• Naujienos
 • Parama
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Komunistų siekis sunaikinti nuosaikiuosius ir kurstyti konfliktus tarp likusių. Prie ko čia Lietuva?

Komunistų siekis sunaikinti nuosaikiuosius ir kurstyti konfliktus tarp likusių. Prie ko čia Lietuva?

17 spalio
13:48 2021

Karlas Marksas ir Fridrichas Engelsas - monumentas Berlyne

Savo šaknimis komunizmas yra ideologija, siekianti ekstremistų centralizacijos. Esant komunistinei valdžiai, nuosaikiesiems egzistuoti uždrausta. Jūs arba palaikote komunistinę revoliuciją, arba rizikuojate būti pažymėti kaip žmonių priešai, rašo Epoch Times.

Šią skaldymo ir valdžios perėmimo idėją galima pamatyti sėkmingose ​​komunistinėse revoliucijose vykusiose per visą istoriją. Nesvarbu, ar tai būtų Rusija, ar Kinija, ar Kuba, – komunistai ėmėsi tų pačių veiksmų, kad supriešintų tų šalių gyventojus.

Pirmiausiai jie įvardina problemą, kuri gali būti naudojama kaip priemonė pritraukti rėmėjų, ir ragina imtis smurtinės revoliucijos. Tada jie poliarizuoja šią problemą, nurodydami pritariančias ir prieštaraujančias puses, po to priverčia žmones rinktis kažkurią pusę. Pašalinus nuosaikų vidurį, lieka tik bet kurios iš likusių frakcijų ekstremistai. Tarp šių grupuočių neišvengiamai įsiplieskia konfliktas, kuris susilpnina nusistovėjusias sistemas ir leidžia komunistams diktatoriams užgrobti valdžią.

Kai Leninas kurstė Rusijos revoliuciją 1917 m., jis suskirstė žmones į dvi kategorijas – išnaudotojus ir proletariatą. Buvo tokių, kurie palaikė jo revoliuciją, bet buvo ir tų, kurie nepalaikė. Nuosaikaus vidurio nebuvo. Jei buvote nuosaikus – prieštaravote revoliuciniams idealams – reiškia buvote pažymėti sunaikinimui. Prasidėjo žiauri 6 metų kova, kurios rezultate žuvo nuo 7 iki 12 mln. žmonių. Tačiau kai dulkės nusėdo, kitą pusšimtį metų Rusiją valdė komunistinė diktatūra.

Ši smurto ir naikinimo kaip įrankio naudojimo tendencija buvo identifikuota ir kitose komunistinėse revoliucijose.

Per Mao Zedongo kultūrinę revoliuciją Kinijoje, plataus masto kampanijos sunaikino intelektualus ir mokslininkus, kurie buvo laikomi grėsme komunistiniam mokymui.

Raudonieji sargybiniai, kaip pavadintas sukarintas socialistinis judėjimas, kurį mobilizavo ir kuriam vadovavo pirmininkas Mao Zedongas, pradėjo organizuoti „kovines sesijas“ ir valymus visoje Kinijoje. Jie buvo skirti išnaikinti ir pašalinti bet kokias grėsmes neabejotinai Mao Zedongo valdžiai.

Tuo metu nuosaikieji ir partijos priešininkai buvo išsiųsti į „perauklėjimo“ stovyklas. Mao raudonoji gvardija susidūrė su „sukilėlių grupuotėmis“ visoje Kinijoje. O tradicinė kinų kultūra, viena ilgiausių istorijoje, per kelis trumpus dešimtmečius buvo beveik visiškai sunaikinta. Tačiau, kaip ir kiekvienoje komunistinėje revoliucijoje, po milijonų mirčių ir kančių metų žmonės netampa laisvi, bet papuola į komunistinės tironijos spąstus.

Komunizmas teigia statantis „rojų žemėje“, bet tai, ką jis stato, yra ne kas kita, kaip pašlovintas kalėjimas. Per smurto ir naikinimo metus žmonės tampa sąlyginai paklusnūs partijai neužduodami jokių klausimų. Ir tai yra pagrindinis komunizmo tikslas – ne sukurti utopiją, bet priversti žmones paklusti jo tironijai.

