infa.lt

Lietuvos stojimas į euro zoną buvo klaida ir neatitiko jos nacionalinių interesų

Lietuvos stojimas į euro zoną buvo klaida ir neatitiko jos nacionalinių interesų

kovo 24
21:112015
paveikslėlis

Signatarai Zigmas Vaišvila, Egidijus Klumbys, Eimantas Grakauskas. Nuotr. E.eu

Kovo 24 d. 9 val. Seime įvyko spaudos konferencija, kurioje Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Vilius Baldišis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys ir Zigmas Vaišvila paskelbė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos valdžią „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo euro zonoje“.

Signatarai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Prezidentę, Vyriausybę ir Lietuvos banką dėl Lietuvos integracinių procesų į euro zoną stabdymo, derybų dėl Lietuvos Respublikos išstojimo iš euro zonos pradėjimo.

Esminiai įvykiai euro zonoje ir konkurencinėje geopolitinėje JAV ir Kinijos kovoje dėl pasaulinės rezervinės valiutos, kreipimąsi pasirašiusių signatarų nuomone, patvirtino, kad Lietuvos stojimas į euro zoną buvo klaida ir neatitiko nacionalinių interesų.

Respublikos Prezidentei, Seimo ir Vyriausybės nariams, Lietuvos banko valdybos nariams signatarai priminė jų atsakomybę dėl neapgalvoto ir be Tautos pritarimo įvykdyto Lietuvos stojimo į euro zoną bei jo pasekmes mūsų valstybei ir jos piliečiams, taip pat jų neveikimą pavojaus Lietuvai akivaizdoje.

———————————————————————————————————————————————————-

Kreipimosi tekstas:

Lietuvos Respublikos Seimui
2015 m. kovo 24 d. Vilnius

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos banko valdybai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DALYVAVIMO EUROZONOJE

Konstatuotina tai, kad po Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą ir 2007-12-13 d. pasirašytai Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, 2012-10-26 d. jos pakeitimui dėl Europos Stabilumo Mechanizmo steigimo, bei kitoms euro-integracinėms sutartims, įskaitant ir Protokolą Nr.4 dėl Europos Centrinių Bankų Sistemos ir Europos Centrinio Banko Statuto, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimais nėra pritarusi Lietuvos Tauta.

Atsižvelgiant į šiais metais euro zonoje įvykusius esminius įvykius:

1. paaiškėjo galimas Graikijos išstojimas iš euro zonos (Graikijos skola didesnė nei 175% BVP) ir galimas domino efektas dėl kitų šalių išstojimo (valstybių, kurių skolos didesnės nei 100% BVP – Italija, Portugalija, Airija, Kipras, Belgija, o Ispanijos ir Prancūzijos skolos didesnės nei 92% BVP), o visos euro zonos valstybių skolos pasiekė apie 91% BVP (tradingeconomics.com duomenys);

2. ruošiamasi euro zonos valstybių skolų nurašymui, įskaitant ir Europos Stabilumo Mechanizmo šioms valstybėms suteiktų lėšų galimą nurašymą;

3. parama Graikijai ir kitoms faktiškai bankrutavusioms euro zonos valstybėms naudota šių valstybių strateginių objektų išvalstybinimui pasiekti;

4. Lietuvos Respublikos Seimas sprendžia pagalbos Graikijai ir kitoms euro zonos valstybėms sutarčių ratifikavimo ar kitokio joms pritarimo dalykus, kitų Lietuvos tolimesnės integracijos į euro zoną susitarimų reikalus;

5. Viršvalstybinis Europos Centrinis Bankas, siekdamas dirbtinai didinti euro zonos valstybių infliaciją perkant iš komercinių bankų euro zonos valstybių skolas, nesuderinęs su euro zonos valstybėmis, o Vokietijai tam ir prieštaraujant, paskelbė bei pradėjo nepadengtą 1,1 trln. EUR emisiją;

6. 2014 m. Lietuvos valstybės atsargas, dengusias emituotus litus, nuosavybės teises perdavus Lietuvos bankui, o šiam nuo 2015 m. sausio 1 d. tapus sudėtine ECBS dalimi, šios atsargos valdomos ne Lietuvos valstybės, o ECBS.

