• Naujienos
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija
 • Join Us
 • Member Login

infa.lt

Lietuvos piliečių Susitelkimo REIKALAVIMAS LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentui

Lietuvos piliečių Susitelkimo REIKALAVIMAS LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentui

23 sausio
07:29 2021

SUSITELKIMO
neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo,
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt
el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos
FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva<
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

REIKALAVIMAS
Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
Lietuvos Respublikos Prezidentui

2021 m. sausio 28 d., Lietuva

 1. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų pasidalinta, aptarta ir išdiskutuota sveikatinimo, gydymo ir pasaulinės praktikos informacija, vertindami informaciją apie Pasaulio šalių valstybių patirtį valdant Covid-19 situaciją, REIKALAUJAME viešai paaiškinti:
 2. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo sprendimų dėl įgimto natūralaus imuniteto formavimo natūraliomis priemonėmis, bendravimo atstatymo ir sveikos gyvensenos programų skleidimo. Svarbu tartis, vystyti ir vykdyti sveikos gyvensenos, imuniteto stiprinimo natūralių priemonių, programų, susijusios informacijos viešinimo.
 3. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo akcentuotos psichinės sveikatos stiprinimo priemonės. Pandemija yra rimtas iššūkis žmonių psichikai. Kodėl per šį periodą nebuvo girdima programų, neakcentuojama psichologinė pagalba žmonėms. Statistikos departamentas ir Higienos institutas privalo teikti detalią informaciją ne tik už 2019 metus, bet ir už 2020 metus. 3. Ar buvo įvertintos rizikos, susijusios su vaikais ir jaunimu:

3.1. Psichine sveikata, dėl judėjimo ir bendravimo uždarymo apribojimų;

3.2. Neigiama įtaka vaikams, dėl judėjimo apribojimų įvedus nuotolinį mokymą; 3.3. Perteklinio kompiuterių ekranų spinduliuotės poveikio vaikų regėjimui, nervų sistemai ir psichikai.

Būtina atverti mokyklas ir darželius, aukštąsias mokyklas, nes tai yra natūralios gyvenimo sąlygos natūralaus imuniteto formavimo sustiprinimui.

 1. Neigiamas bendravimo apribojimų poveikis pasireiškė ligoninėse, uždraudus artimiesiems prižiūrėti sergantįjį. Sunkiai susirgus ar vyresnio amžiaus žmonėms būtina artimojo priežiūra, patekus į gydymo įstaigas. Viena iš pasitaikančių priežasčių, sukeliančių letalinę pabaigą, yra sergančiųjų nepriežiūros faktai, kai artimiesiems neleidžiama prižiūrėti sergančiųjų. Būtina atstatyti artimų asmenų lankymo priežiūrą.
 2. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų turinčių ilgametę darbo patirtį ir žinias, pateikiame Pasaulinius mokslinius šaltinius (žr. prieduose) ir jais vadovaujantis REIKALAUJAME:
 3. Įvairiapusiško priemonių taikymo dėl įgimto natūralaus imuniteto stiprinimo. Stiprinant visuomenės imunitetą būtina:

5.1. Peržiūrėti „karantino“ sąvoką ir taikymą, nes „karantinas“ yra tuomet, kai sergantys yra izoliuojami nuo sveikų, kaip galimi potencialūs užkrato platintojai, o ne tada, kai sveiki izoliuojami nuo sveikų.

5.2. Nedelsiant nutraukti žalingą kaukių dėvėjimą lauke, sportuojant ir leidžiant laisvalaikį. Kaukes dėvėti tik sergantiems infekcinėmis ligomis ir kontaktuojant su sergančiaisiais. 5.3. Grąžinti vaikų ir jaunuomenės galimybę mokytis mokyklose, dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose. Gyvas bendravimas vaikams labai svarbus užtikrinant jų psichinę sveikatą, vystymąsi, optimizmą, o tai yra stipraus natūralaus imuniteto pagrindas.

III. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai ir gydytojai, REIKALAUJAME: 6. Atnaujinti viso smulkaus verslo (pirčių, kavinių, restoranų), muziejų, teatrų ir kitų visuomeninių įstaigų veiklą.

