dalis.

COVID medicinos hierarchijos viršūnėje esančių institucijų sukurta sąmoningo melo matrica buvo perduodama žemyn valdymo grandinėmis, o galiausiai ją pakartojo atskiri gydytojai, tiesiogiai bendraudami su pacientais. Dėl šio proceso COVID laikotarpiu pacientų autonomija iš esmės tapo sunaikinta.

Pacientų autonomija apskritai, o ypač informuoto asmens sutikimas, yra neįmanomi, kai yra prievarta. Apsauga nuo prievartos yra pagrindinis informuoto asmens sutikimo proceso bruožas, ir tai yra pagrindinis medicininių tyrimų etikos aspektas.

Todėl vadinamosioms pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, vaikams, kaliniams ir asmenims, esantiems globos įstaigose, dažnai suteikiama papildoma apsauga, kai siūlomi medicininių bandymų tyrimai tikrinami institucinėse peržiūros tarybose.

COVID laikais prievarta ne tik buvo plačiai paplitusi, bet ir sąmoningai vykdoma pramoniniu mastu vyriausybių, farmacijos pramonės ir medicinos įstaigų. Tūkstančiai Amerikos sveikatos priežiūros darbuotojų, kurių daugelis 2020 m. pandemijos pradžioje dirbo pirmosiose priežiūros linijose (ir jau buvo užsikrėtę COVID-19 bei įgiję natūralų imunitetą), 2021 m. ir 2022 m. buvo atleisti iš darbo po to, kai atsisakė mRNA vakcinų, kurių, kaip žinojo, jiems nereikėjo, su kuriomis jie nesutiko, ir dėl kurių jiems dar buvo atsisakyta suteikti išimtis.

„Pasiskiepyk arba būsi atleistas” yra aukščiausio lygio prievarta.

Šimtai tūkstančių Amerikos koledžų studentų, norėdami lankyti mokyklą COVID laikotarpiu, privalėjo susileisti COVID vakcinoss injekciją ir stiprinamuosius preparatus. Šių paauglių, kaip ir mažų vaikų, mirties nuo COVID-19 tikimybė statistiškai beveik lygi nuliui.

Tačiau jiems (ypač vyrams) statistiškai didžiausia rizika susirgti su COVID-19 mRNA vakcina susijusiu miokarditu.

Advokatų grupės nocollegemendates.com duomenimis, 2023 m. gegužės 2 d. maždaug 325 privačių ir valstybinių koledžų ir universitetų Jungtinėse Valstijose vis dar galioja įpareigojimai skiepyti 2023 m. rudenį besimokančius studentus.

Taip yra, nepaisant to, kad dabar visuotinai pripažįstama, jog mRNA vakcinos nesustabdo užsikrėtimo virusu ar jo perdavimo. Jų nauda visuomenės sveikatai yra nulinė.

„Pasiskiepykite arba negalėsite eiti į mokyklą” yra aukščiausio lygio prievarta.

Yra daugybė kitų prievartos pavyzdžių. Didžiojo teniso čempiono Novako Džokovičiaus, kuriam neleista įvažiuoti į Australiją ir Jungtines Amerikos Valstijas dalyvauti keliuose Didžiojo kirčio turnyruose, nes jis atsisakė COVID vakcinų, kančios akivaizdžiai iliustruoja „žmogaus be tėvynės” padėtį, kurioje atsidūrė (ir tam tikra prasme vis dar atsiduria) neskiepyti asmenys dėl COVID eros prievartos.

Geranoriškumas

Medicinos etikoje geranoriškumas reiškia, kad gydytojai privalo veikti savo pacientų labui. Ši sąvoka skiriasi nuo non-maleficence (žr. toliau) tuo, kad ji yra pozityvus reikalavimas.

Paprasčiau tariant, visi gydymo metodai, taikomi konkrečiam pacientui, turi būti naudingi tam pacientui. Jei procedūra negali jums padėti, ji neturėtų būti jums atliekama. Etiškoje medicinos praktikoje nėra „paimti vieną vardan visų”.

