infa.lt

Prezidentas Rolandas Paksas: „Iš mūsų jau pavogta valstybė, ir Tauta nebeįtakoja valdžios priimamų sprendimų“

Prezidentas Rolandas Paksas: „Iš mūsų jau pavogta valstybė, ir Tauta nebeįtakoja valdžios priimamų sprendimų“

gruodžio 06
09:42 2018

Juozas IVANAUSKAS

Europos Parlamento nario, Prezidento Rolando PAKSO išskirtiniame interviu aptarsime dvi aktualias problemas, kurios pastaruoju metu Lietuvos žmonėms kelia nerimą bei audrina visuomenę.

Kaip žinia, pastaruoju metu pailgėjo sąrašas valstybių, atsisakančių paremti JTO Pasaulinės migracijos paktą: prie JAV, Austrijos, Vengrijos, Čekijos, Bulgarijos ir Estijos prisidėjo Australija, Izraelis, Slovakija ir Lenkija. Šveicarija atidėjo klausimo sprendimą. Polemika dėl sutarties pagaliau įsisiūbavo kanclerės Angelos Merkel „atvirų durų“ politiką propagavusioje Vokietijoje, dėl socialinių išmokų pabėgėliams ir toliau išliekančioje migrantų svajonių šalimi. Sutarties šalininkams sunku rasti svarius argumentus, kuriais galėtų užtikrintai atremti oponentų kritiką. Vokietijos vyriausybė su kanclere A. Merkel priešakyje negali įtikinamai paaiškinti, kodėl tylomis, be jokių diskusijų, norima prastumti kraštui gyvybiškai svarbų dokumentą.Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei ir užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui suskubus viešai pareikšti, jog remia JTO pakto dėl migracijos pasirašymą, esą ši sutartis jokios realios grėsmės Lietuvos suverenumui neturi, Nepriklausomybės Akto signatarai dėl JT migracijos pakto kreipėsi į valstybės vadovus: „JTO „Pasaulinė saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartis“, nors iš pirmo žvilgsnio nesukelianti tiesioginių teisinių pasekmių, iš esmės yra tarptautinė sutartis su iš to sekančiais atitinkamais įsipareigojimais. Šioje sutartyje nurodytos kryptys, kurių, po oficialaus pritarimo, įsipareigotų laikytis Lietuva (nustatydama konkretų teisinį reguliavimą) ir kurios tam tikra dalimi ne tik apribotų jos suverenitetą, bet, dar daugiau, reikštų neišdiskutuotą Lietuvos politinį požiūrį į daugelį tarpvalstybinių procesų, vyksiančių ateityje ir neišvengiamai įtakosiančių globalius procesus visoje planetoje bei nacionalinių valstybių perspektyvas ir likimus. LR Konstitucija nustato, jog svarbiausių valstybės klausimų sprendime vienokia ar kitokia forma dalyvauja Lietuvos piliečiai. Mūsų manymu, ši JTO Sutartis ir yra vienas iš tokių klausimų“, – teigiama signatarų kreipimesi į šalies vadovus.

Kita aktuali tema, ypač papiktinusi tautiečius, institucinis smurtas prieš šeimas, auginančias mažamečius vaikus, prisidengiant tariamu vaiko teisių gynimu.

Vertėtų prisiminti, kad prezidentė D.Grybauskaitė dar 2017 m. sausio 9 d. pateikė Seimui „Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą“, kuriame numatė, kas tai yra smurtas prieš vaiką : „Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbės ir orumo nepaisymas ar nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai“. Pagal šią naują formuluotę (smurtu prieš vaiką laikomas ir „psichologinis poveikis“) vaikus galima atimti iš absoliučiai visų Lietuvos šeimų – nes mamos kasdien savo vaikams sako: „nusiplauk rankas“, „ateik valgyti“, „eik miegoti“ ir pan., t. y. tėvų psichologinis poveikis gali būti traktuojamas kaip smurtas prieš vaikus. Įsigaliojus šiam įstatymui, iš Lietuvos šeimų, oficialiais duomenimis, per kelis mėnesius buvo atimta virš 1000 vaikų – absoliučia dauguma atvejų visai be jokio pagrindo ir priežasties?!..

