infa.lt

Pabėgėliai, migrantai – ar Lietuva dar turi iš ko rinktis?

Pabėgėliai, migrantai – ar Lietuva dar turi iš ko rinktis?

rugsėjo 08
01:012015

pabėgėliai

Arvydas Daunys

Visoje Europoje, o ir pasaulyje ir žinoma Lietuvoje, nuo pirmųjų MIP puslapių eilučių, nenueina migracijos-pabėgėlių tema. O ir yra apie ką pasvarstyti, – juk pirmą kartą taip akivaizdžiai vyksta atpildas Europai už savo veiksmus kitų valstybių suverenumo ir jų žmonių atžvilgiu.

Dažniausiai, kaip bažnyčia teigia, atpildas ateina po mirties, o čia šast, ir tiesiogiai, beveik iškart, poros metų bėgyje, ekonominių migrantų ir karo pabėgėlių asmenyje. Smogiama kaip tik į tą vietą, kurioje nieko nesitikėta, todėl dar labiau skauda. Ir maža to, kad skauda – nėra kaip net garsiai įvardinti priežasčių, pasiguosti – juk patys kalti. Ir vaikščiojama aplink bei šalia, bandant atrasti kažkokius mistinius kaltuosius tose šalyse iš kurių plūsta pabėgėlių minios.

Bet ką jau ten ieškosi, juk bent kiek labiau besidomintis žmogus prisimins, kaip 2003 m buvo užpultas Irakas, apkaltinus masinio naikinimo ginklo gamyba, kuris taip ir nebuvo surastas, tačiau nežiūrint į tai, jo vadovas S. Huseinas buvo kuo gražiausiai pakartas (?!) apkaltinus genocidu, nors šalis buvo užpulta masinio naikinimo ginklo pretekstu. Kadangi nieko nerado – tai negalėjo juk pripažint, kad žvalgyba susimovė ir užpuolė šalį šiaip sau – iš kvailumo – teko sugalvot naują priežastį ir apkaltinus dėl 148 žmonių nužudymo Dujailo kaime, – pakarti. Griuvo nusistovėjusi šalies sistema.

Einame toliau. Pakorus Huseiną (2006 gruodžio 30), atėjo Libijos diktatoriaus Muammaro Kadafio (Muammar Gaddafi) eilė. Jis buvo kaltas, kad labai daug skolino visiems (Tame tarpe ir Europos šalims) ir ruošėsi pereiti prie aukso dinaro modelio bei pradėti eksploatuoti didelius vandens telkinius. Bet labiausiai jis buvo kaltas tuo, kad finansavo Nicolą Sarkozy – prancūzų prezidento rinkiminę kampaniją ir esant progai ištarė lemtingą frazę: „Paslaptis gresia Sarkozy griūtimi“, o jo sūnus išklojo situaciją kur kas aiškiau.

paveikslėlis

To užteko. Nicolas Sarkozy davė įsakymą.2011 kovo 11 prancūzų aviacija bombardavo Tripolį ir tik po trijų valandų pranešė sąjungininkams. Žinoma ši priežastis nebuvo vienintelis Libijos užpuolimo pretekstas, tačiau minėta frazė labai padėjo dėl jo apsispręsti. Vėliau prie to prisidėjo likusios valstybės (JAV, Britanija, Belgija, Kataras, Italija…). Viešai skelbtas pretekstas – Kadafio smurtas prieš savo civilius gyventojus ir sukilėlius. Kitaip tariant už tai, kad yra diktatorius. Kas beje visai netrukdė anksčiau. 2011 spalio 20 Kadafis buvo nužudytas be jokio teismo. Griuvo visa valstybės sistema, dabar joje dvivaldystė ir chaosas.

Toliau Sirija. Irgi tas pats „arabų pavasaris“ kaip ir Libijoje, irgi 2011 metais, kai Sirijos vadovas Bašaras al-Asadas ėmė slopinti „taikius Arabų pavasario protestus“. Toliau, kaip ir visada ir visur, kai į konfliktą įsikiša užsienio interesai, šalyje kilo chaosas, kurį matome vykstant iki dabar. Keturis su viršum metus. Ir kurio atgarsius Europoje ėmėme vadinti karo pabėgėliais. Čia neapsistosiu ties „Islamo valstybe“, bet ji labai prisidėjo prie pabėgėlių srauto savo pjaustomų galvų vaizdais.