Vėliausiai 2020 m. viduryje iš turimų duomenų buvo aišku, kad SARS-CoV-2 kelia tikrai minimalią sunkių sužalojimų ir mirties riziką vaikams – iš tiesų, 2020 m. buvo žinoma, kad vaikų mirštamumo nuo COVID-19 infekcijos rodiklis yra mažesnis nei pusė rizikos būti nutrenktam žaibo.

Ši ligos ypatybė, žinoma dar pradinėje ir virulentiškiausioje jos stadijoje, buvo didžiulė patofiziologinė sėkmė ir turėjo būti panaudota visuomenės apskritai ir ypač vaikų labui.

Tačiau įvyko priešingai. Faktą, kad SARS-CoV-2 sukelia itin lengvas vaikų ligas, valdžios institucijos sistemingai slėpė arba skandalingai menkino, o tolesnei politikai neprieštaravo beveik visi gydytojai, ir tai padarė didžiulę žalą vaikams visame pasaulyje.

Besaikis mRNA vakcinų stūmimas ir nevaržomas jų naudojimas vaikams ir nėščioms moterims, kuris šiuo metu tebesitęsia Jungtinėse Valstijose, piktinančiai pažeidžia geranoriškumo principą.

Be Anthony Fauci, Albert Bourlas ir Rochelle Walensky, atsakomybė už šį žiaurumą tenka tūkstančiams etiškai susikompromitavusių pediatrų.

COVID mRNA vakcinos buvo ir tebėra naujos, eksperimentinės vakcinos, neturinčios jokių ilgalaikių saugumo duomenų nei apie jose esantį specifinį antigeną (spyglio baltymą), nei apie naują funkcinę platformą (mRNA vakcinų technologiją).

Labai anksti paaiškėjo, kad jos neveiksmingos stabdant užsikrėtimą virusu ar jo perdavimą, todėl jos buvo nenaudingos kaip visuomenės sveikatos priemonė. Nepaisant to, visuomenė buvo apšaukiama fiktyviais „bandos imuniteto” argumentais.

Be to, šios injekcijos rodė nerimą keliančius saugumo požymius net ir per mažus, metodologiškai sudėtingus pirminius klinikinius tyrimus.

Geranoriškumo principas buvo visiškai ir sąmoningai ignoruojamas, kai šie preparatai savo nuožiūra buvo skiriami vos 6 mėnesių vaikams, t. y. populiacijai, kuriai jie negalėjo duoti jokios naudos, ir, kaip paaiškėjo, galėjo pakenkti.

Tai buvo klasikinis atvejis, kai buvo „imamas vienas vardan visų” – piktnaudžiavimo sąvoka, kuri COVID laikais ne kartą buvo naudojama prieš vaikus ir kuriai nėra vietos etiškoje medicinos praktikoje.

Vaikai buvo ta gyventojų grupė, kuriai akivaizdžiausiai ir skaudžiausiai pakenkė COVID metu geranoriškumo principo atsisakymas. Tačiau, panaši žala buvo padaryta ir dėl beprasmiško siekio skiepyti COVID mRNA vakcina kitas grupes, pavyzdžiui, nėščias moteris ir asmenis, turinčius natūralų imunitetą.

Nekenkimas

Net, jei argumentų dėlei darytume absurdišką prielaidą, kad visos COVID laikų visuomenės sveikatos priemonės buvo įgyvendinamos gerais ketinimais, vis dėlto pandemijos metu buvo plačiai ignoruojamas non-maleficence principas.

Vis daugiau sužinant apie tikruosius motyvus, lėmusius daugelį COVID laikų sveikatos politikos aspektų, tampa aišku, kad labai dažnai vietoj nesavanaudiškumo buvo naudojamas atviras piktavališkumas.

Medicinos etikoje nepakenk principas yra glaudžiai susijęs su visuotinai cituojamu medicinos diktatu primum non nocere, arba „Pirmiausia nepakenk”. Ši frazė savo ruožtu siejama su Hipokrato Epidemijos teiginiu, kuriame sakoma: „Kalbant apie ligas, reikia įprasti daryti du dalykus – padėti arba bent jau nekenkti.”

