• Naujienos
 • Parama
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Ar gali taip būti, kad už galimai nusikalstamą veiką įstatymas numatytų išankstinį nuodėmių atleidimą? Lietuvoje gali

Ar gali taip būti, kad už galimai nusikalstamą veiką įstatymas numatytų išankstinį nuodėmių atleidimą? Lietuvoje gali

20 vasario
06:30 2021

ADEK BERRY/AFP

Kalbančios per TV galvos mėgsta pabrėžti, esą Lietuva yra teisinė valstybė. Toks pasakymas net ir paprastam žmogui, nestudijavusiam teisės ir tuo labiau nedirbančiam šioje srityje, turėtų kelti lūkesčius, kad visi žmonių reikalai valstybėje sprendžiami, visų pirma, laikantis įstatymų.

Lygiai taip pat kalbėjimas apie Lietuvą kaip teisinę valstybę pagrįstai turėtų kelti lūkesčius ir dėl teisėkūros, kad valdžia, atsakinga už įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimą, seka ir žiūri, kad teisės aktai tarpusavyje derėtų, būtų išlaikomas teisės aktų vientisumas, logiškumas ir be abejo, atitikimas aukščiausiam šalies įstatymui – Konstitucijai.

Deja, realybė yra kiek kitokia. Čia švelniai pasakius. Atidesnis viešos erdvės stebėjimas, kaip gi vyksta tiek teisėkūra, tiek jau priimtų teisės aktų vykdymas, leidžia daryti nuviliančią išvadą, kad šalies įstatymų ir kitų teisės aktų laikomasi tik tiek, kiek tuo metu naudinga su tuo įstatymu susijusioms suinteresuotoms grupėms.

Vos tik įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai ima nebeatitikti šio kriterijaus, stengiamasi išvengti įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų prievolių ir pareigų, ar bent jas savo atžvilgiu susišvelninti, „permetant“ ar „nustumiant“ tas pareigas ir prievoles kitiems.

Kuo suinteresuota grupė yra turtingesnė, įtakingesnė ir „arčiau valdžios“, tuo didesnė tikimybė, kad reikalus pasitvarkys taip, kaip jiems reikalinga, ir dar viską įformins taip, kad viskas bus „pagal įstatymą“. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia.

Turėdami savo žinioje geriausius teisininkus bei kone visą šalies rinką savo rankose, didieji ne kurių užsienio šalių bankai, veikiantys Lietuvoje, jau ne vieni metai moka tokius mokesčius į Lietuvos biudžetą, kuriuos geriausiu atveju galima vadinti trupiniais.

Esant tokiai situacijai valstybės teisėsaugos institucijos, turinčios užtikrinti „teisės aktų laikymąsi“, būna labai aktyvios ir uolios eilinių neįtakingų piliečių bei smulkaus ir vidutinio verslo atžvilgiu.

Tačiau visas jų uolumas, aktyvumas ir sugebėjimai „ginti įstatymą“ baigiasi, kai arenoje pasirodo stambios verslo ir susijusių politikų grupuotės… Pavyzdžių, kuriuos „žino visi“, tačiau „viskas pagal įstatymą“ ir ką nors įrodyti beveik neįmanoma, irgi yra pakankamai.

Lyg tokios situacijos dėl selektyvaus įstatymų ir kitų teisės aktų laikymosi, būtų per mažai, pažvelgus į teisėkūros procesą, apninka dar didesnis liūdesys. Vaizdas toks, tarsi gyvenama tik šia diena, ir pagal suinteresuotų grupių norus ir kaprizus kurpiami taip vadinami teisės aktai tokie ir tam, kad patenkintų vienadienius „užsakovų poreikius“.

Apie sąsajas su bendra valstybės teisine sistema bei bendruoju visuomenės gėriu, apie naujai priimamų teisės aktų derėjimą su jau esančiais ir galiojančiais teisės aktais, jau nekalbant apie atitikimą Konstitucijai – galima tik teoriškai pasvarstyti, kad tai yra numatyta, kad taip turėtų būti…

O realybėje, dėl aukščiau minėtų priežasčių, dėl esamų įstatymų vykdymo „taip, kaip norisi ir reikia“, tiek naujų įstatymų kūrimo irgi „taip kaip norisi ir reikia“ tik didinamas teisinis chaosas valstybėje ir toliau menkinamas pasitikėjimas tiek įstatymų leidžiamąja ir vykdomąja valdžia, tiek pačia valstybe.

