infa.lt

Po Naujametinių užpuolimų Vokietijoje steigiasi pilietinės gynybos grupės

Po Naujametinių užpuolimų Vokietijoje steigiasi pilietinės gynybos grupės

sausio 11
15:362016
ištiesta ranka

užrašas ant rankovės: „ištiestos rankos atstumu“

Nusivylę sava policija, vokiečiai nusprendė patys ginti savo moteris nuo imigrantų-pabėgėlių.

Po šiurpą keliančių Naujametinių įvykių Kelne, Štutgarte, Diuseldorfe, Hamburge ir Berlyne, kur gaujos jaunų arabų ir Šiaurės Afrikos gyventojų, akivaizdaus vietinės policijos neveiklumo dėka, įvykdė tikrą sekso medžioklę prieš vokiečių moteris, Vokietijos miestų gyventojai pradėjo jungtis į savigynos būrius, jau gavusius „Bürgerwehr“ (pažodžiui – pilietinė gynyba) pavadinimą.

Taip, pavyzdžiui, Facebook’o puslapyje „Düsseldorf passt auf“ (Diuseldorfas stebi) sausio 4 – 9 dienų laikotarpyje susirinko apie 9 tūkstančius skaitytojų. Gyventojai pasiryžę patruliuoti gatvėse per išeigines, šventines ir masinių renginių dienas, kad, kaip rašoma kvietime, „vien tik savo dalyvavimu garantuoti visuomenės saugumą“.

Vokietijos policija nedelsiant sukritikavo šią iniciatyvą. Kaip pareiškė Federalinės policininkų profsąjungos pirmininko pavaduotojas Jorgas Radekas, „tokių būrių formavimas – tai baimės išraiška. Tokioje situacijoje, kai visuomenės nuotaikos ir taip įkaitintos, tokių būrių atsiradimas neša savyje konfliktų eskalacijos riziką.“

Kelnas. Kaip iš tikrųjų „policija buvo atsakinga už visuomenės saugumą“ Kelne, sausio 1 dienos naktį, mums akivaizdžiai demonstruoja tokie faktai:

apie tūkstantis prisigėrusių ir apsirūkiusiųjų „žolele“ jaunų (nuo 18 iki 35 metų) vyrų, „arabiškos ar šiaurės afrikietiškos išvaizdos“, trijų valandų bėgyje (!), terorizavusių miesto gyventojus ir jų svečius, kurie susirinko pasidžiaugti naujametiniu fejerverku, buvo priešpastatyta 143 miesto policininkai ir 70 jų kolegų iš Federalinės policijos Kelno geležinkelio stotyje;

trijų valandų bėgyje girti ir apsirūkę „arabai-afrikiečiai“(kaip nustatyta, kad dauguma iš jų – pabėgėliai iš Sirijos) užsiiminėjo jaunų vokietaičių sekso medžiokle, graibydami jas už krūtų ir tarpkojo, nutraukinėjo joms apatines kelnaites, plėšė iš rankų rankines, pinigines, „graužtukus“ ir kitas mobiliojo ryšio priemones, grasindami praeiviams ir nukentėjusiems;

apimtos panikos moterys puolėsi ieškoti pagalbos pas Federalinę policiją geležinkelio stoties nuovadoje. Pasak pačių policininkų liudijimų „nukentėjusiųjų buvo tiek, kad kažkuriuo momentu, mes buvome priversti apskritai nutraukti pareiškimų priėmimą“;

kažkaip apjungę pastangas, keli šimtai policininkų pamėgino pasiekti šokios tokios tvarkos aikštėje. Jie graibė iš šurmuliuojančios minios po ranka pakliuvusius „arabų-afrikiečius“, perrašydami jų vardus ir pavardes iš pas juos rastų dokumentų, po ko juos… paleisdavo! Tuos „tipo sulaikymus“ vainikavo tragikomiškos scenos. Taip, pavyzdžiui, vienas iš sulaikytų „arabų-afrikiečių“, pasirodęs esąs Sirijos pabėgėliu, pareiškė policininkui laužyta anglų kalba (vokiškai jie nemoka ir nesiruošia mokytis): “Jūs privalote su manimi elgtis draugiškai, mane čia pakvietė ponia Merkel“. Kitas sirų pabėgėlis policininkų akivaizdoje demonstratyviai sudraskė į skutelius savo asmenybės dokumentus pareikšdamas, tokia pat laužyta anglų kalba: „Man rytoj naujus išrašys!“ (parašysiu skliausteliuose: bet juk tikrai išrašys!…).

