infa.lt

Jevgenijus Golovinas. Magiška geografija. Hadas, mirtis

Jevgenijus Golovinas. Magiška geografija. Hadas, mirtis

25 sausio
01:01 2018

Geografija

Iš nigredo pozicijos prasideda hermetinė kelionė. Ją Golovinas aprašo įvairiuose tekstuose ir įvairiais būdais: esė, dainose, eilėse.. Magiška geografija – tai sintematinio pasaulio žemėlapio struktūravimas – mundus imaginalis – tarpinė erdvė tarp daiktų kosmoso ir idėjų kosmoso. Tai zona, kurioje laisvai veikia žmonių ir daiktų dvyniai, kur salos ir kontinentai turi prasminę reikšmę, o įvykiai, susitikimai ar nuotykiai būna ypatingi, labai panašūs į antgamtinius. Magiška geografija remiasi iš principo kita pasaulėžiūra. Jūra ir dangus joje priklauso tai pačiai stichijai, žvaigždės – gyvos plaukiojančios salos, nepasiduodančios koordinacijai ir jokiems išmatavimams. Būtis yra viena, o žmogaus siekis tą būtį sistematizuoti – kita. Tai labai svarbu, ir paaiškina, ką Golovinas turi omeny: jis priešpastato dvi realybes: būties struktūrą ir žmogaus sąmonės struktūrą, kuri į tą būtį projektuojama, tuo ją pakeičiant. Iš esmės tai yra centrinis gnoseologijos momentas: ar mes turime reikalą su tuo, kas yra, ar su tuo, ką mes sukonstruojame. Kantas ir fenomenalistai – su tuo, ką sukonstruojame. Lygiai tą patį sakė ir Heidegeris. Ir todėl geografiniai žemėlapiai, kuriuos žinome ir kuriais naudojamės, yra laisvos žmogaus sąmonės sugalvotos konstrukcijos, ir realybės neatspindi.

Po Galilėjaus, Dekarto, Niutono, erdvė prarado savo intensyvų, gyvenimišką koloritą ir pavirto į matematinį ištęstumą. Golovino filosofijoje tai yra konstruktas, sukurtas pagal žemės įstatymus, atspindintis ir užtvirtinantis juos. Bet, kitoje šios geografijos pusėje, kur šaknį „geo“ reikia suprasti griežtai hermetine filosofijos prasme, yra galimybė sukurti naujus žemėlapius, kurie remtųsi kita stichija, kurie atspindėtų beprotybės maršrutus (ar, kaip minimumą, kolektyvinės pasąmonės), ir kurie yra išbrėžti pačios būties, ignoruojančios atkaklią ir žemišką žmogaus valią bei racionalumą. Maginė geografija yra vadovas po „imažinaliją“, kuri atsiskleidžia, kuri atsiskleidžia per tiesioginę įtaką žmogaus jausmų stichijai – sensorium – tose būsenose, kada sensorium atsuka nugarą žemiškajam pasauliui ir atsisuka veidu į vandens pasaulį.

Vandens pasaulis tokiu būdu yra zona būties, kurioje bet kuriomis kryptimis juda „girto laivo“ kapitonas, svajų mąstytojas, poetas ir filosofas Golovinas. Poseidono karalystė iš tikro begalinė. Žmogaus požiūris apspręstas uždaru ratu – orientavimosi jūroje aparatai ir astronominiai aparatai gali išplėsti to rato spindulį, bet niekada nepakeis pradinės žmogaus paradigmos – centro ir pakraščių. Bet kurioje veikloje mes privalome pažymėti centro vietą ir horizontą – ten, kur tikėtina, aplink centrą besisukanti veikla pasibaigia. Gimimas ir mirtis yra lygiai tokie patys centras ir horizontas. Jie visiškai nepaaiškinami ir todėl svarstyti apie kažkokį realų pažinimą yra visiškas absurdas.

Kiekvienas iš pažinimo būdų yra pateisintinas pagal save: E.Po perskaitė įdomų geografo Merkatoriaus fragmentą: „aš susipažinau su žemėlapiais, kur okeanas pavaizduotas išvirstantis nuo Šiaurės ašigalio į keturias bedugnes gelmes, ir absorbuojamas Žemės centro. Ašigalis šiuose žemėlapiuose parodytas kaip didžiulė juoda uola.“ Analogiškus tekstus galima rasti pas Afanasijų Kircherą, Robertą Fladdą ir Džoną Dee, tik jie neina toliau XVI amžiaus.