 1. Grąžinti žmonėms teises savarankiškai apsispręsti dėl saugaus bendravimo viešose erdvėse, netaikant apribojimų.
 2. Kaukes turi dėvėti tik sergantys asmenys arba asmenys kontaktuojantys su sergančiaisiais. 9. Skirti ypatingą dėmesį žmonių tarpusavio bendravimo atstatymui, nes tokie apribojimai kelia stresą ir įtampą žmonių santykiuose, bei silpnina imuninę sistemą. Bendravimas ir laisvas judėjimas padės panaikinti psichinę įtampą ir grąžins pasitikėjimą tarp žmonių. 10. Riboti nacionalinio transliuotojo neigiamos informacijos skleidimą, suteikiant prioritetą pozityvios informacijos viešinimui.
 3. Stiprinti informacijos sklaidą apie natūralaus imuniteto stiprinimo priemones, sveikos gyvensenos ir psichinės sveikatos stiprinimo programas.
 4. Suteikti sąžiningas, objektyvias žinias, susijusias su visapusiška statistine informacija, skelbiant detalizuotas ligas, jų statistiką.
 5. Pateikti lyginamuosius duomenis tarp covid, gripo ir kitų virusinių infekcijų, informuojant visuomenę objektyviai. Vienašališkas covid ligos statistikos duomenų viešinimas kelią psichologinę įtampą ir paniką visuomenėje.
 6. Teikti informaciją apie ligas ir mirčių priežastis, pateikiant tiek bendrąją, tiek ir palyginamąją statistiką.
 7. Pateikti informaciją apie žmonių sveikatą po skiepų, detalizuojant pašalines reakcijas ir komplikacijas.
 1. Užtikrinti Statistikos departamento pateikiamų duomenų etiškumą ir išsamų lyginimą su kitomis ligomis, laikantis profesinio sąžiningumo.
 2. Įvertinti visų rūšių testų covid ligai nustatyti (1) patikimumą bei (2) metodikų objektyvumą diagnozuojant covid ligą, kadangi šių testų rezultatai turi didelę įtaką pandemijos valdymui, statistikos formavimui, valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės gyvenimui.

Pabrėžiame, kad šiuo metu naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei.

Testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos išdidinimui dėl covid plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškią įtaką daro covid testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės ligos konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis).

Šis tyrimas pirmą kartą buvo įvestas tik šios pandemijos metu, ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „gerosios laboratorinės praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei nebuvo paskaičiuota paklaida.

Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie jau eilę metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal gerosios praktikos standartus. (Pridedame mokslininkų, imunologų apie testų paklaidas ir netinkamą jų naudojimą virusinės infekcijos nustatymui šaltinius.)

Tik turint objektyvią informaciją apie realius covid klinikinius susirgimus, įmanomas teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo pandemijos priemonių adekvatumas.

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas ES ir Lietuvos pareigūnams, siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo.

Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai.“. Taigi – testo rezultatas yra teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs). Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – sveikatos darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir kada tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai.

Tokiu būdu galime konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik kad netikslūs, bet ir labai klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi sprendimai, formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei sveikatai. Lietuvos ekonomikai, valstybės gerovei.

Įvertinus tai, kad pats PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui.

Paaiškinkite ryšį tarp šio fakto kad PGR tyrimas skirtas genetinių sekų nuskaitymui ir to fakto, kad 2018.04.24 pasirašytas dokumentas ekonomikos viceministro Elijaus Čivilio, kad Lietuva įsipareigoja iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventojų genetinių sekų, t.y. DNR pavyzdžius. Paaiškinkite, koks tai tikslas, kodėl tokį dokumentą, susijusį su Žmogaus sveikata ir genetinių sekų DNR rinkimu pasirašė ekonomikos viceministras, o ne sveikatos apsaugos ir medicinos srities atstovai.

Reikalaujame įvertinti šiuos faktus ir spręsti klausimą dėl dabar atliekamų testavimų tikslingumo.

