infa.lt

Lidžita Kolosauskaitė. Kaip gelbėtis, jei į Jūsų namus atėjo Vaiko teisių apsaugos tarnyba?

Lidžita Kolosauskaitė. Kaip gelbėtis, jei į Jūsų namus atėjo Vaiko teisių apsaugos tarnyba?

lapkričio 23
20:03 2018
Lidžita Kolosauskaitė

Nuotrauka iš asmeninio autorės archyvo

Paskutinėmis dienomis ne kartą sulaukiau klausimo: „Jūs – teisininkė, tai pasakykite, ką reikia daryti, atėjus Vaiko teisių apsaugos tarnybai, kad neatimtų vaikų“.

Deja, net būdama teisininke, aš nematau vienareikšmio ir visiems atvejams tinkamo sprendimo, dėl ko prašau žemiau pateiktą tekstą skaityti kritiškai ir suvokti, kad deja… nebūtinai, jis bus Jums naudingas, praktiškai įvykus tokiam įvykiui.

Taip pat pažymiu, kad tekstu nesiekiama padėti „blogiems“ tėvams išsaugoti teisę „mušti“ vaikus – priešingai, juo siekiama padėti padorioms, savo atžalas mylinčioms šeimoms, kurios šiomis dienomis lengvai gali tapti VVTAĮT taikiniu.

Taigi, kas tikėtinai – tik tikėtinai – sumažintų tikimybę, kad bus priimtas sprendimas paimti vaiką?

Pirmiausia, įsileiskite Tarnybą vidun. Daug kur randamas patarimas neįsileisti, mano supratimu, naudingas nebent tuo atveju, jei ketinate išlipti pro langą ir pabėgti į kitą valstybę. Kitaip greičiausiai pareigūnai ras būdą įeiti, o Jūsų tėvystės įgūdžiai jau bus vertinami kaip labai prasti.

Pareigūnams įėjus, paklauskite, kodėl jie atvyko, kokiu pagrindu ir pan. Štai čia būkite aktyvūs – net jei tuo metu labai sunku ir baisu. Prašykite ne abstrakčių, o būtent konkrečių atsakymų – kas pranešė, kada, kokiu pažeidimu esate įtariamas, kokios grėsmės – manoma – kyla Jūsų vaikui ir t.t.

Jei turite garsą ar net vaizdą įrašančią priemonę – įjunkite ir užfiksuokite vykstantį pokalbį. Pareigūnams paaiškinkite, kad tai tik dėl to, kad niekas nebūtų pamiršta ar iškreipta.

Būkite mandagūs, bet tvirti – kad iš karto matytų, su kuo turi reikalą

Jei būsite pakankamai argumentuoti ir rimtai domėsitės atvykimo tikslu bei pagrindu, jau vien tai gali juos sutrikdyti. Jie neįpratę, kad žmonės aktyviai aiškintųsi situaciją, priešingai, specialistai labiau tikisi ašarų, maldavimų ir pasirašinėjimo bet kur, neskaitant teksto. Dėl to poreikis detaliai paaiškinti, ką jie čia veikia, juos trikdys.

Bet jie matyt vis tiek bandys klausinėti Jus, į ką derėtų atsakyti, jog vaikas yra saugus ir prižiūrėtas, kuo jie patys galės įsitikinti, o detaliau į visus klausimus atsakysite tik dalyvaujant advokatui. Taip pat paprašykite nepradėti vaiko apklausos, kol nėra atvykęs advokatas. Paaiškinkite, kad, Tarnybai pageidaujant, galite nedalyvauti pokalbyje su vaiku, tačiau Jūsų kaip teisėto vaiko atstovo advokatas privalo dalyvauti tam, kad tinkamai užtikrinti Jūsų ir vaiko teises. Jei vaikas mažas, priminkite, kad vien pokalbis su svetimais žmonėmis sukels jam stresą ir Jūs norite būti tikra, kad nebus pažeistos jo teisės.