Yra ir dar viena priežastis: šis pabėgėlių kryptingumo procesas yra aiškiai valdomas iš šono trečiųjų jėgų, mat čia sukasi pasiutę pinigai ir geopolitiniai interesai. Bet kuris mąstantis žmogus tą pastebės. Prie šio klausimo teks grįžti sekančiame straipsnyje..

Tai štai, šiai dienai tame regione karas ir visiškas chaosas, iš kurio masiškai bėga žmonės. Ir tuos žmones reikia kažkur dėti, jei nenuspręsime kitaip.

Vokietija, tai yra Angela Merkel, reikalauja ES šalių narių prisiimti privalomų pabėgėlių-imigrantų kvotų sistemą. Ir pateikia pavyzdžiu savo šalį, kuri, esą šiais metais žada priimti iki 800 000 migrantų. Tiesa ji neįvardina kokiu pagrindu šalys turėtų prisiimti šią naštą. Kalba tik apie kažkokį solidarumą vardan nežinia ko.

800 000 tikrai daug, net tokiai šaliai kaip Vokietija. Bet ar tai racionalu? Ar kitais metais nereikės priimti dar antra tiek, o gal ir dar daugiau? Kai pasirodys per daug net Vokietijai? Kur bus to pabaiga ir ar ji bus apskritai? Apie tai nieko nekalbama. Nes atsakymo į tai nežino niekas.

Nėra jokios bendros ES strategijos šiuo klausimu. Nei strategijos, nei net bendro sutarimo. Kiekviena šalis daro kas jai šauna į galvą, o Vyšegrado grupės šalys (Lenkija, Čekija, Slovakija ir Vengrija) apskritai atmetė privalomų kvotų sistemą, kaip nepriimtiną suverenioms šalims.

ES viduje ryškėja skilimo linija – Prancūzija, Vokietija, Britanija pasisako už pabėgėlių priėmimą, Rytų Europos šalys tam prieštarauja. Pastarosiomis dienomis buvo plačiai išreklamuotas nuskendusio berniuko video siužetas. Siekiant sukelti gailestį pabėgėliams. Vaiko gaila, jis iš tiesų vienintelis nekaltai žuvęs šioje visoje istorijoje, bet dabar pagalvokime, kiek vaikų žūsta tų aukščiau aprašytų karų metu, kurie telieka tik statistiniais vienetais straipsniuose, o kai kurie net į statistiką nepatenka. Tūkstančiai.

Kodėl dėl jų nekyla klausimai valstybių vadovams? Kodėl nestabdomi karo veiksmai Sirijoje, nenormalizuojama padėtis Libijoje ir kitur Artimuosiuose Rytuose? Todėl, kad iškėlus tuos klausimus tektų atsakyti ir į kitus – kodėl nieko nedaroma, kad tai būtų sustabdyta. O pastarasis klausimas labai skausmingas valstybių, dalyvavusių užverdant visą šią kraupią košę vadovams. Todėl jie stengiasi jo išvengti visais įmanomais būdais.

Kodėl vieninteliu pabėgėlių problemos sprendimu laikomas jų išskirstymas po ES šalis? Kodėl galų gale jų nepriima arabų šalys? Juk jie visi musulmonai, bendratikiai. Artimi dvasia. Kodėl pabėgėliai bėga į Europą, svetimą jiems pagal kultūrą, tikėjimą ir net klimato zoną?

Ir dar, kodėl, – jei jie bėga nuo karo, kaip mums bandoma įrodyti visas įmanomais būdais, – jie nenori pasilikti tose Europos šalyse, į kurias patenka? – Juk ten jau saugu, karo nėra, jų iš ten neišveja.

Betgi ne – jie ten tiesiog nenori būti. Jie visaip vengia duoti savo pirštų antspaudus, kad gink die netektų ten ir likti. Jie visi veržiasi į Austriją ar Vokietiją, kur puikiai žino (internetu naudotis moka ir visi turi išmaniuosius telefonus), kad gyvenimas ten geriau aprūpintas, nei visur kitur Europoje.

Šioje vietoje mes galime daryti prielaidą, kad ne vien karo baimė juos veja būtent į Europą, nemaža jų dalis yra ekonominiai migrantai ir būtent todėl jie nenori duoti savo pirštų antspaudų, kad netektų pasilikti – tegu ir saugiose, tačiau ne tokiose turtingose ES šalyse.

