infa.lt

Apie „mokslu grįstą“ lytinį švietimą ir jo šalininkus

Apie „mokslu grįstą“ lytinį švietimą ir jo šalininkus

rugpjūčio 05
01:022016

Dr. Birutė Obelenienė

Birutė Obelenienė

Dr. Birutė Obelenienė

ŠMM pradėjus rengti naująją Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą, viešoje erdvėje nesiliauja diskusijos, kurias galima būtų apibūdinti kaip „žaidimą į vienus vartus“. Išanalizavus privalomo lytinio švietimo apologetų pasisakymus, akis bado tos pačios, nuolat kartojamos frazės: „mokslu grįsta“, „žmogaus teisės“, „reprodukcinė sveikata“, „Bažnyčia kišasi“, ir, o varge, koks siaubas: „paaugliams nereikia turėti lytinių santykių iki pilnametystės“.

Frazė „mokslu grįsta“ užima bene svarbiausią vietą ir galima teigti, kad ji tapo pagrindiniu bei neatremiamu argumentu trokštančiųjų įdiegti privalomą lytinį švietimą į mokyklas pasisakymuose. Gal kam nors susidaro įspūdis, jog debatai tarp lytinio švietimo doktrinierių ir rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo šalininkų būdingi tik Lietuvai? Deja, „mokslu grįsta“ klišė – tai naujausia lytinio švietimo diegėjų „mada“ visame pasaulyje, savo pasikartojimo dažniu nustūmusi į antrą planą „praėjusio sezono“ topą – „žmogaus teises“.

Panašu, kad frazė „mokslu grįsta“ yra gana taikliai pasirinkta, nes ji, lyg ištarta magiška formulė, kitaip manančiuosius suglumina ar net nutildo. Tačiau šioje gudrybėje dangstytis mokslu yra keletas akivaizdžių spragų.

Ką reiškia „mokslu grįsta“?

Pirmiausia būtų pravartu iššifruoti, kokią informaciją, kokius faktus reikėtų vertinti kaip „mokslu“, „moksliniais tyrimais grįstus“ ar „moksliniais įrodymais paremtus“. Lytinis švietimas, kaip žinoma, yra tarpdisciplininis dalykas, esantis skirtingų mokslo krypčių (biomedicinos, socialinių ir humanitarinių) sandūroje. Galima numanyti, jog aukščiau minėtoji „mokslu, ar moksliniais tyrimais grįstos informacijos“ sąvoka yra medicinoje plačiai taikomos „įrodymais pagrįstos medicinos“ termino atitikmuo.

Įrodymais pagrįsta medicina apibrėžiama kaip „sąžiningas, tikslus ir protingas esamų šiuolaikinių įrodymų naudojimas, ligonių gydymui pritaikant individualias gydymo ar sveikatos priežiūros priemones (D. Sackett, 1994).

Pirmi trys žodžiai šiame apibrėžime išryškinti sąmoningai (juos reikės prisiminti gilinantis į lytinio švietimo apologetų „mokslu pagrįstos“ informacijos interpretavimą). Medicinoje priimta vertinti mokslininkų tyrimus patikimumo lygmenimis, kai kas juos vadina dar „stiprumo laipsniais“. Pavyzdžiui, A. Bandolier (1995) pateikia penkis mokslinių įrodymų „stiprumo“ laipsnius:

1) įrodymas, pateiktas remiantis ne mažiau kaip viena sistemine gerai suplanuotų daugybinių randomizuotų tyrimų apžvalga, metaanalizės;
2) įrodymas, pateiktas remiantis ne mažiau kaip vienu pakankamos apimties gerai suplanuotu randomizuotu tyrimu;
3) įrodymas, pateiktas remiantis ne randomizuotu gerai suplanuotu kohortiniu, grupiniu ar kitu panašiu tyrimu;
4) įrodymas, pateiktas remiantis gerai suplanuota neeksperimentine studija, kuri atlikta daugiau nei vieno tyrimo centro ar tyrėjų grupės;
5) įrodymas, pateiktas kaip autoritetingų tyrėjų nuomonė, pagrįsta aprašomąja studija ar ekspertų išvada.

