infa.lt

Seimas pritarė naujiems vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimams

Seimas pritarė naujiems vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimams

11 balandžio
12:57 2019

Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas (projektas Nr. XIIIP-3034(3), kuriomis siekiama tobulinti praėjusiais metais liepos mėn. pradėjusią veikti naują vaiko teisių apsaugos sistemą. Už pagrindinio teisės akto pakeitimus balsavo 71 Seimo narys, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Seimas vaiko teisių apsaugos principų sąrašą papildė vaiko prigimtine teise augti biologinėje šeimoje ir išsaugoti giminystės ryšius, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.

Pataisomis nuspręsta atsisakyti grėsmės lygių nustatymo ir pereiti prie vaiko situacijos vertinimo, nustatant būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį arba vaiko apsaugos poreikį. Vaiko paėmimas iš šeimos bus įmanomas tik kraštutiniais atvejais. Įstatyme nustatoma, kad vaikų ir tėvų atskyrimas prieš jų valią galimas tik kraštutiniu atveju, kai, atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus, tai yra neišvengiama ir būtina, siekiant apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus jo fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei arba reikšmingos žalos jo sveikatai atsiradimui, ir nėra galimybių vaiko apsaugoti kitais būdais. Be to, įstatyme įtvirtinta, kad skurdas dėl objektyvių priežasčių nelaikomas nepriežiūra.

Seimas taip pat nusprendė įstatyme apibrėžti, kad reikšminga žala sveikatai yra fizinio, seksualinio, psichologinio smurto prieš vaiką arba vaiko nepriežiūros ar smurto stebėjimo (kai vaikas yra smurto liudininkas) pasekmė, pasireiškianti vaiko fizinės ir (ar) psichinės sveikatos ir (ar) normalios raidos sutrikdymu.

Vaiko teisių apsaugos specialistai, gavę pranešimą apie įtariamą smurtą prieš vaiką, vertintų vaiko situaciją ir poreikius. Pagal priimtus pakeitimus, galės būti nustatomi du poreikiai: pagalbos šeimai poreikis ir vaiko apsaugos poreikis. Nustačius antrąjį poreikį būtų palaipsniui imamasi priemonių vaiko saugumo užtikrinimui: nustatoma laikinoji priežiūra su giminaičiais, kitais artimais žmonėmis vaiko šeimoje, pas giminaičius, kitus artimus žmones ar krizių centre su tėvais ar vienu iš jų (vaikas iš tėvų nebūtų paimamas); jei laikinoji priežiūra nepadėtų, būtų kreipiamasi į teismą dėl vaiko apsaugojimo, ieškoma laikino globėjo. Kai nustatomas vaiko apsaugos poreikis, vaiku besirūpinančiam giminaičiui ar artimam asmeniui bus mokama iki 228 Eur išmoka per mėnesį.

Vaiko teisių apsaugos specialistai, tik nustatę būtinybę dėl kylančio realaus pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ir gyvybei, turės teisę skubiai paimti vaiką iš jam nesaugios aplinkos.

Naujomis nuostatomis nustatoma teisė specialistams vaiko situacijos vertinimo metu daryti garso ar vaizdo įrašus, kurie galės būti naudojami teismo procese kaip įrodymai. Siekiant užtikrinti vaiko ir jo šeimos privataus gyvenimo neliečiamumą, susipažinti su garso ir vaizdo įrašuose esančiais asmens duomenimis turėtų tik vaikai, tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, įgalioti valstybės ar savivaldybių institucijų atstovai, dalyvavę atliekant vaiko situacijos vertinimą, taip pat teismas ar kitos valstybės įgaliotos institucijos, priimančios su vaiko situacijos vertinimu susijusius sprendimus. Tai sudarys sąlygas objektyviai įvertinti aplinkybes, susijusias su saugumu vaikui.

Nepriklausomai nuo pajamų, valstybė garantuos tėvams, iš kurių buvo paimtas vaikas, nemokamą advokato pagalbą atstovavimui teisme.

Priimtais pakeitimais taip pat nustatyti papildomi atvejai, kai asmuo negalės dirbti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje ar jos įgaliotuose teritoriniuose skyriuose, pvz., jeigu jam yra ar buvo apribota tėvų valdžia, jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos, piktnaudžiauja alkoholiu ar psichotropinėmis medžiagomis ir pan.