Atsisakykite pasirašyti bet kokius dokumentus, kol neatvyko ir su jais nesusipažino Jūsų advokatas.  Būtent tai ir nurodykite kaip priežastį – kad spręsite dėl galimybės pasirašyti atitinkamus dokumentus, kai tik juos įvertins Jūsų atstovas.

Iš kur gauti advokatą?

Blogiausias būdas – imti bet ką, kas tuo metu turi laiko (nors ir tai geriau nei nieko). Idealiu atveju reikėtų būti radus tokį iš anksto ir net turėti tam tikrą preliminarų susitarimą su juo, kad, esant reikalui, jis atvyktų ir padėtų Jums ginti savo ir vaiko teises.

Tarnybos darbuotojai teoriškai turi laikytis kelių svarbių principų, kuriuos galbūt galite panaudoti savo naudai,  o būtent – jie turi užtikrinti vaiko tėvų dalyvavimą, priimant su vaiku susijusius sprendimus (štai Jums ir pagrindas reikalauti išsamios informacijos, advokato dalyvavimo pokalbyje su vaiku ir pan.) bei teikti prioritetą nestacionarioms priemonėms (pagrindas prašyti teikti pagalbą Jūsų namuose, neatskiriant vaiko). Aiškiai tą įvardykite – esate pasiruošę priimti pagalbą, jei Tarnybai atrodo, kad ji Jums reikalinga, tačiau prašote teikti būtent nestacionarią pagalbą Jūsų namuose.

Visgi, nepaisant visų pastangų, vaikas vis tiek gali būti „paimtas“, nes, nustačiusi antrą grėsmės lygį, įstatyme abstrakčiai apibrėžtą kaip pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, kuris yra susijęs su vaiko funkcionavimo ir socialinės aplinkos rizikos veiksniais bei rizikos veiksniais, susijusiais su vaiko tėvais ar kitais jo atstovais pagal įstatymą ir jų santykiais su vaiku, Tarnyba gali paimti vaiką be teismo sprendimo (į teismą privalo kreiptis per 3 darbo dienas nuo paėmimo) ir netgi neužpildžiusi tos žymiosios anketos, kurią gali užpildyti kitą darbo dieną (nors formaliai lyg pagal ją tas grėsmės lygis ir turėtų būti nustatomas).

Detaliau susipažinus su įstatymu, tenka liūdnai pripažinti, kad tėvai pagal jį – bejėgiai, bent jau tiek, kiek tai susiję su sprendimu „paimti“ vaiką.  Daugiausia galima pasistengti įtikinti Tarnybą „persigalvoti“ dėl paėmimo (demonstruojant savo ryžtą, išprusimą bei pasiryžimą „bendradarbiauti“) arba pasiruošti medžiagą tolesniems teisiniams mūšiams, kurie, net sėkmės atveju, tebus gražus paminklas ant iširusios šeimos kapo.

Liūdna, bet aukščiau pateiktais patarimais greičiausiai galės pasinaudoti tik didesnes pajamas turinčios, socialiai gerai orientuotos šeimos, o skurstantieji vargiai įstengs pasisamdyti advokatą ir imtis kitų reikiamų priemonių.

Įstatymas formaliai turintis padėti ne tik vaikams, bet ir tėvams, nesiūlo net tokio elementaraus dalyko kaip nemokama teisinė pagalba.

Daugiau šios autorės įrašų: Lidžita Kolosauskaitė

Komentaras po straipsniu:

