infa.lt

Politiko išpažintis – aš esu melagis

Politiko išpažintis – aš esu melagis

birželio 05
14:122019

freiwilligfrei.info
melagis

Pirmą kartą straipsnis skelbtas 2015 liepos 19

Aš esu melagis. Aš melavau, kad mane išrinktų. Suprantama aš ne vienintelis, kuris taip darė. Visi, kurie turi politinę poziciją, daro tą patį. Visi politikai meluoja. Jūs tai žinote. Visi politikai jums meluoja ir šventai prisižada jus gerbti ir už jus kovoti, suteikti jums visas lengvatas. Bet jie taip daro, kad tik jus apgautų, kad tik suteiktumėte jiems teisę valdyti jus. Nors mes, politikai, visi meluojame, tarp jūsų ir manęs yra skirtumas. Aš kalbu atvirai apie šiuos melus. Jūs vyniojate savo melus į garbingų ketinimų vatą. Visi politikai turi tik vieną tikslą: sėdėti prie valstybinės kontrolės mašinerijos vairo.

Aš ketinu jums atskleisti keletą dalykų, kurie jums tikrai nepatiks. Skaitykite įdėmiai. Jūs guodžiatės viltimi, kad šis dalykas, vardu valdžia, šis „Dievas“, kuriam jūs visi meldžiatės, jums dar gyviems esant, išspręs visas jūsų problemas. Šis, taip vadinamas, saugotojas ir išganytojas, kuriam jūs taip atsidavusiai vergaujate, yra tik dvokianti žmonių priespaudos krūva.

Jeigu yra kas nors, ką galima būtų apibūdinti kaip tikrą blogį, tai tuo šis dalykas, kurį vadinate valdžia, ir yra.

Problema tame, kad dauguma jūsų nesistengia suprasti ir/ar tai pastebėti. Jūs tą institutą garbinate, mokate jam duoklę ir leidžiate jam uždėti jums grandines, jus kontroliuoti ir sekti. Vietoje to, kad savarankiškai mąstytumėte, bėgate nuo vieno vado prie kito. Jis turi jus išgelbėti ir apsaugoti. Jūsų bailumas ir atsakomybės stoka maitina šį monstrą. Jis įsako ir jūs paklūstate kaip geri, paklusnūs vergai. O blogiausia, kad jūs tą savo aklą paklusnumą laikote dar ir dorybe.

Jūs tikite, kad jis jus daro gerais žmonėmis. Bet jis to nedaro. Aklas paklusnumas daro iš jūsų aklus įrankius – robotus. Jūs paklusniai bėgate paskui kažkokius politinius melagius, kurie žada rūpintis jumis.

Jūs lengvai atiduodate savo laisvę politiniams apsišaukėliams ir gaunate už tai sekančius tuščius saugumo pažadus. Jūs vėl ir vėl mokėsite už savo nuosavą neišmanymą. Jūsų priklausomybė nuo vergavimo nepagydoma. Tik mažuma iš jūsų trokšta tikros laisvės. Tik mažuma, kaip suaugę žmonės, stoja prieš nematomus ateities iššūkius, vietoje to, kad, kaip vergams, gyventi narve. Ir jeigu jūs nusprendėte savanoriškai užsidėti vergo grandines, tai jūsų valia.

Tačiau nedėkite jų kitiems žmonės, kurie pasirinko būti laisvais. Jūs tikite, kad padėtas ant popieriaus lapo kryžiukas suteikia tam tikriems asmenims teisę jus valdyti.

Realybėje nėra jokios teisės leidžiančios valdžiai valdyti kitus žmones.

Vis tiek, dėl kažkokios priežasties, esate tvirtai įsitikinę, kad valdžia turi teisę jus valdyti, kad šios valdžios priimta konstitucija duoda jai leidimą kištis į jūsų gyvenimus. Jūs sutinkate, kad esate politikų nuosavybė ir jie turi teisę paimti iš jūsų tai, ką sukūrėte jūs. Jūs sutinkate, kad jie turi teisę jums sakyti, ką jūs turite daryti, o ko ne.

Jūs atsisakote pripažinti realybę: nei kryžiukas rinkimų biuletenyje, nei kažkokie teisių leidybos ritualai neduoda niekam teisės jus valdyti.

Jūs gerai jaučiatės politikų nuosavybės vaidmenyje. Apgailėtinas jūsų įsivaizdavimas, kad čia laisva šalis. Čia jau nieko nelikę, kas dar nebūtų iščiulpta parazitų siurbtukais. Jūs jau negalite pajudinti nė piršto be valdžios leidimo, ir, kad ji nepaimtų bent jau dalelytės to, kas priklauso jums.

