• Naujienos
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

Stop gender! Stok už šeimą!

Stop gender! Stok už šeimą!

09 lapkričio
19:44 2020

prieš keturis mėnesius inicijavome tarptautinę pasipriešinimo Stambulo konvencijos priėmimui Europos Sąjungos mastu kampaniją. Norėčiau dar kartą širdingai padėkoti visiems, pasirašiusiems peticiją tinklalapyje stopgenderconvention.org.

Mūsų iniciatyva sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Prie tarptautinės šeimos gynimo koalicijos prisijungė jau daugiau kaip 20 Europos organizacijų! Šiuo metu peticija yra išversta į keliasdešimt kalbų, įskaitant anglų, italų, vokiečių, lenkų, bulgarų, serbų, kroatų, vengrų, ukrainiečių, rumunų, slovakų, čekų, lietuvių, latvių, estų, ispanų, nyderlandų ir prancūzų kalbas.

Pasirašydami kreipimąsi į Europos Komisijos Pirmininkę dar kartą įrodėme, kad peticija „Stop gender. Stand for family“ sulaukė visuotinio palaikymo. Daugiau kaip 50 000 parašų, surinktų per itin trumpą laiką, padėjo plačiai paviešinti iniciatyvą. Esu Jums už tai labai dėkinga!

Vis dėlto norėčiau priminti, kad Konvencijos ratifikavimo procesas prasidėjo jau prieš kelerius metus, o šių metų kovą Europos Komisijos narė Helena Dalli oficialiai pareiškė, kad šios Konvencijos ratifikavimas yra Europos Komisijos prioritetas. Pasisakymai apie numatomą ideologinės konvencijos priėmimą reiškia atvirą Europos Sąjungos pritarimą radikaliai socialinės lyties koncepcijai ir kišimąsi į šeimos teisės sritį, nors valstybės narės niekada nesuteikė Europos Sąjungai šios kompetencijos. Tai yra paskutinė galimybė sustabdyti Konvencijos priėmimą. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos Vyriausybė neratifikavo Stambulo konvencijos, o Jūs esate pasiryžę kovoti dėl savo šeimų gerovės!

Labai svarbu, kad peticiją paremtų kuo daugiau asmenų, todėl nuoširdžiai prašau ne tik pasirašyti peticiją, bet ir paskatinti tai padaryti savo šeimos narius, draugus ir pažįstamus, taip pat gyvenančiuosius užsienyje. Tai galima padaryti išsiuntus jiems šį pranešimą, nuorodą į peticiją ar paskelbus informaciją apie peticiją socialiniuose tinkluose. Tik veikdami išvien galime išsiųsti Europos Komisijai aiškią žinutę, kad Europos visuomenė nepritaria bandymui primesti jai ideologiją, nukreiptą prieš moterį ir šeimą.

Nekyla abejonių dėl to, kad Europos Sąjungai priėmus Stambulo konvenciją bus duotas leidimas plataus masto socialinei inžinerijai ir Europos Sąjungos institucijų kišimuisi į šeimos reikalus. Pasipiktinimą kelia tai, kad šiems tikslams pasiekti yra išnaudojama smurto problema.

Esu tikra, kad veikdami kartu galime užkirsti kelią prieš daugumos europiečių valią primetamai, socialinės lyties samprata grindžiamai revoliucijai!

Kas mes esame?

Šeimos gynimas yra vienas pagrindinių Lenkijos Teisinės kultūros instituto „Ordo Iuris“, vienijančio profesionalius teisininkus, savo veiklą orientuojančius į pagrindinių vertybių, t. y. gyvybės, santuokos, šeimos, sąžinės laisvės, žodžio laisvės ir ekonominės laisvės šalies viduje ir pasaulyje, gynimą, tikslų.

Šeimai palanki alternatyva

Neapsiribojome vien tik dokumento kritika. Parengėme veiksmingą kenkėjiškos Stambulo konvencijos atsvarą – Šeimos teisių konvenciją, kuri stiprina tarptautinę šeimos gyvenimo, santuokos ir kiekvieno vaiko apsaugą nuo pat jo pradėjimo. Be kita ko, Šeimos teisių konvencijoje yra įtvirtinta nuo socialine lytimi paremtos ideologijos nepriklausoma, konkrečių valstybių baudžiamojo kodekso nuostatomis paremta smurto samprata, kuri numato platesnę nei iki šiol paramą tikrosioms smurto aukoms.