Jeigu paklausyti bent vieno iš tų patarimų tai reikštų sutikti su iškrypėlių ir nedorėlių žaidimo taisyklėmis kas reikštų neišvengiamą jūsų pralaimėjimą, na ir vaiko netekimą taip pat. Kodėl reikėtų paklusti jų žaidimo taisyklėms, štai kur klausimas. Juk jos nedoros iš esmės. Net ne tik tas įstatymas, o visiškai viskas, visa, taip vadinama, teisinė sistema yra nedora. Jums nepatinka „Vaikų teisių apsaugos įstatymas“? O gal kuris kitas įstatymas? Gal seimas nepatinka, ar konstitucija, teismai ar dar kas? Tai pasistenkite nežliumbti, jog reikia vieną ar kitą įstatymą taisyti ar atšaukti, pasistenkite neinkšti, jog reikia taisyti rinkimų įstatymą nes savi į sostus susėda, galų gale pasistenkite susiturėti mitingavę ir ko nors prašę ar reikalavę iš, taip vadinamos, valdžios, bet pradžiai gerai pagalvokit ar yra toks veiksmas kaip konstitucija, rinkimai ar įstatymų leidyba kuriuo žmonės galėtų pakeisti nedorą elgesį į dorą nekeisdami pačio elgesio? Gerai pagalvokit ir atsakykit patys sau. O jeigu VTAT vis tik pasibels į jūsų duris pagalvokit ar jūs vis dar laikytumėte save dorais žmonėmis paklusę nedoram įstatymui ir atidavę savo vaiką nedorėliams? Ar savo vaiko atidavimas nežinia kam yra doras veiksmas? Ir dar vienas paprastas klausimas. Kai yra prieštaravimas tarp asmens sąžinės ir įstatymo, ar asmuo privalo elgtis taip kas jam asmeniškai nepriimtina bei nedora tam, kad paklustų įstatymui? Ar tada kai įstatymas kertasi su žmogaus sąžine žmogus turi paklusti įstatymui ir daryti tą kas jam morališkai nepriimtina ar klausyti sąžinės? Pirmiausia patys sau atsakykit, o paskui to paties galit klausti „vaikų teisių saugotojų“. Šit ir įsitikinsit ar jie pagal sąžinę dirba ar dėl atlyginimo (iš jūsų kišenės, beje).

VTAT: Laba diena
Šeima: Sveiki
VTAT: Jūs Antanas ir Janina Stankevičiai?
Šeima: Mus vadina Antanu ir Janina, bet mes ne Stankevičiai.
VTAT: O čia jūsų sūnus Jonas?
Šeima: Taip, sūnų vadinam Jonu
VTAT: Stankevičius Jonas?
Šeima: Jonas
VTAT: O kokia jūsų pavardė?
Šeima: Jokia. O kam ji mums?
VTAT: Visi turi pavardes
Šeima: Akivaizdu, kad ne visi
VTAT: Gražioji gatvė 11. Šiuo adresu gyvena Stankevičiai.
Šeima: Tai pas juos ir keliaukit
VTAT: Čia yra Gražioji 11
Šeima: Nežinom
VTAT: ????
Parodykit pasus
Šeima: Ką tokius?
VTAT: Pasus
Šeima: Hmm, neturim tokių
VTAT: Visi Lietuvos respublikos piliečiai turi pasus. Parodykit.
Šeima: Tai, kad mes ne piliečiai.
VTAT: ????
Tai kas jūs tokie?
Šeima: Dvasinės būtybėa laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose.
VTAT: Jūs nesveiki?
Šeima: Niekada nesergam
VTAT: Gana, mums pranešė, jog jūs nesirūpinat savo vaiku. Leidžiate vienam karstytis medžiais, vaikui esant kieme laikote nepririštą didžiulį šunį ir kodėl jūsų vaikas šiemet nepradėjo lankyti mokyklos?
Šeima: Medžiais jis karstosi todėl, kad pats to nori ir jau moka, su šunimi jie draugai, o mokyklon jis nenori.
VTAT: Pagal Lietuvos respublikos įstatymus vaikai privalo lankyti mokyklą.
Šeima: Negalima vaiko priversti jeigu jis nenori.
VTAT: Užteks, pamatėme pakankamai, vaiką paimam.

Toliau pamatome kaip žmonės praktiškai taiko vieną iš dviejų prigimtinių teisių, teisę į savigyną. Kaip jiems sekasi čia jau kitas klausimas. Pabandykite įsivaizduoti kas vyksta po to. Vaikas gali būti atimtas teismo sprendimu. Teismas. Pavardžių nėra, pasų nėra, adreso nėra, gimimo liudijimų nėra. Teisiškai tokie žmonės neegzistuoja nes jų FIZINIAI kūnai neužregistruoti. Registruoti galima tik fizinius kūnus nes tik jie turi medžiaginį pavidalą. O šie žmonės, pamanykit tik, yra dvasinės būtybės laikinai įsikūniję fiziniuose kūnuose! Kas atsitinka su fiziniais kūnais? Teisingai, jie miršta ir sunyksta. Kas lieka? Ne, po velnių, nelieka, o yra amžinai!!

