infa.lt

Informaciniai karai, koduojantys žmones išmirimui

Informaciniai karai, koduojantys žmones išmirimui

28 sausio
09:30 2021

Žmogus negali aprėpti didelių laikotarpių. Jis nemato pavojaus, jeigu kenksmingos pasekmės pasireikš tik pakankamai tolimoje ateityje. Šiandien prieš žmones vedamas tikras karas.

Priešas intensyviai bombarduoja žmones informaciniais ginklais, pažeidžiančiais žmogaus sąmonę. Mes nematome to ginklo, kaip, pavyzdžiui, nematome ir radioaktyvaus spinduliavimo. Ir poveikis pasireiškia ne iš karto, kaip ir radiacijos atveju. Tačiau tokių žmogaus naikinimo mastų istorija iki šiol dar neregėjo.

Žmonėms siekiama įdiegti egoizmą, sunaikinti pačią galimybę gyventi kolektyvinį gyvenimą. Žmonės performuojami realizuoti tik savanaudiškus, materialius interesus. Kultivuojamas egoizmas ir vartotojiškumas. Siekiama ištrinti, išbraukti iš sąmonės tokias sąvokas kaip Tėvynė, patriotizmas, garbė, sąžinė, pareiga. Išjuokiama tautų istorija, kultūra ir tradicijos, juodinami tautų herojai.

Visa tai pateikiama lengva, pramogine forma, kuri maskuoja diegiamų nuostatų griaunamąją galią. Eteris užkimštas filmais, serialais, estrada, šou ir kitomis programomis, reklama, visa tai propaguoja svetimus vaizdinius, nuostatas ir elgesio modelius. Korporacijų brendai, kaip nugalėtojų vėliavos krinta į akis visuose stambiuose miestuose. Reklaminių skydų pribadyta kiekviename žingsnyje.

TV ir radijo programos prisotintos produkcijos, kuri atitraukia žmogų nuo gimtosios kultūros ir orientuoja į svetimus elgesio modelius. Serialų ir filmų herojai, svetimos ideologijos nešėjai, kurie elgiasi be jokių principų, pateikiami patrauklia forma. Žmonės, ypač jaunimas, pradeda nesąmoningai mėgdžioti TV personažus, gyvenančius gražų gyvenimą, „drąsiai“ ir mikliai demonstruojančius grubią kumščių jėgą, neaiškiais keliais įsigyjančius didžiulius turtus.

Jau daug metų vykdoma galinga ataka prieš kalbą. Ypatingas dėmesys atkreiptas į jaunimo auditorijos kalbą. Pavyzdžiui, žodis „žmogžudys“, turintis akivaizdžią neigiamą prasmę, pakeičiamas žodžiu „kileris“. Žodis „prostitutė“ pakeičiamas nieko nereiškiančia „plaštake“. „Palaidumas“ „amoralumas“ keičiami „laisvumu“, „drąsumu“ ar išsireiškimu „be kompleksų“, kaip vadinasi nemažai TV laidų.

Kaip manote, kodėl tokioms laidoms suteikiama tiek daug eterio laiko? Turinti gili prasmę sąvoka „meilė“ yra išstumiama vulgaraus žodelyčio „seksas“, siekiant lyčių santykius suvesti iki paprasčiausio primityvaus susiporavimo. Sąvoką „sąžinė“ pakeitė paniekinami „kompleksai“, „kompleksuotas“.

Pamąstykim apie šį trumputį sąrašą, kurį, esant norui, galima pratęsti. Tokie tikslingi pokyčiai negali būti atsitiktiniai. Tai aukštos klasės profesionalų ir, tuo pat metu, rinktinių niekšų darbas. Gyventojai nesupranta, kas vyksta. Visų visuomenės posistemių griuvimas suvokiamas kaip natūralus procesas. Žmonės nevertina situacijos pagal rezultatus, bet tik pagal masinės informacijos priemonių komentarus.

Visuomenė žlunga, o žmonės žiūri naujienų ir „analitines“ laidas, serialus, reklamą, skaito laikraščius ir žurnalus, geria alų ir nieko nesupranta bei nieko nesiima.

Šiuo metu apsauginiu mechanizmu, nors ir labai silpnu, tapo socialinė ir politinė apatija. Tačiau tokia būsena rodo, kad visuomenė sunkiai serga, jei žmonės yra abejingi gimtųjų namų, kuriuose gyvena, likimui. Per pastaruosius metus gyventojus išmokė tikėti svetimais teiginiais, kurie suderinti su užslėptomis, į pasąmonę įdiegiamomis nuostatomis. Žmones atpratino analizuoti situaciją, lyginti faktus, mąstyti.

