infa.lt

Lietuvos piliečių Susitelkimo REIKALAVIMAS LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentui

Lietuvos piliečių Susitelkimo REIKALAVIMAS LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentui

23 sausio
07:29 2021

SUSITELKIMO
neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo,
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt
el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos
FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva<
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

REIKALAVIMAS
Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
Lietuvos Respublikos Prezidentui

2021 m. sausio 28 d., Lietuva

 1. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų pasidalinta, aptarta ir išdiskutuota sveikatinimo, gydymo ir pasaulinės praktikos informacija, vertindami informaciją apie Pasaulio šalių valstybių patirtį valdant Covid-19 situaciją, REIKALAUJAME viešai paaiškinti:
 2. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo sprendimų dėl įgimto natūralaus imuniteto formavimo natūraliomis priemonėmis, bendravimo atstatymo ir sveikos gyvensenos programų skleidimo. Svarbu tartis, vystyti ir vykdyti sveikos gyvensenos, imuniteto stiprinimo natūralių priemonių, programų, susijusios informacijos viešinimo.
 3. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo akcentuotos psichinės sveikatos stiprinimo priemonės. Pandemija yra rimtas iššūkis žmonių psichikai. Kodėl per šį periodą nebuvo girdima programų, neakcentuojama psichologinė pagalba žmonėms. Statistikos departamentas ir Higienos institutas privalo teikti detalią informaciją ne tik už 2019 metus, bet ir už 2020 metus. 3. Ar buvo įvertintos rizikos, susijusios su vaikais ir jaunimu:

3.1. Psichine sveikata, dėl judėjimo ir bendravimo uždarymo apribojimų;

3.2. Neigiama įtaka vaikams, dėl judėjimo apribojimų įvedus nuotolinį mokymą; 3.3. Perteklinio kompiuterių ekranų spinduliuotės poveikio vaikų regėjimui, nervų sistemai ir psichikai.

Būtina atverti mokyklas ir darželius, aukštąsias mokyklas, nes tai yra natūralios gyvenimo sąlygos natūralaus imuniteto formavimo sustiprinimui.

 1. Neigiamas bendravimo apribojimų poveikis pasireiškė ligoninėse, uždraudus artimiesiems prižiūrėti sergantįjį. Sunkiai susirgus ar vyresnio amžiaus žmonėms būtina artimojo priežiūra, patekus į gydymo įstaigas. Viena iš pasitaikančių priežasčių, sukeliančių letalinę pabaigą, yra sergančiųjų nepriežiūros faktai, kai artimiesiems neleidžiama prižiūrėti sergančiųjų. Būtina atstatyti artimų asmenų lankymo priežiūrą.
 2. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų turinčių ilgametę darbo patirtį ir žinias, pateikiame Pasaulinius mokslinius šaltinius (žr. prieduose) ir jais vadovaujantis REIKALAUJAME:
 3. Įvairiapusiško priemonių taikymo dėl įgimto natūralaus imuniteto stiprinimo. Stiprinant visuomenės imunitetą būtina:

5.1. Peržiūrėti „karantino“ sąvoką ir taikymą, nes „karantinas“ yra tuomet, kai sergantys yra izoliuojami nuo sveikų, kaip galimi potencialūs užkrato platintojai, o ne tada, kai sveiki izoliuojami nuo sveikų.

5.2. Nedelsiant nutraukti žalingą kaukių dėvėjimą lauke, sportuojant ir leidžiant laisvalaikį. Kaukes dėvėti tik sergantiems infekcinėmis ligomis ir kontaktuojant su sergančiaisiais. 5.3. Grąžinti vaikų ir jaunuomenės galimybę mokytis mokyklose, dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose. Gyvas bendravimas vaikams labai svarbus užtikrinant jų psichinę sveikatą, vystymąsi, optimizmą, o tai yra stipraus natūralaus imuniteto pagrindas.

III. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai ir gydytojai, REIKALAUJAME: 6. Atnaujinti viso smulkaus verslo (pirčių, kavinių, restoranų), muziejų, teatrų ir kitų visuomeninių įstaigų veiklą.