Ši citata iliustruoja glaudų, knygnešystę primenantį ryšį tarp sąvokų „geradarystė” („padėti”) ir „nekenkti” („nepakenkti”).

Paprastai tariant, non-maleficence reiškia, kad jei medicininė intervencija gali jums pakenkti, ji neturėtų būti jums atliekama. Jei rizikos ir naudos santykis jums nepalankus (t. y. labiau tikėtina, kad ji jums pakenks, o ne padės), ji neturėtų būti jums atliekama.

Pediatrinės COVID mRNA vakcinų programos yra tik vienas iš svarbių COVID laikų sveikatos politikos aspektų, kuris visiškai pažeidžia nepakenk principą.

Teigiama, kad istorinės masinio skiepijimo programos galėjo tam tikru mastu pažeisti non-maleficence principą, nes šiose programose pasitaikydavo retų sunkių ir net mirtinų reakcijų į skiepus.

Šis argumentas buvo pateiktas siekiant apginti COVID mRNA vakcinų populiarinimo metodus. Vis dėlto reikia daryti svarbius skirtumus tarp ankstesnių vakcinacijos programų ir COVID mRNA vakcinų programos.

Pirma, priešingai nei COVID-19, ankstesnės vakcinomis skiepytos ligos, tokios kaip poliomielitas ir raupai, buvo mirtinos vaikams. Antra, tokios ankstesnės vakcinos buvo veiksmingos ir užkertant kelią asmenų užsikrėtimui liga, ir siekiant išnaikinti ligą – priešingai nei COVID-19.

Trečia, sunkios reakcijos į vakcinas buvo tikrai retos, kai buvo skiepijama senesnėmis, labiau įprastomis vakcinomis – vėlgi, priešingai nei COVID-19.

Taigi, daugelis ankstesnių pediatrinių vakcinų programų turėjo potencialo duoti reikšmingos naudos atskiriems jų gavėjams. Kitaip tariant, a priori rizikos ir naudos santykis galėjo būti palankus net ir tais tragiškais atvejais, kai dėl vakcinos mirė žmonės. Tai niekada nebuvo net tikėtina COVID-19 mRNA vakcinų atveju.

Tokie skirtumai turi tam tikrų subtilybių, tačiau jie nėra tokie paslaptingi, kad COVID politiką diktavę gydytojai nežinotų, jog atsisako pagrindinių medicinos etikos normų, tokių kaip nepakenkimo principas.

Iš tiesų, aukšto rango medicinos autoritetai turėjo lengvai prieinamus etikos konsultantus – Anthony Fauci žmona, buvusi slaugytoja Christine Grady, dirbo Nacionalinio sveikatos institutų klinikinio centro bioetikos skyriaus vadove, ir šį faktą Fauci išplatino viešųjų ryšių tikslais.

Iš tiesų, atrodo, kad didžiąją dalį COVID-19 politikos lėmė ne tik atsisakymas nesiekti geranoriškumo, bet ir atviras piktavališkumas. Susikompromitavę „vidiniai” etikos specialistai dažnai tarnavo kaip akivaizdžiai kenksmingos ir etiškai žlugusios politikos apologetai, o ne kaip etinių piktnaudžiavimų kontrolės ir atsvaros priemonės.

Mokyklos niekada neturėjo būti uždarytos 2020 m. pradžioje, o 2020 m. rudenį jos turėjo būti visiškai atidarytos be jokių apribojimų. Visuomenės uždarymas niekada neturėjo būti įvestas, o juo labiau pratęstas tiek ilgai, kiek jis buvo įvestas.

Realiuoju laiku buvo pakankamai duomenų, kad tiek žymūs epidemiologai (pvz., Great Barringtono deklaracijos autoriai), tiek atrinkti atskiri klinikiniai gydytojai parengė duomenimis pagrįstus dokumentus, kuriuose viešai pasisakė prieš uždarymą ir mokyklų uždarymą iki 2020 m. vidurio ir pabaigos.