Na ir žinoma, kai A. Merkel paskelbė apie tuos 800 000 tūkstančių migrantų, kuriuos priims Vokietija – jie visi nori papulti į tą skaičių. Negalima jų už tai smerkti – žmonės ieško kur geriau, kai blogai tėvynėje. Ir mes ne kitokie. Bet kai tas skaičius bus surinktas ir Vokietija užsidarys – kur dings jau esantys Europos teritorijoje pabėgėliai, tie, kurių net pagal kvotas neturėtų būti? Juk niekas nekontroliuoja jų patekimo į ES teritoriją skaičiaus.

Tad dabar kalba eina apie tai ar Europa apskritai gali priimti migrantus, tai yra tokius jų skaičius, kai jie plūsta vis augančia banga, – nepažeisdama jau gyvenančių joje žmonių interesų?

Nes čia klausimas ne eilinis administracinis, kurio rezultatus nepavykus galima keisti – čia kardinalus, pamatinis klausimas – ar mes, Europos gyventojai, norime iš pamatų pakeisti savo gyvenimo būdą? Ar mes pasiruošę svetimos kultūros įsigalėjimui mūsų šalyse? Agresyvesnės ir nepakančios kitoms kultūros?

Jei kažkam kyla klausimai dėl tų svetimų kultūrų – tai siūlau prisiminti mečetes Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, kur tai jau tapo kasdienybe, tačiau netapo kasdienybe patys migrantai – reguliariai Vokietijoje vyksta išpuoliai prieš migrantų stovyklas – kažkodėl jų ten nelabai mėgsta, nors vokiečiai garsėja savo tolerancija kitų tautų atžvilgiu. Šiaip yra pakankamai aprašymų, video filmų, ir kitos dokumentinės medžiagos apie migrantų musulmonų elgesį juos priimančiose šalyse. Nė vienoje jie nėra giriami, kaip pilnai integravęsi į visuomenę ir tapę aktyviais bei naudingais jos nariais. Nė vienoje.

Ir net važiuodami jau Europos traukiniais, šie pabėgėliai spjauna į tą humanitarinę pagalbą, kurie jiems prie traukinių teikia vietos tarnybos. Jūsų dėmesiui trumpas video siužetas iš Vengrijos:

Aš nenoriu nieko gąsdinti ar įkalbinėti balsuoti prieš imigrantus, prieš karo pabėgėlius. Man kaip žmogui jų gaila ir jei aš galėčiau jiems padėti vieną kartą ir visiems laikams – aš tą padaryčiau.

Bet praktika rodo, jog kol nebus pašalinta jų atsiradimo priežastis, jokios mūsų pagalbos neužteks – jie plauks, plauks ir plauks, kaip nenutrūkstama srovė. Ir tegu ne jie dėl to kalti, tačiau žmonių pyktis bus nukreiptas būtent į juos. Nes jie tiesioginė priežastis (žmonių akimis), dėl kurios tokiose mažose šalyse kaip Lietuva stipriai pablogės gyvenimo sąlygos. Kur net mūsų pensininkams, išdirbusiems visą gyvenimą, valdžia negali sumokėti papildomų 6 €u, neatidėjusi to metams.

Ir ta mano minima priežastis randasi Libijoje, Irake, Sirijoje […], bet tikrai ne Europoje. Europa priimdama tuos pabėgėlius nieko neišspręs, tik pablogins savo pačios senbuvių gyvenimo sąlygas ir padidins socialinę įtampą visuomenėje. Ko jau ir dabar netrūksta.

Žinoma yra argumentų, jog, jei Lietuva prisidėjo prie tos situacijos susidarymo aukščiau minėtose šalyse – tai turi prisidėti ir padedant tų šalių žmonėms. Šioje vietoje visuomenės nuomonės kardinaliai išsiskiria – vieni sutinka su šia mano minima išvada, kiti rėžia, jog jų nuomonės niekas neklausė ir jie atitinkamai neprisiima jokios atsakomybės už tai, ką padarė savarankiškumo neturinti ir aklai sekanti Vakarų siūloma kryptimi valdžia.

Ir šioje vietoje mūsų (lietuvių) visuomenė vėl skyla, kaip jau yra buvę Ukrainos atveju.

