infa.lt

Islamizmo akivaizdoje mūsų elitas mus išdavė“, – sako prancūzų žurnalistas

Islamizmo akivaizdoje mūsų elitas mus išdavė“, – sako prancūzų žurnalistas

vasario 22
17:432019

Šiuo metu, kai tarpbendruomeninės įtampos egzistavimas buvo pripažintas net buvusio vidaus reikalų ministro Žeraro Kolombo ( Gérard Collomb), žurnalistas Ivas Mamu (Yves Mamou) kaltina Prancūzijos elitą tuo, jog jis neskyrė pakankamai dėmesio imigracijai ir užsimerkė nematydamas šalies islamizacijos, rašoma lefigaro.fr portale.

Figaro“: Kaip jūs manote ar islamizacija ir imigracija prives prie to, kad prancūzai negalės „būti nacija“? Kokį ryšį jūs matote tarp menamo islamo pakilimo ir prancūzų nacijos subyrėjimo?

Ivas Mamu: Knyga „Didysis atsiskyrimas“ pristato bandymą atkurti viso to paveikslą. Aš stengiausi suprasti, kaip ir kodėl, lygiagrečiai su prancūzų nacija pamažu ėmė formuotis islamo nacija. Garsūs buvusio vidaus reikalų ministro Žeraro Kolombo pareiškimai, pridavus įgaliojimus premjerui Edvardui Filipui (Edouard Philippe) nurodo į tai, jog šių dviejų nacijų priešpastatymas vena kitai, veda link susidūrimo rizikos.Kaip pasakė Kolombas, šiandien mes (tai yra musulmonai ir nemusulmonai) „esame šalia vieni kitų“, tačiau nėra garantijų, jog ryt mes neatsidursime „vieni prieš kitus“. Paties tikriausio pilietini karo scenarijus buvo paminėtas to žmogaus, kuris pusantrų metų eigoje kiekvieną dieną turėjo prieš akis visas policijos ir žandarmerijos ataskaitas.

Žeraras Kolombas – dalis prancūzų politinio elito. Jis pasitraukė iš savo posto pareiškęs apie tai, jog pilietinis karas ne už kalnų. Visa tai jau patvirtina mano išrinktas pavadinimas „Didysis atsiskyrimas“. Kaip tai bebūtų, įspėjimas iš einančio pareigas ministro būtų padaręs didesnį efektą. Kadangi jis šį pareiškimą padarė jau stovėdamas ant slenksčio, kai kurios žiniasklaidos priemonės to net nepastebėjo.

Pilietinis karas reiškia nacijos skilimą. Nežinau ar jis įvyks, tačiau man pasirodė svarbu susimąstyti apie dviejų nacijų vienoje teritorijoje egzistavimą. Kartais prie tokio nacijų susidūrimo veda blogai apibrėžtas pasienis. Prancūzijoje islamo nacija buvo suformuota, kaip prancūzų elito politikos rezultatas. Elitas – tai yra valstybės aparatas, politinės partijos, ekspertai, merai, MIP, kultūros veikėjai – visi jie dėl eilės priežasčių ir keleto dešimtmečių eigoje (iki šiol) palaikė ir pateisino musulmonų imigraciją.

Tokios elito preferencijos islamui sukūrė tikrą prarają tarp Prancūzijos viršūnių ir apačių. Paryžiaus politinių tyrimų centro kasmet publikuojamas pasitikėjimo indeksas puikiai atspindi šį reiškinį: dauguma Prancūzijos gyventojų politinės klasės atžvilgiu jaučia ištisą jausmų gamą – nuo nemėgimo ir pasibjaurėjimo, iki atmetimo ir abejingumo.

Kas sudaro šį atotrūkį tarp visuomenės viršūnių ir apačių?

Žmonių nuomone, tai pernelyg invazinis islamas ir perteklinė imigracija. Įdomu tai, kad šis indeksas yra švelnus dviem institutams – kariuomenei ir policijai – kurių atžvilgiu pasitikėjimo rodiklis sudaro beveik 80%.

– Gali būti, bet argi to pakanka, kad galima būtų tvirtinti, kaip tą darote jūs, jog islamizmas ir imigracionizmas buvo suplanuoti, surašyti ir parengti iš anksto?