≡≡≡≡≡≡≡

Ro;andas Paksas

Atrodo, jog rezonansą visuomenėje sukėlusios nacionalinio lygio problemos – tėra valdančiųjų „elito“ nekompetencijos pasekmė, nors čia, turbūt, neatmestini ir pavienių, sprendimus priiminėjančių politikų savanaudiški interesai?..

Tad pirmiausia, ką manote apie Lietuvai brukamą Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinė saugios, tvarios ir reguliarios migracijos“ sutartį, kurią užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, nepaisant daugybės protesto balsų bei argumentuotos kritikos, ketina pasirašyti gruodžio 10 dieną Maroke vyksiančioje konferencijoje?

Kažkaip savaime prisiminiau žinomo kino režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus kažkada pasakytus žodžius: „Tas prakeiktas lietuviškas nuolankumas“. Ko gero, tai ir bus pagrindinis leitmotyvas atsakant į pirmąjį klausimą.

Bet ar nemanote, jog be to „prakeikto lietuviško nuolankumo“, čia pasireiškia dar ir kiti valdžioje esančiųjų interesai, akivaizdus antrą kadenciją baigiančios Lietuvos prezidentės D. Grybauskaitės noras įsiteikti Vokietijos kanclerei A. Merkel?..

Aš tik įvardinau pagrindinę priežastį, nuo ko viskas prasideda. Manau, būtent nuo to vergiško nuolankumo bei noro kažkam įsiteikti. Turbūt ne visi žino, kad sovietmečiu Lietuva turėjo savo Užsienio reikalų ministeriją, kurį buvo įsikūrusi Vilniuje, Akmenų gatvės pastate. Bet vos tiktai mūsų šalis atgavo nepriklausomybę, toje pat vietoje atsirado JAV ambasada. Sakyčiau, išties simboliškas „sutapimas“, kad Lietuvos TSR užsienio ministerijos pastate įsikūrė Amerikos atstovybė!.. Tuo noriu pasakyti, jei sovietmečiu Lietuvos savarankiškumas užsienio politikoje buvo grynai simbolinis, tai dabar, kai esame tariamai laisvi ir nepriklausomi, to savarankiškumo, ginant savo šalies nacionalinius interesus, turime dar mažiau.Dabartinis kainų augimas Lietuvoje ir milžiniška socialinė atskirtis yra ne kas kita, kaip mūsų politinio isteblišmento tarnystės stiprioms užsienio interesų grupėms ir Briuselio biurokratijai padarinys. Naivu būtų tikėtis, kad artimiausiu metu Lietuvos užsienio politikoje kas nors iš esmės gali pasikeisti.

Aš gerai prisimenu neatitikimą tarp sovietmečiu iš Maskvos vakarais transliuojamos žinių laidos „Vremia“ propagandinės „realybės“ ir koks tuo metu buvo realus žmonių gyvenimas Lietuvoje. Tačiau dabartinis neatitikimas oficialiųjų LRT žinių ir realaus gyvenimo tariamai „laisvoje ir nepriklausomoje“ šalyje, sakyčiau, yra dvigubai ar net trigubai didesnis nei sovietmečiu. Virtualusis fake news srautas, kasdien pilamas tautiečiams masinės informacijos priemonėmis, ir mus supanti realybė – du absoliučiai skirtingi dalykai!.. Politinio isteblišmento propagandiniu instrumentu tapusi sisteminė žiniasklaida tik dar labiau didina atotrūkį tarp valdžios ir paprastų Lietuvos žmonių.