Tad, mano nuomone, šiandien yra du keliai apsispręsti.  Vyriausybė nebegali užsikrauti savo atsakomybei tokio klausimo – pilno visuomenės gyvenimo būdo pakeitimo – socialinės revoliucijos – neatsiklaususi visuomenės. Šis dalykas yra jau nebe vyriausybių kompetencija, nes toks procesas yra negrįžtamas ir jokiais įstatymo pakeitimais jo atšaukti nebepavyks.

Pirmas kelias – vyriausybė kelia iniciatyvą ES dėl skubių priemonių, stabilizuojančių padėtį minėtame regione priėmimo. O visus pabėgėlius perkelti į laikinas stovyklas jų aprūpinimą solidariai pasidalijant tarp ES šalių. Toks solidarumas dar įmanomas. Tai vienintelis būdas sustabdyt tą chaosą.

Antras kelias, jei nesiimama pirmojo – referendumas, leidžiant visuomenei pačiai nuspręsti – ar ji nori priimti tą, kasmet vis didėsiančią masę svetimos kultūros gyventojų, kuriuos pačiai teks ir išlaikyti, savo vaikų ir anūkų ateities gerovės sąskaita. Jei nori – klausimai nekyla, ką prisiimsime, tą ir turėsime. Jei ne, reikės apsispręsti kaip tą „NE“ realizuot. Aš čia neminėjau afrikiečių, tačiau jie visiškai įsitenka į tai, ką kalbėjau apie aukščiau minėtų šalių gyventojus.

Jei vyriausybė nesiims šių priemonių – tada yra ir trečias kelias, bet juo eis jau nebe vyriausybė, o visuomenė (galbūt), pati prisiėmusi atsakomybę už savo artimųjų ateitį. Nelinkėčiau to niekam išgyventi, tačiau istorija rodo, o pastarųjų dešimtmečių „pavasariai“ liudija, jog viskam yra pabaiga. Net ir tokiai angeliškai kantrybei, kurią turi lietuviai.

komentarai 7

 1. Algirdas Minkauskas   -  2015-09-08, 14:05

  Taigi jau imasi priemonių padėčiai pagerinti-ko inkščiat? Turkija ir JAV imasi priemonių iš oro ir JK jau panaudojo bepiločius, svarsto pasiūlymą kerzus ant žemės nuleist, Saudo Arabija jau kadaise gerina padėtį Jemene, Kataras ir JAE visada pasiruošę jiems padėti, o apie Izraelį jau net nekalbu. Domina Afrika? Taigi ten „Africom“ jau kadaise pusei Afrikos pagalbą teikia, vietiniai nespėja ačiū sakyt, prancūzai va, Maliui labai padėjo. Žavu, kokių dar priemonių norit?
  Dabar parašysiu tą, ko jūs niekur nerasit nes nepastebėjau, kad bent kas nors apie tai rašytų. Aš galbūt labai klystu, tačiau vis dėl to. Na kiek, iš tikrųjų, tų besiveržiančių į Europą, ten kitapus Viduržemio jūros, yra? Na kiek? Manding didysis srautas jau baigiasi ir jeigu iškrypėliai, kurių kišenėse ištisos valstybės, nesiimtų „priemonių padėčiai stabilizuoti“ tas srautas ir suvisam užsirištų. JAV vyriausybė berods užvakar pareiškė: taip, tai kas vyksta Sirijoje-tragedija, tačiau daugiau sirų pabėgėlių mes nepriimsim. Saudo Arabija, Kataras ir JAE irgi jokių pabėgėlių nepriims. Izraelis ne tik nepriims, tačiau ir siena nuo Jordanijos atsitvers, bei spygliuota viela sustiprins sieną su Sirija. Sakau jums, tie kas imasi „priemonių padėčiai stabilizuoti“ jau seniai yra numatę vienintelį leistiną maršrutą taip vadinamiems pabėgėliams. Tai yra plano dalis ir to plano tikslas perkraustyti į Europą kaip įmanoma daugiau pačių blogiausių musulmonų-mažiausiai išsilavinusių, linkusių nusikalsti, išlaikytinių ir t.t. , nes gerų, darbščių ir sąžiningų čia ir taip pakanka. To pabėgėlių srauto, patenkančio Europon, nieks nevaldo, į dantis niekam nežiūri, nesiaiškina kas tokie, ko nori, kuo užsiėmė… . Tarp jų tikrai ne visi šventi.
  Paminėsiu vieną „priemonę“ kokių imamasi, idant pabėgėlių srautas nesumažėtų. Jordanijoje yra pabėgėlių iš Sirijos stovykla. Lauko sąlygomis ten gyvena 230 000 žmonių visiškai priklausomų nuo išorinės pagalbos. JT padalinys „Pasaulinė maisto organizacija“ ką tik tiems pabėgėliams pranešė, kad nutraukia aprūpinimą dėl finansavimo stokos. Kas ten darosi šiandien? Nežinau, galiu tik įsivaizduoti. O štai beveik visų valstybių mokesčių mokėtojai, karo pramonei ir tiems iškrypėliams kam ji priklauso, finansavimo nenutraukia, kažkodėl. Kažkas netgi ragina priemonių imtis. Ką ragini? Ragini tuos kurie nieko ir niekada spręsti negali, kurie tik vykdo paliepimus tų kurių kišenėj sėdi? Jie neįgalūs, turi galios tik tiek, kiek mes jiems leidžiam turėt. Kokių „priemonių padėčiai stabilizuoti“ jie galėtų imtis jei nebūtų iš ko? Jeigu mes neduotume išteklių, nei materialinių nei žmogiškųjų? Į ką tad reikia kreiptis? Į tuos kurie jokiais laikais niekada patys nieko naudingo nėra nuveikę? Ar į tuos kurie ne tik save, tačiau ir visus valdžiažmogius-veltėdžius sugeba išlaikyti? O juk mes dar ir visoms žudymo priemonėms uždirbam ir jas pagaminam. Labai gaila, laikas būtų nustot.

