infa.lt

Arvydas Daunys. Kodėl, ką berinktume į valdžią, visada išrenkame „ne tuos“?

Arvydas Daunys. Kodėl, ką berinktume į valdžią, visada išrenkame „ne tuos“?

13 birželio
09:28 2020
Tėvas su dukryte

© Arvydas Daunys /infa.lt

Atrodytų atsakymas turėtų būti visai paprastas – nes „ne tie“ moka gražiai pakalbėti, pameluoti, jie nesivaržo pagirti save ir pažeminti politinius konkurentus. Jie moka išaukštinti savo privalumus ir gudriai nutylėti savo trūkumus.

Jie žino kas patinka žmonėms ir moka tuo pasinaudoti, žadėdami jiems tai, ką anie nori girdėti.

Jie moka gražiai kovoti už bendrą visų gerovę, prieš abstrakčią korupciją ir socialinę atskirtį.

Jie puikiai supranta šeimos problemas ir užsienio investicijų svarbą Lietuvos ekonomikai.

Jie įtikinamai aprašo karo išlaidų didinimo būtinumą, net jei tam reikėtų sumažinti kitų būtinų socialinių projektų finansavimą, susijusį su švietimu, sveikatos apsauga, viešosiomis išlaidomis.

Jie moka rūpintis mūsų sveikata, ypač kai jai išsaugoti galima išleisti visų vardu pasiskolintus šimtus milijonų. Ir nutylint tai, kad saugant nuo vienos infekcijos, nuo kurios per kelis mėnesius nemirė nė šimtas žmonių, buvo apleisti tūkstančiai kitų žmonių, negavę būtinų sveikatos paslaugų, iš kurių dalis irgi mirė. Nors tvarkingai mokėjo PSD mokestį. (Jį reikia naikinti, nes jis savo funkcijos nebeatlieka).

Aš daug galiu papasakoti apie tai, ką moka pažadėti, aptarti pateikti ir pameluoti mūsų renkami „ne tie“ išrinktieji.

Ir kiekvienas iš skaitančiųjų irgi gali prie to pridėti kažką savo, prailgindamas šį sąrašą iki geros knygos.

Tačiau mažai kas gali atsakyti į klausimą – o kurgi yra „tie“? „Tie“, kurie ne žadėtų, o darytų. Ne meluotų, o sakytų tiesą, net kai ji nemaloni. Rūpintųsi ne savo partijos ar aplinkos interesais, o pirmiausia tos visuomenės, kurios buvo išrinkti. Taigi, kur jie?

Kalbant su žmonėmis, dalis išsako mintį, jog tereikia priimti reikalingus įstatymus ir jie visi atsidurs ten „kur reikia“. Ir, geriausiu atveju toli nuo Seimo.

Kiti teigia, kad iki šiol mes rinkome ne tuos žmones (visus 30 metų), va dabar, susikūrė naujos partijos, va dabar tai ateis „tie“ ir padarys tvarką.

Klausau tokių samprotavimų ir suprantu, jog renkant tokiu principu, kada bet koks naujas dar praktiškai nežinomas kandidatas geriau už pažįstamą seną, situacija nesikeis arba dar gerokai pablogės, nes atėję nauji žmonės apskritai nieko nesuvoks valstybės valdyme. Jie ilgai ir nuobodžiai mokysis mūsų valstybės valdymo pagrindų, mūsų mokesčių mokėtojų sumokamų milijonų sąskaita. Čia tuo atveju, jei juos per kažkokį stebuklą išrinktų. Per didžiulį stebuklą.

O jeigu jie per stebuklą būtų kažkokiu būdu išrinkti – nedaug abejonių, jog apie juos po kurio laiko irgi būtų pradėta kalbėti, jog „vėl išrinkome ne tuos“.

Bet labiau mąstantys jau suprato – vidiniai aktyvių valstybininkų rezervai jau išsemti. Lietuvoje mes turime tik tiek žmonių, norinčių užsiimti politika – kiek jų matome viešojoje erdvėje.