Pabrėžiant konkurencinėje geopolitinėje JAV ir Kinijos kovoje dėl pasaulinės rezervinės valiutos (JAV dolerio ar Kinijos juanio-renminbi) šiuos naujausius esminius įvykius:

1. 2014 m. Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika įsteigė geopolitinį vienetą BRICS ir jo Naująjį Vystymo Banką (NVB) kaip alternatyvą JAV kontroliuojamai JAV doleriu pagrįstai tarptautinei bankų sistemai, Pasaulio Bankui ir Tarptautiniam Valiutos Fondui, o 2015 m. juos ratifikavo;

2. 2014 m. Kinija drauge su Bangladešu, Brunėjumi, Filipinais, Kambodža, Indija, Indonezija, Kataru, Kazachstanu, Kuveitu, Laosu, Malaizija, Maldivais, Mongolija, Mianmaru, Nepalu, Omanu, Pakistanu, Singapūru, Šri Lanka, Tailandu, Uzbekistanu ir Vietnamu įsteigė Azijos Infrastruktūros Investicinį Banką (AIIB), kaip alternatyvą JAV drauge su Filipinais ir Japonija įsteigtam Azijos Vystymo Bankui (AVB);

3. 2014 m. į AIIB įstojus Naujajai Zelandijai, o 2015 m. – Jordanijai, Saudo Arabijai ir Tadžikistanui, įvyko esminis įvykis – 2015 m. kovo 12 d. paraišką stoti į AIIB pateikė strateginis geopolitinis JAV partneris – Jungtinė Karalystė, ignoruodama JAV spaudimą;

4. po Jungtinės Karalystės stojimo į AIIB paraiškas pateikė Australija, paskelbta, kad tam ruošiasi strateginiai geopolitiniai JAV partneriai Japonija, Pietų Korėja, taip pat Taivanis, Honkongas;

5. 2015 m. kovo 17 d. paraišką stoti į AIIB suderintai ir drauge pateikė pagrindinės euro zonos valstybės Vokietija, Prancūzija ir Italija, tuo vienareikšmiškai pasirinkdamos ne JAV, o Kinijos geopolitinę strateginę partnerystę, taip pat prioritetu laikydamos ne euro zonos bendrą interesą, o savo valstybių interesus;

6. 2015 m. kovo 19 d. paraišką stoti į AIIB pateikė Liuksemburgas, o kovo 20 d. – Šveicarija;

Priimant domėn tai, kad:

a) JAV skola ir įsipareigojimai didesni nei 102% BVP ir 60 mlrd. JAV dolerių didesnė nei visas JAV turtas, kad JAV paruošusi ir atsarginį savo valiutos amero įvedimą;

b) Kinija šių įvykių pasekoje pareiškė, jog suteiks ekonominę paramą Rusijai, jei toji jos paprašys, o prekybiniai Ukrainos ir Kinijos sandoriai didėja net karo sąlygomis;

c) euro zonos iširimo ar griuvimo atveju, ar galimo karinio konflikto Europoje išsiplėtimo atveju, Lietuvos Respublika privalo būti pasiruošusi apsaugoti savo ekonomiką ne tik karinėmis priemonėmis, bet ir išsaugodama savo monetarinę politiką;

Įvertinant:

a) kaimyninės Lenkijos patirtį kryptingai ginant nacionalinius interesus ir palaipsniui 2006 m. pasiektą nacionalinės valiutos zloto atrišimą nuo kitų valiutų ir sėkmingą savarankiškos monetarinės politikos taikymą ekonomikos valdyme bei vienos didžiausių armijų Europos Sąjungoje sukūrimą ir jos šiuolaikišką apginklavimą;

b) vis spartėjantį euro nuvertėjimą, galintį peraugti ir į euro infliaciją, taip pat ir tai, kad ECB vykdo monetarinę ekonominę politiką, nederinamą su euro zonos valstybėmis;

pareiškiame, kad Lietuvos stojimas į euro zoną buvo klaida ir neatitiko jos nacionalinių interesų.

Todėl įvertinant visas išdėstytas aplinkybes ir tai, kad tik valstybė drauge su NATO gali užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos saugumą bei Tautos išlikimą, bet pagrindinėms euro zonos šalims vienareikšmiškai ir savo iniciatyva apsisprendus, visų pirma, rūpintis ne euro zonos, o savo interesais, esant tokiai euro zonos situacijai dėl ECB pradėtos euro emisijos galinčios peraugti ir į hiperinfliaciją ir jos faktiniam pasmerkimui žlugti, būtinos neatidėliotinos priemonės apsaugoti Lietuvos Respublikos piliečių pajamas ir santaupas, gaunamas ir saugomas eurais, nuo vis spartėjančio nuvertėjimo.

2014 m. išryškėjusios tendencijos ir paskutinieji 2015 m. įvykiai, rodo, kad Lietuvos Respublikos Prezidentė, Seimo ir Vyriausybės nariai, Lietuvos banko valdybos nariai yra asmeniškai atsakingi už neapgalvotą ir be Tautos pritarimo įvykdytą Lietuvos stojimą į euro zoną ir jo pasekmes mūsų valstybei bei jos piliečiams, taip pat dėl galimo neveikimo akivaizdaus pavojaus akivaizdoje.

Suprasdami bendrą atsakomybę dėl mūsų Tautos likimo ir valstybės išsaugojimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos signatarų statuso įstatymo nuostatomis, prašome:

1. Sustabdyti naujų euro zonos integracinių sutarčių pasirašymą, jau pasirašytų sutarčių (taip pat ir sutarčių dėl pagalbos Graikijai bei kitoms euro zonos valstybėms) ratifikavimą ar bet kokį kitokį jų aprobavimą Lietuvos Respublikos Seime.

