• Parama infa.lt veiklai
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Arvydas Daunys. Lietuvos Seimas – žengimas link bedugnės

Arvydas Daunys. Lietuvos Seimas – žengimas link bedugnės

15 balandžio
21:56 2016

Arvydas DaunysAš suprantu, jog Lietuvos žmonėms jau iki gyvo kaulo įgriso visas tas negatyvas, kuris pilasi lietuviško interneto erdvėje, laikraščiuose ir per televiziją, kad norisi nuo to kažkur pasislėpti arba išgirsti tegu ir nedidelę, bet bent jau malonią naujieną. Arvydas Daunys

Tik, kad niekam nė motais ko norėtų eilinis pilietis, – viskas (net ir valstybės lygmeniu) daroma lyg tyčia taip, kad Lietuva jam taptų ta vieta, kur jis mažiausiai norėtų būti.

Čia gal reikėtų užduoti esminį klausimą – kas iš tiesų vyksta ir kodėl, kam naudingas toks, atsiprašant, bardakas šalyje?

Kas vyksta, tai maždaug aišku, bandoma išvesti iš pusiausvyros Lietuvos gyventojus – kasdien masinėse informacijos priemonėse skaitome, girdime ir matome pranešant apie tai, kaip Rusija puola, provokuoja, pažeidžia Lietuvos sieną – plaukte, pėstute, lėktuvais ir kitais net nenustatytais būdais.

O, kad tie pranešimai nebūtų tiesiogiai įvardinti kaip dezinformacija ar bepročių kliedesiais, medžiagoje pridedami žodeliai „galimai“, „tikėtina“, „galbūt“ , „manoma“ ir t.t. ir panašiai.

MIP savo straipsnių antraštėse nesigėdydamos rašo apie tai, kaip apie konkrečiai įvykusį faktą, pavyzdžiui, štai Lrytas antraštėje tvirtina: „Trys Rusijos sraigtasparniai kirto Lietuvos oro erdvę“, tačiau jau pirmoje straipsnio eilutėje rašoma: „Šią savaitę į Lietuvos teritoriją iš Karaliaučiaus srities galėjo įskristi trys sraigtasparniai„.

Bet kuris kažkiek susigaudantis lietuvių kalboje sutiks, jog tarp žodžių prasmių, „kirto erdvę“ ir „galėjo įskristi“ yra milžiniškas skirtumas. Tačiau mūsų Lrytas to skirtumo matyti nenori.

Arba 15min įrašas, tiesiog šedevras – antraštė: „Rusijos naikintuvai gąsdino į Klaipėdą plaukiantį karo laivą“ (ginkluotą geležies gabalą), o straipsnyje tokia eilutė „JAV eskadrinis minininkas „USS Donald Cook“ šią savaitę Baltijos jūroje du kartus patyrė neginkluotų Rusijos naikintuvų provokacijas“ – tiesa, ši eilutė vėliau buvo pakeista, tačiau ją vis tiek galima atrasti čia. Kaip neginkluotas lėktuvas gali gąsdinti ginkluotą karo laivą ar kaip rašoma pakeistame tekste „simuliuoti atakas“? Tai tas pats, kas, net be „šakių“ pulti traukinį. Vaizdo įraše galima matyti, jog tie lėktuvai praskrido šone, – tai kodėl bandoma tą pateikti kaip puolimą?

O jeigu mes prisiminsime jau folkloru tapusius Algirdo Butkevičiaus (premjero) ir Artūro Paulausko (Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko) pranešimus apie rusų kariškių išsilaipinimą Juodkrantėje, kurio nepastebėjo nė viena už tai atsakinga karo žinyba, tai pradedi žmogus manyti, jog visi šie pranešimai rašomi su vieninteliu tikslu, – įvaryti mūsų žmonėms tokį siaubą, kad karo atveju (neduok die) jie vos pamatę rusų kariškius dėtų į kojas ar į kelnes (arba pasirinktinai, arba viską kartu). Arba kitas variantas – norima atmušti bet kokį pasitikėjimą kaip žiniasklaidos priemonėmis, taip ir valstybės institucijomis bei atskirais jos nariais, parodant juos kaip marionetes, kartojančias kažkieno pasufleruotas „naujienas“. rusai juodkrantėje

Ir reikia pastebėti – tokie pranešimai skelbiami nuosekliai ir beveik kiekvieną dieną. Nesant kitų „naujienų“, naujomis detalėmis ar variacijomis „apauga“ vakarykštės, ar net užvakarykštės. Deja, situacija šiais klausimais tik blogėja, kaip beje ir kitose srityse Lietuvos atžvilgiu…

Štai pavyzdžiui, Lietuvos dirbantiesiems, išlaikantiems valstybę ir tą patį Seimą, su visais jo komitetais, padaliniais, ministerijomis ir milžinišku biurokratiniu aparatu, gyvenimas šioje valstybėje realiai blogėja.