  Atsakyti
 2. Ra   -  2015-09-08, 17:22

  Kad pabėgėlių srauto kryptis yra valdoma tai čia matosi. Ir kad tie pabėgėliai ne iš vargšų irgi matosi. Kažkur buvo rašyta kad kelionė kainuoja apie 15 tukst, dolerių. Todėl visiškai suprantama kad tie žmonės žino ko nori – nori geresnio gyvenimo, nuo karo bėgantys nei maisto nei vandens atsargų nespardo kaip parodyta video. Tai suplanuota akcija i rji negalės tęstis be galo. Kažkada baigsis arba paskandisn Europą.

  Atsakyti
 3. Algirdas Minkauskas   -  2015-09-08, 17:42

  Nepaskandins, tai mes paskandinsim savo sąžinę finansuodami žmonių žudymą.

  Atsakyti
 4. grybostano kolonijos himnas   -  2015-09-12, 19:50

  Kapitalistinę Lietuvą vagys sukūrė,
  Už valdžią ir turtą kovojo ilgai.
  Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
  Ten nyksta mūs miestai, parduoti laukai.

  Europos Sąjungoj šlovingoj,
  Tarp bomžų klūpinti , biedna
  Gyvuok kaip vergė, būk išmirus,
  Brangi Buržujų Lietuva!

  Į skurdą mums landsbergis nušvietė kelią,
  Padėjo kovoj didi žydų tauta.
  Mus šungrybis grūda į žopą totalią,
  Mūsų vergystė kaip plienas tvirta.

  Europos Sąjungoj šlovingoj,
  Tarp lygių lygiai pavergta,
  Gyvuok per amžius, būk laiminga,
  Brangi pedrylų Lietuva!

  Tėvynė parduota, nebijom maskolių,
  Teskamba padangėj pindosų kalba.
  Mes prievarta bruksim iškrypėlių rojų
  Kol žemę nušluos sodomitų banga.

  Europos Sąjungoj šlovingoj,
  praradus tautą ir tuščia,
  Vergauk per amžius, būk niekinga,
  Brangi bevalių Lietuva!

  Prigrūsim čia negrų, babajų, beždžionių,
  Paruošim indėnų likimą kitiems,
  Padėsim ant trypiamos liaudies dejonių
  Bandysit kelt balsą-kulka snukin lėks!

  Europos Sąjungoj šlovingoj,
  Tarp biednų biedna ir kvaila,
  Gyvuok kaip vergė, būk išmirus,
  Brangi konservų Lietuva!