Su visais jų pliusais ir minusais. Ir daugiau jų nebus. Nes kiti nenori. Ir padėtis negerės. Nes geresnių nėra. VISIŠKAI. Bent jau tų žmonių tarpe, kurie jau yra, ir tarp tų naujų, kurie aktyviai bando dabar veržtis į politiką. Pastarųjų pliusas TIK vienas – jų dar niekas nepažįsta ir kol kas nespėjo jais nusivilti. Kitų jokių pliusų nežinau, neskaitant jų garsių kalbų apie tai, ko jie siektų.

Kalba jie taip pat ir tą patį, ką nori girdėti potencialūs rinkėjai, tomis kalbomis jau nelabai ir betikintys, tačiau neturėdami pakankamai politinės patirties remiasi ribotu politiniu elektoratu, kurį, iš esmės, dalijasi mažiausiai 4 nauji politiniai dariniai.

Bet kur yra „tie“? „Tie“ patys pačiausi? Kuriuos mes mylėtume ir gerbtume, kurių sprendimais didžiuotumėmės ir palaikytume? Už kuriuos balsuotume nedvejodami ir kuriais tikėtume?

Atsakymas akivaizdus. Jei per tiek metų mes valdžioje matėme tik vos keletą sąžiningų žmonių – reiškia jų visuomenėje toks procentas ir tėra. Bent jau tarp tų, kurie eina į politiką.

Visi kiti gal ir norėtų būti sąžiningi, garbingi ir teisingi, bet turi per silpną susiformavusių principų stuburą, kad galėtų lengvai atsilaikyti prieš valdžios teikiamų privilegijų pagundų. O vėliau, kai jau būna pakankamai susikompromitavę, negali atsisakyti veikti valstybės nenaudai, nes nenori, vėlgi, prarasti privilegijų būdami demaskuoti.

Visa valstybinė liberali politika kiekviename žingsnyje kala apie sveiką konkurenciją, rinkos dėsnius, valstybės nesikišimą į kainų formavimą, visokias ten teises prieš šeimą, prieš vyrus ir prieš prigimtį…

Ar tokiomis „rinkos“ sąlygomis gali susiformuoti atsakinga valstybės atžvilgiu asmenybė, kuri pirmiausiai rūpintųsi bendrais visuomenės interesais, pasitenkindama vien tuo atlyginimu, kuris numatytas valdininkui, ir nebandytų pasinaudoti savo privilegijuota padėtimi, siekdama gauti daugiau, nei jai priklauso pagal įstatymą?

30 metų praktika parodė, kad rinkos sąlygomis išaugę dvasios ubagai savo įpročius, pažiūras ir mentalitetą sėkmingai perkelia į valstybės valdymo politikos lygmenį.

Jie priiminėja įstatymus, kurių patys nesilaiko, nes nėra galios, kuri priverstų juos tą daryti. Virš jų nieko nėra.

Jie visi ateina iš mūsų, iš šeimų, kuriose tėvai jiems dėsto paprastas „sermėgines“ tiesas, kaip antai: „Progos pasitaiko, bet nesikartoja“, „Jei turi galimybę – pasinaudok ja“, priėjęs prie lovio – išstumdyk silpnesnius ir panašiai.

Tokiais auginame ar jau išauginome savo vaikus – taip jie ir valdo valstybę. Ir tą kaip veidrodyje matome valdžios elgesyje.

Bet kažkodėl iš valdžios reikalaujame daugiau, nei iš savęs pačių. Nes taip lengviau.

Rinkos ekonomika – daryk tik tai, kas tau naudinga, – ir taip su laiku sugriausi tą santvarką, kurios širdies gilumoje taip troškai. Arba pribaigsi dar vos bekvėpuojančius jos likučius.

Todėl vienintelė dar teoriškai įmanoma išeitis, ką galima būtų pavadinti stebuklu, – nebalsuoti už jokius naujus politinius darinius tol, kol jie nesugebės išvesti bendrų paralelių, orientuotų į visuomenės lūkesčius, ir susiburti į bendrą politinę jėgą.

Jei taip neįvyks – jų atskirų politinių vienetų gvardija rinkimuose palaidos bet kokias mūsų viltis turėti SAVO valstybę. Jei mes už juos balsuosime. Todėl privalome nurodyti jiems sąlygas, kurioms esant mes už juos balsuotume.