Šie dokumentai buvo agresyviai slopinami arba visiškai ignoruojami.

Daugybė vyriausybių įvedė ilgalaikius, baudžiančius karantinus, kurie neturėjo istorinio precedento, teisėto epidemiologinio pagrindimo ar teisinio proceso. Įdomu, kad daugelis didžiausių pažeidėjų buvo iš vadinamųjų liberaliųjų demokratinių anglosferos šalių, tokių kaip Naujoji Zelandija, Australija, Kanada ir mėlynosios (demokratų) Jungtinių Amerikos Valstijų dalys.

Valstybinės mokyklos Jungtinėse Valstijose per COVID buvo uždarytos vidutiniškai 70 savaičių. Tai buvo kur kas ilgiau nei daugumoje Europos Sąjungos šalių ir dar ilgiau nei Skandinavijos šalyse, kuriose kai kuriais atvejais mokyklos niekada nebuvo uždarytos.

Sveikatos priežiūros institucijų baudžiamąjį požiūrį iš esmės palaikė medicinos įstaigos. Buvo pateiktas supaprastintas argumentas, kad dėl „pandemijos” pilietinės teisės gali būti paskelbtos negaliojančiomis, tiksliau, kad jos gali priklausyti nuo visuomenės sveikatos priežiūros institucijų užgaidų, kad ir kokios beprasmės jos būtų.

Po to kilo nesuskaičiuojama daugybė sadistinės beprotybės atvejų.

Vieną kartą pandemijos įkarštyje šio straipsnio autoriaus gyvenamoje Monroe apygardoje, Niujorko valstijoje, idiotiškas sveikatos apsaugos pareigūnas įsakė, kad viena judrios komercinės gatvės pusė gali būti atidaryta verslui, o kita pusė uždaryta, nes gatvės centras skiria du miestus.

Viename miestelyje buvo nustatytas geltonas, kitame – raudonas kodas dėl naujų COVID-19 atvejų, todėl įmonės, esančios vos už kelių metrų viena nuo kitos, išliko arba buvo sužlugdytos.

Išskyrus, žinoma, alkoholio parduotuves, kurios, būdamos „būtinos”, apskritai niekada nebuvo uždarytos. Kiek tūkstančių kartų toks beprasmiškas ir savavališkas piktnaudžiavimas valdžia buvo pakartotas kitur? Pasaulis niekada nesužinos.

Kas gali pamiršti, kad einant į restoraną ir iš jo buvo verčiama dėvėti kaukę, o atsisėdus buvo leidžiama ją nusiimti? Atmetus humoristinius memuarus, kad „užsikrėsti COVID galima tik stovint”, toks pseudomokslinis idiotizmas labiau kvepia totalitarizmu nei visuomenės sveikata.

Tai labai primena sąmoningą piliečių žeminimą priverstinai laikantis akivaizdžiai kvailų taisyklių, kuris buvo toks legendinis senojo Rytų bloko gyvenimo bruožas.

Rašau kaip amerikietis, kuris, nors COVID metu gyveno mėlynojoje valstijoje, niekada nekentėjo Australijoje įsteigtose koncentracijos stovyklose, skirtose COVID sergantiems asmenims.

Tie, kurie pasiduoda priespaudai, niekuo taip nesipiktina, net savo engėjais, kaip drąsesnėmis sielomis, kurios atsisako pasiduoti. Pats nesutinkančiųjų buvimas yra akmuo į kvislingo batą – nuolatinis, kirbantis priminimas bailiams apie jų moralinį ir etinį neadekvatumą.

Žmonės, ypač tie, kuriems trūksta asmeninio sąžiningumo, negali pakęsti didelio kognityvinio disonanso. Todėl jie atsisuka prieš aukštesnio už save charakterio žmones.

Tai paaiškina daugelį sadizmo apraiškų, kurias COVID metu demonstravo daugelis įstaigoms paklūstančių gydytojų ir sveikatos priežiūros administratorių.