Šie 5, kai kur 6 lygmenys paprastai pateikiami piramidės forma, kur sisteminė apžvalga ir metaanalizė yra piramidės viršūnėje ir laikoma patikimiausiais įrodymais, šių įrodymų pakanka kokybiškai mažiau nei piramidės pagrinde esančių ekspertų nuomonių, kurios laikomos, palyginti su sistemine apžvalga ir metaanalize, gerokai mažiau patikimu įrodymu. Taigi, grįžtant prie lytinio švietimo apologetų naudojamu „mokslu grįstos“ informacijos argumentu, reikėtų išsiaiškinti, apie kokį patikimumo lygmenį eina kalba.

Taip pat būtina pasitikslinti ir apie mokslininkus (asmuo, kuriam suteiktas mokslo daktaro laipsnis, nes teko skaityti argumentų, kurie buvo pagrįsti bakalauro studijų 3 kurso studentų darbais), kurie atliko tyrimą ar jie tikrai nepriklausomi, ar yra būtent tos srities ekspertai, ir būtinai pasmalsauti, kas finansavo mokslinį tyrimą. Priešingu atveju, konstruktyvi diskusija – neįmanoma, ir pamosikavimas „mokslu grįsta teorija“ ar „mokslu grįstais įrodymais“, ypač skandalais garsėjančios pasaulyje Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos (International Planned Parenthoood Federation, trumpinys anglų kalba – IPPF) organizacijų atstovų, populiariai tariant, yra „rašymas šake ant vandens“.

O kalbant apie lytinio švietimo veiksmingumą ir jo poveikį paauglių nėštumo prevencijai ar bent mažėjimui, reikėtų remtis mokslinių įrodymų patikimumo piramidės viršūnėje esantiems tyrimams priskirtinai M. Imamur’os, J. Tucker, P. Hanaford ir k. studija „Veiksniai, susiję su paauglių nėštumais EU šalyse: sisteminė apžvalga“ (REPROSTAT2).

Tai metaanalizė , kurioje apžvelgti ir susisteminti individualaus lygio veiksnių, susijusių su paauglių (13–19 metų) nėštumais 25 ES šalyse per 10 metų laikotarpį (1995–2005) kiekybiniai tyrimai. Iš viso išanalizuoti 4444 šaltiniai. Apibendrinančiose tyrimą išvadose teigiama, jog visose studijose iširusi šeima, nepalankios socialinės-ekonominės sąlygos, žemas išsilavinimas buvo glaudžiai susiję su paauglių nėštumais; ryšys tarp lytinės sveikatos žinių, nuostatų ir lytinės sveikatos paslaugų prieinamumo (tarp jų kontracepcijos) bei mažesnio paauglių nėštumų skaičiaus yra kompleksinis ir lieka „neaišku, kaip šie veiksniai sąveikauja tarpusavyje, nes pateiktų tyrimų pobūdis neleidžia nustatyti šių veiksnių tarpusavio priežastingumo.

Vien lytinės sveikatos teikiamų paslaugų ir jų prieinamumo gerinimo negalima laikyti panacėja, užtikrinančia paauglių nėštumų skaičiaus mažėjimą“. Panašaus mokslinio patikimumo lygmens yra Italijos mokslininkų R. Puccetti, M. L. Di Pietro, V. Costigliola ir kt. (2009 m. publikuota) atlikta epidemiologinė analizė „Abortų prevencija Vakarų šalyse: kontracepcijos poveikis“.

Ja mokslininkai siekė nustatyti kontracepcijos naudojimo ir abortų mažėjimo sąsajas JAV bei 14 labiausiai išsivysčiusių Europos šalių, atskirai išskiriant paauglius. Mokslininkai siekė įvertinti visus su kontracepcijos naudojimu susijusius veiksnius: kontracepcijos rūšį, naudojimo dažnį ir laikotarpį, kontraceptikų vartojimo nutraukimo priežastis ir kt. bei pateikė išvadas, jog nėra tvirto pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad kontracepcijos naudojimas sumažina abortų skaičių.

Taigi, galima rasti nemažai pavienių tyrimų, kurie įrodinėja, jog žinios apie kontracepciją ir jos naudojimas sumažina paauglių nėštumų ar abortų skaičių, tačiau tikrai, o ne tariamai mokslu pagrįstų studijų verdiktas yra aiškus: tam patikimų įrodymų nepakanka.

Ar tikrai moksliniai įrodymai yra „sąžiningai, tiksliai ir protingai naudojami“?

