infa.lt

Gyvi žmonės su lavono tvaiku. Kodėl Nausėda dalyvauja pasauliniame „suverenų” smogiamųjų būrių kūrime?

05 sausio
07:10 2021

Koncentracijos stovykla

Jau apytiksliai metus ar pusantrų, naršant internete PASTOVIAI, youtube, google ir kitose platformose, man rekomendacijose išmeta „Suverenų” arba kitaip tariant „gyvųjų žmonių” profesionaliai sumontuotus trumpus ir į žmogaus jusles (vaizdinius) nukreiptus filmukus.

Apie „suverenus” nuolat pliurpia ir Izraelio rabinų raudoną siūlelį ant rankos nešiojantis Kazimieras Juraitis.

Juos vis dažniau aptarinėja daugelis, mainstryminės žiniasklaidos paniekinamai vadinamų „marginalų” tinklapių ir virtualios socialinės grupės. Labai daug žmonių jau pasiskelbė „Gyvais žmonėmis” ir VIEŠAI atsisakė visų pareigų, sutarčių ir įsipareigojimų savo dabartiniam sociumui.

Iki šios dienos nekreipiau į tai dėmesio, kol man žmona neparodė Feisbuko filmuko, kuriame „gyvas žmogus” kažkur Kėdainiuose bendrauja su policijos pareigūnais, nes tie atvažiavo jo perspėti dėl „netinkamos informacijos apie skiepų žalą platinimo”.

Na, standartinė situacija. Policininkai daro savo darbą t.y. vykdo savo nevispročių viršininkų įsakymą, o žmogus gan gražiai ir efektyviai gina savo nuomone. Bet mane sudomino po to tarp jų sekęs dialogas. Įdėmiai jį išklausiau ir man visas informacinis PASAULINIO GYVŲJŲ ŽMONIŲ judėjimo organizacinis draiskalų kaleidoskopas susidėliojo į vieną loginę grandinę.

Trumpai paaiškinsiu, kaip aš tai suprantu. Nepretenduoju į galutinę tiesą ir neabejotinas išvadas, tiesiog pateiksiu savo nuomonę ir faktus žmonėms, kuriuos noriu apsaugoti nuo neteisingų sprendimų ir AKLOS tarnystės žingsnis po žingsnio įvedamai Naujajai pasaulio tvarkai – siaubingiausiai gulagų ir konclagerių sistemai, kurios dar niekada nebuvo istorijoje.

Pradėsiu nuo to, kad bet kokios valdžios pasikeitimas yra įmanomas tik per kraują. Kitaip neįmanoma. Kas galvoja, jog įeis į sistemą ir pakeis ją iš vidaus, tas stipriai klysta. Jis tiesiog nejučia taps sistemos dalimi. Ir taip pat klysta tie aktyvistai, kurie tikisi, jog kruvina revoliucija suteiks jiems valdžią, laisvę ar gerovę. Jie ir bus tie, kuriuos ta revoliucija pirmuosius suės (valdžios pasikeitimo vaisiais naudosis niekšai kurie stovi šešėlyje), kai tik sugriaus senąją sistemą ir sistematizuos savo represinius organus.

Abu šie keliai veda link vieno: Drakonas mirė tegyvuoja drakonas.

Pasaulio globalistų tikslas – sunaikinti suverenias valstybes. Viena didelė supervalstybė. Pradžioje galvojau, jog pagrindinė GLOBALISTŲ smogiamoji jėga, sugriauti esamas valstybes, bus visokie BLM, Lefistai ir kitokie universitetuose pagal įvairias kvotas išdresiruoti ir valdžioje įsitvirtinę distrofikai.

Taip, pradžioje juos išbandė. Bet feisbukiniai distrofikai, nusnarglėtomis rankovėmis ir dalis nelaimingų juodaodžių yra nevisai tas smogiamasis kumštis, kuris galėtų sutrupinti senąjį pasaulį.

BLM judėjime dalyvaujantys negausūs juodaodžių banditėliai (Normalūs juodaodžiai jais bjaurisi), daugiau dėmesio skiria televizoriams, telefonams ir drapanoms, kurias gauna siaubiamose parduotuvėse. Kai tik jų gauna – iškarto ir nurimsta. Be to, juos gan efektyviai sulaiko gausios socialinės išmokos, kurias BLM nariai išėję iš sistemos iškarto praranda, nes jie turi kovoti ir slapstytis. Kovojant ir slapstantis nelabai gali ateiti ir prašyti bedarbio pašalpos.

Ar ilgai pakovosi, kai pilvas gurgia?

