• Naujienos
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

Prievartos slibinas Europoje vėl bando kelti galvą, prisidengdamas kitų slibinu – tymais

Prievartos slibinas Europoje vėl bando kelti galvą, prisidengdamas kitų slibinu – tymais

01 birželio
01:10 2017

Tymai

Italijoje dar neįsigaliojusiu įstatymu mėginama trigubai padidinti privalomų skiepų skaičių grasinant tėvams baudomis ir netgi neskiepytų vaikų atėmimu (pastarasis grasinimas greitai ir be paaiškinimo buvo atšauktas). Vokietijoje nuo birželio 1 d. darželinukų tėvams, neatvykstantiems į skiepų konsultacijas, gresia 2 500 eurų bauda. Visos Europos oficialioji žiniasklaida tvirtina, kad slibino vardas – tymai. Bet ar tikrai?

Visų pirma, stebėtis tuo, kad įsileidus pusę Afrikos ir Azijos kyla kažkokių ligų epidemijos, būtų naivoka. Anot ne paties aukščiausiojo rango Vokietijos ligoninių darbuotojų, situacija tikrai neatrodo raminanti – slaugytojos, kurios paprastai ir kontaktuoja su sergančiaisiais, jau nuo masinės imigracijos pradžios bando įspėti, jog apie tokias ligas, kurių simptomus kartais stebi pas atvykėlius, jos mažai ką žino, ir turimos diagnostikos galimybės irgi labai ribotos. Kaip ir policininkai, vieni iš pirmųjų Vokietijoje prabilę apie tai, kad kriminogeninė situacija tampa nebekontroliuojama, taip ir „žemesniųjų sluoksnių“ sveikatos priežiūros darbuotojai greitai nutildomi atleidimais iš darbo ir viešu tyčiojimusi. Panašu, jog nejučia grįžta laikai, kai kitos nuomonės žmonės tiesiog buvo suvaromi į koncentracijos stovyklas, be kita ko ir medicininiams eksperimentams, davusiems pagrindą šiandieninei „įrodymais grįstai“ medicinai.

Tai kokiu gi vardu vadinsime šį atgimstantį drakoną?

Šiuolaikinis skubos tvarka prastumiamų įstatymų planas Europoje gan paprastas. Iš pradžių žiniasklaida ima gąsdinti statistika ir įvykiais kitose šalyse. Atsiranda politikų, puolančių gelbėti situaciją „įstatymo pataisomis“, leidžiančiomis grubiai kištis į žmonių asmeninį gyvenimą ir riboti jų teises priimti asmeninius sprendimus. Kyla visuotinis burbėjimas ir didesnis arba mažesnis pasipriešinimas, išnaudojamas klijuoti etiketėms ir žaisti demokratiją. Ir tada, kaip perkūnas iš giedro dangaus, trenkia ĮVYKIS.

Jis išpučiamas ir ištampomas, kad būtų toks savaime aiškus, jog kiekvienas, pasisakęs prieš (atseit) to įvykio išvengti padėsiantį teisės aktą, iškart tampa visuomenės priešu ir baubu. Prieštaringas teisės aktas priimamas vienbalsiai. Po kurio laiko apie ĮVYKĮ taip nieko konkretaus ir nesužinoma, nors kiekvienam mąstančiam žmogui jo aprašymai kėlė ir kelia daugiau klausimų nei atsakymų. Šis modelis taikomas ir Lietuvoje, bet vargu ar lietuviai galėtų pretenduoti į autoriaus teises.

Tie, kuriems istorijos teko mokytis prieš kokių 30 metų, turbūt atsimena, kad kiekvienas kataklizmas turi priežastis, dingstį, eigą ir pasekmes, kur priežastys ir dingstis turi mažai ką bendra. Priežastis mes, amžininkai, dar akivaizdžiai matome, bet oficialiai kaip priežastis mums kaišoma dingstis – ĮVYKIS. Greičiausiai mums reiks kovoti su eiga ir nuo jos nukentėti. Galbūt, kada nors tikrąsias priežastis bus leista įvardyti vėlesnei kartai, kuriai, deja, teks dorotis su pasekmėmis.