Panašūs tekstai – graikų bei romėnų poetų himnų ir mitologijos atspindžiai. Juose aprašomos vietos (Malstream – Šiaurės okeane ir Ramas – Pietiniame), kur okeanas, siaubingais vandens sūkuriais apeidamas Hadą, veržiasi į bedugnes Tartaro gelmes. Šis atvejis aprašytas E.Po pasakojime „Rankraštis, rastas butelyje“: neįsivaizduojamas uraganas netoli Javos salos, du vargšai ant skęstančio laivo denio, bangos, įniršę putų kalnynai, fosforuojančios prarajos…“

Išėjimas iš centro ir rato paradigmos reiškia susidūrimą su nauja geometrija, kurios bazė – jėga, o ne logika. Bet magiškoje geografijoje, griežtai imant, neegzistuoja gyvenimas ir mirtis kaip priešingų reikšmių poliai. Kad toliau 40‘ geografinės platumos laipsnio biologinis aktyvumas silpsta, liudija tik apie kitokios būklės procentinį įsigalėjimą. Okeano begalybėje vieningo dievo koncepcija neturi jokios reikšmės, tiksliau, ji veda į totalų pesimizmą ir suteikia pirmenybę negatyvui.

Aš ieškojau Dievo Akies ir pamačiau

Orbitą, juodą ir bedugnę

Iš ten spinduliavo naktis, nuolat koncentruodamasi.

Keista vaivorykštė supo tą lūžį

Į senovinį Chaosą, šitą spiralę,

Ryjančią Pasaulius ir Dienas.

Magiškoji geometrija yra atvira: kita būtis nereiškia būties pabaigos, tik atsisveikinimą su klasikiniu racionalumu ir aristoteliška logika – grynas silpnaprotiškumas ar psichinis nukrypimas? Kitokia būtis priartina mus prie to, kokia yra realybė, kai ji išlaisvinta iš mūsų mentalinių projekcijų, baimių ir fobijų, bet suvokiama ji jau kitokia sąmone, ir kitos, alternatyvios logikos pagrindu; naujas, nepažįstamas Logosas tarnauja kelrode žvaigžde Magiškosios geografijos kelionėse po jūras ir kontinentus… Ir vis tik, šioje geografijoje irgi yra savi taškai – mazgai, orientyrai koordinačių sistemoje. Jie dalinai yra kitokie, dalinai primena kažką pažįstamą.

Magiškuose žemėlapiuose, kuriuos randame dar netgi ir Naujųjų Laikų išvakarėse (Modernių laikų išvakarėse su jų išsąmoninančiu racionalumu), mes matome taip pat ir Šiaurę, ir Pietus, Rytus ir Vakarus. Bet tai yra kitos pasaulio šalys, jų prigimtis kita. Savo esė „Antarktida, bedugnės sinonimas“ J.Golovinas rašo: „Renesanso epochoje ir Rytai, ir Saulė, palaipsniui pakeisti Poliarine žvaigžde ir Šiaurės ašigaliu (kompase pažymėtu Nord). Tuose žemėlapiuose, kurie dar braižyti Neoplatonizmo dvasioje, Šiaurės ašigalis randasi kažkur Hiperborėjoje ar Heliodėjoje (nejudančios saulės žemyne, kuris randasi toliau už Hiperborėjos). Iš ten meridianai vėduoklės būdu sklido į visas puses ir išnyko Visatos okeane – vandens kosmose, sistematizavimui nepasiduodančiose metamorfozėse.“

Biblija besiremianti Reformacija visur pristatė žemišką Rojų kaip meridianinę paradigmą: Šiaurėje – Gyvenimo medis ir Adomo sukūrimas, Pietuose – Gėrio ir blogio pažinimo medis ir, atitinkamai, dviguba moteriška hipostazė – Lilit ir Ieva. Abatas Johan Tritem fon Sponheim, knygoje „Steganografija“ (slaptas raštas) sulygino visa tai su erdvine Palestinos situacija ir religiškai sankcionavo žemės Rojaus, kaip kryptingai nukreipto meridiano, idėją. Kodėl? – Ši šalis ištempta tiksliai pagal vertikalę, Jordanas – gyvenimo upė, prasideda Hermono kalno snieguose ir įteka į Mirusią jūrą – mirties simbolį.