Kai tvarkos sergėtojams vis tik pavyko išstumti „arabų-afrikiečius“ iš aikštės, į policininkus pasipylė petardos ir stikliniai buteliai (suprantama apie sužeistus tvarkos sergėtojus informacija platinama nebuvo). Tačiau pranešama, kad iš aikštės išvaikyti „arabų-afrikiečiai“ sugužėjo į geležinkelio stoties pastatą. Ten jie demonstratyviai šlapinosi ir tuštinosi ant grindų. Tie, kurie pergėrė ir persirūkė, krito ant suoliukų miegoti. Juodaodžių minios ėjo iš vieno perono į kitą pereidami tiesiai per žuolius. Visą šitą siaubingą bakchanaliją lydėjo nenutylantys riksmai ir šūkavimai arabų kalba.

Šeštadienio ryte, sausio 9 dieną, jau buvo užregistruoti 135 užpuolimo aukų pareiškimai, mažiausiai du iš jų pateikti dėl išžaginimo. Pasak miesto policijos vadovo, su video užrašų pagalba buvo nustatytos 16 „arabų-afrikiečių“, dalyvavusių masiniuose neramumuose asmenybės. Tik štai jų buvimo vieta, pasak tvarkos sergėtojų, nežinoma.

Pasikartosiu: visą tai įvyko sausio 1 dienos naktį. Pirmos Kelno policijos prezidentūros ataskaitos buvo visai optimistinės:“Naktis praėjo pakankamai ramiai“, žvaliai raportavo ryte miesto policijos vadovas Volfgangas Albersas.

ištiesta ranka

ištiesta ranka

Pranešimai apie naujametinius įvykius Kelne pasirodė pagrindinių Vokietijos MIP vedamuosiuose tik pirmadienį, sausio 4 dieną (kaip vėliau buvo paaiškinta tokia ilgalaikė tyla, „buvo norėta surinkti kaip galima daugiau informacijos“). O dar už dienos su skandalingu pareiškimu sužibėjo Kelno merė Henrietta Reker. Ji rekomendavo vokietėms: siekiant išvengti patekti į panašias situacijas ateityje, laikytis jos pasiūlyto „elgesio kodekso“: „Moterys privalo laikytis per ištiestos rankos atstumą nuo nepažįstamųjų. Aš rekomenduoju joms laikytis arčiau savo grupės ir kreiptis pagalbos į praeivius ar policiją ir kviestis artimai stovinčius liudininkais“. – nekaltomis akelėmis pareiškė miesto valdytoja posėdyje su miesto policijos valdžia.

Jos šitas pasisakymas akimirksniu buvo ištiražuotas visų šalies MIP, kurios nepasibodėjo priminti savo auditorijai, kad praeitų metų spalio 17 dieną ponią Henriettą Reker – žinomą mieste pabėgėlių teisių gynėją, – būtent per vieną iš mitingų sužeidė peiliu į kaklą 44 metų amžiaus migracijos priešininkas.

prieš seksizmą

prieš seksizmą, prieš rasizmą

Paviešintas „Reker elgesio kodeksas“ sukėlė piliečių pasipiktinimą, supratusiems, kad tuo pačiu miesto merė stengiasi „perjungti bėgius“ nuo išpuolio kaltininkų ant pačių nukentėjusiųjų. Apie 500 moterų protestuodamos praėjo Kelno gatvėmis su plakatais, o socialinius tinklus ir elektronines MIP tiesiog užplūdo pasipiktinusių žmonių komentarai.

Kitą dieną ponia Reker savo Facebook’o paskyroje parašė: „Jeigu savo pasisakymais aš įžeidžiau tų įvykių aukas, tai aš nuoširdžiai gailiuosi. Aš nenoriu ir daugiau nebedalinsiu moterims patarimų elgesio kodekso klausimais“.

Tai yra, to, kad ji visos Vokietijos (ir ne tik) akivaizdoje leptelėjo akivaizdžią kvailystę, 60 metė aukšto rango valdininkė taip ir nesuprato, bet dėl viso pikto ateityje pažadėjo apie esamą problemą viešai patarimų nedalinti (kaip tas panašu į Teišerskytės atvejį).

