• Parama infa.lt veiklai
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Lidžita Kolosauskaitė. Kaip gelbėtis, jei į Jūsų namus atėjo Vaiko teisių apsaugos tarnyba?

Lidžita Kolosauskaitė. Kaip gelbėtis, jei į Jūsų namus atėjo Vaiko teisių apsaugos tarnyba?

23 lapkričio
20:03 2018
Lidžita Kolosauskaitė

Nuotrauka iš asmeninio autorės archyvo

Paskutinėmis dienomis ne kartą sulaukiau klausimo: „Jūs – teisininkė, tai pasakykite, ką reikia daryti, atėjus Vaiko teisių apsaugos tarnybai, kad neatimtų vaikų“.

Deja, net būdama teisininke, aš nematau vienareikšmio ir visiems atvejams tinkamo sprendimo, dėl ko prašau žemiau pateiktą tekstą skaityti kritiškai ir suvokti, kad deja… nebūtinai, jis bus Jums naudingas, praktiškai įvykus tokiam įvykiui.

Taip pat pažymiu, kad tekstu nesiekiama padėti „blogiems“ tėvams išsaugoti teisę „mušti“ vaikus – priešingai, juo siekiama padėti padorioms, savo atžalas mylinčioms šeimoms, kurios šiomis dienomis lengvai gali tapti VVTAĮT taikiniu.

Taigi, kas tikėtinai – tik tikėtinai – sumažintų tikimybę, kad bus priimtas sprendimas paimti vaiką?

Pirmiausia, įsileiskite Tarnybą vidun. Daug kur randamas patarimas neįsileisti, mano supratimu, naudingas nebent tuo atveju, jei ketinate išlipti pro langą ir pabėgti į kitą valstybę. Kitaip greičiausiai pareigūnai ras būdą įeiti, o Jūsų tėvystės įgūdžiai jau bus vertinami kaip labai prasti.

Pareigūnams įėjus, paklauskite, kodėl jie atvyko, kokiu pagrindu ir pan. Štai čia būkite aktyvūs – net jei tuo metu labai sunku ir baisu. Prašykite ne abstrakčių, o būtent konkrečių atsakymų – kas pranešė, kada, kokiu pažeidimu esate įtariamas, kokios grėsmės – manoma – kyla Jūsų vaikui ir t.t.

Jei turite garsą ar net vaizdą įrašančią priemonę – įjunkite ir užfiksuokite vykstantį pokalbį. Pareigūnams paaiškinkite, kad tai tik dėl to, kad niekas nebūtų pamiršta ar iškreipta.

Būkite mandagūs, bet tvirti – kad iš karto matytų, su kuo turi reikalą

Jei būsite pakankamai argumentuoti ir rimtai domėsitės atvykimo tikslu bei pagrindu, jau vien tai gali juos sutrikdyti. Jie neįpratę, kad žmonės aktyviai aiškintųsi situaciją, priešingai, specialistai labiau tikisi ašarų, maldavimų ir pasirašinėjimo bet kur, neskaitant teksto. Dėl to poreikis detaliai paaiškinti, ką jie čia veikia, juos trikdys.

Bet jie matyt vis tiek bandys klausinėti Jus, į ką derėtų atsakyti, jog vaikas yra saugus ir prižiūrėtas, kuo jie patys galės įsitikinti, o detaliau į visus klausimus atsakysite tik dalyvaujant advokatui. Taip pat paprašykite nepradėti vaiko apklausos, kol nėra atvykęs advokatas. Paaiškinkite, kad, Tarnybai pageidaujant, galite nedalyvauti pokalbyje su vaiku, tačiau Jūsų kaip teisėto vaiko atstovo advokatas privalo dalyvauti tam, kad tinkamai užtikrinti Jūsų ir vaiko teises. Jei vaikas mažas, priminkite, kad vien pokalbis su svetimais žmonėmis sukels jam stresą ir Jūs norite būti tikra, kad nebus pažeistos jo teisės.

