infa.lt

Lietuviškos Konstitucijos vertė – neįkainojama, Pilietybė – negriaunama!

Lietuviškos Konstitucijos vertė – neįkainojama, Pilietybė – negriaunama!

vasario 27
09:292019

M.K.Čiurlionis. Vyčio preliudas

Dr. Lilijana Astra

Lietuvos Respublikos Konstitucija – tai Pagrindinis šalies įstatymas, kuris turi aukščiausią teisinę galią ir dėl šios priežasties priimamas bei keičiamas ypatinga referendumo tvarka. Šis įstatymas nustato ir apibrėžia pilietybę kaip objektyviai egzistuojantį asmens teisinį ryšį su valstybe. Pagrindinis šalies įstatymas suteikia pilietybei konstitucinę galią ir tuo pačiu – pamatinę vertę. Pilietybė įprasmina pačią valstybę ir tampa kertiniu akmeniu, kuriant jos šiuolaikinę patikimą konstitucinę sąrangą.

Todėl valdančiųjų politikų viešai proteguojama dviguba pilietybė, kurią jau po kelių mėnesių bus bandoma įterpti į LR Konstitucijos 12 straipsnį, kelia didelę abejonę pirmiausiai dėl jos teisinių normų suderinamumo ir kokybės klausimų. Privalomojo konstitucinio referendumo būdu siūloma įteisinti dvigubos pilietybės institucija – tai iš tiesų yra keista teisinė chimera su didele trigubų privilegijų kupra:

 • pirmiausiai visiems lietuvių kilmės asmenims, mokantiems mokesčius kitoje valstybėje, dviguba pilietybė suteikia išskirtinę ekonominę privilegiją gauti visas gydymo, švietimo, mokymo ir kitas socialines paslaugas, apmokamas iš visų Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšų;
 • antra, dviguba pilietybė ignoruoja karinės tarnybos prievolę ir pareigą ginti Tėvynę, kaip tai nustato dabartinė konstitucinė norma, skelbianti, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi atlikti karinę tarnybą įstatymų nustatyta tvarka;
 • trečia, dviguba pilietybė suteikia teisę lietuvių kilmės asmenims, prisiekusiems kitoje valstybėje, būti renkamais Lietuvoje Seimo nariais, Prezidento kaip aukščiausiojo šalies vadovo pareigoms.


Kitaip tariant, LR Seimo valdančiųjų politikų siūloma dviguba pilietybė brutaliai ir įžūliai įteisina dviejų rūšių lietuvių kilmės piliečių statusą: vieni turi teises, bet privalo vykdyti ir pareigas savo valstybei, kiti gi – išvykę iš Lietuvos ir retsykiais joje apsilankantys – įgyja visas politines bei socialines teises – be jokių pareigų.

Akivaizdu, kad valdančiųjų politikų proteguojama logiškai prieštaringa, neteisinga ir iš esmės iškreipta dvigubos pilietybės samprata drastiškai prieštarauja visai LR Konstitucijos sąrangai ir jos teisinių normų sistemai.. O pagal kertinį europinės teisės principą iš neteisės teisė nekyla (ex injuria jus non oritur).

Todėl nenuostabu, kad šią dvigubos pilietybės chimerą – su visomis jos privilegijų ir prieštaravimų kupromis – įnirtingai brukamą į LR Konstitucijos 12 straipsnį, o po to darant dar bent tris konstitucines pataisas, t.y. griaunant ją iš vidaus, siekiama populiarinti pačiu aukščiausiu politinės demagogijos lygiu. Antai, apgailėtiname LR Seimo Aiškinamajame rašte, įregistravus Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą, graudžiai nurodoma, kad projekto rengimą paskatinusi priežastis – tai „dramatiškai mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius“, nors labai gudriai nutylima tikroji katastrofiškos emigracijos priežastis – tai mažiausias darbo užmokestis visoje ES ir jaunimo nenoras likti šioje socialinėje duobėje.

