infa.lt

Išprievartavimų sostinė Vakaruose – Švedija

Išprievartavimų sostinė Vakaruose – Švedija

gruodžio 19
11:392015

gatestoneinstitute.org

smurtas

1975 metais Švedijos parlamentas vienbalsiai nusprendė pakeisti iki tol buvusią homogenišką Švediją į daugiakultūrę šalį. Praėjus 40 metų paaiškėjo šio eksperimento dramatiški padariniai – smurtiniai nusikaltimai išaugo 300 %.

Dar blogiau, jei pažvelgsime į išprievartavimų skaičių. 1975 metais policijoje buvo užregistruotas 421 išprievartavimas, 2014 jau 6620. Skaičius pakilo iki 1472 %!

Pagal 2010 metų tyrimo duomenis, Švedija su 53,2 išprievartavimais tenkančiais 100 000 gyventojų nusileido tik mažyčiui Lesotui iš pietų Afrikos, kuriam tenka 91,6 išprievartavimai 100 000 gyventojų.

prievartavimu schema

Pagal Švedijos Nacionalinės Nusikaltimų Prevencijos Tarybos (Brottsförebyggande rådet; žinomos kaip Brå) pateiktus skaičius, 2011 metais buvo išprievartauta 29 000 moterų (25% išprievartavimų mažiau, nei panešimų skaičius policijai).

Keisti aiškinimai

Vietoj to, kad kažką darytų dėl smurto ir prievartavimo problemų, Švedijos politikai, valdžios institucijos ir žiniasklaida tik ieško pasiteisinimų. Štai keli aiškinimai:

 • Švedai tapo labiau linkę pranešti apie smurtą.
 • Dėl teisinių pakeitimų daugiau nusikaltimų yra klasifikuojama kaip išprievartavimas.
 • Švedijos vyrai nepakenčia išaugusios lyčių lygybės ir į tai reaguoja smurtu prieš moteris (ko gero įmantriausias paaiškinimas).

Ilgai laikytas feministinis mitas, kad pavojingiausia vieta moteriai yra jos pačios namai, nes daugiausiai išprievartavimų įvykdoma iš pažįstamųjų tarpo, buvo paneigtas Brå ataskaitos:
„58 atvejais iš 100 auka visiškai nepažinojo nusikaltėlio, 29 atvejais prievartautojas buvo pažįstamas ir 13 atveju iš 100 prievartautojas buvo aukai artimas žmogus.

Brå paskelbė, kad rizika būti išprievartautai neturi didesnio skirtumo kokia yra moters kilmė, užsienietė ar švedė. Prievartautojų kilmė ataskaitoje reikšmingiau nebuvo nagrinėjama.

Beprecedentinis atvejis

Grįžkim į 1975, kai politikai nusprendė, kad Švedija taps daugiakultūre šalimi. Tuo metu Švedijoje gyveno 8 208 442 žmonės. 2014 jau 9 743 087 gyventojai – padidėjimas 18,7%. Švedė vidutiniškai susilaukia 1,92 vaiko, o imigrantė 2,24, todėl augimas sąlygotas imigracijos. Taip pat reikia turėti omenyje, kad statistikoje antra imigrantų karta laikoma švedais.

Pastarųjų metų gyventojų prieaugis yra precendento neturintis atvejis. Niekada Švedijos istorijoje gyventojų prieaugis nebuvo toks spartus. Švedija šiuo metu – sparčiausiai auganti šalis Europoje.

Per pastaruosius 10-15 metų daugiausiai imigrantų atvyksta iš musulmoniškų šalių, tokių kaip Irakas, Sirija ir Somalis. Ar tuo galima būtų iš dalies paaiškinti tokį didelį prievartavimų augimą Švedijoje? Sudėtinga pateikti tikslų atsakymą, nes Švedijos teisė draudžia registraciją paremta kilme ar religija. Vienas iš galimų paaiškinimų galėtų būti tai, kad apskritai žmonės iš Artimųjų Rytų turi visiškai kitą požiūrį į moteris ir seksą, nei skandinavai. Nežiūrint į Švedijos įstatymų leidybos pastangas įtikinti gyventojus, jog kiekvienas įkėlęs koją į Švedijos žemę tampa lygiai tokiu pačiu, kaip tie, kurie čia gyvena daugelį kartų, – faktai rodo visiškai priešingą vaizdą.