– Imigracija buvo parengtas ir organizuotas reiškinys, tačiau kilusios jo pasekoje islamizacijos planuose nebuvo. Jeigu, nežiūrint į islamizaciją imigracija tęsiasi, reiškia mūsų elitas laiko ją nežymia. Arba jam tiesiog tas pats. Aš gi norėjau pabrėžti būtent tą abejingumą, kuris neša savyje pilietinio karo riziką.

Tas užsispyrimas, su kuriuo Valstybės taryba padėjo formuoti islamo naciją Prancūzijoje tiesiog stulbina. Aš cituoju knygoje visus Valstybės tarybos įsakus musulmonų imigracijos naudai, leidžiant, skraistes, burkas, nikabus, daugpatystę.Tas pat tinka ir kalbant apie Konstitucijos tarybą, kuris nustatė, jog valstybės interesuose yra leisti dauginti salafitų mokykloms ir panaikinti „solidarumo vardan“ atsakomybę tų, kas prisideda prie nelegalios imigracijos.

Taip pat mano knyga pabrėžia keistą pasaulietinės valstybės Centro aklumą tais atvejais, kai kalba eina apie islamą, ir nesuprantamą TV ir Radijo Aukščiausios tarybos jautrumą musulmoniškosios auditorijos atžvilgiu.

Visi tvirtinimai mano knygoje turi šaltinius. „Didžiajame atsiskyrime“ apie 700 paaiškinimų ir nuorodų. Šių patikrintų ir patvirtintų faktų analizė leidžia daryti sekančią išvadą: Prancūzijos elitas iš tiesų atiduoda pirmenybę islamui. Tai sugrąžina mus prie mūsų pirmojo klausimo. Šiandien ne tik islamas trukdo nacijos susikūrimui. Elitas taip pat daugiau to nenori.

– „Šiandien siautėjantis politinis antirasizmas niekada nekėlė sau tikslo kovoti su rasizmu“. Ką jūs turite omenyje?

– Aš kažkaip nepastebėjau antirasistinių organizacijų pakilimo prieš reperį Niką Konradą (Nick Conrad), kuris dainavo apie baltųjų žmonių žudymą lopšiuose. Arba prieš „Vietinius Respublikos gyventojus“ kartu su profsąjunga „Sud education“ rengiančius uždarus baltiesiems seminarus. Arba prieš Mediną, kuris nori pakarti bedievius ant Golgotos. Arba prieš TV vedėją Ernot ir kultūros ministrę Françoise Nyssen, kurie nori, kad televizijoje būtų mažiau „baltųjų“.

Tuomet, kai Erikas Zemuras (Éric Zemmour) pareiškė apie didelę migrantų dalį kalėjimuose, o Žoržas Bunsusanas (Georges Bensoussan) pabandė paaiškinti, jog tarp didesnės Prancūzijos musulmonų gyventojų dalies siautėja antisemitizmas, antirasistinės asociacijos apjungė pastangas, kad atiduotų juos teismui. Kovos su rasizmu vardan!

Šie pavyzdžiai leidžia apibrėžti antirasizmo veiksmų zoną: viskas susiveda į tai, kad būtų užkimšta kritikuojančių „įvairovę“ burna. Be to, „įvairovė“ – tai ne paprastai miglotas antirasistinis lozungas.

Savo knygoje aš įrodau, jog „įvairovė“ – tai politika. Ją, subsidijuojamos valstybės stumia antirasistinės organizacijos, mokyklos, kur jau nuo pradinių klasių siūloma mokytis arabų kalbos. Kultūros Ministerija, finansuojanti „įvairovę kinuose ir teatruose. Prancūzijos normalizacijos asociacija su įmonių „įvairovės“ reitingais. TV r radijo Aukščiausia taryba, kuri savo „įvairovės“ indekso pagalba svajoja įdiegti vos ne etnines kvotas kanaluose, o taip pat įvairiausi lobistai, tipo Hakim al-Karawi ir asociacijos „Sambūvis „Klubo XXI“.

„Didysis atsiskyrimas“ įrodo, jog politinis antirasizmas ir įvairovės retorika nenukreipti kovai su rasizmu. Tai sąmonės pakeitimo instrumentas. Jie įkala į galvas mintį apie tai, kad „spalvotieji“ imigrantai – aukos pagal nutylėjimą. Premjero tarnybos dabar platina vaizdo klipus prieš seksualinę agresiją. Viename jų baltasis vyras užpuola Magrebo kilmės mergaitę, kurią gina baltoji moteris ir juodaodis vyras. Šis ideologinis vaizdo klipas suveda seksualinę agresiją į baltuosius vyrus ir nenori pripažinti, jog ją gali vykdyti ir spalvotosios „aukos“. Aš įsitikinęs, jog aukos įvaizdžio formavimas spalvotiesiems prancūzams prisideda prie dabartinės agresijos.