Atsisakykite pasirašyti bet kokius dokumentus, kol neatvyko ir su jais nesusipažino Jūsų advokatas.  Būtent tai ir nurodykite kaip priežastį – kad spręsite dėl galimybės pasirašyti atitinkamus dokumentus, kai tik juos įvertins Jūsų atstovas.

Iš kur gauti advokatą?

Blogiausias būdas – imti bet ką, kas tuo metu turi laiko (nors ir tai geriau nei nieko). Idealiu atveju reikėtų būti radus tokį iš anksto ir net turėti tam tikrą preliminarų susitarimą su juo, kad, esant reikalui, jis atvyktų ir padėtų Jums ginti savo ir vaiko teises.

Tarnybos darbuotojai teoriškai turi laikytis kelių svarbių principų, kuriuos galbūt galite panaudoti savo naudai,  o būtent – jie turi užtikrinti vaiko tėvų dalyvavimą, priimant su vaiku susijusius sprendimus (štai Jums ir pagrindas reikalauti išsamios informacijos, advokato dalyvavimo pokalbyje su vaiku ir pan.) bei teikti prioritetą nestacionarioms priemonėms (pagrindas prašyti teikti pagalbą Jūsų namuose, neatskiriant vaiko). Aiškiai tą įvardykite – esate pasiruošę priimti pagalbą, jei Tarnybai atrodo, kad ji Jums reikalinga, tačiau prašote teikti būtent nestacionarią pagalbą Jūsų namuose.

Visgi, nepaisant visų pastangų, vaikas vis tiek gali būti „paimtas“, nes, nustačiusi antrą grėsmės lygį, įstatyme abstrakčiai apibrėžtą kaip pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, kuris yra susijęs su vaiko funkcionavimo ir socialinės aplinkos rizikos veiksniais bei rizikos veiksniais, susijusiais su vaiko tėvais ar kitais jo atstovais pagal įstatymą ir jų santykiais su vaiku, Tarnyba gali paimti vaiką be teismo sprendimo (į teismą privalo kreiptis per 3 darbo dienas nuo paėmimo) ir netgi neužpildžiusi tos žymiosios anketos, kurią gali užpildyti kitą darbo dieną (nors formaliai lyg pagal ją tas grėsmės lygis ir turėtų būti nustatomas).

Detaliau susipažinus su įstatymu, tenka liūdnai pripažinti, kad tėvai pagal jį – bejėgiai, bent jau tiek, kiek tai susiję su sprendimu „paimti“ vaiką.  Daugiausia galima pasistengti įtikinti Tarnybą „persigalvoti“ dėl paėmimo (demonstruojant savo ryžtą, išprusimą bei pasiryžimą „bendradarbiauti“) arba pasiruošti medžiagą tolesniems teisiniams mūšiams, kurie, net sėkmės atveju, tebus gražus paminklas ant iširusios šeimos kapo.

Liūdna, bet aukščiau pateiktais patarimais greičiausiai galės pasinaudoti tik didesnes pajamas turinčios, socialiai gerai orientuotos šeimos, o skurstantieji vargiai įstengs pasisamdyti advokatą ir imtis kitų reikiamų priemonių.

Įstatymas formaliai turintis padėti ne tik vaikams, bet ir tėvams, nesiūlo net tokio elementaraus dalyko kaip nemokama teisinė pagalba.

Daugiau šios autorės įrašų: Lidžita Kolosauskaitė

Komentaras po straipsniu:

