infa.lt

Teisininkas Dominykas Vanhara: dėl Vilniaus mero patarėjo Karolio Žukausko įrašo

Teisininkas Dominykas Vanhara: dėl Vilniaus mero patarėjo Karolio Žukausko įrašo

08 lapkričio
06:30 2021


Dėl Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patarėjo Karolio Žukausko 2021-10-28 facebook paskelbto įrašo.

Daugelis jūsų, ko gero, skaitėte Karolio Žukausko prieš savaitę publikuotą įrašą, kuriame ir jūsų nuolankus tarnas buvo paminėtas. Įrašas susilaukė ypač didelio populiarumo, buvo perpublikuotas eilėje žiniasklaidos priemonių. Įrašo esmė – aš ir kiti įraše įvardinti asmenys buvome apkaltinti dėl tragiško įvykio – praeitą savaitę mirusios gimdyvės mirties.

Šiandien dėl šio Karolio Žukausko įrašo kreipiausi su skundu į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kad būtų ištirta šio įrašo atitiktis Visuomenės informavimo įstatymo nustatytam reglamentavimui.

Pradžiai – kodėl priėmiau tokį sprendimą? Daug kas man siūlė į šį įrašą nekreipti dėmesio ir nesuteikti papildomos garbės šio įrašo autoriui, kurios jis nėra vertas.

Tačiau, viską gerai apsvarstęs, nusprendžiau, kad taip visko palikti nėra galima.

Visų pirma dėl to, kad, jei nekreipčiau dėmesio, tai galėtų būti suprasta kaip mano pritarimas šiam K. Žukausko įrašui, ko tikrai nėra.

Visų antra, tai jau ne pirmas atvejis, kai Vilniaus mero patarėjas Karolis Žukauskas, naudodamasis savo facebook paskyra, kuria, be kita ko, naudoja savo tiesioginėms patarėjo pareigoms vykdyti, t.y. informavimui apie Vilniaus m. sav. ar jos mero veiklą, ir kuri būtent dėl to yra taip skaitoma ir sekama, užsipuldinėja jam nepatikusius žmones.

Su vis didėjančiu įžūlumu, nes iki šiol deramo atkirčio nesulaukdavo. Mano nuomone, praeitą savaitę jo publikuotas įrašas buvo įžūlumo ir amoralumo viršūnė, todėl tokiai mero patarėjo praktikai turi būti padėtas taškas. Čia ir dabar.

Paties pateikto skundo turinio neviešinsiu, nes jis gana netrumpas, o ir nemanau, kad visas skundo turinys kažkam labai įdomus būtų, bet paminėsiu keletą argumentų, kuriuos nurodžiau skunde.

Pirma: Vilniaus mero patarėjas savo įraše nurodė:

„Čia bus toks labai neskanus postas, bet tauta turi žinoti savo didvyrius.” Toliau išvardinami ir užtaginami asmenys, tame tarpe ir aš. „Čia – Sveikatos teisės institutas STI „ekspertų” pavardės, nurodytos jų puslapyje. Įsidėmėkite juos. Iki šiol turėjau kantrybės neužvažiuoti viešai ant šių kovotojų su Galimybių pasu ir prieš Lietuvos kovą su pandemija.

Tačiau po šiandienos įvykio, kai mirė nepasiskiepijusi gimdyvė, ir ką tik gimęs kūdikis liko be mamos, manau, jie verti viešos padėkos – jų veiksmai menkinant valstybės kovą su pandemija, keliant nepasitikėjimą vakcina, kaišiojant pagalius institucijoms ir taip apsunkinant pandemijos užbaigimą prisidėjo prie to, kad dalis tautos nesiskiepija, ir galbūt tarp jų buvo ir minėta gimdyvė. Sveikinu Sveikatos teisės institutas STI – jūsų buki veiksmai jau duoda rezultatų. (…)Nenusiimkite tagų, skleiskite propagandą iki galo, didžiuokitės savo veiksmų rezultatais.”

Taigi, Vilniaus mero patarėjas aiškiai nurodė kelias esmines aplinkybes:

1) Aš kėliau nepasitikėjimą vakcina;

2) Taip prisidėjau prie to, kad dalis tautos nesiskiepija;

3) Dėl to praeitą savaitę mirė gimdyvė.

Įrašo loginė konstrukcija buvo būtent tokia, kaip aš nurodžiau, būtent taip ją suprato šį įrašą komentavę žmonės, kai kurie tiesiogiai nurodydami „žudikai“, o dėl manęs asmeniškai: „Įdomu, ar advokato Dominyko Vanharos klientai žino apie tai, ir kaip vertina savo bendradarbiavimą su tokiu advokatu?“.