Vaikas, parduodamas kieme savo rankomis pagamintą limonadą, pažeidžia dešimtį įstatymų. Jūs negalite gaminti, parduoti ar statyti nemokant mokesčių kitiems, nešokant jei ne per vieną, tai per kitą kartelę, pildant tą ar kitą formuliarą ar licenziją, „pramušant“ tą ar kitą leidimą, neatlaikius to ar kito patikrinimo, nelendant biurokratams į subinę, vis viliantis surasti tą tinkamą, kuris duos tą leidimą, kuriam jūs ir taip turite Dievo duotą teisę. Ir jūs dar tvirtinate, kad jūs esate laisvi?!

Aplodismentai veidmainiškai, susidėvėjusiai, per visas siūles braškančiai vergų valstybei! O kas dar yra džiugaus tokioje valstybėje? Jūs didžiuojatės tokia valstybe? Didžiuojatės šlykščiais mokesčių rinkėjais? Didžiuojatės savo politikais, kurie jūsų vaikus verčia kariauti? Didžiuojatės savo politikais ir bankininkais, kurie jūsų vaikus ir vaikaičius praskolino, ir pasmerkė amžinai baudžiavai?

Kad jie jus laiko kaip avis, kurias jie pastoviai kerpa? Didžiuojatės, kad gyvenate šalyje, kurioje didžiausi padlaižiai sprendžia, ką jūs turite valgyti, gerti, kuo važiuoti ir kaip suremontuoti, ką statyti ir kaip statyti, ką dirbti, gaminti ir apie ką jums leidžiama galvoti, bei kokias TV laidas žiūrėti?

Didžiuojatės šalimi, kurioje jūsų politikai vagia net pusę jūsų atlyginimo? Didžiuojatės šalimi, gąsdinančia jus baubais, kuriuos melagiai Berlyne (ir Vilniuje) piešia ant sienos? Jie kuria problemas vieną po kitos: karai, recesijos, terorizmas, skurdas, nusikalstamumas, ligos, gamtinės katastrofos (Meksikos įlankos katastrofa – google), ir jūs jau puikiai ištreniruoti, kad siekdami šių problemų sprendimo prašotės pavergiami.

Bendžaminas Franklinas yra dar prieš 200 metų pasakęs: “ Kas laisvę iškeičia į saugumą, nevertas nei vieno, nei kito“. Jūs tai padarėte. Jūs praradote ir laisvę, ir saugumą. Ir nieko kito jūs neužsitarnavote. Jūs žiūrite į pačius didžiausius pasaulio nusikaltėlius ir laikote juos visagaliais išganytojais, ir dabar jūs gaunate už tai jūsų vertą atpildą.

Aš žinau iš pirmų lūpų, kaip paprasta jus apgauti ir jumis manipuliuoti. Jūs mane išrinkote, nes aš pasakojau tiksliai tokius pat melus, kaip ir kiti politiniai parazitai. Tik aš tą padariau įtikinamiau, supakavęs į geresnį „piarą“. Aš pažadėjau išgelbėti jus nuo ekonominės recesijos, kurią iššaukė vyriausybė. Aš prižadėjau jus išgelbėti nuo nusikalstamumo, kurį iššaukė vyriausybė. Aš prižadėjau jus išgelbėti nuo terorizmo, kurį iššaukė vyriausybė.

Aš prižadėjau, kad išgelbėsiu jus nuo visų tų baisių dalykų, kuriuos jūs galite įsivaizduoti – nesvarbu realių ar inscenizuotų – jeigu tik jūs mane išrinksite jūsų valdovu ir perduosite man jūsų gyvenimų kontrolę.

Aš lygiai taip pat apgavau ir primelavau, kaip tai darė kiti politikai. Šį kartą tik truputį gudriau padariau. Aš ne tik jus apgavau, bet ir sugebėjau įtikinti tuos žmones užkulisiuose, kad aš esu ištikimas ir išradingas jų pakalikas – puiki marionetė, kuri šoka pagal jų dūdelę. Nes kitaip aš nebūčiau pakliuvęs į rinkimų sąrašus.

Jūs mane išrinkote, nes jums taip patogu, galvoti, jog kažkas išspręs jūsų problemas, jeigu jam paklusite ir perleisite beribes galias. Tie išrinkti vadai atneša tik baimę ir nerimą į šį pasaulį, siekdami, kad jūs liktumėte priklausomi nuo jų, taip vadinamų, sprendimų.