Vienas naujausių pavyzdžių: medikų bendruomenės atleidimo nuo atsakomybės įstatymas, kurio projektą rasite čia

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/57c3ce706ae411eb9954cfa9b9131808

Įstatymo projekto neilgas, rekomenduoju susipažinti su visu jo tekstu. Pacituosime ir panagrinėsime kai kurias vietas (perspėjimas, teksto autorius nėra profesionalus teisininkas, dėsto asmeninę nuomonę, kuri negali būti laikoma nei profesionalia teisine išvada, nei taikoma konkrečių situacijų nagrinėjimui).

„Numatyti … atsakomybės apsaugą ir skatinti asmens sveikatos priežiūros specialistų savanorystę valdant COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemiją.“ Čia prie paskirties. Savotiška paskirtis. Vietoje to, kad valstybė reikiamus trūkstamus specialistus įdarbintų, tai taip išeina, kad bando pritraukti per savanorystę?

O, tai iš ko tas savanoris gyvena ir duoną valgo? Ar po savo darbų jis bus pailsėjęs ir pasirengęs kokybiškai ir už ačiū darbuotis „valdant pandemiją“? Na, vienintelis geras dalykas, ką galima įžvelgti, tai kad ši formuluotė leistų savanoriauti TIK sveikatos priežiūros specialistams.

Daugiau kriterijų nepateikiama, bet, tikriausiai, tai turėtų būti asmenys, BAIGĘ tos srities mokslus. Tačiau sakinio pradžia kelia klausimų. „Numatyti atsakomybės apsaugą“. Apsaugą nuo ko? Nuo valstybės? Nuo pacientų? Lyg ir galima suprasti, kad kalbama apie tai, kad kažkas kažkaip saugos pačių specialistų atsakomybę, kad jos nebūtų galima pareikalauti.

Tuomet klausimas, o kur kreiptis tiems, kuriems kiltų poreikis tos atsakomybės pareikalauti? Ar tai reiškia, kad jei „atsakomybė apsaugota“, tai niekas kitas tos atsakomybės neperima-neprisiima? Na, bent jau šiame įstatymo projekte atsakomybės perėmimo nėra numatyta.

Yra numatyta penkios sąlygos, kurios visos turi būti išpildomos, kad būtų „atsakomybė apsaugota“. Viena iš sąlygų, kada „atsakomybė apsaugota“, kalba pati už save: „4) dėl asmens neatsargios veikos, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atsirado šie padariniai: atimta žmogaus gyvybė, nesunkiai sutrikdyta sveikata, sunkiai sutrikdyta sveikata, žmogus paliktas be pagalbos, kai gresia pavojus jo gyvybei.“

Taip išeina, kad atveža, tarkim, insulto ištiktą žmogų, ir, kol jis tiriamas nuo kovido, jam neteikiama pagalba, žmogus miršta, tačiau priežiūros specialistų „atsakomybė apsaugota“? Kiek jau tokių atvejų nutikę? Ir kiek dar gali nutikti? Ir taip išeina, atsakingų nėra? Čia normalu?

Įdomus kitas punktas „3. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės, asmeniui teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu ir ypatingomis aplinkybėmis, preziumuojamos.“

Reikėtų gilesnio vertinimo, tačiau kažkur teko skaityti, kad tam, kad galiotų teisinis karantino režimas, visų pirma Lietuvos Respublika turi būti paskelbta „užkrėsta teritorija“, ko nėra padaryta iki šiol.

Taigi, negana to, kad yra klausimas, ar šiuo metu paskelbtas karantinas yra teisėtas, tai dar pridedama išankstinis „nuodėmių atleidimas“. Kuo skiriamės nuo viduramžių popiežių, keliaujantiems į Kryžiaus žygius pardavinėjusių indulgencijas (išankstinius būsimų nuodėmių atleidimus)?

Na, ir dar kai kurie įstatymo projekto perliukai.

