infa.lt

Lietuviškos Konstitucijos vertė – neįkainojama, Pilietybė – negriaunama!

Lietuviškos Konstitucijos vertė – neįkainojama, Pilietybė – negriaunama!

vasario 27
09:292019

M.K.Čiurlionis. Vyčio preliudas

Dr. Lilijana Astra

Lietuvos Respublikos Konstitucija – tai Pagrindinis šalies įstatymas, kuris turi aukščiausią teisinę galią ir dėl šios priežasties priimamas bei keičiamas ypatinga referendumo tvarka. Šis įstatymas nustato ir apibrėžia pilietybę kaip objektyviai egzistuojantį asmens teisinį ryšį su valstybe. Pagrindinis šalies įstatymas suteikia pilietybei konstitucinę galią ir tuo pačiu – pamatinę vertę. Pilietybė įprasmina pačią valstybę ir tampa kertiniu akmeniu, kuriant jos šiuolaikinę patikimą konstitucinę sąrangą.

Todėl valdančiųjų politikų viešai proteguojama dviguba pilietybė, kurią jau po kelių mėnesių bus bandoma įterpti į LR Konstitucijos 12 straipsnį, kelia didelę abejonę pirmiausiai dėl jos teisinių normų suderinamumo ir kokybės klausimų. Privalomojo konstitucinio referendumo būdu siūloma įteisinti dvigubos pilietybės institucija – tai iš tiesų yra keista teisinė chimera su didele trigubų privilegijų kupra:

 • pirmiausiai visiems lietuvių kilmės asmenims, mokantiems mokesčius kitoje valstybėje, dviguba pilietybė suteikia išskirtinę ekonominę privilegiją gauti visas gydymo, švietimo, mokymo ir kitas socialines paslaugas, apmokamas iš visų Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšų;
 • antra, dviguba pilietybė ignoruoja karinės tarnybos prievolę ir pareigą ginti Tėvynę, kaip tai nustato dabartinė konstitucinė norma, skelbianti, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi atlikti karinę tarnybą įstatymų nustatyta tvarka;
 • trečia, dviguba pilietybė suteikia teisę lietuvių kilmės asmenims, prisiekusiems kitoje valstybėje, būti renkamais Lietuvoje Seimo nariais, Prezidento kaip aukščiausiojo šalies vadovo pareigoms.

Kitaip tariant, LR Seimo valdančiųjų politikų siūloma dviguba pilietybė brutaliai ir įžūliai įteisina dviejų rūšių lietuvių kilmės piliečių statusą: vieni turi teises, bet privalo vykdyti ir pareigas savo valstybei, kiti gi – išvykę iš Lietuvos ir retsykiais joje apsilankantys – įgyja visas politines bei socialines teises – be jokių pareigų.

Akivaizdu, kad valdančiųjų politikų proteguojama logiškai prieštaringa, neteisinga ir iš esmės iškreipta dvigubos pilietybės samprata drastiškai prieštarauja visai LR Konstitucijos sąrangai ir jos teisinių normų sistemai.. O pagal kertinį europinės teisės principą iš neteisės teisė nekyla (ex injuria jus non oritur).

Todėl nenuostabu, kad šią dvigubos pilietybės chimerą – su visomis jos privilegijų ir prieštaravimų kupromis – įnirtingai brukamą į LR Konstitucijos 12 straipsnį, o po to darant dar bent tris konstitucines pataisas, t.y. griaunant ją iš vidaus, siekiama populiarinti pačiu aukščiausiu politinės demagogijos lygiu. Antai, apgailėtiname LR Seimo Aiškinamajame rašte, įregistravus Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą, graudžiai nurodoma, kad projekto rengimą paskatinusi priežastis – tai „dramatiškai mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius“, nors labai gudriai nutylima tikroji katastrofiškos emigracijos priežastis – tai mažiausias darbo užmokestis visoje ES ir jaunimo nenoras likti šioje socialinėje duobėje.