  Atsakyti
 5. Paulius   -  2015-09-16, 14:51

  Pabėgėliai – Lietuva – ES: politinis šantažas.
  Visi žino, dabartinė Lietuvos ekonomika neturi finansinių galimybių, kad aprūpintų visus pabėgėlius būstu ir darbo vietomis, užtikrintų tinkamą sveikatos priežiūrą ir t.t.
  Be to, NATO vadovybė ir Aljanso šalių kariuomenių vadai išgirdo Baltijos šalių prašymą nuolat rotuoti sąjungininkų pajėgas. Tačiau kaip tapo žinoma, ir šitus sprendimus priims politikai.
  Bet Lietuva neturi kito pasirinkimo, ir ką pasakis priimti Europos Sajunga, tą ir priims Lietuva. Kitaip ES gali nutraukti finansavimą. O mūsų politikai tikrai to neleis, net jei reikės 50 tukst. pabėgėlių priimti.
  Ši situacija panaši į šantažą.
  «Šantažas neturėtų dominuoti politikoje, o šantažui jokiam pasiduoti negalima», – kartą pasakė D.Grybauskaitė. Bet Lietuvos Prezidentas neturi teisės priešintis Briuseliui.
  Kaskokias atrankas gali vikdyti Anglija, Prancuzija, Vokietija ir net Lenkija (kuri bėje atsisako priimti pabėgėlius), bet ne Lietuva, kuri 100% priklausoma nuo pinigų skiriamų iš Europos.

  Atsakyti
 6. FGB   -  2015-10-01, 22:13

  >>>“Algirdas Minkauskas“ – Isgama ka cia rasineji! Ko niekini ir taip uzguitus lietuvos zmones!!! Matosi gerai „sedi“ ir maitiniesi musu saskaita!!!! Tai su panieka ir is auksto drysti zeminti!!!!!!!!!!! Atejunai TIKRAI ne darbui nusiteike ir TIKRAI ne gero troksta, jie tas pats kaip skeriu debesis NE DAUGIAU!!!!!!!!! Tokius kaip tu ir jie isnaikinus lietuva tik lengviau atsikveptu!!!!!!

  Atsakyti
 7. MikasA   -  2015-10-04, 00:46

  Nesupratau FGB apsiputojimo… Bet aišku kad jam smegenų op reikalinga….

  Atsakyti

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar Gitanas Nausėda kaip prezidentas pateisina jūsų lūkesčius šiai dienai?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
  Algimantas Rusteika. Totalaus primityvo epocha

Algimantas Rusteika. Totalaus primityvo epocha

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  „Susitelkime biudžeto svarstymui, o ne vieno režisieriaus kuriamam asmeninio keršto spektakliui“, – siūlo G. Landsbergis

„Susitelkime biudžeto svarstymui, o ne vieno režisieriaus kuriamam asmeninio keršto spektakliui“, – siūlo G. Landsbergis

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kodėl siūlomi taršos ir nekilnojamojo turto mokesčiai skriaudžia skurdžiausiai gyvenančius?

Kodėl siūlomi taršos ir nekilnojamojo turto mokesčiai skriaudžia skurdžiausiai gyvenančius?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Viliaus Šapokos gerovės valstybės „planas chuliganas“: iš vienos ubagų kišenės išimsim, o į kitą įdėsim

Viliaus Šapokos gerovės valstybės „planas chuliganas“: iš vienos ubagų kišenės išimsim, o į kitą įdėsim

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Žmogus gyvenime ir paskui (4)

Žmogus gyvenime ir paskui (4)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kam naudingas ir kuo pavojingas Europai Turkijos puolimas Sirijoje?

Kam naudingas ir kuo pavojingas Europai Turkijos puolimas Sirijoje?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Atsargiai! Jus puola… grožio pramonė

Lidžita Kolosauskaitė. Atsargiai! Jus puola… grožio pramonė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Kas geriau: Pranckietis be galvos ar nuogas karalius? Gero pasirinkimo nėra

Kas geriau: Pranckietis be galvos ar nuogas karalius? Gero pasirinkimo nėra

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Pirmasis N.Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.“

Pirmasis N.Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.“

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  R. Budbergytė perspėjo valdančiuosius: kaimus stumiate atgal į akmens amžių

R. Budbergytė perspėjo valdančiuosius: kaimus stumiate atgal į akmens amžių

komentarai 3Skaityti visą įrašą
  Astravo AE klausimas tampa negailestinga rinkimine kova, slepiama už tariamo susirūpinimo visuomene

Astravo AE klausimas tampa negailestinga rinkimine kova, slepiama už tariamo susirūpinimo visuomene

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rusų generolas papasakojo kiek laiko reikia atsakomajam branduoliniam smūgiui

Rusų generolas papasakojo kiek laiko reikia atsakomajam branduoliniam smūgiui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Įvardintas sekantis Rusijos prezidentas ir kokį postą prie jo užims V. Putinas

Įvardintas sekantis Rusijos prezidentas ir kokį postą prie jo užims V. Putinas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Andrius Martinkus. Kokia Lietuvos valstybės buvimo prasmė?