Įstatyme įtvirtinta, kad vaiko tėvai turės pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų ar vaikas su negalia, atsižvelgus į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių nei 14 metų žmonių priežiūros. Pagal priimtas nuostatas palikimu be priežiūros nebus laikomas trumpalaikis (iki 15 min. trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti.

Lydimųjų teisės aktų pakeitimais Seimas reglamentavo atsakomybę už žinomai melagingus pranešimus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

Kaip praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remiantis Statistikos departamento informacija, 2017 m. dėl smurto artimoje aplinkoje žuvo 6 vaikai. Policijos departamento pateiktais duomenimis, 2018 m. dėl smurto artimoje aplinkoje nežuvo nė vienas vaikas.

Gabrielius Landsbergis pareiškė, jog kad jo vadovaujama frakcija ir šiandien nedalyvaus balsavime dėl vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo ir iš tiesų, balsavime dalyvavo tik du Seimo konservatoriai, palaikę šį įstatymą – tai Rimantas Dagys ir Paulius Saudargas. Visi kiti TS-LKD frakcijos deputatai dirbti atsisakė.

Balsavimo laikas: 10:16:34
Balsavo Seimo narių: 71 iš 139.
Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 0, susilaikė – 0, pritarta.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas

Frakcija Santrumpa Prieš Susil.
Frakcija „Tvarka ir teisingumas” TTF 5
Frakcija „Tvarka ir teisingumas” TTF 5
Frakcija „Tvarka ir teisingumas” TTF 5
Frakcija „Tvarka ir teisingumas” TTF 5
Frakcija „Tvarka ir teisingumas” TTF 5
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija LLRA-KŠSF 6
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija LLRA-KŠSF 6
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija LLRA-KŠSF 6
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija LLRA-KŠSF 6
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija LLRA-KŠSF 6
Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija LSDDF 10
Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija LSDDF 10
Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija LSDDF 10
Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija LSDDF 10
Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija LSDDF 10
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija LVŽSF 43
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija LVŽSF 43
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija LVŽSF 43
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija LVŽSF 43
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija LVŽSF 43
Mišri Seimo narių grupė MG 4
Mišri Seimo narių grupė MG 4
Mišri Seimo narių grupė MG 4
Mišri Seimo narių grupė MG 4
Mišri Seimo narių grupė MG 4
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija TS-LKDF 2
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija TS-LKDF 2
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija TS-LKDF 2
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija TS-LKDF 2
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija TS-LKDF 2
Nepriklauso frakcijai 1

Pastaba. Jei kuri nors frakcija nedalyvavo balsavime, jos eilutė lentelėje nepateikiama.