Grįžtant prie privalomųjų skiepų temos eskalavimo, 2015 m. toks įvykis buvo 1,5 m. berniuko mirtis nuo tymų Berlyno ligoninėje. Spauda ir Berlyno valdžios atstovai plyšavo kaltindami visus tėvus, neskiepijančius vaikų, ir Rytų europiečius, užvežusius tymų epidemiją į Vokietiją (pabėgėlių tema tada jau buvo tabu), tačiau vokiečių sveikatos priežiūros sistema elgėsi santūriai. Ligoninė mirtį dėl tymų patvirtino gerokai vėliau, kukliai ir be didelių išvedžiojimų pridūrus, kad berniukas „sirgo dar kita liga, kuri viena nebūtų buvusi mirtina“.

Tam tikri šaltiniai skelbė, kad ta liga – sunki širdies yda. Tuometinis Berlyno sveikatos senatorius, turbūt nepasitaręs su sveikatos patarėjais, išskalambijo, kad berniukas buvo „paskiepytas nuo visko, išskyrus tymus“. Toks teiginys įtartinas jau vien todėl, kad vakcina vien tik prieš tymus praktiškai nenaudojama, ir Vokietijoje nuo 2012 m. jos nėra. Vokietijoje, kaip daugumoje kitų šalių, vaikai paprastai skiepijami trivalente MMR (angl. Mumps-Measles-Rubella) vakcina, todėl labai abejotina, kad vaiką skiepiję gydytojai bus nesuleidę jam vienos M.

Jeigu vaikas buvo skiepytas (anot tuometinių šaltinių greičiausiai taip ir buvo), šis teiginys turbūt reiškia, kad imunoglobulinų prieš tymus nenustatyta, kas eilinį kartą rodo skiepų neveiksmingumą. Lietuvoje šis nepatvirtintas atvejis buvo skelbtas kaip faktas ir sveikatos priežiūros pareigūnų naudotas advokataujant už privalomus skiepus – kaip tik buvo bandoma stumti įstatymą dėl privalomų skiepų ir įsakymą dėl neskiepytų vaikų teisių pažeidimo nepriimant jų į priešmokyklinio ugdymo įstaigas. Džiugu pastebėti, kad nė vienas iš tų teisės aktų Lietuvoje nepriimtas ir negalioja.

Vokietijoje 2015 m. po masinės žiniasklaidos psichozės skiepijimų skaičius šiek tiek padidėjo, tačiau ne tiek, kiek norėtųsi iš to uždirbančioms struktūroms – Vokietija dar visai neseniai buvo viena iš nedaugelio šalių, kritiškai žiūrėjusių į skiepijimą ir pabrėžiančių, kad už skiepijimą atsako tik tėvai, kas iš esmės reiškia, kad bet koks kreipimasis į teismą dėl žalos atlyginimo neturi pagrindo.

Debatus, dėl kurių Vokietijos politikai manosi galį kėsintis atimti iš savo piliečių žmogaus teisę į savo fizinę neliečiamybę ir tėvų teisę priimti sprendimus dėl savo vaikų gerovės, vėl pakurstė naujas ĮVYKIS – neseniai nuo tymų Esene mirė 37 metų 3 vaikų mama, kurios atvejis išsamiai aprašytas žemiau.

Visai atsitiktinai“ tai sutapo su 2017-06-01 numatomomis svarstyti Vokietijos Infekcijų kontrolės įstatymo (IfSG) pataisomis, sugriežtinančioms poveikį atsisakantiems skiepyti vaikus tėvams. Oficialioji Lietuvos žiniasklaida trumpoje žinutėje interpretavo, kad skiepai Vokietijoje darželinukams privalomi ir kad baudos bus skiriamos skiepyti atsisakantiems tėvams (žiūrėta 2017-05-28). Vokiečiai apie tai, kad pas juos privalomi skiepai, beje, nieko nežino. Kaip ir Europos infekcinių ligų epidemiologijos, profilaktikos ir kontrolės žurnalas „Eurosurveilance“ ir ES finansuojamas mokslinių tyrimų projektas ASSET (šalių, kuriose skiepai privalomi, lentelių fonas brūkšniuotas, o kur rekomenduojami – taškuotas).