Paskutinė švedų statistinė apklausa apie imigrantų nusikalstamumą buvo atlikta 2005 metais. Rezultatai praktiškai niekada bebuvo paskelbti. Maža to, – tie, kas drįsta apie juos kalbėti, pavyzdžiui socialiniuose tinkluose, yra įnirtingai puolami.

Etninių grupių šmeižimas

Švedijos socialdemokratų partijos politikas Michailas Hesas (Michael Hess) paragino Švedijos žurnalistus susipažinti su islamo požiūriu į moteris, ryšium su daugybe išprievartavimų įvykusių Tahriro aikštėje „Arabų pavasario“ metu.

Hesas rašė: kada jūs žurnalistai suvoksite, kad prievartauti ir brutaliai elgtis su moterimis, kurios atsisako laikytis Islamo mokymo yra giliai įsišakniję Islamo kultūroje. Tarp prievartavimų Švedijoje ir imigrantų skaičiaus iš ARŠA (Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos) yra tamprus ryšis.

Dėl šio pareiškimo Michailui Hesui buvo pateikti kaltinimai dėl etninių grupių šmeižimo“ [hets mot folkgrupp], kas Švedijoje yra laikoma nusikaltimu. Praėjusių metų gegužės mėnesį jam buvo paskirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė ir piniginė bauda, o lygtinė laisvės atėmimo bausmė buvo paskirta tik todėl, kad iki tol jis neturėjo teistumo. Nuosprendis buvo apskųstas aukštesnės instancijos teismui.

Michailas Hesas daug metų gyveno musulmoniškose šalyse ir yra gerai susipažinęs su Islamu ir tos religijos požiūriu į moteris. Teismo proceso metu jis pateikė parodymus apie Šariato įstatymų poziciją į prievartavimą, taip pat statistiką parodančią, kad tarp kaltinamų prievartavimais Švedijoje dominuoja musulmonai. Tačiau teismas nusprendė, kad faktai nėra susiję su byla.

Teismas [Tingsrätten] pažymi, kad klausimas ar Michailo Heso pareiškimai yra teisingi ar tik atrodo teisingi pačiam Michailui Hesui, šiuo atveju neturi jokios reikšmės. Michailo Heso pareiškimas turi būti vertinamas laiko, kuomet jis buvo pateiktas, ir konteksto pagrindu… Nusižengimo padarymo metu Michailas Hesas nesirėmė nei tyrimų duomenimis, nei islamo šaltiniais. Tik po pateikto kaltinimo Michailas Hesas bandė surasti palaikymą savo nuomonei tyrimuose ir religijos mokyme. Tokiu būdu teismas pažymi, kad Michailo Heso pareiškimas akivaizdžiai nebuvo dalimi protingos [saklig] ir vertos pasitikėjimo[vederhäftig] diskusijos. Todėl Michailo Heso pareiškimą reikia laikyti kaip imigrantų-musulmonų niekinimą.

Statistiniai įrodymai

Kokią iš esamos statistikos galima daryti išvadą?

Kaip dalį įrodymų, Michailas Hesas pateikė teismui statistiką apie imigrantų nusikaltimus Švedijoje, rinkta iki tol, kol valdžia nustojo tai daryti. Michailas Hesas mėgino rasti atsakymus į du klausimus:

1. Ar yra ryšis tarp prievartavimų skaičiaus ir gyventojų užsienio kilmės skaičiaus Švedijoje?
2. Ar yra ryšis tarp prievartavimų skaičiaus ir kokios nors imigrantų grupės skaičiaus Švedijoje?