Taigi, Karoli, dabar jau gali pradėti rinkti įrodymus, kur ir kada aš asmeniškai kėliau nepasitikėjimą vakcina, nes jų tau prireiks.

Jokių savo įrašų ar pasisakymų aš neištryniau, sėkmės tokius įrodymus renkant. Nes, kiek atsimenu, o atsimenu tikrai, iš mano pusės nebuvo nei vieno tokio pasisakymo. Priešingai, ne vieną kartą esu nurodęs, kad aš pats pasiskiepijau ir skiepui užsiregistravai pirmą valandą po to, kai tavo paties toje pačioje facebook paskyroje buvo išplatintas kvietimas skiepytis 35+ amžiaus grupei.

O va ką aš tikrai kritikavau, tai kad nebuvo jokios įtraukios vakcinacijos kampanijos iš valdžios pusės, t.y. nebuvo kreiptasi nei į bažnyčių hierarchus, kad per mišias būtų kviesta vakcinuotis, nei buvo loterijų ar mokėjimų už skiepus (pastarasis jau šiomis dienomis iš dalies įgyvendintas).

Kas dar amoraliau ir įžūliau, kad po vienu tokiu mano komentaru, kur aš kritikavau vakcinacijos kampanijos nebuvimą, buvo atėjęs pats K. Žukauskas su komentaru iš serijos „Skvernelio advokatas….“.

Taigi, šis asmuo puikiai žino mane, t.y. negalėjo su kažkuo kitu sumaišyti, kaip ir puikiai žino, kad aš visuomet pasisakiau už geros ir įtraukios vakcinacijos kampanijos sukūrimą, kas reiškia, jog siekiau, kad kuo daugiau žmonių pasiskiepytų, bet pasiskiepytų savanoriškai, o ne priverstinai. Bet juk negadinsi geros istorijos faktais, ar ne, Karoli?

Taigi, jei Vilniaus mero patarėjui jokių įrodymų apie tai, kaip aš asmeniškai bandžiau diskredituoti vakcinas ir pasiekti, kad kuo daugiau žmonių nesiskiepytų, dėl ko praeitą savaitę mirė gimdyvė, nepavyks rasti (o nepavyks, nes jų ir nėra), toks Karolio Žukausko įrašas mano atžvilgiu turės būti laikomas dezinformacija (t.y. tyčia viešai paskleista melaginga informacija), kurią skleisti draudžia Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 1 d. 1 p., o taip pat informacija, kuria šmeižiamas, įžeidžiamas žmogus, žeminama jo garbė ir orumas, kurią skleisti draudžia Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 2 d.

Jei dėl šio, aukščiau paminėto punkto galima laikyti, kad tai yra dviejų asmenų privatus ginčas, t.y. aš manau, kad Karolis Žukauskas paskleidė dezinformaciją apie mane, melagingai nurodydamas teiginius, kuriais yra žeminami mano garbė ir orumas, o, į tai reaguodamas, priėmiau sprendimą savo teises ginti teisinėmis priemonėmis, pateikdamas skundą atitinkamai institucijai.

Kuri tą skundą turėtų nagrinėti ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą, t.y. nuspręsti, kas čia teisus, o kas ne. Vėliau dėl tokio sprendimo galimi teisminiai procesai iš abejų pusių ir t.t. ir pan. Žodžiu, kaip ir nieko ypatingo, tik eilinis dviejų asmenų ginčas.

Bet va dėl kito mano skundo argumento turėtų suklusti absoliučiai visa visuomenė, nes šis argumentas liečia vieną iš pamatinių mūsų Konstitucijos garantuojamų teisių, kuri yra būtina gyvenant teisinėje demokratinėje visuomenėje.

Taigi, antra: Vilniaus mero patarėjas savo minimame facebook įraše nurodė tokias aplinkybes:

„Iki šiol turėjau kantrybės neužvažiuoti viešai ant šių kovotojų su Galimybių pasu ir prieš Lietuvos kovą su pandemija. Tačiau po šiandienos įvykio, kai mirė nepasiskiepijusi gimdyvė, ir ką tik gimęs kūdikis liko be mamos, manau, jie verti viešos padėkos – jų veiksmai menkinant valstybės kovą su pandemija, keliant nepasitikėjimą vakcina, kaišiojant pagalius institucijoms ir taip apsunkinant pandemijos užbaigimą prisidėjo prie to, kad dalis tautos nesiskiepija, ir galbūt tarp jų buvo ir minėta gimdyvė”.

