• Naujienos
 • Parama
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Arvydas Daunys. Atpildas vis tiek ateis

Arvydas Daunys. Atpildas vis tiek ateis

24 spalio
13:39 2021

Arvydas Daunys

Atpildas vis tiek ateis. Net ir tuo atveju, jei Jie, sukišę visus žmones į skaitmeninius „Gulagus“ ir aprūpinę „galimybių (be galimybių) pasais vėliau paskelbs, kad jų taikytos segregacinės ir neteisėtos priverstinės priemonės padėjo nugalėti p’andemiją šalyje, ir atšauks visus ribojimus, skelbdami savo prievartos politikos pergalę.

Tiesa, prieš tai įgyvendinę antišeiminius ir antinacionalinius planus, kuriuos Jie, pasinaudodami įvairiais draudimais rinktis ir protestuoti, prastums (jau stumia) šios, savo supriešintos visuomenės susiskaldymo fone.

Bet, galiausiai, visos ekstremaliosios ir nepaprastosios padėtys baigsis, net ir tuo atveju, jei visuomenė, iškankinta draudimų, sankcijų ir segregacijos, taip ir nesupratusi, jog kažką išsikovoti galima tik iš anksto suvokus ir susitaikius su galimais praradimais toje kovoje, – jei ji pasiduos.

Galiausiai vis tiek bus rinkimai, to neišvengsi niekaip, tegu ir po 10-15 metų, kurie parodys, kad tas pasidavimas buvo tik grynai fizinis, pasiduodant neįveikiamai tuo metu fizinei jėgai ir milžiniškam psichologiniams spaudimui, kai daugelis pasidavė nematydami išeities savo šeimai, tačiau visą laiką po to, – savo viduje buvo prieš.

Istorija ne kartą parodė, jog visi režimai, kurie jėga primetė savo piliečiams vienokią ar kitokią išgyvenimo liniją – žlugo, o patys to režimo funkcionieriai buvo persekiojami visą likusį gyvenimą.

Galima neabejoti, kad taip bus ir šiuo atveju – vyriausybės ir žiniasklaidos reitingai, skelbiami net ją palaikančioje toje pačioje žiniasklaidoje tą parodo akivaizdžiai. Jie dar nesuprato, kad yra įrašyti į juoduosius istorijos sąrašus, iš kurių jų neištrins niekas.

Jie tikisi, kad rinkėjai viską pamirš, patys neįvertindami to fakto, jog šiandien jie griauna visuomenės gyvenimo pamatus, o tai kur kas rimtesnis egzistencinis dalykas, nei kažkoks eilinis politikų melas nevykdant savo priešrinkiminių įsipareigojimų ar eilinis korupcinis skandalas.

Šiandien Lietuvos visuomenė išgyvena savo egzistencinę krizę, kai matydama griaunant savo per amžius nusistovėjusią sanklodą, to nesuvokdama bando kovoti prieš šalutines, dėmesį nukreipiančias šios vyriausybės manipuliacijas, bandant pristatyti, jog jos pagrindinis rūpestis – kova su p’andemija.

Iš tiesų ta „kova“ tik širma, už kurios slepiasi narkotikų įteisinimas (kas pastebėjo), Neapykantos kalbos įstatymo įteisinimas, „Neutralios pagal lytį šeimos“ įteisinimas, Partnerystės įstatymas, Stambulo konvencija, ir daug kitų, kurie sugriaus mūsų visuomenės sanklodos pagrindus.

Kol mes tarpusavyje pjaunamės tarp to, kas už skiepus ir kas prieš skiepus – Jie – keičia mūsų gyvenimą iš esmės, ir, pastebėtina, veikia prieš šias abi jų supriešintas grupes, manančias, kad visa ko pagrindas yra „p’andeminiai“ apribojimai, kuriuos atšaukus viskas sugrįš į savo vėžes.  Nesugrįš, nes nebus kur grįžti.