Dvigubos pilietybės chimeros įtvirtinimui pasitelkiamas ir atviras politinis lobizmas, skubos tvarka brukant Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo bei Referendumo įstatymo pataisas, kuriomis apibrėžiama nauja referendumo šalininkų sąvoka. Šiuo atveju dvigubos pilietybės agitacijoje dalyvautų ne tik referendumą inicijavęs Seimas, bet ir papildomos begalvių Lietuvos piliečių grupės, žinoma, gaunančios dosnų Nacionalinio radijo ir televizijos eterio laiką tariamiems debatams.

Labai bloga teisinė dvigubos pilietybės įstatymo kokybė nė kiek netrikdo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų. LR Seime apsilankiusi PLB valdybos pirmininkė Dalia Henkė iš įstatymų leidžiamosios valdžios vadovų reikalavo agitacinės kampanijos dvigubai pilietybei populiarinti, nes iki gegužės 12 -sios lieka vis mažiau laiko „tautos vienijimuisi ir susitelkimui“.

Vilius Bražėnas, šviesaus atminimo talentingas išeivijos žurnalistas ir publicistas, jau prieš nepilną dešimtmetį įžvalgiai pastebėjo, kad „PLB vadovybė užsispyrusi laikosi kažko panašaus į pasaulinę lietuvišką valdžią„. O jį patį nepaprastai nustebino ir net įžeidė faktas, kad, jam sugrįžus gyventi į Lietuvą, tuoj pat atkeliavo pranešimas apie jo pašalinimą iš PLB. “Nejaugi grįžimas į Tėvynę – tai pražanga?“. Juk nuosekliai mąstant, visi lietuviai, o ne vien išeiviai, galėtų priklausyti pasaulinei lietuvių bendruomenei. Betgi ne. Ir toliau Vilius Bražėnas retoriškai klausia: „Tad kur tokios rūšies tautos suskaldymo filosofinės šaknys? Matau tik vieną to kilmę: įsikabinimas į nelogišką politinį melą, kad dalis Tėvynę palikusių tautiečių apjungia ir atstovauja visą tautą…“.

Nemenką įspūdį Viliui Bražėnui paliko ir PLB Seimo, vykusio Vilniuje epizodai, kurie, kaip jis rašo „gerokai praplėtė mano susivokimą dabartinės emigracijos ir LR pilietybės frontuose. Pertraukos kavai metu pakalbinau jauną, gerokai pasireiškusią siūlymais dalyvę, ką Lietuva turėtų daryti pasitraukėliams emigraciją palengvinti. Paklausiau: “Kada grįšit į Lietuvą ?“. Ji garsiai nusikvatojo ir, drauge su kita PLB seimūne, apipylė mane aiškinimais „kodėl ne“.

Dviguba pilietybė su triguba privilegijų kupra – tai tik dar vienas bandymas politiniams lobistams ir už jų tūnančioms šešėlinių įtakų jėgoms ardyti Pagrindinį šalies įstatymą. Juk vos prieš keliolika mėnesių jau vyko įnirtingi politiniai antpuoliai, siekiant įstatymiškai naikinti LR Konstitucijos 14 straipsnį („Valstybinė kalba – lietuvių kalba“), įžūliai pabandžius į lietuvių kalbą dirbtinai įgrūsti tris svetimus implantus „q“, “w“, “x“.

Žymiausi mūsų kalbininkai veltui aiškino, kad raide „q“ lietuvių kalboje nežymimas nė vienas garsas, ji yra ne tik svetimkūnė, bet ir visiškai beprasmė. Nežiūrint sveiko proto argumentų, akademinei ir pilietinei bendruomenei teko išeikvoti labai daug jėgų ir laiko, apginant visų mūsų konstitucinę teisę rašyti vardus ir pavardes valstybine kalba.Taip yra ir dabar, naujai užsimojus politiškai ardyti valstybės konstitucinės sąrangos pamatus bei iš esmės ignoruojant labai svarbų įstatyminį dokumentą, būtiną tikrosios lietuvybės pamatų stiprinimui – Lietuvio pasą. Net ir kitų šalių pilietybes įgiję lietuvių kilmės išeiviai, turėdami Lietuvio pasą, kartu gautų ir visas mūsų valstybės piliečio teises: laisvo atvykimo, nuolatinio gyvenimo, švietimo ir mokslo, kitas socialines teises, o jų vaikai ir vaikaičiai – Lietuvos pilietybės atkūrimo teisę.