Mūsų šeimoms palankią alternatyvą propaguojame Lenkijoje ir kitose šalyse. Ši iniciatyva sulaukė ir oficialaus Lenkijos užsienio reikalų ministerijos palaikymo.

Mūsų pagalba yra teikiama neatlygintinai. Pasitelkę mūsų teisininkus ir jų teikiamą teisinę pagalbą siekiame padėti ten, kur lenkai ilgus metus nesulaukia pagalbos. Veiklą vykdyti galime tik palaikomi mūsų Rėmėjų. Siekiame išlikti visiškai nepriklausomi, todėl sąmoningai nesinaudojame jokiomis subsidijomis, dotacijomis ar kitomis visuomeninėmis lėšomis.

Tarptautinė šeimos gynimo koalicija

Jeigu Europos Sąjunga ratifikuotų Stambulo konvenciją, realiai iš valstybių narių būtų atimta galimybė atsisakyti šio kenkėjiško dokumento ar jį taikyti – kaip iki šiol elgėsi kai kurios valstybės, tarp jų Lenkija – nepažeidžiant šių šalių konstitucinės tvarkos. Dėl to mokyklose ir įstaigose būtų vykdomas priverstinis socialine lytimi grindžiamos ideologijos diegimas, paneigta biologijos svarba apibrėžiant moteriškąją ir vyriškąją lytis ir suduotas smūgis santuokos institutui.

Būtent šiems ketinimams kartu su šeimų gynimo organizacijomis iš Vengrijos, Slovakijos, Kroatijos, Bulgarijos, Ispanijos, Prancūzijos, Olandijos ir Italijos tarėme aiškų ir kategorišką „ne“. Prie mūsų iniciatyvos jungiasi vis daugiau bendraminčių – trys Čekijos organizacijos, taip pat Rumunijos, Vokietijos ir Belgijos visuomeniniai judėjimai. Kartu įrodėme, kad visa Europa nepritaria prieš šeimą nukreiptam ideologiniam puolimui.

Žiniasklaidos transliuotos nuotolinės spaudos konferencijos metu bendrai įrodėme, kad, nepaisant pavadinimo, Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo skirta ne kovoti su smurtu, bet ideologizuoti tarptautinę teisę. Šio teisės akto tekste nėra jokių nuorodų į realias smurto priežastis, tokias kaip alkoholizmas ir kitos priklausomybės, šeimos santykių griūtis ar moters įvaizdžio seksualizavimas. Negana to, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros tyrimas rodo visiškai priešingą sąryšį: ten, kur prieš smurtą nukreiptoje politikoje buvo diegiama socialine lytimi grįstos sampratos perspektyva, smurto lygis ne tik nesumažėjo, bet ir daugeliu atvejų išaugo.

Spaudos konferencijos taip pat įvyko Bratislavoje ir Budapešte. Birželį Sofijoje vyko maršas šeimai ginti ir kovoti su socialinių tarnybų piktnaudžiavimu; jo metu buvo perskaityta peticija prieš Europos Sąjungos jungimąsi prie Stambulo konvencijos.

Pasirašiusiųjų sąraše matyti žinomų visuomenės veikėjų iš visos Europos parašai: paramą peticijai išreiškė Slovakijos šeimos reikalų ministras Milan’as Krajniak’as, Europos Parlamento narė Miriam Lexmann, žurnalistai, mokslininkai, šeimą palaikančių organizacijų lyderiai, politikai ir įvairios įžymybės. Paskelbus peticijos iniciatyvą, į mus kasdien kreipiasi vis naujos organizacijos iš kitų šalių, pageidaujančios prisijungti prie iniciatyvos.

Tikimės, kad tarptautinis visų Europos šalių piliečių spaudimas privers Europos Komisiją atsisakyti ideologinių planų, įgyvendinamų nepaisant aiškaus didelės valstybių narių dalies pasipriešinimo. Europos Sąjungos politikos formuotojai privalo išgirsti, kad neturi pritarimo šeimos ir santuokos institucijų puolimui ir moterų problemų išnaudojimui radikaliai ideologijai primesti.