[Michel Euler/AP]

– Ką būtent jūs turite omenyje, kai sakote „elitas“? Ar galima sudėti visą politinę, ekonominę, kultūrinę ir informacinę atsakomybę į vieną krepšį?

– Mano knygoje apžvelgiamos politinės partijos, teisingumo Ministerija, antirasistinės asociacijos, universitetai, mokyklos, ekspertai, intelektualai, kino ir teatro pasaulis, o taip pat ka kurios kitos grupės… Visos šios grupės ir žinybos dirba savo srityje prastumiant „įvairovę“ ir susijusį su ja „gyvenimą kartu“. Aš jau minėjau Valstybės tarybą, Konstitucinę tarybą ir TV radijo Aukščiausią tarybą. Taip pat pateikiu pavyzdžius intelektualų, kurie pasirašo peticijas ir surengia žiniasklaidoje susidorojimus su kiekvienu visuomenės veikėju, kurio požiūris skiriasi nuo jų pačių.Alžyro rašytojas Kamelis Daudas (Kamel Daoud) įsitikino tuo asmeniškai, kai pareiškė, jog masiniai išprievartavimai Kelne 2015 metais buvo susiję su patriarchalinės kultūros santykių tarp lyčių importu į Vokietiją. Ekspertai pateisina ir skatina imigraciją vardan menamos naudos ekonomikai. Teisingumo ministerija pažeidžia Bunsusano ir Zemuro teisę į žodžio laisvę. Turiu 600 puslapių tos logikos pavyzdžių, kurie palaiko vieni kitus ir kartu padeda revoliucijai „iš viršaus“.

Per 30 metų Prancūzijos visuomenė atsitraukė nuo pasaulietinio respublikos modelio ir perėjo į multikultūralistinį, komunitaristinį ir antipasaulietinį modelį. Kalba eina apie tikrą revoliuciją, kuri vyksta iki šiol mūsų akyse. Politinis, ekonominis ir žinybinis elitas atsisakė pasaulietinio respublikos modelio , nepaklausęs gyventojų nuomonės. Prancūzijos elitas stovi ant didžiausio amžiaus lūžio, kuris tuo pačiu reiškia demokratijos ir pasaulietinės visuomenės lūžį. Ir vardan ko? Bijau, kad naudą iš viso to gali gauti tik islamizmas.

– Jūsų nuomone tai ant politikų guli didžiausia atsakomybė už islamo plėtrą. Tame tarpe ir ant „Nacionalinio fronto“. Kodėl?

– Nacionalinis frontas suvaidino baidyklės vaidmenį. Vien tik jo egzistavimas sutrukdė formuoti rimtą diskusiją islamo ir imigracijos tema. Ant rasizmo ir antisemitizmo ribos esantys Žano-Mari Le Peno (Jean-Marie Le Pen) išsišokimai padėjo antirasistinės retorikos hegemonijos susiformavimui.

Marine Le-Pen bandė pakeisti partijos įvaizdį, tačiau žala jau buvo padaryta. Ir jos efektas išlikęs po šiai dienai. Kalbant apie kairiąsias vyriausybes, – ant jų guli istorinė atsakomybė, apie ką aš rašau savo knygoje.

– Jūs kaltinate politikus, ypač kairiuosius, tačiau pats pratarmėje pripažįstate, jog musulmonai tapo neatskiriama prancūzų visuomenės dalimi. Tai negi politikai neturi kreiptis tame tarpe ir į juos?

– Kairieji flirtuoja su islamo komunitarizmu: didžiulės subsidijos mečetėms statyti, moterų valandos baseinuose. Visa tai, kad gautų musulmonų balsus. Islamo-kairiųjų srovės lydi islamistinę agresiją siekdamos įgyti valdžią Tai yra dvi skirtingos srovės, tačiau jos abi naudojasi musulmonais, kaip valdžios užkariavimo įrankiais.