Nuolatinės valdančiųjų politikų iniciatyvos keisti Konstituciją, o iš esmės – ardyti jos vientisumą ir tvarumą, brukant teisiškai ydingus bei logiškai prieštaringus teisės aktus – yra labai pavojingos. Tautą gina Konstitucija, o sumenkinus ar logiškai pažeidus jos galias, nyktų ir pačios Tautos suverenumas.

Todėl ir šiandien mūsų Konstitucijos vertė išlieka – neįkainojama, o pilietybė – ne(su)griaunama.

Atsiliepimų 5

 1. autorei-apie konstituciją   -  2019-02-27, 19:58

  Labiau nusišnekėti jau negalėjai?

  dabartinė konstitucija niekuo nesiskiria nuo tarybinės-vieni kliedesiai ir grynas melas,neturintis nieko bendro su realiu pasauliu ir tikruoju Lietuvos runkelių/vergų gyvenimu-jos niekas niekada nesilaikė ir iš tiesų ji apskritai niekada negaliojo.

  Tiesą sakant,tai apskritai joks įstatymas-didžioji dauguma realiame Lietuvos gyvenime galiojančių įstatymų yra būtent NERAŠYTI.

  konstitucija-vien fantastinės sapalionės,kuriomis patikėtų tik visiškai neprotaujantis žmogelis.

  Jos paskirtis lygiai tokia pat,kaip ir tarybiniais laikais-plauti smegenis tokiai liaudžiai.

 2. Antanas   -  2019-02-27, 22:03

  Re į prieš tai buvusį komentarą: Paaiškink bičiuli tai Konstitucinio teismo teisėjams, kurie ją nuolat papildo ir tobulina.

 3. Antanas   -  2019-02-27, 22:07

  Štai komentaras į tą patį straipsnį kitame tinklaraštyje:
  Vytas says: 2019 vasario 27 21:15 Ilgai masčiau, kodėl taip stumiama dviejų (o gal ir kelerių?) pilietybių turėjimo galimybė. Nauda Lietuvai? Emigracijos mažinimas? Nei pirma nei antra, belieka tik viena, kas ir nurodoma straipsnyje – LR Konstitucijos sumenkimas. Tikslas – Lietuvos, kaip valstybės, sunaikinimas. Ir tai prasidėjo su Kubiliaus „globalios Lietuvos“ koncepsijos įgyvendinimu (tam buvo išskirta 63 mln. Lt.). Matyt, iš tos sumos geras kąsnis teko ir PLB veikėjams. Na o šiuolaikiniai Lietuvos politikai, pradedant prezidente jau senai parsidavė globaliems liberalams. Net JAV prezidento šūkis „Pirmiausia Amerika“, jų nenuteikia, kad Lietuvai derėtų šūkis „Pirmiausia Lietuva“. Lietuvai aiškiai reikalinga partija ar judėjimas „Alternatyva Lietuvai“

 4. Vidmantas   -  2019-02-28, 08:00

  Labiau nusišnekėti jau negalėjai? dabartinė konstitucija niekuo nesiskiria nuo tarybinės-vieni kliedesiai ir grynas melas,neturintis nieko bendro su realiu pasauliu ir tikruoju Lietuvos runkelių/vergų gyvenimu-jos niekas niekada nesilaikė ir iš tiesų ji apskritai niekada negaliojo. Tiesą sakant,tai apskritai joks įstatymas-didžioji dauguma realiame Lietuvos gyvenime galiojančių įstatymų yra būtent NERAŠYTI. konstitucija-vien fantastinės sapalionės,kuriomis patikėtų tik visiškai neprotaujantis žmogelis. Jos paskirtis lygiai tokia pat,kaip ir tarybiniais laikais-plauti smegenis tokiai liaudžiai.
  Pridesiu , ir valytis i tookia saunia konstitucija meslinas konstitucinio teismo kojas. Ka jis ir yrodo bet kuria patogia proga .Palaikau dviguba pilietybe , tik uzsienio lietuviu pagelba sioj bananu salyje bus ymanoma pakeisti vergiskai gyvenanciu daugelio lietuvos gyventoju egzistavimo salygas .

