infa.lt

Išsamus karantino pratęsimo iki gegužės 31 dienos žemėlapis

Išsamus karantino pratęsimo iki gegužės 31 dienos žemėlapis

15 balandžio
15:02 2021
Gedimino kalnas - karantinas

©infa.lt

Atsižvelgiant į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, sveikatos ministras A. Dulkiui ir toliau išlieka poreikis riboti COVID-19 ligos plitimą (žmonių gyvenimą). Įvedus griežtas karantino priemones, sergamumas COVID-19 liga buvo sumažėjęs, tačiau pastaruoju metu stebimas registruojamų atvejų augimas.

Todėl A. Dulkys siūlo pratęsti karantino režimo trukmę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dar vienam mėnesiui iki 2021 m. gegužės 31 d. 24:00 val.

Atsižvelgiant į tai, kad griežtas karantino režimas tęsiasi jau beveik 4 mėnesius ir turi vis didesnį neigiamą poveikį žmonių psichologinei būsenai ir fizinei sveikatai, o visa visuomenė pavargsta nuo karantino, vyriausybė mano, jog būtina imtis priemonių šiai situacijai gerinti.

Šiuo metu, pasak SAM vadovo, aktyviai vyksta 2 vakcinacijos procesas, iš viso Lietuvoje pirmąja vakcinos doze paskiepyta 18,91 proc. (528 668 asmenys), antrąja vakcinos doze paskiepyta 7,13 proc. (199 314 asmenys) Lietuvos gyventojų.

Siekiant palaipsniui švelninti karantino režimo priemones, A. Dulkys siūlo šiuos Nutarimo pakeitimus dėl karantino režimo priemonių:

1. Atsižvelgiant į tai, kad dar nėra galutinai pasiruošta „imuniteto paso“ taikymui pilna apimtimi ir įgyvendinimo procesas gali užsitęsti, siūloma jau dabar nustatyti tam tikrus palengvinimus asmenims, turintiems COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) imunitetą, ir Nutarimą papildyti 2 2 punktu, nustatant, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) persirgusiems asmenims (180 dienų nuo diagnozės) ir asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, nutarimu gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims, atitinkamai nuo 2021 m. balandžio 22 d.

leidžiant ne daugiau kaip 10 imunitetą turinčių asmenų grupėms kartu būti transporto priemonėse bei viešose atvirose vietose; leidžiant ne daugiau kaip 10 imunitetą turinčių asmenų artimus kontaktus;  leidžiant asmeninėse šventėse dalyvauti ne daugiau kaip 10 imunitetą turinčių asmenų; leidžiant ekskursijas atvirose erdvėse, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 10 imunitetą turinčių asmenų.

leidžiant imunitetą turintiems asmenims lankyti gyventojus visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientus.

2. Kadangi didinamas asmenų, kuriems leidžiama turėti artimus kontaktus, skaičius, nuo 2021 m. balandžio 22 d. leidžiant apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtų patalpų bei laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų nuomą (subnuomą ar panaudą) organizuoti asmenines šventes, kai jose dalyvauja ne daugiau nei viena šeima ir (ar) vienas namų ūkis arba ne daugiau nei 10 imunitetą turinčių asmenų.

3. Siūloma leisti veikti daugiau parduotuvių ir prekybos vietų. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. siūlomai leisti veikti parduotuvėms ir prekybos vietoms, veikiančias oro ir jūrų uostų keleivių išvykimo terminaluose bei visoms kitoms parduotuvėms (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose) ir prekybos vietoms, išskyrus esančioms turgavietėse. Šiose parduotuvėse ir prekybos vietose turės būti užtikrinamas 20 m² prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, taip pat jų veikla šeštadieniais ir sekmadieniais būtų draudžiama.

Siekiant išvengti žmonių spūsčių prekybos vietų bendrose patalpose bei siekiant riboti pirkėjų srautus, siūloma nustatyti, kad prekybos centruose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose, kuriuose veiklą vykdo daugiau nei viena parduotuvė ar vienas prekybininkas ir kuriuose mažiau kaip 50 proc. prekybos ploto sudaro parduotuvės, turinčios atskirus įėjimus, bei parduotuvės, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, maisto ir gėlių ar laidojimo reikmenų prekyba, vienu metu galinčių būti lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal bendrą prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos plotą, kurio vienam lankytojui turi tekti ne mažiau kaip 50 m² , arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Nuo 2021 m. gegužės 3 d. siūloma leisti veiklą vykdyti visoms parduotuvėms, turgavietėms ir kitoms viešoms prekybos vietoms. Atitinkamai turės būti užtikrinamas 15 m² arba 3 20 m² prekybos plotas vienam lankytojui, taip išliks aukščiau minėtas reikalavimas dėl lankytojų skaičiaus ribojimo prekybos centruose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose, kuriuose veiklą vykdo daugiau nei viena parduotuvė ar vienas prekybininkas.

