infa.lt

20 pagrindinių pasaulinės civilizacijos istorijos mįslių

20 pagrindinių pasaulinės civilizacijos istorijos mįslių

04 gruodžio
01:01 2015

Pasaulio istorija saugo daugybę paslapčių. Nežiūrint į šiuolaikiškiausius metodus ir milijardinius tyrimų biudžetus, kai kurių dalykų mokslas taip ir nepaaiškino.

Atlantida1. Ar buvo Atlantida?

Atlantida – pats žinomiausias Senovės pasaulio legendinių žemynų. Apie ją smulkiai rašė Platonas. Ją savo kūriniuose minėjo Herodotas, Diodoras Sicilietis, Posidonius, Strabonas ir Proclus. Pasak Platono, sala buvo vakaruose nuo Heraklio kolonų, priešais Atlanto kalnus. Stipraus žemės drebėjimo metu ji per vieną dieną atsidūrė po vandeniu. Tai nutiko maždaug 9500 metais prieš mūsų erą. Visame pasaulyje buvo ieškoma Atlantida, – nuo Gibraltaro iki Peru ir Brazilijos, tačiau šiandien nėra jokios moksliškai pagrįstos teorijos apie jos buvimo vietą.

2. Ar buvo Pasaulinis tvanas?

Pasaulinis tvanas minimas ne tik Biblijos kanoninėse knygose, tačiau ir vėlesniuose apokrifuose. Pavyzdžiui, Enocho knygoje. Potvynio siužetas randamas ir kitose knygose: žydų Agade ir Tanhumo Midraše, o tai pat šumerų mite apie Ziusudrą. Pirmosios mus pasiekusios šumerų poemos apie tvaną mena XVIII amžių prieš mūsų erą. Pražūtinga jūra minima visų kultūrų mituose, tačiau ar iš tikrųjų buvo tvanas? Istorikai kol kas negali pateikti vieningo atsakymo. Tačiau, pavyzdžiui, žinoma apie tai, jog apie 5600 metus prieš mūsų erą, Viduržemio jūros valstybėse įvyko tikras tvanas, kai dėl žemės drebėjimo Juodosios jūros lygis pakilo 140 metrų, ji padidėjo 1,5 karto, atsirado Azovo jūra. Tikėtina, jog tų vietų gyventojams tai buvo „Pasaulinis tvanas“.

3. Kas pastatė piramides?

Kad ir kaip rekonstruktoriai ir mokslininkai laužytų galvas spręsdami piramidžių pastatymo mįslę, įtikinamos jų pastatymo būdo versijos ligi šiol neatrastos. Vieni specialistai kalba apie tai, jog piramidės buvo statomos iš jau paruoštų, tašytos uolienos blokų, kiti (Džosefas Davidovičius) sakė, jog blokai buvo gaminami statybų vietoje iš akmens skaldos ir „geopolimerinio betono“ mišinio kalkių pagrindu. Neįtikėtinos darbo proceso sudėtingumo apimtys verčia suabejoti visomis hipotezėmis. Neatsakytas lieka ir klausimas apie tai, kas statė piramides, vergai ar laisvai samdomi darbininkai, ir kiek jų buvo.

4. Kur dingo majai?

Majų civilizacija buvo viena iš labiausiai išsivysčiusių, tačiau prieš ateinant Majų civilizacija konkistadorams, majų buvo išlikusios tik išsisklaidžiusios miško gentys, silpnai išsivysčiusios ir nekeliančios rimtos grėsmės. Jos gyveno trobelėse ir nestatė didingų šventyklų su rūmais. Kur dingo majai? Mįslė iki šiol neįminta. Daugybė versijų, nuo epidemijos ir karų iki nežemiškų būtybių įsikišimo, tačiau nei viena iš jų nėra įrodyta.