„5. Asmens, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu teikusio asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir veikusio ypatingomis aplinkybėmis, veika nelaikoma medicinos praktikos klaida, grubia medicinos praktikos klaida pagal Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo ir slaugos ar akušerijos praktikos klaida, šiurkščia slaugos ar akušerijos praktikos klaida pagal Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas ir tokiam asmeniui drausminė ar teisinė atsakomybė – licencijos sustabdymas ar panaikinimas – netaikoma.“

Taigi, klaida ar ne klaida, lemia tai, ar yra paskelbta ekstremali situacija, karantinas, ar ne. Tik atkreipkite dėmesį, kad pačioje pradžioje, įstatymo paskirtyje eina kalba tik apie ekstremalias sąlygas, bet ne ekstremalią situaciją ir ne apie karantiną…

Kokio lygio reikia būti teisine prasme beraščiais, kad surašytų tokį šleivą kreivą įstatymo projektą… Na, yra toliau punktas, lyg ir taisantis situaciją „1) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu.“

Tačiau besigilinant į šį sakinį tik papildomų klausimų kyla. Kas plinta? Grėsmė? Situacija? Karantinas?

4 straipsnis. Atleidimo nuo atsakomybės ribojimai

Asmeniui šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo atsakomybės netaikomas, jeigu nustatyta bent viena iš šių aplinkybių:

1) asmens veika pasireiškė tyčiniu netinkamu elgesiu ar dėl didelio aplaidumo.“

Kas yra tyčinis tinkamas elgesys? Kas ir kaip nustatinės elgesio rūšį ir aplaidumo didumą?

Pabaiga yra tikrai įkvepianti ir verčianti ploti atsistojus džiaugiantis dėl to, kokią nuostabią teisinę valstybę turime.

5 straipsnis. Įstatymo galiojimas ir taikymas

 1. Šis įstatymas galioja iki 2023 m. sausio 1 d.
 2. Šio įstatymo 3 straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo.
 3. Šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalies nuostatos taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtoms, bet nebaigtoms administracinių ar darbo drausmės pažeidimų tyrimo procedūroms.“

Įstatymas galioja ir atgaline tvarka, kas reiškia, kad bet kokios pretenzijos dėl medikų darbo nuo ekstremalios situacijos paskelbimo pradžios yra atmetamos, nebent bus nustatytas „tyčinis netinkamas elgesys ar didelis aplaidumas“.

Taip pat pradėtos bet nebaigtos administracinių ar darbo drausmės pažeidimų tyrimo procedūros bus numarintos.

Viduramžių popiežiai su savo indulgencijomis tyliai rūko kamputyje ir paslapčia džiaugiasi, kad jų skleista praktika su nauja jėga atgimsta paskutiniųjų Europos pagonių krašte…

Išvadas, kam pasitarnaus siekiamas prastumti įstatymas, belieka pasidaryti patiems… Tik atkreipkite dėmesį, kad viešojoje erdvėje ryšium su šiuo įstatymu akcentuojama ir eskaluojama savanorystė.

Tačiau įstatymo tekstas akivaizdžiai rodo, kad savanoryste, kaip veikla, yra dengiamasi, beje, paviršutiniškai, per daug nemaskuojant, kad vienai visuomenės grupei, „sveikatos priežiūros specialistams“, būtų sudarytos išskirtinės sąlygos išvengti teisinio persekiojimo dėl savo, galbūt nusikalstamos, darbinės veiklos.

Tiek administracinio, tiek darbo drausmės, tiek baudžiamojo… Nenumatant, kas už tą jų veiklą perimtų atsakomybę. Ir, į ką turėtų atkreipti dėmesį savanoriaujantys ne „sveikatos priežiūros specialistai“. Apie juos šiame įstatyme kalbos nėra jokios.

Taigi, įdomu, kad asmuo ne „sveikatos priežiūros specialistas“ gali savanoriauti ir taip būti arti jums artimo ir brangaus žmogaus, gulinčio ligoninėje, kai jums, artimam žmogui, tas negalima. Tačiau jums artimą žmogų užkrėsti gali tiek savanoris ne „sveikatos priežiūros specialistas“, tiek savanoris, esantis ne „sveikatos priežiūros specialistu“.