Prievartiniai apribojimai tėra priemonė nukreipti dėmesį nuo esmės, nuo to, kad atsibudę po to, kai jie bus panaikinti – pastebėsime, kad mūsų gyvenimas, aplinka ir galimybės visiškai pasikeitė ir tapo nebeatpažįstamais, o dažnu atveju ir nepriimtinais.

Ir tada ateis siaubingos pagirios. suvokimas kokiu mastu buvome apgauti, suvokimas, kad nėra jokių vaxerių ir antivaxerių, o tėra tik išprievartauti žmonės, praradę savo gyvenimo pagrindus ir gyvenimo džiaugsmą.

Suvokimas to, kad mes ir toliau gyvename vieni šalia kitų, ir mums jau visiškai neberūpi tie visi niekingi skiepų klausimai, kai tuo tarpu iškyla egzistencinis klausimas, kaip toliau gyventi tokioje teisinėje, socialinėje ir moralinėje aplinkoje, kuriai jūsų sąmonė, jūsų sąžinė, jūsų pasaulėžiūra – priešinasi visomis išgalėmis, pasiruošusi susivienyti, kad ir su pačiu šėtonu, jei jis pažadėtų tą pakeisti ir sugrąžinti praeitį.

Ir viso to mes galime sulaukti jau per artimiausią dešimtmetį ar net penkmetį, kuris bus juodos tarpusavio kovos laikotarpiu, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, kai brolis stos prieš brolį, motina prieš tėvą, draugas prieš draugą – jei pasiduosime šiai žlugdančiai visuomenę propagandai.

Nėra jokių vaxerių ir antivaxerių – tėra tik žmonės pasidavę propagandai ir tie, kas tiesiog iš principo netiki šia vyriausybe, bei jos „geranorišku“ siekiu mus apsaugoti nuo Mūsų Pačių.

Ir, kad to pasiektų, ji priešina tarpusavyje besikuriančias pasipriešinimo jos politikai grupes – tam labai padeda provyriausybinės žiniasklaidos skleidžiama, kurstanti nesantaiką propaganda, apjuodinanti kažkurias iš tų grupių, su kuriomis vėliau nenori bendradarbiauti kitos grupės, kad netaptų nauju taikiniu.

Tokiu būdu, pasipriešinimo frontas yra skaldomas į sudedamąsias dalis, kaip to šluotos atskiros vytelės, kurias po vieną sulaužyti labai paprasta, o įveikti visą bendrą ryšulį – neįmanoma.

Tad, noriu paprašyti – netapkime tomis šluotos vytelėmis išpeštomis iš bendro ryšulio ir neleiskime to daryti su kitais, nes tam ryšuliui plonėjant – vėliau prieis ir jo viso eilė.

Mūsų tikslas turėtų būti ši vyriausybė, t.y. jos „darbo“ finišas ir jos patraukimas atsakomybėn. Jos priimtų įstatymų atšaukimas ir nauji rinkimai, kuriuose turime iškelti sąžiningus, savo darbu įrodžiusius teisę ir pareigą tapti mūsų atstovais įstatymų leidybos ir ir vykdomuosiuose organuose.

Kviečiu visus sąmoningus žmones stabdyti išsireiškimus vaxeriai ir antivaxeriai, nereaguoti į provokuojančius ir žadinančius priešpriešą skelbimus, žinutes ar kaltinimus šia tema – jie tik supriešina ir skaldo mus tarpusavyje, atitolindami nuo tikslo tapti teisinga ir pasiruošusia diskutuoti visuomene, kurios nariai kaltina vienas kitą ne būdami priešingose barikadų pusėse, o stovėdami šalia ir diskutuodami. Mes tą galime!

Jie kaskart priima sprendimus, kurie prieštarauja anksčiau priimtiems Jų sprendimams ir tuo daro gyvenimą šioje valstybėje neįmanomą ne tik tiems, kuriuos jie vadina antivaxeriais, bet ir visiems likusiems piliečiams.