Kairiųjų pasinaudojimas islamu iškasė kapą pasaulietinei visuomenei. Nors pasaulietinė visuomenė nėra tuščias garsas. Tai pilietinė erdvė. Tai, savo ruožtu, sudaro sąlygas politikai, kadangi atsikračiusi visų tų temų, kurios nesusijusios su diskusijomis ir derybomis. Pasaulietinė sistema apribojo religiją namais ir bažnyčia, išvedė ją iš politinės erdvės, Kairieji gi, sugrąžino religiją (pirmiausia islamą) į politinę sferą, tuo pačiu pasėję pilietinio karo sėklą.

Pasaulietinė respublika turi pripažinti tik piliečius, o ne bendruomenes, juolab religines. Mūsų dešiniųjų ir kairiųjų politikų pozicijos dėl to, jog respublika skolinga musulmonams mečetes – tai klaida ir išdavystė.

Klaida, todėl, kad tai sustiprina musulmonų komunitarizmą ir separatizmą.

Išdavystė, todėl, kad respublikos prievolė garantuoti visiems prancūzams, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ar odos spalvos, išsilavinimą, žodžio ir minties laisvę.

Jūs taip daug kritikuojate bažnyčią. Bet argi ji neatlieka savo vaidmens, kai išreiškia užuojautą migrantų atžvilgiu? Ar verta visada viską suvesti į politiką?

– Žurnalisto vaidmuo ne tame, kad priimtų tai kas įsivaizduojama už tikrovę. Kai E. Makronas vyksta į Švento Bernardo Koledžą ir pareiškia aukštiems prancūzų katalikybės atstovams apie tai, jog reikia „pataisyti“ nutrauktą bažnyčios ir valstybės ryšį, kas tai jūsų nuomone? Teisingas žingsnis?

Ne. Tai politika. Jis kreipiasi į katalikų bažnyčią, nusilpnintą pasaulietinės valstybės šimtmečio ir tikinčiųjų nutekėjimu. Jis sako jai: pamiršime apie pasaulietinę valstybę, grįžkite į politiką. Kam tai Makronui? Kad rastų sąjungininkus dideliame projekte pavadintame „prancūziškasis islamas“. Makronui reikalingi sąjungininkai, kad atsikratytų pasaulietinės visuomenės. Ir, ar yra tokiu atveju geresnis sąjungininkas nei bažnyčia?Klabant apie bažnyčios užuojautą migrantams, verta prisiminti, jog ji yra selektyvaus pobūdžio. Bažnyčia negina Egipto koptų, skerdynių Egipte metu ir beveik neprotestuoja prieš tikrą etninį valymą rytų krikščionių atžvilgiu. Tyli ji ir apie nužudytuosius „Islamo valstybės“ ezidus. Toks selektyvus požiūris į užuojautą kelia klausimus. Knygoje aš bandau parodyti, jog parodomoji bažnyčios labdara musulmonų atžvilgiu – taip pat politika.

– Kalbant apie MIP (Masinės informacijos priemonės) jūs jose taip pat matote „tiesos falsifikatorius“?

– Prieš keletą dienų „France 2“ naujienose paskelbtas reportažas apie tikrą užpuolimų su peiliu Londone epidemiją. Bet lygia tokia pati epidemija siaučia Prancūzijoje, o visos MIP apie tai tyli.

Tik pasklaidęs provincijos spaudą, laikraštį po laikraščio, suvoki kasdienio ir neretai mirtino smurto mastą. Kai laikraštis rašo apie užpuolimą su peiliu, mes nežinome nei užpuoliko motyvų nei jo vardo. Lyg čia būtų kažkoks anonimiškumo siekis.

Absoliuti dauguma MIP dalyvauja amžiaus lūžyje Jos daugiau nebekalba apie problemas, bet propaguoja „įvairovę“ ir „gyvenimą kartu“.

Yves Mamou buvęs Le Monde, Canar Anshene, Libération ir Tribune žurnalistas.

1 Atsiliepimas

 1. Lietuvėlei jau galas-kodėl bijote apie tai net prasižioti?   -  2019-02-24, 11:38

  Kodėl nepasakyti tiesiai šviesiai-tai yra kuo tikriausias pasaulį valdančios žydijos suplanuotas RASINIS lietuvių tautos ir visų dar likusių baltųjų europiečių genocidas, masiškai kolonizuojant dar išlikusias baltujų šalis juodasnukių beždžionžmogių ordomis ir prievarta sumaišant vietinių gyventojų likučius su negrų ir afganų kolonistais?