Bet čia viešai pasisakė aukšti policijos pareigūnai. Vokietijos vidaus reikalų ministras Tomas de Meziras, Šiaurės Reino Vestfalijos žemės VRM viršininkas Ralfas Jegeris ir jau minėtas Kelno policijos prezidentūros viršininkas Volfgangas Albersas, piršteliu pagrūmoję Kelno policininkams dėl jų „pasyvumo“, pateisino juos tuo, jog „policija pirmą kartą susidūrė su tokiu atveju“ ir „labai akivaizdžiai reiškiama nepagarba policijai sukėlė pareigūnams gilų nusivylimo jausmą“ (!?).

Įdomiai gaunasi: ryžtingai nutraukti masinius neramumus, keliamus fotbolo fanatų ar besmegenių iš AntiFa, vokiečių policija geba, o prieš „arabų-afriekiečius“ susileido? Ar ne dėl to, kad jiems aukšti pareigūnai prisakė „draugiškai elgtis“ su kita odos spalva?…

Peršasi tokia mintis, kad tos „keistos“ aplinkybės, kurios įvyko Kelne, tą pačią naktį vyko, nors ir mažesniu mastu, kituose Vokietijos miestuose: Hamburge, Štutgarte, Diuseldorfe ir netgi pačiame Berlyne. Bet nei viename iš tų miestų, nei vienas „arabų-afriekietiškas“ „sekso-medžiotojas“ nebuvo areštuotas.

O tuo pat metu VRM, teisės ministerijos ir policijos vadovybės nesiliauja kartoti mantros apie tai, kad „negalima beatodairiškai kaltinti visų pabėgėlių“, todėl, kad tai „ksenofobijos ir rasizmo apraiška“. Ir, iki soties prisiklausę tų kalbų, biurgeriai nusprendė ginti savo moteris savomis jėgomis.

Kaip praneša MIP, eilėje didelių Bavarijos, Saksonijos, Federalinių žemių Branderburgo miestų ir pačiame Hamburge jau veikia, taip vadinamos „pagalbinės policijos“ grupės. Tokio pobūdžio grupės dabar steigiamos ir Diuseldorfe, dėl ko labai kategoriškai protestuoja policijos valdininkai.

Nors pats, bene sunkiausias išbandymas įvairaus lygio vokiečių valdžiai dar prieš akis: pirmadienio vakare, sausio 11 dieną, Drezdene suplanuota PEGIDA (vokiškas akronimas nuo pavadinimo“patriotiniai europiečiai prieš Senojo Pasaulio islamizaciją) tradicinė demonstracija. Nuo to laiko, kai buvo įsteigtas šis judėjimas (2014 metų, spalį), vokiečių politikai, pradedant kanclere Merkel, o paskui ją ir provalstybinės MIP, jo kitaip nevadino kaip tik „ksenofobiniu“, „rasistiniu“ ir „neonacistiniu“.

Tačiau dešimtys tūkstančių žmonių visoje Vokietijoje išeina į demonstracijas po PEGIDA vėliava, reikalaudami sustabdyti neribotą pabėgėlių priėmimą. O pabėgėlių oficialiais duomenimis šalyje tik 2015 metais buvo užregistruota virš 1,1 milijono. Ir dar, ekspertų duomenimis, ne mažiau 250 000 žmonių atvyko į Vokietiją nelegaliai. Bet nesiskaitydama nė su kuo, kanclerė laikosi savo „atvirų durų politikos“.

Dabar, po įvykių Kelne, Merkel prakalbo apie tai, jog „visus nusikaltėlius privalu išsiaiškinti ir nubausti visu įstatymo griežtumu“. Ir netgi „peržiūrėti klausimą dėl pabėgėlių deportacijos“. O vokiečių juristai jau išsakė nuogąstavimus dėl to, kaip tokią direktyvą pavyks įgyvendinti. Sunku patikėti, kad policija sugebės surinkti kaltinamąją medžiagą visam tūkstančiui (!) „seks-medžiotojų“. O be konkrečių įrodymų nei vienas vokiečių teisėjas kaltinamojo nuosprendžio nepateiks.

Kalbant apie deportaciją, tai visai iš gerų norų sferos. Visų pirma, pagal VFR federalinę teisę, galima deportuoti asmenis, kurių atžvilgiu pareikštas kaltinamasis nuosprendis, numatantis laisvės atėmimą ne mažiau kaip 3 mėnesiems (žiūrėti prieš tai rašytą pastraipą).