Kai dėl jų priimamų sprendimų bankrutuoja įmonės – darbą praranda visi – ir skiepyti ir ne. Tą liudija augantis bedarbių skaičius, kuriuos jie melagingai apkaltina nenoru dirbti.

Kai iškart po jų priimtų sprendimų krenta parduotuvių apyvarta – jie, vietoje to, kad panaikintų žlugdančius apribojimus – juos dar labiau griežtina, tuo demonstruodami, kad verslo išgyvenimas jų visai nedomina, kaip nedomina ir prarandantys darbą žmonės.

Kai dėl jų priimamų sprendimų daugybė žmonių praranda prieiga prie kokybiškų medicinos paslaugų – jie apkaltina antivaxerius – esą pastarieji platina infekciją, nors praktika liudija, kad infekciją platina visi, ir daugiau tie, kurie turi GP, mat laisvai patenka ten, kur jo neturintys tiesiog neįleidžiami.

Neminėsiu toliau visų tų jų įgyvendinamų nesąmonių, kurie Jie imasi, kad užmaskuotų savo tikruosius siekius, paminėsiu tik vieną dalyką, kad net provyriausybinėje žiniasklaidoje, provyriausybiniai politologai jau ėmė hipotetiškai svarstyti kiek ministrų reikėtų keisti – 4 ar penkis.

Tai, vėlgi, liudija – atpildas jau ateina – mes jo dar nematome, tačiau jis juntamas ir kvėpuoja Jiems į nugarą.

Todėl, Jie skuba, daro klaidą po klaidos, apie ką kasdien girdime ir skaitome net jų pačių apmokamoje žiniasklaidoje, – tiesa, toli gražu ne viską, bet ir to, kas skelbiama pakanka, kad Jie patys suprastų – net išmokami milžiniški pinigai negali nuslėpti noro nušalinti juos nuo valdžios, skelbiant nors ir dalinę, bet vis tiek Jiems kenkiančią informaciją.

Jie gali ištempti laiką, gali toliau spausti nepaklūstančią visuomenės dalį, tuo pačiu mažindami juos palaikančių gretas – niekas nenorės būti tapatinamas su aiškiu pralaimėtoju.

Prisigyveno iki to, kad nematydami išeities ėmė siųsti žinutes žmonėms, ragindami skiepytis, taip ir nesugebėję suvokti, kad apsisprendusius žmones tokios žinutės gali tik prajuokinti, kad jos tik demonstruoja jų bejėgiškumą, po kurio teliks tik atvirai prievartinės priemonės, kurios ir taps jų „gulbės giesme“.

Teliks tik nepaprastoji padėtis, „Lock Down“ ir privalomi skiepai visiems, net vaikams. Ar jie tam ryšis? – Taip, jei mes jiems tą leisime.

Ir pabaigai du paveikslėliai:

– ką pasirinktumėte, jei sąmoningai suvoktumėte galimos kovos praradimus ir galimą ateitį, kuri ateis, jei priimsite viską nesipriešindami?

 

Infa.lt
Paremkite infa.lt  
žiūrėjo 1 306

Žymos

Atsiliepimų 7

 1. Bela    -  2021-10-24, 15:59

  Tai jūs vis dar manote, kad ši šaika buvo „teisėtai“ išrinkta? Nauji „rinkimai“ apdovanos Lietuvą kitais globalistų paskirtaisiais parsidavėliais.
  Ne laukti rinkimų reikia. Visuotinis nepakluanumas ir masiniai streikai gali rėžimą pakeisti, ir tam reikalinga vieninga liaudis. Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Švedijos, Brazilijos, ir net skausmingai „pavergti“ Australijos žmonės mitinguoja ir streikuoja aukodami darbus ir rizikuodami inkarceraciją. Pasimokinkim.
  Telkite, vienykite ir motyvuokite tautą, esate vienas iš svarbių lyderių.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Virginija    -  2021-10-24, 17:05