 1. Grąžinti žmonėms teises savarankiškai apsispręsti dėl saugaus bendravimo viešose erdvėse, netaikant apribojimų.
 2. Kaukes turi dėvėti tik sergantys asmenys arba asmenys kontaktuojantys su sergančiaisiais. 9. Skirti ypatingą dėmesį žmonių tarpusavio bendravimo atstatymui, nes tokie apribojimai kelia stresą ir įtampą žmonių santykiuose, bei silpnina imuninę sistemą. Bendravimas ir laisvas judėjimas padės panaikinti psichinę įtampą ir grąžins pasitikėjimą tarp žmonių. 10. Riboti nacionalinio transliuotojo neigiamos informacijos skleidimą, suteikiant prioritetą pozityvios informacijos viešinimui.
 3. Stiprinti informacijos sklaidą apie natūralaus imuniteto stiprinimo priemones, sveikos gyvensenos ir psichinės sveikatos stiprinimo programas.
 4. Suteikti sąžiningas, objektyvias žinias, susijusias su visapusiška statistine informacija, skelbiant detalizuotas ligas, jų statistiką.
 5. Pateikti lyginamuosius duomenis tarp covid, gripo ir kitų virusinių infekcijų, informuojant visuomenę objektyviai. Vienašališkas covid ligos statistikos duomenų viešinimas kelią psichologinę įtampą ir paniką visuomenėje.
 6. Teikti informaciją apie ligas ir mirčių priežastis, pateikiant tiek bendrąją, tiek ir palyginamąją statistiką.
 7. Pateikti informaciją apie žmonių sveikatą po skiepų, detalizuojant pašalines reakcijas ir komplikacijas.
 1. Užtikrinti Statistikos departamento pateikiamų duomenų etiškumą ir išsamų lyginimą su kitomis ligomis, laikantis profesinio sąžiningumo.
 2. Įvertinti visų rūšių testų covid ligai nustatyti (1) patikimumą bei (2) metodikų objektyvumą diagnozuojant covid ligą, kadangi šių testų rezultatai turi didelę įtaką pandemijos valdymui, statistikos formavimui, valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės gyvenimui.

Pabrėžiame, kad šiuo metu naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei.

Testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos išdidinimui dėl covid plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškią įtaką daro covid testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės ligos konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis).

Šis tyrimas pirmą kartą buvo įvestas tik šios pandemijos metu, ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „gerosios laboratorinės praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei nebuvo paskaičiuota paklaida.

Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie jau eilę metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal gerosios praktikos standartus. (Pridedame mokslininkų, imunologų apie testų paklaidas ir netinkamą jų naudojimą virusinės infekcijos nustatymui šaltinius.)

Tik turint objektyvią informaciją apie realius covid klinikinius susirgimus, įmanomas teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo pandemijos priemonių adekvatumas.

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas ES ir Lietuvos pareigūnams, siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo.

Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai.“. Taigi – testo rezultatas yra teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs). Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – sveikatos darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir kada tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai.

Tokiu būdu galime konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik kad netikslūs, bet ir labai klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi sprendimai, formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei sveikatai. Lietuvos ekonomikai, valstybės gerovei.

Įvertinus tai, kad pats PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui.

Paaiškinkite ryšį tarp šio fakto kad PGR tyrimas skirtas genetinių sekų nuskaitymui ir to fakto, kad 2018.04.24 pasirašytas dokumentas ekonomikos viceministro Elijaus Čivilio, kad Lietuva įsipareigoja iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventojų genetinių sekų, t.y. DNR pavyzdžius. Paaiškinkite, koks tai tikslas, kodėl tokį dokumentą, susijusį su Žmogaus sveikata ir genetinių sekų DNR rinkimu pasirašė ekonomikos viceministras, o ne sveikatos apsaugos ir medicinos srities atstovai.

Reikalaujame įvertinti šiuos faktus ir spręsti klausimą dėl dabar atliekamų testavimų tikslingumo.

 1. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus REIKALAUJAME nutraukti įvestą ekstremalią situaciją.