Jei tą vertikalę pratęstume, ateisime iki Pietinio Kryžiaus – visatos Golgotos. Tokiu būdu žemiškas pasaulis tapo nutrauktas į Pietinį polių – vietą, kur randasi Šėtonas ir Lilith. Apie šį meridianą Magiškoji geografija ir išsidėsto, ji turi Šiaurę ir Pietus, kuriuos atitinka du kontinentai – Hiperborėja (Heliodija) ir Antarktida. Tie žemynai yra reiškiniai ne empiriniai, bet ontologiniai – būties – esencialūs. Nesvarbu, ar jie egzistuoja – Atlantida Vakaruose ir Lemūrija (Gondvana) Rytuose, nes visa tai yra „imažinarijos“ struktūroje ir keliauninkams jie – traukos centras. Tiems keliauninkams, kurie keliauja alternatyviais maršrutais, remiasi niekam nežinomais ar seniai pamirštais, gyvenimo ir tikrosios būties žemėlapiais.

Maginė Šiaurė – Hiperborėja – tai absoliučiai vyriško prado kontinentas, jis traukia herojus ir karius. Kelionė į Šiaurės ašigalį yra judėjimas link pasaulio centro, link nejudančio viską išjudinančiojo, link dešimto intelekto. Alchemikas Irinėjus Filaletas rašė, jog Šiaurės ašigalyje miega Merkurijaus širdis. Šiaurė vaidino absoliutų vaidmenį ir Golovino filosofijoje, – straipsnyje „Šiaurė ir Pietūs“ jis rašė: „kuo toliau į Šiaurę, tuo arčiau prie gyvenimo ištakų“ yra rašęs anglų jūrininkas ir keliautojas John Devis XVI amžiuje. Baronas Liudvig fon Goldberg, labai savotiškas geografas XVIII amžiaus knygoje „Šiaurės Indija“ išsireiškė sekančiai: “bet kokios sistemos čia bevertės, bet gyvenimo koncentracija paradoksali. Keleiviai sušąla žiauriame arktinių ledų šaltyje. Užšąla ir… atsibunda Šiaurės Indijos – Hiperborėjos safyriniuose slėniuose; ant, permatomo kaip krištolas okeano kranto žmonės stato laivus kelionei į Hiperborėją – pasakišką Saulės žemyną.“

Sunkiai ar praktiškai nepasiekiamas Šiaurės polius atspindi Neoplatonikų vienį, esantį virš Būties, anofatinį, nepasiekiamą ir nepažinų. Ašigalis pakeičia savimi Vienį, tarnauja jo genadine sintema. Bet šis Vienis, nežinomas ir amžinai paslėptas, ir yra tikrasis Gėris, būties ištakos, – tai, kas viskam suteikia prasmę, judėjimą, gyvenimą. Todėl fantastinių kelionių į Šiaurės ašigalį aprašymuose taip dažnai sutinkamos scenos, kai už kalnynų, ledynų, negyvų sniego dykumų netikėtai atsiveria oazė su šiltais, nepažymėtais žemėlapiuose vandenimis, salomis su vidurinių platumų augalija, švelniu klimatu ir paslaptingais gyventojais: atvykome į Apolono šalį, hiperborėjiečių buveinę. Nyčė, cituodamas Pindorą, „Dirbtiniuose Dionisuose“ sako:

Kitoje Šiaurės pusėje, už ledų, šiandien
Kitoje mirties pusėje
Kitoje pusėje
mūsų gyvenimas,
mūsų laimė. Nei sausuma, nei jūra
negali tu kelio rasti pas hiperboriečius.
taip pranašavo apie mus išminčių lūpos.

F.Nyčė turėjo omenyje Naujųjų laikų filosofus. Golovinas situaciją irgi vertino panašiai. Judėjimas į Šiaurę tuo pat metu yra judėjimas vertikale, kelias į Dangų, prasiveržimas link šaltinio ir amžinybės. Šiaurės ir Neoplatonikų vienio paralelė yra labai svarbi: Vienio apofatika verčia suprasti Magiškos geografijos Šiaurę ne tik kaip kažką sunkiai pasiekiamą (ir todėl patrauklų), bet ir atvirą: Šiaurė nėra sutankinta žemiškos erdvės vieta. Tai – lygio nutrūkimas, vartai į ką kitą, perėjimo momentas. Tai – įveikimas, viršenybė, visada žingsnis aukščiau, virš savęs. Būtent todėl Šiaurė yra dievų ir herojų, tų, kurie nežino kliūčių ir moka skraidyti, pasaulio šalis. Tokiu būdu Nord – tai sielos tikslas, kai ji savo paradigminiame, archetipiniame stovyje. Vieta, kur Šviesos žmogui ir priklauso būti.