O universitetiniai distrofikai tinka tik kovai feisbukuose. Kai tik tokia medūza patenka į realias kovos sąlygas, prieš realius (o ne virtualius) karius, pas kuriuos kova (kaip pav. mano kazokų šeimoje) yra įrašyti pasąmoniniame lygmenyje, vienintelė žala, kurią jis gali padaryti yra nežmoniškai pasmirsti ir ištepti priešininką savo fekalijomis, krauju, bei žarnomis (jei bus rimta kova, panašiai kaip pudelis prieš bulterjerą).

Tiesiog paskaitinėkite delfio elfu komentatorius, kurie (negausiose pertraukose tarp kompiuterinių žaidimų) blevyzgoja apie tai, jog reikia šaudyti, karti, duoti į snukį visiems tiems „antivakseriams” ir „bybianosiams”.

Vienam iš šitų teletabių/elfų komentoriui pasiūliau nueiti duoti į snukį pav. Žydrūnui Savickui, arba Kepeniui arba bet kuriam iš mūsų, kurie nepasiduodam šiai pasaulinei koronoaferai. Po mano komentaro, klaviatūrinio distrofiko smegeninė pagaliau suveikė ir jis suprato, jog realiai duoti į snukį nepavyks, todėl verčiau su kitais universitetiniais šviesuoliais kovos su mumis, „baisiais ANTIVAKSERIAIS”, virtualiai. Taip saugiau.

Bet kuriuo atveju, juos naudoja informaciniam fonui sudaryti ir tam, kad NORMALIUS ŽMONES suvaryti į tikrą NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS kumštį – PASAULINĮ GYVŲJŲ ŽMONIŲ „SUVERENŲ” judėjimą. Tai bus tikri, stiprūs, ištvermingi žmonės, kurie mokės išgyventi bet kokiomis sąlygomis, kurių naujosios pasaulio tvarkos kūrėjams nereikės šerti (patys išsimaitins, ką ras miškuose ar atėmę iš distrofikų). Tai tikri, idėjiniai kariai, kurie bus pasirengę mirti už JŲ IDĖJĄ (kurią labai grakščiai, po truputį, slapta įdeda į jų galvas).

Pamėtės ginklų, panašiai kaip Islamo valstybės zombiams „netyčia”, paleis reklaminius filmukus apie didvyrius, prigalvos visokių skanduočių ir dainuškų, kurias kovotojai ištvermingai ir sutartinai dainuos išsislapstę miškuose, olose ir žeminėse, ruošiantis naujam išpuoliui prieš NEKENČIAMĄ SISTEMĄ. Ir eis mirti. Kels stikliukus už žuvusius kovos draugus ir pan.

Visas banalus įrankių rinkinys kovotojų verbavimui ir jų kovinės dvasios palaikymui.

Kokia gi ta JŲ IDĖJA ir pasinaudojus kokia gudrybe jie, mus TIKRUS KOVOTOJUS rengiasi priversti vykdyti jų planą?

Būtent tas mano aukščiau minėtas dialogas tarp NORMALAUS ŽMOGAUS ir NORMALIŲ POLICININKŲ sudėliojo viską į savo vietas.

Normalus žmogus sako, aš nesu fizinis asmuo, aš gyvas žmogus, todėl jūs ir jūsų tvarka neturite man jokios jurisdikcijos. Policininkas susidomi, kas tai per naujadaras ir ką jis reiškia. Tas pradeda pasakoti, jog jie išsiuntė laiškus į visas institucijas atsisakydami pilietybių, pareigų ir įsipareigojimų ir pasiskelbė GYVAIS ŽMONĖMIS – SUVERENAIS. Policininkas, su nenuslepiamu susidomėjimu klausia, na ir kaip? Koks oficialus atsakymas?

Neperpasakosiu viso teksto, bet pagrindinė mintis yra: MUMS GALIOJA TIK VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA, MES PASIDARĖME SAVO PASUS, KURIUOS PATEIKĖME TEISMUI IR TEISMAS JUOS PRIĖMĖ! ir pagaliau MES PRIKLAUSOM JUNGTINĖMS TAUTOMS ir JŲ JURISDIKCIJAI!.

Žmogus sukalbėjo iš anksto paruoštą „mantrą”, net nesusimąstęs apie tai, ką sako ir ką deklaruoja. Jis aiškiai pasakė, kad jis nepriklauso savo šaliai, nebeturi nuosavybės. Nuo šiol jis paklūsta TIK „žmogaus teisių deklaracijai” ir JUNGTINĖMS TAUTOMS (globalistų sukurta tuščių žodelių konstitucija/deklaracija ir viršvalstybė).