Niekas net neabejoja, kad paaugliai turi žinoti ir apie lytinį potraukį, lytinius santykius, ir apie lytiškai plintančias infekcijas, ir apie šeimos planavimą bei kontracepcijos naudojimą. Todėl pasitaikantis ironizavimas, neva vis dar bus aiškinama, jog „vaikai randami kopūstuose“, yra visai ne vietoje (tarp kitko, kaip tik IPPF narės Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos tinklalapyje – www.spa.lt – kūdikis vaizduojamas… išsiritęs iš kiaušinio). Problemos esmė yra visai kita, nei ją norima pateikti visuomenei.

Yra keli esminiai dalykai, kurių lytiniai švietėjai nenori pripažinti. Pirma, tai, kad paauglių lytiniai santykiai yra sveikatai rizikingas elgesys. „Mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos elgesio“ tyrimų, kuriuos nuolat atlieka PSO Europos padalinys, ataskaitose paauglių lytiniai santykiai priskiriami sveikatai rizikingam elgesiui, taip pat kaip ir alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas.

Su tuo niekaip negali sutikti lytiniai švietėjai.

Sveikos gyvensenos ugdymo logika reikalauja, jog, norint būti sveikam, rizikingo elgesio reikia vengti, t. y. negerti alkoholio, nevartoti narkotikų, nerūkyti. Lytinio švietimo entuziastams pernelyg sunku pripažinti, jog gerai paauglio sveikatos (tiek fizinės tiek psichinės, tiek socialinės) būklei  pasiekti  geriausiai būtų neturėti lytinių santykių.

Jiems visai nė motais, jog tokia prestižinė ekspertų organizacija kaip Amerikos pediatrų akademija (APA) yra suformulavusi ir 2008 m. paskelbusi rekomendacijas pediatrams „Paaugliai ir kontracepcija“, kuriose rašoma, jog paaugliai griežtai turi būti raginami neturėti lytinių santykių ar juos atidėti, o „lytinė abstinencija yra veiksmingiausia gimimų kontrolės ir lytiškai plintančių ligų prevencijos priemonė ir yra perspektyvi strategija gydytojo naudojamų priemonių rinkinyje, siekiant išvengti nenorimo nėštumo ir pasiekti LPI mažėjimą“. Pirmojoje iš 9 APA suformuluotų rekomendacijų teigiama: „Pediatrai turėtų skatinti lytinę abstinenciją kaip dalį lytinį švietimo ir paslaugų savo paaugliams pacientams.“

Antra, lytiniai švietėjai lytinį malonumą iškelia kaip pagrindinį ir svarbiausią lytinių santykių tikslą, todėl tokios sąvokos, susijusios su lytiniais santykiais, kaip „santuokinė meilė“, „gyvybės pradėjimas“, lieka anapus pozityvaus aiškinimo ir iškyla tik kaip „neplanuotas, nenorimas, nėštumas, rizikingo elgesio pasekmės“, žmogus turi teisę neturėti vaikų, nesituokti ir pan.“

Beje, kalbant apie teisę, kažkaip neteko aptikti, kad kur nors būtų užfiksuota neišvengiama prievolė žmogui turėti vaikų ar tuoktis, todėl tikrai keistai skamba lytinių švietėjų aršus puolimas ir įtikinėjimas, jog asmuo turi teisę nesituokti, nekurti šeimos ir nesusilaukti palikuonių.

Grįžtant prie lytinio malonumo, reikėtų pabrėžti, jog iki šiol jis, kaip svarbiausias lytinių santykių tikslas, buvo pastebimas tik „tarp eilučių“, pavyzdžiui, reprodukcinės sveikatos apibrėžime, tačiau šiuolaikinėse lytinio švietimo programose apie jį kalbama visai atvirai. Viena tokių 2011 m. JAV Populiacijos tarybos išleistoje, kelių organizacijų, tarp jų ir skandalais garsėjančios IPPF parengtose gairėse „Visiems vienas turinys: gairės ir veikla unifikuotam požiūriui į seksualumą, gender, ŽIV ir žmogaus teises“. Ši programa pasižymi įkyriu susikoncentravimu į lytinį malonumą, kuris leidinyje minimas net 65 kartus. Programa skatina įvairių rūšių lytinius aktus, perša idėją, kad nė viena seksualinė praktika nėra geresnė ar blogesnė už kitas.