Atsakymas į abu klausimus yra neabejotinai Taip. Dvidešimt vienas tyrimas nuo 1960 metų iki šių dienų vieningai skelbia: užsienio kilmės vyrų buvo kur kas daugiau, nei etninių Švedų ir tarp nuteistų už prievartavimą ir tarp apkaltintų prievartavimu. Ir šis skaičius tik auga:

 • 1960 ir 1970 dešimtmečiai 1,2 – 2,6 karto daugiau nei švedų
 • 1980 dešimtmetis 1,2 – 4,7 karto daugiau nei švedų
 • 1990 dešimtmetis 2,1 – 8,1 karto daugiau nei švedų
 • 2000 dešimtmetis 2,1 – 19,5 karto daugiau nei švedų

Net jei suskirstytumėm grupėmis pagal amžių, lytį, socialinę padėtį ar gyvenamą vietą, didžiulis skirtumas tarp imigrantų ir švedų išlieka.

Tyrimai skirti nusikalstamumui Švedijoje tapo retenybe, bet iš aštuoniolikos atliktų 1990 ir 2000 dešimtmečiais, vienuolikoje nagrinėjo prievartavimus. Du tyrimai buvo skirti sąsajoms tarp prievartavimų ir imigracijos nustatyti, ir abiejuose buvo nustatytas ryšys.

Šie skaičiai prieinami valdžiai, politikams ir spaudai, tačiau tvirtinama, kad skaičiai neatspindi tikrovės.

Akį rėžiantis skirtumas

Kodėl tuomet 2008 metais Švedijos kaimynei Danijai teko 7,3 prievartavimai 100 000 gyventojų, kai tuo tarpu Švedijai 53,2 ? Danijos įstatymai mažai kuo skiriasi nuo Švedijos, nėra akivaizdžių priežasčių, dėl kurių Danijos moterys būtų linkusios mažiau pranešti apie išprievartavimą, nei jų švedų kolegės.

2011 metai Švedų policijai pranešta apie 6059 išprievartavimus, o į Danijos 392. Danijoje gyventojų yra maždaug du kartus mažiau nei Švedijoje, taigi net pritaikius dydžio paklaidą, skirtumas labai matomas.

Švedijoje valdžia daro viską, kad tik nuslėpti prievartautojų kilmę. Danijoje, oficiali statistikos tarnyba, Statistics Denmark, 2010 metais pranešė, kad daugiau kaip pusė visų vyrų nuteistų už prievartavimą, buvo imigrantai.

Užsieniečių dominavimas

Nuo 2000 metų apie imigrantų nusikalstamumą buvo atliktas tik vienas tyrimas. 2006 metais jį atliko Ana–Kristina Hjelm (Ann-Christine Hjelm) iš Karlstado universiteto.

Paaiškėjo, kad 2002 metais 85% nuteistų mažiausiai dvejiems metams kalėjimo už prievartavimą Svea Hovrätt, gimė užsienyje arba buvo imigrantų vaikai.

1996 metų pranešime Švedijos Nacionalinė Nusikaltimų Prevencijos tarnyba padarė išvadą, kad imigrantai iš šiaurės Afrikos (Alžyro, Libijos, Maroko ir Tuniso) prievartavo 23 kartus dažniau, nei etniniai švedai. Skaičiai vyrams iš Irako, Bulgarijos ir Rumunijos buvo atitinkamai 20, 18 ir 18. Vyrai iš kitų Afrikos šalių buvo linkę 16 kartų dažniau prievartauti, o vyrai iš Irano, Peru, Ekvadoro ir Bolivijos 10 kartų dažniau, nei švedai.