  Palikite tuos vakcinavimus, nes svarbesnis yra klausimyas tradicinių šeimų gynimas nuo gender idealogijos. Todėl siūlau Jums palikti vakcinavimo klausimimą,jo nekelti, nes skiepai buvo ir bus

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Vygandas    -  2021-10-24, 17:18

  Iki rinkimų, po kurių Laisvės partija bus laisva, dar toli, todėl geriausia išeitis – pirmalaikiai Seimo rinkimai…

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Česlovas    -  2021-10-24, 19:53

  Nors demokratinėse valstybėse valstybės valdžia pripažįstama kilusia iš tautos ir paklusnia teisei, Lietuvos valstybės valdžia visiems valdomiesiems kietai užveržė psichologinės prievartos apynasrį. Vienas iš valdžios požymių yra subordinacija, kai valdomasis pasiduoda valdančiojo valiai ir sutinka daryti tai, kas jam įsakoma. Tačiau pasiduoti galima tik legitiminei valdžiai. Dabartinis masių nepasitenkinimas totaliniu valdymu rodo, kad valstybės valdžioje nėra legitimumo, tai yra, kad ji teisiškai nepagrįsta ir nepripažinta, o todėl negali atstovauti tautai.
  Labai intensyvi ir puikiai organizuota asmenybės slopinimo sistema neleidžia žmogui suvokti savo nelaisvės, tokiu būdu pašalindama priešinimosi motyvaciją. Kaip žinome, vergus įtikinus esant laisviems, galima gerokai sutaupyti grandinėms. Vergovė tampa nepajudinama, jeigu vergai nesuvokia savo vergiškos padėties. Taigi, kas laisvės savyje nepasodino, tas vergas ir laisvoje Tėvynėje.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Algirdas    -  2021-10-24, 21:01

   Pasiduoti galima? Tai jūs ir pasiduokit valdančiojo valiai koks tas valdantysis, atseit, legitimus bebūtų. Pasiduoda vergai.

   Atsakyti į šį komentarą
 5. Andrius Martinkus    -  2021-10-25, 13:35

  Aš galiu pasiimti Pišpasį, bet jo neimu. Ir neimsiu. Apsipirkti Panemunėje galiu ir be jo. O picas ėst kavinėse – galima ir namie daug skaniau pasidaryti.

  Atsakyti į šį komentarą
 6. Manau    -  2021-10-26, 13:21

  Manau rinkimai klastojami ir ne pačiame žemiausiame lygmenyje, nemanau, kad iš tikrųjų buvo tiek žmonių, renkančių konservus..

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Seimas prašosi atlyginimų didinimo - ar reikėtų?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Arvydas Daunys. Tikėjimas – Tik-Ėjimas vedantis tikslo link.

Arvydas Daunys. Tikėjimas – Tik-Ėjimas vedantis tikslo link.

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arkivyskupas Carlo Maria Vigano: „Tie, kurie priešinsis NWO, sulauks Dievo pagalbos ir apsaugos“

Arkivyskupas Carlo Maria Vigano: „Tie, kurie priešinsis NWO, sulauks Dievo pagalbos ir apsaugos“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
o

O ką darys su tai, kurie 30 metų vogė ir toliau sėkmingai vagia...

Tu žiūrėk man, kaip mokslas greitai kuria sintetines formas. Bet jokiu būdu mokslas negalėjo paleisti...

Lu

Čia galite palikti savo patirtį kitiems apmąstyt: 1000covidstories.com/ facebook.com/groups/covid.vakcinu.mirtys...

žiauru kur einam...

Ar ji pati besusigaudo ką šneka ???...

Hm

Teisybės dėlei reikėtų paminėti, jog krikščionybė gerokai jaunesnė už Kalėdų šventę. Net sunku pasakyti kiek,...

Blt skaitau ir savom akim netikiu. Cia gal bajeris koks? Cia gal kita blt planeta?...

Čia naujas bajeris?...

Ką ten ruošt, turint Afganistano patirtį :)...

Tikra demokratijos motina....

Šokis ant Koctitucijos kaulų...