Tobulas globalus naujas žmogus. Nebėra nei šeimos, nei nuosavybės, nei tautos, nei savo valstybės. LAISVĖ, LYGYBĖ, BROLYBĖ. Didžiosios Prancūzų revoliucijos melo šūkis, kuris paskandino kraujuje pusę pasaulio. Robespjero žodžiai „Aš paskandinsiu pusę Prancūzijos kraujuje, kad kita pusė gyventų laimingai”.

Tą patį daro visi be išimties revoliucionieriai.

Jau sakiau, kad revoliucijai reikia kraujo. Įsibėgėjus Gyvųjų žmonių judėjimui įsibėgės ir šiuo metu valdančių universitetinių distrofikų represijos (jiems patarinėja tie patys kurie kuria suverenus). Represijas jie galės vykdyti tik tokių pačių kovotojų kaip „Suverenai”, kurie dirba valstybės tarnyboje už atlygį, rankomis (prisimenat, jog universitetiniai distrofikai tai ne tas pats kas kovotojai) . O čia ir bus įdomiausias dalykas.

Represijos iššauks judėjimo radikalizavimą ir kerštą. Kerštas dar labiau sustiprins represijas. Represinio aparato žmonės pavargs, tuo labiau jog savo gyvybes privalės atiduoti už universitetinių distrofikų gerovę ir saugumą. O kas priešas? „Priešas” yra jo brolis (ir kraujo ir pasaulėžiūros). Todėl pradės susiprasti (susitapatinti) su tais kuriuos persekioja.

Kodėl? Nes ideologinis, moralinis ir filosofinis Gyvo Žmogaus pasaulėžiūros pagrindas yra kone tobulas ir genialus (kažkas įdėjo daug darbo, panašiai kaip ir į ankstesnį „visi proletarai vienykitės”). Todėl prasidės masiniai perėjimai į revoliucionierių pusę. O tie kas nepereis pradės sabotuoti distrofikų įsakymus.

Vienu žodžiu viskas baigsis tuo, kad tai, ką universitetiniai distrofikai kūrė savo gerovei užtikrinti t.y. konclageriai (naujai pavadinti OBSERVACIJOMIS, jas dabar masiškai stato visame pasaulyje), taps jų paskutinėmis gyvenime darbo vietomis. Juose jie galės pilnai pasireikšti dirbdami šachtose, miškų kirtime, kanalų kasime, gražesni viešnamiuose ir pan. už maistą ir vakcinas.

Įvairių šalių universitetuose pagal vieną modelį išdresiruotiems distrofikams dabar yra aiškinama ir akivaizdžiai rodoma, kokia efektyvi yra korona-afera ir „naujoji pasaulio tvarka”. Todėl valstybės tarnybų bitutės, nors ir abejodamos, bet viską daro, kad normalūs žmonės pradėtų jais ne tik bjaurėtis, bet ir jungtųsi į organizuotą pasipriešinimą.

T.y. distrofikai tampa aklais įrankiais sukeliant vis didesnę neapykanta tarpe tų, ant kurių sprando ir mokesčių jie taip puikiai ir nepersidirbdami dabar gyvena. O daro tai vien tam, kad ne šiaip dykaduoniauti po truputį apiplėšiant savo valstybių žmones, bet EFEKTYVIAI ir VISAAPIMANČIAI kontroliuoti esamas ir galimas rizikas. Padidinti mokesčių surinkimą. Išvengti kriminalinių pinigų ir šėšėlio, bei kitas jiems įteigtas naujosios pasaulio tvarkos mantras.

Žinokit, kad SUVERENŲ pasaulinė organizacija kuriama tos pačios niekšų ir pasaulinių nusikaltėlių grupuotės. Pavyzdžiui Lietuvoje tame dalyvauja netgi Prezidentas Nausėda.

Netikite? Tiesiog prisiminkite kaip tarpusavyje komunikuoja Naujosios pasaulio tvarkos universitetinių distrofikų judėjimo sparnas. Televizijose visi valdžios atstovų pranešimai yra „dubliuojami” kurčnebylių kalba. Jiems mažiausiai rūpi kurčnebyliai, taip tiesiog parodoma priklausomybė, kas savas, o kas ne.

O kaip Gyvųjų žmonių judėjimui rodoma, kad palaikymas yra iš pačio pačio viršaus ir jis turi galingą pagrindą? Ogi tiesiog skaitykite mūsų prezidento pasirašytus įstatymus.

Ką deklaruoja suverenai? Aš žmogus, o ne asmuo. Žmogui negalioja jūsų valstybės įstatymai.