Medicinos įstaigos – ligoninių sistemos, medicinos mokyklos ir jose dirbantys gydytojai – virto medicinine Viši valstybe, kurią kontroliavo vyriausybinis (pramoninis) ir visuomenės sveikatos apsaugos žagintojas.

Šie vidutinio ir žemo lygio bendradarbiai aktyviai siekė sužlugdyti nesutinkančiųjų karjerą, atlikdami fiktyvius tyrimus, žlugdydami asmenybes ir piktnaudžiaudami licencijavimo ir sertifikavimo komisijų įgaliojimais.

Jie atleido savo gretose esančius vakcinų atsisakančius asmenis iš pykčio, taip sunaikindami savo pačių darbo jėgą. Keisčiausia, kad jie atsisakė ankstyvo, galimai gyvybę gelbstinčio gydymo visiems savo COVID pacientams.

Vėliau pacientams, atsisakiusiems COVID vakcinų, jie neskyrė standartinio gydymo nuo ne COVID ligų – iki pat organų transplantacijos – ir visa tai darė be jokios teisėtos medicininės priežasties.

Šis sadistinis medikų elgesys, pasireiškęs COVID metu, primena dramatišką nacistinės Vokietijos piktnaudžiavimą. Tačiau jis labiau primena (ir daugeliu atžvilgių pratęsia) subtilesnį, tačiau vis dar piktybišką požiūrį, kurį dešimtmečius taikė Jungtinių Valstijų vyriausybės medicinos, pramonės, visuomenės sveikatos ir nacionalinio saugumo tinklas, kurį įkūnijo tokie asmenys kaip Anthony Fauci. Jis vis dar stiprus ir po COVID.

Galiausiai, atsisakymas nuo nekenksmingumo principo yra nepakankamas apibūdinti didžiąją dalį COVID laikų medicinos įstaigų ir joms paklususių asmenų elgesio. Labai dažnai tai buvo tikras piktavališkumas.

Teisingumas

Medicinos etikoje teisingumo ramstis reiškia sąžiningą ir teisingą elgesį su asmenimis. Kadangi sveikatos priežiūros srityje ištekliai dažnai būna riboti, paprastai daugiausia dėmesio skiriama paskirstomajam teisingumui, t. y. sąžiningam ir teisingam medicinos išteklių paskirstymui.

Ir atvirkščiai, taip pat svarbu užtikrinti, kad sveikatos priežiūros našta būtų kuo teisingiau paskirstyta.

Teisingoje situacijoje turtingieji ir galingieji neturėtų iš karto gauti aukštos kokybės priežiūros ir vaistų, kurie neprieinami eiliniams ar labai neturtingiems žmonėms.

Ir atvirkščiai, neturtingieji ir pažeidžiami asmenys neturėtų nepagrįstai prisiimti sveikatos priežiūros naštos, pavyzdžiui, neproporcingai daug jų patirti atliekant eksperimentinius tyrimus arba būti priversti laikytis sveikatos apribojimų, kurie kitiems netaikomi.

Į abu šiuos teisingumo aspektus COVID metu taip pat nebuvo atsižvelgta. Daugeliu atvejų vadovaujančias pareigas užimantys asmenys sau ar savo šeimos nariams užtikrino lengvatinį gydymą. Du ryškūs pavyzdžiai:

Pasak ABC News, „pirmosiomis pandemijos dienomis Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo pirmenybę teikė COVID-19 testavimui savo giminaičiams, įskaitant savo brolį, motiną ir bent vieną iš savo seserų, kai testavimas nebuvo plačiai prieinamas visuomenei”.

Pranešama, kad „Cuomo taip pat suteikė galimybę politikams, įžymybėms ir žiniasklaidos atstovams atlikti testus”.

2020 m. kovą Pensilvanijos sveikatos apsaugos ministras, transseksualas Rachel Levine nurodė slaugos namams priimti COVID teigiamą rezultatą turinčius pacientus, nepaisant profesinių grupių perspėjimų to nedaryti.

