• Naujienos
  • Parama
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

Klimato krizė yra nauja religija

Klimato krizė yra nauja religija

31 gruodžio
09:30 2021

Sausra, išdžiūvusi žemė, bala

Kaip jau minėjome, ne visi Izraelio mokslininkai pritaria visuotinai pripažintoms nuomonėms apie globalinio atšilimo prigimtį ir siūlomas kovas su juo priemones. Eli Zipori, „Maariv“ ekonomikos apžvalgininkas, neseniai kalbėjosi su Jonathan Dobie, Beersheba universiteto profesoriumi, kuris neigia pačią „klimato krizės“ sąvoką.

Profesorius Dobie savo pokalbį su Eli Zipori pradėjo sakydamas, kad Aplinkos departamentas dabar švaisto pinigus ir savo personalą, sutelkdamas dėmesį į mitinį visuotinio atšilimo klausima, ir kad Izraelis turi daug kitų aplinkosaugos problemų, kurias reikia skubiai spręsti.

Bet, kiek suprantu, kitaip į globalinio atšilimo problemą žiūrinčių ekspertų balsai Aplinkos ministerijoje tiesiog neranda atsako,kaip ir kituose mūsų skyriuose? – tai buvo pirmasis klausimas, kurį Eli Zipori uždavė profesoriui Dobie.

– Leiskite man jus pataisyti. Šie balsai girdimi. Ir aš, daugelis kitų mano kolegų, labai rimtų mokslininkų, ne kartą išsakeme savo nuomonę šiuo klausimu Finansų, Energetikos, Aplinkos ministerijose. Kitas dalykas – kaip jų klausėsi šių skyrių vadovai ir, pirmiausia- žiniasklaida. Pastarieji iš tikrųjų suteikia platformą tik vieno požiūrio šalininkams.

Bėda ta, kad konkrečius pasiūlymus tam tikrų problemų sprendimui dažniausiai siūlo ne politikai ir ne ministerijų aukščiausioji vadovybė, o viduriniosios grandies valdininkai. Ir jie dažniausiai informaciją gauna tiesiog iš spaudos. O kai tokiam valdininkui prireikia specialisto patarimo, jis sako sau: „Kam eiti toli? Neseniai laikraštyje ar internete buvo interviu su profesoriumi N., kuris laikomas puikiu klimato problemų ekspertu. Aš kreipsiuosi į jį“.

Tačiau faktas yra tas, kad mūsų profesorius visą savo mokslinę karjerą pašvente globalinio atšilimo problemai. Apgynė apie tai daktaro disertaciją, gavo už tai dotacijas, ir visa jo mokslinė reputacija paremta šia problema.

Visa tai paverčia jį ištikimu šios idėjos tarnu ir propaguotoju, o susidūręs su jai prieštaraujančiais faktais- tiesiog juos ignoruoja. Todėl ką konkrečiai jis pasakys vienos ar kitos ministerijos skyriaus vedėjui, nuspėjama iš anksto. Tačiau jis neprašo alternatyvaus požiūrio taško, kad subalansuotų nuomones.

Problemą apsunkina dar ir tai, kad tas pats vyksta ir Europoje, mūsų politikams labai svarbu europiečių akyse atrodyti kaip progresyvūs, pažangūs žmones, kurių nuomonė sutampa su taip vadinamos„pasaulio bendruomenės“ nuomone.

– Tačiau kaip paaiškinti tai, kad spauda užėmė tokią vienapusišką poziciją?

– Iš karto pasakysiu, kad jokiu būdu nesu šalininkas sąmokslo teorijos, kuri internete paliečia ir globalinio atšilimo problemą.

Visi, kas kalba šiuo klausimu, daro tai visiškai nuoširdžiai, nes visuomenėje susidarė nuomonė, kad šios teorijos šalininkas, kovoje dėl anglies dvideginio emisijos mažinimo ir visa kita-turi aukštos moralės žmogaus požymius, o tas, kuris bando priešintis arba prieštarauti –yra amoralus. Visa tai glaudžiai susiję su daugybe labai skirtingų interesų – tiek ekonominių, tiek politinių.