Arba kitas leidinys, parengtas tos pačios IPPF „Sveikas, laimingas ir karštas. Gairės jaunimui apie jų teises, lytiškumą ir gyvenimą su AIDS“ (2010) pradedamas nuo to, kad jos skirtos padėti patirti lytinį malonumą. Malonumas išskirtas ir kaip viena iš 7 pagrindinių sričių, IPPF parengtose „Visuotinio lytinio švietimo gairių“ apmatuose (angl. Framework for Comprehensive Sexuality Education). Šis dokumentas skirtas visoms federacijos organizacijoms narėms papildyti turimas visuotinio lytinio švietimo programas ir taip pat būsimų mokymo programų turinį. Dokumente apibūdintos 7 sritys yra tarsi vizitinė lytinio švietimo kortelė ir gali būti raktiniais žodžiais, kurie padėtų identifikuoti visuotinį lytinį švietimą, kai jis dangstomas sveikatos prevencinėmis programomis, lytiškumo ugdymu ar net rengimu šeimai.

Tai:

1) gender;
2) seksualinė ir reprodukcinė sveikata ir  ŽIV;
3) seksualinės teisės ir seksualinė pilietybė;
4) malonumas;
5) smurtas;
6) įvairovė;
7) santykiai.

Būtina pridurti, jog viskas šiose programose nėra kritikuotina ar perdėm blogai.

Tačiau tarp gerų ir puikiai išdėstytų dalykų įmaišyti ideologiniai „prieskoniai“, kurie pakeičia pačią dalyko esmę. Pavyzdžiui, „Įvairovė“ pagal gaires suprantama kaip kultūrų, etniškumo, socioekonominio statuso, gebėjimų/negebėjimų ir lytinės orientacijos, lytiškumo įvairovė. Kaip teigiama visuotinio lytinio švietimo vertinimo  studijoje „Visuotinio lytinio švietimo politika“ (2014), kurią parengė mokslininkų grupė, vadovaujama vieno žymiausių lytinio švietimo ekspertų Europoje, Navaros universiteto profesoriaus J. de Yrala, „lytinio švietimo dokumentuose maišoma įrodymais pagrįsta informacija su ideologine informacija. Ir bet kuri šalis, asociacija ar asmuo, kuris nesutinka su tokių dokumentų turiniu laikomas „moralizuotoju“, „iš anksto nusistačiusiu“, „šališku“ ar „nemokslišku“, todėl yra atmetamas“.

Taigi, vėl grįžtant prie lytinio malonumo. Tik jau nereikia klaidingai interpretuoti to, kas pasakyta. Lytinis malonumas nei blogas, nei koks gėdingas dalykas. Blogai yra, kai jis atsiejamas nuo žmogaus visuminio lytiškumo, išimamas iš egzistencinio lytinio potraukio turinio bei lytinių santykių tikslo ir iškeliamas kaip savitikslis dalykas, kurio žmogus turi siekti. Net dar daugiau, kai toks malonumo siekimo būdas prilyginamas žmogaus teisėms: „Žmogus turi teisę patirti lytinį malonumą.“ (O ką, gal manot, kad neturi?) Ką čia bepridurti, telieka tik pripažinti, jog lytinio švietimo ideologai yra tiesiog supainiojimo meistrai.

Palyginti neseniai mokslinėje spaudoje prabilta apie seksualinę priklausomybę. Konceptualus jos apibūdinimas, diagnostika ir pagalbos galimybės pirmą kartą buvo pristatytos P. Carneso studijoje „Iš šešėlių: seksualinės priklausomybės samprata“ (1983 m.). Šiandien galima rasti nemažai naujesnių šio autoriaus darbų seksualinės priklausomybės tema. P. Carneso studijoje pateikiami kriterijai, pagal kuriuos reiktų atpažinti asmens seksualinę priklausomybę. Be visų kitų aprašomų negatyvių reiškinių, seksualinė priklausomybė pavojinga ir tuo, kad žmogus nepajėgia savęs kontroliuoti, seksą naudoja kaip nusiraminimo priemonę, o kitas asmuo jam tampa priemone malonumui pasiekti. Turbūt nereikia aiškinti, jog tokie žmonės nepajėgūs užmegzti ilgalaikių ryšių, jų sąjunga su kitu asmeniu netvirta ir trumpalaikė.