Čia jau net nekalbėsiu apie tai, kokias kainų perturbacijas atnešė €uro įvedimas Lietuvoje, kai priešingai valdančiųjų su premjeru ir Lietuvos Banko pirmininku priešakyje pažadams, visų (pagrindinių) prekių ir paslaugų kainos šovė aukštyn. Net ir energetinė „Nepriklausomybė“, priešingai, vėlgi, paties premjero pažadams kelia šildymo kainas Lietuvoje. Tai ko verti jo pažadai apskritai? – juk toks žmogus yra paprasčiausias apsimelavęs melagis neturintis nė mažiausios savigarbos. Bet ma ją galas, tą jo savigarbą – geriau pagalvokime apie savąją – juk mes visa tai pakenčiame ir priimame kaip normą…

Norėčiau priminti, jog priešingai kainoms – jokio atlyginimo pakilimo nebuvo, nors valdantieji tvirtina esant kažkokius mistinius statistinius atlyginimų kilimo procentus, kurie greičiausiai egzistuoja tik popieriuje.

Ir toliau, matyt manydami, jog šalį išlaikantys gyventojai gyvena vis dar per gerai, Seimas nutaria jiems uždėti dar papildomus pavalkus, priimdamas naujas Darbo kodekso pataisas, kurių pradinis variantas yra visiškai orientuotas į darbdavius. Prieš tai komitetuose bando kažką kosmetiškai taisyti, tačiau vėliau, matyt pritrūkęs kantrybės, spjauna į viską (į jį patį išlaikančius dirbančiuosius) ir siūlo priimti pradinį variantą.

Aš žinoma neturiu nieko prieš darbdavius, jie rizikuoja savo pinigais ir savo kitu turtu, kurdami darbo vietas ir idėjas, imdami paskolas bankuose ir dažnai dirbdami nenormuotą darbo dieną. Už tai jiems ačiū.

Tačiau tie žmonės, kurie dirba įgyvendindami darbdavių idėjas, o dažnai ir patys tas idėjas pateikdami darbdaviui, tie valstybę išlaikantys žmonės, negali likti baudžiauninko ar įkaito vietoje, kuris įgijęs patirties įmonėje, pagal nekonkurencijos su darbdaviu sutartį, keletą metų po to, kai išėjo iš to darbo, net neturi teisės įkurti savo verslo toje srityje, kurioje dirbo ir kur pasisėmė patirties.

O, kad prieš priimant į darbą šie žmonės bus verčiami pasirašyti tokią sutartį – abejonių nekyla. Kiekvienas darbdavys iš anksto norės apsidrausti nuo galimos konkurencijos. Šia sutartimi yra paneigiamas vienas iš pagrindinių „laisvos rinkos“ teiginių, kad „rinka pati viską sureguliuos“, kad „konkurencija gina vartotojų interesus“, nekalbant jau apie „laisvą prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimą“, užfiksuotus stojimo į ES sutartyje, kaip vieną iš tos sutarties sąlygų. Apskritai paneigiama bet kokia teisė pasirinkti sau darbą pagal sugebėjimus ir norą.

Aš čia paminėjau tik vieną vienintelį punktą iš šios naujojo Darbo kodekso redakcijos. O ten tokių perliukų daugybė. Profsąjungos pakankamai neblogai išnagrinėjo šią temą, todėl aš su jomis nerungtyniausiu tai vardindamas. Galite pasiskaityti apie tai čia.

