infa.lt

Jolanta Blažytė. Minios formavimas

Jolanta Blažytė. Minios formavimas

09 liepos
08:30 2022
Jolanta Blažytė

Facebook nuotr.

Mattias Desmet – Ghent universiteto profesorius, psichoanalitikas ir klinikinis psichologas. Savo knygose jis aprašė mechanizmus, kurių pagalba yra formuojamas totalitarinės valstybės pamatas – beveidė minia, arba, kaip dabar populiaru vadinti – banda.

Anot profesoriaus, esant klasikinei diktatūrai visa galia yra sutelkta nedidelėje elito grupelėje, kurią nuvertus, diktatūra žlunga. Tuo tarpu totalitarinėje santvarkoje viskas sudėtingiau – čia galios centras yra sukauptas beveidėje minioje (bandoje), kuri yra fanatiškai užvaldyta kokios nors pseudoidėjos ar psichozės. {Plačiau apie tai…}

Korona psichozė buvo puikus pavyzdys, kaip sukoncentravus minios – bandos dėmesį į vieną neypatingai reikšmingą aspektą, buvo įžengta į totalitarizmo erą.

Cituoju M. Desmet įžvalgas:
„ Totalitarinėje valstybėje visada pirmiausia atsiranda masinis gyventojų formavimas. Tai reiškia, kad dalis gyventojų, paprastai 20-30%, fanatiškai įtiki į tam tikrą ideologiją, tam tikrą pasakojimą. Tada, padedant keliems lyderiams, šiai nedidelei gyventojų daliai pavyksta perimti valstybės aparato kontrolę ir sukurti naujo tipo valstybę – totalitarinę valstybę.

Klasikinėje diktatūroje svorio taškas visada yra elite. Tai reiškia, kad eliminavus dalį elito, dažniausiai, klasikinė diktatūra žlunga. Tuo tarpu totalitarinėje valstybėje svorio taškas visada yra masėse. Masėse, kurios yra fanatiškai užvaldytos, tam tikro naratyvo. Atitinkamai, jei pašalinsite dalį totalitarinio elito, pamatysite, kad niekas nepasikeitė. Juos tiesiog pakeičia kiti žmonės, ir sistema tęsiasi kaip ir anksčiau.

Žinoma, yra ir daugiau skirtumų, pavyzdžiui, klasikinė diktatūra kontroliuoja viešąją ir politinę erdvę. Totalitarinė valstybė kontroliuoja viešąją erdvę, politinę erdvę ir privatų gyvenimą. Tai vyksta todėl, kad totalitarinė valstybė turi didžiulę slaptąją policiją, t.y. būtent tą gyventojų dalį, kuri fanatiškai tiki naratyvu, arba valstybės ideologija.

Tai lemia, kad totalitarinė valstybė dar labiau dusina kasdienį gyvenimą. Jei norite suprasti, kas yra totalitarinė valstybė, visada turite suprasti, kas yra masių formavimas, kokia yra konkreti psichologinio proceso rūšis, kuri paprastai vadinama masių formavimusi arba minios formavimu, kartais – masine psichoze. Bet aš visada pirmenybę teikiu terminui „masinis formavimas“.

Masės susideda iš individų, kurie visi klausosi tų pačių naratyvų, kurie skleidžiami per žiniasklaidą. Tie gyventojai gyvena tų pačių idėjų, tų pačių vaizdinių, tų pačių naratyvų, tų pačių mitų apsuptyje. Visi individai yra izoliuoti vieni nuo kitų. Tai tipiška vienišos masės būsena ir tai yra puiki terpė propagandai ir per žiniasklaidą platinamiems naratyvams, nes žmonės būna ypatingai jautrūs.

Taip yra todėl, kad visuomenė yra izoliuota. Ji susiduria su prasmės kūrimo trūkumu, kovoja su nerimu, frustracija ir agresija. Tuo metu, per žiniasklaidą platinamas naratyvas, nurodantis nerimo objektą ir strategiją, kaip su šiuo nerimo objektu kovoti. Taip atsiranda didžiulis noras dalyvauti strategijoje, skirtoje nerimo objektui įveikti, net jei ši strategija yra visiškai absurdiška.