Pats baisiausias dalykas – žmonių abejingumas gimtosios šalies likimui. Žmonės taip užprogramuoti ir toliau šia kryptimi programuojami. Klastingu būdu savisaugos instinktą atplėšė nuo būtinybės išsaugoti Tėvynę jausmo.

Televizija, kurią kontroliuoja oligarchai, atjungia mąstymą, tikina, kad viskas gerai, kad tuoj tuoj prasidės pakilimas ir pasidarys dar geriau. Tačiau melas negali tęstis amžinai. Pati pirma krizė šalyje ar pasaulyje, sugriaus trapią situaciją. Dėl to aktualiu uždaviniu pasidarė išėjimo iš susidariusios aklavietės projekto, kurį palaikytų didžiuma gyventojų, sukūrimas.

Tradicinėje visuomenėje nuo tokių pavojų apsaugo tradicijos ir religija, kuriose akumuliuojasi milžiniška tūkstantmečių patirtis. Tačiau tradiciniai principai ir elgesio modeliai perduodami iš tėvų vaikams labai ankstyvame amžiuje, paskui juos įtvirtina mokyklinis išsilavinimas. Dabar šis procesas apsunkintas, net jei tėvai ir stengiasi perduoti protingas vertybes, nes televizija ir kitos masinės informacijos priemonės, propaguodamos palaidumą, tvirkina vaikų ir paauglių sąmonę. Griaunama šeima ir švietimo sistema.

Ne mažiau baisios ir alaus bumo pasekmės. Paaugliams alaus vartojimas stabdo smegenų ir nervų sistemos vystymąsi. Vyrams alus smarkiai sumažina vyriškų hormonų gamybą, mažina potenciją, veda į nevaisingumą, kas, vėlgi, stumia visuomenę į susinaikinimą.

Tai ar reikalingos mums tokios „laisvės“ ir tokia „demokratija“?

Paprasti žmonės apie tokius dalykus nesusimąsto. Jie vertina socialinius reiškinius buitiniu mastu ir daro didelę klaidą. Šiuo metu vykstančių įvykių vertinimas buitiniu požiūriu slepia savyje milžinišką pavojų šaliai. Tai suprato dar senovėje. Sokratas sakė, kad reikia saugotis netgi naujos muzikos, nes ji gali sukelti grėsmę valstybės egzistavimui.

Mes matome, kaip tamsios, satanistinės jėgos, palaipsniui diegdamos į gyvenimą nežymias permainas, pasiekia didžiulių rezultatų. Pokyčiai vyksta labai mažu greičiu, nepastebimu normaliam žmogui. Tokie pokyčiai, kad galutinai įsitvirtintų, reikalauja dviejų-trijų kartų pasikeitimo.

Tie, kas paslapčia nustato šių pokyčių kryptį, yra pavojingiausi mūsų priešai. Jie užgrobė švenčiausią iš švenčiausių – mūsų tautos sąmonės formavimą. Rezultatai gavosi baisesni už tiesioginį bombardavimą. Šiandien mūsų priešai, mūsų pačių tėvynainių rankomis formuoja mūsų tautos sąmonę. Mūsų bendrapiliečius stengiamasi paversti vartotojais ir nužudyti tautą.

Vartotojas siekia pramogauti ir gauti juslinius malonumus. Pinigai tampa stabu, kuris pastatomas vietoje aukštų vertybių ir idealų. Žmonės nė nepastebi, kad juos gena link bedugnės.

Šiandieniniai informacinio karo tikslai

Prieš didžiules planetos žmonių mases naudojamas psichologinis ir informacinis ginklas. Siekiama sugriauti nacionalines valstybes ir kultūras. Pagrindinis šios beprotiškos bakchanalijos tikslas – viso pasaulio resursų perskirstymas „auksinio milijardo“ viršūnėlės naudai, o dabar jau įžvelgiama tendencija apsiriboti „auksiniu milijonu“.

Pasirinkta paprasta ir labai pigi schema. Prisidengus demokratijos, žmogaus teisių ir panašiais tuščiais lozungais, organizuojamas nacionalinių, suverenių valstybių susinaikinimas. Naikinamos nacionalinės kultūros, kurias išstumia masinė kultūra, griaunama dorovė, – daroma viskas, kad žlugtų šeima, degraduotų švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos.