Jeigu paklausyti bent vieno iš tų patarimų tai reikštų sutikti su iškrypėlių ir nedorėlių žaidimo taisyklėmis kas reikštų neišvengiamą jūsų pralaimėjimą, na ir vaiko netekimą taip pat. Kodėl reikėtų paklusti jų žaidimo taisyklėms, štai kur klausimas. Juk jos nedoros iš esmės. Net ne tik tas įstatymas, o visiškai viskas, visa, taip vadinama, teisinė sistema yra nedora. Jums nepatinka „Vaikų teisių apsaugos įstatymas“? O gal kuris kitas įstatymas? Gal seimas nepatinka, ar konstitucija, teismai ar dar kas? Tai pasistenkite nežliumbti, jog reikia vieną ar kitą įstatymą taisyti ar atšaukti, pasistenkite neinkšti, jog reikia taisyti rinkimų įstatymą nes savi į sostus susėda, galų gale pasistenkite susiturėti mitingavę ir ko nors prašę ar reikalavę iš, taip vadinamos, valdžios, bet pradžiai gerai pagalvokit ar yra toks veiksmas kaip konstitucija, rinkimai ar įstatymų leidyba kuriuo žmonės galėtų pakeisti nedorą elgesį į dorą nekeisdami pačio elgesio? Gerai pagalvokit ir atsakykit patys sau. O jeigu VTAT vis tik pasibels į jūsų duris pagalvokit ar jūs vis dar laikytumėte save dorais žmonėmis paklusę nedoram įstatymui ir atidavę savo vaiką nedorėliams? Ar savo vaiko atidavimas nežinia kam yra doras veiksmas? Ir dar vienas paprastas klausimas. Kai yra prieštaravimas tarp asmens sąžinės ir įstatymo, ar asmuo privalo elgtis taip kas jam asmeniškai nepriimtina bei nedora tam, kad paklustų įstatymui? Ar tada kai įstatymas kertasi su žmogaus sąžine žmogus turi paklusti įstatymui ir daryti tą kas jam morališkai nepriimtina ar klausyti sąžinės? Pirmiausia patys sau atsakykit, o paskui to paties galit klausti „vaikų teisių saugotojų“. Šit ir įsitikinsit ar jie pagal sąžinę dirba ar dėl atlyginimo (iš jūsų kišenės, beje).

VTAT: Laba diena
Šeima: Sveiki
VTAT: Jūs Antanas ir Janina Stankevičiai?
Šeima: Mus vadina Antanu ir Janina, bet mes ne Stankevičiai.
VTAT: O čia jūsų sūnus Jonas?
Šeima: Taip, sūnų vadinam Jonu
VTAT: Stankevičius Jonas?
Šeima: Jonas
VTAT: O kokia jūsų pavardė?
Šeima: Jokia. O kam ji mums?
VTAT: Visi turi pavardes
Šeima: Akivaizdu, kad ne visi
VTAT: Gražioji gatvė 11. Šiuo adresu gyvena Stankevičiai.
Šeima: Tai pas juos ir keliaukit
VTAT: Čia yra Gražioji 11
Šeima: Nežinom
VTAT: ????
Parodykit pasus
Šeima: Ką tokius?
VTAT: Pasus
Šeima: Hmm, neturim tokių
VTAT: Visi Lietuvos respublikos piliečiai turi pasus. Parodykit.
Šeima: Tai, kad mes ne piliečiai.
VTAT: ????
Tai kas jūs tokie?
Šeima: Dvasinės būtybėa laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose.
VTAT: Jūs nesveiki?
Šeima: Niekada nesergam
VTAT: Gana, mums pranešė, jog jūs nesirūpinat savo vaiku. Leidžiate vienam karstytis medžiais, vaikui esant kieme laikote nepririštą didžiulį šunį ir kodėl jūsų vaikas šiemet nepradėjo lankyti mokyklos?
Šeima: Medžiais jis karstosi todėl, kad pats to nori ir jau moka, su šunimi jie draugai, o mokyklon jis nenori.
VTAT: Pagal Lietuvos respublikos įstatymus vaikai privalo lankyti mokyklą.
Šeima: Negalima vaiko priversti jeigu jis nenori.
VTAT: Užteks, pamatėme pakankamai, vaiką paimam.

Toliau pamatome kaip žmonės praktiškai taiko vieną iš dviejų prigimtinių teisių, teisę į savigyną. Kaip jiems sekasi čia jau kitas klausimas. Pabandykite įsivaizduoti kas vyksta po to. Vaikas gali būti atimtas teismo sprendimu. Teismas. Pavardžių nėra, pasų nėra, adreso nėra, gimimo liudijimų nėra. Teisiškai tokie žmonės neegzistuoja nes jų FIZINIAI kūnai neužregistruoti. Registruoti galima tik fizinius kūnus nes tik jie turi medžiaginį pavidalą. O šie žmonės, pamanykit tik, yra dvasinės būtybės laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose! Kas atsitinka su fiziniais kūnais? Teisingai, jie miršta ir sunyksta. Kas lieka? Ne, po velnių, nelieka, o yra amžinai!!

