• Naujienos
  • Parama
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

Dėl mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose

Dėl mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose

20 spalio
06:30 2021

Vilniaus Universitetas

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
(j.a.k.190733850), Laisvės al., 97-6, Kaunas

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ IDEOLOGIZAVIMO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

2021 m. spalio 19 d.

Spalio pradžioje Vilniaus universitetas (VU) priėmė ideologinį apsisprendimą ir paskelbė „Lyčiai jautrios kalbos gaires“, kuriose rekomenduojama akademinės bendruomenės nariams bendraujant žodžiu ir raštu vengti nuorodų į asmens lytį. Jose skelbiama, kad pašnekovo/pašnekovės lytis turi būti nenurodoma, o lyčių/giminės skirtumai turi pranykti, formos raštu turi būti beasmenės, trumpinamos, praleidžiant giminę žyminčias galūnes ir kt. „Gairėse“ teigiama, kad asmenų spėjimas apie tik dvi esančias vyro ar moteris lytis, gali būti klaidingas.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos spalio 19 d. išplatino pareiškimą, kuriame skelbiama, kad VU priimdamas ideologinį apsisprendimą ir įsipareigojimą lyčiai jautriai kalbai bei siekdamas iš pagrindų pakeisti žodinio bei rašytinio bendravimo kultūrą ir tradiciją, nenurodo, kokiai būtent ideologijai ir jos atmainai šis apsisprendimas atstovauja – marksistiniam-lenininiam, maoistiniam komunizmui, eurokomunizmui, liberalkomunistiniam leftizmui ir kt.

Žmogaus teisių organizacijų vertinimu, paskelbusi „Gaires“ Vilniaus universiteto vadovybė ne tik pažemino universiteto akademinę bendruomenę visuomenės akyse, leisdama universitete steigti revoliucinės prievartinio visuomenės pertvarkymo instituciją, bet ir pažeidė universiteto veiklą bei akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykius reguliuojančius teisinius ir etinius principus.

„Gairėse“ neva remtasi VU Statuto ir VU Akademinės etikos kodekso nuostatomis, tačiau šiuose teisės aktuose nėra net užuominų į lyčių ar giminės skirtumų naikinimą arba nuorodų į asmens lytį eliminavimą. Priešingai, Statute nurodoma, kad Universiteto misija grindžiama vadovaujantis Konstitucija ir įstatymais, kad Universitetas užtikrina akademinės kultūros tęstinumą ir per šimtmečius išsaugotų tradicijų plėtotę. VU Etikos kodeksas taip pat deklaruoja tradicijų bei vertybių perdavimą ateities kartoms.

Pareiškime pažymima, kad „Gaires“ parengė neprofesionalūs, su medicinos, psichologijos, bioetikos ir teisės mokslais nesusiję asmenys, tarp kurių nėra nė vieno psichologo, medicinos ar teisės specialisto. Tikėtina, kad „Gairės“ buvo rengiamos kartu su VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“.

Ši įstaiga 2021 m. yra išleidusi metodines rekomendacijas paauglių tėvams ir pedagogams, kuriose kalbama ne apie berniuką ir mergaitę, arba vaikiną ir merginą, o apie „Žmogus Nr. 1“ ir „Žmogus Nr. 2“. Šios įstaigos darbuotojų profesinė kvalifikacija taip pat kelia pagrįstas abejones psichologijos ir medicinos požiūriu. Be to minėta įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo visuomenei nežinomų finansavimo šaltinių.

Taigi būtent „Gairių“ rengimo užsakovai bei jų valdomi finansavimo šaltiniai ir nurodytų žmonių konglomeratas lėmė „Gairių“ turinį, kuriuo vadovaujantis, akademinės bendruomenės nariai nuo šiol privalės keisti iki šiol egzistavusį natūraliai susiklosčiusį bendravimo būdą ir formas.

„Gairės“ prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymui, kuris reglamentuoja aukštųjų mokyklų autonomiją, nes pastaroji turi būti derinama su atskaitomybe visuomenei. Pažymima, kad ideologinis apsisprendimas ardyti ankstesnius santykius, komunikacijoje vengti nuorodų į lytį ir kt., nėra vien VU vidaus reikalas, nes jame studijuoja visos šalies jaunuoliai, kurių pasaulėžiūrai ir jausenai „Gairės“ darys neginčijamą įtaką.

Pareiškimo autoriai daro išvadą, kad „Gairių“ atsiradimą lėmė siauros grupės asmenų noras pasipelnyti iš antimokslinę genderizmo ideologiją propaguojančių užsienio institucijų suteikiamų finansavimo šaltinių.

Bet svarbiausia ne šios grupelės žmonių noras pasipelnyti iš niekinės veiklos, o tai, kad „Gairių“ nuostatos prieštarauja konstituciniams asmens įsitikinimų laisvės principams ir paneigia konstitucines vertybes, įtvirtintas Konstitucijos 25, 26, 27, 29 ir 38 straipsniuose.

Pareiškimo autoriai pabrėžia, kad minėtas VU ideologinis apsisprendimas yra akivaizdi agresija prieš Konstituciją, o svarbiausia – prieš pačią žmogaus gyvybę, jos ateitį, nes gyvybė kyla iš lyčių skirtumo (iš priešybių vienybės). Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, svarbiausias uždavinys buvo vienos viešpataujančios ideologijos (komunistinės) monopolio panaikinimas ir akademinės laisvės atkūrimas.

