• Naujienos
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

Mindaugas Puidokas sukrėstas: Mūsų vaikai mokyklose nesaugūs – akivaizdžias spragas būtina taisyti nedelsiant!

Mindaugas Puidokas sukrėstas: Mūsų vaikai mokyklose nesaugūs – akivaizdžias spragas būtina taisyti nedelsiant!

13 gruodžio
14:24 2019

Mindaugas Puidokas

Esu sukrėstas to, ką perskaičiau apie niekšiškai įžūlų užsieniečio išpuolį Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje. Tų mergaičių vietoje galėjo būti bet kurio iš mūsų vaikas! Iš straipsniuose ir įvykio liudininkų pateiktų duomenų akivaizdu, kad įvyko nusikalstama veika prieš mažamečius vaikus. Valstybė yra įsipareigojus tinkamai apsaugoti vaikus mokyklose. Minėtos mokyklos bendruomenei nebuvo teikiama papildoma informacija, susijusi su šiuo įvykiu, o išgąstį ir stresą patyrusiems vaikams – laiku nesuteikta specialistų pagalba. Apskritai žmonėms susidarė įspūdis, kad ši informacija slepiama nuo visuomenės, ir dėl to tėvų išgąstis tik išaugo.

Kreipiausi į švietimo ministrą ir Policijos generalinį komisarą dėl bendrų veiksmų ir policijos pajėgų pasitelkimo į pagalbą

Gruodžio 10 dieną kreipiausi į Švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių ir Lietuvos policijos vadovą Renatą Požėlą, prašydamas užkardyti panašaus pobūdžio atvejus ir nutarti, kaip švietimo įstaigos galėtų glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos policija bei skubos tvarka patvirtinti priemonių saugumui švietimo įstaigose užtikrinti planus.

Pavyzdžiui, policijos pareigūnai galėtų apmokyti vaikus veiksmų, kaip elgtis esant skirtingoms situacijoms, kurių metu kyla pavojus jų saugumui. Specialių mokymų reikėtų ir mokyklų personalui bei vyresnio amžiaus mokiniams, kad iškilus didesniam pavojui (pvz., ginkluoto užpuolimo atveju), būtų žinoma, kaip padėti vaikams apsisaugoti, kaip naudoti papildomas priemones organizuojant savo ir vaikų saugumo užtikrinimą iki atvyks policija. Prašiau pateikti informaciją ir suderintą poziciją, kokių bendrų papildomų priemonių bus imamasi gerinant saugumo būklę Lietuvos švietimo įstaigose.

Lietuvos policijos generalinio komisaro prašiau ir suaktyvinti patruliavimą prie mokyklų. Atkreiptinas dėmesys, kad patruliavimas turėtų vykti ne policijos pareigūnams sėdint automobiliuose, o vaikščiojant (patruliuojant) aplink mokyklas, ypač aplink problemines. Tai prisidėtų prie saugios aplinkos vaikams sukūrimo mokyklose. Tai taip pat būtų gera prevencija, apsauganti nuo nusikalstamų veiklų ir aplink prestižines Vilniaus, Kauno, Klaipėdos mokyklas besisukiojančių narkotikus platinančių asmenų.

Ar esame pasiruošę tarptautinio terorizmo išpuoliui ar tiesiog psichiškai nestabilaus asmens atakai?

Tarptautinio terorizmo ar tiesiog psichiškai neprognozuojamų iškrypėlių išpuoliai visame pasaulyje tampa vis įžūlesni. Šiais laikais, kai visuomenė susiduria su tarptautinio terorizmo ar tiesiog psichiškai neprognozuojamų iškrypėlių keliamomis grėsmėmis, visuomenė ir atskiros bendruomenės turi skirti daugiau dėmesio savo saugumui. Tai ypač svarbu įstaigose, kuriose lankosi labiau pažeidžiamos visuomenės grupės, šiuo konkrečiu atveju − vaikai.