Pridėkime prie to narkomaniją, prostituciją, alkoholizmą. Visa tai daroma dangstantis gražiais žodžiais, kurie įvairiais variantais be paliovos kalami į galvas per masinės informacijos priemones, visų pirma – televiziją. Tai visiškai atjungia naikinamų žmonių mąstymą.

Neparankus lyderis nubaudžiamas informaciškai – taip, kad nuo jo visi nusisuka. Galima priklijuoti bet kokią etiketę, neturinčią nieko bendro su realybe, galima padaryti jį pajuokos objektu, naudojantis įvairiomis falsifikacijomis, galima paskleisti šmeižtą, galima surengti provokaciją ir t.t.

Paskaitykite Dalesą. Tai buvo protingas šunsnukis ir jis šių metodų esmę suformulavo itin aiškiai. Ir manipuliatoriais bus patikėta. Žmogus priverstas tikėti, netikrindamas ir nereikalaudamas įrodymų, milžinišku teiginių kiekiu, nes protas sugeba įsisavinti tik mažytę dalelę faktų apie begalinį pasaulį.

Masinės informacijos priemonės bombarduoja dvasinius visuomenės pamatus. Tai veda į dorovinę degradaciją, ekonominį bankrotą ir išmirimą visame pasaulyje. Šis karas baisus tuo, kad vyksta užliūliuojančiame gražių žodžių ir įtikinėjimų draugiškais jausmais fone. O šalys ir tautos tuo tarpu naikinamos. Naikinimo proceso užtęstumas laiko atžvilgiu neturėtų klaidinti.

Paimkime, pavyzdžiui, oranžinių revoliucijų technologiją. Ji labai paprasta. Iš pradžių nepatenkintoms masėms per žiniasklaidą įteigiama, kad dėl visų bėdų kalta veikianti valdžia ir, kad ją reikia pakeisti. Toliau, arba lygiagrečiai tiems įtikinėjimams, žiniasklaidoje išaukštinama kokia nors opozicinė grupė. Paskui į gatves išvedamos „masės“, technika čia labai nesudėtinga.

Ta pati „laisva“ žiniasklaida nušviečia įvykius, pateikdama atitinkamus komentarus. Ir valdžios pakeitimas garantuotas. Suprantama, į valdžią atvedami tik kapitalui reikalingi žmonės.

Visokio plauko politikieriai, siekdami savo smulkių egoistinių tikslelių, dirba svetimiems strateginiams tikslams, net nesuprasdami, kad juos paprasčiausiai aklai panaudoja. Jie nugali nuosavas šalis svetimų dėdžių naudai.

Žmonija turi įsisąmoninti, kad ji ne šiaip atsidūrė aklavietėje. Ji turi suprasti, kas ją atvedė prie bedugnės krašto ir kas ją ten stumia. Žmonija turi pamatyti, pagaliau, kad valdantys bepročiai gavo į rankas baisios galios ginklą ir nukreipė jį į žmoniją. Dar blogiau yra tai, kad jie patys ir jų parankiniai irgi yra nuolat veikiami šio psichologinio ir informacinio ginklo.

Iki šio momento mes buvome nelygioje padėtyje su savo priešu. Jis atkakliai įgyvendino savo tikslus, o mes apie juos nieko neįtarėme. Jis įvaldė naujo ginklo paslaptis, panaudojo jį prieš mus, o mes to nesupratome.

Dabar mes žinome jo tikslus, strategiją ir taktiką. Mes pasidarėme stipresni ir esame pasiruošę duoti agresijai atkirtį. Mes pagaliau supratom, kad vyksta tikrų tikriausias karas, kurio tikslas – sunaikinti mūsų ir kitas pasaulio tautas. Šiame kare prieš tautas yra naudojama tų pačių tautų nuosava socialinė energija.

infa.lt: straipsnis pirmą kartą paskelbtas Gerrmanto dar 2016 metais, forume https://forumas.draugas.lt/, kurį atrado mūsų skaitytojas Jonis ir atsiuntė mus. Jis nė kiek ne mažiau aktualus šiandien, kaip ir prieš ketverius metus, ir parodo, kiek tai, kas aprašoma jame, atitinka šiandieną – situacija tik nuosekliai ir akivaizdžiai blogėja.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 400

Žymos

Atsiliepimų 4

 1. Romualdas    -  2021-01-28, 10:54

  Nematau autoriaus vardo,bet gal ir nebūtinas.Taikliai parašyta,mano suvokimas pabudo jau prieš daug metų…Norėtųsi,kad šis straipsnis priverstų žmonės susimąstyti,suprasti kas vyksta…Gal tada daugelis sprendimu būtų kitokie.Pasak Žako Freskos,jei nieko nedarysime,tai niekas ir nepasikeis.Visiems sveikatos ir pabudimo!