Dar vienas Seimo priimtas, tačiau prezidentės nepasirašytas perliukas – tai baudžiamosios atsakomybės žurnalistams taikymo įstatymo projektas už „uždarų teismo posėdžių informacijos paviešinimą“, kas iš tiesų yra jau nebe pirmas žingsnis cenzūros link. Priminsiu, jog pirmi žingsniai buvo „draudimas abejoti holokausto faktu“. Darydami tą viešai rizikuojate netekti kompiuterio. O kitas – draudimas abejoti ar neigti TSRS nusikaltimus, kas iš esmės vienas ir tas pats. Juk jei abejoji – vadinasi ir neigi. Tas pats rašoma ir apie pokario partizanus, kuriuos vieni laiko didvyriais, o kiti, kas nuo jų nukentėjo – banditais. Tai štai, pastariesiems gresia bauda arba laisvės atėmimas. Nepriklausomai nuo jų patirties. Tad cenzūruojamų temų turime jau ir šiandien.

Grįžtant link draudimo žurnalistams viešinti „uždarus teismo posėdžius“ – tai Seimo jau priimtame įstatyme skelbiama:

„tas, kas atskleidė arba viešai paskelbė neviešame (uždarame) teismo posėdyje nagrinėjamos ar išnagrinėtos bylos medžiagą ar jos dalį arba viešame teismo posėdyje išnagrinėtos bylos medžiagą ar jos dalį, kurią teismas nustatė, kad yra nevieša, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir yra baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. komentaras.lt“

Iš tiesų, žurnalistai jau pakankamai aprašė galimas situacijas, kai nusikaltimus padarę asmenys, o ypač aukšti pareigūnai bandys prisidengti nuo jų darbelių paviešinimo reikalaudami uždarų teismo posėdžių. Iš esmės tai Lietuvos isteblišmentui labai naudingas įstatymas, apsaugantis nuo viešumo ir pasmerkimo. Galima jį pavadint potencialių nusikaltėlių inicijuotu įstatymu, siekiant apsisaugoti nuo smerkiančio visuomenės požiūrio.

Ir grįžtant prie pradinės minties apie pastovų negatyvą, spaudžiantį visuomenės psichiką kaip visumą, norisi paklausti – kas ir kodėl čia vyksta?

Ar norima iš Lietuvos išvyt paskutinius jos piliečius, kad jų vietą užimtų kažkas, apie ką mes dar nenutuokiame?

Arba kažkokios įtakingos grupuotės naudojasi visišku Seimo daugumos neadekvatumu, stumdamos sau naudingus įstatymus?

O gal kažkas, vėlgi, pasinaudodamas Seimo daugumos, balsuojančios už šiuos absurdiškus įstatymus bei nesiimančios priemonių prieš provokacijas ir dezinformaciją viešojoje erdvėje, nenuovokumu (švelniai tariant), bando diskredituoti Lietuvos Seimą kaip instituciją, pristatydamas jį, per jo paties „darbus“ (medį iš vaisių pažinsi), kaip 141 klouno cirką, be atsakomybės švaistantį visų dirbančiųjų uždirbtus pinigus, ir dar turintį tiek įžūlumo (matyt iš kvailumo) kvailinti juos, dėstant, kad pavalkai jiems dedami jų pačių labui, esą siekiant sukurti naujas darbo vietas. Matyt tas vietas, kurios tuos pavalkus ir gamins.

Gal kas pasakys man, kodėl dirbančiam ir jau mokančiam mokesčius darbo žmogui turi patikti jo pablogėjusi padėtis darbdavio atžvilgiu, net jei tuo atveju kažkam bus sukurta darbo vieta? Juk tai bus padaryta jo gerovės, socialinių garantijų, ir apskritai jo gyvenimo kokybės sąskaita. Galų gale, viskas, ką iki šiol yra žadėję ar prognozavę dabartiniai ar ankstesni valdantieji – nė karto neišsipildė per visus 25 nepriklausomybės metus. Po kiekvienos tokios reformos, skirtos visuomenės gerovei, – tos visuomenės padėtis (socialinė, finansinė, tradicinė, kultūrinė įr t.t. ) tik stabiliai blogėjo. Ir ypač tas jaučiasi po 2008 metų krizės, kas faktiškai liudija, jog į tą krizę mes vis dar brendame gilyn.

Turiu tokią kvailą prielaidą, kurią daugelis gal išjuoks, tačiau matant link ko viskas krypsta, ji nejučiomis juda į pirmą planą.