5. Kas buvo šumerai?

Apie šumerus pasaulio bendruomenė sužinojo tik XIX amžiaus viduryje, kai mokslininkai įrodė, jog Mesopotamijoje egzistavo valstybė, kurios amžius siekia 6000 metų. Būtent iš jos Babilonas ir Asirija paveldėjo savo kultūrą. Iki šiol nėra žinoma iš kur šumerai atėjo į Mesopotamiją. Manoma, kad tai buvo kalnuotas regionas, nes šumerų kalboje žodis „šalis“ ir „kalnas“ rašomas vienodai. Taip pat tai turėjo būti vietovė su išsivysčiusiomis technologijomis – šumerai pirmieji turėjo žinių iš daugelio sričių, nuo astronomijos iki fizikos. Tikėtina, tačiau dar neįrodyta, jog tai galėjo būti Indijos pietūs.

6. Ar Ameriką atrado vikingai?

Amerikos atradimo normanais versija vis dažniau garsinama, nors kol kas, oficiali versija yra ta, jog Ameriką atrado Kolumbas. Jose abejose įdomu tai, jog kiekvienu atveju Amerika buvo atrasta per klaidą (skandinavų pirklys vardu Bjarni Herjólfsson dėl audros nukrypo nuo kurso, o Kolumbas plaukė į Indiją). Medžiagos apie normandų versiją daug mažiau nei apie Kolumbo, ir ne visa iš turimų laikoma originalia, kas labai menkina pasitikėjimą ja.

7. Kas buvo hiksai?

Juos vadina „karaliais-piemenimis“. Būtent jų valdymo laikotarpiu Egipte atsirado dviratis kovos vežimas, pakeitęs mūšio vykdymo taktiką. Apie juos žinoma nedaug. Hiksai – klajoklių gentys, „dykumų valdovai“, apie 1700 m. prieš mūsų erą įsiveržę į Egiptą. Jie valdė jį daugiau, nei 100 metų ir netgi įkūrė ištisą hiksų karalių dinastiją. Hiksai iš Egipto išvaryti buvo tik XVIII dinastijos įkūrėjo Amosio I, 1587 metais prieš mūsų erą. Klausimas į tai, kas būtent buvo hiksai, iš kur atėjo ir kur dingo, lieka neatsakytas.

8. Kodėl išmirė neandertaliečiai?
Žmogaus ir neandertaliečio genomas beveik 99,5% identiškas, tačiau tai nereiškia, jog mes kilome iš neandertaliečių. Mūsų genomo panašumas su beždžione 98%. Priešingai paplitusiai nuomonei apie tai, jog neandertaliečiai buvo pusiau laukiniai, – jie tokiais nebuvo. Tai buvo pakankamai išsivysčiusi evoliucionė atšaka, jie netgi mokėjo gaminti muzikinius instrumentus. Jų išnykimo versijos tokios:

1) Asimiliacija;
2) Kromanjoniečių genocidas;
3) Ledynmetis, kurio jie neišgyveno, nes nemokėjo pasigaminti drabužių, todėl, kad jų nereikėjo.

Nei viena iš šių versijų dar nėra moksliškai patvirtinta.

9. Kur dingo skitai?

Manoma, kad skitai buvo pirma valstybe, išnykusia dėl Didžiojo tautų kraustymosi. Skitai kovojo su sarmatais, Filipu ir Aleksandru Makedoniečiu, su gotais ir hunais. Manoma, jog patyrus pralaimėjimą kovojant su pastaraisiais didelė dalis skitų žuvo, daugelis perėjo į nugalėtojų kariuomenės gretas. Dėl to istorijoje didelė painiava vėlyvu skitų nustatymu. Kai kurie istorikai skitų palikuonims priskiria čečėnus ir osetinus.

10. Nuo ko mirė Aleksandras Makedonietis?

Mes iki šiol nežinome, kur palaidotas Aleksandras Makedonietis. Tai gerokai sumažina tikimybę įminti pagrindinę mįslę – nuo ko jis mirė pačiame jėgų žydėjime, būdamas 32 metų amžiaus. Persai, kuriuos jis negailestingai sutriuškino, tvirtino, jog išniekinus karaliaus Kyro kapą karvedį nubaudė dangus. Makedoniečiai, grįžę namo, kalbėjo, jog didis karvedys mirė dėl girtumo ir paleistuvystės (šaltiniai mus pateikė liudijimus apie jo 360 sugulovių). Romos istorikai mano, jog jį nunuodijo kažkokiais azijietiškais lėto veikimo nuodais. Pasak labiausiai paplitusios versijos, Aleksandras mirė nuo maliarijos. Ji nepaaiškina, kodėl ji sudavė tokį „vienetinį smūgį“.