Ši susirgimų tymais ES lentelė iš objektyvią informaciją apie skiepus teikiančio gydytojų tinklalapio rodo, kad Vokietija, kurioje skiepijimų skaičius vienas mažiausių, sergamumu ligomis, nuo kurių skiepijama, tikrai nepirmauja, o susirgimų tymais skaičius šalyse su privalomais ir neprivalomais skiepais praktiškai nesiskiria arba skiriasi privalomų skiepų nenaudai (mėlyna linija – ES, žalia linija – šalys, kur skiepai neprivalomi, raudona linija – šalys, kur skiepai privalomi, juoda linija – Vokietija):

Susirgimų tymais Europos Sąjungoje lentelė

Naujose IfSG pataisose ir reglamente dėl skiepų kalbama tik apie gydytojų pareigą informuoti apie skiepų naudą ir galimas komplikacijas bei ligonių kasų pareigą apmokėti rekomenduojamuosius skiepus. Taigi, Vokietijoje skiepai tebėra neprivalomi ir to keisti neketinama. Iš esmės, prievolės skiepyti Vokietijoje negalima įvesti nepakeitus įstatyminės bazės, nes teisine prasme skiepas yra intervencija į organizmą (Vokietijos Konstitucijos 2 str.) ir kūno sužalojimas (sąmoningas užkrėtimas patogenais) (Vokietijos baudžiamojo kodekso StGB 223 str.), kuris be sutikimo (StGB 228 str.) apskritai neįmanomas. Nors IfSG 20 str. 6 dalyje sakoma, kad „gyventojų grupė, kuriai gresia pavojus, turi dalyvauti skiepijant arba taikant kitas specifines profilaktikos priemones kilus sunkios klinikinės formos infekcinei ligai, kai tikėtinas epideminis jos plitimas“, nuo pat IfSG įsigaliojimo 2001m. ši nuostata dar niekada nebuvo taikyta, ir, dėl prieštaravimo konstitucijai, kaži ar bus taikoma tėvams atvykus į konsultaciją prieš leidžiant vaiką į darželį.

Kaip taikliai laikraštyje „Reinische Zeitung“ pastebėjo Vokietijos nuolatinės skiepijimo komisijos STIKO, sudarančios skiepų rekomendacijas, narys prof. Fred Zepp: „Privalomų skiepų įvedimas taip pat reikštų, kad mums pritrūko protingų argumentų žmonėms įtikinti skiepų reikalingumu“.

Ne paslaptis, kad vokiečiai kaštus skaičiuoti moka, todėl ir naujosios pataisos didelių naujovių, reikalaujančių papildomų lėšų iš biudžeto, nenumato. Skiepijimo pasų darželiuose buvo prašoma ir anksčiau, taip pat buvo galimybė apskųsti nepasiskiepijusius.

Dabar (jeigu bus priimtos pataisos) darželiai privalės el-būdu informuoti tarnybas, ar tėvai dalyvavo konsultacijoje dėl skiepų, nors kol kas dar nežinoma, ar toks informacijos atskleidimas nepažeidžia asmens duomenų apsaugos principų. Taigi, naujosiomis pataisomis bus siekiama tėvus priversti atvykti su vaikais į konsultaciją dėl skiepų, kuri iš esmės bus ta pati profilaktinė patikra, ir seniau galiojusi ir sutapusi su rekomenduojamų skiepų planu. Baudas skirti ketinama ne už neskiepijimą, o už piktybinį vengimą atvykti į konsultaciją. Ir, kaip buvo minėta, Vokietijos pataisos dar nepriimtos parlamento, o Italijos – neįsigalėjusios.

Tad koks gi tas ĮVYKIS Vokietijoje, kurio scenarijus gali „netyčia“ pasikartoti ir kitose šalyse, ir kuriuo prisidengus – nepaisant mirusiosios artimųjų prieštaravimo – vėl mėginama apriboti žmogaus teises (vokiško tinklalapio „Tėvai už švietimą apie skiepus“ informacijos vertimas):

37 metų trijų vaikų mama Esene miršta nuo tymų, nes, neva, tėra gavusi tik vieną tymų skiepą… Ši liūdna žinia dabar plinta žiniasklaidoje, kaip visada lydima propagandos. Tačiau pasinagrinėjus atidžiau ir palyginus su papildoma kitų šaltinių informacija, atvejis nušvinta kita šviesa:

– Reikalingos intensyviosios medicininės pagalbos nesuteikimas atsisakius paguldyti į ligoninę ir netinkamas gydymas, kurį skyrė gydytojas, vertinti kaip grubios gydymo klaidos.