Nuolatiniai šaudymai mokyklose JAV, teroristiniai išpuoliai Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir gruodžio 10 dienos išpuolis Čekijoje, kai šaulys nušovė šešis žmones ligoninėje, parodo, kad nė viena šalis nėra saugi. Kadangi ir Lietuva priima pabėgėlius pagal Europos Sąjungos kvotas, dalyvauja NATO operacijose Artimuosiuose Rytuose, akivaizdu, kad yra tikimybė, jog ir mūsų šaliai gali grėsti pavojus. Tad reikia imtis tinkamų saugumo priemonių jau dabar ir nelaukti skaudesnių nelaimių. Turime daug anksti į pensiją išeinančių policijos pareigūnų ir į atsargą išėjusių karių, kurie tinkamai gebėtų padėti daugiausiai labai moteriškiems mokytojų kolektyvams, jeigu mokyklose privalomai atsirastų ginkluoti apsaugininkai ar saugos tarnybos darbuotojai. Bent vieno tokio darbuotojo buvimas mokykloje padėtų užtikrinti saugumą.

Šioms problemoms spręsti jau yra inicijuota tarpžinybinė diskusija. Buvau patikintas, kad tam tikrai yra rimtas pagrindas, nes policija mato saugumo spragas mokyklose. Didelėje dalyje šalies mokyklų pašaliniams asmenims vis dar gana paprasta patekti į mokyklų teritoriją, o į saugumą yra žiūrima ne itin rimtai. Blogai, kad dėl šios situacijos rimtos viešos visuomenės diskusijos kyla tik įvykus nelaimėms ar skandalingiems įvykiams. Mokyklų darbuotojų, tėvų ir pačių moksleivių nerimas nuslūgsta, nelaimės pasimiršta, bet problemos lieka neišspręstos.

Geroji tarptautinė mokyklų saugos praktika

Nebūtina dviratį išradinėti iš naujo. Galime pasigilinti, kaip mokyklų saugumo klausimai sprendžiami kitose Europos Sąjungos valstybėse ir perimti jų gerąją praktiką. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje visose mokyklose patekimas pašaliniams asmenims į mokyklos teritoriją yra sunkiai įmanomas, mokyklos yra aptvertos, o visa teritorija yra stebima vaizdo kameromis. Į mokyklą ir patys tėvai patenka tik su administracija individualiai suderintu laiku. Jokių pašalinių asmenų mokyklos teritorijoje nebūna, todėl išleisdami vaiką į mokyklą tėvai yra ramūs ir garantuoti, kad jam ten negresia pavojus. Šiaurės Airijoje (JK) įėjimai į mokyklas yra saugomi elektroniniu užraktu, budi prižiūrėtojai. Net vyresnių klasių moksleiviai iki pamokų galo negali išeiti iš teritorijos be rimtos priežasties. Kiekviena mokykla turi savo uniformas. Iš tolo matoma, jei vaikšto svetimas. Panaši praktika yra ir kitose valstybėse: Airijoje, Italijoje, Belgijoje ir kt. Beje, minėtose valstybėse vaikų apsauga ypač rūpinamasi. Iki paauglystės (kai kur iki 12 metų) vieni vaikai negali vaikštinėti gatvėse, eiti į mokyklą ar grįžti iš jos. Tėvai, globėjai, vyresni broliai, seserys ar kiti tėvų įgalioti asmenys juos lydi ir į popamokines veiklas. O mūsų šalyje vieni vaikai gali atvykti į mokyklą jau pirmoje klasėje. Tik atskirose ugdymo įstaigose yra reikalaujama, kad tėvai pirmokus palydėtų ir atvyktų pasiimti pasibaigus užsiėmimams.