Pravedant tokias paraleles, tampa akivaizdu, jog visa tai tėra to prakeikto lietuviško nuolankumo PASEKMĖ. Regis, mūsų šalies vadovams, politikams, diplomatijos atstovams būdingas noras įsiteikti, paspausti ranką galingesniam, įtakingesniam JAV ar Europos politiniam lyderiui kyla iš jų vergiškos prigimties. Todėl mes pirmieji, be jokių išlygų, palaikysime Briuselio ar Vašingtono oficiozo direktyvas, nuskambėdami pasaulio žiniasklaidoje kaip savo nacionalinių interesų nepaisanti, marionetinė valstybė.

Pasidomėjus, kokie yra naujausi amerikiečių apklausos duomenys dėl emigrantų, matome, kad lietuvių skeptiškas požiūris dėl musulmonų įsileidimo į savo šeimą užima paskutinę vietą iš visų Europos valstybių. Tačiau LT politiniam elitui daugumos tautiečių nuomonė visiškai nerūpi. Matyt, kad ir šiuo konkrečiu atveju, valdantiesiems priimant tokius nesąmoningus, Lietuvos suverenui žalingus sprendimus, nemažai lemia tas prakeiktas lietuviškas nuolankumas, noras pasižymėti, išsiskirti lojalumu kažkam galingesniam, įtakingesniam Europoje, galimai tikintis tokiu būdu užimti aukštesnę poziciją europinės valdžios institucijose, pasibaigus prezidento kadencijai.

Žinant, kad didžioji dauguma tautiečių pasisako prieš JT Migracijos paktą, elgtis prieš Tautos valią gali tik politinės karjeros bet kokia kaina siekiantys veikėjai.

Tokios neatsakingos politikos pasekmes švelnina tai, kad musulmonams mūsų šalis nėra patraukli. Kiek pas mus iki šiol buvo priimta ekonominių emigrantų, visi jau pabėgo iš Lietuvos, nes čia mažesnės socialinės išmokos nei kitose Europos šalyse.

Žodžiu, dėl to prakeikto lietuviško nuolankumo nepaisoma valstybės nacionalinių interesų, neturima savo pozicijos nei tvirto stuburo, nesiekiama šaliai ekonomiškai naudingų tikslų bei susitarimų, nepalaikomos kitos ES valstybės, drįstančios tarti NE ekonominiams migrantams.

Politinio elito atitrūkimas nuo realybės stiprina šalyje protesto judėjimus. Artėjant LR Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių rinkimams politikams nederėtų to užmiršti. Prieš neatsakingus valdžios sprendimus protestuojantys tautiečiai jau ne kartą mitinguose yra pareiškę, jog atsakingas pareigas užimantys politikai, nepaisantys valstybės nacionalinių interesų bei gyventojų saugumo, tokiu būdu sulaužo duotą priesaiką, todėl turėtų pasitraukti?

Atsakant į šį klausimą norėčiau grįžti prie anksčiau pasakytos minties: Lietuvoje turėtų būti daugiau tiesioginės demokratijos, daugiau nesitaikstymo ir pilietinio nepaklusnumo, strategiškai svarbių problemų sprendime aktyviai dalyvaujant visuomenei, į kurios nuomonę turėtų atsižvelgti politikai, priimantys sprendimus Lietuvos Respublikos vardu.

Tegul būna surengtos kelių rūšių išplėstinės sociologinės apklausos ir referendumai. Tautiečiai šių apklausų metu galėtų užduoti, pavyzdžiui, tokį klausimą užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui: ar jūs norėtumėte, kad nuo rytojaus jūsų šeimoje apsigyventų keli musulmonai?.. Koks būtų atsakymas, manau, daug kam ir taip yra aišku. Jeigu jis atsakytų TAIP, tai galėčiau paspausti ranką ponui L. Linkevičiui, bet jeigu užsienio reikalų ministro atsakymas yra NE, o jis vis tiek pasisako už JTO Migracijos paktą, kad Lietuvos priimami migrantai apsigyventų kitose šeimose, tai tada jau tikrai blogai!..Akivaizdus valdžios atitrūkimas nuo paprastų žmonių problemų, teisėtų lūkesčių ir nerimo dėl savo ateities. Šalyje nebe pirmus metus vyksta politinės sumaišties bei valstybinės suirutės juodasis spektaklis, kuriame akivaizdi gilėjanti takoskyra – tauta sau, o politikai sau!..