Šaltiniai pateikiami PRIEDUOSE, 6 lapai

PASIRAŠO gydytojai-praktikai:
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus šią nuorodą –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ…
)

PASIRAŠO visuomeninių organizacijų atstovai:
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus šią nuorodą –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVM…
)

Dokumentas platinimui paskelbtas čia:
https://drive.google.com/file/d/1kNlvgt3gQW7OcPKFETun64UJ7tExG08x/view

 

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis
žiūrėjo 7 085

Žymos

Atsiliepimų 13

 1. anoniminis    -  2021-01-23, 09:48

  Ačiū, kad mes tokie esame. Dar yra vilties apsiginti nuo nusikaltėlių.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Ar tikrai?    -  2021-01-23, 13:56

   Ko nepadarysi siandien, nepadarysi niekada (Buda). Nusiimsit antsnukius? Uzsidedu tik I parduotuve ieidamas.

   Atsakyti į šį komentarą
   • Gražina    -  2021-01-23, 23:17

    Dar yra šviesių žmonių. Palaikau šitą iniciatyvą 100 proc.

 2. Inga    -  2021-01-24, 09:16

  REIKALAVIMAS Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui

  Plačiau:
  https://infa.lt/55965/lietuvos-pilieciu-susitelkimo-reikalavimas-lr-seimui-vyriausybei-prezidentui/

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Ziuresim kas bus    -  2021-01-24, 09:37

  Mano prognoze- valdzia ignoruos si reikalavima.
  Gal verciau I teisma? I Konstitucini del sprendimu teisetumo, I pirmos instancijos teismus pagal vieta nukentejusieji ( mirusiu del nesuteiktos pagalbos artimieji, suzlugdyti verslai ir pan). Aukstaitijos implantologijos klinika jau padave, kas dar?

  Atsakyti į šį komentarą
  • Eduardas    -  2021-01-24, 10:29

   Turim gerus tris metus rinkimus į seimą. Rinkimai vyktų su įpareigojimu pusmečiui – metams atšaukti visus ankstesnius įstatymus kurie prieštarauja LR Konstitucijai. Ir į ateitį priėmus įstatymą prieštaraujantį LR Konstitucijai. Vyriausybė netenka galios, turinti besąlygiškai atsistatydinti. Gal kažką panašaus taikyti ir LR prezidentui, nes jis garantas turi būti konstitucijos garantas – o ne maronetė. Konstitucija dabar nevykdoma. O peticijos senai nieko nereiškia seimui, vyriausybei.

   Atsakyti į šį komentarą
 4. anoniminis    -  2021-01-24, 14:48

  Viskas priklauso nuo visuomenės spaudimo valdžiai,jai visuomenė susivienijus parems,tai gali tapti ne tik deklaracija.

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Žemaitis    -  2021-01-24, 15:21

  italu, lenkų pavyzdžiu sekime! ienas nieko nenuveiksi, o jie masiškas barus atidarinėjo, kavines ir ką, o gi nėra pajėgų sistemai, kad eiti ir visas maitinimo įstaigas uždarinėti, o ten sėdinčius bauduoti, kaip ir tų maitinimo įstaigų savininkus. Vienybėje jėga!

  Atsakyti į šį komentarą
 6. Žemaitis    -  2021-01-24, 15:37

  PASKUTINĖ NUORODA Žmonėms neatsidaro – įkelta nepilna nuoroda.
  Čia jeigu paspausite – atsidarys: drive.google.com/file/d/1kNlvgt3gQW7OcPKFETun64UJ7tExG08x/view

  Atsakyti į šį komentarą
 7.    -  2021-01-26, 09:29

  Durnių laivas ši svetainė

  Atsakyti į šį komentarą
  • regis    -  2021-01-26, 20:00

   Tai durniams tikrai durnai atrodo, kai nieko nesupranta ką skaito. Čia abejonių nekyla 🙂

   Supainiojot adresą su Delfi?

   Atsakyti į šį komentarą
 8. Leninas    -  2021-02-15, 19:12

  Malaciai !!