2. Sustabdyti Lietuvos mokėjimus į Europos Stabilumo Mechanizmą.

3. Seimą skubos tvarka pripažinti netekusiais galios LR Lietuvos banko pakeitimus dėl valstybės atsargų nuosavybės teisių perdavimo Lietuvos bankui ir susigrąžinti šias atsargas iš ECBS.

4. Sustabdyti iš apyvartos išimtų litų ir centų naikinimą bei pateikti informaciją, kiek litų ir centų išimta iš apyvartos ir kiek jų sunaikinta, kieno nurodymu ar sprendimu/nutarimu tai daroma, panaikinti šiuos sprendimus/nutarimus, įstatymų nustatyta tvarka nutraukti sutartis dėl litų ir centų naikinimo.

5. Pradėti derybas dėl Lietuvos Respublikos išstojimo iš euro zonos.

6. Seimo nario P. Gražulio Seime suderintо projektо pagrindu priimti Seimo nutarimą dėl referendumo paskelbimo, keičiant LR Konstituciją dėl referendumo inicijavimo teisės sumažinimo iki 200000 piliečių balsų.

7. Dėl įvykdytų euro integracinių sprendimų be Tautos pritarimo visus strateginius sprendimus priiminėti sudaromoje Laikinojoje politinėje konsultacinėje taryboje, į kurią be valdžios atstovų būtų deleguoti/išrinkti visuomenės pasitikėjimą turintys asmenys bei visuomeninės ir politinės organizacijos, negaunančios valstybės ir ES finansavimo.

Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai:
Vilius Baldišis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys, Zigmas Vaišvila

——————————————————————————-

I-a spaudos konferencijos dalis:


ekspertai.eu

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar palaikytumėte naują, konservatorių krikščioniškomis vertybėmis paremtą partiją?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
„Holokausto dėmės iki šiol gula ant mūsų istorijos sąžinės“, – teigia Viktoras Pranckietis

„Holokausto dėmės iki šiol gula ant mūsų istorijos sąžinės“, – teigia Viktoras Pranckietis

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Instrukcija šiuolaikiniams tėveliams kaip moderniai auginti vaikus, kad jie užaugtų „sveiki, sąmoningi ir protingi“

Instrukcija šiuolaikiniams tėveliams kaip moderniai auginti vaikus, kad jie užaugtų „sveiki, sąmoningi ir protingi“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Viktoras Uspaskich: Mano grįžimą į aktyvią politiką lėmė kelios priežastys

Viktoras Uspaskich: Mano grįžimą į aktyvią politiką lėmė kelios priežastys

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui (2)

Žmogus gyvenime ir paskui (2)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui [1]

Žmogus gyvenime ir paskui [1]

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Vytautas Landsbergis. Giminės

Vytautas Landsbergis. Giminės

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Statybų sektoriui būtina revoliucija

Statybų sektoriui būtina revoliucija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

komentarai 7Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Didžiausia pagarba autorei. Labiausiai gaila, kad tokie žmonės mus palieka sunkią valstybei valandą... kai jie...

Bet tai kokiu atsilupusiu reikia būt, kad sugalvot tokią nesąmonę viešai sakyt? Ir tai Seimo...

Stengiuosi į viską žiūrėti optimistiškai, todėl galovu, kad tuščiagalvis seimo pirmininkas pasakė tuščio turinio žodžius...

Kokios dar idejos. Pinigu reikia ir emigracija mazes, o parvaziuojanciu dauges...

Uspaskicho atsakymai tikrai teisingi, bet žurnaliūga, ėmęs interviu, durnas kaip bato aulas....

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras žydaujos melas: sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog...

Debt clock of Lithuania Public debt and budget deficit under the Maastricht Treaty ...

tuščios kalbos, laiko ir straipsnio švaistymas. Norėčiau, galėčiau ir t.t... - tušti žodžiai, kad...

Man atrodo, kad mokyla tingi užsiimti šiuo reikalu, nes į mokyklą ne ugdymosi priemones dažniausiai...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

eik velniop politinė mumija. Anglijoje pora asabų sėdi už grotų, ten pat turi atsidurti...

Tuščios kalbos, kas pasikeis mokytoja mokinio kirčius baisiais metodais...Vaikams nėra u-imtumo, aikštelių sportui, poilsiui nieko...

buvo įdomus tinklalapis: w w w. 2 g . l t , kuris rodė lietuvos...

Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Lietuvos stojimas į euro zoną buvo klaida ir neatitiko jos nacionalinių interesų* - nuoroda: https://infa.lt/897/lietuvos-stojimas-i-euro-zona-buvo-klaida-ir-neatitiko-jos-nacionaliniu-interesu/