Viena ryškesnių scenų tame absurdo spektaklyje: apie dešimt metų tautiečiams buvo žadamos pigesnės dujos, kai į Klaipėdos uostą atplauks milžiniškas laivas skambiu pavadinimu „INDEPENDENCE“. Esą tada Lietuva taps energetiškai nepriklausoma nuo Rytų ir mes šauniai konkuruosime su kitomis šalimis, gausiai apsirūpinę suskystintų gamtinių dujų ištekliais. Šio ekonomiškai žalingo, politizuoto sprendimo epilogas: pastaruoju metu įkyriai kalama Lietuvos žmonėms mintis, kad nuo 2019 m. sausio pirmos dienos trečdaliu brangs elektra ir dujos. Tuo tarpu didžioji dauguma šalies gyventojų vergiškai tyli, su viskuo taikstosi?!..

Matyt, iki šiol dauguma piliečiu dar nesuvokė, kad tokia mūsų šalies „energetinė nepriklausomybė“ – tėra konservatorių pučiamas burbulas, propagandinis mitas, kuris praktiškai negali būti įgyvendintas. Priešingu atveju, Lietuva patirtų milijardinius nuostolius, nes tektų ties šalies rytine siena nukirpti aukštos įtampos elektros laidus, panaikinti transporto kelius, užblokuoti geležinkelius bei oro erdvę, kad Rytų kryptimi negalėtų skraidyti jokie lėktuvai. Sunku net paskaičiuoti, kiek Lietuvos gyventojams kainuotų konservatorių žadama „energetinė nepriklausomybė“?!..

Anksčiau dar būdavo piliečiai sutelktai piktinasi, protestuoja, šaukia, rėkia arba, atvirkščiai, drauge džiūgauja. O dabar tautiečiai, matyt, jau tiek yra užguiti, nusivylę politine valdžia, kad nebemato prasmės nei telktis, nei priešintis. Nors man pačiam, asmeniškai, priimtinesnė prieškario prezidento Aleksandro Stulginskio pozicija – „Laisvės klausimą gali išspręsti tik pati lietuvių tauta, tad toj kovoj tik ja remtis“,

bet kaip gi čia neprisiminus pirmosios vyriausybės finansų ministro, šviesios atminties Romualdo Sikorskio kažkada pasakytų žodžių: „VERŠIU TAUTA“. Pridėk peilį veršiui prie gerklės, pjauk- nepjovęs, jis tiktai mirkčios ir nuolankiai tylės. Kaip apmaudu bebūtų, tenka pripažinti: iš Lietuvos žmonių jau pavogta valstybė, Tauta nebeįtakoja valdžios priimamų sprendimų!..

Dabar aptarkime kitą ne mažiau aktualią Lietuvos žmonėms problemą, kuri sukėlė tautiečių protestus prieš žiaurią, beprotišką, kriminaliniais prieskoniais dvokiančią „vaikų teisių apsaugos“ sistemą. Institucinis valstybės mastu vykdomas smurtas prieš šeimas ir vaikus, absurdiški perlenkimai vaiko teisių apsaugos srityje, sukelia pasipiktinimo bangą, kursto tautiečių aistras, o tuo pačiu, matyt, nukreipiamas visuomenės dėmesys nuo stambiausių politinės korupcijos nusikaltimų bei aferų energetikos sektoriuje?