11. Ar egzistavo karalius Artūras?

Karalių Artūrų mes visi praktiškai žinome nuo vaikystės. Ciklas apie Artūrą buvo bestseleriu dar viduramžiais, o mūsų laikas tapo vienu iš kultinių fenomenų masinėje kultūroje. Kai kurie kritikai tvirtina, jog visa fantastikos žanro literatūra kilo iš „Artūro legendos“. Tačiau Artūro, kaip istorinės asmenybės egzistavimas ligi šiol neįrodytas. Tikėtina, jog realus Artūro prototipas turi kita vardą, arba tai rinktinis kelių prototipų atvaizdas.

12. Kodėl Europą „šienavo“ maras?

Europos maro, kuris tiesiogine prasme „šienavo“ Europą Viduramžiais, pandemijos istorijoje daug nesuprantamų dalykų. Laukinių graužikų arealų, kurie dar ir tęstųsi toli į šiaurę, nustatyti nepavyko. Nėra atsakymo ir į klausimą, kodėl „juodosios mirties“ pandemija Europą ištiko tokia pačia seka ir tose pačiose teritorijose, per tą patį laiką, kaip ir pirmoji pandemija – Justiniano maras (531-589)? kokiu būdu jos židiniai sinchroniškai išplito labai plačiose Europos teritorijose, pavyzdžiui, maro epidemija XVII amžiaus viduryje Maskvoje ir Londone?

13. Kur dingo karališkosios šeimos auksas?

Iki Pirmojo pasaulio karo pradžios Rusijos imperija turėjo pačias didžiausias pasaulyje aukso atsargas, kurios buvo vertinamos 1 milijardu 695 milijonais rublių (1311 tonų aukso, daugiau nei 60 milijardų dolerių pagal 2000-ųjų kursą). Didžiosios carinės Rusijos aukso atsargų dalies likimas iki šiol nežinomas („Kolčako auksas“). Tai buvo maždaug 490 tonų gryno aukso lydiniais ir monetomis, kurių vertė 650 milijonai. Pagal vieną versiją, jį pavogė čeko-slovakų korpusas, pagal kitą – jį paslėpė paties Kolčako įsakymu, trečią – turtas nusėdo Europos bankuose.

14. Kur dingo tamplierių auksas?

Nesuskaičiuojami tamplierių lobiai iki pat šiol yra legendiniai. Pasak istoriko Lozinskio, pagrindinis ordino iždininkas buvo pagrindiniu Prancūzijos iždininku, o pats didžiausias ordino skolininkas buvo Prancūzijos karalius Pilypas IV Gražusis. Po teismo prieš tamplierius jis aptiko, jog brangenybių ir aukso saugyklose pasirodė besą ne tiek daug. Kur dingo tamplierių auksas – mįslė. Žinoma, jog dalį sukauptų lobių išsigelbėję tamplieriai laivais pergabeno, tačiau kur – nėra žinoma. Jei tikėtume legedomis, tamplierių auksas atsidūrė Naujojoje Škotijoje (Nova Scotia) – šiuolaikinės Kanados teritorija. Manoma, jog jų dalį pervežė į Kanados Oak salą (Oak Island – Ąžuolo salą), kur riterių šventyklos palikuonys paslėpė jį slėptuvėje su daugybe spąstų.

15. Kur dingo 10 Izraelio giminių-lankų?

VIII amžiaus prieš mūsų erą pabaigoje pilnai išnyko penkios šeštosios žydų – 10 iš 12 etnosą sudarančių giminių-lankų. Jų ieškoma jau 2500 metų, ir kartais randama pačiose netikėčiausiose vietose – nuo Indijos iki Europos. Apie savo giminystės ryšį su pradingusiomis giminėmis pareiškiama net Japonijoje. Ten egzistuoja religinis judėjimas Makuya, kurio atstovai tviretina, jog pats imperatoriškasis titulas „mikado“ yra kilęs nuo žydiško „mi gadol“ (didysis). Šiai dienai nė viena iš skelbiamų versijų nėra oficialiai patvirtinta.