Šis ir kiti panašūs nurodymai vėliau kainavo dešimtis tūkstančių gyvybių. Praėjus mažiau nei dviem mėnesiams Levine patvirtino, kad jos pačios 95 metų motina buvo išvežta iš slaugos namų į privačią slaugą. Vėliau J. Bideno administracija paaukštino R. Levine į JAV visuomenės sveikatos tarnybos 4 žvaigždučių admirolą.

COVID metu uždarymo našta buvo paskirstyta itin neteisingai. Kol eiliniai piliečiai liko užrakinti, kentėjo asmeninę izoliaciją, jiems buvo draudžiama užsidirbti pragyvenimui, galingieji nepaisė savo pačių taisyklių.

Kas gali pamiršti, kaip JAV Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi pažeidė griežtus Kalifornijos lokautus, kad galėtų pasidaryti šukuoseną, arba kaip Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas nepaisė savo paties tariamai gyvybės ar mirties svarbos įsakymų ir vien 2020 m. surengė bent tuziną vakarėlių Dauningo gatvėje 10? Tau – namų areštas, man – vynas ir sūris.

Tačiau Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas gali laimėti tortą. Iš pirmo žvilgsnio, turint omenyje jo BoJo stiliaus vakarienę su lobistais itin prašmatniame Napos slėnio restorane „The French Laundry” ir sprendimą siųsti savo vaikus į brangias privačias mokyklas, kurios buvo visiškai atviros 5 dienas mokytis, kai Kalifornijoje užsitęsė mokyklų uždarymas, galima manyti, kad G. Newsomas yra COVID laikų Robinas Hudas.

Taip yra tol, kol supranti, kad jis vadovavo tiems patiems baudžiantiems, nežmoniškiems uždarymams ir mokyklų uždarymui. Iš tikrųjų jis buvo Notingemo šerifas.

Padoriam žmogui, turinčiam sąžinę, sunku suvokti tokio lygio sociopatiją. Visiškai aišku tik tai, kad kiekvienas, sugebantis demonstruoti tokią veidmainystę, kokią Gavinas Newsomas demonstravo per COVID, neturėtų užimti jokio valdžios posto jokioje visuomenėje.

Reikėtų pabrėžti dar du dalykus. Pirma, medicinos įstaigos retai kada, o gal net niekada, atkreipė dėmesį į šiuos šiurkščius veiksmus. Antra, pats elgesys rodo, kad valdantieji niekada iš tikrųjų netikėjo savo skleidžiamu naratyvu.

Ir medicinos įstaigos, ir valdžios atstovai žinojo, kad viruso keliamas pavojus, nors ir realus, buvo gerokai pervertintas. Jie žinojo, kad uždarymas, socialinis atsiribojimas ir vertimas dėvėti kaukes visiems gyventojams, geriausiu atveju buvo kabuki teatras, o blogiausiu – švelnus totalitarizmas.

Uždarymas buvo pagrįstas milžinišku melu, kuriuo jie patys netikėjo ir nesijautė priversti juo vadovautis.

Sprendimai ir reformos

4 medicinos etikos ramsčių atsisakymas COVID metu labai prisidėjo prie istorinio visuomenės pasitikėjimo sveikatos priežiūros sektoriumi sumažėjimo. Šis nepasitikėjimas yra visiškai suprantamas ir pelnytas, kad ir koks žalingas jis būtų pacientams.

Pavyzdžiui, palyginti su laikotarpiu iki COVID, gyventojų pasitikėjimas vakcinomis visame pasaulyje smarkiai sumažėjo. Milijonams vaikų dabar gresia didesnis pavojus susirgti įrodytomis ligomis, kurių galima išvengti skiepijant, nes visiškai neetiškai buvo ir yra stengiamasi, kad vaikai būtų skiepijami nereikalingomis, o iš tiesų žalingomis visuotinėmis COVID-19 mRNA vakcinomis.

Po COVID labai reikia sisteminės etikos reformos medicinos profesijai. Geriausia būtų, jei ji prasidėtų nuo 4 medicinos etikos ramsčių ryžtingo įtvirtinimo ir atnaujinimo, ir vėlgi pagrindinį dėmesį skiriant paciento autonomijai.