 5. Hm   -  2019-03-01, 08:34

  Tik neskaitęs sovietinių konstitucijų arba visiškas glušius gali taip vertinti Lietuvos Konstituciją… Jokių dvigubų, trigubų pilietybių, jokių dvigubų standartų lietuviams rytuose ir lietuviams vakaruose. Visi esantys užsienyje lietuviai yra tokie patys lietuviai. O tai labai paprastai išsprendžią – Lietuvio Pasas. Turi visas teises kaip ir pilietis, tik neturi teisės balsuoti. Atsisakai svetimos pilietybės ir iš karto gauni – Lietuvos pilietybę… Ką ir siūlo Juozaitis. Balsuosiu prieš dvigubą pilietybę

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar sutinkate, kad mokyklose vaikai neturėtų naudotis telefonais?


 • Taip, palaikyčiau tokį ribojimą (88%, 175 balsavo)
 • Ne, nepalaikyčiau tokio ribojimo (10%, 20 balsavo)
 • Nežinau, neturiu nuomonės (3%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 200
Pradėta - 2019 vasario 23 @ 18:59
Pabaiga - 2019 kovo 23 @ 18:59

Leidžiama ... Leidžiama ...

Apklausa

Už kurį kandidatą balsuotumėte Lietuvos prezidento rinkimuose?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Kova su dezinformacija – ES prioritetas, teigia prezidentūra

Kova su dezinformacija – ES prioritetas, teigia prezidentūra

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Tautos interesai – ant ES derybų stalo

Rolandas Paksas. Tautos interesai – ant ES derybų stalo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ministras A. Veryga įsitikinęs, jog nuo tymų apsaugo tik skiepai, tačiau yra prieš privalomus skiepus

Ministras A. Veryga įsitikinęs, jog nuo tymų apsaugo tik skiepai, tačiau yra prieš privalomus skiepus

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Galimai būsima prezidentė pasipiktino, kad S. Skvernelis, galimai perėmė prezidentės funkcijas santykiuose su Baltarusija

Galimai būsima prezidentė pasipiktino, kad S. Skvernelis, galimai perėmė prezidentės funkcijas santykiuose su Baltarusija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ugnius Kiguolis. Prevencinis ieškinys seimo nariams Gintautui Paluckui ir Juliui Sabatauskui

Ugnius Kiguolis. Prevencinis ieškinys seimo nariams Gintautui Paluckui ir Juliui Sabatauskui

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kas yra magas? (4)

Kas yra magas? (4)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Asimetrija Lietuvos pilietybės įgijimo-praradimo baruose

Asimetrija Lietuvos pilietybės įgijimo-praradimo baruose

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Jie vėl ateina mūsų išgelbėti

Algimantas Rusteika. Jie vėl ateina mūsų išgelbėti

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  P. Gražulis: „galimai neteisėti Dalios Grybauskaitės veiksmai sudaro prielaidas abejoti rinkimų teisėtumu ir legitimumu“

P. Gražulis: „galimai neteisėti Dalios Grybauskaitės veiksmai sudaro prielaidas abejoti rinkimų teisėtumu ir legitimumu“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Neteisėtas Seimas. Seimo konservatoriai ir kandidatė į prezidentus abejoja Seimo komisijos veiklos teisėtumu

Neteisėtas Seimas. Seimo konservatoriai ir kandidatė į prezidentus abejoja Seimo komisijos veiklos teisėtumu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas: „Koks mano planas Lietuvai – „slaptas“ ar vertybinis?“

Mindaugas Puidokas: „Koks mano planas Lietuvai – „slaptas“ ar vertybinis?“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Gerti meta visi. Kai kurie suspėja tą padaryti dar būdami gyvi. Anekdotai

Gerti meta visi. Kai kurie suspėja tą padaryti dar būdami gyvi. Anekdotai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kas yra magas? (3)

Kas yra magas? (3)

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Nuomonių diktatūra ir Snaigių karta kaip nauja žmonių rūšis

Nuomonių diktatūra ir Snaigių karta kaip nauja žmonių rūšis

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Esu ir liksiu ne ES, o Lietuvos pilietis