Tačiau, jei šis įstatymas bus prastumtas, tai ne „sveikatos priežiūros specialistui“ atsakomybės panašu, kad lieka, tačiau „sveikatos priežiūros specialistams“ atsakomybių kaip ir nelieka jokių…

Deja, tiek teisinis visuomenės neišprusimas, tiek ir žmonių nenoras savarankiškai šviestis ir gilintis valstybės reikalais ir įstatymų klausimais veda prie to, kad kuo toliau, tuo labiau, kaip senovėje, teisė ima tarnauti ne visai visuomenei, o sau reikalingus teisės aktus „užsisakančioms“ grupuotėms…

Ir visa tai vyksta laikmečiu, kai beveik kiekvienas sąmoningas žmogus turi išmanų telefoną ir internetą ir visą informaciją gali pasiekti akimirksniu, kaip ir parašyti elektroniniu būdu klausimą savo rinktiems valdžios žmonėms, tai ką jūs čia išdarinėjate?

Autorius redakcijai žinomas

infa.lt įstatymo projektą įkelsime ir čia, tam, kad visuomenė žinotų kokio lygmens politikus turime ir ko iš jų galima laukti net tuo atveju, jei šis projektas būtų pašalintas iš Seimo puslapio:

♦◊♦

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ ATSAKOMYBĖS APSAUGOS

DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBUS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR (AR) KARANTINĄ

LAIKINASIS ĮSTATYMAS

 

2021 m.                 Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šio įstatymo paskirtis – šio įstatymo galiojimo laikotarpiu numatyti didesnę asmens sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos ekstremaliomis sąlygomis, atsakomybės apsaugą ir skatinti asmens sveikatos priežiūros specialistų savanorystę valdant COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemiją.

2 straipsnis. Atleidimo nuo atsakomybės sąlygos

1. Šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytas atleidimas nuo atsakomybės taikomas asmens sveikatos priežiūros specialistams (toliau – asmuo), kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu;

2) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo nuostatas;

3) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (nepaisant įstaigos nuosavybės formos ir pavaldumo);

4) dėl asmens neatsargios veikos, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atsirado šie padariniai: atimta žmogaus gyvybė, nesunkiai sutrikdyta sveikata, sunkiai sutrikdyta sveikata, žmogus paliktas be pagalbos, kai gresia pavojus jo gyvybei;

5) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal darbo sutartį arba veikė savanoriškos veiklos pagrindais.

2. Laikoma, kad asmuo, teikdamas su COVID-19 (koronaviruso infekcija) susijusias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veikė ypatingomis aplinkybėmis, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvavo likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius ir jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:

1)  paslaugos teikiamos be tinkamų ar optimalių medicinos priemonių (prietaisų), vaistų ir kitų paslaugoms teikti reikalingų priemonių;

2)  medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio santykis neatitinka teisės aktuose nustatytų minimalių ir maksimalių dydžių;

3) asmeniui teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pasikeitė visa apimtis darbo funkcijų ir (ar) darbo pobūdžio ar jų dalis;

4)  asmuo dėl nuolat kintančios COVID-19 (koronaviruso infekcija) diagnostikos ir gydymo tvarkos pagal Lietuvos Respublikos, kitų valstybių duomenis apie diagnostikos metodus, skirtingų gydymo metodų efektyvumą ir gerąją patirtį neturėjo galimybės susipažinti (nebuvo supažindintas) su teisiniais ir praktiniais pasikeitimais ir protingai veikė savo pasirengimo lygiu;

5) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  nuostatas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvo apribotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nustatytu laiku ir jų prieinamumas ir tai turėjo tiesioginės įtakos asmens teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų savalaikiškumui, prieinamumui ir (ar) kokybei.

3. Laikoma, kad asmuo, teikdamas su COVID-19 (koronaviruso infekcija) nesusijusias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veikė ypatingomis šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytomis aplinkybėmis.

3 straipsnis. Atleidimas nuo atsakomybės

1.  Asmuo, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu teikęs asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir veikęs ypatingomis aplinkybėmis, nelaikomas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 132 straipsnio 1 ar 3 dalyje, 137 straipsnio 1 ar 3 dalyje, 139 straipsnio 1 ar 2 dalyje, 144 straipsnyje (jeigu šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo padarė dėl neatsargumo), 229 straipsnyje dėl baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių.

2.  Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės apima asmens veikimą ir neveikimą:

1) vykdant profesines pareigas, neviršijant įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų įgaliojimų;

2) būtinojo reikalingumo sąlygomis, neturint realių galimybių veikti ar peržengiant profesinio pasirengimo ribas;

3) veikiant pateisinama profesine rizika visuomenei naudingam tikslui.

3. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės, asmeniui teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu ir ypatingomis aplinkybėmis, preziumuojamos.

4. Baudžiamasis procesas pagal šio straipsnio 1 dalį negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu.

5. Asmens, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu teikusio asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir veikusio ypatingomis aplinkybėmis, veika nelaikoma medicinos praktikos klaida, grubia medicinos praktikos klaida pagal Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo ir slaugos ar akušerijos praktikos klaida, šiurkščia slaugos ar akušerijos praktikos klaida pagal Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas ir tokiam asmeniui drausminė ar teisinė atsakomybė – licencijos sustabdymas ar panaikinimas – netaikoma.

4 straipsnis. Atleidimo nuo atsakomybės ribojimai

Asmeniui šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo atsakomybės netaikomas, jeigu nustatyta bent viena iš šių aplinkybių:

1) asmens veika pasireiškė tyčiniu netinkamu elgesiu ar dėl didelio aplaidumo;

2) asmuo veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

5 straipsnis. Įstatymo galiojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 3 straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo.

3. Šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalies nuostatos taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtoms, bet nebaigtoms administracinių ar darbo drausmės pažeidimų tyrimo procedūroms.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Teikia: Seimo narė  Jurgita Sejonienė

Infa.lt
Paremkite infa.lt  
žiūrėjo 892

Žymos

1 Atsiliepimas

 1. ve    -  2021-02-20, 18:11

  Kažkodėl taip ir pamaniau, kad autorė bus Gudlevičienė, arba Sėjonienė. Įtariu, kad jos motina ir duktė, abi partinės melagės ir „Valstiečių“ šmeižikės, be galo panašios išvaizda ir proteliu

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Ar, jūsų nuomone, Prezidentas turėtų įsikišti į situaciją valstybėje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Su savo karavanu

Su savo karavanu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė. Apie skiepų registraciją, skiepų gamintojų sutartis su valstybėmis ir derybų procesus

Prof. Ignas Vėgėlė. Apie skiepų registraciją, skiepų gamintojų sutartis su valstybėmis ir derybų procesus

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Siekdamos vakcinuoti gyventojus Europos valstybės imasi baudžiamųjų priemonių už nepaklusnumą

Siekdamos vakcinuoti gyventojus Europos valstybės imasi baudžiamųjų priemonių už nepaklusnumą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar A. Kubilius Balta(Rusijos) slaptasis agentas?

Ar A. Kubilius Balta(Rusijos) slaptasis agentas?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Ieškau mokslo arba… atsikniskite!

Jolanta Blažytė. Ieškau mokslo arba… atsikniskite!

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Apie Einšteiną, mokesčius ir kas bus

Algimantas Rusteika. Apie Einšteiną, mokesčius ir kas bus

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: per žingsnį nuo deficito

Linas Bitvinskas: per žingsnį nuo deficito

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: atimkim ir vaikystę

Linas Bitvinskas: atimkim ir vaikystę

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Nepatingėjau ir paieškojau šaltinio: "Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections". November 24,...

kk

galėtum tapti pvz;pamidorų karalium-kas maišo-?...

>Senis Mes pažįstami? Nemanyčiau, todėl stebiuosi neatsistebiu tais kurie dedasi žiną apie mane daugiau nei...

Puidokas kaip ir kiti darbiečiai dirba pagal uspaskio schemas, jie savarankiškai nieko nedaro, akli įrankiai...

Infa portale komentarų beveik nebūna, o štai, įdėjo vieną pacaną, vartantį akis, koks pagyvėjimas!...

Joo, algirdėli, žalias esi, matosi. Palauk bent jau metus, porą, ar trejetą. Man, pvz, galvą...

Na, mane policija apibaudavo, nusispjoviau, popierių į rankas neėmiau, nieko nemokėjau ir ką? Jau daugiau...

A

Na ir teisingai,maziau grabu bus gatveje.Kiekvienas snarglys reikia nereikia tik gaves teises perka graba iki...

Susikompromitavę vakarai, o ne Lukašenka. Visa istorija su Azijos klajokliais prie Lietuvos ir Lenkijos sienų...

Aha, vidmantėli, laižyk ką tik nori, Konstituciją šiandien gali pamiršti, ji jau neveikia. Va, kai...

Jooo, iš šono nekaip atrodo, bet gal žmogus tikrai apgint norėjo, suteikt po to leidimą...