Tai pirmasis kiekvieno masinio formavimo žingsnis, nesvarbu, ar kalbėtume apie kryžiaus žygius, ar apie raganų medžioklę, ar apie Prancūzijos revoliuciją, ar apie nacistinės Vokietijos, ar Sovietų Sąjungos atsiradimą, ar apie COVID-19 krizę. Visada matome, kad pirmasis žingsnis yra masinių informavimo priemonių platinamas naratyvas, nurodantis nerimo objektą ir numatantis strategiją kaip susidoroti su tuo nerimo objektu.

Kai tai įvyksta, žmonės jaučiasi, kad jie prisideda prie situacijos kontroliavimo. Jie mano, kad dabar gali kontroliuoti savo nerimą dalyvaudami strategijoje. Be to, jie jaučia, kad galės patenkinti visą savo nusivylimą ir agresiją, nukreipdami juos į žmones, kurie nenori sutikti su jų naratyvu. Masėms visada reikia atpirkimo ožio. Taigi, tai yra pirmasis svarbus masės formavimosi etapas.

Antrasis etapas yra dar svarbesnis, nes daugybė žmonių vienu metu dalyvauja strategijoje, skirtoje susidoroti su nerimo objektu. Atsiranda naujo tipo socialinis ryšys, susiformuoja solidarumas. Solidarumo poveikis yra pagrindinė masinio formavimosi patirtis, kuri suteikia pilietiškumo jausmą. Tada žmonės nustoja koncentruotis į esminę problemą, kuri buvo iki masinio formavimo pradžios.

Jie nebesijaučia vieniši, jie jaučiasi susiję ir vieningi. Galbūt tai nebūtų didelė problema, tačiau yra vienas bet. Tai puikiai apibendrino Zigmundas Froidas – masė arba minia yra grupė, kuri susiformuoja ne todėl, kad individai jungiasi vienas su kitu, ir kad individai jaučia solidarumą kitam individui. Masė susidaro todėl, kad visi individai atskirai jungiasi prie kolektyvo.

Taigi solidarumas masėje visada yra individo solidarumas su kolektyvu ir kolektyviniu idealu. Kuo ilgiau trunka formavimas, tuo labiau visa psichologinė energija, visa meilė, galima sakyti, išsiurbiama iš individų tarpusavio ryšio ir investuojama į kolektyvinį ryšį, o tai reiškia, kad galiausiai individo solidarumas su kolektyvu tampa daug stipresnis, nei individų tarpusavio solidarumas.

Tai lemia labai specifinį masinio formavimo ir viso totalitarizmo bruožą. Po kurio laiko individai nebejaučia solidarumo kitiems individams ir tampa pasiruošę skųsti vienas kitą kolektyvui, valstybei.

(Per korona psichozę) buvo numatyta, kad jei kas nors patektų į avariją, nebūtų leidžiama jam padėti, neturint chirurginių pirštinių ir medicininės kaukės. Tuo pačiu metu visi kalbėjome apie solidarumą su pagyvenusiais žmonėmis. Dauguma žmonių susitaikė su tuo, kad jiems nebuvo leista aplankyti savo tėvo ir motinos, kai jie mirė namuose arba kurioje nors įstaigoje.

Tai parodo, kiek iš tikrųjų šis solidarumas yra solidarumas tarp individų ir kolektyvo. Žmonės tiesiog ėmė reikalauti vieni iš kitų, kad jie viską paaukotų dėl kolektyvo. Ir visa tai būdinga totalitarizmui. Šis keistas mechanizmas yra lygiai toks pat kaip hipnozė.

Techniniu požiūriu jis identiškas hipnozei. Hipnozės metu, hipnotizuotojas visą dėmesį atitraukia nuo aplinkos ir visą hipnotizuojamojo dėmesį sutelkia į vieną nedidelį tikrovės aspektą, todėl likusi tikrovės dalis išnyksta tamsoje, tarsi jos nebebūtų.