Tačiau ,,Gairės“ yra atviras mėginimas grąžinti akademinę bendruomenę į totalitarinės vienmintystės ir akademinio gyvenimo ideologinio varžymo bei politinės jo kontrolės laikus, nublokšti į okupacinio komunistinio ideologinio obskurantizmo laikus.

„Gairių“ nuostatos reiškia spaudimą visuomenei, kad ji būtų psichologiškai pasiruošusi savęs sunaikinimui per žmogiškosios gyvybės šaltinio – lyčių skirtumų panaikinimą. Tai yra destruktyvi tarptautinių kultūrmarksistų įkvėpta akcija.

Žmogaus teisių organizacijos siūlo Vilniaus universiteto Senatui ir universiteto rektoriui nedelsiant „Gaires“ atšaukti, sudaryti mokslininkų komisiją, „Gairių“ nuostatų atitikčiai šalies Konstitucijai ir VU Statutui įvertinti.

Jos taip pat kviečia Universiteto vadovybę paviešinti „Gaires“ rengusių asmenų sąrašą ir jų gautą užmokestį už „Gairių“ parengimą , o Lietuvos akademinę bendruomenę ragina priešintis mėginimams suvaržyti mokslo, minties ir sąžinės laisvę, nes nėra jokių iliuzijų, kad „Gairės“ tėra nereikšmingas išpuolis prieš vienos aukštosios mokyklos (VU) akademinę bendruomenę.

Priešingai, tai nuoseklus ideologinis mėginimas šalies aukštosiose mokyklose administraciniu būdu laužyti ne tik biologinius, lingvistinius, bet ir pačius stabiliausius, visos istorijos išbandytus visuomeninės sistemos formavimo pagrindus.

Pareiškimą rengė Piliečių gynimo paramos fondas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos Helsinkio grupė ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija o jam pritarė Lietuvos kultūros kongreso, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, Lietuvos tėvų forumo atstovai. Pareiškimui taip pat pritaria mokslininkai prof. Bronius Genzelis , prof. Alvydas Pauliukevičius, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Artūras Judžentis, dr., prof. Saulius Arlauskas, habil dr., prof. Alfonsas Vaišvila, dr. Jonas Jasaitis, habil. dr., prof. Aloyzas Sakalas, habil dr., prof. Arvydas Janulaitis, habil dr., prof. Kęstutis Jarašiūnas,
dr. Jūratė Laučiūtė.

Pritariančiųjų sąrašas nuolat pildomas ir bus skelbiamas viešai.

Pridedamas
Lietuvos žmogaus teisių organizacijų išvados ir pareiškimas „dėl mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose“

  LŽTO išvados ir pareiškimas „dėl mokslo ir studijų ideologizavimo (338,0 KiB, 107 atsisiuntė)

Daugiau informacijos:
Romualdas Povilaitis
Tel. 8688 43356
romualdas.povilaitis@gmail.com

Infa.lt
Paremkite infa.lt  
žiūrėjo 213

Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Vygandas    -  2021-10-20, 09:47

    Tai yra naujausias būdas įteisinti iškrypimus. Nereikės nei Stambulo konvencijos, nei partnerystės įstatymo. Du belyčiai žmonės galės susituokti, įsivaikinti trečią belytį žmogų… Nenustebčiau, jeigu NORMALŪS ŽMONĖS organizuotų revoliuciją prieš visus iškrypimus, kitaip – pasaulio pabaiga…

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Seimas prašosi atlyginimų didinimo - ar reikėtų?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Arkivyskupas Carlo Maria Vigano: „Tie, kurie priešinsis NWO, sulauks Dievo pagalbos ir apsaugos“

Arkivyskupas Carlo Maria Vigano: „Tie, kurie priešinsis NWO, sulauks Dievo pagalbos ir apsaugos“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Su savo karavanu

Su savo karavanu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Kaži ar tie "mokslininkai" perskaitė vakcinų informacinius lapus, nes ten aiškiai parašyta - jokių kokteilių....

Siūlytina į šį kokteilį pridėti žiurknuodžių - gausis super-duper efektas visiems idėjiniams vakseriams ir kitiems...

as

pagarba Lenkijai vienitele valstibe kuri nepersidave bilui geicui ir briuselio korunpuotai mafijai...

Hm

Tokiu žmonių Vatikane vienetai... O jau popiežiuks tai atleisk jam Jadze, pats tikriausias masonierius...

telaimina Jus Dievas už nenuilstamą kovą ir Vilties kurstymą...

Labai geras straipsnis...

Nevertinkite pagal save....

tiek demesio, visiskai nereiksminga seimune, net politike negaliu vadinti.Tegu ciuozia .Uzuode kur ateina pinigai zalieji...

...

Kas pasiaukos ir nuims rūtų vainikėlį persenusiai primerei, kurios stresas dėl ano trūkumo pasiekė epideminį...

...

Mekenantiems pavėjui - po pišpasį!...

liaudiesmenas.livejournal.com P.S.ankstesnius postus galima pamatyti,apačioje paspaudus “Previous 10”...