Kad pasipriešinimo judėjimas sulauktų kuo didesnio atgarsio, rudenį Europos Parlamente norime surengti didelę konferenciją, į kurią pakviesime teisininkus, gydytojus ir visuomeninių judėjimų lyderius iš daugelio Europos Sąjungos valstybių narių. Konferencijos dalyviai iš skirtingų perspektyvų pristatys Konvencijos kenksmingumą ir primins, kad niekas nesuteikė Europos Sąjungai įgaliojimų kištis į valstybių narių šeimos teisę.

Šiuos veiksmus papildo mūsų atlikta analizė: birželio pradžioje pateikėme Europos Sąjungos institucijoms ir Europos Parlamento nariams teisinę išvadą, kurioje aiškiai parodyta, kad Europos Sąjunga negali ratifikuoti ideologinės konvencijos. Netrukus paskelbsime mūsų ataskaitos išplėstinę versiją anglų kalba, iš kurios matyti, kad Stambulo konvencija net tik primeta ideologiją, bet taip pat gali prisidėti prie smurto lygio augimo.

Peticiją lydės informaciniai veiksmai ir kitos lydinčiosios priemonės. Artimiausiais mėnesiais surengsime Konvencijai skirtų forumų, kuriuose dalyvaus ekspertai iš visos Europos, ciklą. Dalyvauti forumuose pakviesime politikus ir valstybės tarnautojus iš įvairių šalių, kad šie išgirstų mūsų argumentus.

Nustebau pastebėjusi, kad nepaisant to, jog Stambulo konvencijos tema Lenkijoje ir kitose Vidurio Europos šalyse buvo plačiai diskutuojama, vis dėlto dalykinės medžiagos šia tema anglų kalba trūksta. O tai smarkiai palengvina socialinės lyties samprata grindžiamos ideologijos primetimo šalininkų užduotį. Būtent todėl itin svarbu paskelbti sąžiningą anglų kalba parengtą ataskaitą, prie kurios šiuo metu dirbame.

Labai tikiuosi, kad paremsite mūsų pasipriešinimo kampaniją ir ją lydinčius veiksmus. Esu įsitikinusi, kad informacija apie Instituto veiklą Jus sudomins, todėl leisiu sau einamąja tvarka informuoti apie naujausius mūsų teisininkų veiksmus.

Būtinai informuosiu Jus apie akcijos, kuriai yra skirta Jūsų pasirašyta peticija, rezultatus.

P.S. Neabejoju, kad jeigu Europos Sąjunga priims šį dokumentą, visoms šalims bus primesti kenkėjiški šioje Konvencijoje įtvirtinti sprendimai ir de facto atimta teisė tiek jos atsisakyti, tiek taikyti apribojimus kontroversiškoms nuostatoms! Todėl itin svarbu suformuoti kuo platesnį frontą ir kartu pasipriešinti šiems planams. Dėl šios priežasties labai Jūsų prašau kuo plačiau paskleisti informaciją apie peticiją, skelbiamą adresu stopgenderconvention.org, ir paskatinti prie jos prisijungti savo artimuosius.

Pasidalinkite Twitter, Facebook tinkluose. Tai už mūsų vaikų ateitį

Paremkite infa.lt, - Ačiū !!!:

Infa.lt

žiūrėjo 344

Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Violeta    -  2020-11-09, 22:13

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Ar, jūsų nuomone, 15min leidinys yra objektyvi žiniasklaidos priemonė?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Lasvas žodis
Domenai ir hostingas
    Renkuosi gyvenimą

Renkuosi gyvenimą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Neleiskite kiaulių į bažnyčią

Jolanta Blažytė. Neleiskite kiaulių į bažnyčią

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Mozeris Alvis: „užteks to melo ir dezinformacijos apie vakcinų nesaugumą ir jų neveiksmingumą!“

Mozeris Alvis: „užteks to melo ir dezinformacijos apie vakcinų nesaugumą ir jų neveiksmingumą!“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Audrius Bačiulis. Tapino viešųjų ryšių aferos tęsinys

Audrius Bačiulis. Tapino viešųjų ryšių aferos tęsinys

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Andrius Švarplys: Laisvės partijos siekis įvesti į Lietuvos teisę „neapykantos kalbos“ institutą yra anti-konstitucinis

Andrius Švarplys: Laisvės partijos siekis įvesti į Lietuvos teisę „neapykantos kalbos“ institutą yra anti-konstitucinis

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Kodėl Stambulo konvencija, t.y. jos ratifikavimo klausimas atidedamas iki rudens?