Šeštadieniais ir sekmadieniais galės veikti tik parduotuvės (prekybos vietos), kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, vaistinės, parduotuvės ir paviljonai (išskyrus paviljonų kompleksus su dengtu stogu, esančius turgavietėse), turintys tiesioginį įėjimą iš lauko klientams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono klientai, kioskai, galės būti vykdoma ne maisto prekių prekyba lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių, taip pat išnešiojamoji prekyba.

4. Atsižvelgiant į tai, kad tiek kaimo turizmo sodybos, tiek kitos apgyvendinimo įstaigos teikia iš esmės vienodas paslaugas ir yra panašaus rizikingumo, siūloma leisti teikti baseinų ir pirčių paslaugas visose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose, kai jos teikiamos ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams. Taip pat, baseinų paslaugos yra ypač aktualios artėjant vasaros sezonui mokant vaikus plaukti. Todėl siūloma leisti teikti baseinų paslaugas, vykdant neformalųjį vaikų švietimą nustatant sąlygas (t. y. tik Nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys), arba teikiamas ugdymo įstaigos vienos klasės mokiniams, ugdomiems kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Šie pakeitimai įsigaliotų 2021 m. balandžio 26 d.

5. Kultūros srityje nuo 2021 m. balandžio 19 d. siūlomi šie Nutarimo pakeitimai: -leidžiant kino teatrų ir kino klubų paslaugas, teikiamas užtikrinant, kad žiūrovai užima tik sėdimąsias vietas, užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 50 asmenų, bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, vyresniems nei 6 metų žiūrovams dėvint kaukes, bei užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo vietose draudžiama.

Leisti lankyti profesionaliojo scenos meno įstaigų sales, kai žiūrovai profesionaliojo scenos meno kūrinius stebi tik iš sėdimųjų vietų, užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 50 asmenų, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, vyresni nei 6 metų žiūrovai dėvi kaukes. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas profesionaliojo scenos meno įstaigose draudžiama.

Leisti visus renginius atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 50 žiūrovų. Šių renginių organizavimui siūloma nustatyti tokias sąlygas – organizuojami ir vykdomi renginio organizatoriams užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą bei kontroliuojant žiūrovų patekimą į renginio vietą; žiūrovai renginį stebėtų tik iš sėdimųjų vietų;

vyresni nei 6 metų žiūrovai viso renginio metu dėvi kaukes bei būtų užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti užpildant ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bendram žiūrovų skaičiui neviršijant 50 asmenų. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose būtų draudžiama

6. Siekiant skatinti asmenų fizinį aktyvumą, nuo 2021 m. balandžio 26 d. siūloma leisti sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno 4 rengybos centrų paslaugas, teikiamas užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui (įskaitant paslaugų teikėjus) bei kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Grupinės treniruotės gali būti vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims (neįskaitant paslaugų teikėjų).

7. Nuo 2021 m. balandžio 22 d. siūlomi pakeitimai dėl viešojo maitinimo įstaigų veiklos. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu teisiniu reguliavimu, visi keleiviai, atvykstantys į Lietuvą oro ir jūrų transportu, privalo turėti neigiamą COVID-19 testą, o išvykstant iš Lietuvos tomis kryptimis, kuriomis vykdomi reisai, daugumoje atvejų reikalaujama, kad keleiviai turėtų neigiamus COVID-19 testus (Susisiekimo ministerijos žiniomis, šiuo metu tik vykstant į Lenkiją ir Ukrainą pažyma apie neigiamą COVID-19 testo rezultatą yra rekomendacinio pobūdžio), o kai kur privalomi net du (prieš atvykstant ir atvykus), t. y. rizika, kad keleivių terminale oro uostuose būtų sergantys keleiviai, yra minimali.

Lietuvos oro uostų darbuotojai, turintys kontaktus su keleiviais, taip pat yra periodiškai testuojami, o Lietuvos oro uostuose su kelionėmis nesusijusių asmenų patekimas į keleivių terminalus yra ribojamas (iš esmės į juos patekti gali tik keleiviai ir aptarnaujantis personalas). Terminaluose taip pat laikomasi visų privalomų ir rekomenduojamų saugos priemonių, reikalingų sumažinti užsikrėtimo COVID-19 rizikas.