Bet kas lėmė tokį destruktyvų tikėjimą? Kaip prasidėjo jo žiaurios revoliucijos? Ir kaip gali būti, kad komunizmas ir toliau populiarėja?

infa.lt komentaras:

Skaitytojas pasakys, kad pas mus, pvz Lietuvoje – valdo liberalai ir konservatoriai, kurie nesusiję su komunizmu?

Komunizmas ateina be raudonų žvaigždžių, pjautuvų-kūjų ir raudonų vėliavų simbolikos. Jis persirengė.

Tačiau medį pažinsi iš vaisių – darbai rodo, kad sėkmingos priemonės ir būdai nekinta – šiandien valdantieji problema įvardijo kovydą, kuriam nugalėti reikalinga visos visuomenės konsolidacija. Problema įvardinta.

Dabar tie, kurie atvirai nesutinka su tokiu pačios problemos traktavimu ir jos pašalinimo būdais – paskelbiami visuomenės priešais. Įvardinama kliūtis trukdanti pašalinti aukščiau identifikuotą problemą. Tai tie, besipriešinantys mokslo pažangai ir įrodymams ir tuo kenkiantys visuomenei elementai.

Renkami problemos sprendimo šalininkai – iš visų mokesčių mokėtojų lėšų skleidžiamos per visus kontroliuojamus informacijos kanalus propagandos srautai ištisai plauna visuomenei smegenis, o kartais kai kurios visuomenės grupės, pvz senjorai, atvirai papirkinėjami, siūlant niekingus 100 eurų, kurių dalis senjorų negali atsisakyti, nes šios valdžios yra paversti tiesiog skurdžiais, kuriems kartais trūksta pinigų maistui.

Šiame visuomenės poliarizavimo ir supriešinimo etape dar neliečiami nuosakieji, kurie nesutinka su valdžios stumiamais problemos sprendimo būdais, bet atvirai nepasisako prieš, o tik bando ją pristatyti moksliniu požiūriu, kas valdančiajai grupuotei visiškai neįdomu – jos tikslas ne problemos sprendimas, o valdžios koncentracija savo rankose, kas iki šiol jai neblogai sekasi – ji išleidžia Vyriausybės nutarimus, kurie įgauna įstatymo galią visoje šalyje.

Į nuosaikiuosius kol kas pabrėžtinai nekreipiamas dėmesys, tačiau į drįstančius pasisakyti atviriau, nukreipiama visa žiniasklaidos galia – prisiminkime profesoriaus Vėgėlės pasisakymą ir po jo pajudėjusį pamazgų prieš jį srautą. Tai įspėjimas kitiems nuosaikiesiems – nekiškite galvos, nes galite jos netekti – netekti autoriteto, visuomenės pagarbos ir net draugų, kurie bijos rodyti jums simpatijas, kad nebūtų viešojoje erdvėje sutapatinti su jumis.

Visais prieš tai buvusių komunistinių revoliucijų atvejais – išsilavinę nuosaikieji arba buvo sunaikinti, arba buvo priversti (norėdami išgyventi) prisidėti prie valdančiosios komunistų grupuotės.

Tačiau atvirai prieštaraujančių atžvilgiu jau sklinda siūlomai izoliuoti, išmesti iš darbų, neteikti medicininių paslaugų, už kurias jie sumokėjo ir t.t. ir pan. Ir tai skelbia neva „nepriklausomi“ visuomenės atstovai, kurie iš tiesų tėra tos pačios valdančiųjų propagandos dalis, esą niekaip su ta valdžios politika nesusiję.

Šiandien pasaulyje kalbama apie įsigalintį neomarksizmą, tačiau nieko nekalbama apie tai, kas tai iš tikro yra – kylantį iš Gulago pelenų komunizmą, kuris ir anksčiau rėmėsi marksistinėmis idėjomis. Marksizmas – tai ideologija, o komunizmas – kaip vykdantis žingsnius praktiniam tos ideologijos įgyvendinimui.

Reikia pastebėti ir kitą dalyką – šį kartą komunizmo žygis neapsiriboja viena šalimi, jis apima ištisus kontinentus ir net visą pasaulį, ir turi didelius šansus laimėti pergalę, nes daugelis net nesupranta su kuo turi reikalą ir kas vyksta iš tiesų, po pandemijos propagandos dūmų uždanga.