Turint omenyje, kai jau net Europos Komisija atkreipė dėmesį į nepatenkinamus Lietuvos rodiklius visose srityse, tame tarpe net ir atlyginimų, besivelkančių uodegoje, lyginant su kitomis ES šalimis, ir į tai, kad Lietuva nedaro jokių žingsnių tuos trūkumus pašalinti net ir paraginta, – galbūt minimi Seimo sprendimai vis labiau bloginantys ar bandantys bloginti padėtį šalyje, – yra didelio muzikinio kūrinio, sukurto mums nežinomo autoriaus ar jų grupės, ir vadinamo „rekviem LR Seimui“, uvertiūra?

Pačiam Seimui to nė nenutuokiant ir naiviai manant, jog jis vis dar kontroliuoja situaciją šalyje?

Preliudija „spalvotai revoliucijai“, siekiant pakeisti „neveiksnius“ aktorius, mat patys jie jaučiasi nepakeičiami.

Prisipažinsiu nežinau atsakymo, galiu tik spėlioti ir sugretinti į ką tai panašu…

Atrodo lyg Lietuva būtų išprotėjusi ir judėtų susinaikinimo link. Lyg tie lemingai, pasiryžusi masinei savižudybei. Tačiau emigracija tą paneigia. Yra tokių, kurie mato tą beprotybę ir nesiruošia joje dalyvauti.

Yra tokių, kurie mato, bet laukia, tikėdamiesi, jog galų gale kažkas ateis ir visa tai pakeis.

Yra tokių, kurie jau niekuo nebetiki, nieko nelaukia, ir tik stengiasi kažkaip ištempti iki sekančios varganos pensijos, nenorėdami būti našta savo vaikams.

Ir yra tie vaikai, matantys, kaip gyvena jų pensininkai tėvai, tačiau bandantys apsimesti, jog viskas gerai, kad jie nieko nepastebi…

Ir yra jau jų pačių, dar maži vaikai, kurie dedasi į galvą, kaip jų tėvai elgiasi su savo tėvais (vaikų seneliais), ir kaip reaguoja į šalyje tvyrančią neteisybę.

Ar norite būti tokio vaiko tėvu-motina, kai ateis laikas išeiti į pensiją? O juk jis ateis greitai, nė nepastebėsite. Ir gali būti taip, kad Lietuvoje nebus kam uždirbti tas pensijas – tokią prognozę vis dažniau išsako visokiausi analitikai…

Visi šie mano užduoti klausimai veda prie vieno atsakymo – egzistuojant dabartinei sistemai, niekas nesikeis, nes jos valdymo svertai tikrai ne Lietuvoje.

Tačiau paguosti jūsų neturiu kuo, nes Lietuvoje kol kas nėra politinės jėgos keisti tai, ką išvardinau ir vadinu sistema. Ta jėga dar tik auga kaupdama jėgas tam metui, kol ji pilnai susiformuos bei apsispręs prisiimti atsakomybę už šalies ateitį.

Paremkite infa.lt per PayPal, Patreon ar jums patogiu PAREMTI būdu. - Nuoširdžiai ačiū parėmusiems.
žiūrėjo 675

Žymos

Atsiliepimų 2

 1. visiems    -  2016-04-16, 00:19

  gal kam padės atsibusti?
  Šiek tiek priešnuodžių masiniam vergų kvailinimui:

  http://www.lzskelbimai.com/s/puikus-vaistai-smegenu-plovimo-212021

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Onutė    -  2016-04-17, 08:30

  Žmonės iš tiesų yra pasimetę: iš vienos pusės ta bandoma įdiegti nuomonė, kad jei esi prieš valdžią, tai esi prieš Lietuvą, iš kitos pusės savo bejėgiškumo jautimas. Artėja rinkimai ir tikrai dauguma pasimetę, nes tikrai neaišku už ką balsuoti. O kad Lietuva žlugdoma visapusiškai tai mato ir paprasti žmonės. Iš kur gi tas nusivylimas ir savižudybės?

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt banko pavedimu
Šeimų Sąjūdis

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Lasvas žodis
Paremti infa.lt per PayPal

Apklausa

Ar dalyvausite "Didžiajame Šeimos Gynimo Marše 2022" gegužės 15 d?


 • Taip, būtinai (62%, 150 balsavo)
 • Dar nežinau, galbūt (24%, 59 balsavo)
 • Ne, nepalaikau (14%, 34 balsavo)

Viso balsavo: 243
Pradėta - 2022-05-01 @ 08:59
Pabaiga - 2022-05-14 @ 08:59

Leidžiama ... Leidžiama ...