infa.lt

Lidžita Kolosauskaitė. Kaip gelbėtis, jei į Jūsų namus atėjo Vaiko teisių apsaugos tarnyba?

Lidžita Kolosauskaitė. Kaip gelbėtis, jei į Jūsų namus atėjo Vaiko teisių apsaugos tarnyba?

23 lapkričio
20:03 2018
Lidžita Kolosauskaitė

Nuotrauka iš asmeninio autorės archyvo

Paskutinėmis dienomis ne kartą sulaukiau klausimo: „Jūs – teisininkė, tai pasakykite, ką reikia daryti, atėjus Vaiko teisių apsaugos tarnybai, kad neatimtų vaikų“.

Deja, net būdama teisininke, aš nematau vienareikšmio ir visiems atvejams tinkamo sprendimo, dėl ko prašau žemiau pateiktą tekstą skaityti kritiškai ir suvokti, kad deja… nebūtinai, jis bus Jums naudingas, praktiškai įvykus tokiam įvykiui.

Taip pat pažymiu, kad tekstu nesiekiama padėti „blogiems“ tėvams išsaugoti teisę „mušti“ vaikus – priešingai, juo siekiama padėti padorioms, savo atžalas mylinčioms šeimoms, kurios šiomis dienomis lengvai gali tapti VVTAĮT taikiniu.

Taigi, kas tikėtinai – tik tikėtinai – sumažintų tikimybę, kad bus priimtas sprendimas paimti vaiką?

Pirmiausia, įsileiskite Tarnybą vidun. Daug kur randamas patarimas neįsileisti, mano supratimu, naudingas nebent tuo atveju, jei ketinate išlipti pro langą ir pabėgti į kitą valstybę. Kitaip greičiausiai pareigūnai ras būdą įeiti, o Jūsų tėvystės įgūdžiai jau bus vertinami kaip labai prasti.

Pareigūnams įėjus, paklauskite, kodėl jie atvyko, kokiu pagrindu ir pan. Štai čia būkite aktyvūs – net jei tuo metu labai sunku ir baisu. Prašykite ne abstrakčių, o būtent konkrečių atsakymų – kas pranešė, kada, kokiu pažeidimu esate įtariamas, kokios grėsmės – manoma – kyla Jūsų vaikui ir t.t.

Jei turite garsą ar net vaizdą įrašančią priemonę – įjunkite ir užfiksuokite vykstantį pokalbį. Pareigūnams paaiškinkite, kad tai tik dėl to, kad niekas nebūtų pamiršta ar iškreipta.

Būkite mandagūs, bet tvirti – kad iš karto matytų, su kuo turi reikalą

Jei būsite pakankamai argumentuoti ir rimtai domėsitės atvykimo tikslu bei pagrindu, jau vien tai gali juos sutrikdyti. Jie neįpratę, kad žmonės aktyviai aiškintųsi situaciją, priešingai, specialistai labiau tikisi ašarų, maldavimų ir pasirašinėjimo bet kur, neskaitant teksto. Dėl to poreikis detaliai paaiškinti, ką jie čia veikia, juos trikdys.

Bet jie matyt vis tiek bandys klausinėti Jus, į ką derėtų atsakyti, jog vaikas yra saugus ir prižiūrėtas, kuo jie patys galės įsitikinti, o detaliau į visus klausimus atsakysite tik dalyvaujant advokatui. Taip pat paprašykite nepradėti vaiko apklausos, kol nėra atvykęs advokatas. Paaiškinkite, kad, Tarnybai pageidaujant, galite nedalyvauti pokalbyje su vaiku, tačiau Jūsų kaip teisėto vaiko atstovo advokatas privalo dalyvauti tam, kad tinkamai užtikrinti Jūsų ir vaiko teises. Jei vaikas mažas, priminkite, kad vien pokalbis su svetimais žmonėmis sukels jam stresą ir Jūs norite būti tikra, kad nebus pažeistos jo teisės.

Atsisakykite pasirašyti bet kokius dokumentus, kol neatvyko ir su jais nesusipažino Jūsų advokatas.  Būtent tai ir nurodykite kaip priežastį – kad spręsite dėl galimybės pasirašyti atitinkamus dokumentus, kai tik juos įvertins Jūsų atstovas.

Iš kur gauti advokatą?

Blogiausias būdas – imti bet ką, kas tuo metu turi laiko (nors ir tai geriau nei nieko). Idealiu atveju reikėtų būti radus tokį iš anksto ir net turėti tam tikrą preliminarų susitarimą su juo, kad, esant reikalui, jis atvyktų ir padėtų Jums ginti savo ir vaiko teises.