Kovoti su tuo detalėse, ginčijantis ir įrodinėjant, kad „skiepai kenkia“, kad „pažeidžiamos žmonių teisės“, kad „nesilaikoma Konstitucijos“ ir t.t. ir pan. – tai švaistyti laiką ir resursus kovojant su komunistų teiginiais, o ne pačia jų valdžia. Nes jūsų teiginių ir/ar argumentų niekas neklauso – jų rankose jau dabar sukoncentruota didžiulė galia – policinė, finansinė ir ideologinės sklaidos galia. Jų rankose visas vykdomasis valstybės valdžios aparatas, kuriuo jie naudojasi visiškai laisvai – jiems įstatymai negalioja.

Tačiau įstatymai galioja tiems, kas veržiasi kovoti su jais teisinėmis priemonėmis, kas praktiškai pasmerkta žlugti vien dėl hierarchinės ir tik jų kontroliuojamos galių struktūros. Negali stovėdamas žemiau toje struktūroje nurodyti aukščiau stovinčiam kaip jam su tavimi elgtis, kai anas remiasi savo paties išleidžiamais ir jam palankiais įstatymais.

Kaip parodė praktika – komunizmas žlunga tik spaudžiamas ekonomiškai. Mat komandinėmis priemonėmis žmonių noro dirbti kokybiškai neišugdysi.  Tačiau ir šis atvejis minėtoje situacijoje neguodžia – dabartinė Lietuvos valdžia gauna didelę finansinę paramą iš kitų komunistiniais tampančių režimų ir gali išsilaikyti, tiesa neilgai, net jei šalyje iš dalies sutriks normali ekonominė raida.

Parengtų receptų kaip kovoti su režimu – nėra, juos reikės atrasti eigoje, tačiau aišku viena – visuomenė turi išvengti poliarizacijos ir baigti cirkus su pseudomoksliniais įrodinėjimais apie „čipus“ skiepuose, apie „nanodaleles iš kurių tie čipai susiformuoja organizme“ ir panašius niekus, „įrodančius skiepų žalą“ – jie diskredituoja patį judėjimą prieš režimą, pastatydami jį į vieną gretą su neišsilavinusiais individais, kurie neskiria „nano dalelės“ nuo „nano-roboto“ ar „nano-čipo“, kuris, esą, gali valdyti jūsų organizmą.

Kai tokie žmonės bando stoti (ar stoja) visuomeninių judėjimų priešakyje – jie diskredituoja ne tik patį judėjimą, bet ir visus kitus, kovojančius su vis labiau komunistiniu režimu, turinčiu visas propagandines priemones, kad pasinaudotų tokiomis klaidomis savo naudai. Vieni iš nesusivokimo, kiti tyčia.

Apie skiepų žalą tikslinga kalbėti tik pripažintų mokslinių tyrimų argumentais (jei tokie yra) ir įrodytais pašalinių efektų atvejais. Visur reikalingos tikros žinios.

Bet kuriuo atveju – šis komentaras buvo skirtas ne pamokslui ar mokymams, o siekiant parodyti bendrą situacijos vaizdą, iš kurio išeities teks ieškoti dabartinių judėjimų (norėtųsi rašyti „judėjimo vienaskaitoje“) lyderiams, jei jie tikri lyderiai.

Infa.lt
Paremkite infa.lt  
žiūrėjo 344

Žymos

Atsiliepimų 3

 1. Ašej    -  2021-10-17, 14:41

  L. Trockis turėjo JAV pilietybę ir kurį laiką gyveno Niujorko prestižiniame rajone, neturėdamas darbo. Kas jį finasavo, bankininkas Šifas? L. Trockiui labai patiko amerikoniškoji demokratija, todėl jis surinko iš vietinių gangsterių 200 ginkluotų smogikų būrį ir 1917 m. išplaukė į Rusiją vykdyti revoliucijos.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Algirdas    -  2021-10-17, 15:29