Mano mieli piliečiai, kokie jūsų tikri ketinimai? Jūs teigiate, jog perduodate savo norus valdžiai tik iš pačių geriausių paskatų. Jūs tik norite alkaniems duoti maisto, apginti nekaltus, nubausti blogį – bent jau taip jūs sakote. Bet jeigu jūsų ketinimai tikrai tokie tobuli ir kuriantys teisę, tai kodėl neatpažįstate didelės žalos, kurią sukelia taip vadinami politikų sprendimai? Jie pavertė milijonus žmonių tuščiais apvalkalais, be gyvenimo turinio ir be vilties. Negi nepastebėjote, kaip valstybinės mokyklos pavertė jūsų vaikus apatiškais ir viską ignoruojančiais žmonėmis, kurių vieninteliu sugebėjimu liko paklusnumas?

Ar pastebėjote, kad socialistinės paskirstymo mašinerijos politiniai ekonominiai sprendimai, bankų ir dirbtinių pinigų pagalba, kažkada turtingą šalį, nuvarė į skurdą? Ar pastebėjote, kad viskas, ką tik politikai nustveria, pavirsta į purvą? Jeigu jūsų ketinimai tikrai geri, kodėl jūs iki šiol nepastebėjote, kad kiekvieną kartą, kai jūs eiliniam vadui patikite spręsti iššūkius, skurdžiai vėl pavergiami, nekalti dar labiau engiami ir blogi žmonės tampa dar labiau galingesniais? Jūs apakę? O gal kas dar blogiau?

Ar gali taip būti, kad jūs tiesiog nematote, jog jūsų norai padėti kitiems ir pakeisti visuomenę į gerą pusę reiškia, kad reikia priimti gyvenimo nepastovumą ir prisiimti atsakomybę už savo, kaip laisvo žmogaus, asmeninį gyvenimą? Ar tai jūsų baimė ir priežastis to, kad jūs pastoviai bėgate į rinkimus, su viltimi, esą išganytojas išgelbės jus nuo realybės ir visko, ką neša ateitis?

Kodėl jūs vėl ir vėl patikite juokingais melais, kuriuos nuolat pasakoja politikai? Kiekvieni rinkimai ne kas kita, o tik geriausių melagių čempionatas. Niekas iš jų nesilaikys savo įsipareigojimų. Jie turi tik vieną tikslą: jus valdyti.

Bet jūs to niekuomet nesuvoksite. Jie leidžia jums rinktis tarp šiltinės ir choleros. Ir jums eilinį kartą bus įrodyta, kad jūs prasčiokai, per kvaili, kad įžvelgtumėt šį melą. Jūs ir toliau reikalausite savo vergovės. Būti visiškai laisvu, – tai reiškia turėti kitas galimybes, nei pasirinkimas tarp dviejų tironų, kurie kišasi į jūsų gyvenimus.

Leiskite man jums paaiškinti. Jeigu jūs išrinkote mane ar mano konkurentą, tai jūs paprasčiausiai idiotai. Jūs patikėjote tuo pačiu triuku, kurį naudojo dar prieš tūkstantmečius didybės manijos apsėsti valdovai. Aš nesitikiu, kad jūs pabusite iš savo iliuzijų. Tas beveik neįmanoma. Ne, aš nekalbu su jumis, puoselėdamas viltį, kad jūs nustosite patys prašę jus pavergti.

Aš čia, kad jus apribočiau nuo tos mažutės žmonių grupės. Mažumos, kuri supranta, ką reiškia laisvė ir vis dar jos siekia, – kas švietimo sistemos ir žiniasklaidos indoktrinacijos fone tiesiog neįtikėtina (indoktrinacija – lot.: „doctrina“ – mokymas. Idėjų, elgesio, kognityvios strategijos implantavimo procesas. Imant pavyzdį švietime paprastai indoktrinuota asmenybė nesugeba patikrinti skirtumų ir išmoktų dogmų nesugeba kritiškai analizuoti. Vert. pastaba).

Tikrai, vis dar yra žmonių, kurie suvokia laisvės sąvoką. Jūs apie juos tikrai girdėjote. Tai žmonės, kuriuos jūs niekinate ir įžeidinėjate. Tai pamišėliai ir ekstremistai. Tai žmonės, kurie nenori paklusti, kurie plaukia prieš srovę. Tai juodos avys, iš kurių šaipotės vien tik dėl to, kad jos nori išvengti kelio į skerdyklą. Jie prie jūsų nepritampa, jie išprotėję pašaliečiai. Jie ne tokie kaip jūs.

Ne, – tai jūs ne tokie kaip jie. Jie drįsta sakyti tiesą. Jūs ne. Jie mąsto savarankiškai. Jūs to negalite. Kiekviena pažanga žmonijos istorijoje buvo tos mažumos nuopelnas ir jie turėjo dėl to nuolatos kovoti prieš įžeidinėjimus, kaltinimus ir tiesioginę prievartą, prieš tą buką daugumą žmonių, tokių kaip jūs, kuri stengėsi juos nuslopinti.