Grupiniai prievartavimai

Pastaraisiais dešimtmečiais Švedijai smogė nauja pakraipa: grupiniai prievartavimai, praktiškai iki tol nežinomi Švedijos teismų praktikoje. Grupinių prievartavimų skaičius ypatingai išaugo tarpe tarp 1995 iki 2006 metų. Nuo to laiko naujų tyrimų atlikta nebuvo. Vienas blogiausių atvejų įvyko 2012 metais, kai mažame miestelyje Mariamelunde (Mariannelund) pabėgėlių namuose 30-metę moterį išprievartavo aštuoni vyrai. Moteris buvo pažįstama su vyru iš Afganistano, kuris jau eilę metų gyveno Švedijoje. Jis pakvietė ją eiti kartu. Ji sutiko. Afganistanietis nusivedė ją į pabėgėlių namus ir paliko ją vieną. Naktį ją kelis kartus prievartavo pabėgėliai, o kai jos „draugas“ grįžo, jis irgi ją išprievartavo.

Kitą rytą ji pranešė policijai. Švedijos prokuroras pavadino šį įvykį „blogiausiu atveju Švedijos kriminalinėje istorijoje“. Septyni vyrai buvo nuteisti nuo 4,5 iki 6,5 metų kalėjimo. Paprastai, bausmė yra sumažinama trečdaliu, taigi ilgai laukti nereikės, kai vyrai, galimas dalykas, rengs naujus išpuolius prieš „netikinčias“ moteris.

Grupinio prievartavimo atvejais nusikaltėliai ir aukos dažniausiai yra jauni ir beveik visais atvejais kaltininkai yra imigrantai, dažniausiai iš musulmoniškų šalių. Kaip nebūtų keista, daugeliu atveju Švedijos teismai stoja į prievartautojų pusę. Keletą kartų teismai išteisino įtariamuosius, tvirtindami, kad mergina pati norėjo sekso su šešiais, septyniais ar net aštuoniais vyrais.

Vienas ryškus atvejis įvyko 2013 metais Tenseje, Stokholmo priemestyje. 15-metė mergina buvo užrakinta, kol šeši, užsienio kilmės vyrai, lytiškai su ja santykiavo. Pirmos instancijos teismo visi šeši vyrai buvo nuteisti, tačiau apeliacinis teismas juos išteisino nesant nusikaltimo sudėties, ir dar dėl to, kad mergaitė nebuvo bejėgiškoje padėtyje.

Neseniai visos didžiausios Švedijos žiniasklaidos priemonės skelbė apie žiaurų išprievartavimą Suomijos kelte Amorella, kursuojančio tarp Stokholmo ir Turku Suomijoje. Didelės antraštės skaitytojams skelbė, kad nusikaltėliai buvo švedai.

 • Keletas švedų įtariami prievartavimu Suomijos kelte (Dagens Nyheter).
 • Šeši švedai prievartavo moterį kajutėje (Aftonbladet).
 • Kelte, už prievartavimą sulaikyti šeši švedai (Expressen).
 • Aštuoni švedai įtariami prievartavimu kelte “ (TT – the Swedish News Agency).

Paaiškėjo, kad septyni iš aštuonių įtariamųjų buvo somaliečiai ir vienas irakietis.
Nei vienas iš jų neturėjo Švedijos pilietybės, taigi šiuo požiūriu jie nebuvo švedai.

Pasak liudininkų, grupė vyrų „trynėsi“ kelte ieškodami seksualinių nuotykių. Policija keturis iš jų paleido (bet jie vis dar laikomi įtariamaisiais), kiti keturi liko sulaikyti. Internetinė radijo stotis Granskning Sverige paskambino į žinomus laikraščius Aftonbladet ir Expressen paklausti, kodėl nusikaltėliai buvo apibūdinti kaip švedai, kai iš tikrųjų jie buvo somaliečiai. Tai neturi jokio skirtumo, atsakė žurnalistai. Jie baisiai įsižeidė, kai jų buvo paklausta, ar nejaučia jie atsakomybės įspėti Švedijos moteris, kad jos laikytųsi atokiau nuo kai kurių vyrų. Vienas žurnalistas atsakė klausimu į klausimą, kodėl tai turėtų būti jų atsakomybė.