Dėl to, mano nuomone, tapome naujos pasaulietinės religijos liudininkais. Ši religija teigia, kad egzistuoja tam tikras aukščiausias veiksnys, dominuojantis visoje žmonijoje, vadinamas „globalinio atšilimo efektu“. O to priežastis – tam tikra gimtoji žmonijos nuodėmė, vadinama „mokslo ir technologijų pažanga“.

Prasideda tolesni komentarai apie tai, kas būtent privedė žmoniją prie šios gimtosios nuodėmės.Ir ivardintas kapitalizmas, kuris turi grobuonišką požiūrį į gamtos išteklius,.. staigus gyvenimo lygio kilimas, šiuolaikinės civilizacijos privalumai, aplinkos tarša ir t.t. Visa tai tariamai veda prie klimato ir planetos gamtos pasikeitimo.

Ši nauja religija jau turi savų pranašų ir kunigų – kaip ir bet kuri religija!

Ką sako šie „pranašai“? Ką, pavyzdžiui, sako mūsų naujoji aplinkos ministrė Tamar Sandberg? Kad norėdami sustabdyti klimato atšilimą, turime pereiti prie naujų, „savaime atsinaujinančių“, „be atliekų“ ir „aplinką tausojančių“ energijos šaltinių. Izraelio atveju ji mato saulės elektrines (SES) kaip tokį šaltinį.

Taigi, turiu ją nuliūdinti: šios elektrinės jokiu būdu nėra „savaime atsinaujinančios“ ir „be atliekų“. Vidutinė saulės elektrinių plokščių eksploatavimo trukmė – 15 metų, maksimali – 20 metų. Tada juos reikia išimti, utilizuoti ir pakeisti naujais.

Norint įgyvendinti Sandberg puoselėjamą svajonę, kad iki 2030 m. 30% visos Izraelio suvartojamos elektros būtų gaunamos iš saulės, būtina pastatyti keletą saulės elektrinių, kurių bendra galia ne mažesnė kaip 6 gigavatai.

Tam prireiks mažiausiai 64 milijonų saulės baterijų, kurių daugumą už 15 metų teks pakeisti naujomis.

Šiose senose plokštėse, be kita ko, yra švino, kadmio, nikelio ir kitų aplinkai pavojingų metalų, kurių šalinimas dirvožemį ir vandens šaltinius apnuodija daug labiau nei įprastos atliekos, įskaitant plastiką. Jų šalinimo procesas dar neapgalvotas.

Niekas nežino, kur tiksliai mes išmesime tokį pavojingų medžiagų kiekį. Taigi, sušildyti aklo įsitikinimo, kad SES pagalba kovojame su globaliniu atšilimu, sprendžiame problemą, kurios iš tikrųjų nėra, iš tikrųjų dedame ekologinę megabombą ateičiai.

Jau net nekalbu apie tai, kad naujus SPP statys didelės privačios įmonės, kurios pirmiausia yra suinteresuotos pelnu. O pastatyti namų saulės elektrinę ant stogo gali sau leisti tik vilų savininkai, tai yra turtingiausių gyventojų sluoksnių atstovai.

Tie, kurie gyvena Katamon, Jessica Cohen ir kituose panašiuose rajonuose, neturi pinigų saulės kolektoriams. Taigi SES plitimas atitinka tik turtingųjų interesus ir dėl to bus nemenkas smūgis vargšams. – Tačiau visas pasaulis šiandien mato ateitį saulės ar vėjo elektrinėse (WPP) …

Tuo pačiu beveik niekas nesako, kad pagrindinė tokių jėgainių problema yra ta, kad jų darbas yra nestabilus. SES gali aprūpinti elektrą tik tada, kai pakanka saulės, VE – kai pučia vėjas. Bet mums elektros reikia nuolat. Dėl to tie, kurie remiasi „savaime atsinaujinančiais“ energijos šaltiniais, grįžta prie to paties angliavandenilių kuro deginimo ir anglies dvideginio išmetimo į atmosferą.