Toliau reikėtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti asmenis, labiausiai atsakingus už etikos pažeidimus, pradedant Anthony Fauci ir baigiant Anthony Fauci. Žmogaus prigimtis yra tokia, kad jei nėra pakankamų atgrasymo nuo blogio priemonių, blogis bus tęsiamas ir kartojamas.

Deja, neatrodo, kad medicinos įstaigose būtų koks nors postūmis pripažinti profesijos etines klaidas per COVID, o juo labiau imtis tikrų reformų. Taip yra daugiausia dėl to, kad profesiją tebekontroliuoja tos pačios finansinės, administracinės ir reguliacinės jėgos, kurios lėmė COVID eros nelaimes.

Šios jėgos sąmoningai ignoruoja katastrofišką COVID politikos žalą, vietoj to laikydamos šį laikotarpį savotišku bandomuoju važiavimu ateičiai, kai sveikatos priežiūra bus labai pelninga ir griežtai reguliuojama.

Visą COVID eros karo teisės kaip visuomenės sveikatos priežiūros metodą jos laiko prototipu, o ne nesėkmingu modeliu.

Medicinos reforma, jei ji įvyks, greičiausiai kils iš asmenų, kurie atsisakys dalyvauti „didžiosios medicinos” sveikatos priežiūros vizijoje. Artimiausiu metu tai greičiausiai sukels pramonės susiskaldymą, panašų į tą, kuris pastebimas daugelyje kitų visuomenės gyvenimo po COVID aspektų.

Kitaip tariant, ir medicinoje gali įvykti „didysis persitvarkymas”.

Pavieniai pacientai gali ir turi daryti įtaką pokyčiams. Jie turi pakeisti išdavikišką pasitikėjimą visuomenės sveikatos institucijomis ir sveikatos priežiūros pramone kritišku, caveat emptor ir vartotojišku požiūriu į savo sveikatos priežiūrą. Jei gydytojais kada nors iš esmės buvo galima pasitikėti, tai COVID era parodė, kad jie nėra to verti.

Pacientai turėtų labai aktyviai domėtis, kokius tyrimus, vaistus ir gydymo būdus jie priima sau (ir ypač savo vaikams). Jie turėtų nesivaržydami klausti savo gydytojų nuomonės apie pacientų autonomiją, privalomą priežiūrą ir tai, kiek jų gydytojai yra pasirengę mąstyti ir veikti pagal savo sąžinę.

Jie turėtų balsuoti kojomis, kai atsakymai nepriimtini. Jie turi išmokti savarankiškai mąstyti ir prašyti to, ko nori. Jie turi išmokti pasakyti „ne”.

Clayton J. Baker, MD, medicinos mokslų daktaras, yra vidaus ligų gydytojas, ketvirtį amžiaus dirbantis klinikinėje praktikoje. Jis daug kartų dirbo akademinės medicinos srityje, jo darbai publikuoti daugelyje žurnalų, įskaitant „Journal of the American Medical Association” ir „New England Journal of Medicine”. Nuo 2012 m. iki 2018 m. jis buvo Ročesterio universiteto Medicinos humanitarinių mokslų ir bioetikos klinikinis docentas.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 397

Žymos

1 Atsiliepimas

 1. konda    -  2023-05-13, 14:46

  Lt medikai neskaito tokių straipsnių – jie skaito delfi ir žiūri lrt…

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...

Tie, kam rūpi jų valstybęs , yra prorusiški....

is kur tevams zinoti,kuria is 72 lyciu pasirinks paauges naujagimis!?...

rimta darba - tie ir dirbs! O jei koks kopijavimo aparatas pakeis keleta popieriuku rasinetoju...

kad jei tulas pilietis pavoge vista,tai kaleti turetu visa jo gimine!? Nieko sau naujienos!...

pilieciams - nuo to negeriau....

"galetu" ir "parasys" - smulkiu cekiuku bedugne!...

Dievo sukurtą gyvybę tironai siekia panaudoti homunkulų bei mankurtų auginimui ir vergų visuomenės (skaitmeninio konclagerio)...