• Naujienos
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

Naujojo Pietų Velso policija atskleidžia koronoviruso apgaulę

Naujojo Pietų Velso policija atskleidžia koronoviruso apgaulę

21 lapkričio
07:10 2020

TONY MOBILIFONITIS

Laiškas, kurį parašė Naujojo Pietų Velso (NPV) Coffs/Clarence greitkelio policijos vyresnysis konsteblis ir pasirašė jo kolegos, atskleidė pasakojimų apie COVID-19 apgaulę ir padarytą žalą policijos santykiams su visuomene.

Spalio 26 d. parašytas laiškas skirtas NPV policijos komisarui Michaelui Fulleriui yra vienas geriausių rašytinų dokumentų paneigiančių pasakojimus apie COVID-19 keliamą pavojų ir kovos prieš jį neteisėtumą. Laiške pažymima melaginga viruso sukeliamos ligos sunkumo prognozė, melaginga ir klaidinanti statistika, testavimo klaidingumas ir rimti klausimai apie patį virusą.

Laiške teigiama, kad policija neturi teisės naudoti netikslių greičio matuoklių ir jų parodymus naudoti baudžiant vairuotojus, todėl toks pat reikalavimas turi būti taikomas ir RT PRC testams. Todėl jokiu būdu negalima iš policijos reikalauti, kad ji atlikinėtų COVID-19 testavimus ir tikėtų jų rezultatais.

Policijos veiksmai turi atitikti bendrą teisėsaugą, pvz., apgaulės, nusikaltimo prieš visuomenę tyrimas, atskleidimas ir baudžiamasis persekiojimas.

Laišką pasirašiusieji ragina kolegas policijos pareigūnus visoje šalyje rašyti panašius laiškus savo policijos komisarams arba pasirašyti šioje nuorodoje: https://advocateme.wixsite.com/copsforcovidtruth

Laiške rašoma:

Atviras laiškas dėl policijos vykdomų COVID-19 apribojimų

Rašome jums norėdami pareikšti susirūpinimą dėl policijos naudojimo vykdant mūsų piliečiams taikomus nuolatinius apribojimus susijusius su COVID-19, nes šie veiksmai labai pakenkė bendruomenės pasitikėjimui policija.

Nuo to laiko, kai dėl koronaviruso generalinis prokuroras paskelbė nepaprastąją padėtį, vyriausybė prisiėmė įgaliojimus nustatyti apribojimus savo piliečiams ir reikalauja, kad policija vykdytų jų skelbiamas taisykles. Dėl nežinomo SARS-CoV-2 viruso pobūdžio dauguma žmonių sutiko laikytis tam tikrų apribojimų, kol apie viruso keliamą grėsmę bus sužinota daugiau.

Pirminis Jungtinės Karalystės Imperatoriškojo Koledžo ir Australijos Peter Doherty Instituto modelis [1] skelbė katastrofišką apsirgsiančių skaičių, kuris labai apkrausiąs mūsų ligonines ir sukelsiąs iki 150 000 mirčių [2]. Lengva suprasti, kodėl mūsų vyriausybė taip sureagavo ir elgėsi ir kodėl žmonės turėtų laikytis apribojimų.

Po šių bauginančių prognozių tapo akivaizdu, kad turime rasti būdą greitai diagnozuoti ligą.

JAV Ligų kontrolės centras teigia, kad „šiuo metu nėra kiekybiškai patikimų 2019-nCoV viruso testų“. [3] Bet, buvo pasirinktas ir tapo visų bandymų standartu viruso patikimai neatpažįstantis RT PGR testas.

Pabrėžiame, kad jau nustatyta, jog modeliavimas turi rimtų klaidų. Pavyzdžiui, vėliau jį tikrinę ekspertai teigia, kad „joks rimtas mokslininkas nemato jo pagrįstumo“.[4, 5] Jau įrodyta, kad RT PGR testas yra visiškai nepatikimas.

Testo kūrėjas teigia, kad jo „jokių būdu negalima naudoti infekcinėms ligoms diagnozuoti“, nes jis negali pasakyti, ar tai, ką jis aptiko, yra gyvas virusas ar miręs. [6, 7, 8] Bet, šis testas vis dar naudojamas priimant svarbius sprendimus žmonių sveikatos ir saugumo klausimais.