Pavyzdžiui, sustabdžius vėjo jėgainių parkus dėl vėjo trūkumo, jos paleidžiamos naudojant dujomis varomus variklius. Arba elektrą pradedama pirkti užsienyje. Puikus pavyzdys šiuo atveju yra Vokietija, kuri paskelbė, kad 30% elektros energijos jau gauna iš vėjo jėgainių. Tačiau per pastaruosius 15 metų elektros tarifai Vokietijoje padvigubėjo.

Kartu perka elektros energiją, pagamintą atominėse elektrinėse Prancūzijoje, anglimi kūrenamą CHE Lenkijoje arba Olandijos CHPP, kūrenamą dujomis. Tai yra, vokiečių teiginiai, kad jie pradėjo deginti mažiau tradicinių energijos šaltinių, yra fikcija.

Bet jei Vokietija gali sau leisti pirkti elektrą iš kaimynų, tai mes neturime iš ko jos pirkti. Tačiau mūsų ekologijos ministerijoje jie pirmiausia nustato hipotetinį tikslą, o tada pradeda ieškoti būdų, kaip pasiekti šį tikslą. Įprastoje būsenoje viskas daroma atvirkščiai – pasveriamos turimos galimybės ir tik tada įvardijamos perspektyvos, prie kurių gali privesti jų panaudojimas.

– Ar tikrai manote, kad globalinio atšilimo problemos nėra?

– Tikiu, kad pačiame požiūryje į šią problemą vyrauja antimokslinis požiūris. Visų pirma, turėtumėte viską sutvarkyti tinkama tvarka.

Žinome, kad pastaraisiais dešimtmečiais vidutinė temperatūra planetoje kilo. Tikrai žinome, kad šiuolaikinė pramonė lemia anglies dioksido išmetimą į atmosferą. Tikrai žinome, kad anglies dioksidas sukelia šiltnamio efektą. Tačiau neturime informacijos apie tai, kiek šio poveikio atneša žmogaus veikla, o kiek natūralių procesų, kurių tiesiog negalime paveikti.

Tai reiškia, negalime pasakyti, kokia dalimi žmogus prisideda prie klimato atšilimo procesų – ar mes dėl to kalti 100%, 50%, 25%, ar tik 2%.

Šiandien mes neturime jokios lygties, iš kurios būtų galima išplaukti, kad šis procesas yra dvejetainis arba daugiafaktorinis ir kuris leistų daugiau ar mažiau tiksliai atsižvelgti į kiekvieno veiksnio įtaką.

Taigi tezė, kad visuotinis atšilimas yra išskirtinai žmogaus rankų darbas, nei teoriškai, nei empiriškai neįrodyta, todėl yra antimokslinė. Ji remiasi tik tikėjimu, kaip ir religija. – Tačiau neįmanoma nepastebėti, kad metinės temperatūros kilimas prasidėjo būtent tais metais, kai žmonija pradėjo nevaldomai naudoti didžiulius kiekius angliavandeninio kuro…

– Tai, kad du procesai vyksta vienu metu, nereiškia, kad jie yra susiję, kol tai nėra vienareikšmiškai įrodyta – tokia yra mokslinio mąstymo abėcėlė. Tai, kad mums sakoma, kad tokio temperatūros kilimo nebuvo per visą žmonijos istoriją, yra tiesiog melas. Išlikę šaltiniai, rodantys, kad ekstremalių temperatūrų kilimo laikotarpiai buvo ir prieš 2000, ir prieš 1000 metų.

1930-aisiais Jungtinės Valstijos patyrė daug blogesnį karštį nei dabar. Temperatūros kritimai ir cikliniai klimato svyravimai visada buvo. Pasaulinio atšilimo teorijos šalininkai į tai sako: „Taip, tai tiesa. Tačiau nėra jokio kito paaiškinimo dabartiniam atšilimui!

Ir tai vėlgi yra visiškai antimokslinis požiūris: jei mokslininkas neranda kito paaiškinimo tam ar kitam reiškiniui, tai nereiškia, kad vienintelis jo pasiūlytas paaiškinimas yra teisingas.