Andrius Martinkus. Kokia Lietuvos valstybės buvimo prasmė?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Žmogus gyvenime ir paskui (3)

Žmogus gyvenime ir paskui (3)

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  G. Paluckas apie santykius su Baltarusija: konservatoriai veidmainiauja

G. Paluckas apie santykius su Baltarusija: konservatoriai veidmainiauja

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kas sieja atlikėją V. Baumilą ir Vilniaus merą R. Šimašių? – Jų gynėja tampa rusiška žiniasklaida

Kas sieja atlikėją V. Baumilą ir Vilniaus merą R. Šimašių? – Jų gynėja tampa rusiška žiniasklaida

komentarai 6Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai kviečia susirinkti prie Baltojo tilto Vilniuje ir paminėti komunistinio režimo Kinijoje aukas

Seimo konservatoriai kviečia susirinkti prie Baltojo tilto Vilniuje ir paminėti komunistinio režimo Kinijoje aukas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algis Džiugys. Viskas ką reikia žinoti apie politinę pedofiliją ir Gretą Thunberg

Algis Džiugys. Viskas ką reikia žinoti apie politinę pedofiliją ir Gretą Thunberg

komentarai 3Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Žmonės, žmonėms, dėl žmonių

Lidžita Kolosauskaitė. Žmonės, žmonėms, dėl žmonių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius ragina politikus atsisakyti Kinijos ambasados kvietimo pažymėti KLR septyniasdešimtmetį

Seimo konservatorius ragina politikus atsisakyti Kinijos ambasados kvietimo pažymėti KLR septyniasdešimtmetį

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Vaiko teisių apsaugos įstatymas neapsaugo vaikų nuo smurtaujančių vaikų“, – pakraupę socialdemokratai

„Vaiko teisių apsaugos įstatymas neapsaugo vaikų nuo smurtaujančių vaikų“, – pakraupę socialdemokratai

komentarai 2Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

kompostuojantis tualetas - daro tą patį, tačiau jo kaina iki 20 eu. tiesa - kompostuojantis...

kaimo tualetas - duobė - tas pats, nenešantis žydui pelno...

O toks tualetas nuplaunas irgi be vandens. Tiesiog nulaižai kraštus ir ekologiška....

Na va, taip gražiai pradėjo, o ant krikščionybės ir susimovė... Jau nekalbant apie tai, jog...

... ir t.t. reikia uždraust, kad išmušt korupcionieriams pagrindą daryt savo nusikalstamas veikas prieš valstybę....

Catalonia is free country, referendum was legal and these actions now are crime. So shame...

Straipsnis tiesiai į taikinį, nei pridurti, nei atimti. Ačiū infa.lt....

Kas čia per cirkas? Kodėl tik11 biuletenių? Seime daugiau narių....

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

O kaip bus su žvejyba arba teniso žaidimu? Tenisas išvis yra kažkas baisaus....

BUD-BERG gali pasisakyti apie žydus, bet ko nori nuo Lietuvos tai sunku suprasti :)...

Tokie viešbučiai manau po 10 metų jau nieko nebestebins :)...

Reikia ministra apgivenditi prie sio boksto gal uzkaifuos jis ir smegenis prades dirbi,persidave uz pinigus...

  Kelias į didelę meilę eina per didelę klaidą

Kelias į didelę meilę eina per didelę klaidą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Dešimtys ar net šimtai tūkstančių žygiuoja Paryžiuje, kad vaikai turėtų teisę į tėvą

Dešimtys ar net šimtai tūkstančių žygiuoja Paryžiuje, kad vaikai turėtų teisę į tėvą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
  Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
  Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
  Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 4Skaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 4Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Pabėgėliai, migrantai - ar Lietuva dar turi iš ko rinktis?* - nuoroda: https://infa.lt/3049/pabegeliai-migrantai-ar-lietuva-dar-turi-is-ko-rinktis/