Gyvybė niekada nemiršta, ji gyvena amžinai tik keičia pavidalą. Jie yra amžinosios dvasinės būtybės, vienio dalis. O kas esate jūs? Vos tik gimus jums duodamas vardas, pavardė, religija, pilietybė, rasė ir dar balažin kas. Visą likusį gyvenimą esate užimti bandydami apginti išgalvotą tapatybę. Bandote apginti tą ko jums ir šikantiems nereikia. Iš esmės, jūs bandote apginti ir išsaugoti BAR kodą esantį ant savo pačių galvų, kurį net nežinote kas jums uždėjo, o vėliau taip pat atkakliai bandysite išsaugoti bei apginti ir čipą po skūra. Tik kam jums tai? Tai su kuo save siejat, su registruotu mėsgabaliu kuris numirs ir supus ar su kuo kitu? Juk tikrai kažkada esate sakę-čia mano kūnas. Tai jeigu kūnas yra jūsų, kas tada esate jūs?

Pateiktą pavyzdį turbūt ne kiekvienam suvokti, tačiau kažkur juk turi būti pradžia :) Maž padės kam.

Paremkite infa.lt per PayPal, Patreon ar jums patogiu PAREMTI būdu. - Nuoširdžiai ačiū parėmusiems.

Atsiliepimų 13

 1. Algirdas    -  2018-11-24, 02:52

  Jeigu paklausyti bent vieno iš tų patarimų tai reikštų sutikti su iškrypėlių ir nedorėlių žaidimo taisyklėmis kas reikštų neišvengiamą jūsų pralaimėjimą, na ir vaiko netekimą taip pat. Kodėl reikėtų paklusti jų žaidimo taisyklėms, štai kur klausimas. Juk jos nedoros iš esmės. Net ne tik tas įstatymas, o visiškai viskas, visa, taip vadinama, teisinė sistema yra nedora. Jums nepatinka „Vaikų teisių apsaugos įstatymas“? O gal kuris kitas įstatymas? Gal seimas nepatinka, ar konstitucija, teismai ar dar kas? Tai pasistenkite nežliumbti, jog reikia vieną ar kitą įstatymą taisyti ar atšaukti, pasistenkite neinkšti, jog reikia taisyti rinkimų įstatymą nes savi į sostus susėda, galų gale pasistenkite susiturėti mitingavę ir ko nors prašę ar reikalavę iš, taip vadinamos, valdžios, bet pradžiai gerai pagalvokit ar yra toks veiksmas kaip konstitucija, rinkimai ar įstatymų leidyba kuriuo žmonės galėtų pakeisti nedorą elgesį į dorą nekeisdami pačio elgesio? Gerai pagalvokit ir atsakykit patys sau. O jeigu VTAT vis tik pasibels į jūsų duris pagalvokit ar jūs vis dar laikytumėte save dorais žmonėmis paklusę nedoram įstatymui ir atidavę savo vaiką nedorėliams? Ar savo vaiko atidavimas nežinia kam yra doras veiksmas? Ir dar vienas paprastas klausimas. Kai yra prieštaravimas tarp asmens sąžinės ir įstatymo, ar asmuo privalo elgtis taip kas jam asmeniškai nepriimtina bei nedora tam, kad paklustų įstatymui? Ar tada kai įstatymas kertasi su žmogaus sąžine žmogus turi paklusti įstatymui ir daryti tą kas jam morališkai nepriimtina ar klausyti sąžinės? Pirmiausia patys sau atsakykit, o paskui to paties galit klausti „vaikų teisių saugotojų“. Šit ir įsitikinsit ar jie pagal sąžinę dirba ar dėl atlyginimo (iš jūsų kišenės, beje).