„Jei moterys daugiau žinotų, tai, galbūt, jos laikytųsi atokiau nuo tokių vyrų ir galėtų išvengti būti išprievartautos“ pasakė reporteris iš Granskning Sverige. Žurnalistas padėjo ragelį.

vertė: Ernestas Aušvicas

komentarai 2

 1. Lietuvė   -  2015-12-19, 11:56

  Turiu draugą švedą – tai dėl šitos temos susipykom. Švedų žiniasklaida kaip nekeista didžiaisiais prievartautojais pristato lietuvius ir tikrai ne Somalį ar muslimus. Tai tas švedukas ir sako jūsų moterys normalios o vyrai – lietuviai prievartautojai ir banditai.Už tai kad gyniau saviškius, tapau prieše…Va tokia iškreipta tiesa.Bet kokiu atveju esu prieš muslimus ir jų pakreiptą pasaulio vaizdą.

  Atsakyti
 2. vigis   -  2015-12-20, 09:19

  Lietuvei – jokia tauta (jos atstovai) nevirškina, kai svetimi (etniškai) primeta jai kažkokias negeras savybes. Tai natūralu. Mums irgi tas nepatiktų. O dėl to, kad jie gina tuos svetimus somaliečius ir kitus musulmonus – na tai jų spauda pasistengia, kad niekas nesužinotų, kas atsakingas už tuos prievartavimus.

  Atsakyti

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar palaikytumėte naują, konservatorių krikščioniškomis vertybėmis paremtą partiją?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
„Holokausto dėmės iki šiol gula ant mūsų istorijos sąžinės“, – teigia Viktoras Pranckietis

„Holokausto dėmės iki šiol gula ant mūsų istorijos sąžinės“, – teigia Viktoras Pranckietis

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Instrukcija šiuolaikiniams tėveliams kaip moderniai auginti vaikus, kad jie užaugtų „sveiki, sąmoningi ir protingi“

Instrukcija šiuolaikiniams tėveliams kaip moderniai auginti vaikus, kad jie užaugtų „sveiki, sąmoningi ir protingi“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Viktoras Uspaskich: Mano grįžimą į aktyvią politiką lėmė kelios priežastys

Viktoras Uspaskich: Mano grįžimą į aktyvią politiką lėmė kelios priežastys

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui (2)

Žmogus gyvenime ir paskui (2)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui [1]

Žmogus gyvenime ir paskui [1]

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Vytautas Landsbergis. Giminės

Vytautas Landsbergis. Giminės

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Statybų sektoriui būtina revoliucija

Statybų sektoriui būtina revoliucija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

komentarai 7Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Didžiausia pagarba autorei. Labiausiai gaila, kad tokie žmonės mus palieka sunkią valstybei valandą... kai jie...

Bet tai kokiu atsilupusiu reikia būt, kad sugalvot tokią nesąmonę viešai sakyt? Ir tai Seimo...

Stengiuosi į viską žiūrėti optimistiškai, todėl galovu, kad tuščiagalvis seimo pirmininkas pasakė tuščio turinio žodžius...

Kokios dar idejos. Pinigu reikia ir emigracija mazes, o parvaziuojanciu dauges...

Uspaskicho atsakymai tikrai teisingi, bet žurnaliūga, ėmęs interviu, durnas kaip bato aulas....

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras žydaujos melas: sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog...

Debt clock of Lithuania Public debt and budget deficit under the Maastricht Treaty ...

tuščios kalbos, laiko ir straipsnio švaistymas. Norėčiau, galėčiau ir t.t... - tušti žodžiai, kad...

Man atrodo, kad mokyla tingi užsiimti šiuo reikalu, nes į mokyklą ne ugdymosi priemones dažniausiai...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

eik velniop politinė mumija. Anglijoje pora asabų sėdi už grotų, ten pat turi atsidurti...

Tuščios kalbos, kas pasikeis mokytoja mokinio kirčius baisiais metodais...Vaikams nėra u-imtumo, aikštelių sportui, poilsiui nieko...

buvo įdomus tinklalapis: w w w. 2 g . l t , kuris rodė lietuvos...

Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Išprievartavimų sostinė Vakaruose - Švedija* - nuoroda: https://infa.lt/4348/isprievartavimu-sostine-vakaruose-svedija/