Gyvybė niekada nemiršta, ji gyvena amžinai tik keičia pavidalą. Jie yra amžinosios dvasinės būtybės, vienio dalis. O kas esate jūs? Vos tik gimus jums duodamas vardas, pavardė, religija, pilietybė, rasė ir dar balažin kas. Visą likusį gyvenimą esate užimti bandydami apginti išgalvotą tapatybę. Bandote apginti tą ko jums ir šikantiems nereikia. Iš esmės, jūs bandote apginti ir išsaugoti BAR kodą esantį ant savo pačių galvų, kurį net nežinote kas jums uždėjo, o vėliau taip pat atkakliai bandysite išsaugoti bei apginti ir čipą po skūra. Tik kam jums tai? Tai su kuo save siejat, su registruotu mėsgabaliu kuris numirs ir supus ar su kuo kitu? Juk tikrai kažkada esate sakę-čia mano kūnas. Tai jeigu kūnas yra jūsų, kas tada esate jūs?

Pateiktą pavyzdį turbūt ne kiekvienam suvokti, tačiau kažkur juk turi būti pradžia :) Maž padės kam.

komentarų 13

  1. Lidžita    -  2018-12-01, 19:44

    Pedagoge, Jūs matyt pamiršote, kad tie „grobikai“ atidavė vaiką būtent MAMAI. O dėl advokato, tai individualu. Aš negaliu patarti, kokį Jusms samdytis.

    Atsakyti

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar Gitanas Nausėda kaip prezidentas pateisina jūsų lūkesčius šiai dienai?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Laimonas Kairiūkštis. Žmogus ar asfaltas?

Laimonas Kairiūkštis. Žmogus ar asfaltas?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Politologija valstybėje, kurioje nėra politikos

Algimantas Rusteika. Politologija valstybėje, kurioje nėra politikos

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rasa Budbergytė. Ar žengsim žingsnį nuo gerovės valstybės turtingiesiems link gerovės visiems žmonėms?

Rasa Budbergytė. Ar žengsim žingsnį nuo gerovės valstybės turtingiesiems link gerovės visiems žmonėms?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kad Regionų politika būtų apie galimybes ir augimą

Kad Regionų politika būtų apie galimybes ir augimą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Liberalai ragina Prezidentą stabdyti valstietišką Seimo cirką

Liberalai ragina Prezidentą stabdyti valstietišką Seimo cirką

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Emocinis valgymas arba kaip iš M tapau XXL

Lidžita Kolosauskaitė. Emocinis valgymas arba kaip iš M tapau XXL

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Mobilusis laiškininkas rajonuose – reforma, kuri stringa

Mobilusis laiškininkas rajonuose – reforma, kuri stringa

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Totalaus primityvo epocha

Algimantas Rusteika. Totalaus primityvo epocha

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    „Susitelkime biudžeto svarstymui, o ne vieno režisieriaus kuriamam asmeninio keršto spektakliui“, – siūlo G. Landsbergis

„Susitelkime biudžeto svarstymui, o ne vieno režisieriaus kuriamam asmeninio keršto spektakliui“, – siūlo G. Landsbergis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kodėl siūlomi taršos ir nekilnojamojo turto mokesčiai skriaudžia skurdžiausiai gyvenančius?

Kodėl siūlomi taršos ir nekilnojamojo turto mokesčiai skriaudžia skurdžiausiai gyvenančius?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Viliaus Šapokos gerovės valstybės „planas chuliganas“: iš vienos ubagų kišenės išimsim, o į kitą įdėsim

Viliaus Šapokos gerovės valstybės „planas chuliganas“: iš vienos ubagų kišenės išimsim, o į kitą įdėsim

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Žmogus gyvenime ir paskui (4)

Žmogus gyvenime ir paskui (4)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kam naudingas ir kuo pavojingas Europai Turkijos puolimas Sirijoje?