Pažymėtina, kad maitinimo paslaugos keleiviams yra būtina kelionės proceso dalis, įvertinant tai, kad apie 50 proc. keleivių atvyksta į oro uostą daugiau kaip prieš 2 valandas iki skrydžio ir oro uoste bei vėliau kelionėje praleidžia dar kelias valandas. Be to, prekyba maistu išsinešimui oro uosto keleivių išvykimo terminaluose neturi praktinės reikšmės lyginant su galimybe maistą suvartoti jo įsigijimo vietoje paprasčiausiai dėl to, kad maistą toliau keleivių išvykimo zonos nėra galimybių įsinešti, o dauguma oro bendrovių draudžia įsinešti į orlaivius ar orlaiviuose vartoti iš išorės įsineštus maisto produktus.

Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad iš prekybinės ir maitinimo veiklos gaunami nuomos bei kiti mokesčiai yra ypatingai svarbūs Lietuvos oro ir jūrų uostų pajamų šaltiniai, padedantys užtikrinti veiklos tęstinumą šiuo sudėtingu laikotarpiu tiek patiems oro ir jūrų uostams, tiek ir juose maisto prekyba užsiimančioms įmonėms. Apibendrinant šiuos argumentus, siūloma papildyti Nutarimą 2.2.7.4 papunkčiu, numatant galimybę veikti viešojo maitinimo įstaigoms, restoranams, kavinėms ir barams, esantiems jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo terminaluose, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkių narius.

Taip pat, siūloma papildyti Nutarimą 2.2.7.5 papunkčiu, leidžiant vykdyti veiklą viešojo maitinimo įstaigoms, restoranams, kavinėms ir barams nuo 7 iki 21 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkių narius. Atstumai tarp staliukų ir kitos būtinos sąlygos būtų nustatytos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu.

8. Siūlomi pakeitimai švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. siūloma: – padidinti mokinių skaičių iki 10, kurie dalyvauja konsultacijose abiturientams bei egzaminuose pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas; – nustatyti, kad mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, ir laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vykdomas patalpose, nes specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai dėl pasiekimų patikrinimo užduočių pritaikymo, o laisvės atėmimo vietose esantys mokiniai dėl jų ugdymo organizavimo specifikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių negali atlikti nuotoliniu būdu.

Mažose patalpose pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą leidžiama vykdyti ne daugiau kaip 10 mokinių išlaikant tarp visų 5 patalpose esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą. Didelėse patalpose pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą leidžiama vykdyti nuo 11 iki 50 mokinių išlaikant tarp visų patalpose esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m 2 patalpos plotą vienam asmeniui;

nustatyti, kad brandos egzaminai ar jų dalys vykdomos patalpose. Mažose patalpose brandos egzaminus leidžiama vykdyti ne daugiau kaip 10 kandidatams, išlaikant tarp visų patalpose esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą. Didelėse patalpose brandos egzaminus leidžiama vykdyti 11 – 50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpose esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m 2 patalpos plotą vienam asmeniui.

Sveikatos ministras Arūnas Dulkys siūlo atsisakyti sąvokos „bandomasis profilaktinis tyrimas“, kadangi šie tyrimai jau tapo įprastais profilaktiniais tyrimais.

9. Siūloma peržiūrėti Nutarimo 21 punkte išvardintų savivaldybių, kuriose gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, sąrašą, atsižvelgiant į naujausius duomenis. Siūloma svarstyti savivaldybių, kuriose 14 dienų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergamumo rodiklis 100 000 gyventojų yra daugiau kaip 200 atvejų, išbraukimą iš sąrašo.

Pagal Lietuvos statistikos departamento 2021 m. balandžio 15 d. skelbiamus duomenis iš sąrašo būtų išbraukiamos 23 savivaldybės:

Akmenės rajono (243) Alytaus miesto (390), Alytaus rajono (387), Anykščių rajono (548), Elektrėnų (768), Ignalinos rajono (680), Jonavos rajono (233), Kaišiadorių rajono (538), Kalvarijos (523), Kauno miesto (507), Kauno rajono (423), Kazlų Rūdos (395), Kėdainių rajono (237), Kupiškio rajono (255), Lazdijų rajono (320), Molėtų rajono (207), Radviliškio rajono (234), Raseinių rajono (288), Šilalės rajono (219), Ukmergės rajono (372), Utenos rajono (251), Vilkaviškio rajono (357), Zarasų rajono (205). Šie pakeitimai įsigaliotų 2021 m. balandžio 26 d., tačiau jeigu iki tos datos kažkurioje savivaldybėje 14 dienų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergamumo rodiklis 100 000 gyventojų nukristų mažiau 200 atvejų, svarstytinas klausimas dėl savivaldybių sąrašo patikslinimo dar iki įsigaliojant pakeitimams.