  Oho, pamaniau perskaitęs pastraipas kurių pradžia: „Kovoti su tuo detalėse, ginčijantis ir įrodinėjant, kad „skiepai kenkia“, kad „pažeidžiamos žmonių teisės“, kad „nesilaikoma Konstitucijos“ ir t.t… “ ir: „Tačiau įstatymai galioja tiems, kas veržiasi kovoti su jais teisinėmis priemonėmis… „. Oho, gal infa.lt redaktoriaus galvoje prašviesėjimas. Būtų gerai. Tai pirmyn, tęskit, norėtųsi dar paskaityt ir panašu, kad ne man vienam norėtųsi.
  Sakot, žmonės kalbantys apie čipus menkina visuomeninius judėjimus kuriuos atstovauja ar jiems vadovauja? Taip, tada kai nusikalba tada taip. Jie nepasiruošę kalbėti todėl, kad jaučia jog jau įvaryti į kampą ir nėr kur dingt. Kalba beviltiškumas. Kitaip reikia. Reikia klausimus uždavinėti tiems kas sakosi viską žinantys. Kur įrodymai, kad virusai egzistuoja? Kol nėra atsakymo į šį klausimą apie ką nors kita neverta aušinti burnų. Prieinama jau net iki to, kad LŠS ragina seimo narius balsuoti prieš privalomų COVID-19 testų finansavimą darbuotojo lėšomis. Kas čia? Anot infa.lt komentaro tai tikras laiko ir jėgų švaistymas visiškai bergždžiam reikalui. Juos 100 metų galima raginti, poveikis toks pats-васька слушает да ест. O apie skiepų žalą mokslininkų tyrimų yra, pašalinių poveikių atvejų nors vežimu vežk nors šiuo atveju kalbėti tik apie skiepų žalą apeinant elektromagnetinės spinduliuotės poveikį ir ypač 5G bei 6G ir kaip jie visi susiję, būtų tolygu kalbėti puse lūpų.
  Paskutinė pastraipa apie lyderius mane labai nuvylė. Vis dar reikalingi kažkokie „lyderiai“? Atsimerkit. Jau yra Lietuvoje judėjimas ir nepanašu, kad jame būtų bent koks nors lyderis vien tik todėl, kad ten kiekvienas žino ką daro ir dėl ko. Kokis judėjimas? Turėjot apie tokį girdėt tik gal pro ausis praleidot, buvo skelbta. Tikėtina panašių judėjimų rasis ir daugiau nes žmonėms jau koktu nuo „judėjimų“ ir „lyderių“.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Ricardas    -  2021-10-18, 01:35

   Sutinku su jumis Algirdai. Apie komunizma musu karta neblogai ismano ir zino jo strategija. Mano seneliai nukentejo nuo Komunistu ,Tevams irgi nebuvo lengva!! Kas liecia del Nauju Judejimu tai yra tik sveikintina kad drasus zmones nebijo pasipriesinti Diktaturai ir tikiuosi kad tokiu Judejimu Gretos tik dides!! Straipsnio autorius turbut susipainiojo sulygindamas Skiepus su Eksperimentu!! Tai kas dabar pasaulyja vyksta t.y. Plandemija Priedanga naujos Sistemos ivedimui, o sis Vakcinavimas Tai Genocidas! Ir tai nera paslaptis! Ziauriausia kad Liaudis pati save aukoja nesigilindama i pasekmes!! Pranasais niekada netikejau,bet linkiu Visiems isgyventi!

   Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Seimas prašosi atlyginimų didinimo - ar reikėtų?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Arvydas Daunys. Tikėjimas – Tik-Ėjimas vedantis tikslo link.

Arvydas Daunys. Tikėjimas – Tik-Ėjimas vedantis tikslo link.

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arkivyskupas Carlo Maria Vigano: „Tie, kurie priešinsis NWO, sulauks Dievo pagalbos ir apsaugos“

Arkivyskupas Carlo Maria Vigano: „Tie, kurie priešinsis NWO, sulauks Dievo pagalbos ir apsaugos“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
o

O ką darys su tai, kurie 30 metų vogė ir toliau sėkmingai vagia...

Tu žiūrėk man, kaip mokslas greitai kuria sintetines formas. Bet jokiu būdu mokslas negalėjo paleisti...

Lu

Čia galite palikti savo patirtį kitiems apmąstyt: 1000covidstories.com/ facebook.com/groups/covid.vakcinu.mirtys...

žiauru kur einam...

Ar ji pati besusigaudo ką šneka ???...

Hm

Teisybės dėlei reikėtų paminėti, jog krikščionybė gerokai jaunesnė už Kalėdų šventę. Net sunku pasakyti kiek,...

Blt skaitau ir savom akim netikiu. Cia gal bajeris koks? Cia gal kita blt planeta?...

Čia naujas bajeris?...

Ką ten ruošt, turint Afganistano patirtį :)...

Tikra demokratijos motina....

Šokis ant Koctitucijos kaulų...