Kaip negalima naudoti netikslaus greičio matuoklio greičiui matuoti, tai to paties būtina reikalauti ir iš RT PGR testo, todėl policijos jokiu būdu negalima įpareigoti tikrinti „covid-19“ su nepatikimu testu ar versti tikėti testavimo rezultatais.

Dabar turėdami beveik 12 mėnesių statistiką, kuri yra patikima ir ja galime remtis vietoj klaidingo kompiuterinio modeliavimo, matome, kad statistikos rodoma tikrovė yra toli nuo modeliavimo prognozių, kuriomis rėmėsi Vyriausybė priimdama sprendimus. Štai keletas tikrų statistinių duomenų:

Dabar žinome, kad 45 proc. užsikrėtusių virusu žmonių neturi jokių simptomų [9] ir tik 0–2,2 % iš jų užkrečia kitus [10]. Taip pat žinome, kad 80% žmonių, užsikrėtusių virusu, turės tik lengvus simptomus [11], o vyresnio amžiaus ligotiems žmonėms turintiems silpną imunitetą gresia sunkūs simptomai ir gali baigtis mirtimi. [12]

Laiško rašymo metu nuo covid-19 visame pasaulyje pasveiksta 97,3% užsikrėtusiųjų [13], o nuo įprasto gripo 99,9% [14]. Statistika rodo, kad mirtingumas nuo covid-19 sparčiai mažėja.

Švedija ir Taivanis neįvedė žmonėms namų arešto (lockdown), kaip tą padarė didžioji pasaulio dalis. Nors Švedija nesiėmė izoliacijos, kad apsaugotų pagyvenusius žmones, joje mirtingumas ne didesnis kaip kitur, o Taivanyje — beveik nemiršta.

Statistika rodo, kad nors visame pasaulyje užsikrėtusiųjų skaičius didelis, bet miršta labai mažai, o mirtingumas nepriklauso nuo to ar žmonės buvo priverstiniai izoliuojami namie ar ne. Išanalizavę įvykius darome išvadą, kad izoliavimas ir jo nebuvimas duoda tą patį rezultatą.

Stebėdami federalinį biudžetą, atsiradusią didžiulę valstybės skolą ir kilusį didelį nedarbą ir daugelį kitų problemų, kuriuos sukėlė namų areštas ir kiti suvaržymai, matome, kad kovos prieš virusą priemonės visuomenei kelia daug didesnį pavojų nei pats virusas. Kovos prieš virusą sukurtos socialinės ir ekonominės problemos ateityje kels dar didesnę grėsmę, nes žmonės iš visų jėgų stengiasi įveikti jiems daromą žalą.

Mums buvo pasakyta, kad mūsų vyriausybė vadovaujasi Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) patarimais, tačiau daktaras Davidas Nabarro iš PSO neseniai pareiškė: „Mes, Pasaulio Sveikatos Organizacija, nepritariame izoliacijai, kaip pagrindinei kovos prieš virusą priemonei.“ [15]

Taigi, atsižvelgiant į esamus faktus, atrodo, kad vyriausybė nesugeba prisitaikyti prie tikrovės ir dėl to ji nevykdo savo pareigų reaguoti proporcingai pavojui. Pavojus gali kilti tik senyviems ir ligotiems žmonėms. [16, 17, 18]

Dar daugiau rūpesčių kelia draudimas nuo COVID-19 skirti hidroksichlorochiną [19], kai daugiau nei 121 ekspertų atliktas mokslinis tyrimas parodė, kad jis veiksmingas gydant ir užkertant kelią šiai ligai [20, 21, 22]. Vietoj to vyriausybė sudarė sutartį dėl vakcinos su „AstraZeneca“ [23] ir teigia, kad negalime tikėtis grįžti į įprastą gyvenimą, kol nebūsime vakcinuoti.

“AstraZeneca” buvo pripažinta kalta dėl nusikaltimų, susijusių su medicinos produktų platinimu ne pagal paskirtį arba neturėdama leidimų, melagingomis etiketėmis, pareigūnų papirkimais ir kyšininkavimu, vartotojų teisių apsaugos pažeidimais, sveikatos apsaugos įstatymų pažeidimais ir kt.

Už šiuos nusikaltimus 2000 metais jai skirta 1,1 milijardo JAV dolerių bauda. [24] Bet nepaisant to vyriausybė ją atleido nuo galimos atsakomybės susijusios su jos vakcina nuo COVID-19 [25].