Taigi, K. Žukauskas aiškiai, expressis verbis (lot. atskiru tekstu) nurodė, kad šio jo įrašo aš ir kiti įraše paminėti asmenys “nusipelnėme” dėl to, kad kritikavome valstybės politiką COVID-19 pandemijos atžvilgiu. Taigi, jei aš ir kiti įraše paminėti asmenys nebūtumėm valdžios politikos kritikavę, tai nebūtumėm apkaltinti gimdyvės mirtimi. Bet, kadangi kritikavome – apkaltinti buvome.

Ir taip, aš ne kartą ir ne du asmeniškai esu kritikavęs šios valdžios politiką pandemijos atžvilgiu. Tiek Karolio Žukausko minėtą galimybių pasą, tiek kitus veiksmus. Nes dėl tokios politikos Lietuva būtent ir atsidūrė tarp blogiausiai pandemiją suvaldžiusių valstybių ne tik ES, bet ir visame pasaulyje.

Ir į tokias klaidas pirštais bado ne tik Vanhara ar STI, bet ir kiti garbūs gydytojai, kurių tikrai neapkaltinsi didele meile buvusiai valdžiai ar didele nemeile dabartiniai valdžiai. Pvz. gydytojas ir medicinos profesorius Vytautas Kasiulevičius, kuris savo vakar dienos įraše nurodė: „Vadinasi, jeigu paskiepytų žmonių viruso kiekis yra žemesnis, tai tiek sau, tiek kitiems asmenims keliama infekuotumo rizika galbūt taip pat yra mažesnė.

Sakau ,,galbūt”, nes pats Ct verčių interpretavimas yra diskutuotinas dalykas ir negali būti naudojamas kaip vienintelis metodas įvertinti infekuotumo ar ligos sunkumo rizikai. Bet tai jokiu būdu nereiškia, kad po aukštos rizikos kontakto, kai nenaudojamos kaukės (pvz šeimoje), prieš metus persirgę ar paskiepyti asmenys neturėtų izoliuotis. Nuo spalio mėnesio galiojanti NVSC tvarka turėtų būti koreguojama, atsižvelgiant į persirgimo ir skiepijimo datą.”

Taigi, remiantis prof. Vytautu Kasiulevičiumi ir jo cituotu tyrimu, dabartinė valdžia, įvedusi galimybių pasą, kuris leidžia skiepytiems asmenims nesiizoliuoti po didelės rizikos kontakto, ir kuris kažkurį laiką leido nedevėti kaukių uždarose patalpose (apie tai irgi rašiau gerokai anksčiau), yra ydinga ir paskatino pandemijos plitimą.

Ir tai akivaizdžiai matyti iš viešų duomenų, kad, įvedus galimybių pasą, pandemijos plitimo greitis paspartėjo, kas reiškia, kad dėl pandemijos plitimo paspartinimo yra tiesiogiai kalta dabartinė valdžia. Kaip ir dabartinė valdžia yra kalta dėl mirčių padidėjimo, tame tarpe ir dėl praeitą savaitę mirusios gimdyvės.

Tačiau dabartinė valdžia šiuo klausimu nusprendžia “nusiplauti rankas” ir, per savo kontroliuojamą administracinį resursą, t.y. per Vilniaus mero patarėją Karolį Žukauską, kuriam atlyginimas yra mokamas iš mokesčių mokėtojų pinigų, bei per jo facebook paskyrą, kuri yra skaitoma ir sekama dėl to, kad tai yra, kaip minėjau, Vilniaus mero patarėjo paskyra, per kurią pranešinėjama informaciją apie Vilniaus m. sav. ar mero veiklą, nusprendžia surašyti ir paskelbti “proskripcijas” šią valdžią kritikavusiems.

Proskripcijos yra Romos imperijoje taikytas oficialus valdžios paskelbtas valstybės priešų sąrašas, o šiame sąraše atsidūrę asmenys paskelbiami už įstatymo ribų, ištremiami ar nužudomi, o jų turtas – konfiskuojamas. Dar kartą – dabartinė valdžia per savo kontroliuojamą administracinį resursą surašė “proskripcijas” man ir kitiems asmenims dėl to, kad mes kritikavome šios valdžios vykdomą ypač ydingą ir nenusisekusią pandemijos valdymo politiką.

O dabar pereikime prie teisės. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 str. 2 eilutė reglamentuoja, kad piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.

Visuomenės informavimo įstatymo 9 str. reglamentuoja analogiškai, kad kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už kritiką.