Dvigubos pilietybės chimeros įtvirtinimui pasitelkiamas ir atviras politinis lobizmas, skubos tvarka brukant Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo bei Referendumo įstatymo pataisas, kuriomis apibrėžiama nauja referendumo šalininkų sąvoka. Šiuo atveju dvigubos pilietybės agitacijoje dalyvautų ne tik referendumą inicijavęs Seimas, bet ir papildomos begalvių Lietuvos piliečių grupės, žinoma, gaunančios dosnų Nacionalinio radijo ir televizijos eterio laiką tariamiems debatams.

Labai bloga teisinė dvigubos pilietybės įstatymo kokybė nė kiek netrikdo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų. LR Seime apsilankiusi PLB valdybos pirmininkė Dalia Henkė iš įstatymų leidžiamosios valdžios vadovų reikalavo agitacinės kampanijos dvigubai pilietybei populiarinti, nes iki gegužės 12 -sios lieka vis mažiau laiko „tautos vienijimuisi ir susitelkimui“.

Vilius Bražėnas, šviesaus atminimo talentingas išeivijos žurnalistas ir publicistas, jau prieš nepilną dešimtmetį įžvalgiai pastebėjo, kad „PLB vadovybė užsispyrusi laikosi kažko panašaus į pasaulinę lietuvišką valdžią„. O jį patį nepaprastai nustebino ir net įžeidė faktas, kad, jam sugrįžus gyventi į Lietuvą, tuoj pat atkeliavo pranešimas apie jo pašalinimą iš PLB. “Nejaugi grįžimas į Tėvynę – tai pražanga?“. Juk nuosekliai mąstant, visi lietuviai, o ne vien išeiviai, galėtų priklausyti pasaulinei lietuvių bendruomenei. Betgi ne. Ir toliau Vilius Bražėnas retoriškai klausia: „Tad kur tokios rūšies tautos suskaldymo filosofinės šaknys? Matau tik vieną to kilmę: įsikabinimas į nelogišką politinį melą, kad dalis Tėvynę palikusių tautiečių apjungia ir atstovauja visą tautą…“.

Nemenką įspūdį Viliui Bražėnui paliko ir PLB Seimo, vykusio Vilniuje epizodai, kurie, kaip jis rašo „gerokai praplėtė mano susivokimą dabartinės emigracijos ir LR pilietybės frontuose. Pertraukos kavai metu pakalbinau jauną, gerokai pasireiškusią siūlymais dalyvę, ką Lietuva turėtų daryti pasitraukėliams emigraciją palengvinti. Paklausiau: “Kada grįšit į Lietuvą ?“. Ji garsiai nusikvatojo ir, drauge su kita PLB seimūne, apipylė mane aiškinimais „kodėl ne“.

Dviguba pilietybė su triguba privilegijų kupra – tai tik dar vienas bandymas politiniams lobistams ir už jų tūnančioms šešėlinių įtakų jėgoms ardyti Pagrindinį šalies įstatymą. Juk vos prieš keliolika mėnesių jau vyko įnirtingi politiniai antpuoliai, siekiant įstatymiškai naikinti LR Konstitucijos 14 straipsnį („Valstybinė kalba – lietuvių kalba“), įžūliai pabandžius į lietuvių kalbą dirbtinai įgrūsti tris svetimus implantus „q“, “w“, “x“.

Žymiausi mūsų kalbininkai veltui aiškino, kad raide „q“ lietuvių kalboje nežymimas nė vienas garsas, ji yra ne tik svetimkūnė, bet ir visiškai beprasmė. Nežiūrint sveiko proto argumentų, akademinei ir pilietinei bendruomenei teko išeikvoti labai daug jėgų ir laiko, apginant visų mūsų konstitucinę teisę rašyti vardus ir pavardes valstybine kalba.

Taip yra ir dabar, naujai užsimojus politiškai ardyti valstybės konstitucinės sąrangos pamatus bei iš esmės ignoruojant labai svarbų įstatyminį dokumentą, būtiną tikrosios lietuvybės pamatų stiprinimui – Lietuvio pasą. Net ir kitų šalių pilietybes įgiję lietuvių kilmės išeiviai, turėdami Lietuvio pasą, kartu gautų ir visas mūsų valstybės piliečio teises: laisvo atvykimo, nuolatinio gyvenimo, švietimo ir mokslo, kitas socialines teises, o jų vaikai ir vaikaičiai – Lietuvos pilietybės atkūrimo teisę.