Individualūs balsavimo rezultatai

Seimo narys(-ė) Frakcija Prieš Susil.
Ačienė Vida LVŽSF
Adomėnas Mantas MG
Alekna Virgilijus LSF
Andrikis Rimas MG +
Anušauskas Arvydas TS-LKDF
Armonaitė Aušrinė MG
Ažubalis Audronius TS-LKDF
Ąžuolas Valius LVŽSF +
Bacvinka Kęstutis LVŽSF +
Bakas Vytautas LVŽSF +
Balsys Linas LSDPF
Bartkevičius Kęstutis TTF +
Baškienė Rima LVŽSF +
Baublys Juozas LSF
Baura Antanas LVŽSF +
Bernatonis Juozas LSDDF +
Bilotaitė Agnė TS-LKDF
Budbergytė Rasa LSDPF
Bukauskas Valentinas TTF +
Burokienė Guoda LVŽSF +
Butkevičius Algirdas LSDDF
Čimbaras Petras LSDDF +
Čmilytė-Nielsen Viktorija LSF
Dagys Rimantas Jonas TS-LKDF +
Degutienė Irena TS-LKDF
Dumbrava Algimantas TTF +
Džiugelis Justas TS-LKDF
Gaidžiūnas Aurimas LVŽSF +
Gaižauskas Dainius LVŽSF +
Gentvilas Eugenijus LSF
Gentvilas Simonas LSF
Glaveckas Kęstutis LSF
Gražulis Petras MG +
Gumuliauskas Arūnas LVŽSF +
Haase Irena TS-LKDF
Imbrasas Juozas TTF
Jakeliūnas Stasys LVŽSF +
Jarutis Jonas LVŽSF +
Jedinskij Zbignev LLRA-KŠSF +
Jovaiša Eugenijus LVŽSF +
Jovaiša Sergejus TS-LKDF
Juknevičienė Rasa TS-LKDF
Juozapaitis Vytautas TS-LKDF
Juška Ričardas LSF
Kamblevičius Vytautas TTF +
Kaminskas Darius LVŽSF +
Karbauskis Ramūnas LVŽSF +
Kasčiūnas Laurynas TS-LKDF
Kepenis Dainius LVŽSF +
Kernagis Vytautas TS-LKDF
Kindurys Gintautas LVŽSF +
Kirkilas Gediminas LSDDF +
Kirkutis Algimantas LVŽSF
Kravčionok Vanda LLRA-KŠSF
Kreivys Dainius TS-LKDF
Kubilienė Asta LVŽSF +
Kubilius Andrius TS-LKDF
Kupčinskas Andrius TS-LKDF
Landsbergis Gabrielius TS-LKDF
Liesys Jonas LSF
Linkevičius Linas Antanas LSDDF +
Mackevič Michal LLRA-KŠSF +
Majauskas Mykolas TS-LKDF
Maldeikienė Aušra MG
Martinėlis Raimundas TS-LKDF
Masiulis Kęstutis TS-LKDF
Matelis Bronislovas MG
Matkevičienė Laimutė LVŽSF +
Matulas Antanas TS-LKDF
Mazuronis Andrius MG
Mažeika Kęstutis LVŽSF +
Miliūtė Rūta LVŽSF +
Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė TS-LKDF
Narkevič Jaroslav LLRA-KŠSF +
Nausėda Alfredas Stasys LVŽSF +
Navickas Andrius TS-LKDF
Navickienė Monika TS-LKDF
Nekrošius Arvydas LVŽSF +
Nevulis Petras LVŽSF +
Norkienė Aušrinė LVŽSF +
Olekas Juozas LSDPF
Olševski Česlav LLRA-KŠSF +
Palionis Andrius LSDDF +
Papirtienė Aušra LVŽSF +
Pavilionis Žygimantas TS-LKDF
Poderys Virgilijus LVŽSF
Popovienė Raminta LSDPF
Pranckietis Viktoras +
Puidokas Mindaugas MG +
Pupinis Edmundas TS-LKDF
Puteikis Naglis MG
Rastenis Vytautas LVŽSF +
Razma Jurgis TS-LKDF
Rimkus Juozas LVŽSF +
Rinkevičius Viktoras LVŽSF +
Rozova Irina LLRA-KŠSF +
Sabatauskas Julius LSDPF
Salamakinas Algimantas LSDPF
Saudargas Paulius TS-LKDF +
Simulik Valerijus LVŽSF
Sinkevičius Rimantas LSDDF +
Sinkevičius Virginijus LVŽSF +
Sysas Algirdas LSDPF
Skaistė Gintarė TS-LKDF
Skardžius Artūras LSDDF +
Skvernelis Saulius LVŽSF +
Smirnovas Kęstutis LVŽSF +
Stacevičius Lauras LVŽSF +
Stančikas Andriejus LVŽSF +
Staniuvienė Levutė LVŽSF +
Starkevičius Kazys TS-LKDF
Steponavičius Gintaras MG
Streikus Zenonas LVŽSF +
Strelčiūnas Algis TS-LKDF
Šakalienė Dovilė LSDPF
Šalaševičiūtė Rimantė LSDDF +
Šarknickas Robertas LVŽSF
Šedbaras Stasys TS-LKDF
Šiaulienė Irena LSDDF +
Šimas Audrys LVŽSF +
Šimonytė Ingrida TS-LKDF
Širinskienė Agnė LVŽSF +
Talmont Leonard LLRA-KŠSF +
Tamašunienė Rita LLRA-KŠSF
Tomilinas Tomas LVŽSF +
Tumėnas Stasys LVŽSF +
Urbšys Povilas MG +
Vaičekauskas Gintaras LSF
Valiukevičiūtė Ona TTF +
Valiūnas Petras LVŽSF +
Vareikis Egidijus LVŽSF
Varkalys Jonas LSF
Varžgalys Juozas LVŽSF +
Vasiliauskas Gediminas LVŽSF +
Veryga Aurelijus LVŽSF
Vingrienė Virginija LVŽSF +
Vinkus Antanas LSDDF +
Zingeris Emanuelis TS-LKDF
Žemaitaitis Remigijus TTF

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 903

Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...