– Tvirtinimas, kad antrasis skiepas būtų išgelbėjęs mamos gyvybę, yra gryna propaganda, nes tymais suserga kas 13 asmuo, paskiepytas abiem skiepais.

– Ar skiepijimo propaganda skirta nukreipti dėmesį nuo sunkių, mirtimi pasibaigusių, gydymo klaidų?

Remiantis daugeliu neprieštaringų giminių ir draugų pasisakymų [1], moteris sirgo jau dvi savaites prieš mirtį, jos sveikata prastėjo kasdien. Šeimos gydytojas aukštą temperatūrą ir kosulį palaikė gripu ir ligos pradžioje iškart savo nuožiūra išrašė antibiotikų. Kai moters sveikata dar pablogėjo ir burnoje papildomai atsirado balsvų apnašų, gydytojas, įtaręs grybelinį susirgimą, antibiotikų kursą nutraukė ir skyrė vaistų nuo grybelio.

Per tas dvi savaites prieš mirtį, ši mama bent du kartus kreipėsi į vietos ligoninę dėl stacionarinio gydymo, nes jautėsi ypač blogai. Ligoninė atsisakė, motyvuodama tuo, kad nėra laisvų vietų. Federalinė sveikatos tarnyba Roberto Kocho institutas aiškiai rekomenduoja, kad sergant tymais būtinas lovos režimas [8]. Trijų vaikų mamą jau vien dėl to reikėtų kuo anksčiau nukreipti į stacionarą.

Kelias dienas prieš mirtį, kai išbėrė odą, buvo ištirtas kraujas ir diagnozuoti tymai. Pagaliau moterį paguldė į Eseno universitetinę ligoninę. Jos būklė jau buvo visiškai prasta, tad po dienos moteris ten mirė.

Šiuo metu kreiptasi į policiją dėl šių sunkiai suvokiamų aplaidumo atvejų. [2] Kai turėsime naujos informacijos, papildysime šiuos duomenis.

Šiaurės Reino-Vesfalijos (ŠRV) žemėje nuo sausio mėn. fiksuojamas tymų protrūkis, ypač tokiuose miestuose kaip Duisburgas, Esenas, Oberhauzenas ir Dortmundas. Iki 19 kalendorinės savaitės imtinai ŠRV pranešta apie iš viso 381 tymų atvejį. [3] Tad gydantieji gydytojai ir ligoninės turėjo daug anksčiau įtarti tymus ir atlikti laboratorinį tyrimą.

Pradėjus masiškai skiepyti tymų vakcina, liga persikėlė į kūdikių ir suaugusiųjų amžių. Abejose šiose amžiaus grupėse kyla ypač didelė komplikacijų rizika. [4]

Remiantis dabar turima informacija, tragiškai pasibaigusio tymų atvejo priežastys visų pirma yra grubios gydymo klaidos dėl laiku neatliktų laboratorinių tyrimų, dėl neteisingai skirto pradinio gydymo ir nepriėmimo į ligoninę bei savalaikio intensyvaus gydymo nesuteikimo. Mirtys dėl gydymo klaidų nėra kažkas neįprasto. Atsižvelgiant į ligonių kasos AOK (Vokietijos valstybinė ligonių kasa) ataskaitą, dėl gydymo klaidų kasmet miršta maždaug 19 000 pacientų. [5]

PSO pataria sergant tymais antibiotikus skirti tik esant antrinei bakterinei ligai, pvz., plaučių uždegimui. Tymų atvejais reikia intensyvios medicinos pagalbos, pvz., siekiant išvengti paciento dehidratacijos (skysčių netekimo). Anot mirusiosios draugės, moters bendroji būklė ypač pablogėjo dėl pernelyg vėlyvo paguldymo į ligoninę, kai ji jau buvo stipriai dehidratavusi (netekusi vandens).

Be to, remiantis PSO rekomendacijomis, visais ūminiais atvejais, iškart diagnozavus ligą sergantiesiems reikia du kartus (su vienos paros pertrauka) skirti didelę dozę vitamino A. [6] Dabar turimais duomenimis, tai irgi nebuvo atlikta. Specialiojoje literatūroje aiškiai aprašyta, kai netgi labai sunkūs tymų atvejai sėkmingai gydyti didelėmis vitamino A dozėmis ir kitomis pagalbinėmis priemonėmis. [7]

Atsisakymas imtis svarbių pagalbinių priemonių vis prastėjant sveikatos būklei per dvi savaites prieš mirtį vertintinas kaip grubi gydymo klaida.