Nuolatinės valdančiųjų politikų iniciatyvos keisti Konstituciją, o iš esmės – ardyti jos vientisumą ir tvarumą, brukant teisiškai ydingus bei logiškai prieštaringus teisės aktus – yra labai pavojingos. Tautą gina Konstitucija, o sumenkinus ar logiškai pažeidus jos galias, nyktų ir pačios Tautos suverenumas.

Todėl ir šiandien mūsų Konstitucijos vertė išlieka – neįkainojama, o pilietybė – ne(su)griaunama.

Atsiliepimų 5

 1. autorei-apie konstituciją   -  2019-02-27, 19:58

  Labiau nusišnekėti jau negalėjai?

  dabartinė konstitucija niekuo nesiskiria nuo tarybinės-vieni kliedesiai ir grynas melas,neturintis nieko bendro su realiu pasauliu ir tikruoju Lietuvos runkelių/vergų gyvenimu-jos niekas niekada nesilaikė ir iš tiesų ji apskritai niekada negaliojo.

  Tiesą sakant,tai apskritai joks įstatymas-didžioji dauguma realiame Lietuvos gyvenime galiojančių įstatymų yra būtent NERAŠYTI.

  konstitucija-vien fantastinės sapalionės,kuriomis patikėtų tik visiškai neprotaujantis žmogelis.

  Jos paskirtis lygiai tokia pat,kaip ir tarybiniais laikais-plauti smegenis tokiai liaudžiai.

 2. Antanas   -  2019-02-27, 22:03

  Re į prieš tai buvusį komentarą: Paaiškink bičiuli tai Konstitucinio teismo teisėjams, kurie ją nuolat papildo ir tobulina.

 3. Antanas   -  2019-02-27, 22:07

  Štai komentaras į tą patį straipsnį kitame tinklaraštyje:
  Vytas says: 2019 vasario 27 21:15 Ilgai masčiau, kodėl taip stumiama dviejų (o gal ir kelerių?) pilietybių turėjimo galimybė. Nauda Lietuvai? Emigracijos mažinimas? Nei pirma nei antra, belieka tik viena, kas ir nurodoma straipsnyje – LR Konstitucijos sumenkimas. Tikslas – Lietuvos, kaip valstybės, sunaikinimas. Ir tai prasidėjo su Kubiliaus „globalios Lietuvos“ koncepsijos įgyvendinimu (tam buvo išskirta 63 mln. Lt.). Matyt, iš tos sumos geras kąsnis teko ir PLB veikėjams. Na o šiuolaikiniai Lietuvos politikai, pradedant prezidente jau senai parsidavė globaliems liberalams. Net JAV prezidento šūkis „Pirmiausia Amerika“, jų nenuteikia, kad Lietuvai derėtų šūkis „Pirmiausia Lietuva“. Lietuvai aiškiai reikalinga partija ar judėjimas „Alternatyva Lietuvai“

 4. Vidmantas   -  2019-02-28, 08:00

  Labiau nusišnekėti jau negalėjai? dabartinė konstitucija niekuo nesiskiria nuo tarybinės-vieni kliedesiai ir grynas melas,neturintis nieko bendro su realiu pasauliu ir tikruoju Lietuvos runkelių/vergų gyvenimu-jos niekas niekada nesilaikė ir iš tiesų ji apskritai niekada negaliojo. Tiesą sakant,tai apskritai joks įstatymas-didžioji dauguma realiame Lietuvos gyvenime galiojančių įstatymų yra būtent NERAŠYTI. konstitucija-vien fantastinės sapalionės,kuriomis patikėtų tik visiškai neprotaujantis žmogelis. Jos paskirtis lygiai tokia pat,kaip ir tarybiniais laikais-plauti smegenis tokiai liaudžiai.
  Pridesiu , ir valytis i tookia saunia konstitucija meslinas konstitucinio teismo kojas. Ka jis ir yrodo bet kuria patogia proga .Palaikau dviguba pilietybe , tik uzsienio lietuviu pagelba sioj bananu salyje bus ymanoma pakeisti vergiskai gyvenanciu daugelio lietuvos gyventoju egzistavimo salygas .