Jie nugalėjo vergovę, kai tuo metu tokie, kaip jūs, sėdėjote namuose. Ne, tai nebuvo tas fašistas Linkolnas. Tai buvo jie, iškovoję moterims lygias teises, kai jie, tokių žmonių, kaip jūs, buvo įžeidinėjami. Jie pakėlė balsą prieš nelygybę, kai tuo tarpu jūs, taip vadinami geri valstybės piliečiai, tylėjote ir paklusote.

Jie stojo prieš karo kurstymą šioje ir daugelyje kitų šalių, kai tuo metu žmonės, tokie kaip jūs, tylėjote, užmerkę akis prieš masinius žudikus. Iš meilės laisvei ir teisybei jie patys pakliuvo į pavojų, kai tuo metu žmonės, tokie kaip jūs, bet kokiam nemalonumui traukėsi iš kelio.

Ne, jie ne tokie kaip jūs. Tie ekstremistai ir radikalai. Jie prisiėmė atsakomybę už tai, kad jie tikri žmonės, kai tuo metu tokie kaip jūs, liko tik kvailomis avimis.

parengė: Remigijus Sinkevičius

 

Atsiliepimų 4

 1. !   -  2015-07-19, 14:46

  Viena iš žodžio „indoctrination“ reikšmių yra įtikinėjimas. Tai nėra tai ką tas žodis tiesiogiai reiškia, tai yra labiau būdas ar veiksmas; kaip minčių, elgesio ar požiūrio įdiegimas asmenybėms. Tai yra vienas iš būdų kuo užsiima „indoktrinuotojai“.
  Susidaro įspūdis, jog čia yra ištrauka iš knygos „The most dangerous superstition“ (Pats pavojingiausias prietaras). Remigijau, ar tikrai taip?

 2. ra   -  2015-07-19, 18:11

  Labai geras sakinys:
  „Realybėje nėra jokios teisės leidžiančios valdžiai valdyti kitus žmones.“

  Tačiau matyt mes vienu metu gyvename dviejose realybėse, kurių vienoje tokios teisės nėra, o kitoje patys prašomės tą įgyvendint.

 3. Remigijus   -  2015-07-19, 19:07

  Nežinau, gali būti. Straipsnio kilmės nuoroda pateikta viršuje. Šis tinklalapis labai daug rašo apie minėtą knygą, tas tiesa, bet ar jie išvertė ištrauką iš tos knygos, nežinau, nes pats tos knygos neskaitęs

 4. Straipsnis puikus   -  2019-06-06, 09:30

  Bet kiek nori baksnok tokiais straipsniais bukoms avims panosėn, vis vien niekas nieko nesupras, bučiuos savo vergo grandines ir giedos ditirambus laisvei, įsivaizduodami, kad jie su tuo kažką bendro turi.

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar esate patenkinti LR Prezidento rinkimų rezultatais?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  „Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

„Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

„Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Politiko išpažintis – aš esu melagis

Politiko išpažintis – aš esu melagis

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  „Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

„Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie “savo tiesą“

Apie “savo tiesą“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

„Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Vėl pati kalta?

Vėl pati kalta?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie sėkmingumą

Apie sėkmingumą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Pasikartosiu. Parlamentines sistemos diegimas buvo pasauli valdyti ketinanciuju planas. Tai ne musu sistema, tai akivaizdi...

Čia jūsų nei apribos nei blokuos. Naujas Lietuviškas socialinis tinklas: vaiksvidas.lt...

kirskit daugiau miškų, žydai, vežkite medieną į usienį. Bus lietaus tada!...

Tą dieną homikai gaus šviežios mėsos......

po šito tekstuko tinklapis turės mažiausiai +1 "unikalų lankytoją..."...

čia kartais ne tas pats laikraštukas, kuris apsiputodamas kaltino rusus "kišantis" į jų rinkimus, kai...

tiesiog reikia kažkaip nukreipti dėmesį nuo "nepriklausomybės" pasiekimų..." Be to, nemažai daliai rinkėjų tai vis...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

Mokyklas reikėtų įpareigoti lavinti vaikus ne genderizmo įdėjomis, o skleisti gamtosaugos aktualumo ir svarbos principus....

Na, manau pakanka ir piršto atspaudo. Verčiau labiau akcentuoti saugumą prisijungiant prie įvairių paskyrų, o...

Ar nepasiųs juos nx tik vokiškai. Tai būtų juoko arkliams...

apgailėtina šalis be vizijos, ambicijų, be vilties...

Tik konservatnikai gali įvesti tvarką pasaulyje. Tik reiktų duoti pizdį Trampui, Putinui na dar tam...

  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Politiko išpažintis - aš esu melagis* - nuoroda: https://infa.lt/2471/politiko-ispazintis-as-esu-melagis/