Mirusioji vaiko amžiuje skiepyta viena tymų vakcina. Tuomet tai atitiko valstybinius reikalavimus, tačiau susergant vis daugiau skiepytųjų, įstaigos įvedė antrąjį tymų skiepą, kad sumažėtų pirmojo skiepo neveiksmingumo atvejų. Sveikatos priežiūros tarnybos skelbia, kad paskiepijus du kartus, ligos apsaugą turi 92 % – 99 % skiepytųjų. [8]

Visgi tai aiškiai reiškia, kad po kontakto su tymais netgi po dviejų skiepijimų suserga beveik kas 13 (!!) asmuo. Teiginys, kad moteris būtų tikrai išgelbėta, jeigu būtų gavusi du skiepus, yra gryna propaganda.

Savo mintimis esame su mirusiosios šeima ir draugais. Reiškiame savo nuoširdžią užuojautą ir pažadėjome pilnutinę pagalbą atliekant teisinius formalumus.“

Jūsų EFI komanda www.efi-online.de
#tymai #panikoskėlimas #mirtis #skiepųapsauga

Vertime skaičiais sužymėti šaltiniai:
[1] Asmeniniai užrašai ir susirašinėjimas su mirusiosios artimaisiais ir draugais socialiniuose tinkluose
[2]
https://www.waz.de/…/maserntodesfall-in-essen-anzeige-gegen…, žiūrėta 2017-05-25
[3]
https://www.lzg.nrw.de/…/meld…/infektionsberichte/index.html, žiūrėta 2017-05-25
[4]
https://www.rki.de/…/Inf…/M/Masern/BGBL_09_2013_Hotspot.pdf…, žiūrėta 2017-05-25
[5]
http://www.focus.de/…/aok-krankenhaus-report-opfer-patiente…, žiūrėta 2017-05-25
[6]
http://apps.who.int/ir…/bitstream/10665/255149/1/WER9217.pdf, aktuali (2017-04-28) PSO rekomendacijų redakcija, žiūrėta 2017-05-25
[7]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25619709, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11766383, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8486065
[8]
http://www.rki.de/…/EpidB…/Merkblaetter/Ratgeber_Masern.html, žiūrėta 2017-05-25

Originalus straipsnis EFI tinklaraštis Facebook’e: https://www.facebook.com/

Apie privalomų skiepų situaciją Italijoje ir kas už to slepiasi: http://www.greenmedinfo.com/

Apie tymų skiepų neveiksmingumą, dėl kurio ketinama įvesti trečiąją vakcinaciją: http://impformation.org/

Išsami 2015 m. Berlyne mirusio berniuko atvejo analizė: http://www.impfkritik.de/

Objektyvi informacija apie tymus: http://www.impf-info.de/

Straipsnis iš gydytojų, pasisakančių už individualų skiepijimo planą kiekvienam pacientui, tinklalapio apie atskirų tymų ir raudonukės vakcinų Vokietijoje panaikinimą su informacija, kad natūraliai tymais persirgusioms mergaitėms kyla mažesnė rizika susirgti kiaušidžių vėžiu: https://www.individuelle-impfentscheidung.de/

Informaciją parengė ir EFI straipsnį vertė: Loreta Alechnavičiūtė Hoffmann

Gerbiamas skaitytojau (-a), jei manote, kad medžiaga, pateikta „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, jūs galite prisidėti paremdami svetainę Jums patogiu būdu

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Skelbiama apie vakcinas nuo koronos. Ar ryšitės skiepytis?


  • Ne. Nė už ką. (67%, 222 balsavo)
  • Dar nežinau. Neturiu nuomonės. (17%, 56 balsavo)
  • Taip. Be abejonės. (16%, 54 balsavo)

Viso balsavo: 332
Pradėta - 2020 5 gruodžio @ 11:49
Pabaiga - 2021 5 sausio @ 11:49

Leidžiama ... Leidžiama ...
Lasvas žodis
Domenai ir hostingas
Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Prievartos slibinas Europoje vėl bando kelti galvą, prisidengdamas kitų slibinu - tymais* - nuoroda: https://infa.lt/15741/prievartos-slibinas-europoje-vel-bando-kelti-galva-prisidengdamas-kitu-slibinu-tymais/