Siūlymas: gero mokyklų saugojimo Lietuvoje pavyzdžius skubiai įdiegti visose šalies mokyklose

Artimiausiai bendrauju su mano Aleksoto-Vilijampolės vienmandatėje rinkiminėje apygardoje esančiomis mokyklomis ir žinau, kad jos pačios sprendžia saugumo klausimą. Veršvų gimnazija, Romainių pradinė mokykla, J. Dobkevičiaus progimnazija, V. Adamkaus gimnazija yra įsirengusios vaizdo stebėjimo kameras savo teritorijoje. Tokiu būdu mokyklos apsauga gali matyti, kas vyksta mokyklos teritorijoje ir laiku įsikišti, jei įvyksta incidentas. Puiki nusikalstamumo prevencija, kai ant mokyklos teritoriją juosiančios tvoros yra užrašomas įspėjimas: ,,Teritorija yra stebima vaizdo kameromis.“ Sporto aikštynai ir mokyklos inventorius tokiose mokyklose sulaukia chuliganų išpuolių itin retai. Vaizdo kameros užtikrina saugumą ir tikrai nekainuoja brangiai. Tačiau net ir tokią minimalią apsaugą turi tik dalis Lietuvos mokyklų.

Domėdamasis saugos priemonėmis mokyklose išsiaiškinau, kad Lietuvoje yra kelios mokyklos, kuriose naudojami aliarmo mygtukai. Įvykus incidentui pakanka budinčiajam paspausti tokį mygtuką, ir pavojaus signalas iš karto pasiekia saugos tarnybą, su kuria mokykla sudariusi sutartį. Ši reaguoja, siųsdama ekipažą į įvykio vietą. Ekipažas pasiekia mokyklą per labai trumpą laiką. Mokyklų vadovai tokią apsaugos idėją palaiko ir norėtų, kad ji būtų įdiegta. Ji kainuotų tikrai pigiai, o saugumą sustiprintų ženkliai.

Mokyklų teritorijų geresnė apsauga yra nesunkiai pasiekiamas tikslas. Stebėjimo kameros, tinkamas mokyklų apšvietimas ir teritorijos kokybiškas aptvėrimas. Mokyklų varteliai privalo būti rakinami ir į jų teritoriją patekimas turi būti pasinaudojant specialia elektronine kortele ar paskambinus specialiu numeriu sargui. Tėvų ar mokinių numeris būtų įvestas į kompiuterinę duomenų bazę – varteliai paskambinus atsidarytų automatiškai. Sprendimų tam galima rasti įvairių, jei tik yra noro. Yra ir dabar mokyklų Lietuvoje, kurios turi įdiegusios panašias saugos priemones.

Sustiprinta apsauga ypač būtina renovuotose mokyklose. Dėl priešgaisrinės apsaugos reikalavimų mokyklų durys užsiėmimų metu negali būti rakinamos iš vidaus, kad esant pavojui vaikai laisvai išeitų iš pastato. Dažnai nutinka, kad išeidami iš mokyklos moksleiviai iki galo neuždaro durų ar sąmoningai palieka jas pusiau atvertas, norėdami grįžę greitai patekti į vidų. Tokiu būdu mokykla tampa atvira ir į ją gali patekti kas tik nori.

Primenu visiems, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 29 straipsnyje yra imperatyviai nurodyta, kad „vaikas turi būti apsaugotas nuo nusikalstamų veikų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse“, o tai reiškia, kad valstybė privalo užtikrinti vaikų visapusišką saugumą, ypač švietimo įstaigose, kuriose tėvai palieka savo vaikus, tikėdami, kad valstybė jais tinkamai pasirūpins ir apsaugos nuo neigiamų dalykų.

Tikiu, kad skubiai ir laiku iškeltos problemos leis rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybėms, policijai ir mokykloms realius būdus, padėsiančius užtikrinti vaikų apsaugą švietimo įstaigose.

Infa.lt
Parama - Ačiū!  
žiūrėjo 202

Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Algirdas    -  2019-12-13, 14:45

    Aha kurgi ne. Tvora, vaizdo kameros, prižiūrėtojai, uniformos, į teritoriją patenkama tik su administracija individualiai suderintu laiku, įėjimai saugomi elektroniniu užraktu, iš teritorijos be rimtos priežasties išeiti negalima… ką primena? Trūksta spygliuotos vielos, bokštelių su ginkluotais galvažudžiais bei piktų šunų. Griežto režimo smegenų plovyklos.