Viena iš daugelio priežasčių, dėl kurių žmonės gali tapti priklausomi nuo sekso, verčia suklusti: tai kada vaikai yra paveikiami seksualiai aiškios informacijos, tokios kaip istorijų su seksualiniu turiniu, lytinio akto demonstravimo, pornografijos ar nuolat matančių apsinuoginusius suaugusiuosius. (Lytinio akto detalų aprašymą galima rasti ir Lietuvoje išleisto 9 kl. biologijos vadovėlyje „Bios“, 240 psl.) Kaip minėta, seksualinė priklausomybė, palyginti nauja sritis, nepakanka aiškaus mokslininkų sutarimo (greičiausiai todėl, kad malonumo pojūtį ir priklausomybę sukelia ne cheminė medžiaga kaip alkoholio ar narkotikų, bet kito žmogaus ar savęs vartojimas). Tačiau kas gali garantuoti, kad šiuolaikinis, beatodairiškai brukamas visuotinis lytinis švietimas nesudarys prielaidų tokiai priklausomybei atsirasti?

Teksto autorė yra Santuokos ir šeimos studijų centro, VDU vyriausioji mokslo darbuotoja

Bernardinai.lt

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar esate patenkinti LR Prezidento rinkimų rezultatais?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

„Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Politiko išpažintis – aš esu melagis

Politiko išpažintis – aš esu melagis

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

atsiliepimų 10Skaityti visą įrašą
  „Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

„Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie “savo tiesą“

Apie “savo tiesą“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

„Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Vėl pati kalta?

Vėl pati kalta?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie sėkmingumą

Apie sėkmingumą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Dabartinio politikos elito išgyvenimo sąlyga – konfrontacija su kaimynais

Rolandas Paksas. Dabartinio politikos elito išgyvenimo sąlyga – konfrontacija su kaimynais

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Konservatoriai L. Kasčiūnas ir A. Ažubalis siūlo Krymo totorių deportaciją pripažinti genocidu

Konservatoriai L. Kasčiūnas ir A. Ažubalis siūlo Krymo totorių deportaciją pripažinti genocidu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Kaip pasauliui atrodo ta mūsų Lietuva?

Kaip pasauliui atrodo ta mūsų Lietuva?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Andrius Kubilius kerta iš peties: „Gitanas Nausėda turi nedelsiant atsakyti iš kur ima pinigus reklaminei kampanijai!“

Andrius Kubilius kerta iš peties: „Gitanas Nausėda turi nedelsiant atsakyti iš kur ima pinigus reklaminei kampanijai!“

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  „Partijos kareivis“ – Ingrida Šimonytė ir „kapitalo karys“ – Gitanas Nausėda. Kas geriau Lietuvai?

„Partijos kareivis“ – Ingrida Šimonytė ir „kapitalo karys“ – Gitanas Nausėda. Kas geriau Lietuvai?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Aš tai nuo Dievo vidumi jaučiau ir tikėjau tuo. O dabar dar ir moksliškai įrodyta....

Manau, tai miškų kirtimo pasekmės. O jei dar skalunu dujų paieškos, tai gersim tai...

Reikia pats sau buti eksperimentiniu triusiu:)savaite pavalgai pieno kefyro jogurtu ir sveriesi:)jai nukrito reiskia tavo...

Pievos - užpuola merginą su tikslu išprievartauti, nepavyko tai - sumuša iki pakliuvimo į ligoninę,...

jos vieta belangeje uz Lietuvos praskolinima....

O kokia zala padare Dalyte su Independence ir visa kita? Pakratyk visa seima, prezidentura-islis tokie...

toks jausmas, kad iki siol kazkam rupejo socialine atskirtis, musu salies, tautos islikimas. Zodziai, zodziai,...

Kokis žalos dydis?...

viskas,ką jūs žinote apie "nacius" yra grynas melas: sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog...

pradekit nuo milijardiniu Aferisciu-tu, o ne nuo Grazuliu....

Kručinskai, laikykitės, mes su Jumis. Prokuratūra išsigimusi ir daro nesąmones jau senai, bet Jūsų atvejis...

Per tos Parazitkos kadencijas Lietuvos skola padidinta kelis kartus ir vis dideja, nes Lietuva praskolinta,o...

'Pasididžiavimo parado" dalyvė didesnė nacistė ,nei jos įvardinti "nacių padugnės".Jai apibūdinti net žmogiškosios kalbos žodžių...

Muks - na visiškai nebesupratai, kad autorė tai rašo su aiškia (kai kam) įronija......

  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Apie „mokslu grįstą“ lytinį švietimą ir jo šalininkus* - nuoroda: https://infa.lt/8037/apie-mokslu-grista-lytini-svietima-ir-jo-salininkus/