Tarnybos darbuotojai teoriškai turi laikytis kelių svarbių principų, kuriuos galbūt galite panaudoti savo naudai,  o būtent – jie turi užtikrinti vaiko tėvų dalyvavimą, priimant su vaiku susijusius sprendimus (štai Jums ir pagrindas reikalauti išsamios informacijos, advokato dalyvavimo pokalbyje su vaiku ir pan.) bei teikti prioritetą nestacionarioms priemonėms (pagrindas prašyti teikti pagalbą Jūsų namuose, neatskiriant vaiko). Aiškiai tą įvardykite – esate pasiruošę priimti pagalbą, jei Tarnybai atrodo, kad ji Jums reikalinga, tačiau prašote teikti būtent nestacionarią pagalbą Jūsų namuose.

Visgi, nepaisant visų pastangų, vaikas vis tiek gali būti „paimtas“, nes, nustačiusi antrą grėsmės lygį, įstatyme abstrakčiai apibrėžtą kaip pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, kuris yra susijęs su vaiko funkcionavimo ir socialinės aplinkos rizikos veiksniais bei rizikos veiksniais, susijusiais su vaiko tėvais ar kitais jo atstovais pagal įstatymą ir jų santykiais su vaiku, Tarnyba gali paimti vaiką be teismo sprendimo (į teismą privalo kreiptis per 3 darbo dienas nuo paėmimo) ir netgi neužpildžiusi tos žymiosios anketos, kurią gali užpildyti kitą darbo dieną (nors formaliai lyg pagal ją tas grėsmės lygis ir turėtų būti nustatomas).

Detaliau susipažinus su įstatymu, tenka liūdnai pripažinti, kad tėvai pagal jį – bejėgiai, bent jau tiek, kiek tai susiję su sprendimu „paimti“ vaiką.  Daugiausia galima pasistengti įtikinti Tarnybą „persigalvoti“ dėl paėmimo (demonstruojant savo ryžtą, išprusimą bei pasiryžimą „bendradarbiauti“) arba pasiruošti medžiagą tolesniems teisiniams mūšiams, kurie, net sėkmės atveju, tebus gražus paminklas ant iširusios šeimos kapo.

Liūdna, bet aukščiau pateiktais patarimais greičiausiai galės pasinaudoti tik didesnes pajamas turinčios, socialiai gerai orientuotos šeimos, o skurstantieji vargiai įstengs pasisamdyti advokatą ir imtis kitų reikiamų priemonių.

Įstatymas formaliai turintis padėti ne tik vaikams, bet ir tėvams, nesiūlo net tokio elementaraus dalyko kaip nemokama teisinė pagalba.

Daugiau šios autorės įrašų: Lidžita Kolosauskaitė

Komentaras po straipsniu:

Jeigu paklausyti bent vieno iš tų patarimų tai reikštų sutikti su iškrypėlių ir nedorėlių žaidimo taisyklėmis kas reikštų neišvengiamą jūsų pralaimėjimą, na ir vaiko netekimą taip pat. Kodėl reikėtų paklusti jų žaidimo taisyklėms, štai kur klausimas. Juk jos nedoros iš esmės. Net ne tik tas įstatymas, o visiškai viskas, visa, taip vadinama, teisinė sistema yra nedora. Jums nepatinka „Vaikų teisių apsaugos įstatymas”? O gal kuris kitas įstatymas? Gal seimas nepatinka, ar konstitucija, teismai ar dar kas? Tai pasistenkite nežliumbti, jog reikia vieną ar kitą įstatymą taisyti ar atšaukti, pasistenkite neinkšti, jog reikia taisyti rinkimų įstatymą nes savi į sostus susėda, galų gale pasistenkite susiturėti mitingavę ir ko nors prašę ar reikalavę iš, taip vadinamos, valdžios, bet pradžiai gerai pagalvokit ar yra toks veiksmas kaip konstitucija, rinkimai ar įstatymų leidyba kuriuo žmonės galėtų pakeisti nedorą elgesį į dorą nekeisdami pačio elgesio? Gerai pagalvokit ir atsakykit patys sau. O jeigu VTAT vis tik pasibels į jūsų duris pagalvokit ar jūs vis dar laikytumėte save dorais žmonėmis paklusę nedoram įstatymui ir atidavę savo vaiką nedorėliams? Ar savo vaiko atidavimas nežinia kam yra doras veiksmas? Ir dar vienas paprastas klausimas. Kai yra prieštaravimas tarp asmens sąžinės ir įstatymo, ar asmuo privalo elgtis taip kas jam asmeniškai nepriimtina bei nedora tam, kad paklustų įstatymui? Ar tada kai įstatymas kertasi su žmogaus sąžine žmogus turi paklusti įstatymui ir daryti tą kas jam morališkai nepriimtina ar klausyti sąžinės? Pirmiausia patys sau atsakykit, o paskui to paties galit klausti „vaikų teisių saugotojų”. Šit ir įsitikinsit ar jie pagal sąžinę dirba ar dėl atlyginimo (iš jūsų kišenės, beje).