 5. Hm   -  2019-03-01, 08:34

  Tik neskaitęs sovietinių konstitucijų arba visiškas glušius gali taip vertinti Lietuvos Konstituciją… Jokių dvigubų, trigubų pilietybių, jokių dvigubų standartų lietuviams rytuose ir lietuviams vakaruose. Visi esantys užsienyje lietuviai yra tokie patys lietuviai. O tai labai paprastai išsprendžią – Lietuvio Pasas. Turi visas teises kaip ir pilietis, tik neturi teisės balsuoti. Atsisakai svetimos pilietybės ir iš karto gauni – Lietuvos pilietybę… Ką ir siūlo Juozaitis. Balsuosiu prieš dvigubą pilietybę

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Už kurį Kandidatą į Prezidentus balsuosite 2-ame ture?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Dabartinio politikos elito išgyvenimo sąlyga – konfrontacija su kaimynais

Rolandas Paksas. Dabartinio politikos elito išgyvenimo sąlyga – konfrontacija su kaimynais

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Konservatoriai L. Kasčiūnas ir A. Ažubalis siūlo Krymo totorių deportaciją pripažinti genocidu

Konservatoriai L. Kasčiūnas ir A. Ažubalis siūlo Krymo totorių deportaciją pripažinti genocidu

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kaip pasauliui atrodo ta mūsų Lietuva?

Kaip pasauliui atrodo ta mūsų Lietuva?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Andrius Kubilius kerta iš peties: „Gitanas Nausėda turi nedelsiant atsakyti iš kur ima pinigus reklaminei kampanijai!“

Andrius Kubilius kerta iš peties: „Gitanas Nausėda turi nedelsiant atsakyti iš kur ima pinigus reklaminei kampanijai!“

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  „Partijos kareivis“ – Ingrida Šimonytė ir „kapitalo karys“ – Gitanas Nausėda. Kas geriau Lietuvai?

„Partijos kareivis“ – Ingrida Šimonytė ir „kapitalo karys“ – Gitanas Nausėda. Kas geriau Lietuvai?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Tik klestinčioje šalyje ekonomikos mokslų daktaras dirba juokdariu, o juokdariai vadovauja mokslininkams

Tik klestinčioje šalyje ekonomikos mokslų daktaras dirba juokdariu, o juokdariai vadovauja mokslininkams

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Visuomenės atmesti siūlymai referendume – „pilietiškumo pergalė“

Visuomenės atmesti siūlymai referendume – „pilietiškumo pergalė“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Viktoras Uspaskich: nuo šiol Karbauskį vadinsiu ne Ramūnu, o Ramūnčiku!

Viktoras Uspaskich: nuo šiol Karbauskį vadinsiu ne Ramūnu, o Ramūnčiku!

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Nepavykus įeiti per duris, Seimo nariai siūlo lipti per langą – mažinti parlamentarų skaičių keičiant Konstituciją

Nepavykus įeiti per duris, Seimo nariai siūlo lipti per langą – mažinti parlamentarų skaičių keičiant Konstituciją

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  „Dėl Seimo konservatorių klaidinančios pozicijos Visuomenei buvo sunku apsispręsti dvigubos pilietybės referendume“, teigia G. Kirkilas

„Dėl Seimo konservatorių klaidinančios pozicijos Visuomenei buvo sunku apsispręsti dvigubos pilietybės referendume“, teigia G. Kirkilas

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  „Pilietinis pasipriešinimas – tai kiekvieno žmogaus apsisprendimas“, – teigia Prezidentė

„Pilietinis pasipriešinimas – tai kiekvieno žmogaus apsisprendimas“, – teigia Prezidentė

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  ES parlamento rinkimai: euroskepticizmo šaknys ir ką su tuo daryti?