Bet kuri mokslinė teorija yra paremta surinktais duomenimis ir eksperimentais, o šiuo atveju nėra nei vieno, nei kito. Tačiau gyventojai yra sistemingai bauginami apokaliptinėmis nuotraukomis ir prognozėmis, dažnai pagrįstomis tikrojo vaizdo to, kas vyksta, iškraipymu. – Ar galite pateikti konkretų tokio nepagrįsto gąsdinimo pavyzdį?

Pavyzdžiui, kalbama apie dramatišką poliarinio ledo tirpimą ir staigų pasaulio vandenyno lygio kilimą, dėl kurio neva bus užtvindytos ištisos šalys. Tiesą sakant, poliarinio ledo tirpimas dėl Mažojo ledynmečio pabaigos prasidėjo XIX amžiuje, o nuo to laiko pasaulio vandenyno lygis nuolat kyla 2 mm per metus. Tai yra, per ateinančius 100 metų jis išaugs dar 20 cm.

Patikėkite, tai nėra tragedija ir ištisų šalių ir žemynų potvynių nebus. Klaidingi visuotinio atšilimo teorijos pranašai šį skaičių vadina 40, o kai kurie net 70 cm per šimtmetį. Patikėkime jais minutę ir pasakykime, kad ateinantį šimtmetį vandenyno lygis pakils 50 cm..

Bet kokiu atveju tai neatsitiks staiga ir per naktį. Ar gali būti, kad po šimtmečio žmonija nesugebės tam pasiruošti Ir tuo remdamasi padarys išvadą apie artėjančią katastrofą ir šiltnamio efektą.

Tačiau išduosiu paslaptį: visi naujausi tyrimai vienareikšmiškai rodo, kad ledynų tirpimo greitis išliko stabilus mažiausiai šimtmetį. Duosiu daugiau duomenų. Tiesą sakant, per pastaruosius 25 metus į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis gerokai sumažėjo, palyginti su ankstesniais dešimtmečiais, tačiau tai kažkodėl neturėjo įtakos vidutinės metinės temperatūros didėjimo tempui.

Kai kurie globalinio atšilimo teorijos šalininkai tai sieja su vartojimo padidėjimu, tačiau praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio krizė JAV ir daugelio kitų šalių BVP sumažino 30 proc., ir tai neturėjo įtakos šiltnamio efektui.

2007–2009 m. krizė sumažino pasaulio BVP 4,5% – ir vėl poveikis buvo nulinis. Koronos krizė lėmė 7% pasaulio BVP sumažėjimą – ir vėl be jokios įtakos klimato procesams.

Taigi, atrodo, kad klimatas ir pasaulinė ekonomika nėra taip glaudžiai susiję, kaip atrodo naujosios religijos šalininkams. Todėl neverta daryti skubotų išvadų ir griebtis tų radikalių žingsnių, kuriems jie mus ragina.

Piotr Lukimson

Tekstą vertė: Rima Goštautaitė

Infa.lt
Parama - Ačiū!  
žiūrėjo 166

Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Karolis    -  2021-12-31, 11:14

    Kadangi niekaip plokščiažemininkai nesutaria ar čia globalus atšilimas, ar globalus atšalimas po gaubtu, nusprendė pavadinti klimato krize. Jiems nesuprantama kad metų laikais keičiasi temperatūra, o ilgalaikiai makro pokyčiai nuo saulės aktyvumo priklauso, kurios dėka žemėje gyvybė apskritai egzistuoja. Bet aš ne apie tai. Pinigai yra medus. Mes bitelės jį sunešam. O po to dėdė bitininkas mums sako klimato kaita. Daugiau medaus reik

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Prasidėjo 5-11 metų vaikų skiepijimas. Ar skiepysite?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Andrius Martinkus. Režimas ir „nacionaliniai interesai“ – tarp beprotybės ir nusikaltimo

Andrius Martinkus. Režimas ir „nacionaliniai interesai“ – tarp beprotybės ir nusikaltimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Bilas Geitsas: Vakcinos nėra tvarios, „Omicron“ gali tapti COVID-19 endeminiu susirgimu

Bilas Geitsas: Vakcinos nėra tvarios, „Omicron“ gali tapti COVID-19 endeminiu susirgimu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Aloyzas Sakalas. Rimtai apie Galimybių pasą