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Reklama

Apklausa

Kokią psichologinę pagalbą rinktumėtės?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Jolanta Blažytė. Žiediniai Mėnulio užtemimai

Jolanta Blažytė. Žiediniai Mėnulio užtemimai

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Fundamentalios fundamentaliai pamirštos teisės arba kaire, kaire, dešine, dešine

Lidžita Kolosauskaitė. Fundamentalios fundamentaliai pamirštos teisės arba kaire, kaire, dešine, dešine

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Šeimų maršas: Kitokia nei kitos diena

Lidžita Kolosauskaitė. Šeimų maršas: Kitokia nei kitos diena

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Agnė Širinskienė: Lietuvai daugiau jėgos ar daugiau alkoholio?

Agnė Širinskienė: Lietuvai daugiau jėgos ar daugiau alkoholio?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos pranešimas

Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos pranešimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Antanina Strumilienė. Laisvės partijos suvažiavimui Rotušės aikštėje leidimų nereikėjo

Antanina Strumilienė. Laisvės partijos suvažiavimui Rotušės aikštėje leidimų nereikėjo

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Negrįžtamumo taškas

Algimantas Rusteika. Negrįžtamumo taškas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Robertas Šarknickas. Viso gero buvusiems kairiesiems!

Robertas Šarknickas. Viso gero buvusiems kairiesiems!

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Antanina Strumilienė: „Mere Šimašiau, ar žmonės prie Seimo reikalingi tik tada, kai reikia jį ginti?“

Antanina Strumilienė: „Mere Šimašiau, ar žmonės prie Seimo reikalingi tik tada, kai reikia jį ginti?“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Kaip tai kvaila, Viktorai! Buvusio kolegos atviras laiškas MO muziejaus savininkui Viktorui Butkui

Kaip tai kvaila, Viktorai! Buvusio kolegos atviras laiškas MO muziejaus savininkui Viktorui Butkui

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Kas yra normalu ?

Jolanta Blažytė. Kas yra normalu ?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Raimondas Grinevičius apie susitikimą su Šveicarijos žurnaliste ir gandus apie „Šeimų Sąjūdį“

Raimondas Grinevičius apie susitikimą su Šveicarijos žurnaliste ir gandus apie „Šeimų Sąjūdį“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Seimo narys Dainius Kepenis: „Valdžios priimami kontraversiški sprendimai privertė Tautą atsibusti“

Seimo narys Dainius Kepenis: „Valdžios priimami kontraversiški sprendimai privertė Tautą atsibusti“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Antanina Strumilienė. Atsisveikinimas su valstybe

Antanina Strumilienė. Atsisveikinimas su valstybe

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą

Liūdna diena. Geležinkelio stotys, gyvuliniai vagonai.. ir viltis... ,, Bėga vasaros į rudenių klonius, Skuba...

Tai pastovioji dalis bus kaip abonentinis mokestis - ištisus metus, o kintamoji - keisis pagal...

Ar teisingai supratau,kad vasara pavasarį ir dali rudens šildymas nešildys,bet mes turėsime moketi už šildymą?...

Trumpiau tariant, kai Lietuvos bankas pareklamavo jog gyventojai bankuose laiko nemažai pinigų, atsirado poreikis juos...

Sveiki, O kaip dėl parašo po paruoštuku?...

Pavilionis pasake visa tiesa, reikia tik dziaugtis, kad nemeluoja,o rezia tiesa...

Dirbtinė mėsa panaši į dirbtinį medų išdirbtinių gėlių...

Gal taip, o gal ne visai taip...

tai ne politologai,o papasčiausi šūdmaliai...

Visada taip buvo,bet deja žmones buvo nusivyle politika ir mažai tam demesio skyre,o dabar matome...

Op

Ir ką... Ar kas pasikeis... Gal......