Beje, įdomus sutapimas. Kaip tik savo 2021-10-28 paskelbtame įraše nurodžiau seną taktiką, kuri vadinasi „priešo suradimas“. Ir net pagalvoti negalėjau, kad, praėjus kelioms valandoms po šio savo įrašo paskelbimo, dabartinė valdžia nuspręs šią taktiką panaudoti prieš mane patį.

Trumpai tariant, ši valdžia, neva valdydama pandemiją, priima tokius sprendimus, kurie tik pila žibalą į pandemijos ugnį, sergamumas ir mirtingumas tiesiog sprogsta, o, kad niekas nepradėtų uždavinėti kvailų klausimų, kodėl, valdant šiai geriausiai iš geriausių vyriausybių, kuri buvo geriausia, kas tik galėjo nutikti Lietuvai, mūsų šalis pagal pandeminius rodiklius atsidūrė blogiausių sąrašuose ne tik ES, bet ir visame pasaulyje, surandami priešai – Vanhara ir kiti, kurie yra apkaltinami už blogus šios valdžios pandemijos valdymo rodiklius.

Suprask, dėl to, kad Lietuva pandemiją valdo viena blogiausių pasaulyje, kalta ne dabartinė valdžia, bet Vanhara ir kiti asmenys. Smagu?

Taigi, remiantis tiesiogiai Karolio Žukausko nurodytomis aplinkybėmis, dabartinė valdžia nusprendė mane ir kitus asmenis pradėti persekioti ir bausti už kritiką, taip iš pašaknų kirsdama Konstitucijos nustatytą reglamentavimą. Kad tai nebuvo vien Karolio Žukausko iniciatyva, aiškiai įrodo ir dabartinė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen, kuri, remdamasi Karolio Žukausko įrašu, mane ir kitus išvadino „pseudoekspertais“ ar šiandieninis Andriaus Kubiliaus įrašas, kuriame A. Kubilius siūlo man ir kitiems taikyti baudžiamąją atsakomybę. Už valdžios vykdomos politikos kritiką, kai tokia teise dabartinė valdžia prie praeitos valdžios pati ypač naudojosi.

Grįžtant prie Laisvės partijos, jos iškelto Vilniaus mero ir jo patarėjo Karolio Žukausko, tai čia ne vienintelis Laisvės partijos bandymas iš pašaknų kirsti Konstitucijoje numatytas asmenų teises. Šiomis dienomis Laisvės partijos kontroliuojama Vilniaus m. sav. pralaimėjo bylą dėl atsisakymo leisti įvykti mitingui prie Seimo.

Taigi, Laisvės partijos bandymas užkardyti Konstitucijoje numatytą teisę kritikuoti valdžią – vienas, Laisvės partijos bandymas užkardyti Konstitucijoje numatytą teisę į taikius susirinkimus – du.

Dar reikėtų pridėti kelis Remigijaus Šimašiaus asmeninius pastarųjų dienų pasisakymus, kuriais jis siūlė uždrausti žmonėms be galimybių paso naudotis viešuoju transportu – trys ir Remigijaus Šimašiaus siūlymą per Kalėdas apriboti žmonių be galimybių pasų judėjimą – keturi.

Visą tai apibendrinus, norėčiau kreiptis į visus mane skaitančius, kurie per praeitus rinkimus balsavote už Laisvės partiją. Sakykite, ar būtent tokios „laisvės“ iš Laisvės partijos tikėjotės?

P.S. savo pateiktu skundu prašau labai kuklių pasekmių – įspėti Karolį Žukauską dėl padarytų Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų ir pareikalauti jo pašalinti įrašą. Kol kas nieko daugiau.

P.P.S. Karoli, mačiau, kad susirgai COVID, tai, nepaisant visko, sveikatos tau, tikiuosi, greitai pasveiksi ir į mano skundą galėsi atsakyti.

Pirmą kartą ši medžiaga paskelbta jos autoriaus Facebook asmeninėje paskyroje.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 781

Žymos

Atsiliepimų 2

  1. Laima    -  2021-11-08, 12:08

    Super Dominykai❗🌿❗Visada žaviuosi jūsų išmintingumu❗

    Atsakyti į šį komentarą
  2. Ona    -  2021-11-15, 14:55

    Juk „seimo pirmininkė” pirmoji šitą šmeižtą paskleidė, suskubusi žmogaus mirtimi pasigerinti savo kaip teisiamos partijos pirmininkės politinę padėtį ir kaip mat susilaukė sekėjų – komsomolinių pakalikų

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kaip pasikeitė jūsų finansinė padėtis nuo 2022 m. pradžios?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...