  Atsakyti į šį komentarą
 2. anoniminis    -  2021-01-28, 11:04

  Kaip gera skaityti tikras naujienas

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Hm    -  2021-01-28, 11:53

  Juodas jumoras aišku, bet į tai galima pasižiūrėti kaip į natūralią atranką – kvailiai išmirs, išsižudys, liks protingiausi – kas supras kas vykstą…

  Atsakyti į šį komentarą
 4. gyvenimiška išmintis    -  2021-01-28, 19:51

  „Jei laisvė iš viso ką nors reiškia,tai ji reiškia teisę pasakyti žmonėms tai, ko jie NENORI girdėti“ (Dž.Orvelas)
  “ 5 procentai visuomenės mąstantys, 15 procentų galvoja, kad mąsto, o likusieji 80 procentų net bijo mąstyti“ (Bernardas Šo)
  Visiškai nesvarbu,kas balsuoja ir kaip balsuoja-
  svarbu, kas balsus skaičiuoja.
  Lojalumas-nebuvimas būtinybės mąstyti.
  Mirti už kažkieno idealus yra daug lengviau,nei gyventi pagal juos.
  Auksinė taisyklė-kieno auksas, to ir taisyklės.
  Jei nori nugalėti priešą-išauklėk jo vaikus.
  (Kinų patarlė)
  „Revoliucijas pradeda idealistai, tęsia kriminalistai, o baigia karjeristai.“(Dantonas)
  Kas kovoja,gali pralaimėti, kas nekovoja—tas jau pralaimėjo.
  Geriausias būdas pavergti žmogų-be paliovos jį laisvinti.
  „demokratija yra blogiausia iš visų galimų santvarkų,kurioje hienos valdo asilus.“(Aristotelis)
  Propaganda yra veiksminga, jei klausome, kas ką čiulba ir tampa bereikšmė, kai pamatome, kas ką lesa.
  „Istorija-tai kekšė, atsigulanti po nugalėtoju“ (Napoleonas)
  -Kodėl JAV nebūna valstybės pervesmų?
  -Nes ten nėra JAV ambasados.
  Lietuva yra antra šalis pasaulyje pagal korupciją tik dėl to, kad davė kyšį, jog nebūtų pirma.
  agresorius yra tas, kuris užpuola kokią nors valstybę anksčiau už Ameriką.
  „Jeigu rinkimai ką nors keistų, jie jau seniai būtų uždrausti“. (Markas Tvenas)
  „Nori kontroliuoti opoziciją? Įkurk ir vadovauk jai pats.“ (V.Leninas)
  VSD= KGB+CŽV+MOSSAD+ konservai.
  Kiaulės kūnas + vištos smegenys + šuns lojimas = kiauLinas Linkevičius

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kaip pasikeitė jūsų finansinė padėtis nuo 2022 m. pradžios?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...

Davė laisvę nevispročiams reikštis tegul dabar ir kenčia. Klimakso aktyvistai yra visiški atsilupeliai. :D...

Tokio brudo visur pilna. Kai Lietuvoje susibūrė paleckiukinių šaika "Geros kaimynystės su teroristine Rusija ir...

Mokesčiai - labai geras žmones žlugdyti, ypatingai smulkiuosius verslininkus. Kad tokie rinkėjai ne apie politiką...

Vėl reikalingas Tautos Atgimimo SĄJŪDIS, nes lyt-polit-iškrypėliai reiškiasi visu pajėgumu. Net Seime - berneliai, persirenginėjantys...

Šitas gėjžopos hienos administratorius vėl praleido progą patylėti....

Nu, bliad, čia tai joooo.... Atsiprašau, nesikeikti negaliu....

Ko tada norėti iš Rusijos užzombuotų žmonių, jeigu net Lietuvoje paleckiukiniai "serga" už "Putino saulę"....

Kinija - per galinga ir ekonomiškai sparčiai stiprėjanti šalis, todėl suprantama, jog PROTAUJANTIEJI, nenori pyktis...

Straipsnyje konstatuoti faktai neginčijami, tai tiesa, bet nepritariu minčiai, jog tai yra "sovietmečio atėjęs komunistų...

jix

deja, dauguma intelektualų dar miega, sąmoningas atsidavimas politiniam pandemijos ir karo naratyvui rodo, kad jiems...