Orientacija į Šiaurę yra judėjimas link viršūnės meridiano, pagal kurį struktūruojasi visos aidinės vertikalaus kosmoso gijos. Tai – vyriška būties ašis, pagal kurią organizuojasi įvairiausių tipų hierarchijos: gnoseologinė, ontologinė, kosmologinė, politinė, vertybinė, socialinė, genderinė. Šiandienos pasaulyje, mums, žemės režime gyvenantiems, tai – uždrausta orientacija. Jei ją rinksiesi kaip gyvenimo prioritetą, būsi žiauriai baudžiamas. Šiaurė šiandien yra už įstatymo ribų. Nes, įstatymus šiandien rašo Pietūs. Bet, nežiūrint to, kilnios sielos vis tiek eina į Šiaurę, prieštaraudamos viskam, ignoruodami Didžiosios Motinos draudimus ir Žemės baudžiamąsias priemones.

Teisinga filosofijos kryptis yra tiktai į Šiaurę. Pietūs magiškoje geografijoje reiškia pilną Šiaurės antitezę. Tai – Visatos meridiano apačia. Golovinas rašo, jog Pietūs yra absoliutus moteriškumo polius – motinos, šalčio, ir jo centre maginio keliautojo laukia kažkas priešingo tam, kas jį sutinka Šiaurėje. Perėjus seriją pikta lemiančių virsmų ir iš kelio išmušančių metamorfozių jam atsiveria bedugnės veidas. Antikinis pasaulis nežinojo bedugnės, nežinojo absoliutaus žuvimo reiškinio. Antikinė bedugnė – Hadas – pavojingų organinių formacijų inferno – tai herojaus išbandymų peizažas.

Mūsų turimas bedugnės įvaizdis – Naujųjų laikų epochos patirtis. Kai kritimas į bedugnę – determinuotas procesas ir rezultatas tiksliai žinomas: fiksacija, nejudrumas, mirtis. Edgaras Po savo kūriniuose mėgo aprašyti patalpas, kur rezultatas yra amžinas. Kuo yra bedugnė Golovino filosofijoje? –„Bedugnės pergyvenimas yra Modernių laikų pergyvenimas.“ Tai ne Hadas, į kurį nusileidžia įšventinamasis, kad vėl pakiltų. Tai kažkas daug baisesnio: galutinis ir negrįžtamas sielos ištirpimas amžinų patamsių stichijoje, grynos materijos leduose – in materia prima.

Golovinas cituoja E.Po „Artūro Gordono Pimo pranešimas“: Nuo kažkokio tolimo ledyno į jūrą be garso krinta beribis krioklys, tamsi žvaigždė uždengė horizontą. Jokio garso, rūsti tyluma. Iš pieninio okeano glūdumos kilo ryškus spindulys, iš viršaus krito tiršti balti pelenai, tirpstantys vandenyje. Tik akinantis švytėjimas matėsi vis tirštėjančioje tamsoje. Gigantiški mirtinai balti paukščiai įsiveržė į užtemimą su riksmais „tekeli – li“. Mus nesulaikomai nešė į krioklio bedugnę… Ir čia mūsų kelyje stojo sustingusi į stulpą žmogaus figūra – ji buvo žymiai didesnė nei priimta ir jos oda – tobulo sniego baltumo.

Tai – kosminės moters figūra, deivės, nepatenkinamos, įkūnijančios savimi absoliučią privaciją. Bet… Atvira hermetika nežino racionalios opozicijos I – 0. Vienoje meridiano pusėje – absoliuti vyriška Šiaurė, kitoje – absoliučiai moteriški Pietūs. Tik būtų radikali klaida lyginti juos su racionalių skaičių pora I/0, taip/ne, būtis/nebūtis. Tiktai Naujojoje epochoje (Modern) tapo priimta galvoti išskirtinai privatyviomis opozicijomis ir negacija kaip vienintele įmanoma mediacijos forma tarp abejų polių (pvz, Hegelio dialektika). Tokia bedugnė, kaip ją įsivaizduoja Naujosios epochos žmonės – grynas niekas – yra abstrakcija.