  Atsakyti į šį komentarą
 9. Gintaras    -  2021-04-13, 10:24

  “ praeityje atliekant tyrimus su gyvūnais, kai jie gavo modifikuotą RNR arba modifikuotą DNR vakciną, gyvūnai iš pradžių atrodė labai sveiki savo imuninės sistemos požiūriu. Puiku, tai atrodė kaip sėkmė! Kraujo mėginiuose padidėjo antikūnų lygis ir pagerėjo T ląstelių imuninis atsakas. Puiku!
  Tačiau atliekant tyrimus su gyvūnais sykiu atliekamas ir vadinamasis provokacinis testas. Šis bandymas su žmonėms yra neetiškas, todėl naudojamas tik eksperimentuose su gyvūnais, tai yra, po to, kai gaunami geri kraujo tyrimų mėginiai, gyvūnams suleidžiamas virusas ar bakterijos, arba jie yra paveikiami viruso ar bakterijų. Ir mes tuomet pamatėme, jog yra labai daug problemų. Iš tikrųjų gyvūnams kaskart pasireikšdavo citokinų atsakas, uždegiminė reakcija, o tai reiškia, kad reakcija susilpnėdavo, kai buvo paveikiami viruso ar bakterijų. Jie buvo labiau ligoti, turėjo sunkesnį plaučių uždegimą, daugiau problemų su kepenimis ir daugiau mirties atvejų. Jei gyvūnams šie simptomai pasireiškė beveik kiekvieną kartą naudojant ankstesnes tokio tipo vakcinas, galime manyti, kad taip nutiks ir su šia vakcina.“ Vidaus ligų ir osteopatijos gydytoja Carrie Madej 19 metų vadovavo dvejoms klinikoms Džordžijos valstijoje, JAV. Ji jau seniai domisi vakcinomis. kla.tv/18419

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar kainų augimo fone pradėjote mažiau ir/ar pigiau pirkti?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Mintys apie Vydūną ir karą

Mintys apie Vydūną ir karą

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Donorystė ar prekyba organais?

Donorystė ar prekyba organais?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Voratinklis

Algimantas Rusteika. Voratinklis

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Jūs nieko neturėsite…

Jolanta Blažytė. Jūs nieko neturėsite…

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Kodėl Lietuvoje nėra vieningos opozicijos?

Kodėl Lietuvoje nėra vieningos opozicijos?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Vertybės ir prisitaikėliškumas

Vertybės ir prisitaikėliškumas

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Ką daryti?

Algimantas Rusteika. Ką daryti?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Marmalinė vagystė

Jolanta Blažytė. Marmalinė vagystė

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Transhumanizmas. Vietoj „Didžiojo Brolio“ – daug mažų „sesučių“ (video)

Transhumanizmas. Vietoj „Didžiojo Brolio“ – daug mažų „sesučių“ (video)

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą

Jei pasieks Maskvą, tai kažkas pasieks ir Vašingtoną. Nori III?...

R

Tik nepradėk aiškinti ką ukrainiečiai daro. Konservų giesmę girdime jau 9 mėn. Ukrainiečiai už savo...

O Lietuvoje buvo ir GP ur neteisėti visi suprantame ir buvo atseit neverčiama skiepytis o...

Seniai ta faceboka skatertiu darožka viso gero sekliu klanui !...

Šiuo metu Ukrainai reikia tik VIENO, - tolimo nuotolio ginklų ir Putinas bus "suvystytas"......

Teisingai, "Hm". Taip "apsireiškia" Lietuvos išdaviko paleckiuko "Savi šaudė į savus" buvusios šoblos dar laisvėje...

Karo pradžioje komentavau: Supuvę, iškrypę Vakarai, pasitvirtino... DUOKIT UKRAINAI TOLIMO NUOTOLIO RAKETŲ, kad galėtų Maskvą...

Toks ir tikslas išvaryti vietinius gyventojus o tada užimti visą teritoriją. Ukrainos nebebus. Ir ką...

Hm

Klausyk tu putkino lerva, ukrainiečiai už mūsų laisvę nuo išsigimėlių atsiskaito krauju, gyvybėmis, badu, šalčiu...

tarpininkai ir visokios "logistikos" - tol viskas tik brangs!...

susiduria su savo vadovu tarnyste JAV. Ir - niekuo daugiau! Jei sugebes parsidavelius likviduoti,sugebes ir...