O darbai kiekvienai dienai: vaikai – tai mūsų atspindys ir mūsų būsima valstybė, todėl būkime savo vaikams tokiais, kokie norėtume, kad būtų mūsų valdžios atstovai.

Sąžiningi, atsakingi ir drąsūs.

Pasiryžę stovėti, o ne klūpėti nuleidus akis.

Su pagarba

Arvydas Daunys


Žymos

komentarai 6

 1. Tik    -  2020-06-13, 13:30

  Paklausius tokių postringavimų ir raginimų nieko naujo nerinkti, (ir taip prieš kiekvienus rinkimus tokia agitacija pravedama) tai per 30 m. niekas ir nesikeičia- vis tie patys ir sėdi mums ant sprandų. Argumentas: „situacija nesikeis arba dar gerokai pablogės, nes atėję nauji žmonės apskritai nieko nesuvoks valstybės valdyme. Jie ilgai ir nuobodžiai mokysis mūsų valstybės valdymo pagrindų, mūsų mokesčių mokėtojų sumokamų milijonų sąskaita“, yra neteisingas. Dar kol kas nieko naujo nei karto ir neišrinkom. Juk tos „naujos“ partijos buvo sukurtos besiskaldant senosioms, kai kažko neprileisdavo prie lovio. O ir tos vadinamos „kairiosios“ ar „dešiniosios“ partijos tik vaidina seimo teatrą, kad mes galvotumėm, kad vyksta ten kažkokia priešprieša, kad vieni yra blogesni (tie, kas tuo metu yra dauguma) už kitus (tuos, kas yra opozicijoje). Teatras tęsis, nes iš tikro yra tik viena partija, kaip ir komunistai prie sovietų. Tikrai nauja partija dar nebuvo susikūrusi. Gal kaip tik po šitos aferos su pasauline pandemija ir susikurs naujų jėgų susivienijimas, kuris, jei būs išrinktas, kažką pakeis mūsų gyvenime. O mokytis valdyti valstybę visi išmoksta, net Lenino beraščiai revoliucionieriai kai reikėjo ir išmoko.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Elė    -  2020-06-13, 16:22

   Bet juk autorius tiesą rašo. Visumoje bendra mintis apie tai, kad rinksite tokius pačius, kurie jau yra valdžioje, tik + dar ir nenusimanančius visiškai nieko.

   O jei sakote, kad naujų nebuvo – tai buvo juk, Tautos prisikėlimo partija, Drąsos kelias, liberalų dvi partijos, žadėjusios su korupcija kovot. Sakot nauji bus kitokie? Bet ir tie seni naujieji tą patį kalbėjo :)
   Reikalingi ne tiek nauji, kiek sąmoningi žmonės. Ir jie į valdžią nesiveržia…

   Atsakyti į šį komentarą
 2. Algirdas    -  2020-06-13, 15:38

  Ir vėl kalba apie besėdinčius soste ar besitaikančius ten atsisėsti. Pašalinus sostą neliktų jame sėdinčių. Kaip du kart du.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Vytautas    -  2020-06-20, 13:51

   Bekiek berinktum bevistiek bebus betie be patys,nes bekaip berinktum bevisi beeina bepagal besarašus.Tai nauja lietuviu kalbos gramatika.Visur su beneme.Kada nustosit darkyt gražią Lietuvių kalbą beraščiai???

   Atsakyti į šį komentarą
   • Gražus    -  2020-06-20, 14:02

    Ši kalbos forma nėra nevartotina, nors rekomenduojama kalbėti kitaip. Berinktume, bevartotume ir pan – yra šalutinės kalbos formos iki šiol egzistuojančios mūsų kalboje ir nelaikomos klaida:
    vlkk.lt/konsultacijos/6817-be-veiksmazodziu-priesdelis

    O apie patį straipsnį ką nors galite pasakyti iš esmės? Ar tik dėl priešdėlių kompetencijos pakanka?

   • Algirdas    -  2020-06-20, 17:10

    Pas mum kaime taip nuo amžių šneka ponuli, o jeigu tamstai labiau norisi bendrauti jablonskiškai, taigi nieks nedraudžia, aš kitiems savo kaimo tarmės neprimetu. Beje, „pas mum“ jokia ne klaida, na bent jau mano kaime tai tikrai ne.