  Jau visai netrukus išlikę baltieji europiečiai bus suvaryti į rezervatus ir baigs lygiai taip pat,kaip kadaise indėnai-buvusias baltujų žemes masiškai kolonizavę juodašikniai savo pramogai lankys dar išlikusių baltujų saleles,kaip mes dabar zoologijos sodus.
  Arba dar smagiau-įkiš tokį nelaimėlį į narvą ir vežios savo kolonizuotų miestų gatvėmis,rodydami už pinigus…
  Vaikų atiminėjimas ir šeimų likvidavimas-jau paskutinė šio kruopščiai parengto genocido stadija,visiškai užkertant kelią demografiniam tautos atsikūrimui-ar bus prasmė kurti šeimą,iš anksto žinant,kad tavo vaikus gali pagrobti amžiams kaip daiktus dėl menkiausio pirstelėjimo?
  Ar kas nors apskritai susimąstėte, KOKIU TIKSLU vykdomas šis masinis baltosios rasės žmonių genocidas?

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar sutinkate, kad mokyklose vaikai neturėtų naudotis telefonais?


 • Taip, palaikyčiau tokį ribojimą (88%, 175 balsavo)
 • Ne, nepalaikyčiau tokio ribojimo (10%, 20 balsavo)
 • Nežinau, neturiu nuomonės (3%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 200
Pradėta - 2019 vasario 23 @ 18:59
Pabaiga - 2019 kovo 23 @ 18:59

Leidžiama ... Leidžiama ...

Apklausa

Už kurį kandidatą balsuotumėte Lietuvos prezidento rinkimuose?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Kova su dezinformacija – ES prioritetas, teigia prezidentūra

Kova su dezinformacija – ES prioritetas, teigia prezidentūra

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Tautos interesai – ant ES derybų stalo

Rolandas Paksas. Tautos interesai – ant ES derybų stalo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ministras A. Veryga įsitikinęs, jog nuo tymų apsaugo tik skiepai, tačiau yra prieš privalomus skiepus

Ministras A. Veryga įsitikinęs, jog nuo tymų apsaugo tik skiepai, tačiau yra prieš privalomus skiepus

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Galimai būsima prezidentė pasipiktino, kad S. Skvernelis, galimai perėmė prezidentės funkcijas santykiuose su Baltarusija

Galimai būsima prezidentė pasipiktino, kad S. Skvernelis, galimai perėmė prezidentės funkcijas santykiuose su Baltarusija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ugnius Kiguolis. Prevencinis ieškinys seimo nariams Gintautui Paluckui ir Juliui Sabatauskui

Ugnius Kiguolis. Prevencinis ieškinys seimo nariams Gintautui Paluckui ir Juliui Sabatauskui

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kas yra magas? (4)

Kas yra magas? (4)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Asimetrija Lietuvos pilietybės įgijimo-praradimo baruose

Asimetrija Lietuvos pilietybės įgijimo-praradimo baruose

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Jie vėl ateina mūsų išgelbėti

Algimantas Rusteika. Jie vėl ateina mūsų išgelbėti

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  P. Gražulis: „galimai neteisėti Dalios Grybauskaitės veiksmai sudaro prielaidas abejoti rinkimų teisėtumu ir legitimumu“

P. Gražulis: „galimai neteisėti Dalios Grybauskaitės veiksmai sudaro prielaidas abejoti rinkimų teisėtumu ir legitimumu“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Neteisėtas Seimas. Seimo konservatoriai ir kandidatė į prezidentus abejoja Seimo komisijos veiklos teisėtumu

Neteisėtas Seimas. Seimo konservatoriai ir kandidatė į prezidentus abejoja Seimo komisijos veiklos teisėtumu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas: „Koks mano planas Lietuvai – „slaptas“ ar vertybinis?“

Mindaugas Puidokas: „Koks mano planas Lietuvai – „slaptas“ ar vertybinis?“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Gerti meta visi. Kai kurie suspėja tą padaryti dar būdami gyvi. Anekdotai

Gerti meta visi. Kai kurie suspėja tą padaryti dar būdami gyvi. Anekdotai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kas yra magas? (3)

Kas yra magas? (3)

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Nuomonių diktatūra ir Snaigių karta kaip nauja žmonių rūšis