(…)

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 361

Žymos

Atsiliepimų 2

 1. Gangsteris    -  2021-04-15, 16:29

  1. dėl to, kad maistą toliau keleivių išvykimo zonos nėra galimybių įsinešti. Žmonės jau seniai yra pratinami prie konclagerio – prievartos mechanizmo. Tdoėl dabar jie nesipriešina.
  2. dauguma oro bendrovių draudžia įsinešti į orlaivius ar orlaiviuose vartoti iš išorės įsineštus maisto produktus. – draudžiamas savas maistas. Jie jus gali apkrėsti jus bet kuo, jei jūs negalite vartoti savo maisto. Totalus konclageris – 1984!!!

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Aidas    -  2021-04-15, 18:24

  Mąstantiems žmonėms seniai čia viskas aišku. Deja, bet daugelį valdo baimė ar tiesiog paklusnumas aukščiau stovintiems.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Valdas Vižinis. Išskaičiuotas socialdemokratų cinizmas arba kaip ateina naujasis raudonųjų „monstras“

Valdas Vižinis. Išskaičiuotas socialdemokratų cinizmas arba kaip ateina naujasis raudonųjų „monstras“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Linas Karpavičius. Prieš audrą (2)

Linas Karpavičius. Prieš audrą (2)

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Lydekai paliepus, man panorėjus

Jolanta Blažytė. Lydekai paliepus, man panorėjus

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Kas savimi yra kairieji?

Arvydas Daunys. Kas savimi yra kairieji?

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Dar kartą apie bepročius

Jolanta Blažytė. Dar kartą apie bepročius

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Dr. Algimantas Matulevičius. Ar mūsų ,,skaidrintojai” netarnauja ,,giluminei valstybei”?

Dr. Algimantas Matulevičius. Ar mūsų ,,skaidrintojai” netarnauja ,,giluminei valstybei”?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Artėjantis kataklizmas

Artėjantis kataklizmas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Po LŠS pranešimo apie politinės jėgos kūrimą – G.Landsbergis anonsuoja išankstinius rinkimus

Po LŠS pranešimo apie politinės jėgos kūrimą – G.Landsbergis anonsuoja išankstinius rinkimus

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Sąjunga nėra savižudybės paktas

Sąjunga nėra savižudybės paktas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kisindžeris siūlo priimti Ukrainą į NATO, kad būtų išvengta pasaulinio karo

Kisindžeris siūlo priimti Ukrainą į NATO, kad būtų išvengta pasaulinio karo

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Visuomenės sveikatos apsaugos institucijų darbo metodai. Ar jos tikrai reikalingos?

Visuomenės sveikatos apsaugos institucijų darbo metodai. Ar jos tikrai reikalingos?

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. „Pasitik ateitį – išdrįsk keistis”

Gintaras Furmanavičius. „Pasitik ateitį – išdrįsk keistis”

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Blogeris Zeppelinus: Kieno Krymas, kieno Vilnius, kieno Palestina, kieno standartai dvigubi?

Blogeris Zeppelinus: Kieno Krymas, kieno Vilnius, kieno Palestina, kieno standartai dvigubi?

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Dar kartą apie „Saugias ir Efektyvias”, nesikeikiant

Jolanta Blažytė. Dar kartą apie „Saugias ir Efektyvias”, nesikeikiant

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą

O tai NATO lėktuvai oro nesaugo jau?...

Jus niekada neparasysite,kad normalios seimos neisgyvena is darbo ir uzsiima po jo bet kuo,kad egzistuoti....

o uz planeta susimoketi privalo tie,kas ja naudojasi,o ne kas jai dirba!...

tai ne kas kita,kaip zmogaus teises i laisva judejima atemimas! Uz jo paties pinigus....

Nuo

stiklainiu draustiniuose! Tikiuosi - subombins,kaip Jugoslavija!?...

raudonieji tave istrauktu is po Valinsko ir priverstu DIRBTI,o juokinti po darbo! Va,ko tu ir...

kaip jus sitomis siukslemis maskuojate pagrindine LR problema! Juk zmones nepragyvena is darbu,priversti uzsiimti papildoma...

Orbanui! JAV - namo i savo sienas! Ir dar 200 metu vystytis,kol igaus kulturos ir...

Jau seniai akivaizdu, kad Baltijos kelias buvo apogėjus. Bet į jį išėjo LTSR piliečiai. Paskui...

Visa sita naratyva apie klimato kaita yra tiktai yrankis ir priemone, kad atimti is zmoniu...