Rolandas Paksas. Esu ir liksiu ne ES, o Lietuvos pilietis

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Žurnalisto Andriaus Tapino skundą prieš Seimo Etikos ir procedūrų komisiją nagrinės teismas

Žurnalisto Andriaus Tapino skundą prieš Seimo Etikos ir procedūrų komisiją nagrinės teismas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  A. Veryga pasisako už mirties bausmės panaikinimą pasaulyje net dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų

A. Veryga pasisako už mirties bausmės panaikinimą pasaulyje net dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  M. Puidokas siūlo vienytis, o A. Juozaitis sako, jog nėra apie ką kalbėtis

M. Puidokas siūlo vienytis, o A. Juozaitis sako, jog nėra apie ką kalbėtis

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Gabrielius Landsbergis: „Paklauskite Jevgenijos Markovnos“

Gabrielius Landsbergis: „Paklauskite Jevgenijos Markovnos“

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Ar verta balsuoti Europos Parlamento rinkimuose ir remti prof. V. Radžvilo Visuomeninį rinkimų komitetą?

Ar verta balsuoti Europos Parlamento rinkimuose ir remti prof. V. Radžvilo Visuomeninį rinkimų komitetą?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Juozaitis ir Vytautas Radžvilas susitarė EP ir prezidento rinkimų klausimu

Arvydas Juozaitis ir Vytautas Radžvilas susitarė EP ir prezidento rinkimų klausimu

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Man ne gėda būti iš kaimo

Man ne gėda būti iš kaimo

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Patys plaukit savo indus

Patys plaukit savo indus

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  G. Landsbergis atsisako atsakyti į Seimo komisijos klausimus įvardindamas jos veiklą, kaip galimai neteisėtą

G. Landsbergis atsisako atsakyti į Seimo komisijos klausimus įvardindamas jos veiklą, kaip galimai neteisėtą

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Ar išnaudosime galimybę, kuri nepasikartos?

Algimantas Rusteika. Ar išnaudosime galimybę, kuri nepasikartos?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Referendumas dėl dvigubos pilietybės, pasak V. Pranckiečio – šimtmečio idėja Lietuvai

Referendumas dėl dvigubos pilietybės, pasak V. Pranckiečio – šimtmečio idėja Lietuvai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Nepaprastai svarbu buvo aptikti ir perskaityti šį straipsnį, ačiū autoriui. Regis, neurotikų aplink - dauguma....

Lietuvos televizijų ir radijų (bet kokių) ĮPRASTINĖ PROGRAMA 6:00 -...

lrytas delfi 15mi n pamirso sita atveji aprasyt,matyt nesvarbus buvo...

Šiemet labai akcentuojama, kad serga ar miršta neskiepyti žmonės. Kai mirė nuo gripo, visos žiniasklaidos...

Tai tiems ir reikia moketi, o tie , kurie nepritare, vadinasi, yra pravaikstininkai....

Jei bus privalomi skiepai tada nepasirasinesiu poliknikoje,kad Sutinku....neaisku kam ta rasliava...Ir tada ikurkite iskarto ir...

mieli teveliai ir mamytes valgant maista taip pat nera saugu nes neaisku is ko jis...

Ko jus taip pergyvenat del antivakseriu vaiku?! O jus patys, suauge-revakcinuoti?! Seniai jusu vakcinu efektyvumo...

jergus tymai , nejuokinkit patymuos ir praeis, nemirtina liga , vejaraupiais vaikystej prasirgom pazilionkino ir...

Niekad tymai nebuvo baisi liga, dabar gi mokslo ir medicinos amziuje del tymu dreba vos...

O siaube... Ir priimkite dar daugiau tų nevidonų......

Dar vienas durnas antivakseris. Įdomu ką kvaksės, kai jo vaikas susirgs tymais ar užsikrėtusių bus...

Labai lauksiu ULAC atstovės patikslinimo, kiek skiepytų vaikų susirgo....

Nesupratau problemos. Neleis dalyvauti frakcijos pletkuose? Tai tragedija....

  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Lietuviškos Konstitucijos vertė - neįkainojama, Pilietybė - negriaunama!* - nuoroda: https://infa.lt/29843/lietuviskos-konstitucijos-verte-neikainojama-pilietybe-negriaunama/