infa.lt

Krikščionių Sąjungos pareiškimas dėl Stambulo Konvencijos ratifikavimo

Krikščionių Sąjungos pareiškimas dėl Stambulo Konvencijos ratifikavimo

05 vasario
16:36 2021
Rimantas Jonas Dagys

Seimo kanceliarijos archyvo nuotr.

Rimantas Dagys

Krikščionių sąjunga (KS) griežtai smerkia smurto šeimose apraiškas, tiek prieš moteris, tiek prieš vaikus, profesionaliai analizuoja jo priežastis, teikia rekomendacijas įstatymams ir jų pataisoms.

Dabartinė pandemijos situacija ir jos sukeltos pasekmės verčia ieškoti naujų prevencijos formų netobuloje Lietuvos teisinėje bazėje. Stiprinant šeimos instituciją, palaikant krikščioniškos dvasios tradicijas, keliant gyvenimo kokybę, auklėjant žmones savitarpio pagarbos dvasia galima sumažinti smurtą.

KS mano, kad moralioji visuomenės patirtis, lyčių ir kartų harmonija yra pagrindas smurto prevencijai, todėl prisideda ir toliau sieks prisidėti prie šeimos stiprinimo.

Stambulo Konvencija (pasirašyta 2011 m.) dėl daugelio priežasčių negali būti teisinė bazė kovai su smurtu. Jos ratifikavimas, o ypač jos įgyvendinimas būtų itin žalingas teisiniu, politiniu socialiniu ir moraliniu požiūriu.

Konvencijos tekste nuošalyje paliekamos tikrosios smurtą sukeliančios priežastys: skurdas, nedarbas, alkoholizmas, socialinė atskirtis, šeimos kaip visuomenės pagrindo silpnėjimas. Šia priežastimi laikomas biologiškai nulemtų žmogaus lyčių egzistavimas, visuomenės „pasidalijimas“ į vyrus („skriaudėjus“) ir moteris („aukas“), o šiai problemai spręsti siūlomas lyčių panaikinimas.

Siekiant šio tikslo, Konvencijos idėja grindžiama mokslinei tiesai prieštaraujančia fiktyvia „gender“ ideologija. Pasak jos, genetiškai apspręsta žmogaus lytis turi būti pakeista visiškai išgalvota lyties tapatybe.

Minėtoji ideologija yra visame pasaulyje žalinga ir destruktyvia laikomos marksizmo ideologijos dalis. Smurto problema yra primityviai vertinama remiantis požiūriu, kad smurtas kyla dėl „išnaudotojų“ (vyrų) ir „engiamųjų“ (moterų ). Stambulo Konvencija teigia, jog vyras smurtauja prieš moterį dėl jos lyties, t. y. dėl to, kad ji yra moteris – diskriminacijos objektas, neva, kultūra ir patriachaliniai stereotipai skatina vyrų smurtą prieš moteris.

Teiginiai apie išimtinį vyrų smurtą moterų atžvilgiu yra klaidinantys visuomenę ir sąmoningai skiepijantys priešpriešą tarp moterų ir vyrų, ignoruojant prigimtinę tikrovę – vyrai ir moterys yra būtini vieni kitiems, nes jie vieni kitus papildo, be to tai yra žmonijos išlikimo pamatinė sąlyga! Konvencija paneigia kultūrinę tradiciją ir visuomenės etikos normas.

Jos 12 str. įpareigoja naikinti lyčių prigimtiniais bruožais ir savybėmis paremtus „papročius ir tradicijas“, grindžiamus „stereotipiniais“ moterų ir vyrų vaidmenimis, net ir tuo atveju, kai tie vaidmenys nėra paremti „žemesnės moterų padėties idėja“, o priešingai – didinat moters svarbą.

Konvencija įpareigoja naikinti visas tradicijas ir papročius, kurie grindžiami stereotipiniais lyčių vaidmenimis į lyčių skirtingumo ir papildomumo principą, įtvirtintą ir Lietuvos įstatymuose, bei naikinti su tuo susijusias kultūrines normas, tradicijas, papročius, nes klaidinančiai laiko tai smurto šaltiniu, o tai prieštarauja sveikam protui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 37 straipsniui: „Piliečiai, …. turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius.“

Konvencija sujaukia ir egzistuojančią teisinę sistemą, įsakmiai reikalaudama įvesti šalies Konstitucinei sąrangai prieštaraujančias nuostatas bei diskriminaciją atskirų visuomenės grupių atžvilgiu. Pavyzdžiui, Konvencija vartoja Lietuvos teisėje neegzistuojančią „socialinės lyties” (gender) sąvoką,

Konvencijos 6 straipsnis įtvirtina reikalavimą, kad valstybės įgyvendindamos Konvenciją ir vertindamos jos poveikį vadovautųsi genderizmo ideologijos nuostatomis, o Konvencijos 4 str. 3 d. numato draudimą diskriminuoti „dėl socialinės lyties tapatybės“. Tai reiškia, kad diskriminavimu galėtų būti laikomas atsisakymas pripažinti asmens pageidaujamą „socialinę lyties tapatybę“ tiek privačioje, tiek viešoje aplinkoje, įskaitant švietimo ir ugdymo įstaigas.