Šis mechanizmas yra tiesiog neįtikėtinai stiprus. Užtenka paprastos hipnozės procedūros, kad žmogaus dėmesys būtų taip sutelktas į vieną tikrovės aspektą, ir aš tai mačiau savo akimis, kai chirurgas, norėdamas atlikti atvirą širdies operaciją, gali perpjauti odą, net atverti krūtinkaulį, ir hipnozės paveiktas pacientas to nepastebės. Tai vyksta kiekvienais metais Ghent universitetinėje ligoninėje Belgijoje.

Tai rodo, kad masės susidarymas yra lygiai toks pat. Pirmasis etapas vyksta spontaniškai. Pirmiausia žmonės pradeda izoliuotis. Visa jų psichologinė energija ir visas dėmesys atitraukiamas, atsiribojama nuo tikrovės. Tada, staiga per žiniasklaidą pradedamas skleisti pasakojimas, kuriame visas dėmesys sutelkiamas į koronavirusą arba į nedidelį tikrovės aspektą, todėl likusi tikrovės dalis išnyksta.

Ir jūs galite žmonėms kiek norite kartoti, kad koronaviruso valdymo priemonės nusineš žymiai daugiau aukų nei pats koronavirusas.

Šiems žmonėms, kurie yra įsitraukę į masinio formavimo procesą, tai neturės įtakos, net jei jūs naudosite faktus ir mentalines reprezentacijas, pavyzdžiui, dėl visuotinės izoliacijos sugriautų ekonomikų, pasekmės, kurios ypatingai pasireikš besivystančių šalių ekonomikoms, sukels badą ir vaikų mirtis.

Jei bandysite žadinti žmones ir pasitelksite argumentus, kurie prieštarauja jų naratyvui, tie argumentai neturės poveikio, nes naudosite psichines reprezentacijas, kurios yra už dėmesio lauko ribų, kurioms nebėra psichologinės energijos, todėl jos neturės psichologinio poveikio ar psichologinio svorio.

Taigi tokia yra masės formavimo problema. Tai yra didžiulė problema. Kai žmonės joje atsiduria, juos nepaprastai sunku išformuoti. Tačiau yra dar viena žinia, kurią aš pridėjau ir savo knygoje. Tai, ką dar XIX a. aprašė Gustavas Lobo. Jis sakė: Žmonės, kurie yra masinės formacijos užribyje, nedidelė jų grupė, paprastai bando pažadinti žmones, kurie yra masinėje formacijoje. Ir jiems paprastai tai nepavyksta.

Tačiau, jei šie žmonės ir toliau kalbės, pamatysite, kad jie daro nepaprastai svarbų poveikį esantiems masių formacijoje. Jei jie ir toliau kalbės garsiai, jų disidentinis balsas nuolat trikdys balsą, hipnotizuojantį masių lyderių balsą. Tokiu būdu formacija neįsiskverbs taip giliai ir žmonės nepasieks tokio taško, kuriame jie manytų, jog jų etinė pareiga yra naikinti žmones, kurie su jais nesutinka.

Tai yra esmė. Turime suprasti, kad racionaliai mes neturime jokio poveikio. Tačiau mes darome kitokį poveikį. Mes apribojame tą masių formavimosi procesą ir užtikriname, kad jis nenueitų per toli.

Tai yra labai svarbu ir tai atsispindi istorijoje. Istoriniai pavyzdžiai rodo, kad būtent tuo metu, kai disidentų balsai nustodavo kalbėti viešojoje erdvėje, prasidėdavo naikinimo kampanijos. Taip atsitiko 1930m. Sovietų Sąjungoje, 1935m. nacistinėje Vokietijoje. Pasipriešinimas nustojo kalbėti viešojoje erdvėje, nes manė, kad tai pernelyg pavojinga. Ir per tam tikrą laikotarpį, šešių mėnesių laikotarpį, prasidėjo susidorojimai su kitaip mąstančiais.