  VTAT: Laba diena
  Šeima: Sveiki
  VTAT: Jūs Antanas ir Janina Stankevičiai?
  Šeima: Mus vadina Antanu ir Janina, bet mes ne Stankevičiai.
  VTAT: O čia jūsų sūnus Jonas?
  Šeima: Taip, sūnų vadinam Jonu
  VTAT: Stankevičius Jonas?
  Šeima: Jonas
  VTAT: O kokia jūsų pavardė?
  Šeima: Jokia. O kam ji mums?
  VTAT: Visi turi pavardes
  Šeima: Akivaizdu, kad ne visi
  VTAT: Gražioji gatvė 11. Šiuo adresu gyvena Stankevičiai.
  Šeima: Tai pas juos ir keliaukit
  VTAT: Čia yra Gražioji 11
  Šeima: Nežinom
  VTAT: ????
  Parodykit pasus
  Šeima: Ką tokius?
  VTAT: Pasus
  Šeima: Hmm, neturim tokių
  VTAT: Visi Lietuvos respublikos piliečiai turi pasus. Parodykit.
  Šeima: Tai, kad mes ne piliečiai.
  VTAT: ????
  Tai kas jūs tokie?
  Šeima: Dvasinės būtybėa laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose.
  VTAT: Jūs nesveiki?
  Šeima: Niekada nesergam
  VTAT: Gana, mums pranešė, jog jūs nesirūpinat savo vaiku. Leidžiate vienam karstytis medžiais, vaikui esant kieme laikote nepririštą didžiulį šunį ir kodėl jūsų vaikas šiemet nepradėjo lankyti mokyklos?
  Šeima: Medžiais jis karstosi todėl, kad pats to nori ir jau moka, su šunimi jie draugai, o mokyklon jis nenori.
  VTAT: Pagal Lietuvos respublikos įstatymus vaikai privalo lankyti mokyklą.
  Šeima: Negalima vaiko priversti jeigu jis nenori.
  VTAT: Užteks, pamatėme pakankamai, vaiką paimam.

  Toliau pamatome kaip žmonės praktiškai taiko vieną iš dviejų prigimtinių teisių, teisę į savigyną. Kaip jiems sekasi čia jau kitas klausimas. Pabandykite įsivaizduoti kas vyksta po to. Vaikas gali būti atimtas teismo sprendimu. Teismas. Pavardžių nėra, pasų nėra, adreso nėra, gimimo liudijimų nėra. Teisiškai tokie žmonės neegzistuoja nes jų FIZINIAI kūnai neužregistruoti. Registruoti galima tik fizinius kūnus nes tik jie turi medžiaginį pavidalą. O šie žmonės, pamanykit tik, yra dvasinės būtybės laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose! Kas atsitinka su fiziniais kūnais? Teisingai, jie miršta ir sunyksta. Kas lieka? Ne, po velnių, nelieka, o yra amžinai!! Gyvybė niekada nemiršta, ji gyvena amžinai tik keičia pavidalą. Jie yra amžinosios dvasinės būtybės, vienio dalis. O kas esate jūs? Vos tik gimus jums duodamas vardas, pavardė, religija, pilietybė, rasė ir dar balažin kas. Visą likusį gyvenimą esate užimti bandydami apginti išgalvotą tapatybę. Bandote apginti tą ko jums ir šikantiems nereikia. Iš esmės, jūs bandote apginti ir išsaugoti BAR kodą esantį ant savo pačių galvų, kurį net nežinote kas jums uždėjo, o vėliau taip pat atkakliai bandysite išsaugoti bei apginti ir čipą po skūra. Tik kam jums tai? Tai su kuo save siejat, su registruotu mėsgabaliu kuris numirs ir supus ar su kuo kitu? Juk tikrai kažkada esate sakę-čia mano kūnas. Tai jeigu kūnas yra jūsų, kas tada esate jūs?