16. Kas pastatė Stounhendžą?

Stounhendžo – megalitų komplekso mįslė neįminta iki šiol. StouthendžasPagal vieną versiją jį pastatė druidai, kitą – keltai, trečią – senovės britai, ketvirtą – pats Merlinas. Yra tie, kurie tvirtina, jog Stounhendžas – mistifikacija ir buvo pastatytas šiais laikais. Nežinoma taip pat ir tai, kaip būtent buvo statomas Stounhendžas. Komplekso restauracijos, kuri pradėta 1901 metais ir baigta tik 1964-aisiais, metu akmenys buvo perstatomi kranais, tačiau viduramžiais tokios technikos nebuvo.

17. Kaip buvo pastatyti Velykų salos monumentai?

Mokslininkų trape plačiai paplitusi teorija, pasak kurios moai (monolitinės akmeninės skulptūros) Velykų saloje pastatė atvykėliai iš Polinezijos salos XI amžiuje. Kaip jie tai darė – iki šiol nežinoma. Turo Hejerdalo eksperimentai buvo sėkmingi tik iš dalies. Jo transportavimo būdas nebuvo tinkamas daugiametrinių ir didelių masių (50 ir daugiau tonų) kolosams. Norvegų mokslininkas taip pat nesugebėjo paaiškinti, kaip moai buvo uždedamos kepurės, svėrusios iki dviejų tonų.

18. Kur buvo indoeuropiečių „lopšys“?

Šis klausimas iki šiol lieka atviras. Anksčiau buvo manoma, jog indoeuropiečių „lopšys“ buvo Indija, tačiau lingvistinė analizė tai paneigė. Kaip taisyklė, kokios nors šeimos kalbų atsiradimo regione egzistuoja daugybė tos šeimos skirtingų kalbų ir dialektų, o Indijoje yra tik viena indo-arijų kalbų šaka. Centrinėje ir Rytinėje Europoje, priešingai, yra šimtai indoeuropiečių kalbų atšakų. Labiau tikėtina, nors ir neįrodyta, yra versija apie tai, jog indoeuropiečių protėvyne buvo Volgos ir Juodosios jūros žemės, kuriose archeologų buvo aptikta Duobinių kapų kultūra.

19. Kokia buvo Europos didžiojo kraustymosi priežastis?

Didysis kraustymasis sunaikino antikinį pasaulį, ant jo griuvėsių pastatydamas Viduramžius. Nežiūrint į daugybę versijų, iki šiol neaišku, kas tapo pagrindine barbarų judėjimo priežastimi. Kaip dažnai būna tokiais atvejais, mokslininkai kalba apie veiksmų visumą. Pirma, apie pernelyg didelį gyventojų skaičių Skandinavijoje, antra – apie klimato sąlygų pasikeitimą (atšalimą ir drėgmės padidėjimą), pagaliau, socialinių sluoksnių pasikeitimą – į valdžią atėjęs genčių elitas buvo suinteresuotas praturtėjimu. Patogiausiu tikslu tapo Romos imperija.

20. Kas rėmė bolševikus?

Klausimas, kieno pinigais buvo įvykdyta revoliucija Rusijoje, ligi šiol lieka diskutuotinas. Ilgą laiką pagrindine versija buvo ta, jog svarbiausią finansavimo vaidmenį atliko Vokietijos Generalinis štabas, tačiau šiandien vis daugiau istorikų linkę manyti, jog palaikymas buvo iš Anglijos ir Volstryto pusės, ir net gi iš sentikių, turinčių artimus verslo ryšius su Anglijos pramonininkais.

parengė: Edita Sabaitė

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Ar reikia sugrąžinti privalomą kaukių dėvėjimą?


  • Nereikia (64%, 86 balsavo)
  • Reikia parduotuvėse ir transporte (20%, 27 balsavo)
  • Reikia (16%, 21 balsavo)

Viso balsavo: 134
Pradėta - 2020 27 liepos @ 10:56
Pabaiga - 2020 27 rugpjūčio @ 10:56

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *20 pagrindinių pasaulinės civilizacijos istorijos mįslių* - nuoroda: https://infa.lt/4071/20-pagrindiniu-pasaulines-civilizacijos-istorijos-misliu/