VTAT: Laba diena
Šeima: Sveiki
VTAT: Jūs Antanas ir Janina Stankevičiai?
Šeima: Mus vadina Antanu ir Janina, bet mes ne Stankevičiai.
VTAT: O čia jūsų sūnus Jonas?
Šeima: Taip, sūnų vadinam Jonu
VTAT: Stankevičius Jonas?
Šeima: Jonas
VTAT: O kokia jūsų pavardė?
Šeima: Jokia. O kam ji mums?
VTAT: Visi turi pavardes
Šeima: Akivaizdu, kad ne visi
VTAT: Gražioji gatvė 11. Šiuo adresu gyvena Stankevičiai.
Šeima: Tai pas juos ir keliaukit
VTAT: Čia yra Gražioji 11
Šeima: Nežinom
VTAT: ????
Parodykit pasus
Šeima: Ką tokius?
VTAT: Pasus
Šeima: Hmm, neturim tokių
VTAT: Visi Lietuvos respublikos piliečiai turi pasus. Parodykit.
Šeima: Tai, kad mes ne piliečiai.
VTAT: ????
Tai kas jūs tokie?
Šeima: Dvasinės būtybėa laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose.
VTAT: Jūs nesveiki?
Šeima: Niekada nesergam
VTAT: Gana, mums pranešė, jog jūs nesirūpinat savo vaiku. Leidžiate vienam karstytis medžiais, vaikui esant kieme laikote nepririštą didžiulį šunį ir kodėl jūsų vaikas šiemet nepradėjo lankyti mokyklos?
Šeima: Medžiais jis karstosi todėl, kad pats to nori ir jau moka, su šunimi jie draugai, o mokyklon jis nenori.
VTAT: Pagal Lietuvos respublikos įstatymus vaikai privalo lankyti mokyklą.
Šeima: Negalima vaiko priversti jeigu jis nenori.
VTAT: Užteks, pamatėme pakankamai, vaiką paimam.

Toliau pamatome kaip žmonės praktiškai taiko vieną iš dviejų prigimtinių teisių, teisę į savigyną. Kaip jiems sekasi čia jau kitas klausimas. Pabandykite įsivaizduoti kas vyksta po to. Vaikas gali būti atimtas teismo sprendimu. Teismas. Pavardžių nėra, pasų nėra, adreso nėra, gimimo liudijimų nėra. Teisiškai tokie žmonės neegzistuoja nes jų FIZINIAI kūnai neužregistruoti. Registruoti galima tik fizinius kūnus nes tik jie turi medžiaginį pavidalą. O šie žmonės, pamanykit tik, yra dvasinės būtybės laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose! Kas atsitinka su fiziniais kūnais? Teisingai, jie miršta ir sunyksta. Kas lieka? Ne, po velnių, nelieka, o yra amžinai!!

Gyvybė niekada nemiršta, ji gyvena amžinai tik keičia pavidalą. Jie yra amžinosios dvasinės būtybės, vienio dalis. O kas esate jūs? Vos tik gimus jums duodamas vardas, pavardė, religija, pilietybė, rasė ir dar balažin kas. Visą likusį gyvenimą esate užimti bandydami apginti išgalvotą tapatybę. Bandote apginti tą ko jums ir šikantiems nereikia. Iš esmės, jūs bandote apginti ir išsaugoti BAR kodą esantį ant savo pačių galvų, kurį net nežinote kas jums uždėjo, o vėliau taip pat atkakliai bandysite išsaugoti bei apginti ir čipą po skūra. Tik kam jums tai? Tai su kuo save siejat, su registruotu mėsgabaliu kuris numirs ir supus ar su kuo kitu? Juk tikrai kažkada esate sakę-čia mano kūnas. Tai jeigu kūnas yra jūsų, kas tada esate jūs?

Pateiktą pavyzdį turbūt ne kiekvienam suvokti, tačiau kažkur juk turi būti pradžia 🙂 Maž padės kam.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

Atsiliepimų 13

 1. Lidžita    -  2018-12-01, 19:44

  Pedagoge, Jūs matyt pamiršote, kad tie „grobikai” atidavė vaiką būtent MAMAI. O dėl advokato, tai individualu. Aš negaliu patarti, kokį Jusms samdytis.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...