Nuomonių diktatūra ir Snaigių karta kaip nauja žmonių rūšis

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Esu ir liksiu ne ES, o Lietuvos pilietis

Rolandas Paksas. Esu ir liksiu ne ES, o Lietuvos pilietis

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Žurnalisto Andriaus Tapino skundą prieš Seimo Etikos ir procedūrų komisiją nagrinės teismas

Žurnalisto Andriaus Tapino skundą prieš Seimo Etikos ir procedūrų komisiją nagrinės teismas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  A. Veryga pasisako už mirties bausmės panaikinimą pasaulyje net dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų

A. Veryga pasisako už mirties bausmės panaikinimą pasaulyje net dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  M. Puidokas siūlo vienytis, o A. Juozaitis sako, jog nėra apie ką kalbėtis

M. Puidokas siūlo vienytis, o A. Juozaitis sako, jog nėra apie ką kalbėtis

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Gabrielius Landsbergis: „Paklauskite Jevgenijos Markovnos“

Gabrielius Landsbergis: „Paklauskite Jevgenijos Markovnos“

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Ar verta balsuoti Europos Parlamento rinkimuose ir remti prof. V. Radžvilo Visuomeninį rinkimų komitetą?

Ar verta balsuoti Europos Parlamento rinkimuose ir remti prof. V. Radžvilo Visuomeninį rinkimų komitetą?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Juozaitis ir Vytautas Radžvilas susitarė EP ir prezidento rinkimų klausimu

Arvydas Juozaitis ir Vytautas Radžvilas susitarė EP ir prezidento rinkimų klausimu

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Man ne gėda būti iš kaimo

Man ne gėda būti iš kaimo

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Patys plaukit savo indus

Patys plaukit savo indus

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  G. Landsbergis atsisako atsakyti į Seimo komisijos klausimus įvardindamas jos veiklą, kaip galimai neteisėtą

G. Landsbergis atsisako atsakyti į Seimo komisijos klausimus įvardindamas jos veiklą, kaip galimai neteisėtą

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Ar išnaudosime galimybę, kuri nepasikartos?

Algimantas Rusteika. Ar išnaudosime galimybę, kuri nepasikartos?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Referendumas dėl dvigubos pilietybės, pasak V. Pranckiečio – šimtmečio idėja Lietuvai

Referendumas dėl dvigubos pilietybės, pasak V. Pranckiečio – šimtmečio idėja Lietuvai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Nepaprastai svarbu buvo aptikti ir perskaityti šį straipsnį, ačiū autoriui. Regis, neurotikų aplink - dauguma....

Lietuvos televizijų ir radijų (bet kokių) ĮPRASTINĖ PROGRAMA 6:00 -...

lrytas delfi 15mi n pamirso sita atveji aprasyt,matyt nesvarbus buvo...

Šiemet labai akcentuojama, kad serga ar miršta neskiepyti žmonės. Kai mirė nuo gripo, visos žiniasklaidos...

Tai tiems ir reikia moketi, o tie , kurie nepritare, vadinasi, yra pravaikstininkai....

Jei bus privalomi skiepai tada nepasirasinesiu poliknikoje,kad Sutinku....neaisku kam ta rasliava...Ir tada ikurkite iskarto ir...

mieli teveliai ir mamytes valgant maista taip pat nera saugu nes neaisku is ko jis...

Ko jus taip pergyvenat del antivakseriu vaiku?! O jus patys, suauge-revakcinuoti?! Seniai jusu vakcinu efektyvumo...

jergus tymai , nejuokinkit patymuos ir praeis, nemirtina liga , vejaraupiais vaikystej prasirgom pazilionkino ir...

Niekad tymai nebuvo baisi liga, dabar gi mokslo ir medicinos amziuje del tymu dreba vos...

O siaube... Ir priimkite dar daugiau tų nevidonų......

Dar vienas durnas antivakseris. Įdomu ką kvaksės, kai jo vaikas susirgs tymais ar užsikrėtusių bus...

Labai lauksiu ULAC atstovės patikslinimo, kiek skiepytų vaikų susirgo....

Nesupratau problemos. Neleis dalyvauti frakcijos pletkuose? Tai tragedija....

  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Islamizmo akivaizdoje mūsų elitas mus išdavė", - sako prancūzų žurnalistas* - nuoroda: https://infa.lt/29752/islamizmo-akivaizdoje-musu-elitas-mus-isdave-sako-prancuzu-zurnalistas/