Vaiko teisų apsaugos tarnybų terorizuojamų šeimų ir vaikų tema mano komentaras būtų labai paprastas ir aiškus. Jeigu pasuktume į šoną nuo politikos ar visuomenės dėmesio nukreipimo nuo Lietuvai milžinišką žalą padariusių politinės valdžios sprendimų , tame tarpe ir energetikos sektoriuje, drąsiai galiu pasakyti: VIENO VAIKO AŠAROS man yra daug svarbesnės!..Ką aš manau apie vaikų teises ir vaikų apsaugą, atsakysiu atvirai, be jokių užuolankų, kaip eilinis žmogus, kaip tėvas ir senelis: jeigu į mano namų duris pasibelstų kažkokios vaikų tarnybos atstovai, o mano nuomose būtų vaikai ir anūkai, tai apsigynimui nuo institucinio – psichologinio teroro ir smurto aš turiu medžioklinį šautuvą, mano ranka tikrai nesudrebėtų, jei tektų apginti savo šeimą…

Betgi tai jau, ko gero, kraštutinė savigynos priemonė – griebtis šautuvo?!..

Čia jokia ne kraštutinė priemonė, o normalaus žmogaus natūralus būdas apginti save, savo šeimą, pagaliau apginti savo bendruomenę ir valstybę!..

Neseniai į mane, kaip europarlamentarą, kreipėsi viena moteris, iš kurios sesers Norvegijoje buvo atimtas vaikas ir atiduotas į gėjų šeimą?!.. Ištisus devynerius metus jauna mama negali atgauti savo vaikelio!.. Vos tik pamačiau desperacijos apimtos moters akis, iškart supratau, kad aš padaryčiau viską savo šeimai apginti, nei mano ranka, nei širdis nesudrebėtų.

Nenoriu pasikliauti sąmokslo teorijomis, dėl ko visa tai yra daroma, kodėl vaikai atiminėjami iš tėvų Norvegijoje, Lietuvoje ar kitose Europos šalyse, neva siekiant išnaikinti tradicines šeimas, tenkinant vienalyčių šeimų poreikius, ir panašiai. Tai jau visai kita tema, reikalaujanti atskiro aptarimo.

Grupė parlamentarų po didelį rezonansą visuomenėje sukėlusių vaikų paėmimų iš šeimų atvejų įregistravo Seime pataisas, kurios keičia smurto prieš vaikus sąvoką. Numatoma, kad fiziniu smurtu prieš vaiką būtų laikomas tik sukeliamas žymus skausmas, o į psichologinio smurto apibrėžimą įtraukiamas „prievartinis vaikų ir tėvų atskyrimas prieš jų valią“. Šias pataisas inicijavo „valstietis“ Mindaugas Puidokas su daugiau kaip 50 parlamentarų iš „valstiečių“, „tvarkiečių“ konservatorių bei kitų frakcijų. Ką manote apie tokias politikų pastangas švelninti situaciją?

Manau, kad mūsų politikai, visų pirma, turėtų rimtai susimąstyti ir pasistengt suvokti, ar apskritai galima įstatymais aprašyti, kaip tėvams auklėti savo vaikus, kaip juos mokyti, kaip ugdyti, kaip grūdinti, kokį pavyzdį tėvai savo vaikams turėtų rodyti, arba kaip paglostyti vaiko galvą prieš miegą, kaip jį užkloti, kaip priglaust prie širdies, kaip apkabinti?..

Manau, tokios nesąmonės dabar yra daromos Lietuvoje tik todėl, kad nuo paprastų žmonių gyvenimo atitrūkęs politinis „elitas“ nesuvokia elementariai paprastų, žmogiškų dalykų!.. Iki kokio absurdo mes jau nusiritome?!.. Vieni politikai leidžia įstatymus, reglamentuojančius šunų lojimo trukmę, kiti – įstatymais bando reglamentuoti tėvų ir vaikų santykius, valstybinės institucijos braunasi į šeimos gyvenimą. Tad apie ką apskritai mes šnekame, kas mes esame, Seime priiminėdami tokius absurdiškus įstatymus?!..

O juk susivieniję tautiečiai seniai turėjo padėt atsitokėti LT politiniam „elitui“, deja!.. Dėkoju jums už pokalbį.


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Ar pritartumėte tam, kad homoseksualios poros galėtų tuoktis Lietuvoje?