Nerimą kelia premjero Skoto Morisono pareiškimas, kad vakcina bus visiems privaloma [26], nepaisant jos gamintojo teistumo ir taip pat, kad vyriausybė atleidžia gamintoją nuo atsakomybės už vakcinavimo padarinius ir taip vyriausybė daro nepaisydama, kad turime du patvirtintus ypač saugius vaistus nuo covid-19 — tai Invermektinas [27] ir hidroksilorochinas.

Įrodyta, kad šie vaistai gydo labai efektyviai, o sveikiems žmonėms virusas nekelia rimto pavojaus. Panašu, kad šie vyriausybės sprendimai tarnauja įmonių interesams, o ne visuomenės interesams ir jos gerovei.

Visa tai rodo, kad tebevykdomi apribojimai žmonėms yra neproporcingas atsakas, tačiau valdžia tikisi, kad policija ir toliau vykdys šias priemones ir dalyvaus priverčiant žmones vakcinuoti nuo ligos, kuri nėra pavojinga; juo labiau, kad vakcinos saugumas nepatikrintas ir ją bandoma primesti žmonėms. Turimi duomenys rodo, kad esamus išteklius naudingiau būtų naudoti gydyti ligonius, o ne prievartauti sveikuosius.

Mums rūpi veiksmų, kurių mums liepta imtis prieš Australijos piliečius, teisėtumas. Valstybės ir teritorijos negali pakilti aukščiau sandraugos konstitucijos ir tarptautinių sutarčių, kurias esame pasirašę, tačiau vyriausybė jas laužo.

Esant nepaprastajai padėčiai, nepaprastosios padėties reikalavimus riboja tai, kad žmogus negali būti izoliuotas, suimtas, testuojamas, skiepijamas, gydomas neužtikrinus patikimos biologinės saugos.

Biologinio saugumo priemonės ir yra įtrauktos į 2015 m. “Biologinio saugumo įstatymo” 2 skyriaus 3 dalies, 3 skyriaus 3 poskyrio B poskyrį. [28] (Nepaprastosios padėties įgaliojimai sveikatos apsaugos srityje neduoda teisės žmogaus izoliuoti, suimti, testuoti neužtikrinus jo saugumo).

Sandraugos šalių vyriausybių sutartis [29] ir Australijos sveikatos sektoriaus reagavimo į ekstremalias situacijas planas [30] užtikrina, kad vyriausybės imsis veiksmų tik atitinkančių federalinius įstatymus.

Tarptautinės pilietinių ir politinių teisių konvencijos 7 straipsnyje teigiama, kad „niekas negali būti kankinamas, žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai su juo elgiamasi ar baudžiama ir ypač niekas negali būti be jo laisvo sutikimo verčiamas atlikti medicininius ar mokslinius eksperimentus.“ [31]

Vienos konvencijos teisės traktato 27 straipsnis sako: „Šalis negali remtis savo vidaus teisės nuostata sutarties nevykdymui pateisinti“. [32] 1986 m.

Australijos Žmogaus Teisių Komisijos Akto 7 straipsnyje teigiama, kad „niekas neturi būti kankinamas, žiauriai nežmoniškai ar žeminančiai su juo elgiamasi ar baudžiama, ir, visų pirma, niekas negali būti verčiamas be jo laisvo sutikimo dalyvauti medicinos ar mokslo eksperimentuose”. [33]

Australijos Sąjungos konstitucijos 109 skirsnyje sakoma: „kai valstijos įstatymas prieštarauja Sąjungos įstatymui, pirmenybė teikiama pastarajam, o pirmasis galioja tik tiek, kiek atitinka antrajam“. [34]

Pažeidę federalinius ir tarptautinius įstatymus, būsime laikomi nusikaltimo bendrininkais sulaužiusiais įsipareigojimus Australijos žmonėms; mums bus galima taikyti baudžiamąją atsakomybę pagal 1914 m. Baudžiamąjį Kodeksą [35] ir pagal 1995 m. Baudžiamojo Kodekso įstatymus. [36].