 1. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus REIKALAUJAME nutraukti įvestą ekstremalią situaciją.

Šaltiniai pateikiami PRIEDUOSE, 6 lapai

PASIRAŠO gydytojai-praktikai:
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus šią nuorodą –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ…
)

PASIRAŠO visuomeninių organizacijų atstovai:
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus šią nuorodą –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVM…
)

Dokumentas platinimui paskelbtas čia:
https://drive.google.com/file/d/1kNlvgt3gQW7OcPKFETun64UJ7tExG08x/view

 

Paremkite infa.lt, - Ačiū !!!:

Infa.lt

žiūrėjo 6 402

Žymos

Atsiliepimų 12

 1. anoniminis    -  2021-01-23, 09:48

  Ačiū, kad mes tokie esame. Dar yra vilties apsiginti nuo nusikaltėlių.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Ar tikrai?    -  2021-01-23, 13:56

   Ko nepadarysi siandien, nepadarysi niekada (Buda). Nusiimsit antsnukius? Uzsidedu tik I parduotuve ieidamas.

   Atsakyti į šį komentarą
   • Gražina    -  2021-01-23, 23:17

    Dar yra šviesių žmonių. Palaikau šitą iniciatyvą 100 proc.

 2. Inga    -  2021-01-24, 09:16

  REIKALAVIMAS Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui

  Plačiau:
  https://infa.lt/55965/lietuvos-pilieciu-susitelkimo-reikalavimas-lr-seimui-vyriausybei-prezidentui/

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Ziuresim kas bus    -  2021-01-24, 09:37

  Mano prognoze- valdzia ignoruos si reikalavima.
  Gal verciau I teisma? I Konstitucini del sprendimu teisetumo, I pirmos instancijos teismus pagal vieta nukentejusieji ( mirusiu del nesuteiktos pagalbos artimieji, suzlugdyti verslai ir pan). Aukstaitijos implantologijos klinika jau padave, kas dar?

  Atsakyti į šį komentarą
  • Eduardas    -  2021-01-24, 10:29

   Turim gerus tris metus rinkimus į seimą. Rinkimai vyktų su įpareigojimu pusmečiui – metams atšaukti visus ankstesnius įstatymus kurie prieštarauja LR Konstitucijai. Ir į ateitį priėmus įstatymą prieštaraujantį LR Konstitucijai. Vyriausybė netenka galios, turinti besąlygiškai atsistatydinti. Gal kažką panašaus taikyti ir LR prezidentui, nes jis garantas turi būti konstitucijos garantas – o ne maronetė. Konstitucija dabar nevykdoma. O peticijos senai nieko nereiškia seimui, vyriausybei.

   Atsakyti į šį komentarą
 4. Anonimas    -  2021-01-24, 14:48

  Viskas priklauso nuo visuomenės spaudimo valdžiai,jai visuomenė susivienijus parems,tai gali tapti ne tik deklaracija.

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Žemaitis    -  2021-01-24, 15:21

  italu, lenkų pavyzdžiu sekime! ienas nieko nenuveiksi, o jie masiškas barus atidarinėjo, kavines ir ką, o gi nėra pajėgų sistemai, kad eiti ir visas maitinimo įstaigas uždarinėti, o ten sėdinčius bauduoti, kaip ir tų maitinimo įstaigų savininkus. Vienybėje jėga!

  Atsakyti į šį komentarą
 6. Žemaitis    -  2021-01-24, 15:37

  PASKUTINĖ NUORODA Žmonėms neatsidaro – įkelta nepilna nuoroda.
  Čia jeigu paspausite – atsidarys: drive.google.com/file/d/1kNlvgt3gQW7OcPKFETun64UJ7tExG08x/view

  Atsakyti į šį komentarą
 7.    -  2021-01-26, 09:29

  Durnių laivas ši svetainė

  Atsakyti į šį komentarą
  • regis    -  2021-01-26, 20:00

   Tai durniams tikrai durnai atrodo, kai nieko nesupranta ką skaito. Čia abejonių nekyla :)

   Supainiojot adresą su Delfi?

   Atsakyti į šį komentarą
 8. Leninas    -  2021-02-15, 19:12

  Malaciai !!