  Pateiktą pavyzdį turbūt nekiekvienam suvokti, tačiau kažkur juk turi būti pradžia :) Maž padės kam.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Nesutinku    -  2018-11-24, 09:06

  Manau, kad patarimai neteisingi.Pirmiausiai reikia įvardinti, kas čia vyksta. O vyksta vaikų grobimas. Nuo to ir pradėkim. Jeigu jūs sutinkate banditams atiduoti savo vaikus, tai atidarote duris, maloniai šypsotės, vaišinate juos kava, dar pakviečiate advokatą pasivaišinti, po ko atsisveikinate visiems laikams su savo vaiku, jums prisiminimui lieka vaizdo įrašas. Jeigu jūs savo vaikų banditams neketinate atiduoti, jūs durų neatidarote, o jeigu jas išlaužia, naudojate būtinąją gintį, t.y. bet kokiom priemonėm kovojate už savo vaikų gyvybę. Net jeigu dėl to nukentėtų banditų gyvybė.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Nesutinku    -  2018-11-24, 09:16

  Manau, kad patarimai neteisingi.Pirmiausiai reikia įvardinti, kas čia vyksta. O vyksta vaikų grobimas. Nuo to ir pradėkim. Jeigu jūs sutinkate banditams atiduoti savo vaikus, tai atidarote duris, maloniai šypsotės, vaišinate juos kava, dar pakviečiate advokatą pasivaišinti, po ko atsisveikinate visiems laikams su savo vaiku, jums prisiminimui lieka vaizdo įrašas. Jeigu jūs savo vaikų banditams neketinate atiduoti, jūs durų neatidarote, o jeigu jas išlaužia, naudojate būtinąją gintį, t.y. bet kokiom priemonėm kovojate už savo vaikų gyvybę. Net jeigu dėl to nukentėtų banditų gyvybė.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Liūdna,    -  2018-11-24, 10:00

  Bet man viskas atrodo taip beviltiška…

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Simas Simaitis    -  2018-11-24, 11:23

  Algirdai, penki balai. Gal vistik šita vachanalija (kitaip šito nepavadinsi) bent kiek nors išjudins sustabarėjusias, mus supančių, būtybių smegenis ir pradės vienytis ginant savo teises padoriai ir oriai gyventi, nebijant kitų, parazituojančių, būtybių, pamynusių moralę, susigalvoją sau teises, kad galėtų pasipelnyti vergų prekyba, vaikų pavidale. Mes turime pilną moralinę teisę gintis nuo tokių tėvynainių visomis, mums prieinamomis priemonėmis. Geriausiai, kad tos priemonės nebūtų primestos pačios sistemos.

  Atsakyti į šį komentarą
 6. Arvydas    -  2018-11-24, 12:14

  Algirdai, esu sužavėtas, rimtai.
  Nežinau, kaip būtų galima tą įgyvendint praktikoje, nes neturėdamas pavardės jūs pagal įstatymus negalėtumėt turėti ir buto į kurį ateitų Tarnyba, tačiau mintis puiki.

  Atsakyti į šį komentarą
 7. egis    -  2018-11-24, 13:55

  Kartais straipsniai būna geri dėl savo išsakomų minčių ir dar dėl to, kad verčia žmones susimąstyt, pasidalinant savosiomis.

  Šitas Lidžitos straipsnis toks ir yra – mes suprantame, kad sistemą reikia keist iš pašaknų, o ne kosmetiškai taisant, o kitas dalykas, paskelbtas komentaras suteikia tam tikrų krypčių apmąstymams, parodo, jog ne viskas dar išbandyta kovoje už visuomenės galimybes.