Taip daugumai Lietuvos piliečių būtų atimta teisė vadovautis prigimtine (biologine) lyties samprata, o su tuo nesutinkantys būtų persekiojami „už diskriminaciją“, šia ideologija suinteresuotų asmenų ar grupių.

KS pažymi, kad mūsų šalyje nėra papročių, skatinančių smurtą prieš moteris. Lietuvos visuomenė vyrus ir moteris laiko lygiaverčiais, bet kartu pripažįsta prigimtinius lyčių skirtumus, kurie duoda pagrindą šeimos sukūrimui, praturtina kultūrą ir visuomenę, įgaliną kurti gerovę.

Šalių, ratifikavusių ir neratifikavusių Stambulo Konvenciją patirtis rodo, kad tai nesumažina smurto protrūkių, o tik sukelia nereikalingas įtampas ir priešpriešas tarp visuomenės grupių, griauna švietimo, lytinio bei tautinio -patriotinio auklėjimo pagrindus, tautinės kultūros paveldą, sukelia painiavą teisinėje sistemoje, visose gyvenimo srityse, kuriose yra svarbi prigimtinė lyties samprata.

Tuo labiau, kad nėra jokių įrodymų, jog “stereotipinių moterų ir vyrų vaidmenų” naikinimas gali nors kiek padėti kovoje su smurtu. Lietuvos teisinė Sistema remiasi visų asmenų lygybės principu. Mūsų šalies įstatymai moterims nustato tokias pat teises kaip ir vyrams, draudžia diskriminaciją bei numato kovai su smurtu prieš abiejų lyčių asmenis reikalingas nuostatas.

Ypatingą susirūpinimą kelia 14 str. reikalavimas medžiagą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis” įtraukti į visas privalomo vaikų ugdymo programas. Ši prievolė prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 str. įtvirtintai prigimtinei tėvų teisei „nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“.

Krikščionių Sąjunga įsitikinusi, kad Stambulo Konvencijos siūlomas priemonės yra akivaizdus siekis suardyti visuomenę ir jos socialinę sistemą, paversti ją sankaupa žmonių, kurie būtų pasimetę savo tapatybėje, įgyvendinti viešo ir privataus gyvenimo stebėjimą ir kontrolę, pasitelkiant politines galias, nacionalines ir tarptautines organizacijas, pajungiant švietimo sistemą, žiniasklaidos, kultūros ir laisvalaikio priemones.

Todėl KS primigtinai ragina Lietuvos Respublikos Seimą nekelti teisinės suirutės, nesupriešinti visuomenės ir negriauti kultūros bei etikos tradicijų, neratifikuoti minėtos Konvencijos, o kovoje su smurtu tobulinti esamą teisinę bazę.

Krikščionių sąjungos pirmininkas: Rimantas Jonas Dagys

Pasidalinkime šia informacija – kovo mėnesį Seimas imsis šio klausimo sprendimo.. ir daugeliu atveju nuo mūsų aktyvumo priklausys jo baigtis.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 1 063

Žymos

Atsiliepimų 2

 1. Atsarginis ešalonas    -  2021-02-05, 16:39

  Pagalvojo Dagys ir nutarė, kad reikia išlįsti iš hibernacijos.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Darius    -  2021-02-08, 10:47

  Pirmiausia manau, kad straipsnis yra ypač subjektyvus, kai žmogus (ar organizacija) taip užsiakmenėjęs savo pasaulėžiūroje, kad jis nori tai prikišti ir kitiems, žmonės atsikando krikščionybės, ir jie to nebe nori, ir jau seniai tai nėra moralinis kompasas.

  Ne pirmą kartą žmonių valia kuriami įstatymai neatitinka krikščionių įsitikinimų ir tai turbūt ne paskutinis.

  Niekas niekada neuždraus savo noru žmonėms dalyvauti krikščioniškose tradicijose. Bet jau laikas nustoti kišti savo nuomones kitiems žmonėms kurie to nenori ir niekada nenorėjo, kaip 1251 m. kai Lietuva buvo priversta pasikrikštyti.

  Žmonės, kaip ir visas pasaulis, nėra tik juoda ir balta, viskas yra spektre, kaip ir patys krikščionys (kurie tik per šventes pasirodo), taip ir vyrai ir moterys.

  Geriau gražiai judėkim visi pirmyn, kiekvienas savo tempu, bet bent jau nekiškime pagalių į ratus vienas kitam.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kaip pasikeitė jūsų finansinė padėtis nuo 2022 m. pradžios?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...

Nasa i kanalizacija...

Kam tau ginklai toks kietas gali rusus špygomis užbadyti...

Amerikonu demokratinės bombos...

Durnių ir bažnyčioja muša....

Ai jai jai jai. :D sankcijų, daugiau sankcijų! px kad nei viena nuo 2014 neturėjo...

Baisu gabriuk...

sėkmės vyrai...

Nebus. Rusų kol kas dar niekas nenukariavo....

Būdamas policininko vietoje, tuos priedebilius lupčiau su dviem bananais, iš abiejų rankų ir nuo dūšios....

Bent kažkas blaiviai mąsto. debilai naudojosi kovid kad marintų žmones. Tuomet debilai naudojasi karu kad...

Davė laisvę nevispročiams reikštis tegul dabar ir kenčia. Klimakso aktyvistai yra visiški atsilupeliai. :D...