Rašyti Atsiliepimą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Ar reikia sugrąžinti privalomą kaukių dėvėjimą?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Lidžita Kolosauskaitė. Sloguojantys hermafroditai

Lidžita Kolosauskaitė. Sloguojantys hermafroditai

komentarai 4 Skaityti visą įrašą
    Bilas Geitsas: Klimato pasikeitimai bus 5 kartus labiau mirštami nei pandemija

Bilas Geitsas: Klimato pasikeitimai bus 5 kartus labiau mirštami nei pandemija

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    KU rektorius, prof. Artūras Razbadauskas: „Jei vėl bus kalbama apie karantino įvedimą Lietuvoje, aš esu prieš!..”

KU rektorius, prof. Artūras Razbadauskas: „Jei vėl bus kalbama apie karantino įvedimą Lietuvoje, aš esu prieš!..”

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lietuvoje galima išgyvendinti skurdą

Lietuvoje galima išgyvendinti skurdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Povilas Masilionis. Konstitucinių dvasių būstinėje

Povilas Masilionis. Konstitucinių dvasių būstinėje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Aurelijus Veryga siūlo nesiveržti pas gydytojus, kai paslaugas galima gauti nuotoliniu būdu

Aurelijus Veryga siūlo nesiveržti pas gydytojus, kai paslaugas galima gauti nuotoliniu būdu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Apie svetimas ligas

Jolanta Blažytė. Apie svetimas ligas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Vigilijus Jukna. Kaip auksinę e-sveikatos sistemą lietus nuplovė

Vigilijus Jukna. Kaip auksinę e-sveikatos sistemą lietus nuplovė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gyvenimas – tai maratonas

Gyvenimas – tai maratonas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Skurdo mentalitetas

Skurdo mentalitetas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Tavo vidinė stiprybė

Tavo vidinė stiprybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    R. Karbauskis sureagavo į A. Landsbergienės kaltinimą puolant ją, esą kai nesugebėjo susidoroti su jos vyru

R. Karbauskis sureagavo į A. Landsbergienės kaltinimą puolant ją, esą kai nesugebėjo susidoroti su jos vyru

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika: Pabaigos pradžia

Algimantas Rusteika: Pabaigos pradžia

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis: „viešai skelbiama, kad Karalienės Mortos mokykla galimai vogė asmens duomenis“

Ramūnas Karbauskis: „viešai skelbiama, kad Karalienės Mortos mokykla galimai vogė asmens duomenis“

komentarai 2 Skaityti visą įrašą

Būtų smagus straipsnis, jeigu viską pastatyti ant tvirto ekonominės krizės pamato. Dar pernai atėjo krizė!...

pats tiek kartų buvo ministeriu... ir kur rezultatai? Švietimas sugriautas... kas toliau? Kas atsakys? Kas...

kas matė Geitsą su kauke? o kas gali paneigti, kad nepaėjus bizniui su vakcinomis ir...

kažkas į geresnę pusę... bet reiktų analizuoti detaliau......

Liūdniausia, kad tokios paprastos (regis) tiesos taip retai bepasigirsta......

Aš pasakyčiau kaip pirštu į akį....

Viso pasaulio spauda seniai raso, kad vaikai pernesa koronavirusa visai lengvai. Imunitetas nereiskia, jog jie...

Ziauriai raso autore. Negailestingai. Bet tiesos yra. Per viduri....

pries ka kariausim ?kad tik amerikai ytikti !jei kas pultu.... ,-niekas nepadetu.....tik pinigus jankiam isvyliot.......

Lietuvoje žodis landsbergiai jau tapo keiksmažodžiu...

Vietoj Paleckis t. b. teisiamas padugnės Soros klapciukas landsberg....

Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Arvydas Daunys. Kodėl, ką berinktume į valdžią, visada išrenkame „ne tuos“?* - nuoroda: https://infa.lt/47032/arvydas-daunys-kodel-ka-berinktume-i-valdzia-visada-isrenkame-ne-tuos/