Daugeliui policijos pareigūnų nusibodo prievartos priemonių prieš gyventojus vykdymas vardan COVID-19 ir grasinimas skiepytis per prievartą. Jaučiame pareigą prisidėti prie šios priespaudos sustabdymo, todėl rašome jums ir reikalaujame:

  • Policijos darbuotojams turi būti pasirinkimas skiepytis ar ne;
  • Policija mano, kad visi žmonės taip pat turi galimybę rinktis skiepytis ar ne;
  • Policija jokiu būdu nedalyvaus prievartaujant žmones skiepytis;
  • Policijos asociacija rengiasi ginti policijos darbuotojus nusprendusius nesiskiepyti;
  • Laikas kelti pavojų, nes bandoma įvesti pasaulinę diktatūrą ir policijos pajėgos yra naudojamos kaip įrankis globaliniams ir korporatyviniams siekiams įgyvendinti; ir
  • Įspėjame policiją nesutikti vykdyti iš aukščiau nuleidžiamų neteisėtų taisyklių ir įsakymų, veikti atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir netarnauti tironiškos valdžios interesams.

Neseniai teisininkų draugija, įskaitant žymius teisėjus iš QS [37], Australijos Pažangos Institutą, 30 intelektualų, 15 atitinkamų disciplinų profesorių, iš kurių vienas yra JK vyriausybės patarėjas sveikatos klausimais [38] parašė atvirą laišką visiems mūsų vadovams reikalaudami peržiūrėti neproporcingas priemones į atsaką prieš covid-19 [39];

taip pat laišką pasirašė šimtai gydytojų draugijos narių [40], bet vyriausybė nuolat kartoja, kad laikosi “ekspertų” patarimų, visus prašymus ignoruoja, o policiją vyriausybė naudoja kaip įrankį vykdyti šias beprasmes taisykles. Prašome atsižvelgti į mūsų pateiktą informaciją ir NPV policijos pareiškimą:

Kiekvienas policininkas turi elgtis taip, kad: Sąžiningumas būtų aukščiau visko; Vykdyti tik įstatymus; Ginti asmenų teises ir laisves; Siekti pagerinti gyvenimo kokybę į policijos veiklą įtraukiant bendruomenę; Siekti piliečių ir policijos veiklos darnumo; Išnaudoti žmogiškuosius išteklius; Efektyviai ir taupiai naudoti viešuosius išteklius; Ir užtikrinti, kad valdžia dirbtų atsakingai.

Daugelis galvoja, kad primesdami šias taisykles bendruomenei, įskaitant savo šeimas ir draugus, mes iš jų atiminėjame teises ir laisves. Bendruomenę piktina sustiprėjusi policijos vykdoma prievarta prieš taikius protestus už laisvę ir tai, kaip skiriasi policijos elgesys per “Black Lives Matter” protestus. Šis skirtingas policijos veikimas griauna visuomenės pasitikėjimą policija.

Mes kreipiamės į visus savo kolegas policijos pareigūnus visoje šalyje, prašome parašyti panašų laišką savo policijos komisarams arba pasirašyti mūsų formą adresu https://advocateme.wixsite.com/copsforcovidtruth, kad parodytumėte savo paramą šiai pozicijai, kurią mes vadiname “Policininkai už tiesą apie COVID-19”.

Kadangi pasitikėjimas policija dabar smarkiai sumažėjęs, tai, kad atkurtume žmonių pasitikėjimą, prašome jūsų apsvarstyti galimybę užginčyti esamų apribojimų būtinybę, nes to reikalauja mūsų valstybės grąžinimas į normalų gyvenimą.

Pagarbiai
Alexander Cooney Senior Constable Coffs/Clarence Highway Patrol
NSW Police Force Grafton Police Station
5 Duke Street Grafton NSW 2460

And other signatories

♦◊♦

Policijos laiške komisarui laužtiniuose skliaustuose yra nuorodos į dokumentus, bet internetiniame puslapyje, iš kurio paėmiau laiško kopiją, nuorodų nėra.

parengė Pranas Valickas


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Kaukę dėvite nes:


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Lasvas žodis
Domenai ir hostingas
    Sveikatos tarybos narys: SAM ir NVSC laivą per epidemiją vairuoja sėdėdami žemiausiame denyje ir priglaudę ausis prie laivo dugno

Sveikatos tarybos narys: SAM ir NVSC laivą per epidemiją vairuoja sėdėdami žemiausiame denyje ir priglaudę ausis prie laivo dugno