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Ar, jūsų nuomone, 15min leidinys yra objektyvi žiniasklaidos priemonė?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Lasvas žodis
Domenai ir hostingas
    EP narė, Rasa Juknevičienė, dalijasi siaubu, kurį sukėlė „neapykantos peticija“, palaikyta daugiau kaip 330 000 žmonių

EP narė, Rasa Juknevičienė, dalijasi siaubu, kurį sukėlė „neapykantos peticija“, palaikyta daugiau kaip 330 000 žmonių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ar tradicinės šeimos gynimas bus pripažintas nusikaltimu?

Ar tradicinės šeimos gynimas bus pripažintas nusikaltimu?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Negi valstybės piliečių nuomonė – 0.

Negi valstybės piliečių nuomonė – 0.

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Stukačių epocha sugrįžta

Algimantas Rusteika. Stukačių epocha sugrįžta

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Mindaugas Puidokas: Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A.Žukauskas nusipelnė apkaltos  

Mindaugas Puidokas: Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A.Žukauskas nusipelnė apkaltos  

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    365 000 parašų, atiduotų už T.V.Raskevičiaus nušalinimą, keliaus pas Seimo pirmininkę

365 000 parašų, atiduotų už T.V.Raskevičiaus nušalinimą, keliaus pas Seimo pirmininkę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Kaip tolerantiškas R. Kirilkinas Facebooke bando užblokuoti Dovydo pristatomą medžiagą apie Stambulo konvenciją

Kaip tolerantiškas R. Kirilkinas Facebooke bando užblokuoti Dovydo pristatomą medžiagą apie Stambulo konvenciją

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Ponas Valatka, geriau būti plokščiažemiu, nei plokščiasmegeniu

Ponas Valatka, geriau būti plokščiažemiu, nei plokščiasmegeniu

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Tokia jūsų asmeninė misija

Tokia jūsų asmeninė misija

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Palaikyti prezidentą Gitaną Nausėdą

Palaikyti prezidentą Gitaną Nausėdą

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Gyvi Stambulo konvencijos jau įgyvendinti pavyzdžiai. Tik įdomūs faktai

Gyvi Stambulo konvencijos jau įgyvendinti pavyzdžiai. Tik įdomūs faktai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ar gali taip būti, kad už galimai nusikalstamą veiką įstatymas numatytų išankstinį nuodėmių atleidimą? Lietuvoje gali

Ar gali taip būti, kad už galimai nusikalstamą veiką įstatymas numatytų išankstinį nuodėmių atleidimą? Lietuvoje gali

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Matulevičius. Šventės ir kasdienybė

Algimantas Matulevičius. Šventės ir kasdienybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Atviras vilkiko vairuotojo laiškas profsąjungoms

Atviras vilkiko vairuotojo laiškas profsąjungoms

atsiliepimų 27 Skaityti visą įrašą
vyt

Reiškia,kad kas nesutinka su Žukausko nuomone,tie žviegia,o man atrodo,kad jis cypia,kai kalba apie nesutinkančius.O kas...

v

Visa ši publika jau planuoja, kaip užkimšti žmonėms burnas prisidengiant rengiamu „neapykantos kalbos“ įstatymu.. ir...

Jau panorau Lietuva matyt be spalviu shutves , ve stambulo konvencijos , be partnerystes ystatymu...

Dėl Stambulo konvencijos ir vienalyčių reikalų, manau, kad reiktų referendumo. Mažuma negali primesti savo gyvenimo...

Pritariu straipsnio autoriui,stebiuosi iki kokio absurdo dagyvenome...netradicinės orientacijos visada buvo ir bus šalia mūsų.Ir kas...

Nėra neutralios lyties. Yra moteris, vyras ir iškrypėliai....

Profesionalus gėjus nėra profesionalus politikas, pideralu laisvės partija nėra Laisvės partija....

Ačiū Andriui ir infa.lt....

cat

Manau visi mokejimai turi buti tik i banko saskaita. Nesuvokiama, kad imonese dar naudojamas grynuju...

Pasidalinkite su savo draugais