Kam naudingas ir kuo pavojingas Europai Turkijos puolimas Sirijoje?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Atsargiai! Jus puola… grožio pramonė

Lidžita Kolosauskaitė. Atsargiai! Jus puola… grožio pramonė

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Kas geriau: Pranckietis be galvos ar nuogas karalius? Gero pasirinkimo nėra

Kas geriau: Pranckietis be galvos ar nuogas karalius? Gero pasirinkimo nėra

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Pirmasis N.Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.“

Pirmasis N.Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.“

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    R. Budbergytė perspėjo valdančiuosius: kaimus stumiate atgal į akmens amžių

R. Budbergytė perspėjo valdančiuosius: kaimus stumiate atgal į akmens amžių

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Astravo AE klausimas tampa negailestinga rinkimine kova, slepiama už tariamo susirūpinimo visuomene

Astravo AE klausimas tampa negailestinga rinkimine kova, slepiama už tariamo susirūpinimo visuomene

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rusų generolas papasakojo kiek laiko reikia atsakomajam branduoliniam smūgiui

Rusų generolas papasakojo kiek laiko reikia atsakomajam branduoliniam smūgiui

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Įvardintas sekantis Rusijos prezidentas ir kokį postą prie jo užims V. Putinas

Įvardintas sekantis Rusijos prezidentas ir kokį postą prie jo užims V. Putinas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Martinkus. Kokia Lietuvos valstybės buvimo prasmė?

Andrius Martinkus. Kokia Lietuvos valstybės buvimo prasmė?

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Žmogus gyvenime ir paskui (3)

Žmogus gyvenime ir paskui (3)

komentarai 2 Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Pritariu, logistikos pletojimas duoda nauda ir darbo liaudziai ir salies, turincios pigesne darbo jega, ekonomikai....

Kuo didesnis durnius ir savaunaudis, tuo daugiau žmonių tokius myli. Žmonės verti savo valdžios....

Labiausiai padeda kineziterapija ir masažas. Labai gerai, kai pasižiūri ir prižiūri specialistas....

Džiugu, žmonės sąmoningėja, na o Trakų turgavietės mėsos pardavėjas dar turi laiko apsigalvoti....

Labai gaila, kad mūsų valstybėje rūpinamasi ne Lietuvos gerove, o kaip, bet kokiomis priemonėmis, atsisėsti...

Nieko jie nepastatė, gal nebent kelias palapines. Blogiausia, kad teko taip skubiai rinktis žaislus, kad...

O jie tas bazes pastatė nuo nulio?...

Nesuprantu, kaip gali būti 127 metai po D. Karnegio mirties, jeigu jis mirė 1955 metais,...

Tai kas per daikts ta demokratija yra?...

Tiesiog idealus mūsų valdžiagyvių klonas....

P

kur gauti prancūziškų mielių...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

ka cia jau ir komentoti,viskas jau senai aisku kad mokesciai kaip kilo taip ir kils...

,,svarbu tai, kokį žmogų jis pažadina mumyse. Ji turi daryti mus geresniais. Ji turi įkvėpti."-esme...

    Kelias į didelę meilę eina per didelę klaidą

Kelias į didelę meilę eina per didelę klaidą

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Dešimtys ar net šimtai tūkstančių žygiuoja Paryžiuje, kad vaikai turėtų teisę į tėvą

Dešimtys ar net šimtai tūkstančių žygiuoja Paryžiuje, kad vaikai turėtų teisę į tėvą

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4 Skaityti visą įrašą
    Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6 Skaityti visą įrašą
    Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11 Skaityti visą įrašą
    Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 4 Skaityti visą įrašą
    Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 4 Skaityti visą įrašą
    Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Lidžita Kolosauskaitė. Kaip gelbėtis, jei į Jūsų namus atėjo Vaiko teisių apsaugos tarnyba?* - nuoroda: https://infa.lt/27078/lidzita-kolosauskaite-kaip-gelbetis-jei-i-jusu-namus-atejo-vaiko-teisiu-apsaugos-tarnyba/