Tačiau buvo keletas kitų šalių, kuriose taip pat kilo totalitarizmas, bet kuriose pasipriešinimas nenustojo kalbėti garsiai ir kuriose masinė formacija niekada neišsivystė iki galutinės stadijos, ir kuriose totalitarizmas tiesiog neprasiveržė. Todėl labai svarbu ir toliau kalbėti garsiai.“

Pirmą kartą šis įrašas paskelbtas jo autorės asmeninėje Facebook paskyroje

 

 

 

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis
žiūrėjo 375

Žymos

Atsiliepimų 2

  1. Gintautas    -  2022-07-09, 08:38

    Nerealiai genialūs PREZIDENTĖS lygio samprotavimai. Diktatūros yra laikini , beprasmiški dariniai, kurie pasmerkti žlugimui ir atneša didžiulius nuostolius.Ačiū gerbiamai Jolanta.

    Atsakyti į šį komentarą
  2. Liudas    -  2022-07-09, 13:44

    Straipnis liuks.is 10 10

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar kainų augimo fone pradėjote mažiau ir/ar pigiau pirkti?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Jolanta Blažytė. Tuštybės mugės

Jolanta Blažytė. Tuštybės mugės

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    ES Komisijos vadovė sukėlė skandalą, pareiškusi, jog kare žuvo 100 000 karių ukrainiečių (video)

ES Komisijos vadovė sukėlė skandalą, pareiškusi, jog kare žuvo 100 000 karių ukrainiečių (video)

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Titanų dvikova – Elonas Muskas prieš visus

Jolanta Blažytė. Titanų dvikova – Elonas Muskas prieš visus

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė svarsto apie „pandemijos suvaldymo“ vykdytojų teisinę atsakomybę

Prof. Ignas Vėgėlė svarsto apie „pandemijos suvaldymo“ vykdytojų teisinę atsakomybę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Mintys apie Vydūną ir karą

Mintys apie Vydūną ir karą

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

ESG balai panašūs į Kinijos socialinio reitingo sistemą, kuria siekiama pertvarkyti visuomenę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

Bratislavos žudiko manifestas liudija, kad viskas yra kitaip nei pristato žiniasklaida

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Donorystė ar prekyba organais?

Donorystė ar prekyba organais?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

Algimantas Rusteika. Elektros aferistai vadovauja energetikai?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

Linas Karpavičius. Viršūnių susitikimas klimato klausimais Egipte arba atostogos už mokesčių mokėtojų pinigus

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

Gintaras Furmanavičius. „Turite priešų? Reiškia jūs kažkada savo gyvenime garsiai išreiškėte poziciją“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Voratinklis

Algimantas Rusteika. Voratinklis

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Jūs nieko neturėsite…

Jolanta Blažytė. Jūs nieko neturėsite…

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Kodėl Lietuvoje nėra vieningos opozicijos?

Kodėl Lietuvoje nėra vieningos opozicijos?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą

Ar matėte, kokia nusaldinta PIŠ mina tame interviu, pažint negali, kas tas cukriukas! Juk Lietuvos...

Infa.lt spausdinkit laikraščius ir platinam !...

Ir baisu ir kas ruošiama ar kovidas ar dar kas nors.Nors per visas medijas rodo...

Globalistai nori turtėti eidami per galvas...

Ši vyriausybė įrodė, kad valdiškais pinigais perka sau gerus vertinimus. Kas po to gali patikėti...

Baisu, kokie apkiautę maumai sėdi seime opozicijoje.. Nejau vagių vyriausybė visus papirko?...

“Financial Times” - tai bulvarinis skaitalas, skelbimų laikraštis prostitutės lygio? Už pinigus ką prašai tą...

Baudžiamoji atsakomybė jai !… o ne rinkimai. Laikas tiksi kiek žmonių mirs dėl marmalų. Vis...

Rusija mokės nafta ir dujomis, o saviems neadekvatiems zombiams, uždės sankcijas, kad greičiau Ukrainai kompensuotų...

Gal vokiečiai laukia kol Putino barbarų ir teroristų armija nugalės Ukrainą, kad tada patiems būtų...

VISOS religijos, - tik tiesioginių sukčių verslas, iš silpniau išsivysčiusių žmonių čiulpti pinigus. Tuo labiau...