  Ačiū abiems, ir Lidžitai, ir Algirdui

  Atsakyti į šį komentarą
 8. Įgyvendinkim vaikų atėmimo planą anksčiau penkmečio    -  2018-11-24, 15:24

  VISADA SUŽLUGDO VISUS REIKALUS :) IŠRINKTAJAI VERGŲ TAUTAI BŪDINGOS NE TIK PSICHINĖS LIGOS IR KEISTI IŠKRYPIMAI, BET IR NEKŪRYBINGUMAS, TAI GALIMA SPRĘSTI VIEN IŠ NEGEBĖJIMO DUOTI ĮDOMESNIUS PAVADINIMUS PERVERSMAMS-REVOLIUCIJOMS :D Dainuojanti revoliucija, Kruvina revoliucija, Gėlių revoliucija, Šizų revoliucija, Pianistų revoliucija, Liutų t.y. liuterų-liuteronų revoliucija ir pan. :) Štai, manau, kad ir kolūkių tvėrimo metais kiekvienas valstietis tikėjosi, kad jam karvutes atima laikinai, nes apgyvendina kaimyno tvarte, kitas kaimynas išvis buvo gerai nusiteikęs, nes viso kaimo atimtas karvutes apgyvendino jo tvarte, kur savąją karvutę dargi pats ir pasišerdavo, BET ŠTAI ATĖJO TIE SUNKŪS LAIKAI, KAI KAI KURIOS NUSAVINTOS KARVUTĖS GAVO GALĄ IR KAIMIEČIAI NEBETURĖJO SAVŲJŲ KARVUČIŲ KAIMYNO TVARTE, VISOS KARVUTĖS BUVO NAUJAI PRADĖTOS SĖKLINIMO BŪDU IŠ NEŽINOMO BULIAUS GYVENANČIO EUROPOJE AR KAŽKUR TAI :) NULIŪDUS ŠVOGERIŲ TAUTAI BUVO LEISTA 60 a – 6 a SKLYPUOSE LAIKYTI PO VIENĄ BEVEIK NUOSAVČ KARVUTĘ :) TAI BUVO DIDELIS LAIMĖJIMAS, APIE KURĮ DISERTACIJĄ PARAŠĖ NET SOSTINĖS GAISRININKO IR KOJINIŲ PARDAVĖJOS MERGAITĖ, ATSITIKTINAI DIRBUSI ŽYMIOJE AGENTŪROJE ANT GATVĖS :) Šiuo metu irgi matos daugybė naiviai svajojančių tėvų apie tai, kad jei jie gerai elgsis – jiems vaikų neatims ir kad yra kažkokia geroji valstybės jėga, kuri imsis rūpintis šeimomis, ale, ne tik šeimomis, bet TOJI GEROJI JĖGA KAIP VISADA INTENSYVIAI RŪPINASI NET IŠ ŠITŲ BLOGŲ TĖVŲ ATIMTAIS SKRIAUDŽIAMAIS VAIKAIS. Žinoma, tokį pasitikėjimą geruoju pasauliu ir geruoju dievu turi ir AFRIKIEČIAI, varomi plaukti su guminėmis valtelėmis per jūras, ir EUROPIEČIAI, bet ne ta nekūrybingoji išvarytų iš EGIPTO VERGŲ dalis, kuri nešiojasi įgimtas psichines ligas. GAILA ŽMONIŲ, NETURINČIŲ SUPRATIMO, JOG NĖRA TOKIOS GEROS JĖGOS KVAILIŲ SUKURTOSE VALSTYBĖSE, KURI PADĖTŲ ŠEIMAI, IR NĖRA TOKIŲ SUPERSPECIALISTŲ, KURIEMS RŪPĖTŲ ATIMTI VAIKAI, sunku suprasti paprastiesiems, jog tai tik KLERKUČIAI, tik algelė, tik varnelės paraštėse, tik statistika, O JŪSŲ ŠEIMA IR IŠ JŪSŲ ATIMTI DEIMANTAI IR ŽYDRŪNĖS – NIEKAM NERŪPI NĖ PER NAGO JUODIMĄ, TODĖL SU JAIS IR DAROMA BELEKAS PAGAL PLANĄ :)