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Halima Aden: Aš pavargau nuo nuolatinių kompromisų su savo tikėjimu

Halima Aden: Aš pavargau nuo nuolatinių kompromisų su savo tikėjimu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Zigmas Vaišvila. Jie mus valdo baime. Kreipimasis į medikus

Zigmas Vaišvila. Jie mus valdo baime. Kreipimasis į medikus

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Seimo narys Dainius Kepenis: „Vakcina nuo COVID-19 – pasaulinis biznio projektas, nesibodint eksperimentuoti su žmonėmis!..“

Seimo narys Dainius Kepenis: „Vakcina nuo COVID-19 – pasaulinis biznio projektas, nesibodint eksperimentuoti su žmonėmis!..“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Seimo pirmininkė V.Č-Nielsen: „Ar tai, kas vyksta šiuo metu metu dėl Seimo narių izoliacijos, neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai?“

Seimo pirmininkė V.Č-Nielsen: „Ar tai, kas vyksta šiuo metu metu dėl Seimo narių izoliacijos, neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai?“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Donaldo Trampo kova prieš giluminę valstybę – komedijinė parodija (video)

Donaldo Trampo kova prieš giluminę valstybę – komedijinė parodija (video)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Svarbu atgauti pusiausvyrą

Svarbu atgauti pusiausvyrą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ant Amerikos nusileido Valpurgijos naktis

Ant Amerikos nusileido Valpurgijos naktis

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Arkadijus Vinokuras. Šachas ir matas sąžiningai politinei kultūrai: laikas popkornams

Arkadijus Vinokuras. Šachas ir matas sąžiningai politinei kultūrai: laikas popkornams

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Veryga skelbia apie koronaviruso židinį Seime ir reikalauja dviem savaitėms sustabdyti Seimo darbą

Veryga skelbia apie koronaviruso židinį Seime ir reikalauja dviem savaitėms sustabdyti Seimo darbą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kodėl renkamai valdžiai ir valdininkijai turėtų rūpėti žmonės?

Kodėl renkamai valdžiai ir valdininkijai turėtų rūpėti žmonės?

komentarai 5 Skaityti visą įrašą
    Tikroji LIETUVA kiekvieno mėnesio 17 dieną klausia: Ar dar gyvas vaikutis, mažoji Lietuvos kankinė?

Tikroji LIETUVA kiekvieno mėnesio 17 dieną klausia: Ar dar gyvas vaikutis, mažoji Lietuvos kankinė?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Valdiškas humoras: „Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms yra kertinis principas valstybės gyvenime“, – teigia Skvernelis

Valdiškas humoras: „Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms yra kertinis principas valstybės gyvenime“, – teigia Skvernelis

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    R. Karbauskis. Apie „naują“ politinę kultūrą, konservatorių svajonę – supriešintą opoziciją…

R. Karbauskis. Apie „naują“ politinę kultūrą, konservatorių svajonę – supriešintą opoziciją…

komentarai 2 Skaityti visą įrašą

Izoliacijoje esančių žmonių skaičius neskelbiamas nes tai ne izoliacijoje esančių, o priverstų nedirbti skaičius ir...

Gestapas. Naudingas Seimui....

Dekui,puikus straipsnis 👍👍👍...

file:///F:/eyes-wide-open-_fiona-barnett_first-edition_august-2019.pdf Čia rašoma apie ritualinį vaikų išnaudojimą, žudymą, prekybą vaikais, MK Ultra. Veiksmas vyksta Australijoje....

Kur buvo kepenius kai prasidėjo visas sitas isterinis jovalas del viruso? Dabar galima sakyti kaip...

vsd

Arlekinai, preleidai progą patylėti....

Manau ne viena verslo sritis nori persikelti ten, kur mokestinė našta lengvesnė. Kai dabartinės technologijos,...

Tai tas kuris pasirašo konstatuoja mirties priežastį? Kur logika?...

Du pragmatikai, atsiprašant....

Manau mažai yra žmonių, kurie dabar visu 100 procentų pasitikėtų testavimo iš nosies duomenimis. Asmeniškai...

Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Naujojo Pietų Velso policija atskleidžia koronoviruso apgaulę* - nuoroda: https://infa.lt/53613/naujojo-pietu-velso-policija-atskleidzia-koronoviruso-apgaule/