Aloyzas Sakalas. Rimtai apie Galimybių pasą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Teisininkas D. Vanhara: Lietuvos žmonės rizikuoja patirti nuostolius, kurie gali vargiai sutilpti į aštuonių nulių zoną

Teisininkas D. Vanhara: Lietuvos žmonės rizikuoja patirti nuostolius, kurie gali vargiai sutilpti į aštuonių nulių zoną

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pratrūko medikai: ateikite mūsų ginti – šalį užvaldė fašistai – pandemija farmacijos dylerių rankose (video)

Pratrūko medikai: ateikite mūsų ginti – šalį užvaldė fašistai – pandemija farmacijos dylerių rankose (video)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ko valdantieji negali, Lenkija ima ir padaro, todėl lietuviai vyksta apsipirkti į ją, palikdami ten milijonus

Ko valdantieji negali, Lenkija ima ir padaro, todėl lietuviai vyksta apsipirkti į ją, palikdami ten milijonus

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Agnė Širinskienė. Apie tai, kaip ši valdžia atvėrė Lietuvai JAV rinką

Agnė Širinskienė. Apie tai, kaip ši valdžia atvėrė Lietuvai JAV rinką

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Sausio 13 minėjimas prie Seimo. Ar vyriausybė išdrįs įvesti karantiną iki tos dienos?

Sausio 13 minėjimas prie Seimo. Ar vyriausybė išdrįs įvesti karantiną iki tos dienos?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Leonas Kerosierius. Aš ateisiu sausio 11 prie Seimo į Lietuvos raidyno pakasynas

Leonas Kerosierius. Aš ateisiu sausio 11 prie Seimo į Lietuvos raidyno pakasynas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Informacija be išvadų

Jolanta Blažytė. Informacija be išvadų

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    A;gimantas Rusteika. Nekrologas žurnalistikai

A;gimantas Rusteika. Nekrologas žurnalistikai

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Negalime ištisai gyventi ekstremalioje situacijoje, baimėje, ir skiepytis kas pusę metų

Arvydas Daunys. Negalime ištisai gyventi ekstremalioje situacijoje, baimėje, ir skiepytis kas pusę metų

atsiliepimų 9 Skaityti visą įrašą
    Tai kas pasakojama apie Covid yra beprotiška ir nelogiška… ir galbūt tai ne atsitiktinumas

Tai kas pasakojama apie Covid yra beprotiška ir nelogiška… ir galbūt tai ne atsitiktinumas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Skiepas jums duoda tik tiek, kiek leidžia dalyvauti visuomenės gyvenime – tai ne medicininis sprendimas, o kur kas daugiau. Kas gi?

Skiepas jums duoda tik tiek, kiek leidžia dalyvauti visuomenės gyvenime – tai ne medicininis sprendimas, o kur kas daugiau. Kas gi?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
Hm

Tai skaičius kuris rodo kiek Lietuvoje kvailų tėvų......

Hm

Gestapo pasas... Dulkys - omicron vienodai užsikrečia ir serga skiepyti, neskiepyti ir persirgę... Tai kokio...

GP

Ne(priklausomybės) vaisius....

geriausiai internetines grėsmes neutralizuoja elektros atjungimas...

Laikas Lietuvoje įsteigti Katalonijos, Donecko Liaudies Respublikos, Lugansko Liaudies Respublikos, Šiaurės Kipro, Škotijos, Teksaso, Abchazijos,...

As pritrenkta-net 40% vaiku paskuepyti ! Negi tevai jau visai nebemyli savo vaiku?...

Jie nieko nebaigailės Lina...

Rasa psmirškit laukti iš jų logikos.Čia vyksta nuodijimas...

Kaip turi gėdos meluoti,pagailėkit nors vaikų,jie verti gyventi pilnavertį gyvenimą be brukama per prievartą marmalų...

Norėti nedraudžiama vargšas žmogus...

Tautos genofondas sunaikintas.stipriausi drąsiausi lietuviai žuvo kovose su okupantais ir tautos išgamos.Liko bailiai išdavikai,įvairaus plauko...