  Atsakyti į šį komentarą
 9. Algirdas    -  2018-11-24, 16:56

  >Arvydai, šeima pagal žmonių sugalvotus įstatymus nesielgia. Jie vadovaujasi tik taikaus sugyvenimo dėsniu bei dviem prigimtinėm teisėm-teise į save ir teise į savigyną. Viskas, tai ir visas kodeksas. Įsivaizduokit šeimą išgyvenusią tiek laiko ir susilaukusią vaikelio. Iki to laiko jie jau būtų pažeidę tiek žmonių sugalvotų įstatymų, kad turbūt ir ant jaučio skūros surašyt netilptų :))) O beje, ir kaip gi mūsų protėviai įsigudrino išgyventi be jokių įstatymų? Juk niekas jiems nepaaiškino, kad vaikų mušt negalima. O jergutėliau, ir skiepų tada nebuvo. Kaip gi jie neišdvėsė visi? Aš vis mislinu kodėl mes tokie buki? Gi paveldėjom mokyklų nebuvimo pasekmę ir nesvarbu kad dabar jau trinam mokyklų suolus, ale vis tiek buki, mat perimamumo ir tęstinumo nėr, senovėj mokyklų ti nebuvo. Ai, ką aš čia tokiom temom pezu, taigi net sauskelnių tadu nebuvo :))

  Atsakyti į šį komentarą
 10. Algirdas    -  2018-11-24, 17:17

  „Niekada nepakeisi pasaulio būdamas tuo ką nori pakeisti“ Nebūk sistema, nebūk sistemos dalimi.
  „Permainų esmė ne kovoti su senu, o sutelkti jėgas naujo kūrimui“ Dar Sokratas šitą žinojo. Tik tada išeisi iš matricos kai nustosi su ja kovoti ir pradėsi kurti savo pasaulį nekenkdamas sau, kitiems anei aplinkai.
  „Gudrus būdas išlaikyti žmones abejingus ir paklusnius griežtai apriboti leidžiamų nuomonių spektrą, tačiau leisti labai aktyvias diskusijas to spektro ribose“ Taip kalbėjo Noam Chomsky. Gal ką primena? Tas pats ir su teisine sistema. Reikia laikytis konstitucijos, reikia paklusti įstatymams, reikia priimti esančią tvarką (kieeeeno sukurtąąąą???), reikia… . Tik šiukštu nekurkite nieko savo ir neišeikit už nustatytų ribų. Tfu. Kurkit, turit vaizduotę-kurkit.

  Atsakyti į šį komentarą
 11. Hm    -  2018-11-24, 20:13

  Algirdai, kai kada verta ir Konstituciją pasiskaityti. Siūlau perskaityti 21,22,23,24,25 straipsnius – apie žmogaus teises ir 38, 39 straipsnius apie šeimą. Visus šiuos straipsnius pažeidžią „vaikų atėmimo įstatymas“… O visų šių nelaimių priežastis – išpilietinta visuomenė. Pamėgintų kas surengti mitingą šiuo klausimu ir kiek žmonių susirinks??? Todėl dabar kiekvienam tenka mokytis būti stipriam po vieną, nors tai ir nepalyginamai sunkiau…

  Atsakyti į šį komentarą
 12. Pedagogė    -  2018-11-27, 17:13

  O jeigu į kiemą suvirsta 240 policininkų ir kaukėtųjų, stumia, neša ir daužo žmones, išdaužo langus ir duris…VTAT atstovė įsakmiai kartoja vaikui „dabar arba už vienos minutės“ ir pan. Kaip tada, Lidžita Kolosauskaitė? Atsakykite, jūs gi buvote grobikų pusėje, stankūnaitės gynėja ir gerbėja???…!!! Ir apie kokio advokato samdymą rašoma- apie kone brangiausio / černiausko? Apgailėtina rašliava, ir tiek…

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt banko pavedimu
Šeimų Sąjūdis

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Lasvas žodis
Paremti infa.lt per PayPal

Apklausa

Ar dalyvausite "Didžiajame Šeimos Gynimo Marše 2022" gegužės 15 d?


 • Taip, būtinai (62%, 150 balsavo)
 • Dar nežinau, galbūt (24%, 59 balsavo)
 • Ne, nepalaikau (14%, 34 balsavo)

Viso balsavo: 243
Pradėta - 2022-05-01 @ 08:59
Pabaiga - 2022-05-14 @ 08:59

Leidžiama ... Leidžiama ...