ES parlamento rinkimai: euroskepticizmo šaknys ir ką su tuo daryti?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Valstiečiai turėtų atsiprašyti Vito Vasiliausko, nes tik jo dėka buvo sustabdyta „Soras“ ir „Ūkio bankas“ veikla, kėlusi grėsmę […]

Valstiečiai turėtų atsiprašyti Vito Vasiliausko, nes tik jo dėka buvo sustabdyta „Soras“ ir „Ūkio bankas“ veikla, kėlusi grėsmę […]

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvos prezidento rinkimai – post-sovietinio mentaliteto tąsa

Lietuvos prezidento rinkimai – post-sovietinio mentaliteto tąsa

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Valstiečiai per 2 metus išbarstė visą sukauptą avansu rinkėjų pasitikėjimo bagažą

Valstiečiai per 2 metus išbarstė visą sukauptą avansu rinkėjų pasitikėjimo bagažą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algirdas Almaras. Ar lietuviai išlaikys tautinės brandos egzaminą?

Algirdas Almaras. Ar lietuviai išlaikys tautinės brandos egzaminą?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai ragina Seimo Pirmininką paspartinti dekomunizacijos procesą Lietuvoje

Seimo konservatoriai ragina Seimo Pirmininką paspartinti dekomunizacijos procesą Lietuvoje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Kandidatų trejybės atmintinė

Algimantas Rusteika. Kandidatų trejybės atmintinė

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Prof. P. Gylys kandidatui S. Skverneliui: „Ar jūs gebėsite valdyti šalį, jei nevaldote net situacijos ministrų kabinete?“

Prof. P. Gylys kandidatui S. Skverneliui: „Ar jūs gebėsite valdyti šalį, jei nevaldote net situacijos ministrų kabinete?“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Žmonės neįvertina juos supančių idiotų galimos žalos

Žmonės neįvertina juos supančių idiotų galimos žalos

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Naglis Puteikis, tikėtina, svarsto galimybę kuo brangiau save parduoti

Naglis Puteikis, tikėtina, svarsto galimybę kuo brangiau save parduoti

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Dėl pasikartojančių vandalizmo išpuolių prieš istorinius ir religinius paminklus Vilniaus mieste kreiptasi į merą

Dėl pasikartojančių vandalizmo išpuolių prieš istorinius ir religinius paminklus Vilniaus mieste kreiptasi į merą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Prokuratūra prieš Lietuvos piliečius....

Prokuratūros egoizmo ir užsakymo interesas. 🤣😂🤣😂...

Jus lb teisus Ugniau,nebalsuosiu ir as i daugelis mano aplinkiniu uz ja,nes net koktu skatyt...

Kur musu gerosios prezidentes zodis? Juk visur fotografuojasi, apsikabinusi vaikus is meiles? Kodel leidziama siauteti...

hm... o kodel ne ekonomine priezastis, jei noras emigruoti kyla gaunant mazas pajamas? Juk ekonomine...

Tiedu landsberginiu konservatnikų iškrypėliai visada veikia poroje. Priskirčiau juos prie landsbergių taip mylimų seksmažumų....

Baznyciai nedera kistis i politika. Ir atvirksciai: simonytei Dievas-toli, jei tiek blogu sprendimu prieme salies...

Per mėlyno chalato valdymo laikotarpį šitaip nuskurdo žmonės, o kiek išsivaikščiojo, baisu. Ir dar ji...

Reikia patikrinti, kuo gyvena bananų respublikos išrinktieji....

Prajuokino su tuo: - Taip galima ir namą prarasti! Jeigu Nausėda tampa prezidentu, tai...

Tokių "tikrų" ukrainiečių radoje virš 60 proc. Gaila ukrainiečių....

Europos sąjunga nesiveis, nes europinė vertybė yra pederastai. Spjaunam į ES ir rūpinames Lietuvos išlikimu!...

Gitanas Nausėda - generolas, o Šimonytė - landsberginių konservatnikų partijos pastumdėlė....

  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Lietuviškos Konstitucijos vertė - neįkainojama, Pilietybė - negriaunama!* - nuoroda: https://infa.lt/29843/lietuviskos-konstitucijos-verte-neikainojama-pilietybe-negriaunama/