Ar pritartumėte homoseksualų santuokoms Lietuvoje?

  • Ne (89%, 313 balsavo)
  • Taip (7%, 23 balsavo)
  • Neturiu nuomonės (4%, 14 balsavo)

Viso balsavo: 350
Pradėta - 2018 lapkričio 8 @ 14:41
Pabaiga - 2018 gruodžio 8 @ 14:41

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Parazitai, virusai ir Apokalipsės ratas [4]

Parazitai, virusai ir Apokalipsės ratas [4]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Esi prieš Barnevernet praktikų taikymą Lietuvoje? – Tai tu už smurtą prieš vaikus

Esi prieš Barnevernet praktikų taikymą Lietuvoje? – Tai tu už smurtą prieš vaikus

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Tolerancija. Žmogaus kitoniškumas nėra tapatus jo vertei ir asmeninėms savybėms, už kurias turėtume jį gerbti

Tolerancija. Žmogaus kitoniškumas nėra tapatus jo vertei ir asmeninėms savybėms, už kurias turėtume jį gerbti

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Mokytojams: Mes jus palaikome, bet kur jūs buvote, kai jūsų palaikymo reikėjo kitiems?

Mokytojams: Mes jus palaikome, bet kur jūs buvote, kai jūsų palaikymo reikėjo kitiems?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Korupcijos tvaikas virš universitetų nesisklaido, virš valstybės taip pat

Korupcijos tvaikas virš universitetų nesisklaido, virš valstybės taip pat

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ar vaikai vertina savo tėvus kaip smurtautojus? – Ne! Tai kodėl tą daro valstybė?

Ar vaikai vertina savo tėvus kaip smurtautojus? – Ne! Tai kodėl tą daro valstybė?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kova su korupcija – korupcionierių reikalas

Kova su korupcija – korupcionierių reikalas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Dėl ko D.Šakalienei norisi verkti

Dėl ko D.Šakalienei norisi verkti

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Mindaugas Puidokas: „Mūsų valstybė sunkiai serga“

Mindaugas Puidokas: „Mūsų valstybė sunkiai serga“

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis ragina premjerą ir Seimo narius išgirsti sekmadienio protesto reikalavimus ir ieškoti kompromiso

Gabrielius Landsbergis ragina premjerą ir Seimo narius išgirsti sekmadienio protesto reikalavimus ir ieškoti kompromiso

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Parlamentarai M. Puidokas ir N. Puteikis reikalauja pripažinti neteisėtu Seimo balsavimą dėl JT Migracijos pakto

Parlamentarai M. Puidokas ir N. Puteikis reikalauja pripažinti neteisėtu Seimo balsavimą dėl JT Migracijos pakto

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika: Gyvoji Lietuva ateina

Algimantas Rusteika: Gyvoji Lietuva ateina

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Mindaugas Puidokas. Kodėl D. Šakalienės rėmėjai taip prieštarauja esminėms pataisoms vaiko teisių apsaugos srityje?

Mindaugas Puidokas. Kodėl D. Šakalienės rėmėjai taip prieštarauja esminėms pataisoms vaiko teisių apsaugos srityje?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Parazitai, virusai ir Apokalipsės ratas [3]

Parazitai, virusai ir Apokalipsės ratas [3]

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    2050-ieji. Lietuvos Respublikos Seimas. Švenčiami tolerancijos ir pakantumo metai

2050-ieji. Lietuvos Respublikos Seimas. Švenčiami tolerancijos ir pakantumo metai

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Saulius Skvernelis konservatoriams: „Gal ir reikėtų toje įstaigoje kai kam pabūti, dėl to, ką jūs padarėte“

Saulius Skvernelis konservatoriams: „Gal ir reikėtų toje įstaigoje kai kam pabūti, dėl to, ką jūs padarėte“

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Saulius Skvernelis apie konservatorių organizuojamą valstybės perversmą