O antra, kai kurios valstybės – visų pirma, afrikietiškos, savo pabėgėlių atgal nepriima. Ir tai, ką šituo klausimu pareiškė Vokietijos vice-kancleris Zigmar Gabrielis, perkelia deportacijos klausimą į tolimą ateitį. Jis pasakė: “Man teks šitas šalis pastatyti prieš pasirinkimą: arba jūs imate atsakomybę už savo piliečius, arba mes sumažinam jums finansinės plėtros paramą“.

Į tolimą ateitį atidedamas ir iškeltas kanclerės Merkel klausimas dėl administracinio ir baudžiamojo kodekso sugriežtinimo. Maža perdirbti teisėkūros pakeitimus – juos turi patvirtinti abeji vokiečių parlamento rūmai. O kaip rodo praktika, ši procedūra išsitempia į ilgus mėnesius.

Kol politikai diskutuoja, Vokietijoje verda aistros. Vis garsiau reiškiasi neonaciai iš ultra-dešiniosios nacional-demokratinės partijos. Jei prieš porą mėnesių jų partijos šalininkai apsiribodavo pabėgėlių stovyklų padegimais, tai dabar tas stovyklas jau apšaudo iš graižtvinių šautuvų. Pavyzdžiui, pirmadienio vakare, sausio 4 dieną, per stovyklos apšaudymą nedideliame Offenbacho miestelyje (Heseno federalinėje žemėje) buvo lengvai sužeistas 23 metų amžiaus siras (?).

Bet tai, kaip sakoma, „vykdytojo klaida“. Kur kas blogiau: kaip praneša žiniasklaidos priemonė „Deutsche Welle“, dėl naujametinių neramumų turistai ir verslininkai atsisako kelionių į Kelną. Kelno mugės organizatoriams tenka atsakinėti į masines užklausas apie tai, kaip dabar saugu jų mieste. Pažymima, kad prekyba bilietais į parodas vyksta labai vangiai Anksčiau Kelno galerijos tokių sunkumų neturėjo.

Remigijus Sinkevičius

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar Gitanas Nausėda kaip prezidentas pateisina jūsų lūkesčius šiai dienai?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
  Algimantas Rusteika. Totalaus primityvo epocha

Algimantas Rusteika. Totalaus primityvo epocha

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  „Susitelkime biudžeto svarstymui, o ne vieno režisieriaus kuriamam asmeninio keršto spektakliui“, – siūlo G. Landsbergis

„Susitelkime biudžeto svarstymui, o ne vieno režisieriaus kuriamam asmeninio keršto spektakliui“, – siūlo G. Landsbergis

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kodėl siūlomi taršos ir nekilnojamojo turto mokesčiai skriaudžia skurdžiausiai gyvenančius?

Kodėl siūlomi taršos ir nekilnojamojo turto mokesčiai skriaudžia skurdžiausiai gyvenančius?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Viliaus Šapokos gerovės valstybės „planas chuliganas“: iš vienos ubagų kišenės išimsim, o į kitą įdėsim

Viliaus Šapokos gerovės valstybės „planas chuliganas“: iš vienos ubagų kišenės išimsim, o į kitą įdėsim

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Žmogus gyvenime ir paskui (4)

Žmogus gyvenime ir paskui (4)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kam naudingas ir kuo pavojingas Europai Turkijos puolimas Sirijoje?

Kam naudingas ir kuo pavojingas Europai Turkijos puolimas Sirijoje?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Atsargiai! Jus puola… grožio pramonė

Lidžita Kolosauskaitė. Atsargiai! Jus puola… grožio pramonė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Kas geriau: Pranckietis be galvos ar nuogas karalius? Gero pasirinkimo nėra

Kas geriau: Pranckietis be galvos ar nuogas karalius? Gero pasirinkimo nėra

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Pirmasis N.Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.“

Pirmasis N.Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.“

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  R. Budbergytė perspėjo valdančiuosius: kaimus stumiate atgal į akmens amžių

R. Budbergytė perspėjo valdančiuosius: kaimus stumiate atgal į akmens amžių

komentarai 3Skaityti visą įrašą
  Astravo AE klausimas tampa negailestinga rinkimine kova, slepiama už tariamo susirūpinimo visuomene

Astravo AE klausimas tampa negailestinga rinkimine kova, slepiama už tariamo susirūpinimo visuomene

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rusų generolas papasakojo kiek laiko reikia atsakomajam branduoliniam smūgiui

Rusų generolas papasakojo kiek laiko reikia atsakomajam branduoliniam smūgiui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Įvardintas sekantis Rusijos prezidentas ir kokį postą prie jo užims V. Putinas

Įvardintas sekantis Rusijos prezidentas ir kokį postą prie jo užims V. Putinas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Andrius Martinkus. Kokia Lietuvos valstybės buvimo prasmė?