Kodėl Stambulo konvencija, t.y. jos ratifikavimo klausimas atidedamas iki rudens?

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    R.Karbauskis: Konservatoriai sugrįžo, tik šį kartą jie nori sunaikinti ne tik žmonių pajamas, bet ir demokratiją valstybėje

R.Karbauskis: Konservatoriai sugrįžo, tik šį kartą jie nori sunaikinti ne tik žmonių pajamas, bet ir demokratiją valstybėje

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    T. V. Raskevičius pašnekovui pažadėjo atšaukti karantino ribojimus, tik nepasakė kada

T. V. Raskevičius pašnekovui pažadėjo atšaukti karantino ribojimus, tik nepasakė kada

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Stano apie Stambulo konvenciją: Ramiai ir drąsiai sakau – NE

Stano apie Stambulo konvenciją: Ramiai ir drąsiai sakau – NE

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mindaugas Puidokas: Stambulo konvencija – grėsmė šeimai, vaikams ir žodžio laisvei

Mindaugas Puidokas: Stambulo konvencija – grėsmė šeimai, vaikams ir žodžio laisvei

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    A. Tapinas paskelbė palaikančių T.V.Raskevičių milijono parašų rinkimą, kad panaikintų 365 000 parašų reikalavimą Raskevičių nušalinti

A. Tapinas paskelbė palaikančių T.V.Raskevičių milijono parašų rinkimą, kad panaikintų 365 000 parašų reikalavimą Raskevičių nušalinti

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Prie altoriaus su humanoidu? Kodėl gi ne?

Jolanta Blažytė. Prie altoriaus su humanoidu? Kodėl gi ne?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Modernios universitetinės sistemos aukos

Modernios universitetinės sistemos aukos

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: jei žmogus nepritaria Stambulo konvencijai ar partnerystės įteisinimui jis turi teisę apie tai pasisakyti

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: jei žmogus nepritaria Stambulo konvencijai ar partnerystės įteisinimui jis turi teisę apie tai pasisakyti

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Tai visi besiskiepijantys, nepamirškit atsisveikint su artimaisiais ir testamenta sutvarkyt.. 🥀O kad VAERS duomenys neprieinami...

NETIKS SITIE PARASAI,SURINKSIME DAR DAUGIAU,BET JUS DURNIU IJUNGE APSIMETATE,KAD NIEKO NESUPRANTATE.MANAU BAIGSIS TUOJ JUSU MELAS...

Ramunai, nerasyk. I teisma neduosi nes pernelyg placiai teks aiskintis, paaiskes perdaug asmeniniu detaliu, kuriu...

Ec

Visuose susibūrimuose reikia būti budriems, manau 100%, kad bus provokacijų. Spėju: Iškrypėliai bandys įsitrinti tarp...

Tam -"Karbauski, esi pederastas"- matyt kad susipykęs su proteliu ir dar rašinėji nesąmones. O kas...

Didžiulis AČIŪ!!! 🙏❤️...

Hm

Partija turi ginti - žmogų, šeimą, tautą, valstybę ir tai daryti kartu, kitaip nieko neišgelbės......

Tokie istatymai tik sustiprina musu vienybe irsutelkia mus. Ir mums butina formuoti šeimą ginančia partiją....

Oho, kiek sutapimų 😏...

Hm

Ir sovietų sąjungoje ir dabartinėje ES žmonėms aiškinama apie gėrį, demokratija ir laisvę, kai iš...

Sovietų sąjungoje buvo Baudžiamojo kodekso straipsnis už "antitarybinę propagandą ir agitaciją". Buvo tada ir dar...