Na, bet kuris normalus Lietuvos pilietis pasakys – kliedesiai. O ką apie tokius „kliedesius” sako naujieji įstatymai? Skaitom:

Pav. Jau įsigaliojęs Karo policijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, kad vykdydamas pareigas, karo policijos pareigūnas turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į visas karinėje teritorijoje esančias patalpas, o persekiodamas nusikalstamos veikos padarymu įtariamus asmenis, taip pat asmenis, kurie slepiasi nuo teisėsaugos institucijų, ar siekdamas užkirsti kelią nusikalstamai veikai, be patalpos savininko ar gyventojo sutikimo, be teismo sprendimo bet kuriuo paros metu įeiti į fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas, sustabdyti transporto priemones ar patekti į jas. Atsisakius paklusti, Karo policijos pareigūnai turi teisę jėga atidaryti patalpas ir transporto priemones. Apie tokius veiksmus per 24 valandas pranešama prokurorui.

Įsiminkite jog pagal naująjį įstatymą, karo policija persekios ASMENIS.

O ką gi gins KARO POLICIJA? Skaitome naują Nausėdos pasirašytą Nepaprastosios padėties įstatymą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮSTATYMO NR. IX-938 2, 9, 10 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3240 4 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas Pakeisti 28 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip: „11) mutatis mutandis vadovaujantis Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka ir reikalavimais, laikinasis turto paėmimas ir (ar) turto rekvizicija savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, siekiant užkirsti kelią itin pavojingiems ir sunkiems padariniams arba jiems likviduoti, ŽMONIŲ gyvybei, sveikatai ar turtui gelbėti. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys, kurie priklauso teisę juos laikyti turintiems asmenims, gali būti laikinai paimami tik tada, kai turima informacijos, kad jie gali būti panaudoti nusikalstamoms veikoms;“.

Persekios ASMENIS, o gelbės ką? Ogi ŽMONIŲ GYVYBĘ, SVEIKATĄ ir TURTĄ. Būtent į tokius „liapsusus”, o tiksliau sąmoningai kuriamą teisinę SUVERENŲ judėjimo egzistencinę terpę ir nukreipia tie, kas šį judėjimą kontroliuoja ir formuoja. Būtent todėl jis įgauna vis didesnius apsisukimus.

Jeigu kokia nors vienaląstė ameba pradės jums aiškinti, jog žmogus ir asmuo čia tas pats, tai „sąmokslo teorijos” ir pan. skiedalus, tiesiog pasiūlykite jam įeit į savo elektroninį paštą ne savo slaptažodžiu, o kokiu nors kitu žodžiu (juk čia tas pats) . Arba teismui pateikti ne Ieškinį o pav. Nuolankų prašymą apginti (noras tas pats, – žodis ne tas). Vien tik ieškinio formos nesilaikymas yra pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtą.

Kokia man šiuo konkrečiu atveju susidėlioja išvada:

Pirma: Ir šiuo metu, išdidžiai ir kvailai korona-aferą stumiantys universitetiniai distrofikai ir naujai kuriamas „suverenų” kovinis kumštis yra vienos ir tos pačios NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS instrumentai, o ne „beneficiarai” (naudos gavėjai) .

Antra: Šioje naujoje tvarkoje, nei nacionalinėms valstybėms, nei atskiroms tautoms, nei šeimoms, nei mokslininkų pasipūtėlių laisvei, nei žmogaus apsisprendimui, nei KARALIŠKAI ar bet kokiai kitai lokaliai valdžiai vietos nėra.

Ir pagaliau trečia: Visais mumis naudojamasi, kiekvienam pakišant iliuziją to, ko jis nori:

Žemė valstiečiams, gamyklos darbininkams, neriboti svertai valdžiai, švari ekologija Tunderberg’oms, žmonių sumažėjimas idėjiniams prietrankoms, nemokami pinigai socialiniams parazitams, pinigai bankininkams, kompiuteriai geimeriams ir t.t. ir pan.

Visiems parodyta jų norima iliuzija (morka ant virvutės asilui tempiančiam vežimą), kuri galutiniame tarpsnyje iš jų bus atimta, paliekant gulaguose numatytą padidintą duonos davinį už gerai atliktą darbo normą. Mus visus norima tarpusavyje supjudyti.