Pajudėję jos ieškoti ir priėję ieškomą polių, jūros keliautojas Magiškoje geografijoje susiduria su kažkuo kitu, kažkuo, ko nesitikėjo: abstraktus niekas atgyja, personifikuojasi ir įgauna konkretų Šėtono ir jo poros, naktinės heteros Lilit, profilį. Pasiekęs bedugnės polių maginėje Antarktidoje, filosofas susitinka su žemės „dievu“, žemės „deive“, kuri išlaiko pasaulį ledo grandinėse, savo tankioje, patvariai materialinėje hipnozėje. – „Nėra nei Dievo, nei velnio“ teigia Modernas. Bet, pasirodo, su velniu paskubėjom. Jei nėra Šiaurės, tai nereiškia, jog nėra ir Pietų. Pietūs kaip tik ir yra. Tai svarbiausia Magiškos geografijos herojų kelionių išvada, mitologiškai pakartojanti Rene Genoną apie pasaulio pabaigos fazes: pradžioje pasaulis atsisako aukščiausio dangiško prado, užsidaro savyje ir savo materialume. O po to atsiveria iš apačios ir, iš infernalios poliarinio siaubo zonos išsiveržia velniškų būtybių, „gogų ir magogų“ ordos.

Pradžioje desakralizacija eina per abejų polių uždarymą, po to – išsakralizavimas, bet tik iš Pietų pusės. Bedugnė įgyja bruožus. Arktis atsibunda ir po truputį ima judėti. Iš didžiųjų Pietų ima kilti „nuodingos arktinės meilės aušra.“ – Golovinas ištikimas hermetinei tradicijai ir jo dėmesį traukia tie aspektai, kurie susiję su infernalinių pasaulių aprašymu. Blogio atvaizdai, siužetai ir motyvai randami jo eilėse ir dainose, filosofines esė, recenzijas, vertimus: prioritetinis interesas prakeiktųjų poetų kūrybai (Rimbo, Bodleras, Malarme, Traklis) ir juodosios fantastikos žanrui. Kad tai teisingai įvertintume, reikia į visa tai žiūrėti hermetinės filosofijos kontekste. Nes, bet kuris mitinis kilimas, atsibudimas ar iniciacija prasideda nuo momento, kai nusileidžiama į pragarą ir praleidžiama ten kažkiek laiko. Kas nemiršta, tas neatgimsta. Kas nekenčia, tas nenugali. Kas nenusileidžia, nepakyla – tai yra standartinės bet kurios filosofijos formulės ir principai.

Kad naujas žmogus gimtų ir naujas pasaulis būtų pastatytas, turi numirti ankstesnis žmogus, o senesnis pasaulis – dingti. Iš čia destruktyvi fazė – nigredo. Ir be jos neįmanoma judėti toliau. Jei kažkas išsigandęs joje slypinčių siaubų ir rizikos norėtų šią fazę aplenkti, toliau jau turės reikalo tik su konvencijomis, sąlygiškumais ir, galų gale, filosofinėmis fikcijomis.

Reiktų kažkiek paaiškinti, ką reiškia „nusileisti į pragarą“ alcheminėje tradicijoje. Tai nėra būvio pasikeitimas į žemesnę fazę, ne suirimas ir supuvimas, bet suvokimas to, jog žemiškas pasaulis, kuriame esame, pats iš savęs yra ne kas kita, kaip pragaras – žemas tremties taškas, pasaulio riba, grabas.

Didžiajame darbe nigredo – I stadija – alchemikas nusileidžia į tamsą, suvokdamas, jog tai, ką visi mato kaip šviesą, ir yra tamsa… Kad dieninis mūsų gyvenimas ir yra tikras naktinis košmaras, o proto įstatymai pridengia savimi plačiai išsiliejusį beprotybės chaosą. Kasdienybė tampa groteskiška, įprastiniai dalykai ima kelti siaubą, rutina sulimpa į vientisą haliucinacijų masę. Šios sunkios būsenos ištvėrimas yra pirmi žingsniai link filosofinio vandens, kuris prasideda ant šios ribos ir pasklinda nuo čia į visas pasaulio šalis. Hermetizme nebūna „baltų“ ir „juodų“ adeptų: kas neperėjo darbo su juodu, niekada nepasieks darbo su baltu.

Iš J.Golovino fondo puslapio išvertė Gaiva Paprastoji


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar manote, kad karantinas bus atšauktas iki rinkimų spalio mėnesį?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Jevgenijus Golovinas. Magiška geografija. Hadas, mirtis* - nuoroda: https://infa.lt/20019/jevgenijus-golovinas-magiska-geografija-hadas-mirtis/