Saulius Skvernelis apie konservatorių organizuojamą valstybės perversmą

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Prezidentas Rolandas Paksas: „Iš mūsų jau pavogta valstybė, ir Tauta nebeįtakoja valdžios priimamų sprendimų“

Prezidentas Rolandas Paksas: „Iš mūsų jau pavogta valstybė, ir Tauta nebeįtakoja valdžios priimamų sprendimų“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    V. Troščenka. Nuo darbo nebūsi bagotas – tapsi kuprotas

V. Troščenka. Nuo darbo nebūsi bagotas – tapsi kuprotas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis. Privalėsime atsisakyti Seime palaimintos migracijos sutarties

Arvydas Juozaitis. Privalėsime atsisakyti Seime palaimintos migracijos sutarties

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisos, parengtos SADM ministerijos

Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisos, parengtos SADM ministerijos

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Statistikos departamentas nerado duomenų apie žudomus vaikus, kuriuos jo vardu skelbia Lietuvos influenceriai

Statistikos departamentas nerado duomenų apie žudomus vaikus, kuriuos jo vardu skelbia Lietuvos influenceriai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Povilas Gylys: „D. Grybauskaitė prieš S. Jakeliūną“ – „iš kur vaikinui tiek drąsos?“

Povilas Gylys: „D. Grybauskaitė prieš S. Jakeliūną“ – „iš kur vaikinui tiek drąsos?“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Vaikai negali būti įkaitais, kai specialistams trūksta žinių

Vaikai negali būti įkaitais, kai specialistams trūksta žinių

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika: Sistema eina į kontrpuolimą

Algimantas Rusteika: Sistema eina į kontrpuolimą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Andrius Kubilius: „Vilties nuojauta „Anti-tiap-liap sukilimui“

Andrius Kubilius: „Vilties nuojauta „Anti-tiap-liap sukilimui“

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Lietuvių TAUTA netrokšta kariauti, ponai!

Rolandas Paksas. Lietuvių TAUTA netrokšta kariauti, ponai!

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Visoje ES tik lenkų ir vengrų valdžios yra normalios, o likusių valstybių - iškrypėlės. Nekreikim...

Vėl pavydžiu lenkams ir vengrams. Juos valdo sava valdžia......

idiotai - žydų užsakymas tai...

An

Eikit dibti po 40val.per savaite,o ne po20val.visi komunistinės senės,arba pričiože tinginiai....

RM

Pagirtina. Jei jau turi gyvūną, tai privalai juo tinkamai rūpintis....

Dar ne viskas prarasta. Dar yra protingu, doru, besirupinanciu salies ir gyventoju islikimu, zmoniu. Pagarba...

daugybė durnių, daunų, debilų, vištgaidžių laukia kitų seimo rinkimų, galės išeiti į plačias gatves balsuoti...

visi gojai kovoję prieš vaikų atėmimą ir už mokytojų algas bus žydų sunaikinti...

Puikus straipsnis, brandaus visumą suprantančio žmogaus mintys....

As

Gerumas, dar ypac pries Kaledas, labai grazu, bet kas skurstantiems senoliams sriubos ipils po Kaledu?...

Pagaliau Kiguolis prabilo apie tai, apie ką visi kiti iki šiol tylėjo. Kai valstybėje grobiami...

vvv - tas paprasta, turima omenyje mokytojai su visomis savo profesinėmis sąjungomis. ...

o iš kur Jūs žinote, kad ten nebuvo mokytojų ar kitų pedagogų? Būtinai reikia skelbtis...

Remkime vieni kitus , o ne kaltinkime - gerai kad...

    Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28 Skaityti visą įrašą
    Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20 Skaityti visą įrašą
    Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Prezidentas Rolandas Paksas: "Iš mūsų jau pavogta valstybė, ir Tauta nebeįtakoja valdžios priimamų sprendimų"* - nuoroda: https://infa.lt/27455/prezidentas-rolandas-paksas-is-musu-jau-pavogta-valstybe-ir-tauta-nebeitakoja-valdzios-priimamu-sprendimu/