P.S. Tiesiog noriu kreiptis ir į „suverenus” ir į „distrofikus” (nepykit už tokį epitetą, juk ir jūs mus su meile vadinate runkeliais, vatnikais, alfa patinais, mužlanais ir pan. čia tiesiog nekaltas pašiepimas). Nepasiduokite kiršinimui ir sabotuokite NAUJĄJĄ PASAULIO TVARKĄ visais lygiais ir jums prieinamais būdais. Mūsų visavertė egzistencija įmanoma tik tada, kai tarpusavyje sugyvename taikiai.

Šiuo metu vykdoma „distrofikų” atakos plano įgyvendinimo dalis. Jums suteikta iliuzija, jog jūs būsite viršuje. Nuvilsiu. Jūs esate būtent tie, kurie skirti didžiausiam sunaikinimui. Jei NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS niekšams pavyks, tuomet „Suverenai” jus „tvarkys” be jokio gailesčio.

Pav. daliai „Suverenų” pagal naująją tvarką yra palikta terpė, žemdirbystė ir sunkus fizinis darbas, bei šių darbininkų priežiūra, o jums, „distrofikai”, iš esmės nieko nešviečia, nes į dykaduonių (galutinių naudos gavėjų) vietas jau yra suskirstyti TIKRI žmonės.

Sorry bet jūsų padermės, universitetai tikrai priklonavo ryškiai per daug, ir jūs esate mažiausiai naudingi visais atžvilgiais (nenaudingus utilizuos).

Su broliška meile ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 1 487

Žymos

Atsiliepimų 4

 1. Myndė    -  2021-01-05, 09:48

  Nominacija „Metų nesąmonė” turi rimtą pretendentą – ir tik sausio pradžia…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Anonimas    -  2021-01-05, 19:01

  Gaila neįkėlėte video klipo nuorodos, tad sunku susidaryti kokią nuomonę apie nagrinėjamą atvejį.
  Taip pat, manau, kad turite šiek tiek klaidingą nuomonę apie suverenus. Man šis dalykas taip pat naujas, tačiau save suvokiu – suvereniu gyvu žmogumi (kiek tai įmanoma). Realiai, tai absoliutus suverenas neegzistuoja ir negali egzistuoti, nes yra daug veiksnių ir nuo vieno ar kito bet kas vis tiek viena ar kita forma – priklauso.
  Toliau…
  Teigiate, kad Jūsų aptariamas žmogus paskelbė priklausąs JT ir jų jurisdikcijai. Tokiu atveju kalba eina ne apie suverenus, nes suverenai nepriklauso jokiai jurisdikcijai.
  Kaip minėjau…
  Tai Man nauja, tačiau kas liečia teisę ir teisės aktus, tai ryšium su suverenais kažkokie kabliukai yra. Atsiradus, esant tikriems suverenams (nepamirškime, kad jie turi tautybes), pasaulis gali tapti puikia vieta gyventi.
  Toliau…
  Nemanykite, kad Anglijos karalienė ir panašūs asmenys yra suverenai, nes taip apie juos rašo straipsniuose. Palyginkite ją su ,benefitiniais’, bei stambaus masto nusikaltėliais ir suprasite ką turiu mintyse. Taip pat, suverenai neturi tarnų ir t.t…
  Kaip visada…
  Visus gerus dalykus mėginama apjuodinti, sunaikinti, jais pasinaudoti. Manau būtent tai ir daroma su tikraisiais suverenais.
  Kolkas, Man dar neteko sutikti tikrojo suvereno, žmogaus, kuris neturi paso, tarnų ir t.t…, tačiau turi nuosavybę, žemę ir t.t… Tad, ir Jūsų teigimus, kad suverenų rankomis bus įgyvendinta NWO, randu juokingais. Šioje vietoje noriu pabrėžti, kad nekalbu apie ,feikinius’ suverenus, kaip Anglijos karalienė ir kitus, kurie neva suverenai, tačiau kažkam priklauso.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Algirdas    -  2021-01-05, 21:36

  Yra tikrai ne vienas požiūris apie tą patį reikalą. Vienas iš jų štai čia: https://infa.lt/54127/apie-gyva-zmogu/#comments

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...

O JAV remdama Ukraina kuri vykdo teroristinius aktus Rusijoje terorizmo neremia? Jau nekalbant apie tokias...

Eilinė pinigų plovykla......

Tikrai Dievo stebuklas. Dievo-Kūrėjo valia aukštesnė už aplinkybes, niekuo nenusidėjęs neturi žūti....

Čia kažkiek panašu į Ukrainą. Iš pradžių darbo įdedi (ten - sukiršini žmones, čia -...

ponauja elgiasi taip pat ir Boria - jokia isimtis!...

Rusija remia JAV!?? Nezinojau!...

Greit ir kunigas gales anuliuot tech apziura...