Andrius Martinkus. Kokia Lietuvos valstybės buvimo prasmė?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Žmogus gyvenime ir paskui (3)

Žmogus gyvenime ir paskui (3)

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  G. Paluckas apie santykius su Baltarusija: konservatoriai veidmainiauja

G. Paluckas apie santykius su Baltarusija: konservatoriai veidmainiauja

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kas sieja atlikėją V. Baumilą ir Vilniaus merą R. Šimašių? – Jų gynėja tampa rusiška žiniasklaida

Kas sieja atlikėją V. Baumilą ir Vilniaus merą R. Šimašių? – Jų gynėja tampa rusiška žiniasklaida

komentarai 6Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai kviečia susirinkti prie Baltojo tilto Vilniuje ir paminėti komunistinio režimo Kinijoje aukas

Seimo konservatoriai kviečia susirinkti prie Baltojo tilto Vilniuje ir paminėti komunistinio režimo Kinijoje aukas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algis Džiugys. Viskas ką reikia žinoti apie politinę pedofiliją ir Gretą Thunberg

Algis Džiugys. Viskas ką reikia žinoti apie politinę pedofiliją ir Gretą Thunberg

komentarai 3Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Žmonės, žmonėms, dėl žmonių

Lidžita Kolosauskaitė. Žmonės, žmonėms, dėl žmonių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius ragina politikus atsisakyti Kinijos ambasados kvietimo pažymėti KLR septyniasdešimtmetį

Seimo konservatorius ragina politikus atsisakyti Kinijos ambasados kvietimo pažymėti KLR septyniasdešimtmetį

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Vaiko teisių apsaugos įstatymas neapsaugo vaikų nuo smurtaujančių vaikų“, – pakraupę socialdemokratai

„Vaiko teisių apsaugos įstatymas neapsaugo vaikų nuo smurtaujančių vaikų“, – pakraupę socialdemokratai

komentarai 2Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

5G belaidis ryšys ... pramonė NENURODĖ, kad jis yra saugus jūsų sveikatai ar privatumui -...

kompostuojantis tualetas - daro tą patį, tačiau jo kaina iki 20 eu. tiesa - kompostuojantis...

kaimo tualetas - duobė - tas pats, nenešantis žydui pelno...

O toks tualetas nuplaunas irgi be vandens. Tiesiog nulaižai kraštus ir ekologiška....

Na va, taip gražiai pradėjo, o ant krikščionybės ir susimovė... Jau nekalbant apie tai, jog...

... ir t.t. reikia uždraust, kad išmušt korupcionieriams pagrindą daryt savo nusikalstamas veikas prieš valstybę....

Catalonia is free country, referendum was legal and these actions now are crime. So shame...

Straipsnis tiesiai į taikinį, nei pridurti, nei atimti. Ačiū infa.lt....

Kas čia per cirkas? Kodėl tik11 biuletenių? Seime daugiau narių....

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

O kaip bus su žvejyba arba teniso žaidimu? Tenisas išvis yra kažkas baisaus....

BUD-BERG gali pasisakyti apie žydus, bet ko nori nuo Lietuvos tai sunku suprasti :)...

Tokie viešbučiai manau po 10 metų jau nieko nebestebins :)...

Reikia ministra apgivenditi prie sio boksto gal uzkaifuos jis ir smegenis prades dirbi,persidave uz pinigus...

  Kelias į didelę meilę eina per didelę klaidą

Kelias į didelę meilę eina per didelę klaidą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

Valstybė nesupranta, kad stiprinti šeimas apsimoka. Ar apsimeta nesuprantanti?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Dešimtys ar net šimtai tūkstančių žygiuoja Paryžiuje, kad vaikai turėtų teisę į tėvą

Dešimtys ar net šimtai tūkstančių žygiuoja Paryžiuje, kad vaikai turėtų teisę į tėvą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
  Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
  Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
  Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 4Skaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 4Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Po Naujametinių užpuolimų Vokietijoje steigiasi pilietinės gynybos grupės* - nuoroda: https://infa.lt/4641/po-naujametiniu-uzpuolimu-vokietijoje-steigiasi-pilietines-gynybos-grupes/